April 2004

De dood van een Ster
Parallel licht van een parallel universum

Van de Groep

Groeten van Thuis,

Als je nu in de diepste diepten van je ziel reikt, creëer je met elke uitademing een werkelijkheid, want de in-ademing van God is begonnen. Jullie hebben dat zelf in beweging gezet en zullen nu de werkelijkheid zien die je vandaag hebt gecreëerd. De schoonheid die je omringt is meer dan je ooit zult weten want zelfs met je nieuwe gezichtsvermogen en waarneming is de sluier nog steeds op zijn plaats. Maar lieverds, als jullie in de ogen en het hart van elkaar kijken, kunnen jullie God zien. Vanaf vandaag zullen jullie daar zo veel weerspiegeling van zien want de energie neemt al toe sinds augustus 2003. De grote veranderingen zijn begonnen. De energie is veranderd zodat jullie de nieuwe werkelijkheid kunnen zien die jullie voor jezelf hebben gecreëerd. En nu is dat op een zodanig manier in beweging gezet dat jullie in staat zullen zijn om deze energie echt te gebruiken; om die in beweging te zetten en elk moment van de dag je werkelijkheid te creëren. Het is vandaag begonnen!

Parallel Universum – parallel Licht
Wij hebben jullie vele malen verteld over de energieportalen die zijn opengegaan. Wij hebben gekenschetst hoe de interdimensionale werkelijkheden werken. Wij hebben zaden gezaaid zodat jullie konden begrijpen dat jullie niet alleen zijn en dat er vele gelijktijdige werkelijkheden naast elkaar bestaan in parallelle universums. Vandaag zullen we het hebben over parallel licht, want de energie is veranderd en er is nu voor jullie een gelegenheid om te zien hoe dat werkt. De verbinding die jullie maken met de Universele Energie is sterker dan ooit. Die verbinding met de Universele Energie verbindt niet alleen elke persoon met elkaar, maar verbindt jullie ook met elke grasspriet. Het verbindt jullie met de stenen. Het verbindt jullie met de heuvels. Het verbindt jullie met de zon. Die energie is de Universele Energie die zich tussen alle dingen beweegt en alles aan elkaar knoopt. Telkens wanneer jullie een creatie de Universele Energie insturen, wordt dat in dat weefsel gevoeld als een rimpeling en in precies dezelfde vorm naar jullie teruggestuurd. Dat is het scheppingsproces.

Maar jullie zijn naar de Aarde gekomen om dit Spel te spelen vanachter de sluier met de bedoeling om je grootsheid te vergeten. Maar jullie hebben het goed gedaan aangezien de sluier die jullie hebben gecreëerd heeft gewerkt zoals jullie hadden bedoeld. Wij zijn hier om jullie te helpen je grootsheid te her-inneren. Wij zijn hier om jullie te helpen begrijpen dat jullie je kracht weer op kunnen pakken, zelfs met de sluier op zijn plaats. Wij zijn hier om jullie te helpen werken met je eigen energie als schepper, want de tijd is nu rijp om de volgende grootse creatie in gang te zetten. Dat is de reden waarom we jullie vertellen hoe het leven echt werkt. Want als jullie een groter overzicht hebben, kunnen jullie begrijpen en bevatten wat er vandaag vlak voor jullie ligt.

