Mei 2000

De Bekrachtigingsfactor

Deel 1 in de serie seminars “Het creëren van menselijke Engelen” van de Groep.
Dit bericht werd gechanneld tijdens het seminar “The Quill of Re-membrance” in Denver, Colorado op 12 maart 2000.

Van Steve:

Vanaf heel klein jongetje heb ik altijd geloofd dat, wanneer je twee vijanden in een kamer op zou sluiten ze er uiteindelijk uit zouden komen als vrienden. Ik geloof ook dat succes in het leven soms bepaald wordt door de manier waarop je met moeilijke mensen omgaat. We lopen zo vaak weg van moeilijke relaties omdat we het gemakkelijker vinden opnieuw te beginnen dan door de lessen heen te gaan, die we voor onszelf opgezet hebben. We doen dit steeds weer, alleen maar om tot de ontdekking te komen dat we mensen aantrekken met dezelfde eigenschappen als degenen die we verlaten hebben. Ik geloof ook dat we allemaal relaties hebben, die beter beëindigd kunnen worden. Maar hoe maken we een einde aan een relatie zonder die opnieuw te moeten ervaren? Tijdens een live channeling in Denver, Colorado op 12 maart 2000 gaf de Groep ons een speciaal stuk gereedschap daarvoor. Zij hebben het hier over een gemakkelijke manier om in je leven ondersteunende relaties aan te gaan, niet alleen voor de moeilijke relaties maar voor alle mensen in je omgeving.
Wanneer we ons bewust zijn dat iedereen die we ontmoeten ons op de één of andere manier een klein beetje verandert, zullen we zorgvuldig willen kiezen wie we om ons heen wensen te hebben. Ons allen is verteld dat we andere mensen niet kunnen veranderen en ik geloof dat dat waar is. Ik geloof echter ook dat je, door de manier waarop je op iemand reageert, hun gedrag tot op bepaalde hoogte wèl kunt veranderen. De Groep zegt dat we òf kunnen kiezen wie er in ons leven mag zijn òf degenen die er reeds zijn in hun kracht kunnen zetten. Jezelf omringen met mensen die in hun kracht staan, creëert een heel ondersteunende omgeving om in te leven.
De “Bekrachtigings-factor” is het eerste bericht in een serie “Hoe worden we menselijke engelen”. Naarmate we meer in de hogere vibraties komen, worden we steeds meer als de Engelen die over ons waken. Maar hoe creëren de Engelen hun werkelijkheid? Goede vraag….laten we hem stellen:


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Deze woorden vinden weerklank in deze bijeenkomst, want zo velen van jullie kennen de vibraties van Thuis. Zo velen van jullie hebben ontelbare keren, in verschillende rollen, samen doorgebracht als spirituele familie. Het is ons een eer om nu in jullie aanwezigheid te zijn en jullie te helpen het herinneringsproces over wie je bent, op gang te brengen. We waarderen de moed die jullie hebben om achter de sluier van vergetelheid te leven zodat jullie niet kunnen zien wie jullie zijn. Die zelfde sluier weerhoudt jullie er vaak van om je volledige kracht op te pakken. Het is ons een eer om hier te zijn, zelfs maar voor even, om jullie te helpen de sluier opzij te trekken zodat jullie kunnen zien wie jullie zijn. Jullie kunnen de grootsheid in jezelf zien door de ogen van de ander.

Wij zeggen jullie dat de liefde die wij voor jullie hebben niet in woorden weer te geven is. We houden de energie zo vaak voor jullie vast, maar er zijn tijden dat we jullie alleen maar kippevel kunnen geven om jullie te laten voelen dat we er zijn. Dat wij jullie zouden kunnen omhelzen gaat jullie bevattingsvermogen te boven en toch doen we dat zo vaak. We spreiden regelmatig onze vleugels uit om jullie grootsheid te reflecteren. Soms, wanneer je wanhopig bent, staan we voor je en houden de energie voor je vast wanneer je voelt dat je dat zelf niet kunt. En we houden van je wanneer je niet van jezelf kunt houden en we herinneren je eraan dat je een meester bent. Jullie zijn degenen die er in toegestemd hebben om hier te zijn en dit Spel te spelen. Niet alleen voor het spelen van het Spel, maar voor het hoogste goed van alles-dat-is.

