Februari 2004

De Kristallen Portalen
Ontmoet je toekomstige zelf


Van Steve

Deze boodschap van de Groep neemt het begrip “Achteruit in de tijd gaan” van de vorige maand en zet het in praktisch gebruik. Barbara en ik hebben het genoegen om deze boodschap te presenteren op de achtste verjaardag van de Bakens van Licht ~ Her-inneringen van Thuis. Wij hopen dat jullie dit net zo bruikbaar vinden als wij.

Espavo!

Van de Groep

Groeten van Thuis,

Welkom Thuis, lieverds. Wij vinden het zo fijn om vandaag weer bij jullie te zijn. De energie van Thuis omringt jullie bij alles wat jullie doen en verspreidt zich over elke plek waar jullie zijn in deze tijd. Jullie zijn als oorspronkelijke spirituele familie van licht bij elkaar gekomen en wij zeggen nogmaals: “Welkom Thuis”. Jullie zijn op een heel nieuwe manier de Aarde aan het creëren. Jullie creëren de energie van Thuis op de plek waar jullie nu zijn. Wanneer jullie je hand uitsteken en de hand pakken van degene die naast je zit, verandert jullie energie. Dat werkt op een manier die tot op dit moment voor jullie niet gebruikelijk is. Dat gaat niet met één plus één is twee, plus één is drie. Dat gaat van één, tien, honderd, duizend, tienduizend. Als jullie je met elkaar verbinden gaat dat exponentieel en groeit jullie energie. Dat is de magie van Thuis. Dat is de magie die jullie allemaal in je hebben. Jullie hebben vandaag iets in gang gezet, want door in je eigen zuivere, doelgerichte intentie bij elkaar te komen, creëren jullie iets dat jullie begrip ver te boven gaat. Want de kristallen portalen zijn zich nu aan het openen, wat een energie rondom de Aarde heeft gecreëerd, die het begrip van de meesten van jullie ver te boven gaat. Daarom willen we vandaag de tijd nemen om jullie een heel klein beetje uit te leggen wat er met de kristallen portalen gebeurt.

Jullie weten dat wij het woord “kristal” vaak gebruiken want dat beschrijft heel duidelijk de vibratie van Thuis. De vibratie van “Al Dat Is” is kristallijn van vorm. Niet eerder dan wanneer ze door de centrale zon trekt die als brandpunt fungeert, ontwikkelt ze zich tot wat jullie licht noemen. De kristalenergie is tot nu toe binnengekomen via de zonnevlammen van jullie zon en werd opgeslagen in de tektonische platen van de Aarde. Daar helpt ze de vibratiecapaciteit van de Aarde te vergroten zodat ook zij, samen met jullie, naar het volgende vibratieniveau kan gaan. Dat is nu goed aan de gang. Maar op dit moment gebeurt er meer. Velen hebben door hun gerichte intentie energiekolken gecreëerd die tot diep in de Aarde reiken. Anderen zijn naar bepaalde plaatsen getrokken en wisten dat ze daar om de een of andere reden moesten zijn. Zij die dat hebben ondervonden, zijn de wachters van een energiekolk. Want dit betekent dat er een energiekolk was, die je bewaakte. Jij was persoonlijk verantwoordelijk om die energiekolk open en in beweging te houden. Soms kan alleen het aanwezig zijn op een bepaalde locatie al het gewenste resultaat creëren en je helpen dat contract te vervullen. Weer anderen voelden zich om die specifieke reden aangetrokken tot bepaalde gebieden van de Aarde. Maar dat is nu aan het veranderen omdat de energiekolken zelf aan het veranderen zijn. De energie rond de Aarde verandert nu van dimensie aangezien de collectieve vibratie van de mensheid daarin voorgaat doordat jullie stuk voor stuk je intentie stellen om naar een hogere vibratiestaat te gaan. Dit verandert niet alleen jullie en hen die ook hun intentie stellen, maar het verheft het hele Speelbord waarop het Spel wordt gespeeld. Dat vibratietempo van het hogere Speelbord van de Nieuwe Aarde bereidt nu de weg voor dingen die nog nooit eerder hebben plaatsgevonden.


Het nieuwe goddelijke plan

Lieverds, wij zeggen jullie dat er geen groots plan bestaat. Het script voor het goddelijke plan wordt door jullie geschreven, elke seconde van elke dag. Jullie creëren letterlijk de grond waarop jullie lopen, vlak voordat je voeten de grond raken. Dat is onvoorstelbaar magisch, want hoewel jullie nog steeds in je fysieke “bel van biologie” zitten, bezitten jullie nu de kracht van scheppers. Daar is het Spel voor opgezet; om te zien of jullie je ware grootsheid zouden kunnen bevatten of her-inneren, hoewel jullie bij je aankomst op Aarde de sluier van vergetelheid omdeden. Nee, lieverds, jullie denken vaak over jezelf als een menselijk wezen dat probeert een manier te vinden om spiritueel bewust te worden, terwijl jullie diep in je hart weten dat je een spiritueel wezen bent dat probeert te voldoen aan een menselijke bewustwording. Dat is een groot verschil. En als iemand van jullie een van de sleutels heeft gevonden, vragen wij alleen maar die door te geven, net zoals wij dat doen. Jullie maken geen deuren open door te prediken, door te evangeliseren, maar soms wel door een simpele glimlach. Soms door alleen de energie maar vast te houden en te weten wat je ware verbinding met Spirit is. Dat is het geschenk van de nieuwe healers op de Nieuwe Aarde, want voor jullie allemaal, maar speciaal voor degenen die de energie van de energiekolk hebben vastgehouden, is het Spel nu aan het veranderen.

