Augustus 2005

De Nieuwe Spirituele Familie
Het vormen van de nieuwe lichtfamilies

Van Steve

Een van de dingen die ik het plezierigst vind in mijn werk is wanneer mensen mij vragen hun boeken te signeren. Aanvankelijk dacht ik zoiets te schrijven als “De beste wensen” of “Geniet van de Reis” of een van mijn favoriete uitspraken “Een dikke knuffel en zachte duwtjes” en daaronder mijn naam. Maar toen ik er een aantal jaren geleden mee begon had de Groep andere ideeën. Doorgaans geven ze mensen een boodschap die zij een Kosmische Wenk noemen. Ze vinden het heerlijk om met een paar welgekozen woorden of een zin zaden te zaaien. Een van de favoriete teksten van de Groep is dat de persoon in kwestie er een van de Oorspronkelijke Spirituele Familie van Licht is. Natuurlijk krijg ik als ik dit in een boek heb gezet altijd de vraag: “Wat betekent dat precies?” waarop ik doorgaans reageer met het ophalen van mijn schouders. In deze Bakens van Licht boodschap geven ze ons eindelijk antwoord. Het korte antwoord is dat wanneer wij spiritueel ontwaken, we her-inneringen activeren aan de eerste keer dat we dit prachtige spel van doen alsof we zijn afgescheiden speelden. Dat was een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid en daarom hebben we daar allemaal zulke prachtige her-inneringen aan. Nu staan we opnieuw voor een dergelijk keerpunt in de evolutie van de mensheid en zegt de Groep ons dat we weer een NIEUWE Eerste Familie van Licht aan het vormen zijn.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother
Woordvoerder voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Waarom?

Lieverds, jullie zitten vandaag in een door jullie gecreëerde energetische ruimte die veel verder reikt dan deze zaal. De energie verspreidt zich via het Liefdesnetwerk. Deze liefdesenergie verspreidt zich via het netwerk dat jullie Internet noemen. Ze verspreidt zich naar alle wezens en alle dimensies van tijd en ruimte. Dit is een liefdesnetwerk. Dit is een hartverbinding die jullie hebben gecreëerd om een begin te maken jezelf terug te vinden. God op zoek naar Hemzelf om Haarzelf te vinden, heeft ervoor gezorgd dat jullie in de spiegel kijken en je afvragen: “Waarom?”, “Waarom ben ik Hier? Wat doe ik hier? Wat betekent dit allemaal?” En als jullie dan een vaag idee krijgen van wat je hier kwam doen en een stap in die richting zetten, zetten jullie twee stappen vooruit en één stap terug. Jullie twijfelen aan jezelf en vragen je af wat je verkeerd deed. Dit is een menselijke eigenschap die prachtig is om naar te kijken vanaf deze kant van de sluier. Jullie begrijpen het niet; jullie bestraffen jezelf voor die ene stap terug. Maar wij applaudisseren voor jullie voor het terugzetten van die ene stap. Soms stelt het terugzetten van die ene stap jullie in staat om de kracht en de moed te verzamelen om verder te gaan, zelfs als jullie nog niet alles weten wat jullie graag zouden willen weten.

Jullie zeggen “Kon ik maar een bevestiging krijgen. Kon ik het maar duidelijk zien.” Maar ook dat is niet mogelijk. Want jullie zijn de scheppers. Zelfs al zouden wij jullie wereld binnenkomen met onweerlegbare bewijzen, zouden jullie een manier vinden om ze te ontkennen omdat ze niet passen in jullie spel. Jullie zouden een manier vinden om ze weg te redeneren, om ze weg te wuiven of jullie zouden ze negeren. Begrijpen jullie dat jullie niet alleen je toekomst schrijven maar ook je geschiedenis? Jullie herschrijven voortdurend de geschiedenis. Als er ergens een moment is in het verleden dat je niet interesseert, dat je vooruitgang niet steunt, dan herschrijven jullie het. Als je dat betwijfelt, vraag het dan maar eens aan degenen die geschiedenisboeken uitgeven. Het uitgeven van geschiedenisboeken is een voortdurend evolutionair proces want de geschiedenis verandert constant. Jullie veranderen niet alleen wat jullie onderwijzen, jullie veranderen ook wat jullie in je hart weten. Waarom? Dat is de vraag die wij vandaag aan jullie stellen. Natuurlijk zouden we jullie die vraag niet stellen als we daar het antwoord al niet klaar hadden liggen. Dit brengt ons bij waar jullie naar zoeken als jullie in de spiegel kijken en vragen: “Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat wilde ik toen ik als ziel hier naartoe kwam? Wat dacht ik? Ik wil graag de stippellijn van het contract zien waar ik tekende want ik her-inner me niet hoe ik hiertoe gekomen ben. Ik her-inner me niet dat deze pijnclausule erin stond. Ik stemde ermee in om naar de Aarde te komen en dit Spel te spelen, maar ik denk niet dat dit het is.”

