Augustus 2008

Heilige contracten activeren
Nieuwe infrastructuren van licht


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Dit is een van de diepere boodschappen van de groep. Ze namen ons mee terug naar het overzicht van de mensheid waarmee ze vorige maand begonnen, maar deze keer gingen ze er dieper op in en gaven ons meer details van het proces dat de hele mensheid te wachten staat. Zij wilden ons laten weten dat wat veel mensen voelen en de vreemde dingen die veel lichtwerkers meemaken, ons in de ideale positie brengen om ons voor te bereiden op wat er te gebeuren staat. Er worden op grote schaal heilige contracten geactiveerd.

Terwijl ik de woorden uitsprak, had ik het gevoel dat deze boodschap een centraal thema zou worden waar we nog vele jaren naar zullen verwijzen.

Het is me kort geleden opgevallen dat het woord en de begrippen van “magnetisme” in veel boodschappen ter sprake komen. Dit betekent gewoonlijk dat zij ons voorbereiden op iets belangrijks. Hoewel ik de groep op mijn schouder heb, geven zij mij geen speciale behandeling wat details betreft. De tijd zal het leren, maar wat ik denk dat er gebeurde is het volgende: In deze boodschap legde de groep uit hoe we onze wereld en werkelijkheid creëren met een magnetisch veld. Ze zeiden dat we dit veld niet konden meten omdat we niet goed weten hoe mensen en energie op elkaar inwerken. Ze gaven een heel interessante toelichting op de manier waarop wij en onze wereld op elkaar inwerken door subtiele veranderingen ten opzichte van een achtergrondvibratie. Hoewel ze dit voorbeeld niet gebruikten, maakte ik eruit op dat het een soort krachtige draaggolf is waarop veel kleinere signalen overgebracht kunnen worden.

Ik wil duidelijk maken dat ik, terwijl ik deze woorden sprak, wist dat dit concept van waarnemen, wat slechts bestaat uit variaties van licht, een concept was dat we allemaal zullen gaan begrijpen zodra de mensheid begint te ontwaken uit deze droom. Ik heb mijn proces van channeling vaak gezien als het ontvangen van pakketten die ik moet uitpakken en vertalen. Welnu, ik besef dat er een heel groot pakket in mijn schoot werd geworpen dat me de nodige tijd zal kosten om het te ontwarren. Ik kijk ernaar uit!

Een goede maand voor jullie allemaal!

Dikke knuffels en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Het spel plannen

Lieverds, jullie zijn met zo’n grote taak hier naartoe gekomen. Jullie zijn gekomen met de grootste mogelijkheden. Ergens in je hart weten jullie dat je met iets bent gekomen om anderen te schenken. Jullie zijn gekomen met een heel uniek stukje van Thuis. Ja, de meesten hebben geen idee wat het precies is, maar toch hebben jullie soms ideetjes die je een bepaalde richting op sturen. Doordat jullie dat weten glimlachen jullie vaker dan voorheen. Jullie hebben geen idee dat deze glimlach voor je ziel eigenlijk de belangrijkste richting is die ze op kan gaan. Daar komt de vreugde vandaan. Dat is het pad met de hoogste mogelijkheden dat je voor jezelf hebt uitgestippeld zelfs voordat je op deze Aarde werd geboren.

Het was tijdens de eerste levensfase, de planningsfase, dat jullie rond een grote tafel zaten en duizenden zielen opriepen om mee te doen aan jouw spel. Je vroeg de ene ziel om je vader te zijn en de andere om tante Mariëtte te zijn en weer een andere om je vervelende zus te spelen die je gek zou maken. Je vroeg deze ziel om je broer te spelen en die om op de middelbare school je eerste geliefde te zijn die je leven voorgoed zou veranderen. En deze ziel hier zou je als eerste verlaten, en houd jij genoeg van mij om de schurk te spelen in mijn spel? Daarna zette je al deze mogelijkheden op, maar daarnaast zette je nog een andere mogelijkheid op en daar willen we het vandaag over hebben.