Velen van jullie voelen zich aangetrokken om naar nieuwe plaatsen te verhuizen en andere mogelijkheden te onderzoeken. Dat komt doordat de vele energiekolken die zijn opgestart, nu veranderen in portalen. Die portalen zijn dimensionale openingen in tijd en ruimte. Daarom zijn jullie begonnen achteruit in de tijd te gaan. Die energie heeft het jullie mogelijk gemaakt een nieuwe relatie met tijd en ruimte te creëren. Ach ja, we weten het. Velen van jullie denken dat de tijd voortdurend krimpt aangezien er nu nog maar achttien uur in een dag zitten. Dat komt omdat jullie nog niet hebben geleerd die onder controle te houden. De realiteit is dat jullie meer controle over tijd en ruimte hebben dan jullie als menselijk wezen ooit hebben gehad. Maar jullie zijn het gewoon niet gewend om die op dit moment te gebruiken. Laat de teugels maar wat vieren, zoals de Hoeder zegt. Gun jezelf de tijd om je op je gemak aan te passen aan deze energie. En wanneer je een sleutel ontdekt die voor jou werkt, deel die dan met iemand anders. Bied die zo vaak mogelijk gul en openhartig aan.


Kristallen portalen ~ óf iedereen gaat, óf niemand

Wanneer jullie stuk voor stuk omhoog klimmen op de ladder van vooruitgang in vibratie, maken jullie ruimte voor degenen die achter jullie aan komen. Denk alsjeblieft niet dat je eerst naar de top van de ladder moet om te ascenderen. Pas wanneer jullie allemaal je plaats op de ladder hebben ingenomen, gaat de hele ladder vooruit. Dat is de vibrationele vooruitgang van de Aarde in de nieuwe energie. Want het zal niet langer zo zijn dat de een vooruit gaat zonder de ander. Of jullie gaan allemaal, óf niemand gaat. Jullie hadden dat niet verwacht, maar jullie hebben dat zelf zo ontworpen. Want júllie hebben bepaald om samen vooruit te gaan en dat zal nu gebeuren, beginnend met de kristallen portalen. Want als de vorming van deze portalen voortgaat, gaan ze zich met elkaar verbinden. Velen van jullie hebben het idee om je eigen portaal te creëren en zijn daar in feite mee begonnen door je intentie daarop te richten en door iets van het ene portaal weg te nemen en dat doelbewust uit te zetten om een ander portaal te creëren. Velen van jullie hebben dat gedaan in de energiekolk die wij Mount Shasta noemen. Jullie hebben daar iets weggenomen en dat doelbewust in een andere energetische “hot spot” geplaatst. Als jullie dat doen, creëren jullie doelbewust een energiekolk die in een portaal zal veranderen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen deze portalen voor veel dingen gebruikt worden. Maar om niet op onszelf vooruit te lopen, willen wij jullie eerst wat meer praktische mogelijkheden van deze portalen laten zien, die jullie nu al kunnen ervaren.

“Nu-tijd” in de kristallen portalen

Een portaal is een dimensionale opening in tijd en ruimte en in zo’n portaal zijn jullie in “nu-tijd”. In het portaal is het goed mogelijk om achteruit te gaan in de tijd. In het begin, toen deze portalen zich gingen vormen, waren het er nog maar een paar en lagen ze ver uit elkaar. En hoewel velen van jullie er per ongeluk invielen, wisten jullie niet wat jullie daarmee aan moesten. Jullie wisten niet wat er met je gebeurde. Maar naarmate er meer kristalenergie de Aarde binnenkomt die haar voorbereidt op haar verandering samen met die van jullie, zien jullie op dit moment een vooruitgang in vibratie zoals die zich in heel “Al Dat Is” nog nooit eerder heeft voorgedaan. Ja, wij weten dat sommigen van jullie wachten op de magische dag waarop jullie plotseling in de vijfde dimensie wakker zullen worden. Raad eens wat? Jullie zijn daar al. Jullie weten alleen niet hoe je daar gebruik van moet maken. Wij hebben het over vibratieverandering, wij hebben het over de verandering van Planeet Aarde en wij hebben het over de verandering van de mensheid. Begrijp alsjeblieft dat als wij in deze termen spreken, dat dit een terugkijken is op deze exacte tijd zo’n twee à driehonderd jaar vanaf nu en dat dan zichtbaar is dat de mensheid een goede richting is ingeslagen en dat alles wat daarvoor belangrijk was, dat niet langer is. Alles krijgt vanaf dat specifieke moment een nieuwe betekenis. Zodra dat gebeurt, bepalen jullie opnieuw je rol als Lichtwerker. Dat opnieuw bepalen is een van de dingen die wij jullie vragen te doen wanneer jullie doelbewust kristallen portalen opstarten. Jullie hebben als scheppers de mogelijkheid om een kristal te nemen en een portaal in je eigen achtertuin te creëren. Wij vragen degenen die zich hiertoe voelen aangetrokken om daar nu al mee te gaan spelen. Wanneer jullie deze portalen creëren zullen die zich verbinden met alle andere portalen die zijn opgestart. Op Aarde zal zich nu een complex netwerk van kristallen portalen vormen dat alle dimensionale werkelijkheden van de Aarde met elkaar verbindt. Degenen die dit de afgelopen drie à vier maanden al hebben gedaan, hebben al een enorme verbinding in tijd en ruimte gemaakt. Daardoor is de Aarde in staat geweest om de collectieve vibratie nog hoger op te trekken. Ah, maar er is nog meer, want nu zijn er praktische toepassingsmogelijkheden voor deze portalen. Binnen deze portalen is men in feite in de “nu-tijd” waar verleden, heden en toekomst dezelfde ruimte delen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om in een portaal te leven, is het op dit moment wel mogelijk om je intentie in het portaal te plaatsen. Aangezien de portalen allemaal met elkaar zijn verbonden, moet de intentie voor het hoogste welzijn zijn. Begrijp alsjeblieft dat jullie dingen soms zo gemakkelijk doen en toch niet begrijpen hoeveel invloed ze hebben. Het met een kristal creëren van een eenvoudig portaal naar eigen ontwerp en daar doelbewust je intentie insturen, zal nu verbazingwekkende gevolgen hebben.

