April 2010

De nieuwe rotatie van de aarde
Een nieuw perspectief van de Aarde

Printversie is niet meer beschikbaar, advies kopieer deze tekst en plak het in een document dat u kunt printen.

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Bij deze channeling toonde de groep zich op zijn best met een heel directe boodschap voor de bewoners van de Aarde. Normaal zou ik deze channeling een “wereldschokkende” noemen maar ik denk dat we daar nu een ander woord voor zullen vinden, speciaal na deze boodschap.
Ze spraken over de recente aardbevingen en hoe die de stand van de aardas hebben verschoven wat onze ervaring van tijd en de zwaartekracht hebben veranderd. Ze zeiden dat onze wetenschappers het nu met verschillende interessante punten eens zijn maar dat ze verschillende dingen nog niet weten. Wij zullen nog jaren nodig hebben om alle gebeurtenissen die in die ene serie van aanpassingen hebben plaatsgevonden aan het licht te brengen.
Ze spraken over wat er in het vooruitzicht ligt voor de mensheid en voor onze economieën en wel speciaal voor de Verenigde Staten. Op één punt waarschuwden ze de leiders van de Aarde voor wat er in het vooruitzicht ligt.
Ze vergeleken dit met een golf van energie die eraan komt en alles op zijn pad herordent. Ze hadden het over de seksuele energie die naar de planeet komt, zoals ze drie jaar geleden beschreven. Daarom zie je overal in het nieuws dat er het een of ander seksueel incident aan het licht komt.
Ze zeiden ook dat de wereldeconomieën spoedig een volgende klap zullen krijgen omdat de Verenigde Staten al snel grote problemen zullen ondervinden tenzij ze de dingen in evenwicht brengen. Op een bepaald moment sprak de groep rechtstreeks tot de leiders van de Aarde en waarschuwde hen voor de ernstige gevolgen van polariteitsdenken. Ze daagden ons uit om in onszelf naar dit soort denken te zoeken en om naar manieren te zoeken waarop wij gelijk zijn in plaats van verschillend.

De rit is minder beangstigend als we elkaar allemaal bij de hand houden.

Een dikke knuffel, Steve
Van de groep

Groeten van Thuis

Wij komen hier vandaag om jullie te vertellen wat er op Aarde gebeurt. Laat ons jullie eerst vertellen lieverds, dat jullie de uitkomst van de Aarde al hebben veranderend. Jullie hebben het hoogste potentieel al veranderd, want de mensheid wordt niet langer beperkt door wat jullie het hoogste potentieel plachten te noemen. Er zijn nu mogelijkheden om je passie te vinden op manieren waarvan jullie niet konden dromen. Jullie zijn stuk voor stuk naar de Aarde gekomen met een stukje van Thuis dat je hier nodig hebt om deze fantastische puzzel in elkaar te leggen en zo Thuis op Aarde te creëren. Sommigen van jullie denken niets te hebben. “Wat heb ik te zeggen dat al niet eerder door iemand anders is gezegd?” Jullie bezitten stuk voor stuk een heel uniek stukje van deze puzzel en al die stukjes zijn juist nu nodig. Toch wordt het moeilijk. Niet alleen ontwikkelen jullie je ongelofelijk snel, ook de Aarde doet dat.

De meeste veranderingen die al hebben plaatsgevonden hebben dingen in werking gezet die de komende 100 tot 200 jaar invloed zullen hebben op jullie allemaal. Laat ons daarom enige uitleg geven van wat er op een aantal verschillende gebieden voor jullie ligt en wat voor invloed dit op eenieder van jullie persoonlijk zal hebben. Laten we even teruggaan naar de aardbeving in Chili die een van de grootste aardbevingen was in dit millennium. Die heeft niet alleen het oppervlak van de Aarde veranderd maar heeft meer veranderd dan jullie weten en heeft in feite enkele voorspellingen bevestigd die we al eerder hadden gedaan. Een van die veranderingen is dat het niet lang meer zal duren of de atoomklokken op Aarde moeten voortdurend bijgesteld worden. Jullie atoomklok op Aarde is niet meer exact.

