Juli 2014

Den gyllene nyckeln
Maktbalansens

~Påminnelser hemifrån~

Från gruppen:

Var hälsade kära vänner. Jag är tidsväktaren.

En högre vision

Jag har förflyttat mig närmare det ni kallar Gruppen, för idag kommer jag att tala om var du befinner dig i denna korsning av tid och rum, som är så vacker. Du har varit här förut för att uppleva mycket likvärdiga energier. Nuet är en mycket unik tid, eftersom många av dessa utmaningar på jorden har kommit från korsningar, där verkligheter passerar och lämnar permanenta avtryck. Låt oss förklara.

Din multidimensionella natur

Du är av flerdimensionell karaktär. Du ser på dig själv och ser bara en varelse, men naturligtvis så är du inte bara en. Du är multipel; låt os säga för diskussionens skull, du är elva. Med alla dessa varelser i rörelse samtidigt, handlar det egentligen om ett storslaget axelfäste,ungefär som om du bestod av elva olika strålar av ljus i ett samspelt rörelsemönster.

Även om du ser tiden som linjär på din planet, så har den egentligenformen av en axel. Vi kommer bara att kalla den för linjär, eftersom din begränsade perception gör att du uppfattar tiden på detta sätt. Du ser det som dåtid, nutid och framtid, på grund av att du ser det hela som en linje. Nåväl, vi kommer att använda din illustration för detta. Naturligtvis, med det förflutna, nutiden och framtiden, är endast en av dem verklig; nuet. Du kan komma ihåg när du var tre år gammal. Du kan också föreställa dig hur saker och ting kommer att förhålla sig, när du blir mycket äldre än vad du är nu, så du förbereder dig och handlar därefter. Vet du varför du åldras i din fysiska kropp? Därför att du förväntar dig detta, kära vänner. För inte så länge sedan hörde Bevararen någon säga på Tv:n: ”Jag är 70 år, men naturligtvis är 70 det nya 50 – är det inte så?” Du omdefinierar allting i din värld och det är perfekt, precis som det ska vara. Försök förstå, att där du befinner dig just nu är mycket unikt. Låt oss förklara varför.

Korsning av dimensionella linjer

För ett ögonblick, gå tillbaka till idén om en linje och föreställ dig en linjär linje. Dina andra tio dimensioner av tid och rum finns bredvid din egen (elfte) på liknande sätt. Kära vänner, där dessa linjär korsar varandra och när de gör så, lämnar de permanenta avtryck på varandra. Dessa är mycket unika ögonblick och bär de bästa av era historier, somdu är del av… Dessa historier, som den om Edens lustgård, förändras aldrig och fortsätter genom hela mänskligheten. Även om många av er kraftigt har misstolkat just denna, är den sann och hur den utvecklades var sannerligen vackert. Det var historien om er första övning i densitet och det finns genomgående många av detta slaget i er historia. Era största läromästare på jorden, de som ni kallar mästare, är helt enkelt linjer, som har korsat varandra vid olika tidpunkter. Dessa flerdimensionella linjer, som alltid har varit separerade fram till nu, börjar nu korsa varandra. Så det ni för närvarande ser, är en enorm mängd av detta slag i era livstider; och att ni kunde vara här just i denna tid, var det största hoppet av alla.

Många av er på den andra sidan slöjan, stod på en lång kö för att få uppleva möjligheterna kring de flerfaldigt korsade linjerna i samtidighet. Vi har beskrivit den mänskligt multidimensionella naturen tidigare: vi har också sagt er att slöjan mellan dem, väggarna mellan era dimensioner, börjar tunnas ut. Ni börjar få denna blödning, genom vilka du känner saker, som egentligen inte fullt ut tillhör dig. Vartefter detta sker, så förlorar ni lite av er säkerhet eller visshet om er själva, eftersom dessa väggar som försett er med struktur, inte längre finns där på samma sätt. Hur som helst, detta betyder att ni kan börja finslipa er själva på nya sätt. Även om ingen av dessa individuella linjer bär på hela sanningen, så bildar ni tillsammans en perfekt varelse. Det kan på ett enkelt sätt sägas; du var tvungen att dela din perfektion för att kunna vara här på jorden och spela denna inbillade lekom att vara människa. Ni gör det ganska bra. I själva verket har ni några mycket unika möjligheter.