Emotionele roetsjbaan
Ah, maar velen zeggen “Ik ben de laatste tijd zo emotioneel. Ik begrijp niet was er mis is met de energie.” Wanneer je ontdekt dat je in feite een deel bent van de Universele Energie, dan begrijp je dat je die energie deelt met alles en iedereen, overal. En wanneer je die verbinding met de Universele Energie versterkt, zul je dat voelen in je emotionele lichaam. Begrijp dat de energie zal veranderen als jouw verbinding met de Universele Energie verandert. Bijgevolg kunnen emoties een poosje tot ongekende hoogte oplopen. Maar het is niet alleen de sterkere verbinding met de Universele Energie die deze toevloed van sterke emoties veroorzaakt. Er ontvouwen zich dingen in andere dimensies van tijd en ruimte die ook rimpelingen in de Universele Energie veroorzaken, die jullie dan weer voelen als emotionele beroering. Juist als jullie de energierapporten lezen, of proberen datgene wat je voelt te vergelijken met externe gebeurtenissen zoals het binnenkomen van de kristalenergie via de zonnevlammen, kunnen jullie je een paar dagen later emotioneel of opgewonden voelen. Begrijp dat de emotionele infusies niet alleen plaatsvinden vanwege de dingen die in jullie werkelijkheid gebeuren maar ook vanwege gebeurtenissen die plaatshebben in parallelle werkelijkheden. Vrijwel op dezelfde manier waarop tragische gebeurtenissen in jullie wereld de emoties van het grootste deel van de mensheid hebben veranderd, zijn deze tragedies gevoeld in de parallelle werkelijkheden waar ze geen duidelijke oorzaak leken te hebben. Veel daarvan hebben jullie op dezelfde manier gevoeld. Wij willen dit proces met jullie delen want jullie ontvangen momenteel een overweldigende hoeveelheid energie uit parallelle universums. In elk ‘multiversum’is een fenomeen dat wij parallel licht noemen. Dat licht verbindt alle emoties in elke werkelijkheid met elkaar. Als jullie begrijpen wat dat is en het proces begrijpen, kunnen jullie aanpassingen maken in je eigen leven om dat volledig te integreren. Kijk eens naar de dingen die je negatieve problemen hebben bezorgd en vind er een positief gebruik voor, want dat is het proces van meesterschap. Daarvoor zijn jullie hier.

Lieverds, jullie kijken naar jezelf in de spiegel en vragen: “Wat kwam ik hier doen? Waarom ben ik hier en wat is mijn doel?” Ons antwoord is dat het altijd vlak voor jullie neus heeft gelegen en dat het nu tijd is om er met volledige intentie in te stappen. Er zijn nu geschikte gelegenheden om deze rimpelingen van de Universele Energie die tussen de parallelle universums heen en weer gaan zowel uit te zenden als te ontvangen. Om de huidige situatie te verduidelijken, willen wij jullie een verhaal vertellen.

De dood van een ster ~ Leilu, Amarah en Trudge
Leilu was een jonge man in het begin van de dertig. Hij had een gezin, een goede baan en hield van zijn vrouw. Hij hield zelfs van het werk dat hij deed om de kost te verdienen. Leilu ging elke dag naar zijn werk en had een prettige tijd met de mensen waarmee hij werkte, want hij werkte op een één-op-één basis met mensen. Hoewel hij geen traditioneel genezingsberoep had, was Leilu een heler. Leilu had nu de gelegenheid om zich in nieuwe gebieden te verdiepen en te gaan onderwijzen. Als hij thuis kwam praatte hij met zijn vrouw. Amarah begroette hem gewoonlijk bij de deur. Amarah had de dankbare maar moeilijke taak om het huishouden draaiend te houden voor de familie. Amarah begroette hem elke dag: “Lieverd, hoe ging het vandaag?” En dan vertelden ze elkaar wat ze die dag hadden meegemaakt, welke hoogtepunten en dieptepunten er waren geweest. Leilu en Amarah hadden het samen heel goed en ze werkten om een gezin te stichten onder de paraplu van hun liefde.

