Maj 2014

En multidimensionell återförening
En högre vision

~Påminnelser hemifrån~

 

Från gruppen:

 

Var hälsade, kära vänner!

Det är en sådan glädje att få vara med er och att få betrakta er på ett nytt sätt, då allahar klivit in i en ny energi. Varenda …person …på planeten Jorden har flyttats till en ny nivå. Vi är så stolta att se er, eftersom vi alla är delar av samma enhet. Ni ser oss som separata, ni ser oss som högre, som annorlunda och som bättre på många sätt. Kära vänner, när ni väl är hemma, så kommer ni att förstå vilka ni är och även en erinra er ombakgrunden till varför ni kommit till jorden från första början.Var vänliga och försök att förstå detta: ni har valt att bära denna slöja mellan världarna, för att få praktisera leken”kurragömma”. Ni är gudar, som gömmer er för er själva och som söker er själva.I denna bemärkelse har ni varit väldigt framgångsrika – och i detta ligger inget fel. Ni har satt saker i rörelse på de allra vackraste sätt och nu kommer ni att få skörda frukterna av dessa handlingar.

Att låta din kanal träda fram – “Bevararens” historia

Vår önskan idag, är att få detta uppmärksammat, eftersom det nu finns så många nya pusselbitar tillgängliga för människan. Låt oss berätta, att många av dem har legat dolt i ert förflutna; många har dykt upp i science fictions och i filmer gjorda av kreativa skrivare, som trott att de själva varit skaparna, men i själva verket så har de kanaliserat framtiden. De kanaliserade den energi, som vi sände till många av dem och detta är själva naturen i det som Bevararen kallar för kanalisering. Han fokuserar på ett sådant sätt, att han kanaliserar gruppen och genom denna kan han föra fram oss som enkollektiv vibration hemifrån, vilket är mycket magiskt. Nåväl, var och en av er har liknande förmågor. Alla kanske inte uttrycker den på samma sätt och alla kanske inte har samma förmåga att ”plugga in”, eller att vara så självsäker, som Bevararen slutligen lyckats bli. Vi använder oss av ordet slutligen här, då det tog lite tid för oss att arbeta med honom. Ni skulle ha varit med vid den första kanaliseringen – det var kul för oss.

I början kanaliserade han genom att utnyttja ett tangentbord. Detta var väldigt enkelt och lätt för honom, eftersom han då kunde läsa det kanaliserade och kontrollera att allt var på plats innan han tryckte på avsändarknappen. I det ögonblicket, var det för sent att ändra det skrivna, vilket var orsaken till att han blev väldigt osäker. Det tog ett tag för oss att verkligen skapa ett ömsesidigt förtroende hos honom. Inte på grund av en misstro gentemot oss, men för att han inte litade på sig själv. Att ha tillit till sig själv är en nyckelfråga och vi hjälpte honom på traven att hitta den. Vi hade en ung dam, som bjöd in honom till en viss del av världen – och besöket infriades. Han dök upp och de genomförde seminariet tillsammans, varpå hon sade: ”Okay. Du ska kanalisera nu”, varvid han svarade ”Nej, jag hade inte planerat det.” Hon fortsatte: ”Jag har talat om för alla att du skulle kanalisera, så jag tycker att du borde göra ett försök.” Så han svarade:”Okay. Var är mitt tangentbord?” Han satte sig ned och började skriva ner det första meddelandet live, precis som han gör nu. Vi måste inflika, kära vänner, att vi gav allt vi hade från denna sida av slöjan, för att nå fram genom den kompakta energin. Och vad i bestod denna täta energi? Det är väldigt enkelt att svara på; han litade inte på sig själv. Vi anser inte att detta var något dåligt eller att han gjorde något fel. Han var helt enkelt bara där. Och detta är förmodligen det viktigaste kapitlet,vad gäller den nya energin – det finns inget rätt eller fel – inte på det sättet som ni hittills så strikt förkunnat.Det finns inget svart och vitt – och har aldrig funnits. Det finns bara nyanser av grått – alla blandningar – och det är där magin ligger, speciellt i denna nya energi. Så Bevararen började föra fram denna energi; han öppnade sin mun väl medveten om de första orden han skulle avge, då vi gett honom dessa så många gånger. Han sade: ”Vänliga hälsningarhemifrån”, på ett sätt som vi älskar att säga det.Med detta följde en resonans genom rummet och från denna tidpunkt och framåt, hörde de flesta människor bara vartannat ord som sades, eftersom tårarna kom emellan.