Tre steg framåt

Det har förekommit vågor på planeten Jorden även tidigare, där ni har genomgått liknande övningar. Ibland har de förvandlats till, vad ni kallar, mycket negativa erfarenheter. Bär vetskap om, kära ni, att det är ni som bestämmer. Det är budskapet, som vi vill framföra idag. Oavsett vad ni ser torna upp, oavsett eventuella svårigheter, som vi delar vi med oss av idag, förstå att det är ni som bestämmer. Hur tar man ansvar för sitt liv? Ni har försökt sedan ni föddes, med en något begränsad framgång eller åtminstone tror ni det. Nej, det är inte sant. Verkligheten är, att ni är precis där ni ville vara. Men ni kan mäta er själva på olika sätt, så ni kanske säger: ”Åh, jag vill ha mer pengar. Jag ville ha mer spänning i mitt jobb. Jag ville ha en relation, som kunde ha legat på samma nivå, som jag”. Ni bär på alla dessa idéer om framgång, men låt oss säga er: ni är på den perfekta platsen. Ni är i det utrymme ni ville vara, när ni kom ner i denna inkarnation. Så, hur tar hand om detta? Hur tar man tillbaks glädjen in i livet? Nåväl, kära vänner, många gånger handlar det om att se saker från ett annat perspektiv och att omvärdera. Det finns ett trick vad gäller detta, som vi har talat om många gånger; ni är skapande varelser. Ni är gående, medvetna skapare på planeten Jorden och det vackra med detta är att ni har förmåga att skapa allting framför dig. De flesta av er har försökt väldigt hårt att bevisa motsatsen för oss, när vi säger detta. ”Åh, jag har försökt allting, som ni har sagt. Jag har följt varje del av detta, läst alla böckerna och följt kreationens abc. Jag ha deltagit i kurser och fått betyg”.Ni har gjort alla dessa saker, som ni trodde var nödvändiga för att ta steget framåt, med undantag för ett; ansvar. Hur tar man ansvar för var man befinner dig?

Det första att förstå, när ni befinner er i en situation, som ni inte uppskattar eller är nöjda med, är att ni med flit försatt er i denna situation. Det andra är, att ni kan förändra detta. Om ni säger: ”Ok, jag kommer att sätta mig ner och ändra på allt det här. Jag tycker inte om de omständigheter jag lever under. Jag kommer att förändra energin i dag och dåkommer jag vända mig om och lära ut det till andra människor”. De flesta av er är kopplade på detta sätt, för ni har besökt Jorden under många livstider. De flesta av er är i hjärtat lärare, ändå så lär man sig inte läxan fullt ut, förrän man vänder sig om och lär ut läxan till någon annan. Detta är ert sätt att tänka, vilket är mycket vackert. Ni är en del av varandra. Utmaningen kommer, när du sätter dig själv på en högre eller lägre nivå, än de människor som du undervisar. Ni är alla en del av varandra, så hur antar man en nivå? Det första att göra, kära vänner, är att fråga er själva: ”Vad var det jag försökte att åstadkomma med det här?” Ni kanske känner till de åtgärder och misstag, som krävdes för att ta sig hit och bär med er ett löfte att inte begå samma misstag igen. Hur det än är med den saken, så är verkligen den att din ande ledde dig dit avsiktligt. Det faktum, att många av er befinner er i utmanande situationer just nu, får det att verka som om en svår energi uppehåller sig på Jorden, men ni bad om detta. Ni har inte endast bett om att energierna, förändringarna och förskjutningarna, ska placera er här, utan även begärt att få vara i en fysisk form och uppleva detta ögonblick, som en av mycket.

Den gyllene nyckeln

Det finns många sätt för dig att förändra din verklighet. Det första är att ta ansvar för det och veta att din själ placerade dig här för ett syfte; det andra är att förändra ditt perspektiv på detsamma. Förstår du hur många varelser på Jorden, som har ett jobb, som de ogillar? De säger: ”Åh, om bara jag var rik, så skulle inte behöva arbeta alls och då skulle jag verkligen kunna bidra med förändringar på Jorden. Jag skulle då kunna lära ut, det jag kom för att undervisa om”. Kanske har du ett kontraktsarbete? Kanske finns det människor, som har gått med på att mötas och därför bara väntar på att du ska uttala de ord, som du har lovat. Men du tror att du måste skaffa dig ytterligare ett jobb, innan du kan tala din sanning. Nyckeln är att först hitta glädje där du befinner dig nu. Ja, om du gör en inventering, kanske glädje stå för den lilla portionen och missnöje för den större. Du kanske säger att du fortfarande vill förändras, men du kan inte förändras, kära vänner, inte förrän ni finner hittar gnistan av ljus. Detta spörsmål är vad vi vill delge er idag. Först, ta ansvar för där du står idag, medveten om att du befinner dig på ett perfekt plats. Åh, några av er gillar inte detta, utan skulle hellre vara på en mjukare plats, ett enklare ställe, där energier flödar ut som förr i tiden. Vi säger er, att den gamla tiden inte var så glädjerik, som ni tror. Ni var tvungna att bära en väldig lågfrekvent energi, för ibland är okunskap den verkliga lyckan. Om än ni lyckades uppnått ett lyckligt tillstånd, så var ni också mycket okunniga och det var svårt för er att förstå vad denna energi var. Hela mänskligheten har nått upphöjelse under de senaste åren och månaderna. Som ett resultat av detta, fungerar många av er osammanhängande; ni har förlorat er magi och vet inte riktigt åt vilket håll ni ska gå härnäst. Ni vet inte riktigt vad som väntar, men ni är närmare än ni tror. Det finns en gyllene nyckel och inte förrän ni finner den, kommer ni att förändra era omständigheter eller förändras. Ta ansvar och förstå att ni bara kan hitta den gyllene nyckeln genom att uppleva allt det, som ni precis har gått igenom. Ni kanske inte är nöjda med omständigheterna och vill kanske fortfarande förändras, men det är som det ska vara. Leta efter nyckeln.