Het creëren van een nieuwe werkelijkheid

Jullie zijn niet alleen in de uitkomst van dit Spel. Zovelen volgen al jullie bewegingen. In feite loopt deze ruimte terwijl wij spreken helemaal vol en wordt het hier zelfs erg druk. We maken plaats voor ieder wezen uit de verschillende dimensies, dat wil zien hoe deze grote gebeurtenis zich ontvouwt. Gezien vanuit hun perspectief, is dit een gelegenheid om meesters te zien, die zich beginnen te herinneren wie ze zijn. De voltooiïng van het Spel gaat in grootse steil, want niemand had zich de uitkomst, die nu voor jullie ligt, voor kunnen stellen. Alle mensen hebben deze mogelijkheid gekregen, maar slechts heel weinigen hebben dit recht ooit uitgeoefend. Niemand kon zich voorstellen dat jullie de Ganzeveer op zouden pakken om doelbewust het script voor je volgende contract te schrijven en dat is nu precies wat jullie doen. De hele mensheid is in de gelegenheid om hun eigen contract samen te stellen. Jullie hadden die mogelijkheid altijd al, maar weinigen hebben ooit van dat recht gebruik gemaakt. Nu zijn jullie eigenhandig bezig met het schrijven van de volgende fase van het Spel. Jullie hebben het goed gedaan om dit punt te bereiken. Het creëren van een werkelijkheid naar eigen keuze is de hoogste vorm om de Universele energie in jezelf tot uitdrukking te brengen.

De tweede golf van bekrachtiging

Jullie hebben jullie paradigma (patroon) gewijzigd. Jullie hebben datgene wat jullie waren veranderd. Jullie hebben de deur geopend om je in verbinding te stellen met je Hogere Zelf, terwijl je nog steeds “in biologie” bent. En jullie hebben dat gedeeltelijk gedaan door jullie pijn. Het was 1945 toen het Spel een andere richting opging en de deur geopend werd voor de stappen die jullie nu nemen. In die tijd was er veel pijn op het Speelbord. Tijdens de tweede wereldoorlog was er iemand op Aarde die een heel belangrijke rol speelde, want hij stond recht tegenover het samengaan met de Universele Energie. In die tijd speelden jullie het Spel van “volg de leider”. Jullie hebben geen idee van het gejuich dat opsteeg toen jullie als mensenras je eigen kracht oppakten en die ook behielden. Op dat moment definiëerden jullie jezelf als het eindige deel van de oneindige Schepper. Want door dat te doen hielden jullie je zwaard hoog als een gezamenlijke expressie van God. Jullie verklaarden wie jullie waren en jullie veranderden het Spel voor altijd. Dit was het begin van de Tweede Golf van Bekrachtiging en het markeerde de tijd waarin het menselijk deel van God zich begon te herinneren. De hele aard van het Grote Spel was door God bedoeld om zichzelf te definiëren in eindige vorm. Wanneer jullie doelbewust je werkelijkheid kiezen brengen jullie dìe kracht van de schepping tot uitdrukking, die jullie geboorterecht is.

De nu voor jullie liggende tijd is heel belangrijk. Jullie hebben het recht verdiend om precies op dit moment hier te zijn, en dat is moeilijk want jullie hebben dit nog nooit eerder gedaan. Er bestaan geen boeken die richtlijnen geven, want die hebben jullie nog niet geschreven. Hier in de zaal zijn drie personen aanwezig die zullen helpen bij het schrijven van de boeken waarin de weg aangegeven wordt, zodat velen kunnen volgen.

Het helder maken van de vibratie

Het proces dat nu voor jullie ligt is het creëren van Thuis in jullie werkelijkheid. Vandaag willen we het over juist dat proces hebben. We hebben jullie keer op keer verteld hoe sterk jullie zijn en hoe jullie met je gedachten je eigen werkelijkheid creëren. Want bij iedere gedachte die door je heen gaat, verandert je vibratie. En die vibratie gaat je vooruit bij alles wat je doet. De vibratie die van je wezen uitstraalt gaat je vooruit bij ieder gesprek, iedere relatie en iedere interactie met elkaar. Het helder maken van deze vibratie stelt jullie in staat om uit het Universum datgene op te pakken wat jullie werkelijkheid op de meest effectieve manier creëert. Het helder maken van je vibraties is de allerbelangrijkste stap om Thuis te creëren aan jullie kant van de sluier.

Het jaar van de kristallen intentie

De eigenschappen van de sluier veroorzaken twijfel aan jezelf. Maar de energie-infusie zal jullie spoedig laten zien dat jullie op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Jullie hebben jezelf in het jaar 2000 geplaatst, het jaar dat wij het jaar van de Kristallen Intentie genoemd hebben. Want wanneer een ieder van jullie uitkristalliseert waarom je hier naar toegekomen bent en wat je wenst te doen, bepaal je doelbewust de energie voor de planeet en de gehele mensheid voor de komende 12 jaar. En de komende 12 jaar zal de trent zetten voor de energie van het komende millennium. In de seconden tussen onze woorden, racen er gedachten door jullie hoofden. Kunnen jullie je voorstellen dat deze gedachten het doel en de richting van het volgende millennium bepalen? We zeggen jullie dat dit echt waar is. Jullie hebben er geen idee van hoe sterk jullie zijn, maar jullie staan op het punt om dat te ontdekken.
In de tijd die voor jullie ligt zullen velen zich verloren voelen. Zelfs sommige grote leraren schijnen hun weg kwijt te zijn. Wij vragen jullie, veroordeel hen niet want zij hebben hun taak goed uitgevoerd. Help hen het grote verband te zien in de dingen waar zij voor gezorgd hebben. Gedurende deze tijd zullen velen vertrekken. Het in balans houden van de planeet zal een belangrijk deel van de energie zijn.