De inwendige Aarde groeit

De binnenkern van de Aarde bestaat uit metaal zoals jullie dat noemen. Het is in werkelijkheid een ijzeren kern. De volgende laag, die in feite een heel groot deel van de Aarde uitmaakt, is wat jullie zouden noemen gesmolten of vloeibaar metaal. Dit vloeibare metaal heeft het altijd mogelijk gemaakt dat het inwendige deel van de Aarde met een andere snelheid draait dan het uitwendige deel. Hoewel het inwendige deel van de Aarde altijd al sneller draaide dan het buitenste deel, is die snelheid recentelijk nog hoger geworden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het binnenste deel van de Aarde de rest van de Aarde in zijn ronddraaiende beweging meetrekt. Dit is al heel lang bekend. Maar wat wij jullie willen vertellen is dat deze energie nu aan het veranderen is en de ronddraaiende beweging in snelheid is toegenomen. Jullie wetenschappers zijn het hier nog niet mee eens, maar wij zullen jullie vertellen waar ze het wel en waar ze het niet mee eens zijn. Ze hebben nog niet ontdekt dat dit waar is, maar wij zeggen met grote stelligheid dat dit waar is. Iets anders wat er gebeurt is dat deze bal van gesmolten metaal groter wordt. Wanneer dat een bepaald niveau bereikt, bereikt het lege ruimten of ruimten die zijn ontstaan door vulkanische activiteit. Jullie beginnen dit te zien in de uitbarstingen in de Ring van Vuur. En er komt nog veel meer. Jullie gaan activiteit zien in het midden van de Grote Oceaan. Jullie zullen ook activiteit zien in de Atlantische Oceaan, maar die zal op dit moment minder zijn. Dit zijn triggers en dingen waar we al zo lang geleden over hebben gesproken. Ze gebeuren nu en daardoor verandert jullie wereld geregeld.

Nieuwe menselijke templates (soort archetypes)

Lieverds, begrijp dat jullie op een soortgelijk punt zijn gekomen als waarop de dinosaurussen van de Aarde verdwenen, maar dat gaat met mensen niet gebeuren. Er gebeuren twee dingen: Ten eerste is de Aarde aan het veranderen om een hogere vibratie te herbergen, niet alleen van zichzelf maar ook van mensen, dieren en alle andere delen. Het hele spel is aan het veranderen om op een hogere vibratie te kunnen beginnen aan een nieuw spel. Ten tweede verandert jullie fysieke bedrading — jullie eigen fysieke lichamen — zodat jullie meer van je eigen licht en je hoger zelf kunnen bevatten. Slechts een klein deel van je hoger zelf is voor de tijdelijke duur van een leven zoals jullie dat noemen gehuisvest in het lichaam. Het gaat letterlijk slechts om een klein deel ervan… want jullie begrijpen inmiddels dat jullie op Aarde één hoger zelf hebben met 11 aspecten. Dus krijgen 11 delen van je hoger zelf een stukje ervan. Maar het allergrootste deel van je hoger zelf past in geen van deze aspecten, maar ook niet in alle 11 aspecten. Dat staat op het punt om te veranderen. Jullie fysieke lichaam zal in staat zijn om meer licht te bevatten dan ooit zonder dat jullie naar Huis hoeven te gaan en zonder dat de Aarde zich van het menselijk ras hoeft te ontdoen.

Jullie zullen op Aarde door deze evolutie gaan terwijl jullie staan, lopen, slapen, spelen en liefhebben. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Daarom zijn alle ogen in het universum op dit moment op Aarde gericht. De zes voorouderlijke rassen die jullie hebben geholpen met het creëren van het fysieke lichaam dat jullie nu bezitten, zijn terug om te helpen. Het interessante is dat ze erover vechten wie het best kan helpen. Maar ze zijn allemaal hier om met jullie te werken, omdat jullie niet langer beperkt zijn tot dezelfde 500 menselijke templates die jullie in het begin hadden. Jullie zijn niet langer beperkt tot die templates en dat is deels de reden waarom je fysieke lichaam verandert en je emotionele lichaam groeit.

Weet iemand echt wat tijd is?