Denna första kanalisering var väldigt svår för honom att genomföra, av den enkla anledningen att han blev så överväldigad.Hansinre kretsar blev bokstavligen uttänjdai arbetet med att bära fram den nya energin och att bära den från hjärtat. Nåväl, alla har ni lärt att göra detta till en viss grad redan nu, men i den närmsta framtiden kommer ni att finna nya tillvägagångssätt för att sprida era kanaliseringar. Detta är det vackra stycket i det hela och detta är vad vi önskar att delge er idag, eftersom vi inte berörs av några tidsrestriktioner.Är det inte underbart?

Den Första, Andra och Tredje Vågen av Möjliggörande
En kort resa genom Jordens historia

Tidtagaren Elrah, eM, Merlia och många av de andra, som vi inte ens har pratat om ännu, befann sig på denna sida av slöjan, om än vi står er väldigt nära. Vi är en del av er på samma sätt som ni är delar av varandra, något ni inte kan förstå eftersom ni är så inställda på att färdigställa denna låtsaslek kallad separation. Nu har ni trätt in i den Tredje Vågen av Möjliggörande. Den Första Vågens lärdom handlade om att följa ledaren och därigenom få fler saker genomförda, liksom möjligheten att ingå i kollektivet.Nästa steg var lärdomen om att följa sig själv, kallat den Andra Vågen av Bemyndigande – och det gjorde ni. Ni lärde er att sätt upp gränser, för att på så sätt definiera era energier och förhindras från att bli alltför influerade avandras energier. Ni var tvungna att lära vissa egenskaper gällande tilliten:lärdomen att säga er sanning även inför motgångar. Och det gjorde ni. Ni växte och nu har hela mänskligheten förflyttat sig till en ny nivå. Det är magiskt och detta är begynnelsen av den Tredje Vågen.

Den Tredje Vågen av Möjliggörande, kära vänner, är harmoni. Även om detta låter väldigt enkelt, så kan inget vara längre från sanningen. Ni har nu lärt att leva på planeten jorden och att hitta fram till ert innersta väsen, för att komma till insikt om er livsväg och längs denna skapa er verklighet. Kära vänner, nu handlar det om att förena. Något som de flesta människor inte är vana vid att hantera, eftersom man helt enkelt inte har den erfarenheten. Innerst inne vet ni alla om att ni tillhör varandra; innerst inne är ni som fingrarna på en hand. Det är till synes separata, men tillhör alla samma energi, samma förening med samma intention och samma andligasyfte. Var och en av er har kommit till jorden med en mycket helig flamma av ljus, olikt alla andras och som niaccepterat att bära, med det specifika syftetoch att föra ned till jorden. Så varför är detta nödvändigt om man ändå är med i leken? Kan man inte bara gå ner och leka? Detta är precis vad ni gjorde för eoner sedan, kära vänner, men ni har förändrat spelplanen och gett den en ny inriktning.

Tiden från Lemurien och Atlantis

Vi säger er, att ni har varit här på jorden mycket längre än vad vetenskapen ger uttryck för. De flesta av era efterforskningar anser för troligt att en asteroid slog ner på jorden för 65 miljoner år sedan och framkallade damm i luften, som slog ut 70 % av alla livsformer på planeten Jorden, inkluderat dinosaurierna. Vi säger er, att detta var slutet av en livsfas. Ni har varit här många gånger förut. Era egna idéer om Atlantis och Lemurien härstammar från verkliga minnen, som sträcker sig längre tillbaka i tiden än vad ni kan föreställa er.Det fanns en tid, då ni var mycket andligt avancerade och levde på två olika kontinenter, Atlantis ochLemurien – Mu. I själva verket låg nivån på ert andliga avancemang väldigt högt. Ni öppnade dörrar och hade förmågan att passera gränsen över till andra sidan, medan ni fortfarande var förkroppsligade. Ni befann en på en nivå, som ni än idag inte uppnått fullt ut.