Achteruit in de tijd gaan – Je toekomstige zelf ontmoeten

Een van de plezierigste dingen die wij hebben gezien, is dat velen van jullie kristallen portalen hebben gecreëerd in je eigen heilige ruimte. Niet minder dan twaalf van jullie die naar deze boodschap luisteren of hem lezen, hebben op een magische manier een kristal in je ruimte gevonden. Die zijn door de portalen gekomen. Zij zijn het gevolg van de “jij” in een ander tijdsbestek die probeert je een teken te geven, die probeert te zeggen “Hier ben ik. Kijk maar eens goed. Ik ben hier.” Hoe zou je het vinden om jezelf te ontmoeten in een interdimensionale werkelijkheid? Hoe zou je het vinden om je toekomstige zelf te ontmoeten? De portalen zullen dat voor je mogelijk maken als je weet waar je naar moet kijken. Kunnen jullie je voorstellen hoe het zou zijn om achteruit in de tijd te gaan en daadwerkelijk je tegenwoordige tijd te zien vanuit een perspectief van je toekomst? Het is nu tijd om eens over deze vragen na te denken aangezien jullie definitie van tijd meer dan ooit zal oprekken. Dat is achteruit gaan in de tijd.

Ach ja, nu hebben we iets teweeggebracht… jullie hersenen functioneren op dit moment in een razend tempo. Wij kunnen dat zien en we zullen enkele technische vragen beantwoorden die bij zo velen naar boven komen. Begrijp dat “achteruit gaan in de tijd” te maken heeft met vibrationeel licht. Het heeft te maken met de relatie van tijd, ruimte en licht ten opzicht van wat jullie kennen als de “gulden snede” (verdeling van een lijn zodanig dat het langste stuk middelevenredig is tussen het geheel en het kortste stuk). De gulden snede is de mathematische vergelijking die de energie “licht” plaatst in een lineair tijdsbestek zodat het kan verschijnen om in een eindige vorm tot uitdrukking te worden gebracht. Dit zijn verhoudingen die in de hele natuur aanwezig zijn. Omdat de laatste drie jaar de Kristalenergie, die via de Zon de Aarde binnenkwam, is geactiveerd bestaat er een nieuwe verhouding tot licht. Zodoende is het dit nieuwe licht dat jullie het opengaan van de portalen zal tonen. Laat dit alsjeblieft gewoon even bezinken, want naarmate jullie hier meer mee spelen, zullen jullie het gaan begrijpen. Deze deuren zullen op hun eigen tijd opengaan. Maar begrijp nu dat het voor jullie absoluut mogelijk is om achteruit in de tijd te gaan, je toekomst te zien en te zien waar je naar toegaat. En dat kunnen jullie doen via de kristallen portalen.

Neem een kristal dat heel dierbaar voor je is. Breng je energie en je intentie in dit kristal alsof je een boodschap terug in de tijd wilt sturen naar jezelf. Plaats dit kristal dan in de heilige ruimte van een portaal. Op een bepaald moment zal dit kristal dat de hoogste intentie in zich draagt, op magische wijze ergens anders in je tijdlijn verschijnen. In feite gebeurt het nu al dat velen van jullie kristallen vinden die jullie zelf niet in het portaal hebben geplaatst. Dit is het begin van het leren achteruit in de tijd te gaan.


