October 2007

Mensen van de Aarde
Boodschap van een zwangere planeet


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve:

In de twaalf jaar dat ik de groep nu channel, heb ik ze ons nooit enigerlei waarschuwing horen geven. Dat veranderde toen op 29 september 2007 dit bericht doorkwam. Zij gaven ons een harde waarschuwing dat de tijd opraakt om onze verbondenheid met de Aarde te accepteren. Ze zeiden dat de Aarde zich sneller ontwikkelt dan ze aan zou kunnen. Vervuiling en de vervuilende systemen die we hebben ontwikkeld sinds de industriële revolutie hebben ertoe geleid dat de Aarde regelrecht op een ramp afkoerst.

Hoewel het in dit stadium normaal is voor de Aarde om op te warmen, wordt ze gedwongen haar vibratie sneller te verhogen dan ze aankan. Ze zeiden dat het diep tragisch zou zijn als we de oorspronkelijke eindtijd van de Aarde in het jaar 2000 waren gepasseerd, enkel en alleen om haar nu te gronde te richten. Het vraagt geen grote opofferingen waar de meeste mensen bang voor zijn, maar wel het bewustzijn en het besef welke voetstappen we in ons dagelijkse leven op de Aarde achterlaten. Ze zeiden dat we nu zouden gaan zien hoe slecht het er in werkelijkheid voorstaat. Vijf dagen na deze channeling zat ik in mijn hotelkamer in Moskou naar CNN te kijken, toen ze verslag deden dat de Arctische ijslaag de laatste 12 maanden met 25% was afgenomen.

We kunnen onze werkelijkheid ogenblikkelijk veranderen als we ons maar bewust worden op welke manier we invloed hebben op de Aarde en juiste keuzes maken. We kunnen verandering brengen in deze vernietiging met één hart tegelijk, maar de tijd om de kennis op te doen en gemotiveerd te raken loopt ten einde. Een ieder van ons kan een groot verschil maken, als we het maar proberen. Het is nu of nooit.

Een grote knuffel en zachte duwtjes.

Steve Rother
Spreekbuis van de groep

Van de groep:

Groeten van Thuis.

Elke dag dat jullie in deze fysieke bellen van biologie stappen, beginnen jullie een nieuw spel. Jullie beginnen je letterlijk zo snel te ontwikkelen dat jullie je niet eens meer kunnen her-inneren wat je overkomen is voordat je gisteravond ging slapen. Jullie worden wakker in een totaal andere vibratie en daardoor trekken jullie nieuwe dingen aan; alles lijkt een klein beetje anders te werken. Maar de schijn bedriegt. Laat ons jullie vandaag vertellen dat er, door al deze snelle collectieve vibratieveranderingen in de hele mensheid, aanpassingen plaatsvinden op jullie planeet. Over vele daarvan hebben we het al vaker gehad. We hebben gesproken over de fysieke her-bedrading van het menselijk lichaam. De verbinding tussen de twee hersenhelften verandert nu doorgaans dagelijks en dat maakt het jullie mogelijk dingen te zien en te ervaren die je nooit eerder hebt gezien of ervaren. Een van de punten die we jullie vandaag zullen laten zien is het collectieve effect dat jullie hebben op wat jullie de Moeder, Gaia of de Aarde zelf noemen.

Laat ons beginnen met te zeggen dat de Aarde een levend, voelend, denkend, handelend en ademend wezen is. Wij noemen de Aarde een “haar” zodat jullie, die leven in een veld van dualiteit, dat kunnen begrijpen. Ze heeft geen onbalans van mannelijke/vrouwelijke energie. Ze heeft het allemaal in zich waardoor ze echt een entiteit van prachtig ontwerp is – zonder een “hij” of “zij” etiket. Deze levende, ademende entiteit begon als een hete, gasvormige bol. Die vibreerde in een heel hoog tempo, want wanneer je iets opwarmt begint het heel snel te vibreren. Begrijp alsjeblieft dat een hoge vibratie niet beter is dan een lage of gemiddelde vibratie. Ze zijn alleen maar verschillend, dus laten we het idee van goed/slecht, boven/beneden, juist/verkeerd en een aantal van jullie ideeën over het veld van polariteit loslaten en laten we het alleen over vibraties hebben.