De sex föräldraraserna

Hursomhelst, har ni överträffat Atlantis dagar, vilket är magiskt på så sätt att era teknologier har utvecklats med er. Ni betraktar era teknologier som separata företeelser, men det är de inte. De är allihop blott reflektioner av era egna vibrationer. Sanningen är att teknologier har överlämnats av era egna föräldraraser. I hela universum finns totalt sex föräldraraser, som kom till planeten Jorden med uppgiften att koagulera de fysiska kropparna ni besitter just nu och starta upp denna våg av liv. Ni har haft andra fysiska kroppar förut, men vi avstår att beskriva detta för er, eftersom det hela är mycket svårt att göra begripligt. Hursomhelst, vi kan gå ännu längre tillbaka, vid tiden för Jordens ursprung. Jorden befinner sig på en tidslinje och är i grunden del av en ändlig process och fastände fysiska kroppar ni bär likaså är ändliga, så är ni av naturen oändliga. Ni är perfekta varelser, utan början och utan slut. Precis som all energi, så dör den (kroppen) aldrig utan transformeras bara från en form till en annan. Det är magiskt. Så här befinner ni er nu, i den Tredje Vågen av Möjliggörande, med era försök att klura ut varför saker och ting inte fungerar på samma sätt som de gjorde under den Första och Andra Vågen. Nåväl, låt oss gå ytterligare tillbaks i tiden.

Ljuskroppar

Från allra första början var Jorden en varm, gasformig boll av smält magma flytandesi rymden,ej ännu skapad till sin perfekta cirkelform. Hon försökte att hitta fram till det spinnande, som skulle ge henne den perfekta balansakten, vilket ocksåinträffade. Men hon behövde samspel och hon behövde omvårdnad – och det var då ni dök upp. Detta var första gången, som ni var på jorden och i sanningens namn, var ni hennes medskapare. Vi har kallat er gudar förut, fastän vi vet att ni känner motstånd till detta uttryck. Vi vet att ni inte tycker om att höra att ni är gudar, eftersom det ser ut att underminera många av era trosuppfattningar. Nå, låt oss säga att ni inte kan komma längre ifrån sanningen. Gud är aldrig separerad från er. Det är det vackra i det hela. Om ni förstår att ni alla är delar av varandra, så är ni också en del av oss. Ni är beståndsdelar av allt som existerar. När ni lämnar era fysiska kroppar, så återvänder själen hem och blir till en del av helheten igen: de smälts åter samman. På Jorden, har ni genomlevt den Första Vågen och den Andra Vågen av Möjliggöranden och nu arbetar ni med harmoni. När ni först kom till Jorden – när hon var en flytande boll av het magma – så stämde ni in i harmoni med varandra,vilket möjliggjordesav att ni inte hade några fysiska kroppar. Visst hade ni kroppar, som ni idag kallar för ljuskroppar och som bokstavligen var kroppar av ljus. Densiteten var väldigt hög;för ni behövde aningens densitet för att kunna besöka Jordens ändliga gestalt. Om än ni var oändliga till naturen, var det viktigt att ni antog lite ofullkomlighet, för att kunna bevistasamma värld. Är inte det vackert? När ni förstår det som verkligen sker – när ni kommer hem – kommer du, liksom vi, att bli helt förbluffade över att planeten Jorden och hela mänskligheten har nått upp till denna vibrationsnivå. Det är mer än bara spännande, kära vänner. Det är en möjlighet, som väntar på att bli förankrad på fler sätt än vad du någonsin kan föreställa dig. Så, låt oss nu ge er några nya verktyg. Låt oss dela med oss några utav de möjligheter, som hittills bara har introducerats genom ert arbete inom science fiction.

Ljuskropparnas särmärken

En av nyckelfaktorerna, kära vänner, är att ni aldrig har förlorat de färdigheter ni ägde på den tiden, då ni vistades i ljuskroppar med bristfällig densitet och nätt och jämt existerade. Faktum är, att detta är ett tillstånd ni försöker att återgå till. Om än ni bär kroppar av massa, så är det en omöjlighet att helt sluta existera. Din fysiska kropp kommer bokstavligen att dö under tiden, som du väntar på att dra in nästa andetag. Så i denna balansakt, försöker du att föra in så mycket grundande energisom möjligt. Du klararav detta bättre än vad du tror, men du har också biståtts med hjälp. Åh, vi vet vad du tänker. Du tänker på utomjordingar- de små männen med diamantögonen, som bland annat ser ut som era gnagare. Kära vänner, det är bara en liten del av det hela. När ni slutligen förstår att ni alla är delaktiga, så kommer rädslan att försvinna. Ni kommer att kopplas samman på ett nytt sätt och därigenom, så blir det möjligt att återknyta till de färdigheter, som ni bar på i era ljuskroppar, även om ni bär på en kropp av massa.Kan ni föreställa er, vad det skulle betyda att hålla en tanke i huvudet, för att sedan få densamma manifesteradi samma sekund? Kan ni föreställa er hur det är att tänka på en person i ena stunden, för att i nästa dyka upp framför dig? Kan ni föreställa er hur det skulle vara att resa framåt i tiden, för att plantera frön åt er själv, för att sedan stöta på desamma via tidslinjen? Alla dessa är vanligt förekommande kännetecken för era ljuskroppar.Det är bara det, att mycket mer är att vänta; för ni kommer att träda in i dimensionalitet. Med tiden kommer ni att förstå vad detta egentligen innebär för er och hur ni kan gå tillväga för att plugga in i andra dimensioner av tid och rum.