We hebben het daar al eerder over gehad toen we spraken over je heilige contract. Ja, het is een vorm van het plan-B-contract waarover we jullie hebben verteld. Het interessante ervan is dat de meesten in deze zaal en van degenen die naar deze uitzending kijken eerder in plan D of F zitten dan in plan B, maar als voorbeeld is het nog steeds goed.

Velen van jullie zijn geëvolueerd en door verschillende vibratiegebieden gegaan. Naarmate jullie je ontwikkelen en de mensheid de collectieve vibratie steeds verder omhoog brengt, beginnen zich verschillende lagen van jullie als leraar en leider te openbaren. Jullie komen uit het niets en pellen net als bij een ui allerlei lagen af. Plotseling zit er in het hart een mooie roos. Jullie beginnen dat nu te ontdekken. De kleur komt te voorschijn en de schoonheid begint vorm te krijgen. Dat gebeurt nu op Aarde met veel mensen. Op een bepaald moment begint je heilige contract naar boven te komen. Ter voorbereiding daarop gaan jullie door een herbedradingsproces. Ook daar hebben we het over gehad. Vandaag willen we een aantal dingen met elkaar in verband brengen zodat jullie zullen weten wat er nu op deze planeet met lichtwerkers gebeurt.

De her-bedrading en de twee hersenhelften
Vorige maand hebben we hierover iets verteld toen we het hadden over de huidige situatie en waarom de overgang naar passie waarschijnlijk het belangrijkste was wat je op dit moment kon doen. Door “hard werken” te veranderen in “gepassioneerd werken” kun je de dingen vinden die je van binnenuit laten stralen en vervolgens moet je dan een manier vinden om daar meer mee te doen en nog meer te gaan stralen.

We zeggen jullie ook dat het herbedradingsproces in het fysieke lichaam nu plaatsvindt. Het zal zich over een periode van jaren uitstrekken en jullie wetenschappers zullen dit in feite pas over zo’n 25 – 50 jaar bevestigen, omdat evolutie nu eenmaal tijd vraagt. Laat ons dit zo gemakkelijk mogelijk uitleggen zodat jullie het kunnen begrijpen.

In het begin, toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen, was de Aarde nog warm. In die tijd konden jullie nog geen fysieke lichamen hebben. Jullie hadden etherische lichamen net zoals jullie engelen zien, maar jullie hebben vanaf het eerste moment de Aarde bewoond. Daarvoor werd ze geboren. Ze is een deel van jullie en jullie zijn een deel van haar. Jullie zitten beiden in een evolutionair proces. Dit proces heeft plaats aan jullie kant van de sluier en moet daarom eindig lijken. Om eindig te zijn, moet het een begin en een einde hebben.

Welnu, jullie zijn het eindpunt van het spel al een tijdje geleden gepasseerd. Jullie zitten nu in de verlenging. Jullie beginnen elke dag nieuwe mogelijkheden te creëren omdat de beperkingen van waar je naartoe kon zijn opgeheven en het pad dat je had uitgestippeld een einde heeft bereikt. Nu creëren jullie het pad vlak voordat je voet de grond raakt. Jullie zoeken naar de prachtige kristallen die je innerlijk laten oplichten. De stukken kristal die jullie hier hebben neergelegd zodat jullie van het hoogste nut voor het universum kunnen zijn zodra jullie je passie ervaren. Dat is heel opwindend. Jullie schreven ook het script voor de grootste mogelijkheden. Jullie zeiden: “Als, als en als de mensheid dit ongelooflijke, onmogelijke niveau mocht bereiken, dan is dit wat ik wil doen. Dit is wat ik meer dan ook wil doen.” Wij noemen dat je heilige contract en dat begint nu naar boven te komen. Dit niveau begint de mensheid net te bereiken en als gevolg daarvan gaan velen van jullie door veranderingen waar jullie niet vertrouwd mee zijn.