In het begin
Direct vanaf het begin van haar ontstaan gingen jullie planeet Aarde bewonen. Jullie hebben niet gewacht totdat jullie deze bellen van biologie aangenomen hadden. Als spirits, begonnen jullie met het spel van de vrije keuze zonder een fysiek voertuig. Je etherisch lichaam bewoonde de Aarde direct vanaf het begin. Als zij zich ontwikkelde, ontwikkelden jullie je. Er kwam een moment waarop ze begon te verdichten. Ze koelde af en verlaagde haar vibratie en nam toe in dichtheid. Tegenwoordig zijn jullie gericht op het verhogen van je vibratie, maar in die dagen betekende het verlagen van je vibratie vooruitgang. Toen de Aarde afkoelde was het nodig om je vibratie te verlagen en je etherisch lichaam te verdichten om je verbinding met de Aarde vast te houden. Dat was voor jullie heel belangrijk omdat jullie fysieke bel van biologie een product van de Aarde is. Jullie zijn spirits die pretenderen mens te zijn in een fysieke bel van biologie.

Het was een mooie combinatie, want je spirit werkte al met de Aarde vanaf het eerste begin. Het begon als een langzaam proces. Jullie begonnen de uiterste tipjes van de boombladeren tot je te nemen en ze in je wezen te brengen. Jullie ontwikkelden een spijsverteringsstelsel en manieren om delen van de Aarde door jullie heen te laten gaan om het dichte fysieke lichaam te voeden en te onderhouden. We zeggen jullie dat dit heel interessant is omdat jullie op Aarde prachtige discussies hebben of de mens nu gecreëerd of uit de oceaan geëvolueerd is. Wij zeggen jullie dat geen van beide helemaal juist is. Wanneer jullie Thuis komen, zullen jullie lachen omdat jullie zullen ontdekken dat beide tot op zekere hoogte juist zijn. Jullie fysieke bel van biologie heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld maar was van te voren klaargemaakt voor jullie spirit. Het leven begon als een spirit die woonde in een lichtlichaam, maar jullie fysieke evolutie begon op Aarde. Toen jullie eenmaal die dichtere, fysieke verschijningsvorm aannamen, werd de verbinding met de Aarde van het grootste belang. Ook al legden jullie grote afstanden in de ruimte af, jullie waren nog steeds een deel van haar en zij een deel van jullie. Die relatie is nu aan het veranderen en we willen het daarover hebben omdat jullie elk moment de controle hebben over je werkelijkheid.

De relatie met de Aarde veranderen
Jullie zijn scheppers, lieverds. Jullie creëren het pad vlak voordat je voeten de grond raken. Dat wetend, willen wij jullie zeggen dat de hele mensheid haar vibratie verhoogt. Terwijl jullie je vibratie verhogen, veranderen jullie je vibrationele relatie met de Aarde. Vroeger, toen de Aarde afkoelde en haar vibratie veranderde en het voor jullie nodig was om aan dichtheid te winnen, veranderden jullie je vibratie om die in overeenstemming te brengen met haar vibratie. Nu is het andersom. De mensen evolueren en als gevolg daarvan verhoogt de Aarde haar vibratie. Het ene is niet beter dan het andere en de Aarde ondersteunt deze vibratieverschuiving volledig, maar het blijft een verandering en die kan uitdagingen en tests met zich meebrengen.