Toen ontdekte Leilu dat hij het niet zo prettig meer vond om naar zijn werk te gaan, want er begonnen veel dingen te gebeurden die zijn gezichtspunt veranderden. Het viel hem op dat mensen zich de laatste tijd heel vreemd begonnen te gedragen. Ze leken heel erg onder spanning te staan zonder dat daar een reden voor was. Ook al beschouwde hij zichzelf niet als een raadsman, merkte hij dat hij dit werk wel vaak deed. Mensen kwamen op de vreemdste uren zijn kantoor binnenvallen en barstten dan in tranen uit. Leilu kon maar niet ontdekken wat er aan de hand was. Hij begreep niet wat er gebeurde, dus deed hij zijn uiterste best om de mensen op hun gemak te stellen, ze in hun kracht te zetten, ze te helpen het leven te bekijken vanuit een hoger perspectief en in het heden te leven. In heel korte tijd was Leilu op zijn werk een leider geworden hoewel dat niet zijn officiële functie was. Hij werkte heel hard want het leek wel alsof iedereen de laatste tijd onder spanning stond. Hij kon er maar geen hoogte van krijgen of hij die spanning nu overnam of dat in werkelijkheid iedereen meer onder spanning stond dan gewoonlijk. Hoe dan ook, de spanningen waren groot en iedereen voelde dat er emoties teweeggebracht werden.

Elke dag bij zijn thuiskomst werd hij met heel veel onvoorwaardelijke liefde begroet door Amarah en hun zoon. Zij voelde zijn spanning en zijn pijn maar fungeerde voor hem als klankbord zonder de spanning van hem over te nemen. Ze werkten goed samen en zij verlichtte voor hem heel wat spanning wat hem in staat stelde iets te betekenen voor de mensen waar hij contact mee had. Zij zei altijd: “Lieverd, het komt wel goed. Je bereikt iets.” En hij zei dan: “Ik hoop het, want ik weet niet of ik wel voortdurend met dit soort spanning kan leven. Het is zo moeilijk en ik voel zelf zo veel emoties. Ik kan mijn evenwicht behouden omdat ik zo druk bezig ben anderen te helpen. Ik begrijp alleen niet wat er aan de hand is.”

Na verschillende maanden van toenemende spanning, vertelde Amarah uiteindelijk aan Leilu dat ze zich zelf heel emotioneel voelde. Zij had ook gedachten, waaronder het een eind maken aan haar eigen leven, die zij nooit eerder had gehad. Het leek alsof iedereen plotseling op zoek was naar een hoger doel in het leven, bijna alsof ze een einde naderden van een spel dat ze aan het spelen waren. Amarah vroeg zich af of ze wel op de juiste plaats was en de juiste dingen deed.

Dan was daar nog hun zoon. Hij was een grote zoon, want hij had een groot lichaam nodig om de enorme energie die hij had, te kunnen bevatten. En hoewel hij een vriendelijke zoon was en innerlijk een zacht wezen, was zijn fysieke wezen groot en zijn naam harmonieerde goed met zijn energie. Zijn naam was Trudge. In deze laatste maanden waarin de spanningen hoog opliepen kwam Trudge altijd naar zijn moeder om haar te troosten en te steunen. Hij omhelsde haar dan onstuimig zodat je haar botten bijna kon horen kraken in haar lichaam. Hij wist dat hij de spanning weg kon nemen zodat zij zich beter zou voelen, ook al was het voor een korte periode. Meer dan iets anders wilde Trudge dat zij zich realiseerde dat haar leven een doel en betekenis had.

De extreme emoties gingen door en het leek alsof deze energie op een vreemde manier van de een aan de ander werd doorgegeven. Mensen hadden steeds meer problemen, op elk gebied van hun leven en dat was voelbaar op de werkplek van Leilu. Bij zijn thuiskomst werkte hij met Amarah en zij nam de energie zo gespannen van hem over dat ze niet eens wist dat het gebeurde totdat Trudge naar haar toekwam en haar onstuimig omhelsde. Maar Trudge had, zelfs op achtjarige leeftijd, zijn eigen problemen. Hij raakte heel erg overstuur en uiteindelijk depressief, wat voor Trudge niet gebruikelijk was aangezien hij een opgewekt mens was.