De sluier bestaat tussen de hersenhelften
Ja, het lichaam wordt herbedraad. De eenvoudigste manier om dat bedradingsproces te beschrijven is dat je fysieke lichaam nu een groter deel van je spirit kan bevatten dan ooit tevoren. Om dat te bevorderen moet er een energetische bedrading plaatsvinden. Je fysieke lichaam kan meer licht bevatten dan ooit tevoren. Dat wordt zichtbaar in je glimlach. Dat wordt zichtbaar in het oplichten van je ogen. Dat wordt zichtbaar bij elk gesproken woord dat de energie van Thuis bevat en overbrengt.

Er gebeurt op dit moment nog iets anders. De sluier bevindt zich in de ruimte tussen de twee hersenhelften. Daarom zijn die twee hersenkwabben van elkaar gescheiden. De ene kwab bestaat in de oneindige wereld; de andere in de eindige wereld. De ene kwab vertegenwoordigt je spirit en dat is de rechterhersenhelft. De linkerhersenhelft maakt het je mogelijk te doen alsof je mens bent en zet al je ervaringen in de illusie van de tijdlijn: verleden, heden en toekomst. Natuurlijk is het probleem van de tijdlijn dat je gelooft dat die ervaringen echt zijn. Dat is een illusie. Van verleden, heden en toekomst is er maar één echt en dat is het heden. Het verleden is slechts een herinnering. De toekomst is slechts een potentieel. Vaak leven jullie in het verleden of de toekomst omdat het heden zo ongemakkelijk is, daarom vragen we jullie om een begin te maken met het verwijderen van al je ervaringen uit de tijdlijn. Dat zal jullie reusachtig helpen wanneer jullie aan dit proces beginnen. Laat ons jullie een paar specifieke voorbeelden geven hoe je dat kunt doen.

Verwijder je ervaringen uit de tijdlijn
Je bent onderweg met de auto. Jullie houden van je auto en wij mogen graag naar jullie kijken omdat je auto vaak je emoties weerspiegelt. Soms trappen jullie het gaspedaal in en rijden als een gek. Op andere momenten rijden jullie rustig en glijden door het drukke verkeer. Het is zo leuk om jullie in je voertuig te zien rijden, speciaal de kleuren waarin jullie ze lakken en al die leuke dingen die jullie erin ophangen of erop plakken. Wel, hier rijden jullie dan met allerlei dingetjes bungelend aan je binnenspiegel. We kijken toe hoe jullie dit voertuig tot een verlengstuk van jezelf maken.

Vaak zijn jullie vergeten waar je precies naartoe gaat want jullie zijn zo bezig met rijden dat het stuur bijna een deel van jezelf wordt en ook het gaspedaal en de motor een deel van jezelf worden want ze reageren op al je opwellingen. Ditzelfde kunnen jullie doen met licht. Dat is wat er nu gebeurt. Jullie beginnen vertrouwd te raken met je omgeving, hoe je die kunt veranderen en hoe je die tot een verlengstuk van jezelf kunt maken. Tot nu toe bevond de sluier zich tussen de twee hersenkwabben om ervoor te zorgen dat jullie je niet her-inneren.

We nemen je nu weer mee terug naar de auto want je bent heerlijk aan het rijden en dan plotseling, boem! Je raakt iets. Het is ernstig. Het gaat geld kosten. De mensen uit de andere auto weten niet zeker of ze in orde zijn, want ze zijn overstuur. Ook jij bent emotioneel overstuur omdat je plotseling een stuk zelfvertrouwen kwijt bent. Je twijfelt nu aan jezelf en aan alles om je heen. Wij zeggen je dat je speciaal op dat moment een fractie van een seconde de tijd hebt om die ervaring buiten de tijdlijn te houden. Als je precies op dat moment even stil bent en jezelf losmaakt van wat er zojuist is gebeurd en wat er mogelijk kan gebeuren, zeg je: “Weet je wat? Ik ben in orde. Ik kwam er van af met een kleine bult op mijn hoofd, maar die zal binnen 2 dagen verdwenen zijn. Geen probleem. Ik ben in orde.”