Kijk naar de hele cyclus. In het begin was de Aarde heet. Toen ze afkoelde verlaagde ze haar vibratie en jullie pasten je aan door een fysiek lichaam aan te nemen. Daarna was er een lange periode waarin het leek alsof er geen op en neer beweging in vibratie was. Nu is het weer begonnen, toch? De Aarde warmt op. Jullie beginnen een cyclus te zien.

Een zwangere planeet
Jullie zijn je ervan bewust dat mensen de Aarde hebben vervuild aangezien het bewijs daarvan duidelijk wordt en binnenkort nog duidelijker zal worden. Weet dat de Aarde een heel sterk wezen is dat zich tot nu toe nooit heeft hoeven bezighouden met haar overlevingsinstincten. Dat kan snel veranderen. De Aarde heeft reusachtige aanpassingsvermogens en wanneer ze een niveau bereikt waar aanpassing niet langer mogelijk is, heeft ze het vermogen om haar overlevingsmechanisme in werking te stellen en zichzelf te helen. Tot nu toe heeft ze dat niet gedaan omdat dit geweldige nadelige gevolgen voor haar menselijke afstammelingen zou hebben. Nu is de balans aan het veranderen. Maar de Aarde is niet ziek, lieverds. Ze is zwanger en bereidt zich voor op de geboorte. Jullie maken deel uit van die evolutie. Jullie maken deel uit van dat wonder. Dat is wat er gebeurt en het beeld wat we jullie vandaag willen geven, want jullie hebben meer controle over dit proces dan jullie voor mogelijk houden. Het begint met het synchroniseren van je hart en je hoofd en het beseffen dat je keuzes nu belangrijker zullen worden dan ooit.

Ja, we hoeven jullie niet te leren hoe je in harmonie met de Aarde moet leven. Er zijn al technologieën ontwikkeld die jullie daarbij kunnen helpen. De timing wordt cruciaal dat mensen het idee van werken in harmonie met deze planeet accepteren en populair maken. Jullie gaan sneller dan zij kan bijhouden, speciaal in haar delicate conditie. Er ontstaan waarschuwingstekens, sneller dan jullie beseffen. Er zijn nu problemen die op het punt staan een kritiek niveau te bereiken. Dit betekent eenvoudigweg dat jullie haar te vaak hebben geprikkeld en dat ze nu zichzelf moet beschermen.


De tijd loopt af
Het is nu tijd om handelend op te treden in je hart en in je eigen keuzes, om te zoeken naar elk stempel dat je op deze planeet achterlaat. Het is voor jullie heel goed mogelijk om in volle harmonie met de Aarde te leven. Jullie weten intuïtief hoe dat moet. Dat is diepgeworteld in een ieder van jullie. Jullie hebben gewoon een weg van gemak en gerieflijkheid gekozen in plaats van harmonie. Dit zal er nu toe leiden dat jullie ongemakkelijke keuzes moeten maken om de al ingezette richting te veranderen. Lieverds, in een ieder van jullie ligt een deel van Moeder Aarde. Als je naar dat deel van jezelf luistert, zul je je her-inneren dat het absoluut mogelijk is om geen enkel voetspoor op de Aarde achter te laten. De meesters wisten dat en brachten het in de praktijk. Zij, net als jullie, weten hoe ze bewust met de Aarde moeten leven. Kijk naar een weide waarin het gras zo helder groen, zo teer en levendig is omdat het nog maar vier dagen oud is. Jullie kunnen in een zodanig harmonische staat zijn, dat het gras wanneer jullie erover lopen, in feite beter wordt van de aanraking van je voeten. Maar eerst moeten jullie geloven dat jullie in volledige harmonie met de Aarde kunnen werken, waarbij in al je behoeften en meer dan dat zal worden voorzien. Het probleem is dat mensen gewoontedieren zijn. Jullie hebben sociale en economische methoden ontworpen die jullie gewoonten beschermen. Een daarvan was de olie-industrie. Het is geen geheim dat de olie-industrie op zelfbehoud is gericht, zelfs ten koste van de Aarde. Het is geen geheim dat de olie-industrie jullie planeet de laatste 30 jaar heeft geregeerd. In de 70-er jaren was er een signaal om jullie te laten weten wat er stond te gebeuren: de olie raakte toen enige tijd op. Het was een aanwijzing van wat komen ging, maar jullie hebben die aanwijzing niet opgevolgd en jullie geloven nog steeds dat er nooit een einde aan zal komen.