Hoewel Trudge zijn hele leven al groot was merkte hij dat de mensen zich nu bedreigd voelden door zijn afmetingen en dat had hij nog niet eerder ondervonden. Hoe zeer hij ook gewoon met andere mensen wilde kunnen opschieten leek dat steeds moeilijker te worden. Trudge merkte dat kleinere kinderen naar hem toekwamen en zonder enige reden ruzie met hem zochten, alsof zij zichzelf moesten bewijzen tegenover het langste kind van de klas. Hij merkte dat hij het doelwit was van velen en het leek alsof ze hun angsten op hem concentreerden. Hij merkte dat hij zelf bang was, iets waaraan hij niet gewend was.

De energieën binnen Leilu’s gezin werden de daarop volgende maanden heel gespannen. Op een avond zaten ze met zijn allen aan het diner. Ze vertelden elkaar de gebeurtenissen van de dag en probeerden die te verklaren. Trudge zei: “Mamma, het komt goed, maak je geen zorgen. En Amarah zei: “Leilu, maak je geen zorgen. Op de een of andere dag begin je met je eigen zaak en zullen de problemen die je nu hebt, verleden tijd zijn. Leilu ging naar zijn werk en vertelde de mensen die voor bemoediging naar hem toekwamen, zich geen zorgen te maken. Maar in werkelijkheid werd het niet beter. Het was alsof er een zware deken van mist over iedereen hing. Amarah vertelde haar beste vriendin op een dag dat ze wist dat ze door deze moeilijke tijd heen kon komen als ze maar wist was er aan de hand was en waarom. Deze energie was niet normaal. Die bracht emoties teweeg en zorgde ervoor dat iedereen aan zichzelf ging twijfelen en alle hoop verloor. De misdaadcijfers waren drastisch omhoog gegaan maar niet in geweldplegingen. Het was alsof de mensen zeiden: “Wat heeft het voor nut?”Een interessante kanttekening daarbij was dat de creativiteit in deze tijd floreerde. Enkele van de allermooiste songs werden geschreven en de meest mooie kunst kwam naar boven. Het leek alsof deze zwaarte in iedereen de creatieve krachten aanwakkerde.

Op een avond werd het gezin gevraagd naar de grote hal te komen. De grote hal was een ontmoetingsplaats waar velen uit de buurt bij elkaar kwamen als er iets te bespreken was. Er kwam iemand aan de deur die iedereen opriep naar de grote hal te komen voor een onverwachte vergadering. Amarah vond het vreemd dat ze aan de deur kwamen. Toen ze in de hal aankwamen ontdekten ze dat er duizenden mensen bijeengekomen waren. Veel meer dan de hal kon bevatten, veel meer dan gebruikelijk was voor dit soort bijeenkomsten. De burgemeester van de stad stond op het podium en begon een verhaal te vertellen. Het was een verhaal over planeten, zonnestelsels en sterren. Hij sprak in verhaalvorm omdat hij dacht dat het zo voor de mensen gemakkelijker te begrijpen zou zijn. Iedereen luisterde heel geduldig. Door de houding van de burgemeester wisten ze dat dit verhaal voor iedereen belangrijk was. Hun planeet droeg de naam Akarru en draaide in een soort ellipsvormige baan om hun zon. Als gevolg van deze baan waren de seizoenen extreem en een groot deel van hun technologie werd gebruikt voor aanpassing aan de veranderende seizoenen. Het was kort geleden tot degenen die zulke gebeurtenissen onderzochten, doorgedrongen dat de elliptische baan recentelijk was veranderd. Toen de burgemeester klaar was met zijn verhaal was het duidelijk dat de kans heel groot was dat Akarru’s zon zou sterven.

In de stilte die volgde voelde iedereen de energie in de zaal omslaan naar angst. De burgemeester moedigde iedereen aan om hun dagelijkse taken te blijven doen en door te gaan met werken, maar op dat moment sprak hij voor dovemans oren. Veel mensen waren bang, maar vele anderen waren opgelucht omdat ze nu wisten dat de emoties die ze van iedereen om hen heen voelden, het gevolg waren van het feit dat Akarru ten einde liep. Een ster stond op het punt dood te gaan en het was hun ster.