Wanneer dit soort situaties zich in je leven voordoen, begin dan jezelf te trainen om ze buiten de tijdlijn te houden. Ben je nu in orde? Voel je nu een stukje van je passie voor wat je hier kwam doen? Zo niet, wat moeten we dan doen om je zover te krijgen, want dat is ons werk. Je begint alles uit de tijdlijn te verwijderen en te begrijpen dat de illusie van de toekomst slechts een potentieel is en het verleden slechts een herinnering, die tussen haakjes kan worden veranderd. Jullie herschrijven voortdurend jullie geschiedenisboeken. Waarom zouden jullie dan niet ook je persoonlijke geschiedenis kunnen herschrijven? En juist dat wordt nu vaak gedaan. Dat is nu heel gewoon en zal de komende tijd nog gewoner worden. Je zult niet alle negatieve ervaringen uit je verleden loslaten omdat je ze daar met een bepaalde reden hebt geplaatst, maar je zult je gehechtheid loslaten aan die negatieve ervaringen en de energie die daardoor nu invloed op je heeft. Nu bouw je verder op wat je op dit moment hebt.

De hersenhelften groeien weer aaneen
Wees helemaal in het hier en het heden. Dat is het stukje dat je terug wilt brengen in je energie om dat hier en dat heden juist nu te vinden. Dat is de manier om een begin te maken met het verwijderen van je ervaringen uit de illusie van de tijdlijn. Je hebt dus de tijdlijn. We kunnen het goed en slecht noemen, we kunnen het juist en verkeerd noemen, of we kunnen het verleden, heden en toekomst noemen. Hoe je het ook noemt, jullie hebben de neiging om de dingen in het veld van dualiteit te zien. Maar ook dat veld verandert, want door de herbedrading, door je vermogen om dagelijks meer licht en een groter deel van je spirit in je fysieke lichaam te hebben, zul je gaan begrijpen hoe dingen op grotere schaal beginnen te veranderen.

Daardoor zul je begrijpen dat de beperkingen waaraan je was gewend, er niet meer zijn. De uitdaging is dat die beperkingen uit je verleden kwamen en door je overtuigingen denk je dat je die nog steeds hebt. Door dus eerst je overtuigingen uit de tijdlijn te verwijderen, kunnen alle mogelijkheden voor je opengaan. Het is voor ons geen probleem om jullie te vertellen dat binnen de “korte tijd” van misschien maar 50 jaar, wetenschappers zullen ontdekken dat de twee hersenhelften één geheel beginnen te vormen. Dat noemen wij de herbedrading.

De synaptische paden die nu worden gevormd, zijn nieuwe synaptische paden. Een van de dingen die jullie kunnen doen is gaan werken met je energie. Je kunt beginnen om bewust verschillende dingen tegelijk te doen. Je kunt beginnen met te luisteren naar een gesprek dat daarginds wordt gevoerd en tegelijk met je eigen gedachten bezig zijn. Je kunt verschillende dingen op verschillende gebieden gaan doen om je overtuigingen en je fantasie te verruimen, waardoor je je hersenen oefent, want die dingen helpen je bij het ontwikkelen van deze nieuwe synaptische paden. Uiteindelijk zullen die paden uitgroeien tot dunne chemische/elektrische draden tussen de beide hersenhelften.

Jullie hebben nu miljoenen van die draden en toch zijn dat er niet genoeg om de twee hersenhelften tot een geheel te maken, daardoor bestaan ze in gescheiden werelden als de twee helften van de hersenen. De rechterhersenhelft vertegenwoordigt jou/je spirit in de oneindige wereld en de linkerhersenhelft brengt jou/je spirit tot uitdrukking in de eindige wereld waardoor het voor spirit mogelijk is om te doen alsof ze mens is en te doen alsof jullie van elkaar gescheiden zijn. Binnen zeer korte tijd gaan die twee helften weer aan elkaar groeien.