Kies voor handelen in plaats van reageren

We willen jullie ook vertellen dat er een heel belangrijke energie bestaat, die jullie kunnen creëren als deel van jullie eigen werkelijkheid. Er wordt gezegd dat jullie een ander mens niet kunnen veranderen. En in vele opzichten is dat juist, want mede-scheppen kunnen jullie alleen maar voor jezelf. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor het centreren van je eigen energie en in zuiverheid met die energie te handelen. Toch vertellen we jullie dat er manieren zijn waarop je andere mensen kunt veranderen. Want jullie kunnen de manier veranderen waarop jullie op hen reageren. Wanneer je daarin een kleine verandering aanbrengt, verander je je waarneming dienovereenkomstig. Dit verandert jouw werkelijkheid en daardoor verandert de manier waarop mensen op jou reageren en jou behandelen. Op deze manier kun je mensen veranderen om je eigen werkelijkheid te creëren.

Het creëren van Menselijke Engelen

We vertellen jullie nu iets dat heel belangrijk is. Want jullie hebben nu de mogelijkheid je eigen vleugels te verwerven. Jullie kunnen nu stijgen tot de vibraties van de Engelen. Jullie kunnen Engelen zijn die de Aarde bewandelen. Onze grootste vreugde ligt in het reflecteren van jullie energie, want in jullie grootsheid ligt onze reflectie. In jullie grootsheid ligt besloten wie wij zijn. Maar datzelfde geldt nu ook voor jullie. De mensen die je in je eigen omgeving toestaat zijn een directe reflectie van jezelf. Veroordeel hen of jezelf alsjeblieft niet want door je waarneming ook maar een heel klein beetje te wijzigen kan iedere interactie veranderd worden.

Het fabriceren van je energieveld

Begrijp alsjeblieft dat de mensen in je omgeving reflecteren en creëren wie jij bent. Bij iedere ontmoeting wordt vibratie uitgewisseld. Deze uitwisseling van vibratie verandert je eigen vibratie voor altijd. Zelfs de handdruk, die je als prettig ervaart bij een ontmoeting, is een uitwisseling van vibratie die voor altijd verandert wie je bent. Iedereen die je ontmoet verandert wie je bent. Het is dus duidelijk dat het zorgvuldig kiezen van de personen in je omgeving, de meest effectieve manier is om je werkelijkheid te veranderen. We hebben dit geïdentificeerd als het instrument van onderscheidingsvermogen en dit is het eerste instrument dat je nodig hebt voor het leven in de hogere vibraties. Nu vragen we je niet alleen om de mensen zorgvuldig uit te kiezen, maar eveneens om het hoogste potentieel te creëren met de mensen die reeds in je omgeving zijn. En daarom willen wij nu de “Bekrachtigingsfactor” bij jullie introduceren. Begrijp dat het Moeder Aarde’s grootste eer is om jullie te voorzien van de ondersteuning die nodig is, want dat is de natuurlijke energiecyclus. Neem die ondersteuning met graagte aan. Accepteer die ondersteuning en laat haar de weg voor je plaveien. Maak er geen misbruik van. In deze eerste drie stappen zul je de magie voelen, wanneer je er maar naar wilt kijken. Deze eerste drie stappen zullen je in volledige verbinding brengen met de Moeder en daardoor in verbinding met de Hogere Zelf. Dat deel van jou, wat je je Hogere Zelf noemt, is veel te groot voor de bel van je biologie. Toch is het bij je, bij iedere stap die je zet. Maar wij weten dat je het niet kunt zien. We weten dat je het niet kunt voelen.

De Bekrachtigingsfactor

Bij jullie dagelijkse activiteiten kunnen jullie kiezen welke mensen jullie in je omgeving accepteren. Jullie hebben altijd de optie om relaties, die afbreuk doen aan jezelf, te verbreken en andere aan te trekken die je ondersteunen. Dit is slechts één manier waarop je je werkelijkheid kunt creëren. Maar jullie hebben ook de mogelijkheid om de mensen, die reeds in je omgeving zijn, in hun kracht te zetten en op die manier een hogere werkelijkheid voor jezelf te creëren. En we zeggen jullie dat het deze Bekrachtigingsfactor is die de balans snel zal doen doorslaan naar het creëren van de Hemel op Aarde. Als de personen in je omgeving jouw vibratie veranderen, waarom plaats je dan geen mensen, die in hun eigen kracht staan, in je omgeving? De gemakkelijkste manier om dat tot stand te brengen is door de mensen in je omgeving in hun kracht te zetten.

Eenieder van jullie die het Spel speelt, vormt in feite een deel van de ander. Jullie zijn energetisch met elkaar verbonden op manieren die jullie niet kunnen zien. Vind die verbinding en jullie zullen elkaar bekrachtigen. Vind één eigenschap in de ander waar je van houdt of die je respecteert en bouw daarop verder. Vind één gebied waar je een ander kunt verzorgen. Ongeacht hoeveel problemen je met ze hebt, ongeacht hoezeer ze je energie uitputten, wanneer je de energie wilt veranderen, zet hen dan in hun eigen kracht. Doe dit niet door je eigen kracht weg te geven maar door hen te helpen hun eigen werkelijke kracht te zien. Oefen in het zoeken naar manieren hoe je anderen in hun kracht kunt zetten en integreer die handelingen in je dagelijkse leven. Plotseling zul je jezelf terugvinden in het gezelschap van meesters. Moedig deze mensen aan en help ze om te worden wat zij wensen te zijn en je zult in je passie zijn. Zet hen in hun kracht om hun eigen passie te vinden en het werk te doen waarvoor ze gekomen zijn. Het zal dan voor hen niet langer nodig zijn om jouw energie te stelen of te manipuleren.

Vind één ding om hen te geven. Geef het uitbundig zonder condities of gebondenheid aan de uitkomst. Maar je moet het aan hen overlaten of ze het geschenk willen accepteren en niet proberen hun werkelijkheid voor hen te creëren. Help hen zichzelf te zien zoals jij hen ziet en help hen de krachtige persoon te zien die zij zijn. Richt je aandacht op de positieve eigenschappen van een persoon en zie hoe die eigenschappen tot bloei komen. Dat is het werk van Engelen. Op het moment dat je het geschenk van bekrachtiging geeft, heb je het Spel veranderd. Wanneer zij ervoor kiezen dat geschenk niet te accepteren maar in hun eigen oude, altijd strijdvaardige energie te blijven, zullen ze ontdekken dat ze alleen staan, want jij zal er niet langer zijn om op dezelfde manier van vroeger te reageren. Zelfs wanneer je de relatie niet verbreekt zal de energie ervan voor altijd veranderd zijn. Dit is het moment waarop je een keuze kunt maken of je ze wel of niet in je omgeving wilt houden. Maar geef hen eerst het geschenk van hun eigen bekrachtiging. Geef hen het geschenk hun eigen reflectie te zien via jouw vleugels. Wees die Engelachtige persoonlijkheid die je zo vaak zoekt. Jullie hebben geen idee van de Engelachtige persoonlijkheid die in een ieder van jullie aanwezig is. Behandel jezelf als de Engel die je gaat worden en de Engelachtige vibratie zal spoedig je deel worden. Jullie zijn Menselijke Engelen aan het worden.

Het gebruik van de Bekrachtigingsfactor

Jullie zullen ontdekken dat dit heel nuttig is bij iedereen die in je omgeving komt. Gebruik het eerst bij degenen die moeilijk zijn, want zij onttrekken veel energie aan je. Breid deze techniek daarna uit naar iedereen die je ontmoet. Kun je je een kind voorstellen dat opgroeit in een omgeving waar hij of zij op ieder punt aangemoedigd wordt? Kun je je een werkplek voorstellen waar iedereen zoekt naar het hoogste en beste in alle dingen? Wij hebben onze vleugels vaak voor jullie uitgespreid om jullie te herinneren aan jullie grootsheid en nu is het jullie beurt om anderen de vibraties van Thuis te helpen herinneren.

Iedere keer dat jullie contact met ons hebben geven wij jullie glimpjes van Thuis. Dit is ons hoogste doel, onze passie en vreugde. Want elke keer dat je iemand ontmoet die je geholpen heeft Thuis te herinneren, elke keer dat je een boek leest, elke keer dat je een boodschap van Thuis krijgt, elke keer dat je naar iemand luistert die je herinnert aan Thuis, verander je. In die momenten worden jullie meer zoals wij. We vragen jullie je alsjeblieft te herinneren dat jullie zelf vleugels hebben en dat jullie deze vleugels op moeten eisen. Want we willen dat jullie deze vleugels bij iedere gelegenheid uitspreiden. De mensen om je heen hebben geen idee wie ze zijn en jij kunt helpen hen hun grootste potentieel te laten zien. En in die handeling zul je je grootste vreugde vinden. In die handeling zul je de hoogste expressie van de God binnenin je worden. We vragen je de waardigheid en het zelfsrespect te hebben om die energie te dragen. We weten dat het moeilijk is, want de sluier weerhoud je ervan om te zien wie je bent. En toch vragen we je om de moed te hebben in de spiegel te kijken en je grootsheid te zien, want door dat te doen sta je jezelf toe de Bekrachtigingsfactor uit te breiden naar anderen.