Leilu, Amarah en Trudge gingen in stilte naar huis. Die nacht bedreven Leilu en Amarah de liefde zoals nooit tevoren. Toen Trudge de volgende morgen wakker werd sprong hij bij hen in bed en wenste hen beide een goede morgen met een omhelzing. Een nieuwe dag was begonnen en dat vierden ze.

Verandering in de Universele Energie
Het verhaal dat we zojuist hebben verteld is waar en het gebeurt nu. Het is echter niet jullie zon waar we het over hebben. Er zijn vele alternatieve werkelijkheden die gelijktijdig bestaan. Deze multiversums zijn verbonden met de Universele Energie die alle dingen met elkaar verbindt. Een verandering door heel het universum begint in de Universele Energie, want wanneer het ene ding sterft, wordt het andere geboren. De Universele Energie is de substantie en de motor van oorzaak en gevolg waarin alle dingen bestaan. Hoewel de zon van de Aarde vol sympathie vibreert met de zon van Akarru, is de uiteindelijke uitkomst voor beide totaal verschillend. De zon van Akarru voltooit zijn levenscyclus. Omdat de Universele Energie alle dingen in alle dimensies met elkaar verbindt, gebruikt de zon van de Aarde die stervende energie van Akarru’s zon om extra levenskrachtenergie naar de Aarde te zenden. Dat is de Kristalenergie die de afgelopen drie jaar via de zonnevlammen van jullie zon binnenkwam en jullie zal helpen naar een hoger vibrerende staat te gaan. De energie van Akarru, inclusief de energie van Leilu, Amarah en Trudge, creëert een verandering in de Universele Energie die op Aarde momenteel emoties teweegbrengt. Tegelijkertijd is dit het grootste geschenk dat kan worden gegeven. Voordat zij wisten wat de oorzaak van hun spanning was, was iedereen op Akarru op zoek naar het doel van hun leven. Het interessante daarbij was dat toen het feit eenmaal bekend was dat hun tijd gelimiteerd zou zijn, iedereen spiritueel werd. Het mooie daarvan is dat op dat moment de hele planeet begon te veranderen. Eerst werden veel mensen bang en gingen als een gek al die dingen doen die ze ooit hadden willen doen, aangezien ze toch zouden sterven. Maar kort daarna, kwam de eerste rimpeling in de Universele Energie tot rust en beseften de mensen dat het tijd was om terug te keren naar spirit. De mensen van Akarru concentreren zich nu sinds kort op iets nieuws. Elke ademtocht heeft nu nieuwe betekenis.

Begrijp alsjeblieft, lieverds dat wij jullie dit verhaal hebben verteld met een bedoeling. Want Akarru sterft en met die energie van de dood van een ster ontstaat er een rimpeling in de Universele Energie die invloed zal hebben op jullie allemaal. Dat heeft die invloed de afgelopen acht maanden al uitgeoefend. Jullie voelen de energie van het vertrek van Akarru. Jullie voelen niet het verdriet over het verlies van een planeet, in plaats daarvan voelen jullie de andere kant van de Universele Energie. Jullie voelen levenskrachtenergie. Velen van jullie zullen dit in feite interpreteren en voelen als seksuele energie. Velen van jullie zullen het voelen omdat het de Kundalini die langs je ruggengraat op en neer loopt, zal stimuleren. De manier waarop je gewend bent om daar mee om te gaan zal bepalen hoe je deze energie assimileert. Als je gewend bent om de levenskracht of de seksuele energie te verbergen en te ontkennen, zul je meer te verbergen hebben. Als je gewend bent om die tot uitdrukking te brengen, zul je gewoon meer tot uitdrukking hebben te brengen. Als je gewend bent om die te transmuteren in een andere vorm van energie, zul je merken dat er veel meer potentieel is inclusief verhoogde creativiteit. Begrijp alsjeblieft dat jullie de komende maanden en jaren deze rimpeling van extra levenskrachtenergie die naar jullie planeet komt, zullen voelen. Die zal jullie bestaan binnenkomen via parallel licht, want er ontstaat een enorme rimpeling in de Universele Energie en die zal invloed hebben op jullie allemaal. Want het lijkt erop alsof iemand het kleed onder je voeten vandaan trok en het uitschudde, en pas nu beginnen jullie deze rimpeling echt te voelen. Jullie hebben het begin van deze verandering in energie gevoeld en in de komende maanden zullen jullie dat intensiever gaan voelen.