In het begin

Maar jullie kwamen hier toch naartoe om dit spel te spelen en daar is een reden voor. Elke dag ontdekken jullie iets van die reden. Jullie zijn namelijk hier om niet alleen de antwoorden voor jezelf te vinden, maar door steeds verder te gaan met je eigen zoektocht helpen jullie in feite anderen met de voortgang van hun zoektocht. Jullie verbinden de stippels van je oorspronkelijke spirituele familie wat een deel is van wat jullie hier kwamen doen. Wij hebben het al eerder gehad over oorspronkelijke spirituele familie, maar we zullen jullie nu wat meer details geven om jullie geheugen op te frissen.

In het eerste begin was planeet Aarde een hete gasachtige bal omdat ze was geboren in een staat van heel hoge vibratie wat jullie hitte noemen. De atomen in Haar vibreerden in een heel hoog tempo en jullie begonnen in dit stadium van het Spel van Vrije Keuze te incarneren als etherische wezens zonder fysiek lichaam. Jullie incarneerden letterlijk aeonen lang, al werkend aan je eigen levenslessen en met jullie etherische lichamen werkend met de essentie van de Aarde zelf. Jullie waren spirits. Maar toen de Aarde afkoelde, begonnen jullie je verbinding met Haar te verliezen omdat Zij Haar vibraties begon te vertragen en dichter begon te worden. Jullie hoge vibratiestaat maakte het op dat moment voor jullie moeilijk om in contact met Haar te blijven. In die fase kwamen zes voorouderlijke rassen bij elkaar om jullie te helpen met het vormen van de fysieke lichamen die jullie nu bewonen. Er bestond daarover heel wat bezorgdheid. “Zal dit werken? Is het mogelijk dat zo’n groots, spiritueel wezen past in zo’n piepkleine bel van biologie?” Nee, de spirit past daar nooit volledig in, dus blijft een deel van jullie achter om de afstand tussen Thuis en wat jullie planeet Aarde noemen te overbruggen. Jullie noemen dat deel wat achtergelaten is nu je hoger zelf. Wanneer je dat deel van jezelf aanboort, heeft het een hogere vibratie en overbrugt de afstand tussen jou en Thuis. Dat is je verbinding met Thuis, en je verbinding met de andere harten die met het jouwe verbonden zijn.

De oorspronkelijke 500 menselijke prototypes – De Familie van Licht

De eerste keer echter dat het experiment van het inbrengen van spirits in een fysiek lichaam en naar de Aarde gaan werd geprobeerd, kwamen er in die eerste incarnatie niet meer dan 500 zielen naar de Aarde. Iedereen kende deze vijfhonderd zielen als de “Familie van Licht”. Na een korte periode van een paar honderd jaar begon de Aarde zich steeds meer te ontwikkelen zodat zielen in staat waren met een zekere regelmaat naar de Aarde te komen. Maar stel je eens voor, het begon met 500 zogenoemde zaadzielen, die de oorspronkelijke prototypes van de mensheid waren.

Het interessante daarvan is dat jullie allemaal vragen: “Was ik een van die zielen?” Wij vinden de manier waarop mensen denken zo prachtig. Zo heerlijk. Ja, natuurlijk waren jullie dat. Jullie waren allemaal een van deze zielen. Jullie hebben allemaal her-inneringen die terug te voeren zijn naar een van de oorspronkelijke 500 leden van de Familie van Licht, want jullie zijn allemaal afstammelingen van een van deze 500. Letterlijk hebben jullie een zielsfamilie die teruggaat naar één ervan en dan zelfs nog verder teruggaat. Zelfs als etherische wezen speelden jullie het Spel in verenigd bewustzijn, in plaats van als de afzonderlijke spelers die jullie werden in het fysieke lichaam. Jullie her-innering als een van de eerste 500 zielen is wat jullie ervaren als gevolg van een spiritueel ontwaken. Als een van de eerste 500 wezens werden jullie als koninklijk beschouwd en in de kosmos wordt vaak aan jullie gerefereerd als de Eerste Familie van Licht.