De in gevaar zijnde soort – Het menselijk ego

Wanneer iedereen in zijn kracht komt, wanneer iedereen begin z’n eigen grootsheid op te eisen, zal het ego langzaam op de achtergrond raken. Verbaast dat je? Verbaast het je om te zien dat naarmate meer mensen in hun kracht staan, het niet meer nodig is om te denken dat alleen jij in je kracht staat? Het is onze passie om onze vleugels voor jullie te spreiden, zodat jullie je eigen grootsheid kunnen zien. Maar wij zijn hier alleen om de energie vast te houden totdat jullie in staat zijn de energie voor elkaar vast te houden. Want dat is de ware creatie van de Hemel op Aarde. Het eerste deel van het creëren van de Hemel is het inbrengen van de Engelen. Jullie zijn die Engelen waar wij het over hebben en jullie hebben de oproep gehoord anders zouden jullie deze woorden niet horen/lezen. Daarom hebben jullie het gevoel in actie te moeten komen, hoewel jullie je zelfs niet bewust hoeven te zijn welke richting je op moet. Jij bent op je weg anders zou je niet op dit kruispunt staan. Je hebt lang en hard gezwoegd om hier te komen en wij hebben daar respect voor. We vragen je nu om in je rol te stappen en de Engelachtige aanwezigheid te worden bij het creëren van Thuis.

Het spreiden van je vleugels

De mensen in je omgeving die je pijn gedaan hebben, de mensen die op een verkeerde manier van je energie gebruik gemaakt hebben, de mensen waarvoor je wrevel of wrok koestert, dat zijn de mensen die je de eerste gelegenheid bieden je vleugels te spreiden.Vind een manier om hen in hun kracht te zetten en begin daar vandaag reeds mee. Dat is de Bekrachtigingsfactor die je eigen energiepatroon zal veranderen. Dat is de Bekrachtigingsfactor waardoor je het snelst zal veranderen tot wie je werkelijk bent en waardoor je volledig in je vreugde komt. Want in je passie en vreugde ligt de liefde voor wie je bent en in die liefde ligt de vibratie van Thuis. Dat is de manier waarop je de Hemel op Aarde creëert. Welkom Thuis.

[Hier was ik overmand door tranen en had even rust nodig.] We maken onze excuses aan de Hoeder. We hebben zo geprobeerd hem niet al te stevig te omhelzen.

Het betoverende in jezelf

We moeten ons verhaal nu gaan besluiten. Jullie zullen deze vibratie met je meedragen. Jullie zullen deze boodschap met je meedragen. Maar belangrijker nog: het zijn alleen maar woorden, die wij in de ruimte gebracht hebben door de stem van de Hoeder. Deze woorden vinden hun weg naar jullie en de vibraties van Thuis worden alleen ontvangen omdat jullie er om vragen. Jullie zijn klaar voor de volgende stap anders zouden jullie je niet tot deze woorden aangetrokken voelen. Het is prachtig om de vibraties van Thuis te voelen en het is prachtig om in deze energie te spelen, en toch gebeurt er niets totdat jullie deze informatie oppakken en toepassen in je dagelijkse leven. Dat is het betoverende dat jullie in je hebben. Dat is het deel van de puzzel dat wij niet tot stand kunnen brengen. Dat is de grootsheid die jullie verdiend hebben door jullie bereidheid het Spel te spelen. Dat is de grootsheid die jullie in je hebben en daarom hebben jullie jezelf in een wereld van dualiteit geplaatst. Om zelf de expressie van de oneindige Schepper in eindige vorm te ervaren, moesten jullie jezelf in een omgeving van dualiteit plaatsen. Jullie hebben dat gedaan om dit te ervaren. En we kunnen moeilijk gewoon maar dankjewel zeggen, want de gevoelens die wij voor jullie hebben zijn met geen woorden, die jullie zouden begrijpen, te beschrijven. Laat ons jullie dan de energie van onze liefde sturen, want die kunnen jullie wèl voelen en daar hoeft geen nadere verklaring bij gegeven te worden.