Lichtwerkers roepen op tot het Licht
Het zal op veel verschillende manieren invloed op jullie hebben. Sommigen zullen angst voelen. Anderen zullen liefde voelen. Weer anderen zullen een grote behoefte voelen om te gaan doen wat ze hier kwamen doen, wat dat dan ook is. Daarom zeggen wij jullie dat er geen verborgen Lichtwerkers meer zullen zijn. De waarheid is dat jullie nu nodig zijn. Te midden van deze sterk oplopende emoties is het belangrijk om je alleen maar te her-inneren dat dit veel groter is dan jij. Dit is het geschenk van een stervende planeet en van wat jullie noemen een zonnestelsel. Accepteer dat geschenk en ga ermee aan de slag en het zal niet tevergeefs zijn. Kom in beweging om de energie van je grootste verlangen en je grootste werk te vinden. Datgene wat je hart raakt zal het je mogelijk maken om van het grootste nut te zijn voor het universum. Het volgende scheppingsniveau staat vandaag voor je deur. Het is begonnen en jullie zullen het in gang zetten. De scheppingsdeur is open als gevolg van de dood van Akarru. De energieën komen nu jullie werkelijkheid binnen. Wij vragen jullie ook om toch vooral je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Onderscheidingsvermogen is de kunst van het maken van levenskeuzen zonder oordeel. Het wordt gebruikt in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde en het vervangt oordeel. Oordeling vraagt om iets te benoemen als goed of slecht en legt er polariteitsbewustzijn op, en dat is niet langer gepast in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Dus vragen wij jullie om oordeel te gaan vervangen door onderscheidingsvermogen, nu meer dan ooit. Want als deze mogelijkheden binnenkomen via de Universele Energie, als deze enorme rimpelingen die in de energie zijn geplaatst binnenkomen, zullen jullie zien dat alle dingen uitvoerbaar zijn. Jullie zullen op vele niveaus emoties gaan voelen. Let op de mensen om je heen want deze energie kan hen gemakkelijk overweldigen. Dit is een tijd om een stapje terug te doen en je onderscheidingsvermogen met betrekking tot energie in de praktijk te brengen en daarna aan anderen te leren. Selecteer datgene wat je voedt. Selecteer alleen die dingen die iets aan je toevoegen en laat de rest zonder oordeel los. Neem geen verantwoording voor alles, overal. Als je alleen de energieën opneemt die iets aan je toevoegen, zul je jezelf heel snel en heel magisch in je creaties en in je passie vinden.

Meesterschap van Licht
De tijd is daar en wij zeggen jullie dat de verhoging in energie echt heel groot zal zijn. Deel met elkaar hoe je hiermee omgaat. Deel met elkaar de magie van wat voor jou werkt. De Universele Energie bindt alle dingen aan alle mensen en aan alle wezens overal op alle dimensionale niveaus. Deel met iemand anders wat je successen zijn, wat je mislukkingen zijn, waar je zwakheden tegenkwam en die eigenschappen zullen dan je grootste krachten worden. Op die manier word je van het grootste nut voor het universum. Dat is het proces van meesterschap. Creëer goed, lieverds. Weet dat veel van wat je in deze tijd en in de komende dagen voelt door de Universele Energie geïntensiveerd zal worden en ook al voelt het als persoonlijk, een deel daarvan gaat niet eens over jou, pas dus je onderscheidingsvermogen goed toe. Neem bij elke gelegenheid de dingen die iets aan je toevoegen, op en houd onvoorwaardelijk van alles. Steek je hand uit om de hand van degene naast je aan te raken, want dat zal vandaag de Hemel naar de Aarde brengen, rijdend op de golf van de rimpelingen in de Universele Energie.

