Januari 2000

Het Overdragen van de Fakkel
De eerste boodschap van de 21ste eeuw

Van Steve:

Deze boodschap werd gechanneld tijdens de “Scepter of Self Love” workshop in Victoria, BC. Canada op 28 november 1999. Het ging over de bijzondere tijd waar we nu voor staan en die genoemd wordt het jaar van de Kristallen Intentie. Het jaar 2000 brengt ons bijzondere mogelijkheden en nieuwe verantwoordelijkheden. Dit jaar zal de energie bepalen voor de komende twaalf jaar en voor alles wat er gaat gebeuren.

Dit is de eerste keer dat wij een live channeling gebruikt hebben als boodschap van Thuis. Zie jezelf tijdens het lezen, in de kamer in een stoel of lekker opgerold op de grond zitten. Hoewel je er waarschijnlijk niet bij geweest bent hebben we toch een plekje voor je vrijgehouden. Ik ben er trots op de Groep aan jullie te mogen presenteren.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De boodschap die we vandaag voor jullie hebben is heel belangrijk. In ons laatste bericht hebben we jullie iets meer verteld over wie we zijn. In dit bericht willen we het meer hebben over wie jullie zijn en de weg die op het Speelbord nu voor jullie ligt. We vragen jullie om de boodschap die we vandaag geven, in je hart te sluiten en die door je Hogere Zelf te laten filteren. Accepteer het deel dat weerklank bij je vindt en handel daar naar want de tijd is nu aangebroken om tot handelen over te gaan. De dingen die we vandaag aan jullie vragen zijn nog nooit aan de mensheid voorgelegd. Maar jullie vibratie is nu hoog genoeg om ze te accepteren.

De Zesde Poging

Vanaf het allereerste begin van jullie Spel, werd de zorg voor jullie eigen planeet en voor de Gaia-energie aan jullie toevertrouwd. Gaia is de energetische naam voor wat jullie Moeder Aarde noemen. We herinneren jullie er aan dat zij een levende, ademende entiteit is, en deel uitmaakt van jullie eigen energetische systeem. Hoewel jullie wisten dat zij met jullie verbonden was, hebben jullie jaren en zelfs levens lang dit deel van jullie zelf met minachting behandeld. Om het Spel zeker te stellen was het daarom nodig om tijdelijke bewakers van deze energie aan te stellen. Het is nog maar sedert kort dat jullie wat voorzichtiger omgaan met de planeet, die jullie eigen energiestructuur ondersteunt. Het tij is nu gekeerd en daarmee krijgen jullie opnieuw de kans om je kracht weer op te eisen. In de geschiedenis van het Spel is deze kans jullie reeds vijf keer eerder aangeboden. Steeds weer waren jullie niet in staat om je ware kracht vast te houden. Iedere keer moest Gaia zichzelf volledig reinigen om zich te ontdoen van de spanning van verkeerd geleide energie, die jullie door je handelingen gecreëerd hadden. Dit zijn de verschillende wereldomvattende desastreuze veranderingen geweest, die tot dusver vijf keer plaatsgevonden hebben in de geschiedenis van de planeet Aarde.

Het is voor ons moeilijk geweest om toe te moeten kijken hoeveel verwarring en leed jullie jezelf hebben aangedaan. Maar nu staan wij met grote trots aan jullie zijde omdat jullie op het punt staan het paradigma (patroon) voor eens en altijd te veranderen. Want deze keer zullen jullie je kracht vasthouden. Jullie hebben voor jezelf keuzes gemaakt die de uitkomst van het Grote Verstoppertjesspel totaal zal veranderen. Want deze keer zal de God in jullie, die op zoek is naar zichzelf, zich herinneren en weten wie hij/zij werkelijk is.

Naar het “Overlicht”

Wanneer jullie in je ware kracht staan en doelbewust jullie eigen individuele vibraties verhogen, brengen jullie een nieuwe vorm van licht naar de planeet. Dat is de waarheid en jullie zullen dit spoedig zelf kunnen ervaren, wanneer jullie in de gelegenheid zullen zijn om in, wat wij genoemd hebben, het “overlicht” te stappen. Jullie keuzes hebben een heel bijzondere situatie voor julliezelf gecreëerd. Want wanneer de terugkeer van de Kinderen van de Kristallen Vibratie een aanvang neemt op deze planeet, zullen de zaden van een totaal veranderde biologie voor jullie allemaal beschikbaar komen, zonder dat reïncarnatie nodig is. Tot op dit moment is dat niet mogelijk geweest omdat de onmenselijkheden van mens tegenover mens jullie stevig vasthielden in de lagere vibraties. De Kinderen van Kristallen Vibratie, die heel kwetsbaar zijn, konden tot voor kort geen ondersteuning vinden. Zij vormen een gevoelig maar tegelijk krachtig mensenras, dat niet kan leven in een veld van lagere vibratie, maar dat ook niet tolereert. Zelfs de vele verkenners die door de tijd heen naar de Aarde gekomen zijn om de boodschap van vrede en liefde te brengen en om het niveau van de vibratie te testen, zijn vervolgd en verbannen daar de lagere vibraties er voor vochten om verandering tegen te houden. Zij zijn krachtig en tegelijkertijd kwetsbaar en in die kwetsbaarheid ligt de basis van hun grootste kracht. Want wanneer ze die kwetsbaarheid in balans brengen met hun kracht, brengen zij een nieuwe dimensie naar de planeet en naar jullie Spel. Maak ruimte voor die nieuwe dimensie, want dat is wat jullie “ascension” noemen en dat proces is nu in volle gang.

Jullie keren nu terug naar datgene, wat jullie eens waren, en de Kinderen van Kristallen Vibratie zullen dat voortbrengen in de vorm van de nieuwe “biologie”. Dit is alleen mogelijk geworden doordat jullie een enorme hoeveelheid werk hebben verricht. Niet alleen het werk dat jullie aan jezelf hebben gedaan maar ook de moed om je eigen paradigmas (patronen) te herzien alsmede het werk van de gezegende Indigo Kinderen (nieuwetijdskinderen). Want door de paradigmas op te rekken, door de overheids- en onderwijssystemen alsmede de ouderlijke vermogens op te rekken, hebben deze Indigo kinderen ruimte gemaakt voor de terugkeer naar de planeet van het nieuwe ras van Kinderen van Kristallen Vibratie. Dat is nu begonnen en we zijn heel trots op jullie dat jullie dit mogelijk gemaakt hebben! Jullie hebben deze grote familie goed vertegenwoordigd.

Het overdragen van de fakkel

Als resultaat van jullie handelingen, jullie individuele keuzes en jullie collectieve keuzes als mensheid, zullen jullie nu de zorg voor de planeet terugnemen. Jullie hebben het recht om deze energie te ondersteunen verdiend. De voorouderlijke rassen van de mensheid hebben beheerders om de energie van Moeder Gaia te ondersteunen, op jullie Speelbord achtergelaten. Dat zijn de walvisachtige dieren die jullie de walvissen en dolfijnen noemen. Nu jullie je vibratie hebben verhoogd, zijn zij de laatste jaren begonnen om deze verantwoordelijkheid stukje voor stukje aan jullie over te dragen. Nu laten zij het resterende deel van deze verantwoordelijkheid los en dragen dat aan jullie over. Dit is een proces dat nu gaat beginnen. Het proces zelf zal één jaar duren en gedurende dat hele jaar zal er groot feest zijn, terwijl de walvisachtigen, die de energie van de planeet zo lang ondersteund hebben, de fakkel opnieuw overdragen aan de mensheid. Want jullie zijn nu in staat die fakkel hoog te houden. Wij vragen jullie de fakkel met de trots van de Michaël familie te dragen want jullie hebben het goed gedaan en daarom kunnen jullie hem in ontvangst nemen. Wij vragen jullie de fakkel te accepteren en goed voor de moeder te zorgen en haar te koesteren als deel van jezelf, want jullie hebben dat recht verdiend door de keuzes die jullie hebben gemaakt.