De zeven grote clans

Het Spel ontwikkelde zich daarna snel. In het begin kwamen twee van de 500 zielen bij elkaar en ontdekten dat hun doel heel erg overeen kwam. Want zielen hebben een doel, toch? Ze vormden een groep van twee en zeiden: “Dit wordt ons doel want het is gemakkelijker om met zijn tweeën te zijn dan alleen. En zo gaan we het Spel van afscheiding spelen. Wij geloven dat we of man of vrouw zijn. Wij geloven allebei dat we maar een halve persoon zijn, dus zullen we met een andere persoon samen gaan en doen alsof we samen een hele persoon zijn.” Wat leuk! Jullie mensen bedenken de meest fantastische spelletjes. Jullie vormden daarbij “clans”, zoals wij dat noemen. Er zijn zeven grote clans – over twee daarvan hebben wij eerder gesproken – die uit de oorspronkelijke 500 bij elkaar kwamen. Het duurde niet lang of er zaten 30 à 40 mensen in zo’n groep, die allemaal dezelfde richting op gingen.

Vandaag zullen we het niet over alle zeven clans hebben, want dat is voor één keer te veel informatie, maar we zullen het over twee ervan hebben die we al eerder hebben aangegeven. We willen jullie een overzicht van het hele proces geven en dat proces voor jullie ontvouwen zodat jullie, wanneer jullie in de spiegel kijken, kunnen beseffen dat jullie inderdaad naar iets op zoek zijn. Jullie zijn op zoek naar waar je vandaan kwam zodat jullie de vraag “waarom?” zouden kunnen beantwoorden. Jullie zijn op zoek naar de verbinding met je oorspronkelijke clan en je oorspronkelijke spirituele familie. Daarom zoeken jullie. Daarom komen jullie naar bijeenkomsten zoals deze. Jullie zijn niet per definitie gekomen om naar de wijsheid te luisteren die wij via de Hoeder aanbieden, maar om de hartverbinding te voelen die jullie hebben met alle mensen die deze boodschap horen en lezen, niet alleen met ons. Want als jullie deze boodschap met elkaar delen, verbinden jullie je in feite met spirituele familie. En als jullie dat doen, begrijpen jullie dat er bepaalde groepen bij elkaar gekomen zijn met een specifiek doel.

Clan van de Heldere Ogen

Eén groep kwam bij elkaar en zei: “Wij hebben bepaalde eigenschappen in ons fysieke lichaam en we hebben allemaal grote spirits in ons”, want in die vroege dagen straalde de spirit een beetje helderder dan nu. Daar waren meerdere redenen voor. Het is niet goed en het is niet verkeerd, maar in die tijd van de geschiedenis van het Spel waren er meer mensen met heldere ogen dan nu. Een van de clans in die eerste dagen werd dan ook de Clan van de Heldere Ogen genoemd. Wanneer je keek in de ogen van die wezens, voelde je de energie van Thuis. Ze besloten om bij elkaar te komen als een groep wezens en doelbewust de energie van Thuis in hun ogen uit te dragen. Telkens wanneer je om een bepaalde reden naar hen keek, flitsten hun ogen een glimlach naar je zodat jij aan Thuis her-innerd zou worden. De helderheid in hun ogen droeg de her-innering aan de energie van Thuis. Dit is de Clan van de Heldere Ogen. Het is een prachtig verhaal. Velen van jullie die dit lezen behoren nog steeds tot deze clan, ook al is dat uit je bewuste her-innering verdwenen.