Anpassning till den nya densiteten

Nästa nivå, av vilken vi önska dela med oss idag, handlar om den vackra multidimensionella återföreningen. Alla kommer att äger denna kapacitet och när du tar steget framåt, kommer ni se hur energin börjar klarna, vilket möjliggör ett nytt sätt attgrunda den på. Många av er har levt för att överleva och många av er har påverkats av den världsekonomi, som kraschade för ca sju år sedan. Något som ni ännu inte har återhämtat er ifrån. Skälet till detta, kära vänner, är av den enkla anledningen att ni har flyttat ut från dess densitet. Ni har tagit med er allasamhällssystem in i en ny densitet ochdärför måste ni försöka anpassa och föra in desamma in på denna nivå. Det är inte enkelt, eftersom det ni hade var ett lägre vibrerande energisystem, som ni nu försöker att arbeta med i de högre vibrationerna på planeten Jorden. Det är anledningen till att så många av er har fått ställa om era energier. De har dykt upp i er värld i formen av pengabrist och i brist på överflöd. I realitetenhar ni i varje stund, allt detta tillgängligt. När vi slutgiltigt kan dela med oss av hur det hela förhåller sig och om vilka ni egentligen är, kommer ni på ett sätt att jubla, eftersom ni aldrig har lämnat er hemvist – och däri ligger magin i vad som väntar.

Den multidimensionella återföreningen

Nåväl, låt oss nu för ett ögonblick tala om den multidimensionella återföreningen, för det är en magisk tillställning, som vi vill skänka till er som en erfarenhet. Det är bra om ni känner till följande: ni är multidimensionella varelser genom vilka ni ser er själv. Om ni ser in i en spegel, så ser ni en motsatt reflektion, eller hur? Det är motsatsen till vad du skulle förvänta dig, eftersom den egentligen återspeglar strålarna exakt, istället för att avtolkas och spottas tillbaka. De flesta av er tror att ni har delar av ert hår på den motsatta sidan, vilket inte är fallet och detta eftersom ni är vana att se er själva i spegeln. Så vad består spegelbilden utav? Denna kan inte ta in er själ fullständigt. Ni måste ta en allvarlig titt på den, för att kunna läsa av någon energi, för allting förhåller sig i en motsatt ordning. Allting är en ordagrann översättning, men ni är det inte. Ni är själar och er magi går mycket djupare än det som kan reflekteras genom en tredimensionell tingest – och detta är exakt vad det är. Så nya speglar håller på att formeras. Nej, de kommer inte att användas för att ni ska kamma ert hår eller borsta tänderna etcetera, utan istället användas på ett nytt sätt, där alla era dimensioner kommer tillsamman till ett. Detta är en sann dimensionell återförening, som verkar på ett vackert sätt.