Wij willen jullie zeggen dat de Aarde haar relatie ten opzichte van tijd heeft veranderd. Jullie relatie ten opzichte van tijd zal ook veranderen, en wat jullie op dit moment niet weten is dat jullie de controle hebben over de manier waarop die relatie verandert. Als jullie op geen enkele manier de touwtjes in handen nemen, zal het antwoord zijn, bij gebrek aan een beter, dat tijd zal krimpen. Tijd heeft sowieso al de natuurlijke neiging om te krimpen. Dat ligt in de aard van de mensheid omdat alles relatief is. Als je teruggaat naar toen je 1 dag oud was, was die ene dag 100% van je leven. Als je teruggaat naar de tijd waarop je 1 jaar oud was, was die dag slechts een klein percentage van je leven. Tijd heeft dus de natuurlijke neiging om te krimpen naarmate je ouder wordt. Wij zeggen dat nu zelfs de atoomklokken het verschil waarnemen. Als gevolg van de verschuiving in Chili hebben grote veranderingen plaatsgevonden. Ten eerste is de stand van de aardas veranderd; het is niet meer dezelfde stand als voorheen. De as was al verschoven en jullie wetenschappers doen verwoede pogingen om uit te zoeken hoeveel en hoe ze die exact kunnen meten omdat ze nu een groot verschil hebben waargenomen. Dit is over de hele wereld gemeld omdat de zon gewoonlijk op een bepaalde tijd van de dag een bepaald venster binnenkwam en die tijd nu veranderd is. Die tijden zijn over de hele wereld veranderd. Jullie wetenschappers zoeken naar antwoorden om te beschrijven wat er heeft plaatsgevonden, maar laat ons jullie een kort antwoord geven zodat jullie kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Wij hebben jullie verteld dat het vloeibare, innerlijke deel van de Aarde groter is geworden en dat dit deel honderden jaren lang groter is geworden — vooral de afgelopen 60 jaar. Nu dat deel groter is geworden, is de Aarde zelf niet meer zo vast en solide als jullie dachten. De aardbevingen in Chili en de aardbevingen in de Ring van Vuur, inclusief degene in Haïti, hebben een verandering in de planeet teweeggebracht en niet alleen in de stand van de aardas. Ze hebben in feite de planeet een klein beetje uitgerekt of langer gemaakt. Nogmaals, dit is een punt waarover jullie wetenschappers het niet eens zijn, maar wij zeggen jullie dat het proces van dat kleine beetje langer maken van de planeet haar tegelijk rondom het midden een beetje smaller heeft gemaakt. Dit betekent dat ze sneller draait en dat zorgt ervoor dat op dit moment je relatie met betrekking tot tijd verandert.

Wij moedigen jullie aan om met dit concept wat jullie tijd noemen te spelen. Ga terug naar enkele grondbeginselen want jullie hebben allemaal manieren bestudeerd om tijd te reguleren en te leren hoe je tijd naar de toekomst kunt projecteren. Jullie weten dat een groot deel daarvan in je eigen overtuigingen ligt. Jullie geloven dat tijd exact is en dat jullie daarmee moeten leven. De atoomklokken zullen niet veel langer meer werken omdat ze heel vaak bijgesteld moeten worden door wat er staat te gebeuren op Aarde en enkele veranderingen die al plaatsvinden. Omarm die veranderingen. Wees er niet bang voor, want jullie rustige reactie is in feite datgene wat de Aarde nodig heeft om tot rust te komen. Door jullie reactie kunnen jullie als lichtwerkers stabiliteit bieden, niet alleen aan de Aarde maar ook aan de mensen om je heen.

Een nieuwe “schommeling”
Deze veranderingen en degene die komen gaan kunnen in veel verschillende gebieden grote angst teweegbrengen. Jullie zijn degenen die deze energie stabiel kunnen houden; jullie kunnen meehelpen deze evolutie heel positief te maken. Laat ons jullie ook dit vertellen… omdat de stand van de aardas van de planeet iets verschoven is, is er ook een nieuwe schommeling ontstaan. Er zat altijd al een schommeling in de rotatie van de Aarde, dat is geen geheim. Dat was altijd al bekend, maar die schommeling is nu veranderd en het is mogelijk dat dit voor jullie een situatie creëert waarover wij jullie willen vertellen.