Wij zijn bij jullie

Weet dat we vaak voor jullie staan en onze vleugels uitspreiden. Weet dat we jullie energie sturen in tijden waarin jullie het gevoel hebben niet verder te kunnen. Weet dat wij er zijn in tijden waarin jullie je in de meest moeilijke situaties bevinden. Weet dat wij er zijn in tijden dat jullie je niet kunnen herinneren wie jullie zijn. Weet dat we altijd bij jullie zijn, dat wij samen in dit hele Spel zijn. Alles wat we van jullie vragen is diep adem te halen en ons toe te staan jullie energie te reflecteren en jullie de Bekrachtigingsfactor te geven. We hebben jullie verteld dat dit instrument, de Bekrachtigingsfactor, een krachtig instrument is om je hoogste werkelijkheid mee te creëren. We vertellen jullie nu ook dat wij ditzelfde instrument gebruikt hebben, want dat is de manier waarop wij de werkelijkheid, die jullie Hemel noemen, gecreëerd hebben. We vragen jullie om eerst te ontvangen, je dan om te draaien en de energie van degenen die om je heen zijn op dezelfde manier te reflecteren, want dat is het grootste cadeau dat jullie jezelf kunnen geven. De Bekrachtigingsfactor zal zich uitbreiden als een spinneweb, want jij raakt één leven aan en dat leven zal twee levens aanraken en die levens zullen weer vier levens aanraken. En spoedig zullen we jou zien in het centrum van dat prachtige energieweb, dat zich uitspreidt door heel het Universum. Terwijl jullie velen zullen beïnvloeden, door Thuis te scheppen aan jullie kant van de sluier, danken wij jullie voor je bereidheid om in je eigen kracht te stappen.

Velen van jullie hebben weinig tijd voor rust gehad tussen de incarnaties in. Sommigen van jullie waren bijna vertrokken. Twee van jullie waren gedurende de laatste vijf dagen bijna vertrokken. We vragen jullie de moed te hebben nog een keer om je heen te kijken voordat je de keus maakt of je wilt blijven of wilt vertrekken. En wanneer je er voor kiest om Thuis te komen, zul je verwelkomd worden. Jullie zullen geëerd worden voor de kleuren die jullie zullen dragen, als resultaat van je Spel op het Speelbord van de vrije keuze. Deze kleuren zijn met geen pen te beschrijven en jullie zullen ze nooit meer kwijtraken. Iedereen zal deze kleuren zien en weten wie je bent en je eren voor het werk dat je gedaan hebt. We vertellen jullie ook dat er velen nodig zijn voor het werk aan deze kant van de sluier. Maar voordat je vertrekt, spreid je vleugels en ervaar de Engelachtige vibratie in jezelf. Laat mensen in je omgeving zichzelf zien als krachtig wezen; alleen jij bent in staat ze te helpen dat te zien. Help ze eerst hun eigen kracht te vinden. En maak dan de keuze of je wilt blijven of naar huis terug wilt keren.

Wij zouden voor altijd in deze energie kunnen blijven, want die vult ons helemaal. En we laten de haren op je armen overeind komen bij iedere mogelijke gelegenheid en we spelen met de verlichting in de kamer. We houden zo van die dingen en toch vragen we jullie te herinneren dat jullie de kracht bezitten. Laat daarover geen geheimzinnigheid bestaan, want de kracht die jullie bezitten is niet geheimzinnig. We eren jullie dat jullie er zijn en de rol spelen, die jullie spelen.

We delen dit met jullie allemaal. Want jullie grootsheid zal spoedig zichtbaar worden, zelfs voor jullie zelf. Zal dat geen prachtige warboel worden? [gelach] En wij staan te trappelen om te zien hoe dat zal gaan. Het is zo’n opwindende tijd, die jullie voor jezelf gecreëerd hebben. Want jullie zijn je contracten aan het verlengen. Jullie zijn het Spel aan het veranderen. Wij zitten aan jullie voeten en wij zijn vereerd om naar jullie te kijken terwijl jullie dit Spel tot ontplooiïng brengen en nu doelbewust de Ganzeveer oppakken om eigenhandig je eigen contract te schrijven. We zijn vereerd dat jullie ons gevraagd hebben om bij jullie te zijn, zelfs voor deze korte intermezzo’s. Want we houden zo veel van jullie en jullie vormen zo zeer een deel van onszelf en wij van jullie. En daarvoor bedanken we jullie

We willen jullie nu graag nog onze waarschuwing geven: behandel elkaar alsjeblieft met respect en herinner de Bekrachtigingsfactor. Zorg voor elkaar bij alles wat jullie doen en speel het Spel goed samen. Wij zijn klaar.

De Groep

Van Steve

Sedert ik dit bericht ontvangen heb, heb ik de kans gehad om delen daarvan in de praktijk te brengen. We kennen allemaal moeilijke mensen in ons leven. Het is werkelijk interessant om de veranderingen te zien wanneer je hen op de één of andere manier in hun kracht zet. We kunnen absoluut kiezen in welke werkelijkheid we willen leven. Durf de hoogste werkelijkheid te creëren want op die manier verleen je de beste diensten aan de planeet. De Engelen kennen de weg. Zij creëren alleen het allerbeste voor hun werkelijkheid en wij verdienen niet minder. Welkom Thuis!
Stevige omhelzingen en vriendelijke duwtjes

Steve Rother

Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Haal diep adem en laat de energie van de Aarde een deel van je worden. Voel de energie van de Moeder in de lucht die je longen binnenkomt. Word één geheel met alles om je heen terwijl je samensmelt met de energie. Sluit nu je ogen en voel je lichaam één worden met de Aarde. Ontspan je naarmate je adem je nog dieper in die eenheid brengt, die alles samenbindt.