Het menselijk lichaam ontwikkelt zich om je spirit te helpen een vruchtbaarder leven te hebben gedurende de korte tijd dat ze je lichaam bewoont. Dit gebeurt nu en zorgt ervoor dat jullie heilige contracten naar boven beginnen te komen. Dit gebeurt wereldwijd. Velen van jullie weten niet wat er gebeurt. Sommigen maken zich er zorgen over en denken dat ze iets verkeerd doen. Laat ons uitleggen hoe het er in veel verschillende verschijningsvormen uit kan zien.

Nieuwe infrastructuren van licht opbouwen
Een van de veel voorkomende verschijnselen bij lichtwerkers is dat de omstandigheden in hun omgeving aan het veranderen zijn, of dat nu de fysieke locatie is waar zij wonen, hun vriendengroep of hun ondersteuningsnetwerk. Wat er gebeurt, is dat jullie een nieuwe infrastructuur opbouwen voor je licht en dat betekent nieuwe ondersteuningsnetwerken. Het betekent niet dat je met je vrienden moet breken. Het betekent niet dat je weg moet uit de stad waar je zo graag woont. Het betekent niet dat je het huis waarin je nu woont moet verlaten.

Maar het zou ons niet verbazen dat alles wel te zien gebeuren. De keuze is aan jullie, lieverds. Er is niets voor jullie voorbeschikt. Elke keuze op deze planeet wordt gerespecteerd. Dit gaat terug naar de primaire richtlijn bij Star Trek en die primaire richtlijn geldt voor het hele universum: Handen af van de Aarde. Helemaal geen regels. En hier zijn jullie dan, bezig het spel te winnen. Hier lopen jullie voorop in vibratie en doen iets wat nooit eerder is gedaan in welk spel waar dan ook. Jullie creëren iets heel magisch. Jullie brengen nu Thuis direct hier naartoe en dat is tegelijk opwindend en eng. Jullie hebben gevraagd om in de hoogste positie te worden geplaatst om je werk te doen en daar is gehoor aan gegeven, dus verwelkom die veranderingen. Wees er niet bang voor. Weet dat een nieuw ondersteuningsnetwerk zich om je heen vormt om je in je heilige contract te duwen, om ervoor te zorgen dat je de mens bent die je kunt zijn en om het soort werk te doen dat je graag wilt. Het is in beweging. Om dat volledig te doen moet je een nieuw ondersteuningsnetwerk vinden en een nieuwe infrastructuur van licht creëren. Dat gebeurt gewoon in je dagelijkse leven, op dit moment.

Dat zal bij steeds meer lichtwerkers gebeuren. Velen zullen bij elkaar komen in “chat rooms” of “message boards” en praten over al de veranderingen die plaatsvinden. Waarom wij? Het lijkt niet te gebeuren bij de rest van de wereld. De reden is simpel: Jullie bereiken het niveau waarop je heilige contract getriggerd wordt om naar boven te komen. Velen van jullie hebben stukjes van Thuis meegebracht die onvoorstelbaar uniek zijn. Jij hebt iets te geven wat niemand anders kan geven. De smaak van jouw licht is uniek. Er zijn veel verschillende smaken. Het is net als bij roomijs. Soms heb je liever chocola en soms aardbeien. Een andere keer heb je liever vanille. Weer een andere keer mix je ze allemaal door elkaar en maak je vreemde kleuren. De werkelijkheid is dat jullie de keuze hebben omdat het allemaal licht is, kies dus je eigen smaak van licht. Kies dat stuk waar je van houdt en vind die kristallen op je pad die jouw ogen doen schitteren, want dat is het stuk wat je anderen gaat leren. Dat is wat je in beweging gaat zetten en delen met andere mensen.