Het openen van de deur voor de Kristalkinderen

Naast het activeren van deze kristallen portalen en het doelbewust daarmee werken voor jezelf, openen jullie ook de deur voor de Kinderen met de Kristalvibratie die spoedig zullen komen. Er zijn op Aarde momenteel al veel Kristalkinderen. Die komen al zo’n acht jaar naar de Aarde maar geen ervan heeft op dit moment de volledige vibratie van de kristalenergie. Die moeten nog komen aangezien de collectieve vibratie hoog genoeg moet zijn om hen te steunen. Toch hebben de verkenners die op nu binnenkomen en die al veel van deze kristalenergie bezitten, interdimensionale vermogens zodat zij de portalen die jullie nu plaatsen, zullen begrijpen en gebruiken. Zij zullen ze kunnen gebruiken omdat zij het idee van het ontmoeten van je toekomstige zelf, begrijpen. Zij begrijpen het idee om je intentie door een portaal te sturen. Zij begrijpen meer van de magie van spirit in de mensheid dan ooit eerder in de “bel van biologie” mogelijk is geweest. Dat nu is jullie taak. Oefen je erin. Speel ermee. Verruim de grenzen die je hebt gekend, die je voor jezelf hebt gesteld en je zult de magie vinden, want die werkt elke keer weer.

Van oneindig naar eindig en nu weer terug

Let op de tekens van de kristallen portalen. Je zult jezelf ontmoeten via synchroniciteiten die op geen enkele andere manier verklaard kunnen worden. Wij noemen dat “Kosmische Wenken”. Hier zullen jullie aanwijzingen voor jezelf neerleggen die betrekking hebben op wat er voor je ligt. Lieverds, verleden, heden en toekomst zijn een illusie waarin jullie in de derde dimensie hebben geleefd. Het is een lineair tijdsbestek van “Al Dat Is” wat nodig was om de sluier te creëren. De sluier van vergetelheid kan alleen bestaan binnen een lineair tijdsbestek. Alles wat ooit heeft bestaan in jullie wereld en in jullie Spel van de Vrije Keuze, moest in een lineair tijdsbestek worden geplaatst zodat het als eindig kon worden gezien. Jullie hebben zo veel fantasie! Toch zijn alle vormen van energie van oorsprong echt oneindig. Jullie creëren door oneindige energie op te pakken en die eindig te maken. Nu zullen de kristallen portalen het omgekeerde tot stand brengen: het oppakken van iets dat eindig is en dat terugbrengen in het oneindige. Dat maakt de cyclus compleet en zal de sluier dunner maken zodra jullie beginnen terug te gaan in de tijd. Wanneer jullie deze portalen binnengaan, zullen jullie in eerste instantie verbinding maken met de Universele Energie zelf. Jullie boren dan de energie aan die alle dingen met elkaar verbindt. Ja, jullie kijken naar jezelf en naar de persoon naast je en denken dat jullie aparte wezens zijn. Maar elke gedachte die de persoon daarginds ooit in zijn leven heeft gehad, werd gevoeld door de persoon hier, hoewel jullie in verschillende delen van de wereld leefden. En elke emotie die degene daarginds heeft gehad, is gevoeld door de drie personen die hier bij elkaar zitten, want emotie reist door de hele Universele Energie. Het is deze energie die al het leven met elkaar verbindt. Dit is de eerste ervaring waar je mee te maken krijgt in de kristallen portalen. Wij zien dat sommigen van jullie het idee van de portalen niet volledig begrijpen. “Betekent dit een gat in mijn achtertuin? Betekent dit een cirkel? Wat betekent dit precies?” Wij zouden willen dat we het volledig voor jullie konden uitspellen, maar dan zouden we jullie kracht wegnemen. Begrijp gewoonweg dat er fysieke ruimten zijn die door tijd en ruimte heen kunnen worden geopend. Soms liggen ze plat op de grond. Soms liggen ze tegen een berg. Soms bevinden ze zich voor een muur in je eigen woonkamer. Waar ze zich ook bevinden, in de dagen die voor jullie liggen zullen jullie in staat zijn om ze te voelen. Let op het breken van het licht, dat kan je er naartoe leiden. Jullie zullen niet alleen kunnen voelen waar deze portalen zich vormen, maar jullie zullen ook de zaden kunnen zaaien om deze portalen zelf te creëren en te laten groeien. Daarom vragen wij jullie om de verantwoording te nemen voor het creëren van een energiekolk die de zaden van de portalen kan zaaien in je eigen tijd en ruimte. Het is een praktisch gereedschap dat direct in je dagelijkse leven kan worden gebruikt. Het is een vijfdimensionaal gereedschap dat de deur tussen de derde en de vijfde dimensie zal openmaken. Wij noemen het kristallen portalen omdat kristal de energie van Thuis is.

Het ervaren van multidimensionale tijd

Is reizen in de tijd mogelijk? Natuurlijk is dat mogelijk. Het is zelfs veel eenvoudiger dan jullie denken. Maar om dat te kunnen zien moet je het idee van lineaire tijd loslaten. Jullie hebben altijd geloofd dat reizen in de tijd betekende voor- of achteruit gaan in lineaire tijd. Wij vragen jullie nu om te gaan begrijpen dat jullie in meer dan één punt in de tijd bestaan. Bestaan in meervoudige tijdsbestekken zou het denkbeeld zijn dat er het dichtst bij komt. De Kristalkinderen weten instinctief hoe ze dat moeten doen. De hele mensheid zal dit spoedig leren zodra al jullie kristaleigenschappen zijn geactiveerd. Dat zal gebeuren zodra de collectieve vibratie van de mensheid, die van de Aarde zelf en alle vibratieniveaus zijn verhoogd tot een punt waarop jullie dit in je werkelijkheid kunnen accepteren.