Zoals we al eerder hebben gezegd, kennen jullie van die “op- en neergaande” perioden waar jullie allemaal doorheen gaan. Die zijn nu echter veel sterker geworden dan we ooit voor mogelijk hielden. Sommige fysieke reacties op deze nieuwe schommeling kunnen ervaren worden als emotie. Soms zal dat verheffend zijn zoals vreugde of opgewektheid, terwijl dat een andere keer depressiviteit kan zijn, alsof je niet uit je bed kunt komen. Dit zijn gewoon normale cycli omdat jullie een deel zijn van de Aarde en zij een deel is van jullie. Wanneer zij door deze verandering gaat, weerspiegelen deze zich in jouw lichaam. Dit is een van de manieren waarop jullie kunnen helpen deze veranderingen te gronden en deze energie met haar te centreren of in evenwicht te brengen. Weet dat die verandering invloed op je gehad heeft en vind manieren waarop die invloed positief kan zijn.

Over de golf surfen
Er zijn precieze momenten op deze planeet waarop jullie iets kunnen lanceren of iets nieuws kunnen beginnen. Vroeger werd de astrologie en de astronomie gebruikt bij het vinden van de geschiktste tijd om een nieuwe zaak of een nieuw project te beginnen. Jullie kenden de rotatie van de zon en de verschillende planeten, de conjuncties en jullie wisten hoe die je plannen wel of niet konden ondersteunen. Nu komt daar nog een complete golf van energie bij die het tapijt onder je voeten verschuift en wel op een zodanige manier dat ze een golfbeweging door de hele lengte ervan stuurt. De invloed van dat tapijt zal niet alleen hoge en lage plekken creëren maar ook plekken waar je heel effectief en energiek aan iets nieuws kunt beginnen of waar je in wegzinkt en dichtslaat. Ben je je eenmaal bewust van deze hoogte- en dieptepunten dan kun je de timing ervan leren zodat je er het best gebruik van kunt maken. Wij vragen jullie om heel goed te letten op hoe je je voelt, waar je passie ligt en hoe je die kunt manifesteren in de buitenwereld. Maar ook om te letten op de invloed die je op de mensen om je heen hebt. Dat zal je vertellen of je met je zielswerk bezig bent of niet. Positioneer jezelf op het juiste punt zodat je, wanneer de grote golf doorkomt, niet overweldigd wordt en jezelf moet beschermen, maar op de juiste plaats bent om erdoor gelanceerd te worden. Daarom ben je hier.

Jullie zijn degenen die de geheimen van Thuis meenamen — uit Lemurië en Atlantis — in de hoop dat de mensheid ooit een fase zou bereiken waarop jullie konden terugkeren en het opnieuw doen. Hier zijn jullie dan. Jullie hebben het gemaakt. Jullie hebben nu stuk voor stuk de kans om in deze energie te stappen en jezelf op dat lanceerpunt te positioneren. Lieverds, het vraagt ontzettend veel moed om dat te doen want jullie kunnen zien dat de energie in beweging is. Sommigen zullen er wellicht even hun teen in willen stoppen, omdat ze er nog niet zeker van zijn of ze er wel in willen springen. Als je dat doet, zullen wij zeker naar je toe komen om je erin te duwen. Het is tijd. Jullie zijn stuk voor stuk op specifieke tijdstippen gekomen omdat je precies in deze tijd hier wilde zijn, want dit is de tijd van de grote verandering. Dit is het moment waarvan is gezegd dat de verandering echt van start gaat. Dit is de tijd waarop je zult merken dat overal op deze Aarde dingen veranderen waar jullie eeuwenlang over gesproken hebben. Jullie bevinden je in een positie om jezelf op dat omslagpunt van die golf te positioneren. Dit is voor iedereen heel persoonlijk want als je probeert de gewone maatstaven te gebruiken die je altijd hebt gebruikt voor je eigen evolutie, zullen die niet meer op dezelfde manier werken. Met andere woorden: je kunt niet meer op de gebruikelijke manier naar de vibrationele ontwikkeling van je evolutie kijken. Wij vragen jullie om in deze tijd vriendelijk en begrijpend te zijn voor elkaar, want irritatie en opvliegendheid kunnen snel opvlammen.

Economieën op Aarde
Wij willen het ook hebben over de economieën op Aarde. Jullie beschikken over veel systemen om energie en geld uit te wisselen. Jullie hebben een systeem dat de effectenhandel wordt genoemd. Dat systeem boeit ons erg, want het is voor ons heel interessant dat jullie een totaal systeem hebben opgebouwd dat is gebaseerd op perceptie van perceptie van perceptie. Wij zouden zoiets nooit hebben gedroomd. Er waren mensen voor nodig om dit hele proces uit te vinden. Als gevolg daarvan hebben jullie een perceptie van een perceptie en daarop zijn jullie economieën gebaseerd. Lieverds, jullie zijn door een van die golfbewegingen gegaan en dat heeft invloed gehad op de hele wereld. Jullie hebben tijdens een van deze golfbewegingen een economische gebeurtenis meegemaakt. Wij zeggen jullie dat er nog meer zullen komen. In feite bestaat er een grote golfbeweging die heel snel kan komen. Wij kunnen niet zeggen wanneer dat zal zijn, omdat jullie de perceptie hebben die het tijdstip ervan bepaalt. Wij zeggen ook dat dit niet negatief hoeft te zijn, want het kan een positieve gebeurtenis zijn. Dat is geheel aan jullie, maar wij zeggen wel dat op dit gebied verandering op komst is.

Jullie hadden kansen toen de golf kwam die de ballon doorprikte waardoor de lucht eruit verdween. Plotseling slonk deze te sterk opgeblazen ballon tot praktisch niets. Nu nemen jullie een economisch herstel waar. Jullie zien het omdat jullie het waarnemen. Zo werkt jullie systeem — omdat jullie het willen waarnemen. Dat is precies wat er gebeurt, maar de onderliggende grondbeginselen die een kans hadden om tijdens die uitbarsting te veranderen, zijn niet veranderd. Daarom zullen jullie op deze terreinen meer problemen ondervinden totdat jullie zullen inzien dat er fundamenteel iets moet veranderen in de manier waarop jullie op Aarde zaken doen.

Wij willen ook een gebied aanpakken waar de Hoeder liever niet aankomt, en we gaan het daarom even hebben over de politiek. Jullie zien daar iets heel interessants gebeuren. Het gebeurt over de hele wereld, maar in de Verenigde Staten is het heel duidelijk te zien. Het is gebeurd sinds de ongelofelijke ruk in de polariteit. Nu het nieuwe veld van trialiteit binnen begint te komen, hebben jullie drie posities van waaruit je naar de dingen kunt kijken in plaats van maar twee. Jullie hebben een nieuwe perceptie van waaruit je alles kunt bekijken. Toch is het moeilijk om die nieuwe perceptie aan te grijpen, te vertrouwen, te begrijpen wat het betekent en hoe het werkt. Velen van jullie gaan door een tijd waarin je eigen percepties, ideeën en relaties gaan veranderen, maar dat gebeurt ook op economisch gebied in de hele wereld. Eén ding hebben jullie allemaal geleerd van deze recente economische recessie en dat is dat al jullie economieën met elkaar verbonden zijn. Dat is onvoorstelbaar mooi, lieverds, want dat betekent echt dat jullie niet langer een wereldoorlog kunnen hebben. Wie zouden jullie dan bombarderen? Jezelf? Dit is prachtig want het met elkaar verstrengeld zijn zal dit alles veranderen. Veel hooggeplaatste functionarissen verwachten dat dit wel zal gebeuren, maar de veranderingen op Aarde gebeuren heel snel en zijn heel radicaal. Dit geldt niet alleen voor veranderingen in de planeet, maar ook voor de veranderingen in jullie als mens. Als gevolg daarvan is het waarschijnlijk dat de economische systemen die jullie gesteund hebben, nog een keer zoiets ondervinden. Maar als jullie dit weten en je ervan bewust zijn, kun je jezelf op het hoogste punt positioneren om iets positiefs te creëren in plaats van iets negatiefs. Er zullen problemen ontstaan met jullie systemen op Aarde. Welnu, hoe lossen jullie die op? Hoe veranderen jullie dat? Wij kunnen jullie vertellen hoe het eruit zag in de dagen toen dit soort systemen goed werkten, toen jullie gemeenschappen hadden die in hun kracht stonden en dat was de kern van de gemeenschap. Het uitgangspunt was toen niet: “Hoe verdienen wij geld? Hoe zorgen wij voor onszelf? Hoe krijgen we een beter leven?” In plaats daarvan was het uitgangspunt: “Hoe zetten we de mensen om ons heen in hun kracht?” Dat was het grondbeginsel dat bestond in de dagen van Lemurië. Het werd zo zuiver gedaan dat er geen behoefte was aan wetten, er bestonden alleen gebruiken/gewoonten. Dat was ongelofelijk mooi en die dagen keren terug.