Multidimensionalitet – en bas av tolv universum

Så, vad handlar dimensionerna då om? Varför finns de? Vad är dess historia? Nåväl, vi har talat om detta förr, men kommer i korthet sammanfatta detta, för att skapa en förståelse hos er som inte vet. Ni är perfekta varelser, kära vänner. Kompletta på alla sätt och vis. När ni ser på er själva och på era erfarenheter i livet, kanske ni börjar argumentera med oss. Kanske säger ni, ”Nej, jag bär på alla möjliga brister, alla möjliga problem och är på alla sätt ofullkomlig.” Ja, vi har sagt det förut, även i en kanalisering – ni är den perfekta ofullkomligheten av Gud. Varför då denna icke-perfektion? Varför spenderar man hela livet med att söka perfektion hos sig själv? Jo, just för att man innerst inne vet att just detta är vad man vekligen är. Du vet själv om att du inte är den person, som du ser i spegeln. Det är bara en bildmässig översättning av din fysiska gestalt. Även om du tittar väldigt nära, så är det väldigt svårt för dig att se din egen energi, eftersom du egentligen kan se med dina ögon stängda. Och det är något som kommer att ske. Ni är på väg in i en tidsålder, då många av dessa utmärkande egenskaper kommer tillbaka till er. Så vad handlar den här ofullkomligheten om? Tillåt oss att beskriva multidimensionaliteten för er så tydligt, som möjligt och detta för att ge er en idé om hur densamma fungerar både i verkligheten och i era hjärnor. Kom ihåg att detta är hur vi närmast kan beskriva multidimensionaliteten just nu. Vartefter ni utvecklas, kommer också förståelsen att utvecklas, vilket föranleder en mer utvecklad deskription. Det enklaste sättet att förstå det hela på just nu, är att du är i perfektion när du hittat hem, men i ofullkomlighet på planeten jorden, eftersom Jorden är en ofullkomlighet plats. Dessutom, på planeten Jorden befinner ni er på en tidslinje, medan ni i ”hemmet” saknar tid. Klockor existerar inte hemma och förresten vad skulle ni titta efter? Sanningen är, att du har friheten att slippa detta och kan istället röra dig på många fler sätt än du har trott. Hursomhelst, för att du ska kunna komma till jorden för att skaffa dig erfarenheter, så måste du dela upp din perfektion. Följaktligen, kom ni hit med tolv strålar eller tolv separationer. Varför tolv? Vid denna tid för er förståelse, är detta en illustration vi använder, då hela universum vilar på en 12-bas.Planeten Jorden är i det stora hela uppbyggt på en 10-bas: det är så ni har lärt att räkna och det är på ett sådant sätt ni har uppfattat allt, men i stort sett fungerar hela det återstående universum enligt ett 12-bas system. Det är ett naturligt system, medan ett 10-bas system faktiskt inte det. Åh, ni tycker att det har varit lätt att lära enligt denna princip, men när ni väl har satt er in i ett annorlunda tänkande, så kommer det ta er väldigt mycket längre in i ettgenomgripande framåtskridande.

Ett splittrande och återförenande av din perfektion genom elva olika ”Du”

Så, när du bestämde att komma till jorden, så visste du: ”Jag kan inte behålla samma perfektion här, som den jag har hemma, så när jag beträder jorden, kommer jag att förnimma tolv upplevelser samtidigt”. Faktum är att du har elva upplevelser samtidigt, men vad hände då med den tolfte delen? Jo, den tolfte delen håller samman din energi och fyller upp klyftan mellan ”hem” och Jorden – och även så dina elva upplevelser. Den tolfte dimensionen är vad du kallar ditt Högre Jag. Detta är ditt uttryck. Betyder detta att vi talar om de dimensioner som du lever med i realiteten? Nej, kära vänner, vi talar om ert personliga uttryck och om att dela upp er ofullkomlighet, så att ni får tillfälle att uppleva desamma inom ramen för Jordens tidslinje. Detta är kärnan avvad ni har satt i rullning och finns i den verklighet ni lever i dagligen. Så betyder detta, att det egentligen finns elva andra av dig själv, som vandrar omkring? Är det möjligt att möta dem? Är det möjligt att hälsa på dem? Det är inte möjligt på fysiskt sätt, kära vänner. Det finns en magnetism, som håller dimensionernas nivåer helt separerade från varandra. Det är nödvändigt för att göra hela spelet enklare; det är nödvändigt för att spelplanen ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Det är också nya saker, som äger rum, eftersom ni har färdats genom 12-21 portalen och därmed klivit in i en ny värld. Ni har nu förmågorna att återförenas med era andra ”du-existenser”. Detta är magi, för det som sker, kära vänner, är att niär tvungna till att dela upp er perfektion. Om du tittar på ditt liv just nu och om jag ber dig att skriva en lista över fem saker, som du verkligen är bra på, så skulle du förmodligen klara av denna uppgift hyfsat bra. Om jag bad dig att lista fem saker, som du är förfärlig på, skulle du förmodlig klara av detta också. Detta, att vara bra eller dålig på något, är varken rätt eller fel. Det betyder inte att du behöver fullända dessa saker och överföra dessa till andra sidan; det är endast en del av din vackra ofullkomlighet. Detta kan vara väldigt svårt att förstå, inte sant? Nå, vi kan garantera att en av dina elva ”du-existenser” äger de karaktärsdrag, som du listat och trott att du haft i avsaknad. I själva verket; energin från de drag som du tror dig vara dålig på här, kan du framkallamed full avkastning i en annan dimension.