Het jaar van de kristallen Intentie

Jullie hebben een deur opengemaakt en staan nu op de drempel van een heel belangrijke tijd in jullie geschiedenis. Het jaar 2000 zal de energie en de richting bepalen voor de komende twaalf jaar. Deze twaalf jaar zijn niet alleen belangrijk voor jullie Spel, maar we zeggen jullie dat ze ook belangrijk zijn voor alles dat is. Dit jaar zal een jaar zijn waarin jullie niet alleen de verantwoordelijkheid voor de planeet accepteren maar ook voor je eigen toekomstige werkelijkheid. Dit zal de meest krachtige tijd zijn op het Speelbord. Het stellen van je intenties (het bepalen van je voornemens) zal nodig zijn om de creatie van Thuis aan jullie kant van de sluier, in gang te zetten. Daarom hebben we het jaar 2000 het jaar van de Kristallen Intentie genoemd. Wees niet bang voor deze verantwoordelijkheid. Jullie zijn gedurende al jullie levens in opleiding geweest voor dit moment. Jullie zullen het goed doen wanneer jullie gewoon je hart volgen. Zoek naar je passie in alle dingen en volg de aantrekkingskracht die je in je hart voelt. Dat zijn de zachte duwtjes van je eigen leiding. Deze zachte rukjes aan de snaren van je hart vormen de manier waarop de meesten van jullie communiceren met je Hogere Zelf. Het is nu tijd om daar naar te luisteren en je hart te volgen. Dit komende jaar op het Speelbord zal een ieder van jullie in staat stellen gemakkelijk de energie en de richting van je eigen Spel te bepalen.

Neem er de tijd voor om je intenties uit te kristalliseren. Denk niet dat je alles direct in beweging moet zetten. We vragen je meer om je intenties duidelijk te stellen en dan te kijken hoe deuren open beginnen te gaan. Het is dan jouw verantwoordelijkheid om die geopende deuren binnen te gaan. Het is aan jou om trots in je eigen energie te staan. Het is nu jouw verantwoordelijkheid om dat deel van jezelf dat goddelijk is, te reflecteren. Begin met kleine stapjes als je dat wilt, maar begin.

Engelenvleugels

We kunnen jullie niets vertellen over onze relatie met jullie, want binnen jullie samenleving bestaan er geen woorden, beschrijvingen of paradigmas om onze werkelijke band met jullie uit te leggen. Jullie horen de woorden die wij spreken via de Hoeder (Steve) en jullie voelen de vibraties van Thuis, die jullie gemakkelijk herkennen. Op dit moment kijken jullie naar ons en denken jullie dat wij deze vibraties van Thuis brengen. Wanneer jullie voelen dat deze energie resoneert in je eigen hart, weet dan dat het jullie eigen energie is die wij reflecteren, en niet de onze, want dat is onze taak. In jullie verhalen over het engelenrijk wordt gesproken over vleugels die engelen verdienen om te kunnen vliegen, maar alles aan onze kant van de sluier kan gemakkelijk vliegen. De vleugels van de engelen worden alleen maar uitgespreid om de energie van de mensen die zij begeleiden, te reflecteren en om ruimte voor ze te scheppen zodat ze in hun eigen kracht kunnen gaan staan. Dat is ons hoogste doel en we zijn zeer vereerd dat jullie ons toegestaan hebben onze vleugels voor jullie uit te mogen spreiden. We zijn zelfs nog meer vereerd dat jullie nu je eigen reflectie zien en je eigen energie vasthouden.

(Op dit moment verandert de Groep z’n energie en ik merk dat ik me omdraai alsof ik naar iemand in de zaal wil kijken.)

Er is hier iemand aanwezig die gevraagd heeft om een heel speciale begeleiding. Ja, jij bent dat en je weet wie je bent en je hebt die speciale leiding ontvangen. Je mag om bevestiging daarvan vragen en die wordt je graag gegeven, zodat je weet dat je vandaag je genezing ontvangen hebt. Niet wij hebben deze genezing tot stand gebracht, nee dat heb je zelf gedaan. Wij hebben alleen onze vleugels uitgespreid om jouw grootsheid te reflecteren, en dat is onze taak.

Het hoogste Spel

We hebben ons deze dag, die nu op de planeet Aarde aanbreekt, zo vaak voorgesteld. We hebben de hoogste uitkomst van het Spel zo vaak voor ogen gehad. Het was onze grootste droom om ons voor te stellen dat er een dag zou komen waarop jullie in je eigen kracht zouden staan en doelbewust naar een hogere waarheid zouden reiken, die je naar je eigen grootsheid zou leiden. We kunnen jullie niet vertellen hoe groot onze vreugde is nu jullie naar die kracht beginnen te reiken. We begrijpen jullie verwarring. We begrijpen de moeilijkheden waar jullie tegenop liepen bij het opnemen van de hogere vibraties in jullie lager vibrerende lichamen. Heb geduld met jezelf. Gun jezelf de tijd en kijk eerst naar antwoorden binnenin jezelf. Zorg goed voor elkaar tijdens dit proces. Doe zoals wij en spreid je eigen vleugels om de grootsheid van elkaar te reflecteren. Houd het Licht voor elkaar vast want dat is de enige manier om je weg uit de donkere kamer te vinden. Als jullie op deze manier samenkomen en als jullie de spirituele familie weer bij elkaar brengen op de manier waarop jullie dat vandaag hier gedaan hebben, creëer je een hoger vibrerende ruimte voor jezelf. Neem deze ruimte in je op en creëer het hoogste wat je kunt bereiken. Want het doet er niet toe hoe hoog je reikt, je ware erfgoed zal net iets hoger liggen. Daarom vragen we jullie de moed op te brengen om te reiken naar het hoogste en het beste. Stel je intentie en reik boven je eigen grenzen en kristalliseer die intenties zelfs in de kleinste handelingen. Durf je volgende contract op te stellen met de Ganzepen die nu aan je overhandigd wordt.

Een verzoek van de Groep

Wij houden zoveel van jullie. We vragen jullie in deze tijd om iets te doen dat heel moeilijk voor jullie is. We vragen jullie om jezelf te vertrouwen. Weet dat er geen verkeerde keuzes bestaan. Weet ook dat wanneer je faalt om bewust een keuze te maken, deze voor je gemaakt zal worden. Zoek, wanneer je dat wilt, buiten jezelf naar bevestiging, maar vertrouw eerst jezelf wanneer er informatie doorkomt, want alles wat met Spirit te maken heeft spreekt tot je op dezelfde manier.

De snelheid van de liefde en de zaden van het Licht

Wij zijn zo verschrikkelijk blij om hier te zijn! Het is zo’n prachtige tijd op de planeet. De evolutie van de mens is ophanden. Vanuit ons perspectief gezien, gebeurt dit in een oogwenk. Wij zien jullie zwoegen, we zien jullie worstelen wanneer jullie werken met de tegenstellingen waarmee jullie geconfronteerd worden. We begrijpen dat jullie het gevoel hebben dat het eeuwen duurt. Weet alsjeblieft dat vanuit ons hogere perspectief gezien, jullie voortgaan met de snelheid van het licht, nee zelfs nog sneller: met de snelheid van wat wij noemen, de liefde. De stap in het Overlicht is slechts een kleine stap verwijderd van de drempel waarop jullie nu staan. Jullie kunnen, wanneer jullie dat verkiezen, delen van ons met je meedragen, want die liefde is voor iedereen beschikbaar. Wanneer jullie deze plaats verlaten en teruggaan naar jullie dagelijkse werk, wanneer jullie teruggaan naar de partner die je achtergelaten hebt, wanneer je morgen weer naar kantoor gaat, glimlach en draag die flonkering van licht in je ogen met je mee, dan plant je zaadjes bij iedereen die je aankijkt. Iedereen die in jouw ogen kijkt, heeft de mogelijkheid om deze zaadjes van liefde op te pakken. Het doet er niet toe welk etiket ze daaraan hechten, omdat etiketten nu eenmaal nodig zijn in jullie menselijke hoedanigheid. Wij gebruiken ze hier aan onze kant van de sluier niet.

Volg het voorbeeld van de dolfijnen en walvissen

Jullie individuele vibratie is ontzettend belangrijk nu jullie doelbewust doorgaan met het verhogen van je vibratie en de geschenken accepteren die je nu overhandigd worden. Het geschenk, dat bestaat uit teruggave van de zorg voor de planeet, komt van de walvisachtigen, wat jullie de dolfijnen en de walvissen noemen. Zij hebben trouw de energie op jullie planeet ondersteund en bewaard. Zij zullen nog een poosje bij jullie blijven om te helpen deze fakkel over te dragen. Zij blijven niet als wachters, maar als helpers. Jullie zouden er goed aan doen je met hen in verbinding te stellen, want ze kunnen jullie veel leren over het dragen van deze milde, kwetsbare energie. Zij weten hoe ze zich op deze planeet moeten gedragen. Leg hen niet jullie menselijke normen en waarden op, want die passen absoluut niet bij hen. Neem de hogere energieën van onvoorwaardelijke liefde en samenwerking aan een gemeenschappelijk doel, van hen over. Neem hun grootste kracht over. Neem hun humor over die ze je zo gul aanbieden. Wij hebben het gehad over de terugkeer van de Kristal Kinderen en hun kwetsbaarheid en tegelijkertijd de enorme kracht die zij bezitten. We willen dat nu vergelijken met de grote walvissen. Want dat soort wezens met die enorme kracht en die enorme energie zijn toch tegelijkertijd zo kwetsbaar. En ja, jullie hebben ze in het verleden kwaad gedaan. We vragen jullie om heel veel achting voor ze te hebben, om ze het resterende deel van hun leven hier op Aarde in vreugde en liefde te laten spelen, want dat hebben ze verdiend.

Het creëren van de Hemel op Aarde

Jullie hebben het goed gedaan. De energie die jullie nu in elkaars ogen weerspiegeld beginnen te zien, is de geweldige energie die Thuis begint te brengen aan jullie kant van de sluier. Want het ascension proces gaat niet over weggaan; het gaat over blijven. Het gaat over blijven en het creëren van de Hemel op Aarde. Zo boven, zo beneden. Maar wat nog belangrijker is: zo beneden, zo boven. Wanneer jullie je met elkaar verenigen en dat doen op de manier, die de familie weer bij elkaar brengt, beïnvloedt dat niet alleen jullie, maar ook ons. Want ook wij zijn bezig met het proces om ons te herenigen met ons hogere zelf en onze grotere spirituele familie. En daarvoor zijn we jullie heel dankbaar. We hopen dat jullie elk in jezelf de liefde voelen die wij voor jullie koesteren en we nodigen jullie uit om je hart open te stellen want we raken jullie aan op vele niveaus. Op vele manieren zijn we hier altijd voor jullie, onder meer via je eigen hart. Wanneer we onze vleugels spreiden om jullie energie te weerspiegelen, sta jezelf dan toe die in je op te nemen en dat zal dan de hereniging zijn van de Hemel op Aarde. Vele malen hebben we jullie aangeraakt in jullie slaap. Vele malen hebben we jullie omarmd wanneer je wakker was. Weet dat we nooit erg ver weg zijn. Wij zijn altijd bij jullie en we houden heel veel van jullie. Dank jullie voor jullie zijn.

En zo is het …

De Groep

Van Steve

Bij alle live channelings kunnen door de aanwezigen vragen gesteld worden aan de Groep. Wanneer je de vragen en antwoorden van de Groep, via dit kanaal, wilt lezen, kun je dat doen op de web site PLANETespavo.org.

Nadat ik mijn tranen gedroogd had, die de stroom van liefde van de Groep teweeggebracht had, opende ik mijn ogen en schrok ik bijna toen ik zag hoe intensief iedereen naar me keek, bijna alsof ze naar iets direct achter me keken. Ik keek naar de gastvrouw van dit evenement, Shala Mata, en zij leek verdoofd te zijn. Ik kende Shala als genezeres en als leraar van EMF balancering (in evenwicht brengen). Wat ik niet wist was de rest van het verhaal. Shala had in Hawaiï onder Joan Ocean geleerd om met dolfijnen te zwemmen en te communiceren. Ze had al heel lang de drang in zich om dit werk te gaan doen. In feite zullen Shala en haar partner Rob in februari 2000 naar de Dominicaanse Republiek gaan om aanwezig te zijn in de baai waar de migratie van de walvissen z’n hoogtepunt bereikt. Er worden daar maar drie boten toegelaten en zij zullen in één daarvan zijn. Hier zullen ze met de walvissen zwemmen en een documentaire maken van hun avontuur. Ik wist niets van hun plannen toen ik met mijn channeling begon en ik wist niets van de hartstocht die zij beiden voor dit werk hebben.

We zijn er trots op aan te kunnen kondigen dat we in mei 2000 een “Week to Re-member” zullen houden in Cancun, Mexico. Shala en Rob zullen daar hun documentaire aan ons allen laten zien en ze bieden een ieder die dat graag wil aan, om te zwemmen met dolfijnen in de open oceaan.

Over het in hun contract geduwd worden gesproken!

Volgend jaar, op Nieuwjaarsdag 2001, aan het begin van het nieuwe millennium, zullen Barbara en ik een evenement organiseren waarin opgenomen wordt het bij zonsopgang aanwezig zijn op het strand om tijdens een ceremonie de laatste fakkel over te nemen van de walvissen en de dolfijnen.

Dit zal een spannend jaar worden! Dank jullie allemaal dat jullie hier bij ons zijn!

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve & Barbara Rother

Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Haal diep adem en ontspan. Voel je lichaam heel licht worden. Laat jezelf gaan. Ga met ons mee op deze wonderbaarlijke reis. Bij elke ademhaling hoor je, bijna achter je hoofd, een vreemd geluid. Iedere inademing brengt nieuwe energie en leven in je lichaam en deze energie vult al je zintuigen. Je opent je ogen en je ziet prachtige kleuren, toch zijn ze op de één of andere manier vaag. Je denkt dat je je zorgen zou moeten maken maar dat doe je niet, je bent kalm en je geniet van de ervaring. Wanneer je je beweegt, voelt dat als een soort “slowmotion”. Je hoort de mooiste muziek en je geest neemt een hoge vlucht wanneer je begrijpt waar je bent.

Je bent in de oceaan en het geluid dat je achter je hoofd hoort, zijn de bellen die je uitademt. Je zwemt met leden van je familie en dit is een heel bijzondere dag. Je bent hier om met de dolfijnen te zwemmen. Wanneer je naar rechts kijkt zie je een paar kleine vissen langs je heen zwemmen. Voor de eerste keer neem je de schoonheid in je op van de prachtige kleuren die ze je laten zien. Je vraagt je af waar ze heen gaan aangezien ze geen bepaalde bestemming schijnen te hebben. Je vraagt je af of je de kans zal krijgen om een school dolfijnen te zien. Ze hebben je altijd gefascineerd, hoewel je nog nooit eerder contact met ze hebt gehad. Je hebt alleen maar dolfijnen in gevangenschap gezien.

Nu zie je, vlak voor je uit, een grote samenscholing van walvisachtigen in alle soorten en maten. De verscheidenheid is ongekend. Van dezelfde soort zijn velen bijeen in scholen of pods. Zij hebben allemaal hun aandacht gericht op wat er te gebeuren staat. Niet zeker van wat je te wachten staat, vind je een comfortabele plek waarvandaan je de gebeurtenissen kunt overzien. Net wanneer je je geïnstalleerd hebt, zie je de grootste van alle wezens om de hoek komen. Het is een blauwe vinvis en de grandeur van dit prachtige wezen wordt slechts geëvenaard door haar gracieuze bewegingen. De blauwe vinvis vindt een plekje naast de grijze walvis, die praktisch even groot is. Al snel worden ze allemaal stil. Je hoort alleen nog maar de zachte beweging van de zuurstofbelletjes die langs je heen stromen op weg naar de plaats waar oceaan en lucht elkaar raken. Er gaat iets gebeuren.

Het evenement gaat beginnen en de blauwe vinvis spreekt: Wij zijn vereerd hier op dit moment te zijn om de laatste fakkel over te dragen aan onze opvolgers, de mensen. Het is altijd onze grootste wens geweest om dat op een dag op deze plaats te doen en nu is dat mogelijk. Er zijn tijden geweest dat we dachten dat deze dag nooit zou komen, maar samen hebben we er hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Nu kunnen we de zorg voor de planeet overdragen aan de mensen, zoals dat zo lang geleden al beschreven was.”

Juist op dat moment gaat er een golf van opwinding door iedereen heen en alles beweegt door elkaar. Je kijkt intens naar de drukte van de waterwezens of die speciale wezens, die je altijd al graag van dichtbij wilde zien … de dolfijnen, er bij zijn. Aangezien je er geen ziet richt je je aandacht weer op de prachtige blauwe vinvis wanneer ze opnieuw gaat spreken: “We zullen nog een tijdje hier blijven om de mensen te ondersteunen en dan zal onze taak hier afgelopen zijn. We willen jullie vertellen dat het ons een groot genoegen geweest is om hier te zijn en de energie vast te houden terwijl de mensen sliepen.” Dan begint de gehele bijeenkomst geluiden te maken, die alleen maar vergeleken kunnen worden met een harmonieuze “toning”. Bij het horen van dit geluid komt er een stroom herinneringen bij je boven die je niet thuis kunt brengen. Je hebt opnamen gehoord van zingende walvissen maar je hebt daar nooit deze schoonheid in gehoord. Je wordt je bewust dat dit een uiting van goedkeuring is, een soort applaus. Het geluid sterft weer weg en er valt een stilte over het gebeuren. In deze stilte merk je nu opeens dat er dolfijnen rond om je heen zijn. Tot je verbazing praat je met hen via je gedachten. De dolfijnen houden van plezier en ze beginnen je te plagen en met je te spelen. Je voelt je heel dicht bij hen en ontdekt dat je in hun familie opgenomen schijnt te zijn. Opnieuw sterft het zingen weg en de stilte keert terug.