Een boodschap van de Moeder aan de mensen van de Aarde
Lieverds, er komt een tijd waarop jullie fysiek te weinig olie hebben en die komt sneller dan jullie denken. Dit is een maatregel die door de Aarde zelf genomen zal worden om haar ongeboren kind te beschermen. Wij doen als zodanig geen voorspellingen, maar we zeggen jullie dat dit een waarschuwing is: Mensen van de Aarde, het is nu tijd om je moeder te accepteren en je je verbinding met haar te her-inneren. Zelfs vandaag kunnen jullie over dat gras lopen en iets aan de Aarde toevoegen in plaats van weg te halen. Nu, in jullie verhoogde vibratie, is het mogelijk allebei te doen, meer dan jullie beseffen. Wij zeggen jullie dat alles wat daarvoor nodig is, is de motivatie. Het vereist je hart, het vereist je wil om het te doen, om wat meer te betalen, om er een schepje bovenop te doen en in het begin een beetje meer te doen om in harmonie te gaan werken met deze mooie, liefdevolle Aarde. Net als een hond die te veel vlooien op zijn rug heeft: wanneer het kritieke niveau wordt bereikt, begint de hond instinctief de vlooien af te schudden om het probleem te verhelpen. De Aarde heeft enige tijd geweigerd te schudden, omdat haar liefde voor jullie zo sterk is dat het jullie begrip te boven gaat. Was jullie liefde voor haar maar half zo sterk!

De tijd wordt nu kritiek. Wat er in het verschiet ligt kan verwoestende gevolgen hebben voor mensen. Hebben jullie ooit goed naar de planeet Mars gekeken? Jullie hoeven daar niet doorheen te gaan. Jullie kunnen deze overgang op een comfortabele, gemakkelijke manier maken. Het hoeft niet zonder harmonie en uit balans te zijn. Ja, het natuurlijke proces van de Aarde is om op te warmen, maar als het te snel gaat tengevolge van de slechte gewoonten van mensen, wordt het heel moeilijk om die vibratieverandering te verdragen. Als een zwangere moeder zal ze zich verdedigen om haar kind te krijgen. Ze ontwikkelt zich net als jullie, maar ze heeft nu jullie hulp nodig.

Het veranderen van de stelsels
We willen jullie vandaag deze zienswijze aanreiken omdat het zo belangrijk is dat jullie weten dat jullie een deel van Moeder Aarde zijn en zij een deel is van jullie. De verbinding zal er altijd zijn en omdat jullie evolueren, wijzen jullie haar nu de weg om te veranderen. Maak deze overgang comfortabel en gemakkelijk. Dat is wat ze wil. Vaak zijn het jullie stelsels en methoden die het jullie moeilijk maken om jullie patronen te veranderen. Mensen verzetten zich tegen verandering en creëren stelsels en methoden om te garanderen dat geen enkel leven gemakkelijk is. Niet alleen jullie overtuigingen, maar ook de stelsels die jullie in gang zetten, zorgen ervoor dat jullie hetzelfde steeds weer opnieuw doen. Het is geen geheim om jullie te vertellen dat er snel een tijd komt waarin de olie opraakt. Wacht alsjeblieft niet zó lang. Begin nu te veranderen. Begin nu na te denken. Denk na over de inwerking die je hebt wanneer je die oude rommel of dat afval in je handen hebt, wanneer je de sleutel omdraait van de benzineslurpende auto waarin je rijdt. Zodra je nadenkt over wat je gaat doen en hoe je in harmonie met de Aarde gaat werken, kan zij aan het helingsproces beginnen. Elke gedachte kan een belangrijk verschil maken, niet vanwege één mens, maar omdat die gedachte de collectieve vibratie van de mensheid ingaat. Elk mens die begint zijn of haar werkelijkheid te veranderen, creëert een vibratie die iedereen gemakkelijk kan volgen. Maak het populair. Maak het mode. Maak het iets dat geaccepteerd wordt in je sociale kringen en het zal heel snel gaan. Het begin is er al.

Jullie hebben meer invloed dan jullie beseffen
Een paar wegbereiders hebben hun plaats al ingenomen om kennis over te dragen. Meer zullen volgen, maar deze overgang kan samen met de Aarde gemakkelijk zijn. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Jullie hebben al zoveel gedaan. Kijk naar de verandering die jullie persoonlijk hebben veroorzaakt met de wervelstormen die eraan kwamen op deze planeet. Het was een cyclus die van jaar tot jaar zou voortduren. Jullie wetenschappers kondigden begin 2006 aan dat dit het ergste wervelstormseizoen ooit zou worden. Geen enkele wervelstorm kwam hard aan op land. Jullie leerden de energie te bewerken en te gebruiken. Als de energie bewerkt en betrokken is, hoeft ze geen vernietigende gevolgen te hebben. Hetzelfde kunnen jullie op dit punt doen. Jullie kunnen deze energie snel en gemakkelijk bewerken als jullie je daar nu maar meer bewust van worden. Jullie mogen trots zijn op wat jullie doen. Jullie mogen trots zijn op het leiden van een bewust leven, op het zijn van een mens die goed doet voor de Aarde terwijl je erop leeft. Jullie kunnen je werkelijkheid in een oogwenk veranderen en samen met de Aarde een ongelofelijke reis gaan maken.

Een hologram het leven schenken
We zullen jullie een paar ideeën geven. Het is moeilijk om precies te zeggen wat er gaat gebeuren omdat mensen de neiging hebben in één dimensie tegelijk te leven. Jullie beginnen nu multidimensionaal te worden en dat zal dus in de loop der tijd veranderen. Maar juist nu is het moeilijk om precies uit te leggen wat we bedoelen als we zeggen dat de Aarde iets het leven gaat schenken. Betekent het dat er een tweede Aarde gaat komen? Laat ons proberen het duidelijk te maken met een heel eenvoudig beeld. Het is er een dat we al eerder hebben gegeven maar dat jullie zal helpen begrijpen wat er op een energetisch niveau gebeurt.

De Aarde begon als een hete, gasvormige bol in de tijd die jullie de oerknal noemen, maar de oerknal was niet wat jullie dachten. Jullie dachten dat het een imploderende ster was die in heel het universum stukken achterliet. Maar het was de deling van God. Het was de gelegenheid voor God om te doen alsof hij/zij afgescheiden was van zichzelf en om zich op een zodanige manier te delen dat hij/zij zichzelf kon bestuderen, of zichzelf kon zien. Zo begon met dit proces een Groot Spel. De Aarde en alles wat jullie als het “multiversum” waarnemen begon aanvankelijk als een hologram. Een hologram wordt heel eenvoudig gevormd doordat twee of meer lichtstralen (lichtgolven) op elkaar inwerken bij het samentreffen en een driedimensionaal object creëren. Wanneer fotonen in meerdere dimensies botsen, creëren ze een driedimensionaal object. De mens, of God zo je wilt, kan daar naar kijken en zeggen: “Dat is een driedimensionaal object.” Op het moment dat het wordt gezien als een driedimensionaal object, wordt het dat ook. Dat, lieverds, was het ontstaan van de Aarde. Hebben we dit te simpel gemaakt? We kunnen het ingewikkelder maken als jullie dat willen, maar dat is wat er gebeurt. Dat is hoe alle dingen op deze Aarde begonnen, als een hologram. Het moment waarop God een gedachte over iets heeft, beginnen twee of meer lichtstralen een hologram te creëren. Als jullie God zijn en jullie hebben gedachten en jullie beginnen in vibratie dichter bij elkaar te komen, wat denken jullie dan dat er gebeurt? Dan beginnen jullie een hologram te creëren.

We hebben jullie gevraagd om je met volledige intentie te concentreren op je hologram, je idee van wat je graag zou willen op deze nieuwe Aarde en het gewoon de Nieuwe Aarde te noemen. Gewoon een verzamelplaats voor jullie visioenen hoe jullie zouden willen dat de nieuwe Aarde eruit ziet. Zodra de kritische massa een specifiek punt heeft bereikt zal dat hologram het oorspronkelijke hologram dat de Aarde creëerde, bedekken. Dit zal het Aardehologram weer gezond maken en meehelpen de Aarde te helen. Dat is de geboorte van de Nieuwe Aarde. Dat zal eerder langzaam plaatsvinden, dan de dramatische voorspellingen die jullie kennen als de ascensie. Wanneer jullie erop terugkijken, zullen jullie begrijpen wat we hebben gezegd. Het probleem is dat als jullie dan geen goede gewoonten hebben ontwikkeld om milieuvriendelijk op de Aarde te leven, het hologram niet het bedoelde effect kan hebben. Ook als het hologram het oorspronkelijke eenmaal bedekt, zal het heel gevoelig zijn en niet in staat zich te verdedigen tegen de indolente gewoonten van mensen. Dat is het geboorteproces wat juist nu plaatsvindt. Dat is de reden waarom jullie in deze tijd tsunami’s, aardbevingen en veranderende weerpatronen hebben.

Let op de Grote Oceaan
Let op veranderingen onder water in het midden van de Grote Oceaan die te maken hebben met kooldioxide. Dat is het volgende proces wat begint te veranderen en dat zal ergens binnen de Ring van Vuur gebeuren, hoogstwaarschijnlijk in het water. (De Ring van Vuur is een ringvormig gebied rondom de Grote Oceaan die bekend staat om het veelvuldig optreden van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.) Deze dingen zullen veranderingen op jullie Aarde teweeg gaan brengen, wat voor jullie het bewijs zal zijn dat het proces is begonnen. Dat is de evolutie van de Aarde en dat is het tijdstip waarop jullie in volledige harmonie met haar moeten zijn, omdat zij ten koste van alles voor jullie zal zorgen.

Begrijpen jullie dat jullie haar belangrijkste kinderen zijn? Dat jullie haar grootste schat zijn? Het doet haar diep van binnen pijn om niet volledig in harmonie met jullie te zijn. Laat je door haar ondersteunen op manieren die jullie je nog nauwelijks kunnen voorstellen, want het is er allemaal voor jullie als jullie de komende jaren maar buiten je kader durven treden en een beetje anders gaan denken. Jullie kunnen kiezen hoe jullie deze overgang willen maken. Het is onze grootste hoop dat die overgang vreugdevol, comfortabel, leuk en opwindend zal zijn want dat is waarvoor jullie gekomen zijn. Jullie zijn helers. Jullie zijn leraren. Jullie zijn degenen die de weg wijzen. Jullie zijn degenen die de deur hebben geopend en het aandurfden als eersten te gaan en problemen te creëren zodat jullie andere mensen kunnen laten zien hoe ermee om te gaan en er op een gemakkelijke manier doorheen te gaan.