Weet dat aan jullie vragen gehoor is gegeven. Velen van jullie bevinden zich op een punt in je leven waar je niet gesteund wordt. Je baan is verdwenen en je weet niet waar je naartoe moet. Sommigen zijn door een scheiding gegaan en voelen zich op dit moment alleen, of je familie praat niet meer met je vanwege het een of ander misverstand. Besef dat dit allemaal deel uitmaakt van je herschikking, lieverds. Spirit heeft een plan. Het is jouw plan. Je kunt het je alleen niet her-inneren door die malle sluier die je draagt, maar die gaat verdwijnen. Spirit her-innert zich. Je hoger zelf kent precies de richting die je op wilde, als, als en als… En die dingen gebeuren nu.

Magnetisme met betrekking tot een achtergrondvibratie
De deuren gaan magnetisch open. Jullie werken met magnetisme op niveaus die jullie niet begrijpen en wij definiëren magnetisme enigszins anders dan jullie natuurkundigen. Het is een veel breder spectrum van licht dan jullie nu geloven. We zeggen jullie ook dat het om energie gaat en alle energie is oneindig. Magnetisme is energie en diezelfde energie bestaat Thuis. Dit is iets waar jullie Thuis vertrouwd mee zijn want jullie zijn in wisselwerking met je omgeving met behulp van magnetisme.

Het gaat om heel subtiele velden die niet gemeten worden in gauss (eenheid van magnetische inductie) of een andere manier waarop jullie gewend zijn magnetisme te meten. Maar het zal niet lang meer duren voordat jullie die velden kunnen zien en dan zal datgene wat wij nu voor jullie beschrijven volledig duidelijk zijn. We kunnen jullie nu alvast een hint geven. Degenen met een wetenschappelijke aanleg die deze informatie willen oppakken en uitpluizen, zullen we zelfs vertellen waar te beginnen. Om te beginnen moeten jullie begrijpen dat mensen reageren op veranderingen, variaties in licht, niet het licht zelf. Het is misschien nog gemakkelijker te begrijpen als het om geluid gaat.

Als je met iemand in gesprek bent en op de achtergrond maakt iemand anders een zoemend geluid dat je aandacht trekt, zul je degene waarmee je in gesprek bent nog heel duidelijk verstaan omdat het geluid van zijn stem afwijkt van dit constant zoemende achtergrondgeluid. Je oren en hersenen passen zich automatisch aan om de verschillen in het subtiele energieveld op te pakken. Datzelfde geldt voor licht. Je ogen passen zich automatisch aan verschillende niveaus en nuances van licht aan. Als je nu naar buiten gaat en je ziet dat een auto of een gebouw een bepaalde kleur heeft, is dat letterlijk een gevolg van het feit dat de kleur van die auto of dat gebouw afwijkt van de achtergrondkleur.

Hetzelfde geldt voor magnetisme, lieverds. Tot nog toe hebben jullie met jullie huidige instrumenten deze energievelden niet kunnen meten omdat jullie het achtergrondgeluid meten en niet de subtiele variaties.

Via deze subtiele variaties in je eigen magnetische veld staan jullie in wisselwerking met het universum om je heen. Op die manier creëren jullie alles en trekken dingen naar je toe. Dat is het energetische veld van waaruit elke gedachte het universum ingaat en zich verbindt met de gedachten van anderen die daarmee overeenkomen. Op die manier creëren jullie dingen. Jullie zetten het magnetische veld op en dan verschijnen de creaties op magische manier. Momenteel creëren jullie een nieuwe infrastructuur voor jezelf.

Sommigen van jullie hebben het gevoel een mislukkeling te zijn omdat je weet dat je een leraar bent en toch geen lesgeeft. Misschien heb je het wel geprobeerd, maar werkte het gewoon niet. Misschien heb je al visitekaartjes en folders gemaakt, of het tempo opgevoerd en een boek geschreven dat niet verkoopt. Je kunt het gevoel hebben dat je jezelf eens goed moet aanpakken en iets anders moet gaan doen. Veroordeel jezelf niet lieverds. De meesten van jullie staan maar een klein beetje buitenspel. De meesten van jullie bereikten dit niveau voordat de rest van de collectieve vibratie toe was aan wat jullie te bieden hebben.