Alle ogen richten zich nu op de waterkant, waar een grote menigte mensen vanaf de kust met de walvissen en de dolfijnen communiceert. Jij bent in het water en omringd door dolfijnen en je kijkt toe hoe dit verder gaat, vanuit het gezichtsveld van de dolfijnen. De mensen zijn daar om de fakkel van verantwoordelijkheid voor de Gaia-energie in ontvangst te nemen. Ze spreken in koor: “Dank jullie dat jullie de energie voor ons hebben vasthouden terwijl we sliepen. We willen nu leren om samen te leven in volledige ondersteuning van de Moederenergie. Dank jullie dat jullie ons de weg gewezen hebben. We nodigen jullie uit om te blijven en te genieten van het creëren van de Hemel op Aarde.” Opnieuw hoor je die harmonieuze toning van de vele soorten walvisachtigen die hun instemming betuigen. De mensen beginnen nu het water in te komen en te zwemmen. De dolfijnen beginnen langs je heen te zwemmen. De dolfijnen, die een ogenblik geleden nog bij je waren, spelen nu met de mensen in het water. Iedere keer wanneer ze langs je heen komen kijken ze je recht in de ogen en maken contact.

Eén van de dolfijnen komt speciaal naar jou toe en je begint alleen met deze te spelen. Op de één of andere manier ken je deze energie. Op de één of andere manier weet je dat deze ontmoeting vooraf bepaald was. Op dat moment sluit je je ogen en je ziet geometrische patronen in het donker achter je oogleden. Het zijn heel interessante vormen en er gaat een warm gevoel van uit. Het lijkt alsof ze je aan dingen herinneren die je vergeten was. De gevoelens van welzijn en liefde worden sterker als ze je deze geometrische vormen laten zien. Spoedig beginnen ze geluiden te maken zowel boven als onder water. Eén van de dolfijnen kijkt je recht aan en begint te spreken met de sjirpende en piepende geluiden van het dolfijns. Je ziet de patronen die in het water gecreëerd worden terwijl ze met je communiceren. De patronen zijn dezelfde geometrische patronen die je daarvoor zag. Ze communiceren met de mensen in hun speelsheid. De boodschap die ze communiceren is dat alles een Spel is en dat de mensen van dat spel moeten genieten en dat ze er mee op moeten houden zichzelf zo serieus te nemen. Dat ze hun hart moeten volgen en zichzelf als deel van het geheel en niet afgescheiden van elkaar moeten zien. De mensen beginnen deze boodschap te begrijpen en iedereen begint te lachten.

Het vaarwel zeggen tegen de mensen aan de kustlijn was heel moeilijk voor sommige dolfijnen maar het werd tijd dat de mensen terugkeerden naar het land. De dolfijnen waren nu gereed om te vertrekken en naar huis terug te keren. Je zegt zelf vaarwel tegen je vriend die nog even naar je toekomt voor een laatste dolfijnen-omhelzing. En dan, opeens, zijn ze allemaal verdwenen. Terwijl je uit het water loopt vind je jezelf terug op de plek waar je deze reis begonnen bent.
En terwijl je terug bent in de bekende omgeving van je eigen, droge gebied, sluit je opnieuw je ogen om de geometrische figuren te zien die ze je hebben gegeven. Op dat moment herinner je je de gevoelens die je had tijdens je ontmoeting in het water. Elke keer wanneer je je ogen sluit en de geometrische figuren ziet zal je dat helpen herinneren aan je band met de Aarde en die prachtige dag met de dolfijnen.
En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.