De ziel van bedrijven in de nieuwe energie

Er ligt voor jullie een uitdaging in de manier waarop jullie tot dusver een bedrijf definiëren. Laat ons het daarom eerst over de uitdaging hebben omdat elke persoon die deel uitmaakt van zo’n collectief dat jullie een bedrijf noemen, een ziel heeft. Het hele bedrijf, het doet er niet toe of dat bestaat uit één, vijf of 500 personen, heeft een ziel omdat het een energie heeft die als een geheel handelt. Het moment waarop jullie die functie in de wereld vaststellen, kunnen jullie het hele begrip/idee van een bedrijf veranderen, vanaf de top tot op de werkvloer. Wij willen hiermee zeggen dat bedrijven die alleen in zaken zijn met het doel om winst te maken, dat niet langer kunnen doen, omdat jullie ontdekken dat het een lege huls is. Er zit geen ziel in. In de toekomst zien wij een tijd waarop overheden alleen een vergunning afgeven voor de start van een bedrijf wanneer dit bedrijf zal gaan functioneren vanuit een bewustzijn en zich zal inzetten voor haar werknemers zelfs als dat ten koste gaat van de winst. Het bedrijf zal dezelfde verantwoordelijkheid hebben als jullie allemaal in het dagelijkse leven. Tot op dit moment is dat op Aarde nog niet gebeurd. Het is nu tijd om te overwegen wat je op jouw individuele niveau kunt doen, waar je ook werkt, wat voor bedrijf je ook bezit of in wat voor structuur je werkt of dat nu binnen de overheid of binnen de religie is. Dat zijn de collectieve gemeenschappen van mensen die heel snel zullen moeten evolueren.

Uitgroeien boven de polariteit

Dit is een tijd waarin jullie veel van dit soort veranderingen kunnen voortbrengen om positieve resultaten te krijgen in plaats van cycli van angst en problemen te ervaren. Toen er in de Verenigde Staten verkiezingen waren, konden jullie niet besluiten wie er president moest worden. Het ene moment vonden jullie een extra stem hier en het andere een extra stem daar. Dat was het begin van een ruk in de polariteit en het leek bijna alsof jullie je eraan vast klampten. Jullie gingen net een veld van trialiteit binnen maar klampten je vast aan dat oude, vertrouwde stuk. Jullie klampten je daar zo sterk aan vast dat de hele wereld lachte om jullie verkiezing en wat ermee gebeurde. Maakte het enig verschil wie er won? Niet echt, want de realiteit ervan toonde de dualiteit en de problemen. In de Verenigde Staten zijn jullie daar nog niet bovenuit gegroeid, maar het is nu de tijd om dat heel snel te gaan doen. Lieverds, en vooral degenen in de Verenigde Staten, jullie hebben nog maar een heel kort tijdsbestek dat jullie dit kunnen oppakken en er iets van kunnen maken. Wij bidden dat de leiders iets van deze boodschap kunnen horen, want jullie zijn zo ver in de polariteit geraakt dat jullie niet meer weten waar de middenweg is. Het is heel belangrijk om terug te keren naar een punt waarop niemand het juist en niemand het verkeerd heeft. Het is tijd om uit te gaan zoeken op welke manier jij en je buren gelijk zijn in plaats van waarop jullie van elkaar verschillen. Het is tijd om uit te gaan zoeken hoe je mensen in hun kracht kunt zetten in plaats van je energie te spenderen aan het proberen ze te leiden. Vergeet niet dat jullie enkele van de grootste spirits op Aarde hebben en die staan te trappelen om aan het werk te gaan en licht te verspreiden op deze planeet. Als jullie ruimte maken om dat te laten gebeuren, zullen jullie over de hele wereld grote veranderingen zien. Dat gebeurt nu. Het gebeurt in vele culturen, meestal heel stilletjes. Zorg ervoor dat je stem wordt gehoord.