Lieverds, toen jullie je opgaven om naar de Aarde te gaan, deden jullie de sluier over je hoofd die jullie ervan weerhield om je grootsheid en je ware oorsprong te zien. Jullie hebben veel tijd in je verschillende levens doorgebracht met het zoeken naar de hogere kennis van je spirit. Velen van jullie hebben in cirkels gelopen. Velen van jullie hebben gezocht en zijn professionele zoekers geworden. Wij weten het en respecteren jullie voor die rol, want het is alleen door het plaatsen van de sluier over je hoofd dat God zichzelf kan zien.

Geuren en geluiden banen zich een weg door de sluier
De intensiteit van de Universele Energie is de afgelopen maanden toegenomen. Daarbij komt dat jullie verbinding ermee sterker is geworden. Velen van jullie weten dat jullie verbinding hebben gehad met portalen via interdimensionale tijd en ruimte en soms heeft dat geuren in je neus geactiveerd. Heel vaak kan je eigen reukvermogen een portaal tussen dimensies identificeren. Wij zeggen jullie ook dat jullie je bewust moeten worden dat je gehoor nu zal veranderen, en ook als jullie gezoem horen dan is dat gezoem soms gewoon een voorloper tot veranderingen die staan te gebeuren als gevolg van de rimpelingen in de Universele Energie. Soms zul je een gerommel of gezoem in je oren horen vlak voordat je deze energie infusies voelt. Wij bieden jullie dit alleen aan als een sleutel, alleen als een mogelijkheid om jullie te helpen begrijpen dat ook al hebben jullie soms het gevoel gek te worden, jullie het heel goed doen. Alle ogen zijn op jullie gericht want jullie zorgen dat er iets wordt bereikt door de dood van een ster te assimileren. Door de energie die door jullie heen stroomt te ervaren, openen jullie nu de deur voor nieuwe gebeurtenissen en creaties van een hogere, grotere Planeet Aarde. Dank jullie voor het in beweging zetten hiervan.

Wij bieden jullie slechts drie suggesties. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Behandel elkaar met het grootste en hoogste respect, want jullie zijn God en begrijp dat jullie een prachtig Spel spelen en vergeet niet om goed samen te spelen.

ESPAVO

de Groep


De hartverbinding
Er hangt opwinding in de lucht


Van Barbara

Er hangt zo’n opwinding, frisheid en een nieuw begin in de lucht. Voelen jullie het? Iedereen voelt het vanwege onze verbinding met het Eénheidsbewustzijn. Ik dacht dat het de wisseling van het seizoen was. Dat brengt altijd veranderingen en een vernieuwd gevoel van zijn naar boven. Maar het is meer dan dat. Want de verwachtingen dat er verandering in de lucht hangt, lopen al een poosje op. Dit zijn geen kleine veranderingen maar levensveranderende gebeurtenissen die plaatsvinden. Zo veel mensen die ik kort geleden heb gesproken zitten in grote veranderingen in hun leven. Ze ontdekken veranderingen in één-op-één relaties, of ze zich nu inzetten voor een nieuw niveau van een huidige relatie, een nieuwe liefde zich ontwikkelt of dat ze besluiten een relatie te verlaten. Vrienden en familie veranderen ook in hun rollen die zij in ons leven spelen. Mensen die lange termijn banen hadden stappen in carrière banen. Degenen die naar ander werk zochten, krijgen nieuwe posities. Velen voelen zich aangetrokken om in een totaal andere omgeving te gaan wonen.