Alles wat jullie op het Speelbord hebben gecreëerd, is begonnen als een hologram, een illusie van licht dat reist via rechte hoeken die elkaar kruisen. De orthogonale (rechthoekige) verhouding van licht dat zichzelf kruist, heeft het hologram gecreëerd dat jullie het Speelbord van Planeet Aarde noemen. Dat begon met een denkbeeld, zelfs in jullie eigen geschriften. Er staat geschreven: “God schiep de Hemel en de Aarde.” Begrijp alsjeblieft dat alle dingen zijn begonnen met wat jullie kennen als een denkbeeld. Het begon in de ethers, kwam door en creëerde een fysieke werkelijkheid waarin jullie het Spel konden spelen. Wij zeggen jullie dat dit de illusie is waarin jullie je Spel spelen. O ja, we weten dat het niet altijd voelt als een illusie. Soms voelt het aan als een stenen muur waar je tegenop bent gebotst. Heb geduld met jezelf. Geef jezelf dezelfde onvoorwaardelijke liefde die wij jullie aanbieden elke keer dat wij tot jullie spreken. Het is ons hoogste doel om jullie te her-inneren aan je eigen grootsheid. Als jullie begrijpen dat er veel respect voor jullie is omdat jullie hier zijn en het Spel van de Vrije Keuze spelen, zullen jullie begrijpen wat je rechtmatige plaats is in het Universum. Dat is niet gemakkelijk. Maar als het gemakkelijk zou zijn, zou iedereen het doen. Zoals het is, zijn alleen de hoogsten in staat om af te dalen en het Spel van de Vrije Keuze te spelen. Nu brengen jullie het Spel naar een heel nieuw niveau en dat zal gebeuren via de kristallen portalen. Deze kristallen portalen openen ook de deur voor de Kristalkinderen. Daardoor zullen veel verkenners die met gedeeltelijke kristaleigenschappen naar de Aarde zijn gekomen, hun kristallijne eigenschappen nog meer activeren.


Verantwoording – het evenwicht voor kracht

Veel van wat jullie intuïtie noemen is heel gewoon geworden. Jullie weten dat jullie dit allemaal hebben. Wij vinden het goed dat de Hoeder, die deze boodschappen voortbrengt, dit channeling noemt, omdat wij zijn vrije wil respecteren. Toch is dat woord veel te mysterieus want het is een praktische communicatie en jullie beschikken allemaal over deze verbinding. Jullie zullen dat ontwikkelen. Voor jullie is het echter moeilijk om te leren vertrouwen. Maar wanneer er steeds meer portalen opengaan en zich met elkaar verbinden, zullen de interdimensionale tijdsverhoudingen voor jullie allemaal duidelijk worden. Jullie zullen de verbindingen gaan zien en gaan leren hoe je die bewust voor jezelf tot stand kunt brengen. Dat is echt in je kracht staan. Verantwoording is het evenwicht voor kracht. De vergelijking is dus eenvoudig. Als jullie je persoonlijke kracht willen vergroten, zoek dan naar manieren om je persoonlijke verantwoording te vergroten. Kijk niet tegen de portalen aan als iets magisch dat je leven zal veranderen. Verander in plaats daarvan eerst je leven en zaai zaden voor je toekomstige zelf in het portaal. Dat is het achteruit gaan in de tijd. Dat zal je een aantal interdimensionale relaties laten zien die je met jezelf hebt. Deze verantwoordelijke handelingen zullen de lineaire hal van tijd oprekken zodat die veel meer van het totale bereik van circulaire tijd kan bevatten dan jullie ooit eerder hebben gezien. Jullie zullen nu glimpjes van die dingen gaan zien. En als dat gebeurt, zullen jullie gaan zien hoe sommige relaties in je eigen veld veranderen. Niet alleen mensen om je heen zullen gaan veranderen, je eigen ideeën over wat belangrijk is zullen nog sterker gaan veranderen dan ze in het verleden al deden. Er is echt een evolutie gaande want de meesten van jullie zijn de laatste vijf jaar meer veranderd dan in de laatste vijf levens. En jullie staan nog maar aan het begin van de deur. Jullie evolueren in een tempo dat nooit eerder is gezien. Dit is absoluut ongekend in heel “Al Dat Is”. Jullie houden de ganzenveer in je hand. Jullie hebben hem in de inkt gedoopt en houden hem boven het perkament. Jullie schrijven al gaande je toekomst. Vaak hoeven wij engelen alleen maar wat afstand te nemen en te applaudisseren. Ja, wij weten dat jullie gevoeligheidsniveau hoger is geworden terwijl jullie tolerantieniveau sterk is verminderd. Wij weten dat het voor velen van jullie heel moeilijk is, maar het kan alleen maar op deze manier. Alle groei gaat gepaard met wat pijn. Ellende daarentegen is een deel van de ervaring waarvoor gekozen wordt.