Så hur skulle det vara om du hade förmågan att återförena och föra samman dessa olika dimensioner och erhålla en multidimensionell återträff inuti din ande? Det är vad som sker och det fungerar på så sätt att en direktkontakt upprättas med ditt Högre Jag. Detta enda nyckelelementet, binder inte bara samman de elva ”du-existenserna”, men håller dig också ansluten till din hemvist för jämnan. Och ja. Det är ditt vackra Högre Jag, som faktiskt håller i ett fragment från varje del av perfektionen, från alla elva dimensioner av tid och rum, som du upplever som människa.

Ta ett andetag, kära vänner. Nu, ta ett till och låt oss på utandningen, släppa dessa tankar på vår ofullkomlighet och börja med att omfamna lite av det nya perspektivet.

Kan du känna att inte bara ditt huvud påverkades, men också ditt hjärta? Det är magin. Denna uppkoppling kan du använda hela tiden… i alla stunder av dagen. Du har en direktkontakt med ditt högre Jag och du har alltid haft det. Väldigt få av er har förstått hur ni ska använda och skapa tillit till detsamma. Detta är vad Bevararen var tvungen att genomgå, den första gången vi började med att kanalisera genom honom. Just därför blev hans fysiska kropp så berörd, att han bröt ut i tårar och det varade i trettio minuter efter kanaliseringen. Han skämdes otroligt mycket, den stora ”manliga” mannen – åtminstone trodde han det vid den tidpunkten – sittandes framför alla dessa underbara människor, som han ville imponera på. Så började han kanalisera oss. Han fick inte fram så mycket just då. Han inte klarade av att andas, eftersom vi belastade hans system genom direktkontakten med hans Högre Jag. Med tiden, rensade han sina neurologiska banor och sina egna trossystem, som blockerade honom och på så sätt möjliggjordes kanaliseringen. Var och en av er är kapabla till detta, eftersom ni också har samma ursprung. Ni är från samma ljusfamilj. Det är en underbar sak och när ni kommer ”hem”, så kommer ni att fira den familjen på alla möjliga nya sätt – sätt, som har fallit i glömska. Detta kommer att leda er hem igen.

En multidimensionell återförening – andens rörelse

Vad behövs för detta? Vad kommer härnäst? Era liv har förändrats dramatiskt på planeten Jorden, på så sätt att varje gång ni sätter på TV-apparaterna, ser ni oenigheter och nya händelseförlopp, som tar sitt uttryck. Ni ser saker och ting falla samman, som under en tid stått och vägt på kanten och nätt och jämt klarat sig, för att sedan, helt plötsligt, kollapsa. Vad är det som händer egentligen? Jo, ni har en multidimensionell återförening – det är vad som sker. Dörrar öppnas och ni lever nu på en planet av frivilliga val. Ni har själva satt reglernaklart och tydligt och uppnått mer än vad vi skulle kunna åstadkomma med någon annan av de miljoner spelplaner, som finnsdärute – ni letar fortfarande efter en, men det finns miljoner och miljarder av andra livsformer därute. Det är svårt för oss, att ens sätta ord på dessa livsformer så att ni förstår, eftersom orden begränsar. I stunden, som vi säger miljoner, miljarder, så sätter det upp en begränsning på något som är obegränsat, eftersom antalet är oändligt. Vi vet att evigheten är ett koncept, som människor inte kan hålla i sina huvuden i mer än en halv sekund, därför att det inte passar in i ert tänkande. Evigheten beskriver inte era erfarenheter på Jorden, men det beskriver absolut era erfarenheter, när ni kommer ”hem”. All tid är satt ur spel. Tiden är ett spelrum, där man lär sig att uppleva och Bevararen av Tid har kommit med väldigt specifika idéer, som ni alla kan börja greppa, speciellt vad det gäller den cirkulära tiden; hur den fungerar och hur den kan användas på nya sätt. Men alla är på väg att kliva in i denna idé – och det är magiskt.

Kära vänner, om ni bara kunde höra den konstanta strömmen av applåder och hurrarop, från vår sida om slöjan och över de evenemang som sker på Jorden. Tidigare idag berättade en av era lärare om den rådande disharmoni och hennes oro över det som ske i ett visst område. Vi är också bekymrade, men skulle vara mycket mer så, om ingen rörelse tog sig i uttryck. Förstår ni detta? Förstår ni att alla rörelser, om än ni kallar dessa framåtsyftande eller bakåtsträvande, om än ni kallar dessa goda eller dåliga, om än ni benämner det som uppåt- eller nedåtgående, så spelar det ingen roll. Det är själens rörelser och alla dessa frammanar avancemang, om än de ser ut att ta en annan inriktning. Så fira detta, kära vänner.