Je staat buiten en je kijkt de straat in waarin je woont. Het is een prachtige dag en de zon schijnt. Je sluit een moment je ogen om het allemaal goed in je op te nemen. Op dat moment voel je de energie van iemand die voor je staat. Wanneer je je innerlijke oog opent zie je een jong meisje vol stralende schoonheid voor je staan. Zij glimlacht op een manier die je aan het lachen maakt. Het lijkt alsof ze nadenkt over een heel leuke grap, die ze je nog niet verteld heeft. Je geeft je over aan de energie van de humor en je giechelt even. Terwijl je dat doet verschijnt er een grote glimlach op haar gezicht. Haar ogen stralen terwijl de glimlach uitgroeit tot een prachtig stralend licht. Het licht wordt zo stralend dat je je ogen begint af te schermen, maar dan word je je bewust dat het licht energie naar je toestuurt. Op dat moment stel je je open voor de energie en kijk je zonder angst in het licht. De vibraties van Thuis beginnen je nu te overstelpen terwijl de liefde, die je voelt, je Thuis brengt. Er valt een traan uit je oog wanneer je je de gevoelens van Thuis herinnert.

Het licht wordt nu zwakker terwijl het meisje nog steeds voor je staat. Zij glimlacht en voor de eerste keer kun je haar van heel dichtbij bekijken. Ze lijkt zo’n jaar of 15 te zijn maar je kunt duidelijk voelen dat haar wezen veel ouder is. Haar huid is heel glad en straalt een bijzondere energie uit die zo vertrouwd is. Zij ziet dat je naar haar kijkt en draait haar gezicht naar je toe zodat je haar nog duidelijker kunt zien. Dan pas realiseer je je dat alles om je heen verdwenen is. Wanneer je de straat in kijkt zie je geen huizen of bomen meer staan. Zelfs de straat zelf schijnt verdwenen te zijn.

Je kijkt naar haar voor een antwoord en terwijl ze glimlacht spreekt ze voor de eerste keer: “Datgene wat je toestaat in je omgeving bepaalt je werkelijkheid. Je zult kunnen kiezen voor een werkelijkheid die je het hoogste potentieel zal brengen.” Je glimlacht nu terwijl je je de vele mogelijkheden voorstelt. “Kan ik alles hebben wat ik wens?” vraag je. Het antwoord komt: “Ja, alles wat je hart begeert.” “Wat heb ik nodig om mijn werkelijkheid te creëren?” vraag je. “Je hoeft alleen maar een gedachte gedurende zesentwintig seconden of meer in je hoofd te houden”, komt het antwoord. In verbazing reageer je: “Wil je zeggen dat ik mijn werkelijkheid kan creëren in slechts zesentwintig seconden?” Er glijdt een prachtige glimlach over haar gezicht terwijl ze begint te lachen. “Je hebt die kracht altijd gehad. Omdat je je niet bewust was van die kracht is je werkelijkheid vaak het resultaat van de gedachten van anderen. Wanneer je je eigen werkelijkheid niet elk moment creëert, creëren de gedachten die het dichtst bij de jouwe komen een werkelijkheid voor je. Wanneer je daarom niet doelbewust kiest, zal een standaardkeuze voor je gemaakt worden. Hier ben je nu in de gelegenheid om een nieuwe werkelijkheid te creëren zodat je de scheppingskrachten die je in je hebt zou kunnen vinden.” Met die boodschap beginnen je gedachten af te dwalen naar de vele verschillende mogelijkheden. Je zoekt naar de straat die daar een paar minuten geleden nog was en na enige tijd begint de straat op magische manier te verschijnen. “Kies je gedachten zorgvuldig,” zegt het meisje vriendelijk ter herinnering.

Je besluit te kijken of het werkelijk werkt en op dat moment denk je aan de bomen die aan beide zijden van de straat stonden. Na 26 seconden beginnen de bomen één voor één op magische manier te verschijnen. Je zelfvertrouwen over je creatieve vermogens begint te groeien en je begint de huizen in je straat te creëren, zoals die daar stonden voordat ze enkele minuten geleden verdwenen. En terwijl je ieder huis creëert herinner je je de mensen die daar wonen. Je kunt er niets aan doen maar je vraagt je af of het creëren van je werkelijkheid inderdaad zo eenvoudig is.

Terwijl je naar ieder huis kijkt beginnen je gedachten af te dwalen naar die ene buurman waar je echt problemen mee hebt. Je denkt bij jezelf: “Eindelijk kan ik genieten van het leven zonder met die energie om te hoeven gaan.” Juist op dat moment verschijnt de persoon waar je zojuist aan dacht op het toneel. Die persoon begint tot je te spreken op de enige manier die hij kent en het duurt niet lang of je voelt dat je eigen energie weg begint te vloeien. Een snelle blik op het jonge meisje vertelt je dat je het beeld van die persoon langer dan de zesentwintig seconden-grens vastgehouden hebt. Zonder een woord te spreken beantwoordt ze je niet uitgesproken vraag: “Ja, je hebt hem in je werkelijkheid gebracht door het vasthouden van een gedachte. Hoewel het mogelijk is om van deze persoon weg te lopen, bepaalt dat tegelijkertijd de energie voor jou om deze zelfde werkelijkheid ergens anders te creëren. Je kunt hier beter de werkelijkheid veranderen dan die opnieuw te creëren.” Je zegt: “Wanneer ik zo veel kracht heb moet er een manier zijn om dit te veranderen” en je vraagt “hoe verander ik deze werkelijkheid?” “Er bestaan veel manieren om je werkelijkheid te veranderen maar mag ik in deze situatie voorstellen om de Bekrachtigingsfactor toe te passen.” “Wat is de Bekrachtigingsfactor” vraag je. “Het is een krachtige scheppingstechniek die de Engelen gebruiken om een plezierige werkelijkheid te creëren. Het werkt zo: Vind voor ongeacht welke persoon in je werkelijkheid een manier waarop je hen in hun kracht zet. Bied hen een blik op henzelf, als volledig in zijn/haar kracht staand wezen, en nodig hen dan uit om in die rol te stappen. Met deze handeling zal je eigen werkelijkheid veranderen in een hogere, plezieriger werkelijkheid.”

“En wanneer zij hun handelingen niet veranderen?” “Wanneer je de Bekrachtigingsfactor eenmaal toegepast hebt, verandert de dynamiek van de verhouding. Wanneer de moeilijke energie blijft bestaan, kun je de relatie verbreken zonder dat koorden je aan deze les blijven binden. Zet degenen die in je omgeving zijn in hun kracht maar neem geen verantwoording voor hen om die kracht aan te nemen. Wanneer zij er voor kiezen om die aan te nemen zal de relatie veranderen en zullen jullie werkelijkheden veranderen. Wanneer zij er voor kiezen om die niet aan te nemen, kun je de relatie zonder problemen verbreken. Ongeacht waarvoor gekozen wordt, voor jezelf heb je een hogere, meer ondersteunende werkelijkheid gecreëerd.”

Juist op dat moment komt je buurman naar je toe en begint te klagen over jouw boom die over zijn terrasje hangt. “Die boom geeft rotzooi, overal vind ik zijn bladeren, wanneer ga je hem omhakken?” moppert hij. Je denkt een moment na en zegt: “Mijn gezin houdt veel van die boom en ik zou hem werkelijk liever niet omhakken, maar ik begrijp het probleem. Waarom komen jij en je vrouw morgenavond niet eten zodat we over de situatie kunnen praten.” Hij mompelt zachtjes: “Wel, ik denk dat dat goed is.” Daarna kijkt hij je voor de eerste keer in de ogen, glimlacht en loopt weg.

Je kijkt naar het jonge meisje dat dit hele gesprek gevolgd heeft. Zij glimlacht en beantwoordt je vraag zelfs voordat je hem gesteld hebt: “Je hebt zojuist de Bekrachtigingsfactor toegepast. Je hebt doelbewust de energie van de relatie veranderd. Deze techniek kan in vele situaties toegepast worden en beperkt zich niet tot probleemrelaties. Wanneer je mensen in je omgeving wilt hebben met een hogere vibratie, gebruik dan hetzelfde instrument als de Engelen gebruiken.” Je kijkt haar onbegrijpelijk aan. “Hoe gebruiken de Engelen deze techniek dan?” Zij antwoordt: “Het zijn de Engelen die de vibratie van Thuis creëren en zij doen dat met behulp van de techniek die we zojuist bij je geïntroduceerd hebben. Jij creëert Thuis aan jouw kant van de sluier en dit zijn de eerste gereedschappen waarmee dat gedaan kan worden, die we met jou willen delen. Accepteer deze gereedschappen en gebruik ze veel. Deze gereedschappen zullen snel de deur openen voor de dimensionale verandering naar de hogere vibraties van Thuis.”

Terwijl de woorden van het meisje wegsterven draait ze zich om om weg te gaan. Terwijl haar lichaam zich omdraait kun je voor de eerste keer haar vleugels zien. De schoonheid van haar energieveld is overweldigend en je begint je te realiseren dat het een Engel was waarmee je gesproken hebt. Er vormen zich tranen in je ooghoeken terwijl je de schoonheid van Thuis voelt. De straat verdwijnt en je vindt jezelf terug op de plek waar je deze reis begonnen bent. Je belooft jezelf om jezelf als de engel, die je bent, te gaan behandelen en de gereedschappen van de Engelen te gaan gebruiken.


En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.