Wij beloven jullie dat we jullie niet van deze planeet laten gaan voordat jullie de kans hebben gehad om datgene met anderen te delen wat jullie te delen hebben. Jullie brachten een stukje van Thuis mee en het is nu voor eenieder van jullie mogelijk om in je passie te stappen. Dat is de grote mogelijkheid, niet alleen door de her-bedrading, maar ook omdat de hele mensheid nu verandert en klaar is om dit te accepteren. Dat is ongelooflijk opwindend, want dat was in het begin niet gepland. Het is iets wat jullie, als god, hebben gecreëerd.

Jezelf omringen met de hoogste vibratie
Jullie veranderen het spel elke dag. Jullie stappen in iets wat jullie altijd al graag wilden doen en nu hebben jullie daar de kans voor. Wees er niet bang voor en wees niet bang voor die kleine veranderingen, want die zullen jullie allemaal ervaren. Jullie zullen zien dat er aanpassingen plaatsvinden. Sommigen zullen verhuizen naar andere locaties. Sommigen zullen andere hulp vinden op de plek waar je bent, maar jullie zijn nu bezig een infrastructuur voor je licht op te bouwen en dat zal je heilige contract in beweging brengen.

Lieverds, we kunnen jullie niet zeggen hoeveel we van jullie houden. Het is voor ons niet mogelijk jullie de concepten te geven van dingen die voor jullie gewoon onzichtbaar zijn en die jullie niet kunnen beetpakken. Jullie komen er dichterbij en jullie beginnen het te voelen, niet alleen van ons maar ook van elkaar. Daarin ligt de magie. Wanneer je in de ogen van een ander kijkt, kijk je in de ogen van god. De sluier weerhoudt je ervan dat te zien en toch als je dat van te voren weet en je zoekt naar god in hun ogen, zul je hem/haar vinden. Misschien kun je die ander daar niet van overtuigen, maar dat geeft niet.

Creëer je omgeving met die mensen en wezens om je heen die in hun hoogste vibratie kunnen zijn. Help ze in hun kracht te gaan staan, want dat zet jou in je kracht. Je bouwt je infrastructuur van licht op door je te omringen met mensen die in hun kracht staan en die mee kunnen helpen verschil te maken op deze planeet. Dat is wat jullie doen.

Geniet van de rit. Geniet van elk moment. Jullie zijn hier bezig in de verlenging en jullie veranderen elk deel van het spel. Ja, de Aarde zou ophouden te bestaan en ja, ze gaat nog steeds die richting op en toch zijn jullie veranderd. Jullie zullen ook de Aarde veranderen. Jullie zullen een nieuwe Aarde geboren doen worden als deel van je infrastructuur van licht. Wees er niet bang voor. Werk nu met haar samen. Werk met haar en je eigen energieveld en met de mensen om je heen. Begin die verbindingen te maken om je ondersteuning te vinden. Wat ook je hart voedt, je laat glimlachen of je ogen een beetje meer laat schitteren…dat zijn de dingen die je nu doet om je energie op te bouwen voor je heilige contract. Geniet van elk moment ervan. We houden meer van jullie dan jullie weten en we zijn bij jullie elk moment dat jullie ons toestaan en daarvoor zijn we eeuwig dankbaar.

We verlaten jullie met 3 geheugensteuntjes: Behandel elkaar met respect want jullie kijken echt in de ogen van god. Zorg voor elkaar en bekrachtig elkaar bij elke gelegenheid die zich voordoet en vergeet niet goed samen te spelen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Harten in Nederland
Steve en ik zijn net terug van onze 080808 Human Angel conferentie in Elspeet. Nadat we vijf jaar lang ons jaarlijkse evenement in Kona, Hawaï hebben gepresenteerd, voelden we dat het tijd was voor verandering. Nederland heeft altijd een speciaal plekje in ons hart gehad.