En ny andlig grundning av din kanal

Så vad kan du göra för att få till stånd en egen kanal? Hur kan du öppna den? Först och främst måste du förstå litegrann om kanaliseringsprocessen. Vi hittar inte på det här. Vi upplevde detta, allteftersom vi kommit igenom. Och nu när ni har passerad portalen, så har ni alla öppna kanaler. De flesta av er hade öppna kanaler, redan innan ni färdades igenom portalen – nu har ni det allihop och de är mer öppna än någonsin förut. Det som håller på att ske just nu är magiskt. Med andra ord, så är det en ny form av grundning som sker på jorden. Ni har alltid använt er fysiska kropp för att grunda er, men hur gör man? Man grundar sig genom att dricka och äta saker, genom att kramas och genom sex;man grundar sig på många olika sätt, som involverar det fysiska jaget. Nu finns där en ny andlig grundning, som sker genom en direktkontakt med det Högre Jaget. Och precis som vi nämnde, så har ni alla använt er utav densamma, men många av er har lärt er att inte lita på de lägre vibrationerna innan ni passerat portalen. Ni har lärt att tänka igenom saker och använda era hjärnor, men på bekostnad av era hjärtan. Allt detta håller på att förändras. Hela mänskligheten håller nu på att lära sig att tänka med hjärtat istället för med hjärnan. Betyder då detta att ni kommer att stänga av hjärna och endast leva utifrån hjärtat? Än så länge, fungerar inte detta på Jorden, men så småningom kommer det att ske. Ni är inte där ännu – inte sett ur ett kollektivt perspektiv. Så oroa er inte om detta och vara icke-dömande. Istället bör ni sträcka er in mot denna koppling.

Nå, hur har ni då kanaliserat tidigare, om ni nu inte varit medvetna om detta? Om ni inte går omkring och håller i seminarier eller kanaliserar live, så tror ni inte att ni har kanaliserat. Men har ni någonsin haft en idé, kära vänner? Har ni någonsin känt inspiration? Du säger: ”Ja, jag spelar musik hela tiden och jag skriver hela tiden nya sånger, för det kommer till mig.” Det är att kanalisera, kära vänner. Eller så är du artisten, som målar vackra tavlor och tror att du fantiserat fram motiven. Din kanal är en delad energi, som du kan plugga in i och känna dig komfortabel med att uttrycka. Även om du inte känner dig hemma med ordet kanalisering, så är inkopplingen med ditt Högre Jag rörelsenför dagen på planeten Jorden; och det är där den multidimensionella återföreningen sker.

Kristallbarn och… kommunikationsstörningar

Kommer detta att leda till ditt avancemang? Det har det redan gjort, men många av er vet inte hur ni ska grunda era Högre Jag i vardagen och just därför, sker så mycket uppståndelse och just därför, ligger en sådan press över Jorden. Vi talar mycket om detta, eftersom kristallbarnen har varit här, planterat sin säd i tysthet, för att nu arbeta på olika sätt – liksom indigobarnen och regnbågsbarnen och alla de andra – som ni har namngivit. Men det var speciellt kristallbarnen, som kom med en sådan otrolig känslighet och som har blivit feldiagnosticerade och benämnda till det ni kallar bokstavsbarn. Kära vänner, detta är avancerade varelser, som kommit in med nya förmågor till hjälpför att bära fram själen i nya fysiska kroppar och genom ljuskroppserfarenheter. Och fortfarande förstår ni inte detta. Ni kommer att stöta på utmaningar, men även finna en del medicinska förklaringar till detta; för det gudarna söker, finner de också svar på. Använd dessa ord, precis som ni behagar, men försök förstå att många av dessa barn, som kommit hit med denna svåra utmaning, har offrat sig för alla er på planeten Jorden. Om än du inte har nyckeln för att hjälpa till inom området – eller har ett barn, som du kan ge ära åt – notera då att när du talar om detta på Jorden, inkluderar detta resonemang fler varelser än vad du känner till. För närvarande, har ni siffror på hur många som bär på dessa bokstavskombinationer, men vi säger er att ni har mindre än 50% av det egentliga antalet inräknade. Det finns många varelser, som bär på desamma och förhoppningsvis kommer ni vid en viss tidpunkt, att bära upp dessa högre egenskaper och använda er utav dem. I den stund, som ni börjar förankra dessa nya energier, så kommer de inte att utgöra någon oro och ni kommer inte kalla det för sjukdom eller störning. Så, se till gåvorna. Försök att hitta en väg fram till gåvorna. Hjälp dessa vackra, flytande varelser förde behöver mer struktur än andra. De avkrävs mer av dem för att leka människornas lek, eftersom de äger öppnare kanaler till sina Högre Jag. Förstå att de har större utmaningar i sina försök att bli till människor och att de för med sig enorma gåvor. Det är inte alla kristallbarn, som har en bokstavsproblematik. Det finns många på planeten, som inte har det, men detta är skälet till varför ni har sett en sådan dramatisk ökning av denna form av kommunikationsstörningar på jorden.