Welnu, hoe gaan jullie daar mee om? Jullie zeggen: “Wat kan ik doen? Ik ben geen leider van een land. Ik ben geen politicus.” Lieverds, eenieder van jullie zit nog sterk vast in het veld van de polariteit. Eenieder van jullie denkt dat iets goed of verkeerd is. Het is zo interessant om nu naar jullie nieuwsberichten te kijken, want het gevecht is zo lang doorgegaan dat niemand zich meer kan herinneren waar het oorspronkelijke argument om ging. Door alle informatie op Aarde weg te houden is er doelbewust zoveel angst gecreëerd, dat jullie allemaal gevaar lopen om je greep op de werkelijkheid te verliezen omdat jullie in angst geloven en je met angst bezig houden. Genoeg daarvan! Jullie kunnen zien wat er gebeurt. Er bestaan geen geheimen meer op Aarde. Vertrouw je hart. Sta jezelf niet toe door angst gebiologeerd te worden, want dat is een luxe waarmee je je niet langer kunt vermaken… die je je niet langer kunt veroorloven. Het is tijd om serieus te worden over wat je wilt doen op deze Aarde. Het is tijd om te weten dat je de kracht hebt om je eigen werkelijkheid te creëren. Het doet er niet toe waar je je bevindt in deze golfbeweging, wat er gebeurt met de Aarde, wat er gebeurt met je relatie, je baan, je huiselijk leven of je werkende leven. Jullie hebben een kans om jezelf op de top van de golf te zetten en werkelijk te doen waarvoor je hier naartoe kwam. Wij staan voor 1000 procent achter jullie omdat het onze taak niet is om jullie te vertellen welke kant je opmoet of wat je moet doen. Het is onze taak om jullie te helpen her-inneren wie je werkelijk bent, want je bent hier naartoe gekomen met een heel specifiek doel. Wij houden meer van jullie dan jullie ooit kunnen weten. Het is niet gemakkelijk om de vleugels af te doen en te doen alsof je mens bent. Jullie lopen op die manier tegen vele muren aan en daarom houden wij van jullie. Want deze taak kan alleen worden gedaan op de manier waarop jullie die zullen doen.

Wij verlaten jullie nu met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en zet anderen in hun kracht bij elke gelegenheid die je krijgt. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Land van het hart

Overal waar Steve en ik de kans kregen om naartoe te reizen voelden wij de hartverbinding met de mensen die we hebben ontmoet. Kort geleden keerden we terug uit Sao Paulo, Brazilië en Buenos Aires, Argentinië. Wij vonden de Zuid-Amerikanen heel liefdevol en warmhartig. De mensen die we in die landen hebben ontmoet leken in hun passie te zijn want zij tonen blijdschap in hun wereld van alledag. Het was heerlijk om contact te maken met de familie die op ons wachtte.

In mijn kantoor hangt aan de muur een wereldkaart. Er zit een gouden plaat op met de woorden “Wereldreizen van Lightworker”. Ik kreeg deze kaart aan het begin van ons werk en heb hem altijd bijgehouden met kleine rode pinnetjes op elke plaats waar we zijn geweest. Ik ben zo blij dat we Brazilië en Argentinië kunnen toevoegen aan deze kaart waaraan zo veel prachtige herinneringen verbonden zijn. Wanneer ik naar de kaart kijk voel ik me gezegend dat wij de kans hebben gehad om zo veel plaatsen in deze wereld te bezoeken. Maar wanneer ik er eens beter naar kijk, zie ik pas hoeveel van de wereld we nog kunnen ervaren.

De dag dat we van deze reis naar huis vlogen verraste Steve mij met een prachtige hartketting. De steen wordt Rose de L’Inca genoemd. Het is een Argentijnse steen met unieke nuances van roze. Ik kan er duidelijk de hartenergie in zien. Hij zei dat hij wilde dat ik de hartenergie van Zuid-Amerika zou voelen als ik hem droeg. Ik zal dat echt voelen en ook Steve’s liefde voor mij.

Ik vind het fijn wanneer we de kans krijgen om iets van de plaats te zien waar we naartoe gereisd zijn maar dat is niet altijd mogelijk. Wat ik wel meemaak is de Lichtwerker familie. Hierdoor wordt het één prachtige met elkaar verbonden wereld. Elk land is van het hart.

Mijn dank gaat uit naar de hele lichtwerker familie in Zuid-Amerika die ons een welkom thuis hebben gegeven.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.