Het activeren van jullie kristalenergie

Wij hebben het gehad over de onderlinge samenhang tussen Kristalkinderen en de kristallen portalen. Maar we hebben het tot op heden nog niet gehad over de invloed die dat op jullie zal hebben. Want hoewel velen van jullie nu reeds enkele kristallijne eigenschappen bezitten, zullen die eigenschappen in jullie allemaal worden geactiveerd. De hele Aarde, het hele Speelbord en al haar bewoners zijn kristallijn aan het worden. Zelfs jullie wetenschappers beginnen te zien dat de natuur en het plantenleven een soort kristallijne vorm aannemen. Ja, velen van jullie hebben gedacht dat dit een nieuwe ontdekking was. Dat is het echter niet. Het is een nieuw niveau van evolutie. Het is wat jullie gaan worden en wat het jullie mogelijk maakt om doeltreffender de Universele Energie aan te boren. Het zou jullie opgevallen kunnen zijn dat wij het woord “kristal” gebruiken om hogere energieën te beschrijven. Dat komt omdat de kristalstructuur een perfecte geleider is van de Universele Energie. Als jullie begrijpen dat alle creativiteit komt via die Universele Energie, en als jullie je eigen verbinding daarmee kunnen vergroten, wordt die magisch. Wij vragen jullie om te begrijpen dat jullie die energie uit het etherische rijk hebben meegenomen en via je eigen energiebuis in de Aarde hebben gebracht om te kunnen scheppen. Dat is de manier waarop jullie tot op heden hebben gecreëerd. En nu beginnen jullie de andere richting op te gaan. Het is mogelijk om in deze portalen je toekomstige zelf te ontmoeten. Het is mogelijk om voor jezelf zaden te zaaien die je zult oogsten. Je kunt plotseling een kristal op een tafel zien liggen en je weet dat die een diepe betekenis heeft. Je weet niet wat, maar je weet gewoon dat het een betekenis heeft. Je vraagt aan de mensen om je heen: “Heb jij die kristal op mijn tafel gelegd?” “Nee, maar het is een prachtig kristal.” Je zult de energie zien die je voor jezelf zult uitzaaien. Stel je de hoogste mogelijkheden voor. Durf te dromen. Durf naar die passie te reiken want dat is de oefening die je aldoor hebt gedaan. Zoek de dingen die je hart stimuleren en vind manieren om die met anderen te delen. Zoek manieren om de informatie naar buiten te brengen en je met de Universele Energie te verbinden via je eigen, gecreëerde portaal van tijd en ruimte.

Het creëren van een kristallen portaal

Er bestaat één vorm van energie dat als een netwerk momenteel op jullie Aarde veel mensen met elkaar verbindt en dat is Internet. Het is een door mensen gemaakt netwerk en een vorm van communicatie waarvan in het begin nog niet eens werd gedroomd. Naarmate de tijd verstrijkt zal dat netwerk zich verder ontwikkelen, net zoals de hele mensheid zich verder ontwikkelt. Zodra een bepaald vibratieniveau is bereikt, zullen de fysieke draden die het netwerk vormen, veranderen in licht. Daardoor zal het een lichtnetwerk worden dat jullie met elkaar verbindt en de Universele Energie op het fysieke vlak van de vijfde dimensie navolgt. Na verloop van tijd zal het eigenlijke licht zelf worden geïntegreerd in gedachtepatronen. Het grappige daarbij is dat jullie zelfs dan nog steeds problemen zullen hebben met Spam, maar daar zullen jullie wel een oplossing voor vinden. Jullie hartenergie die via dit door mensen gemaakte netwerk wordt gedeeld, zal veel meer effect hebben dan jullie kunnen bevroeden. Dat is de energie van Thuis die op Aarde magie creëert. Wij klapperen met onze vleugels als applaus voor al jullie daden. Jullie hebben geen idee van jullie eigen grootsheid. Ook als we het zouden willen proberen, kunnen wij jullie niet vertellen wie jullie werkelijk zijn want het is een deel van de sluier en jullie hebben dat opzettelijk vergeten. Maar de sluier wordt dunner. Jullie doen dat nu zelf. De taak is nu aan jullie om door deze portalen in tijd en ruimte te gaan en doelbewust portalen te creëren; om die energie op te pakken en in beweging te zetten. Daarom willen we nu tot hen spreken die niet doelbewust een portaal hebben gecreëerd en enkele suggesties geven hoe dat kan worden gedaan.