Ik merk dat al deze verandering ook optreden in mijn eigen leven. Mijn relatie met Steve groeit naar een nieuw niveau van fijngevoeligheid, liefde en verbinding. Omdat we al zo lang bij elkaar zijn verbaast het me dat onze relatie naar nieuwe niveaus blijft groeien, wat het nieuw en opwindend maakt. Tijdens onze reizen ontmoet ik altijd nieuwe vrienden. Enkele huidige vrienden drijven weg terwijl andere oude vrienden waarmee ik het contact verloren had, terugkomen in mijn leven. Ik voel dat ons werk met Lightworker klaar is om naar een nieuw niveau te gaan. Sinds het begin van Lightworker is mijn spiritueel vertrouwen zo hard gegroeid. Ik weet dat dit zichtbaar is in onze evenementen. Ik heb commentaar gehad van mensen die me vanaf de eerste dagen van ons werk kennen en die me vertellen van de veranderingen die ze in mijn werk zien. Ik wacht vol ongeduld om te zien waar we hiervandaan naar toe gaan. Dat doet me er aan denken om bij deze veranderingen vertrouwen te hebben in mezelf. Toen ik begon, had ik het volste vertrouwen dat alles zich op een volmaakte manier zou ontwikkelen. Ik vertrouw erop dat mijn toekomst net zo de moeite waard zal zijn. Steve en ik weten dat er verandering komt in de plek waar we wonen. We hebben 27 jaar in hetzelfde huis gewoond. Daarin hebben we onze kinderen groot gebracht. In deze omgeving woont onze familie. Soms vraag ik me af hoe ik er zelfs maar aan kan denken om weg te gaan bij de mensen die me zo na aan het hart liggen. Toch weet ik dat we altijd dichtbij elkaar zullen zijn. Ons huis heeft vele prachtige herinneringen die mijn hart altijd zullen verwarmen. We hebben allebei het gevoel om opnieuw te beginnen met een nieuw huis in een nieuwe omgeving. In juni zullen we in de omgeving van Las Vegas naar huizen gaan kijken. Dit is een gebied dat verkeerd wordt begrepen, maar het is absoluut een lichtstad. Het is een gebied vol energie die erop wacht om gebruikt te worden en ik sta open voor deze mogelijkheid. Ik ben benieuwd of dit de locatie wordt voor ons nieuwe huis of dat we een andere omgeving ons thuis zullen gaan noemen want we hebben nog niets besloten en zijn nog steeds op zoek.

Soms voel ik me overweldigd door al die veranderingen. Dan denk ik eraan om te ademen en te genieten van de rit. Door in het heden te blijven, blijf ik gegrond. Dit helpt me om niet bang te worden voor de toekomst. Als we ons verzetten tegen verandering door iedere stap die we op onze weg zetten te controleren, verliezen we onze animo voor het leven. Niets beperkt ons, alleen onze eigen beperkingen. Ons doel in het leven is om constant te zoeken naar een vollere realisatie van onze mogelijkheden die onze ervaringen bepalen. Dit zijn veranderende tijden die ons verbinden met ons hoger bewustzijn. We kunnen allemaal creëren voor ons hoogste welzijn door onze passie te voelen. Dan weten we dat we de goede richting opgaan. Als ik voel dat mijn energie is afgenomen door alle onbestendige energie om me heen, denk ik er aan om goed diep adem te halen en mezelf te centreren. Ik kan me aanpassen aan alle veranderingen als ik er aan denk om terug te keren naar het centrum van mijn wezen. Als ik me verbind met mijn ziel, ben ik vredig ongeacht welke externe gebeurtenissen me omringen. Ik verwelkom het onbekende met grote verwachting. Ik weet dat ik een heerlijke nieuwe werkelijkheid creëer. Ja, dit is een emotionele tijd voor ons allemaal. Verwacht het onverwachtse. We vieren de verandering en tegelijkertijd verzetten we ons er tegen, want over het algemeen verlangt iedere verandering iets van ons. Het plaatst ons in de actie en roept ons op om verantwoordelijk te zijn voor ons eigen leven. Wij hebben allemaal onze vertrouwde gebieden die ervoor zorgen dat we vast blijven zitten in onze huidige werkelijkheid. Ik verkies mijn veiligheidsnet van vertrouwde dingen los te laten en durf een opwindende nieuwe toekomst te creëren.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.