Att bemästra din kanal

Låt oss återvända till denna vackra multidimensionella förening, som sker hos varenda en på planeten Jorden. Det kan vara förvirrande. Helt plötsligt kan man komma på sig själv att plugga in i någon av sina andra färdigheter. Det hände Bevararen. Han växte upp med pianon i sitt hem och han hade aldrig spelat på dem. De köpte ett piano nyligen, satte sig ner och började helt sonika att plugga in sig i den. Det avkrävdes väldigt lite ansträngning av honom, för att kunna kanalisera oss (gruppen) genom pianot istället för via munnen. Elrah ställde sig bakom honom, eftersom han står Bevararen mycket nära och förmedlade musiken på ett nytt sätt genom honom. Så, betyder detta att han är en fulländad musiker, nu när han kan spela piano? Nej, det gör det inte. Han behöver fortfarande göra sitt arbete här på Jorden, men det här är en typ av inspirationskälla, som ni alla kan knyta an till. Åtskilliga av hans vänner är mycket frustrerade, eftersom en del av dem har tagit pianolektioner i åratal utan att kunna spela med samma flyt i framförandet. Att detta fungerar beror på att han har bemästrat sin kanal, men detta är bara ett av många sätt att använda kanalen på. Alternativen för att öppna upp är många. I jämförelse med förr, då man var tvungen att på ett gradvist sätt lära sig höja upp vibrationerna till denna nivå, för att sedan finna komfort i densamma, kan man nu hoppa direkt in i den, på grund av den multidimensionella återföreningen. Det är magi det och det är den skönhet, som nu tar sitt säte på Jorden. Då kör vi. Är ni redo?

Fira dina bristfälligheter

Vad kan man då säga om våra brister? Du har strävat efter att uppnå perfektion, ända sedan du föddes och vartefter du skaffade dig allt större medvetenhet; och speciellt sedan puberteten, för det är då som anden till fullo träder in i den mänskliga kroppen. Det tar så lång tid att helt och hållet få in anden i kroppen – många år, sett ur er synvinkel. Detta kommer också att förändras. Du kommer att börja uppleva nya evolutioner och nya barnsom kommer, tar med sig skönhet in i världen. De kommer alla att vara ofullkomliga, på ett eller annat sätt – precis som du, för du är född på en planet, byggd på valfrihet, för att leka en lek, där man låtsas leva i separation. Lek på ett bra sätt, kära vänner. Njut av varje minut och när du finner dessa ofullkomligheter; fira dem. Fira skönheten för den du är;det medför att himlen möter jorden, snabbare än du kan ana. Det har redan börjat och det har skett så fort, att de flesta av er känner er lite malplacerade i denna nya energi. Känn inte pressen av att behöva springa, för att ta igen det ni inte hunnit med. Låt energin komma till er istället. Vi vill dela med oss av de många naturliga tillvägagångssätten, där personen man vill vara, naturligt kommer fram till den dörr där man befinner sig. Vi kommer i många av de kurser, som vi nu startar, lära ut de högre färdigheterna av de nya energierna på den nya planeten Jorden, som ni så vackert har skapat.

Kära vänner, ta dessa steg med glädje. Dansa hela vägen hem ochnjut av denna färd. Det är med den högsta äran, som vi ber er att möta varandra med respekt. Ge varandra näring vid varje tillfälle som dyker upp. Lek i god ton med varandra.

Espavo

Gruppen

 

Ordet Espavo är en tidig lemurisk hälsningsfras: ”Tack för att du står i din makt”.

 

Copyright Notis:
Copyright Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml

– See more at: /?p=1307#sthash.LM4nqzSe.dpuf