Hur hittar ni den gyllene nyckeln? Dessa är kristallerna, som ni har placerat på era stigar. Ibland hoppar de till framför er och vid andra tillfällen, har ni blivit bra på att acceptera dem i den ordning de kommer. Ni tenderar att titta på något och säger: ” Åh, det här kommer inte att föra med sig något gott. Jag behöver någonting där borta och inte här”. Inte förrän ni finner ljuset i ögonblicket och lever i nuet, kommer samma historia att repeteras om och om igen, för det är så det cykliska ser ut. När vi talar om den storartade axeln och hur den samspelt rör sig i alla elva dimensioner av er tid och ert rum, måste ni förstå att varje beståndsdela är cirkulära. Tid är sannerligen cirkulär, kära vänner, inte linjär. På grund av detta, så garanterar vi er, att inte förrän ni hittar den gyllene nyckeln så kommer ni att repetera de svårigheter ni upplever. När ni har funnit förmågan att förändra perceptionen av desamma och hittar en strimma av hopp, använd då denna. Dessa är tillvägagångssätt i den nya världen; dessa är metoder för den bemyndigade människan, för ni skaparsvängrummen på er planet, kära vänner

En ny balans

En ankommande balans av maskulint och feminint, är på väg in på ett helt nytt sätt. Den har funnits här tidigare, liksom all annan vågformig energi. Tidigare hade ni en så lågfrekvent energi, att ni inte kunde använda den, då den var helt överväldigande. Det slutat med ett stort krig, som var svår att hantera. Detta behöver inte hända eller utspela sig på samma sätt igen. Ni är skapande varelser; ni är de som skapar i varje ögonblick av era liv, genom er uppfattningsförmåga och genom era individuella delar av den stora axeln, som tillhör er. Tillsammans är ni kompletta och perfekta med era liv på en ofullkomnad planet. Det är inte möjligt för e att bära detta, så ni gömmer detta inom er på olika ställen. Nuet är en underbar tid, för många av dessa energier kan nuäntligen korsa varandra. Så vad händer när en av dina egna energier passeras av en annan och då möter ett annat dueller en annan del av dig själv? Jo, du blir medveten om delar av din egen perfektion på det mest underbara sätt. Detta är vad som väntar och vad många av er kommer att lära ut. Om du tror dig vara i avsaknad av något i livet, så känner du: ” Åh, jag är inte bra på att vara människaur denna aspekt. Jag är mycket bra i detta avseende, men det här är mycket svårt för mig, för detta kapitel har alltid varit en gåta för mig. Jag har aldrig kunnat lista ut detta stycke”. Du kan få veta att det finns en annan del av dig själv, som redan har bemästrat denna uppgift, när du kom till dessa vackra knutpunkter, genom vilka dessa linjer passerar. Precis som de börjar göra nu.