We dachten hoe mooi het zou zijn om lichtwerkers uit andere landen kennis te laten maken met dezelfde liefde van dit land en de mensen die wij vele jaren hebben ervaren. Helaas gooide de economie van de Verenigde Staten roet in het eten, waardoor het voor velen moeilijk werd om deel te nemen. Toch waren er ook een aantal deelnemers uit de VS. Ook vele andere landen waren vertegenwoordigd zoals Canada, Duitsland, Japan, België, Finland, Israel, Roemenië, Schotland, Wales, Rusland en natuurlijk waren er veel deelnemers uit onze familie in Nederland. Misschien ben ik er één of twee vergeten, maar het was een fantastische spirituele familiereünie.

Een goede vriendin van ons Janelle Collard reisde met ons mee. Ze deed fantastisch werk met het interviewen van onze gastsprekers. We vonden het heerlijk om haar onze favoriete plekjes van Nederland te laten zien en we hadden vier dagen de tijd om in Amsterdam, een van onze favoriete steden, door te brengen. We hadden veel plezier met het doorkruisen van de stad en het verkennen van de vele winkels en terrasjes. Ik wilde Janelle een van onze favoriete boekwinkels laten zien, Himalaya. Ik wees haar op de boeken van Steve op de planken. Terwijl we rondkeken kwamen er twee dames naar ons toe die ons herkenden.

Ze vertelden met tranen in hun ogen hoe gek ze waren op Lightworker en dat ze al de boeken en de maandelijkse Bakens hadden gelezen. Het was fijn om een knuffel en een warm welkom van deze liefdevolle mensen te krijgen. Nadat we de winkel hadden verlaten sloegen we vlak bij een café met een terras een hoek om. Opeens hoorden we weer onze namen roepen. Het was onze gastvrouw uit Rusland met een aantal vrienden. We begonnen ons bekend te voelen! We wisten dat veel mensen gepland hadden om voor de conferentie een bezoek aan Amsterdam te brengen. We vroegen ons af of we nog anderen zouden tegenkomen die ons herkenden. Net wanneer je denkt dat je in een stad vol vreemden bent, vind je overal familie om je heen.

Toen was het tijd om het seminar te presenteren. Tijdens onze reis naar Elspeet telden we windmolens. Bij aankomst was onze omgeving veranderd van de drukke stad Amsterdam in het schilderachtige dorpje Elspeet op het platteland. We keerden voor de conferentie terug naar Mennorode omdat het een vredige omgeving is waar iedereen zich op zijn gemak en thuis voelt.

Toen we bij het conferentieoord arriveerden, waren we opgetogen om door zoveel bekende gezichten verwelkomd te worden. Ik voelde me een beetje nerveus omdat dit de eerste keer was dat we de Human Angel conferentie presenteerden. Op het moment dat we begonnen, kon ik me ontspannen omdat ik inmiddels wel wist dat Steve en de groep de evenementen altijd op magische wijze laten verlopen. Vanaf het begin kon ik de opwinding in de lucht voelen. Er was veel speelsheid rondom dit evenement. Alleen op ons jaarlijkse evenement hebben we gastsprekers. Dit jaar verwelkomden we Dr. David Mickel en Kyle Davies, Isha Lerner, Jean Adrienne, Sonia Bos, Petra van Vliet, Mayana, Mary Jones en Daniël uit Rusland. Ieder van hen leverde een fantastische bijdrage aan de bijeenkomst. Onze speciale Elke gaf les in soefi-dansen.

Alles verliep volmaakt. Zes dagen lang onderzochten we hoe het is om een Menselijke Engel te zijn. Iedereen die aan dit evenement deelnam heeft heel zeker zijn/haar vleugels verdiend. Ik weet dat zij met hun licht velen zullen aanraken. Het was een tijd die ik nooit zal vergeten. Een groot deel van mijn hart zal altijd in Nederland zijn.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.