Het is nu meer dan ooit tijd om het feit in ogenschouw te nemen dat jullie niet de enigen zijn die evolueren. Alle vibratieniveaus om jullie heen evolueren en de Aarde is daar het grootste deel van. Ook zij gaat vooruit. Werk nu met haar in harmonie. Durf haar om nieuwe ideeën te vragen en luister binnen in je naar de antwoorden. Er zijn veel gevorderde mensen, die ongelooflijke reizen hebben gemaakt, die hun tijd ver vooruit waren en vervolgd werden omdat ze boomomhelzers waren. Een van hen bezit zelfs een oliemaatschappij. Let op die denkers, lieverds. Maak het omhelzen van bomen nu populair. Zoek naar mogelijkheden om hiermee te werken, om je opvatting te veranderen over wat je geacht wordt te creëren en jullie zullen de prachtigste grootouders zijn van de Nieuwe Aarde.

We vragen jullie om elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid, want jullie kijken in de ogen van God en weet dat het een prachtig spel is wat jullie spelen. Speel goed samen.

Espavo

De groep

De hartverbinding

Door Barbara Rother

Wie je bent

Vorige maand vierden Steve en ik ons 35-jarig huwelijk. We trakteerden onszelf op een heerlijk weekend in Las Vegas vlak voordat we vertrokken voor een twee weken durende reis naar Rusland, Nederland en Duitsland. Ik voel me gezegend met zo’n prachtige man om mijn leven mee te delen.

Deze mijlpaal in mijn leven maakte dat ik ging nadenken over het verleden, wie ik was en wie ik geworden ben. Ik denk dat er in ieders leven bepaalde levensfasen zijn die een keerpunt waren. Dat zijn de jaren die in onze herinneringen gegrift staan omdat ze de richting van ons pad veranderden.

Als cadeautje voor Steve voor onze huwelijksdag had ik zes foto’s voor hem laten inlijsten die hij altijd bewonderd had. Dit waren professionele foto’s van mij uit de tijd dat ik wat poseerwerk deed. Ze hadden bij het maken ervan niet alleen vastgelegd hoe mijn lichaam er toen uitzag, maar belangrijker nog, ze hadden de spirit van wie ik vroeger was vastgelegd. Ik was twintig jaar. Het was mijn jaar van zelfbekrachtiging. Op die leeftijd wist ik dat ik overal naartoe kon en doen wat ik wilde. Steve en ik ontmoetten elkaar op de middelbare school toen we zestien waren. We waren nog maar kort samen toen hij met zijn familie van Missouri naar Californië verhuisde. Het was ons plan dat ik naar hem toe zou komen als ik achttien was, maar ik was er toen nog niet klaar voor. Ik vond het moeilijk om mijn familie te verlaten. Toen ik twintig was, was ik klaar om me in de wereld te wagen. Met 200 dollar en één koffer vloog ik naar Californië om me bij Steve te voegen. Dit was een belangrijke beslissing in mijn leven. Ik wist dat Steve en ik aan een prachtig leven samen begonnen, maar ik voelde me ook onafhankelijk. Deze verandering van mijn oude naar mijn nieuwe leven was een stap naar mijn volwassen leven.

Ik gaf deze ingelijste foto’s aan Steve. Hij hing ze op in zijn kantoor. Ik dacht dat dit een cadeau voor hem was, maar ik denk dat het meer een cadeau voor mezelf is. Telkens wanneer ik naar deze foto’s kijk voel ik de spirit van die twintigjarige in me. Ik ben nog steeds dezelfde vrouw, maar met de jaren die sedertdien voorbij zijn gegaan heb ik me ontwikkeld tot de vrouw die ik nu ben. Denk terug aan wie je was. Het is een deel van wie je vandaag bent. Ik zal die zin voor avontuur van een twintigjarige in me vasthouden zo lang ik leef. Het is leuk om foto’s te hebben ter herinnering.

Neem even de tijd om na te denken over een leeftijd waarin je leven veranderde. Wanneer was jouw keerpunt dat je in een totaal andere richting leidde? Als je geen belangrijke leeftijd kunt vinden, ligt die misschien nog voor je in plaats van in het verleden.

We leven in opwindende tijden ongeacht hoe oud we in dit leven zijn. Geniet elk jaar van wie je bent.

Licht en liefde,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.