Overal op Aarde bestaan magische plekken; hot spots zoals ze door Tyberonn worden genoemd. Het zijn magische energieën die aanwezig zijn op specifieke locaties. Jullie kennen die plekken wel want velen van jullie hebben er spirituele reizen naartoe gemaakt. Maar wij willen dat jullie één ding van deze portalen goed begrijpen en dat is dat ze zich kunnen verplaatsen. Ze zijn niet altijd begrensd door de bijzondere tijd en ruimte die jullie kennen. Begrijp daarom dat er steeds nieuwe portalen opduiken en oude zich gaan verplaatsen. Het is niet belangrijk dat jullie precies uitvinden waar dat is, alleen maar dat jullie voelen wanneer het er is. Als je merkt dat je in een magische ruimte bent, zelfs al is dat in je eigen achtertuin, en je kijkt naar de lucht en voelt de aanwezigheid van alles wat je bent, weet dan dat je in een portaal bent. Hoewel dat portaal twee uur later verdwenen kan zijn, op dat moment ben je in een portaal. Pak iets magisch op in dat portaal. Pak een steen of een kristal. Pluk een grasspriet of een bloem. Alles wat je kiest om uit deze ruimte mee te nemen kan worden gebruikt om doelbewust een portaal te creëren in een zelf gekozen ruimte. Zaai het zaad voor je eigen portaal van kristalenergie en doe dat met je eigen ritueel. Wij geven je daar niet het gereedschap voor door te zeggen: doe drie stappen naar rechts en daarna drie stappen naar links, buig naar de zon en je hebt een portaal gecreëerd. Jullie weten intuïtief hoe jullie dat moeten doen. Want het gaat niet om de mystiek, het gaat om je intentie. Dat is de manier waarop je creëert.

Stel je intentie om je portaal te verbinden met al de portalen die in deze tijd worden opgestart. Bezoek en versterk het dan elke dag. Ga er naartoe om die ruimte te verjongen, te verbinden en eer te bewijzen. Wanneer je daarmee klaar bent, plaats je je eigen kristal met je intentie in die heilige ruimte. Die zal de “Nu-tijd” ingaan en alles wat je daarin plaatst zal je toekomstige of je vroegere zelf ontmoeten. Door dit te doen activeer je je eigen interdimensionale vermogens. Doe het vanuit je hartenergie. Neem alle liefde die je in je hebt en leg die ergens in, een kristal, een grasspriet of een kiezelsteen die je hebt opgepikt. Plaats die in dat portaal terwijl je eer bewijst aan je toekomstige of vroegere zelf. Dat zal een van de eerste praktische gebruiken zijn die jullie zullen gaan zien om de kristallen portalen tot realiteit te maken. Zien jullie, mensen hebben een probleem met realiteit. Jullie denken nog steeds dat die echt is en dat is niet zo. Want alles wat jullie om je heen zien, is de illusie van het Speelbord. Die bestond tot op dit moment alleen in drie dimensies en van nu af gaan gaat die naar vijf. Terwijl dat gebeurt verruimen jullie je relatie tot tijd en ruimte. Dat is wat er nu aan het veranderen is en het is jullie verantwoording om dat te doen met de hoogste intentie, passie en vreugde. Als je de verantwoording neemt om die dingen in jezelf te vinden, zal je je eigen bekrachtiging creëren, want het is de verantwoording die de kracht in evenwicht houdt. Begin met jezelf. Zet jezelf op de eerste plaats. Daarna kun je anderen helpen.

De tweede golf van bekrachtiging

Als deze portalen zich met elkaar gaan verbinden, zullen jullie een heel nieuwe vorm van energie creëren. Zet dat vandaag in beweging. Doe iets om het bruikbaar te maken in je leven want deze woorden die jullie nu horen of lezen zijn niets anders dan woorden. Er is niets magisch aan. Kijk niet naar ons om de toekomst voor je te creëren. Jullie hebben dat veel meer gedaan dan jullie je kunnen voorstellen. Neem de verantwoording om je eigen leven te creëren en om je eigen geluk te vinden, want daar begint de magie. Er zijn geen leiders meer. Jullie moeten leren om jezelf te leiden. Dat is de magie van de tweede golf van bekrachtiging. Verander het “volg de leider” in “volg jezelf”. Neem alleen die delen van wat wij zeggen die resoneren in je hart en zoek daar een praktische toepassing voor in je leven. Dat is de magie van scheppers.

Naarmate het Speelbord verdergaat, zullen jullie merken dat er dingen veranderen. Jullie zullen bewijzen vinden van dit evolutionaire proces waarover wij het hadden. Deel die met elkaar. Schrijf erover. Schilder de schilderijen. Neem de foto’s. Speel de muziek. Schrijf de boeken. Deel die met elkaar in welke vorm je ook maar kunt, want wanneer je de Universele Energie aanboort, zul je merken dat er nieuwe dingen in je hart komen; want jij hebt de kristallen portalen geactiveerd. Het is begonnen en wij zijn heel trots op jullie. Wij kunnen jullie alleen maar zeggen dat de energie van Thuis en alle wezens in het rijk dat jullie zo doelbewust achter je hebben gelaten, met grote trots kijken naar elke zet die jullie doen. Want alle wezens in alle dimensies worden beïnvloed door wat jullie nu doen. Jullie hebben het Spel al gewonnen en nu kiezen jullie ervoor om het naar een nieuw niveau te brengen. Woorden die voor de Hoeder een heel diepe betekenis hebben, delen wij nu met jullie: “God zegene jullie. God zegene jullie allemaal.”

Weet dat jullie de wind in de rug hebben. Oefen je in de kunst van het gracieus accepteren en laat het binnenkomen want jullie hebben ervoor gekozen om degenen te zijn die de energie vooruit brengen. Welkom Thuis. Wij verlaten jullie nu met drie suggesties:

Behandel elkaar met respect van de eerste orde. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Weet dat jullie een prachtig Spel spelen en dat het hele idee is om plezier te hebben en goed samen te spelen.