Ni kommer att få se tecknen på många sätt, bland annat astrologiska. Och du kommer att få se många av avtrycken på denna öppning, för de är uppstarten till en ny energi på planeten Jorden. Det kommer en tid, då du till fullo kan vakna ur drömmen. Även om du skulle vara uppväckt idag, vad skulle du göra med detta? Det är frågan. Varför vänta? Spela med ditt mästerskap nu. Gör anspråk på det, genom att ta ansvar för exakt där du är just nu och vet med dig, att du är här för ett syfte.Även i denna knutpunkt av tid och rum, fastän denna densitet ser ut att ha tagit över era sysslor och bekymmer på planeten Jorden, vet att du är här av en anledning. Se er omkring, kära vänner. Det kanske bara en enda person, som ni är här för att möta, just vid detta speciella tillfälle. Ta den kontakten. För vidare denna stråle av ljus eller motta gåvan från dem och det kommer att förändra allting. Hur kan ni styra den? Det kommer ni att lära er genom varje aspekt av er själva, eftersom ni är i blivande av perfektion. Ni är på väg mot att korsa dimensioner inom er själva för varje ögonblick, kära vänner, speciellt under stunder av utmaningar. Nu är tiden för att söka efter den gyllene nyckeln; att söka den aspekt, som du endast kan nå, genom att placera dig själv i rätt position. Även om det inte förefaller så vackert för dig, försök då att se det ur en annan synvinkel. Är du medveten om att du skapar varje gång du öppnar dina ögon och fokuserar? Universum existerar inte på det sätt du tror. Titta dig omkring. Jag själv, tittar just nu på några av sakerna på Bevararens skrivbord just nu. Jag ser pennor, brev, brevöppnare och det han kalla för mus. Sanningen är att dessa atomer är utspridda i ett slumpmässigt mönster. De förflyttar sig hela tiden, men det är bara när han tittar på dem ochförväntar sig att se något, som de skjuter i höjden och tillsammans skapar de objekt, som han uppfattar. Så, vad skulle det krävas av dig, för att uppfatta något annat? Förvänta dig ett mirakel. Detta innebär att dina tankemönster och att det sätt du uppfattar tid på förändras.

Skaparvarelser som åldras

Det enda skälet till att ni åldras i era fysiska kroppar, kära vänner, är att ni förväntar e detta. Ni tror att det är nödvändigt. Ni kommer att göra upptäcker om detta inom kort. Detta är gåvor från många av era egna föräldraraser, som existerar inom en räckvidd av ca 2,45 – 3,65 m runt planeten Jorden. Många av dem återvänder hit, kära vänner. Kommer detta innebära att rymdskepp kommer att landa på CNN? Tja, det tror vi verkligen inte. Men vad det egentligen betyder, är att ni kommer att minnas, lite av magin inom er. Ni kommer börja förstå er sanna natur. Se på er själva i spegeln och ni kommer att upptäcka en begränsat åldrande varelse förflytta sig ner mot en linjär tidsram. Försök, till att börja med, slå tanken runt den cirkulära tiden och som är anledning till att ni repeterar saker i era liv. Om ni har förbisett detta och därigenom begått misstag, döm inte er själva. Gud dömer inte sig själv, för det vore vansinne. Låt det gå och bär vetskap om att repetition av tid sker genom en naturlig, cirkulär rörelse och att ni kommer få många tillfällen att ställa saker till rätta, om ni gör avkall på pressen. Ni kommer att börja se saker ur ett annorlunda perspektiv ochni kommer att våga gå ut och göra massor av bra misstag. När så sker, kommer ni börja förstå er sanning och skapa en förståelseför vilka ni egentligen är. I dessa ögonblick, kommer vi alla att vända oss om och ge varandra erbjudande. Detta är tiden för bemyndigande, kära vänner. Den finns här tydligt och är tillgänglig för alla människor, men verkar förvirrande för de flesta just nu. Den kom in i samband med en otrolig våg, som vi talade om elva år tidigare. Ni visste att den skulle komma under denna livstid, vilket är skälet till att ni placerade er själva här. Välkomna hem. Välkomna till den nya Jorden. Vi vill hjälpa dig att förstå, men inte genom att predika eller genom att ge er nya pusselbitar, utan helt enkelt genom att hjälpa er att minnas vad ni ville göra, när ni anlände hit för första gången. Dessa är de gyllene nycklarna, som var och en av er bär med er. En del av er förde med sig dem till klanen, som ni var en del utav, medan andra förde in specifika ljusstrålar till planeten Jorden. Många av er tillhör familjen E, familjen av sanning och bemyndigande, som är här för att hjälpa hela mänskligheten att ta det nästa steget mot egenmakt och i skapandet av en ny värld. Det har redan börjat och det är därför vi är här. Fira det! Fira situationer, som du anser är svåra, för det kommer hjälpa dig till att byta perspektiv. Till en början, kan det vara förvirrande för vissa människor, men när ni en gång har blivit förmögna att se det hela från den medvetna skaparen synvinkel, så kommer förändringarna att ske, mitt framför era ögon. Detta är magin, som ni alla bär på.