Clan van de Weerspiegelaars van het Licht

Naarmate de tijd verstreek kwamen er meer groepen met een gemeenschappelijk doel bij elkaar. Velen probeerden op verschillende manieren incarnaties van het licht te zijn of het licht op verschillende manieren tot uitdrukking te brengen. Want jullie creëerden een denkbeeldige plaats die jullie duisternis noemden zodat jullie jezelf een kans konden geven om het licht te zijn. Zelfs tot op de dag van vandaag zijn er twee manieren waarop jullie met licht kunnen werken: je kunt het licht zijn of je kunt het licht weerspiegelen. Dat is de tweede clan. De Weerspiegelaars van het Licht besloten dat het hun doel was om andere wezens te helpen. Ze hadden er geen behoefte aan om op de voorgrond te treden en constant het licht te zijn. In plaats daarvan, zouden zij degenen zijn die stilletjes achter de schermen werkten om dan op het juiste moment te voorschijn te komen en ervan verzekerd te zijn dat deze kleine lichtstraal niet ongemerkt voorbij zou gaan. Zij waren er met een spiegel om op het juiste moment licht op te vangen en dat te weerspiegelen naar iemand die dat nodig had. Met hun hulp zou het licht iemands hart raken wat hem of haar zou helpen het licht van Thuis te zien. Zij deden dit niet alleen om het licht van andere wezens te weerspiegelen, maar zodanig dat ze ook hun eigen licht konden zien. Zij hielden jullie de spiegel voor zodat jullie jezelf en de essentie van wie je was konden zien. En dan zouden ze dat licht weer doorspiegelen naar anderen. Dit waren Lichtwerkers in de ware zin van het woord. Ze deden dat heel rustig, want het was hun intentie om een volmaakte spiegel te zijn en niet om hun eigen licht te vermengen met andere reflecties. Dat is een grote kunst en het vraagt geweldig stabiele zielen om die rol in de Clan van de Weerspiegelaars van het Licht te spelen. Het ego moet voortdurend in evenwicht zijn om dit belangrijke werk te kunnen doen. Deze groep zielen zou door het dagelijkse leven gaan op zoek naar manieren om het licht te weerspiegelen; het hielp de mensheid om belangrijke overgangen te maken, meer dan jullie ooit zullen weten. Ook nu lijken deze prachtige wezens vanuit het niets op te duiken wanneer er een grote overgang op handen is. Deze clan is zich nu weer aan het verenigen en wordt weer actief om de volgende stappen voor de mensheid makkelijker te maken.

Uitgebreidere Spirituele Families

Over deze twee eerste clans willen wij jullie nu vertellen. Er zijn nog vijf andere clans maar die zullen we later bespreken. Tijdens deze sessie willen we jullie een soort overzicht geven van wat dit alles voor jullie betekent. Het gaat niet alleen over de clans en met welke clan jullie wellicht resoneren. We vinden het prachtig om te zien welke energie jullie de aartsengelen hebben toegekend. Jullie geloven dat ze bepaalde families zijn en in essentie bestaan ze ook uit families met een specifiek engelendoel, maar voor wat betreft de aartsengelen en hun engelendoelen is het mogelijk om deel uit te maken van vele families tegelijk. En jullie maken deel uit van een familie. Wij zien dat velen van jullie als levensles Vertrouwen hebben en gelegenheden hebben opgezet om met je hoofd tegen de muur te lopen zodat jullie kunnen leren jezelf te vertrouwen. Verschillende malen is het vloerkleed volledig onder jullie uitgetrokken zodat jullie konden leren om op eigen benen te staan. Door veel van dit soort ervaringen vinden jullie het moeilijk om op jezelf te vertrouwen. Jullie zien ook alles vanuit een beperkt perspectief, want jullie geloven nog steeds dat de ene vibratie beter is dan de andere. Dat is niet zo. Ze zijn alleen verschillend. Groep vier is niet beter dan groep drie. Ze hebben alleen een ander doel. Wij vragen jullie om het hele begrip van goed en slecht, juist of verkeerd en of je de juiste richting opgaat, los te laten. Jullie maken deel uit van vele van deze families en jullie resoneren wellicht met vele van deze clans als je uitgebreidere familie. Maar jullie bezitten ook een vonk van God die uniek is. Jullie zijn een deel van de Schepper en bezitten een uniek facet van die energie. Zodra jullie je unieke schoonheid vinden, kunnen jullie die met al deze families delen. Jullie zijn dan in staat om niet alleen op te staan en te zeggen wie je bent, maar om anderen te helpen datzelfde te doen. Het gaat niet om de bestemming. Het gaat om de reis. Het gaat om het vooruitgaan, maar bij die vooruitgang moeten jullie jezelf wel toestaan twee stappen vooruit en één stap terug te gaan en te zeggen: “Tjonge, was dat geen prachtige stap terug?” Op dat moment worden jullie de menselijke engelen. Op dat moment is er een licht in je ogen, in je glimlach, in je wezen en in je stem dat anderen binnen je eigen spirituele familie wakker maakt. Dat is wat jullie hier doen. Dat is waar jullie naar op zoek zijn wanneer jullie in de spiegel kijken en vragen: “Waarom?” Jullie proberen gewoon anderen van je spirituele familie te vinden.

Dat betekent niet dat jullie, op het moment waarop jullie anderen van je oorspronkelijke clan vinden, allemaal samen ergens naartoe moeten gaan en een commune opzetten. Die dagen zijn voorbij. Jullie hebben dat eens geprobeerd en elkaar absoluut gek gemaakt. Het werkte niet zo goed als jullie dachten, want het concentreren van de energie van een bepaalde familie beperkt de bruikbaarheid van die familie. De realiteit is dat wanneer wezens van dezelfde lichtvibratie bij elkaar komen, ze elkaar versterken. Dat is fantastisch voor verjonging en het vinden van je richting, maar op de lange duur moeten lichtwezens in contact komen met mensen die een andere vibratie hebben zodat ze hun werk kunnen doen. Dus letterlijk was een clan oorspronkelijk bedoeld om zich op verschillende plaatsen van de wereld te vestigen en eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen om elkaar te steunen en te bevestigen. Dat is wat jullie doen wanneer jullie op zoek zijn naar andere leden van je spirituele familie. Dat is waarom de meesten van jullie deze boodschappen lezen.

Aangezien mensen vaak negatieve ervaringen opzetten die met familie te maken hebben, roept het idee dat ze behoren tot een fantastische groep zielen die dezelfde oorspronkelijke inprentingen delen, in velen afkeer of weerstand op. Spirituele familie is echter iets anders. Spirituele familie bezit je oorspronkelijke vibratie en kan je helpen je leven nieuwe richting te geven wanneer je uit de koers bent geraakt. Spirituele familie geeft je een zuivere weerspiegeling van je unieke schoonheid wat de Godenergie in je innerlijk is. Dat is waar jullie naar op zoek zijn. En jullie vinden dat wanneer je in iemands ogen kijkt en een verbinding op hartniveau maakt die jullie beiden verandert. Wanneer je deze mensen ontmoet, kun je er mee gaan eten en zo een vriend(in) maken voor de rest van je leven of jullie zien elkaar misschien nooit meer. Het doet er niet echt toe in welke richting je relatie vanaf dat moment gaat of hoe lang die duurt, aangezien op het moment dat het gebeurde jij hen hebt geactiveerd en zij jou. Dat is wat jullie hier doen en dat is ook het antwoord op de vraag “Waarom ben ik hier?”

Een oproep aan Lichtwerkers

Degenen onder jullie die naar voren gestapt zijn om werkers voor het licht te zijn, of wat jullie noemen Lichtwerkers, zijn hier om het licht op deze planeet te verspreiden. Jullie doen dat vaak door je eigen spirituele familie te activeren. Jullie vinden hen in alle maatschappelijke rangen en standen. Sommigen lezen de boeken die jullie hebben gelezen en begrijpen de ideeën die jullie hebben, anderen doen dat niet. Sommigen hebben er geen idee van waar ze heen gaan. Anderen zeggen: “Ah, ik geloof alleen wat ik kan zien en dat is alles wat ik kan begrijpen.” Maar als jullie die vonk in hun ogen zien, zullen jullie weten dat er iets is wat voor jullie beiden nuttig kan zijn. Heb geduld en zaai de lichtzaden. Houd van hen wanneer ze die ene stap terug doen en houd stilletjes de energie voor hen vast. Deel met hen je waarheid wanneer daarom gevraagd wordt, maar houd haar anders rustig voor je en laat haar alleen zien door je glimlach van spiritueel vertrouwen. Dat zal niet alleen hen het zelfvertrouwen geven om in hun schoonheid te leven maar zal ook jullie het zelfvertrouwen geven om in eigen schoonheid te leven. Dat is het doel waar je in het menszijn naar zoekt. Dat is het doel van je incarnatie in dit leven als Lichtwerker.

Ja, velen van jullie kwamen naar de Aarde om aan moeilijke lessen te werken, maar dat alles kan neerkomen op het feit dat jullie hier zijn om je met anderen te verbinden. Heel eenvoudig, toch? Sommigen van jullie zeggen: “Ik ga alleen werken met dieren want dieren zijn zuiver en mensen maken me gek.” We vinden het prachtig wanneer dat gebeurt, want dan spreken anderen tot jou via je dieren. De werkelijkheid is dat jullie hier zijn om harten wakker te maken en of dat nu dieren, rotsen, planten, insecten, mensen of spirits zijn maakt geen verschil want jullie maken deel uit van het geheel. Zodra je degenen vindt waar je voor kwam, zodra je de schoonheid van jezelf in andere mensen vindt, dan heb je het zielsvertrouwen dat je drie stappen vooruit laat gaan voordat je er één terugzet. Dat zorgt ervoor dat je je zelfverzekerder voelt als ziel die pretendeert mens te zijn, als oneindig wezen dat voorgeeft eindig te zijn, als spirit die een spel van afscheiding speelt in een bel van biologie. Jullie zijn hier, verbonden met elkaar. Vind die andere delen en je zult Thuis zijn. Wij zeggen jullie om uit te kijken naar één eigenschap en die is belangrijker dan jullie nu waarschijnlijk kunnen weten. Jullie gaan allemaal terug naar de oorspronkelijke 500 zielen. Het doet er niet toe hoe en wanneer je voor de eerste keer naar de Aarde kwam, je fysieke oorsprong kan teruggevoerd worden tot de oorspronkelijke 500 zielen. Dat betekent gewoon dat er in heel je leven, hoe vreselijk de dingen op het nieuws ook lijken te zijn, hoe moeilijk je ook vindt dat je wereld is, slechts 499 mensen zijn waar je mee overweg moet kunnen.

De nieuwe Spirituele Familie

Er zal ook een tijd aanbreken waarop je ziet dat je niet alleen andere spirituele wezens en een deel van je oorspronkelijke spirituele familie wakker maakt, maar dat er nu ook nieuwelingen zijn die zich bij je familie willen aansluiten. Je zult mensen gaan ontmoeten die willen ontdekken waarom jij dat licht in je ogen hebt. Dat is echt bijzonder. Je hebt je leven lang al gewerkt aan contracten. Sommige zelfs om je te verbinden met familie, maar je hebt ook elke dag heel bijzondere kansen om een nieuwe uitgebreidere familie te creëren. Wanneer je zo’n gouden gelegenheid hebt om anderen in jouw spirituele familie te halen, zul je dat prachtige gelach boven je schouder horen. De Nieuwe Familie van Licht is zich nu aan het vormen. Jullie creëren elke dag nieuwe families en dat levert een donderend applaus op van deze kant van de sluier. Houd in gedachten dat je niet de enige bent op deze planeet die vraagt: “Waarom?” Ruimte maken in je leven voor nieuwe leden van je familie kan jou en de hele mensheid meer dan ooit vooruit helpen.

Denk eraan de volgende keer dat iemand naar je kijkt – en misschien midden in een drukke winkel zelfs plotseling twee keer kijkt – dat je maar enkele seconden hebt om te besluiten of je weg zult kijken of naar hen zult glimlachen en hen binnen nodigen. Her-inner je wie je bent en her-inner je het zielsvertrouwen dat je hebt. Vergeet niet dat je zelfs in dat korte moment veel te geven hebt, want daarmee zaai je de zaden voor het creëren van de NIEUWE spirituele families. Als je dit niveau van je eigen evolutie bereikt en naar het volgende niveau gaat, creëer je elke dag nieuwe mogelijkheden, nieuwe werkelijkheden en nieuwe energieën. Wanneer je dat doet, zul je de kiemen leggen voor het vormen van NIEUWE families die zullen uitgroeien tot het volgende niveau van de menselijke expressie. Dat zijn de energetische families die jullie hier nu creëren. Je weer verbinden met je oorspronkelijke familie zal jullie het zielsvertrouwen geven om de NIEUWE families te vestigen. De vreugde die dat met zich meebrengt is met geen pen te beschrijven. Verwacht een wonder en wij zullen jullie helpen het te creëren.

Wij zeggen jullie dat het jullie voorstellingsvermogen te boven gaat om de ondersteuning te zien die jullie krijgen van deze kant van de sluier. Jullie hebben niet alleen het Spel gewonnen, maar jullie zijn nu op zoek naar nieuwe spelen. Bij het elke dag vooruit gaan creëren jullie nieuwe werkelijkheden met elke ademtocht en wij eren jullie daarvoor. Jullie zien met grote verwachtingen de tijd tegemoet waarop jullie zullen terugkeren naar Huis. Maar wij zeggen jullie dat het hier niet mogelijk is om bepaalde dingen te doen, zelfs niet met alle hulp vanuit de hemelen. Als jullie naar Huis komen, worden jullie met open armen begroet. Wij zullen jullie verwelkomen als helden die het Spel hebben gespeeld en gewonnen. Wij zullen jullie verwelkomen als de helden die de moed hebben gehad je her-inneringen achter je te laten, de sluier voor je gezicht te doen en je zelfs je grootsheid niet te her-inneren. Wij zullen jullie vragen hoe een omhelzing voelt. Met alle macht in de hemelen kunnen wij elkaar hier niet omhelzen op de manier waarop jullie elkaar op Aarde kunnen aanraken. Denk er alsjeblieft aan dat jullie vermogens hebben die wij niet hebben, en deel die vaak met elkaar. Her-inner je je Thuis. Weerspiegel elkaar ’s licht wanneer je maar kunt en glimlach met de glimlach van spiritueel vertrouwen. Kom, wees een actief deel van de Eerste Nieuwe Familie van Licht. Dat is wie je bent. Dat is “waarom” je hier naartoe gekomen bent.

Espavo.
de Groep


De Hartverbinding
Her-waardering van het leven


Van Barbara

Steve en ik zijn net terug van een heerlijk seminar in Toronto, Canada. Waar we ook heen reizen, de evenementen en de mensen die we ontmoeten zijn bijzonder. Wanneer Spirituele Familie bij elkaar komt wordt er altijd magie gecreëerd. Deze keer was dit speciaal voor mij van grote betekenis. Want de hele week dat ik daar was zocht ik naar de werkelijke betekenis van mijn leven. Dit was een week waarin ik mijn leven her-waardeerde. Ik dacht na over mijn verleden, mijn heden en wat ik wilde creëren voor de toekomst. Mijn verleden, zoals voor de meesten van ons, wordt gekenmerkt door grote veranderingen, speciaal dit jaar. Mijn heden vier ik elke dag. De toekomst is opwindend aangezien ik nu al bezig ben met de planning van Lightworker voor 2006. Het is leuk om de toekomst zo in details te plannen en dan te kijken hoe die zich ontvouwt.

Maar er is een reden voor deze nieuw gevonden waardering voor het leven. Zo af en toe krijgen we een reminder die wil zeggen “Let op. Wees je bewust hoe bijzonder de wereld om je heen is. Vier elke dag en maak er het beste van.” Soms kan dat een gezondheidskwestie zijn, het verlies van een geliefde of een grote verandering in je leven. Mijn reminder was een gebeurtenis die me liet zien wat er had kunnen gebeuren.

Ongeveer een week geleden, gezien van het moment waarop ik dit schrijf, gingen we van huis. Steve en ik hadden twee maanden lang niet gereisd wat voor ons ongewoon is. We hadden de maand juni genomen om thuis te blijven en aan details te werken voor Lightworker en in juli gaven we een seminar Spirituele Psychologie in Las Vegas. Zodoende was onze trip naar Toronto de eerste in een aantal maanden. Ik had genoten van onze tijd thuis, maar keek uit naar de ontmoeting met onze Lightworkerfamilie. De avond voordat we vertrokken voelde ik me triest en een tegenzin om te gaan. Ik dacht dat ik te vertrouwd geraakt was met mijn omgeving en verder wilde genieten van mijn huiselijke leven. Op de een of andere manier wist is echter dat er meer was, maar ik kon niet ontdekken waar die tegenzin om op reis te gaan vandaan kwam. Ik had sterk het gevoel mijn familie te moeten bellen om gedag te zeggen wat ik vaak doe voor een trip, maar deze keer voelde ik triestheid in mijn hart. Mijn sterke emoties waren een raadsel voor me. Ik troostte mezelf met de gedachte dat ik hen na de reis snel weer zou zien. Ik weet mijn emoties aan de hormonen. Die zijn altijd het gemakkelijkst de schuld te geven.

De volgende dag vlogen we met gepakte koffers en een gevoel van opwinding naar Chicago waar we moesten overstappen op de vlucht die ons naar Toronto zou brengen. Op het moment dat we aan boord gingen van het vliegtuig naar Toronto voelde ik me onrustig worden. Steve en ik vliegen zo vaak dat we meestal worden opgewaardeerd naar de eerste klas. Op deze vlucht drong een lompe man intimiderend voor ons zodat hij de eerste klas upgrade kon krijgen. Dit was ergerlijk maar ik liet hem begaan en zei tegen mezelf dat hij alleen maar upgrade karma creëerde! Ik probeerde het weg te lachen maar van binnen bleef er een verwarrende irritatie achter. Het vliegtuig werd op de startbaan vastgehouden zonder nadere verklaring. Wat later bleek dat twee eersteklas passagiers nog niet gearriveerd waren. Het vliegtuig werd voor hen opgehouden en toen ze niet kwamen opdagen moest hun bagage worden verwijderd. In plaats dat men de tijd nam om ons de plaatsen in de hogere klasse te geven, negeerden ze mijn verzoek en zetten twee stewardessen die naar een andere luchthaven moesten, op die plaatsen.

Mijn irritatie groeide. Ik vroeg mezelf af waarom ik zo verontwaardigd was over zo’n onbetekenend voorval. Normaal ga ik gewoon met de stroom van het leven mee en maak me niet druk over de kleine dingen. Onze zitplaatsen in de tweede klas waren comfortabel en we hadden zelfs een lege plaats tussen ons in zodat we meer ruimte hadden. Deze keer weet ik mijn humeur aan te weinig slaap. Over het algemeen ben ik niet zo’n knorrepot, maar mijn irritatie en ongeduld groeiden met de minuut. Zonder enige verklaring gingen twee uur vertraging voorbij, maar toen werd ons verteld dat er een hevig onweer met veel bliksem boven Toronto hing wat vliegen gevaarlijk maakte. Mijn kalmte kwam terug en ik zei tegen mezelf dat wij alleen maar wachtten tot het onweer voorbij was. Ik was dankbaar dat we niet vlogen onder zulke gevaarlijke omstandigheden. Maar na tweeëneenhalf uur bleef mijn ongerustheid groeien. Op dat moment zei ik tegen Steve terwijl ik een bijna panisch gevoel probeerde te onderdrukken: “Ik wil dit vliegtuig uit!” Steve keek me aan en zei met een geruststellende blik dat het goed met ons zou zijn. Ik haalde eens diep adem omdat ik wist dat hij een beetje hulp had van de Groep als hij zei dat we veilig waren. Ik probeerde wat geduld bijeen te rapen en vroeg de stewardess of ze iets te drinken kon brengen en ons misschien een zakje pinda’s kon geven. Veel mensen in het vliegtuig deelden mijn ongerustheid. Ik observeerde de stewardessen en hoewel ze professioneel waren kon ik toch zien dat ook zij niet op hun gemak waren met de situatie. Ze stemden ermee in om ons iets te brengen maar zeiden geen woord over de vertraging. Op de een of andere manier wist ik dat ze meer details hadden gekregen dan ze ons doorgaven.

Er werden drankjes en pretzels (een soort zoutje) geserveerd toen de gezagvoerder aankondigde dat de situatie nog steeds te onzeker was en dat we nog twee à drie uur vastgehouden zouden worden op de startbaan. Iedereen zuchtte van teleurstelling. Mijn nerveusheid bleef ondanks Steve’s geruststelling. Uiteindelijk meldde de gezagvoerder dat er op het vliegveld van Toronto een vliegtuig was verongelukt. Dat zond rillingen over ieders rug en we waren allemaal geïnteresseerd in de details van de crash. Ik besteedde even een stille gedachte en een gebed waarin ik veiligheid wenste voor alle betrokkenen. Daarna volgde een aankondiging van de gezagvoerder dat alle vluchten naar Toronto waren geannuleerd en dat we terug zouden keren naar de terminal. Iedereen, inclusief de stewardessen, was blij met het nieuws.

Ons vliegtuig taxiede terug naar de terminal en ik was dankbaar dat we die avond niet meer vlogen. Ik was diep begaan met degenen die bij de crash betrokken waren. Ik voelde me beschaamd over mijn irritatie tijdens deze hele gebeurtenis, maar ik begreep nu tenminste mijn emoties. Ons vliegtuig zou in Toronto landen kort na het vliegtuig dat was verongelukt. Dit had ons vliegtuig kunnen zijn. Mijn innerlijke gezicht pakte alle omstandigheden om me heen op.

Tot mijn grote opluchting en die van iedereen, hadden degenen die aan boord van het Air France toestel dat bij dit ongeluk betrokken was met meer dan 300 mensen en de bemanning, op miraculeuze wijze veilig uit het toestel kunnen komen. Er waren wat gewonden maar iedereen leefde. Het vliegtuig was gecrasht tijdens de landing, in tweeën gebroken en in brand gevlogen maar iedereen had het toestel binnen enkele minuten kunnen verlaten. De details van de oorzaak voor dit ongeluk waren nog vaag. Maar ik weet dat het echt een wonder was dat iedereen leefde en in orde was. Tijdens onze vlucht de volgende dag werden Steve en ik niet alleen opgewaardeerd naar de eerste klas maar we waren voor de nacht ondergebracht in een top hotel met een diner die avond en een ontbijt de volgende ochtend. Hoewel moe, vierden Steve en ik het leven en hoe Spirit die dag voor ons en voor alle anderen had gezorgd.

Ik bereid me bij al onze reizen altijd voor om de juiste houding te hebben. Ik weet dat ik met een positief perspectief een prachtig avontuur kan creëren. Deze reis waren mijn emoties in eerste instantie een raadsel, maar daarna realiseerde ik me dat ik alleen maar de emoties van alle betrokkenen oppakte. Ik heb heel hard gewerkt aan mijn levensles van grensafbakening maar ik ben dankbaar dat ik nooit de empathie voor de wereld om me verloren heb. Dit is een bewustwordingsoproep geweest om mijn leven te huldigen. Dit is een tijd van her-evaluatie en om te begrijpen wat werkelijk belangrijk voor me is. Morgen kan het allemaal veranderd zijn. Ik leef mijn leven nu met dankbaarheid en appreciatie.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.