Espavo.

de Groep


De hartverbinding
Dimensies van ons leven


Van Barbara

Toen ik nog maar een meisje was voelde ik dat er in mijzelf verschillende dimensies waren. Ik hield altijd rekening met het feit dat er zijdeuren zouden kunnen zijn naar andere dimensies die ik door zou kunnen gaan. Ik had het gevoel dat ik een tweeling zuster of broer had die in een ander deel van de wereld leefde en dat we om de een of andere reden elkaar nooit persoonlijk hadden ontmoet, maar ik wist van haar/zijn aanwezigheid in mijn leven. Het was alsof ik koos voor een heel andere werkelijkheid, terwijl ik in feite wist dat er verschillende kanten van mijzelf kozen voor de vele aspecten van het leven. Was er een andere ik die een heel ander pad had gekozen? Mijn fantasie placht op hol te slaan door de vele mogelijkheden en dat doet ze nog steeds. Ik was verbaasd over de kant van mijzelf die ervoor koos om in Missouri te blijven waar ik opgroeide, in plaats van naar Californië te verhuizen om bij Steve te zijn. Is er een deel van mij daar achtergebleven? Wat een ander leven zou dat zijn geweest. Het leven is vol keuzen en wellicht hebben we in een andere dimensie van onszelf voor een heel andere werkelijkheid gekozen. Ik kende al op jonge leeftijd de vele waarheden van mijn leven. Toen liet ik de sluier van vergetelheid op zijn plaats zakken. Pas nu kies ik ervoor om terug te gaan om deze sluier dunner te maken en de vele verschillende niveaus van wie ik ben te erkennen.

Met al het reizen dat Steve en ik doen, heb ik constant het gevoel van dimensie te veranderen. Door op een vliegtuig te stappen verlaten wij onze werkelijkheid in San Diego die tijdens het grootste deel van ons volwassen leven onze thuishaven is geweest. In enkele uren komen we dan in een heel andere werkelijkheid van tijd en ruimte terecht. We zetten ons horloge voor- of achteruit en verwerken zo de tijd die we hebben verloren of gewonnen. We passen ons aan onze nieuwe omgeving aan en worden er een deel van. Zou dit een andere dimensie kunnen zijn? In zekere zin worden we een andere dimensie van wie we zijn in deze wereld, alleen maar door te reizen. Het gevoel dat ik ons thuis zou kunnen opzetten ongeacht waar we ook naar toe reizen, voelde zo reëel. Ik had het gevoel dat thuis is waar je hart is.

Mensen in ons leven weerspiegelen een bepaald deel van wie we zijn. In zekere zin is ook dat een andere dimensie van onze huidige staat. Ik heb vrienden die mijn culturele kant naar buiten brengen, anderen brengen mijn speelse kant naar buiten. Weer anderen laten mijn serieuzere kant naar boven komen. Ik heb familie die nog weer een andere kant van mij naar boven brengt. Onze zoons geven mij de werkelijkheid van de moeder in dit leven. Steve brengt een kant van mij naar boven in een liefdevolle relatie. Ongeacht welke rol zij in ons leven spelen, de mensen om ons heen brengen een andere dimensie in ons naar boven van wie we zijn. Dit is maar een voorbeeld van de mogelijkheden om je de inter-dimensionaliteit voor te stellen van wie we zijn.

Heeft dit iets te maken met de levens die wij in ons verleden hebben geleefd? We nemen zeker stukjes en beetjes mee van wie we waren, wie we nu zijn, van de potentie van onze toekomst en al de verschillende dimensies van onszelf. Dat is maar een deel van de verschillende dimensionale levens die met elkaar verstrengeld zijn in tijd en ruimte. Het laat de verbeelding heel wat ruimte voor onderzoek.

Stel je geest open en onderzoek de mogelijkheden van wie je bent in je huidige wereld en voor degenen om je heen. Zie jezelf zoals je op dit moment bent. Onderzoek wie je bent in een andere dimensie. Kun jij jezelf zien in een andere carrière of relatie? Kun jij jezelf zien leven in een andere plaats? Je werkelijkheid wordt gecreëerd door je gedachten. Wellicht heb je in andere dimensies andere keuzen gemaakt. Laat jezelf deze andere dimensies van je wereld binnendrijven. Ga je verleden binnen. Je kunt dan duidelijk zien hoe je leven zich heeft ontwikkeld door de beslissingen die jij in jouw werkelijkheid nam. Stel je voor hoe de dingen anders geweest zouden zijn als je andere keuzen had gemaakt. Wat als je andere ouders zou hebben gekozen, een ander ras, een totaal andere levensstijl? Je zou een andere weg en een andere werkelijkheid hebben gekozen in een andere dimensie dan die waar je nu leeft. Speel in de dimensies van wie je in de toekomst zal zijn. Durf de verschillende dimensies van wie je bent onderling te verbinden door de geschenken van het leven uit alle delen van jezelf in je herinnering terug te brengen.

In Liefde en Licht,

Barbara.

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.