Ni är de mest betydelsefulla änglarna, som någonsin levt överhuvudtaget. Vi applåderar er, kära vänner. Ni har ingen aning om, hur speciella ni är. Ni har skapat en slöja av glömska. Många av er bär den med stolthet, men vi säger er; den börjar tona bort. Vi applåderar er och befinner oss här med stora leenden på våra läppar, eftersom ni börjar vakna ur drömmen och torka sömnen ur ögonen. Ni tar befälet, för en ny värld är här. Välkomna hem. Sök efter dessa vackra nycklar, för dessa gyllene nycklar hjälper dig att skapa det liv du önskar. Fira din hemkomst, kära vänner och fira den du är, just i denna stund.

Espavo, Jag är Tidsväktaren

Gruppen

Vi uppskattar era kommentarer.

 

Ordet Espavo är en tidig lemurisk hälsningsfras: ”Tack för att du står i din makt”.

 

I kontakt med hjärtat

av Barbara Rother

Att veta sitt egenvärde

Att veta sitt egenvärde, handlar om att äga fullmakt över sin egen förmåga att få ut det mesta av livet och verkligen tro på sig själv. Att ha tro på oss själva, är nyckeln till framgång inom alla områden i livet.

När vi går med huvudet högt och axlarna bakåt, visar vi upp vårt självförtroende med vår fysiska kropp. En viktig del av vårt fysiska självförtroende är att hålla sig borta från bedömandet av oss själva framför spegeln. Istället för att peka ut våra skavanker, när vi möter vår spegelbild, försök se det vackra i bristerna. Människor omkring oss kommer att se på oss, som vi ser på oss själva. Att ha andligt mod är lika viktigt, vad gäller din självkänsla. Detta är vad som ger dig sinnesfrid och en medvetenhet om att du är en del av Gud.

En brist på självförtroende, hindrar oss inte bara från att växa in i vår potential, vad gäller jobb och i våra personliga relationer, utan också från tillåtelsen att utvecklas andligen. Var och en av oss har obegränsade förmågor att. Vi krossar dessa möjligheter, när vi fyller oss själva med tvivel. Vi kan stå i vägen för får egen framgång och lycka. De gamla trossystemen går igenom huvudet. Vi har alla hört vår inre röst säga, ”Jag är för gammal för att göra detta” eller ”Jag har inte utbildningen. Det finns så många människor där ute, som är mer kvalificerade”. ”Jag kan inte springa ett maraton, för jag är i för dålig form”. ”Jag kan inte ha en relation, eftersom ingen vill vara tillsammans med mig”. Bli den person, som du beundrar. När vi känner vårt egenvärde, kommer människor lockas till oss på alla plan. Din säkra energi kommer att dra in dem i ditt liv. Inse att alla begär kan fulländas, genom att du tar det första steget mot ditt mål. Ge aldrig upp dina drömmar.

I morse hörde jag en upplyftande historia. Det var en vacker, fyrtio-årig kvinna, som alltid velat prova på att vara en professionell cheerleader för ett nationellt fotbollslag. Hon var en fulländad dansinstruktör, men hade aldrig haft chansen att uppfylla sina andra drömmar om att stödja sitt favoritlag. Hon var gift och hade två söner. Ett häpnadsväckande fakta om henne, är att hon har en njursjukdom, som är under kontroll genom medicinering, som förmodligen en dag kommer att kräva en njurtransplantation. Det skulle man aldrig ana, av hennes starka utseende att döma. Hon vägrar att låta detta hålla henne tillbaka, på något sätt. Med uppmuntran från sin familj, beslutade hon sig för att ansöka om denna anställning. Själva auditionen var skrämmande, eftersom hon var den äldsta kvinnan där. Alla andra var i tjugoårsålder och i den tidiga trettioårsåldern. Detta hindrade inte henne från att fullfölja sin döm. I hennes sinne, fanns ingen åldersgräns för drömmen. Hon var säker på sin förmåga och lät ingenting stå i hennes väg. Hon vann platsen, som ledare för cheerleading laget. Hennes ögon och leendelyste klart, när hon berättade historien. Hon är en utmärkt förebild för sina söner och för alla av oss, då hon visat att det aldrig är för sent att sikta mot stjärnorna. Tillit och beslutsamhet kan skapa mirakel. Vi är här på jorden för att leva våra liv fullt ut. Vi kan alltid gå framåt och skapa ett liv i lycka för oss själva.

Tillåt denna inre gnista av entusiasm, att väcka upp elden inom dig och föra dig in i en ny riktning. Även om du är nöjd med livet, som det är, så kan sträva efter något, skapa en förväntan om det som komma skall. Genom att erkänna din självkänsla, är allt möjligt!

Med kärlek och ljus,

Barbara
Vi uppskattar era kommentarer.

 

Copyright Notis:
Copyright Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml