Oktober 2010

De prachtige puzel
Doe iets!


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Ten tijde van de 10:10:10 was er een energiegolf die ons allemaal bereikte. Deze golf reisde in westelijke richting de wereld rond. Ze bracht een nieuwe golf van energie binnen waarop wij wachtten en waar we naar uitkeken.

Wij werden niet teleurgesteld.

Een dikke knuffel, Steve

Van de groep

Groeten van thuis

Schoonheid, een anker van licht

Thuis verandert nu door wat jullie hier op deze planeet doen. Jullie hebben stuk voor stuk een heel speciaal segment van Thuis meegebracht naar de aarde. Dat stukje van Thuis is niet alleen je boodschap, je innerlijke leiding en je vonk van licht, maar het is ook iets dat jullie op aarde ‘schoonheid’ noemen. Er staat veel te gebeuren wanneer mensen zich ontwikkelen om een groter deel van hun spirit in hun fysieke wezen op te nemen. Veel van de veranderingen waren emotioneel en energetisch, maar nu beginnen ze ook op fysiek niveau plaats te vinden. Het is duidelijk zichtbaar waar dit naartoe leidt. Wij willen met jullie delen wat nuttig is om te weten wanneer jullie deze veranderingen en deze transformatie ervaren. Wij willen jullie vertellen over dat ene anker, dat deel dat in elke situatie tijdens deze groei ervaringen je energie zal vasthouden. Wij weten dat dit voor de meesten van jullie moeilijk is om te horen of te begrijpen maar vooral om te voelen. Wij vragen jullie om deze informatie eerst in je mentale lichaam op te nemen en haar dan gewoon naar je gevoel te laten sijpelen, want jullie bezitten nu de schoonheid van Thuis in je wezen.

Velen van jullie zijn naar de aarde gekomen met een sterke hartverbinding. Als kind moesten jullie leren hoe je die moest temperen en je energie zo dicht mogelijk bij je te houden om te passen in een wereld waarin je niet leek te passen. Dat gaf heel wat problemen, toch leerden jullie hoe je je energieveld dicht om je heen kon houden om je de illusie van gescheidenheid te geven. Nu beginnen jullie te begrijpen dat jullie met elkaar zijn verbonden en dat dit altijd zo is geweest. Jullie beginnen die beperking, dat energieveld dat jullie zo samengeperst en strak om je heen hielden, te laten gaan. Nu beginnen jullie terug te keren naar wie jullie werkelijk zijn, en dan gebeurt er iets dat met praktisch iedereen zal gebeuren. Jullie zullen een verlies van je eigen grondingsproces voelen en zodra dat gebeurt, dan is het eerste wat jullie doen: gaan twijfelen aan jezelf. Het is op deze planeet nu heel gewoon dat wanneer je naar de dingen kijkt die je lange tijd hebt gedaan, je je begint af te vragen of je ze wel goed doet. Jullie beginnen op veel manieren aan jezelf te twijfelen, maar wij vinden dat niet zo negatief. Het is gewoon een kans om alles opnieuw te evalueren. Dus, zodra jullie deze beperking gaan verliezen, beginnen jullie je met de energievelden van andere mensen te verbinden en voelen hen aan zoals jullie dat vroeger deden. Jullie beginnen je verbinding met alle mensen om je heen te voelen. Omdat dit ongewoon is, zorgt het ervoor dat jullie je autonomie en je gescheidenheid verliezen, maar ook de illusie van wie je denkt dat je bent.

Innerlijke schoonheid
Daarom beginnen jullie te werken met harmoniserende technieken en leren jullie hoe je je energie veilig het universum in kunt sturen. Als wij jullie zouden vertellen dat je een stroom van je schoonheid en energie het universum in kunt sturen en dat die door iedereen gevoeld kan worden, zouden heel weinigen dit doen omdat jullie denken dat je energie niet perfect is. Jullie zouden zo sterk aan jezelf twijfelen dat jullie je eigen schoonheid zouden blokkeren en beperken. Omdat jullie leven op de planeet van vrije keuze, is het voor alle mensen een constante cyclus geworden om dat te doen. Het is onderdeel van het proces waar jullie inzitten om je energieveld strak om je heen te houden en te doen alsof je afgescheiden bent van het geheel. Dat is aan het veranderen, nu jullie een begin maken met het loslaten van deze grenzen waar jullie tijdens je incarnaties op aarde zo hard aan hebben gewerkt. Het eerste wat jullie zien is dat je een deel van het geheel bent. Wij zeggen dat je een stukje bent van een puzzel die zonder jou niet kan bestaan. Je bezit een unieke schoonheid, een stukje van Thuis dat alleen zichtbaar wordt door je glimlach, je woorden en je vibratie. Je eerste en belangrijkste verantwoording is het vinden van je eigen innerlijke schoonheid, want dat stukje van de puzzel is nu nodig. Dit zal voor de meesten van jullie nogal eng zijn. Het is gemakkelijk om schoonheid in iemand of iets anders te vinden, maar het is moeilijk om je eigen schoonheid te zien. Het hoort bij de sluier die jullie zelf aan het begin van dit spel hebben ontworpen en die jullie ervan weerhoudt om te zien wie je werkelijk bent. Die sluier begint nu uiteen te vallen, langzaam maar gestaag. De sluier wordt zwakker en jullie beginnen dingen te voelen die jullie nooit eerder hebben gevoeld.

Doe iets!
Jullie beginnen te beseffen dat je in het universum de verantwoording hebt om in dit proces een rol te spelen. Diep vanbinnen zijn jullie je bewust van een gevoel dat er van je wordt verwacht dat je in je leven iets groots doet. Wij zijn het daarmee eens en voorspellen dat jullie spoedig de kans zullen krijgen om je eigen stukje schoonheid van Thuis zichtbaar te maken en de Hemel op Aarde te creëren. Jullie hebben hier allemaal aan gewerkt, want het is een fantastisch stukje van de puzzel die pas kan bestaan als alle stukjes op hun plek liggen. Jij bezit een van die stukjes. Je passie, je enthousiasme en de dingen die je spirit doen oplichten zullen je naar je eigen schoonheid brengen. Ze zullen je naar de meest ongelofelijke ideeën brengen, en begrijp alsjeblieft dat de manier waarop jullie op deze planeet schoonheid hebben gedefinieerd, heel vreemd is. Het is interessant om te zien hoe iedereen schoonheid definieert, want gezien vanuit vele opvattingen is het een stukje van Thuis. Het is een herinnering van een stuk dat je kent. Wanneer je de zon ziet opgaan boven een ongerept landschap en je ziet die energie opkomen en zegt: “oh, dit is prachtig!” dan herinner je je op dat moment Thuis. Je herinnert je dan datzelfde gevoel dat je Thuis elk moment hebt. Het zal in deze tijd nuttig zijn om elke dag wat tijd te besteden aan het vernieuwen van je schoonheidsidee, om haar te waarderen en om te oefenen in het tot uitdrukking brengen ervan. Het is tijd om het aan te durven je aan mensen te laten zien en hen binnen te laten om zo die beperkende grenzen los te laten waaraan je zo hard hebt gewerkt om ze vast te houden. Het is tijd om eraan te beginnen.

Dit zijn de dingen waar jullie allemaal doorheen beginnen te gaan. Het is niet gemakkelijk en dat weten wij. Hoewel wij nooit zijn geïncarneerd op aarde en het spel van doen alsof je mens bent hebben gespeeld, zijn wij hier om jullie te helpen herinneren wat je ware aard is, want wij zijn op een veel groter niveau een deel van jullie. Wij zijn hier om jullie te helpen herinneren dat jullie in de eerste plaats een spirit zijn en in de tweede plaats een mens. Wij zijn hier om jullie te helpen herinneren dat jullie een prachtige familie zijn, dat jullie de zonen en dochters van de koning zijn. Jullie zijn ongelofelijk speciaal en jullie bezitten een licht van Thuis dat op deze planeet nu meer dan ooit nodig is. Wij weten dat dit eng voor jullie is. Wij weten dat jullie aan jezelf twijfelen, dat hoort bij de menselijke conditie en toch applaudisseren wij voor jullie. Als je de wind in je rug voelt, dan zijn dat onze vleugels die tegen elkaar wrijven terwijl wij voor je applaudisseren omdat je uit die kleine gemakszone stapt die je zolang hebt gekoesterd als je veilige gebied. Nu zul je merken dat ze je beperkt. Ze zal je frustreren, je aan jezelf doen twijfelen en daarom kun je haar gaan loslaten en het energieveld worden dat je altijd bent geweest. Voor het eerst is het mogelijk om die energie in je fysieke lichaam vast te houden. Dat is nieuw en als gevolg daarvan ontstaan er nieuwe communicatievormen. Mensen besteden momenteel uren met praten tegen elkaar en gebruiken woorden om te communiceren, echter zonder veel succes. Maar zodra de vibraties synchroon lopen vraagt het slechts een fractie van een seconde om tot de essentie te komen. Jullie zullen in staat zijn om heel snel tot elkaar door te dringen en de niveaus te bereiken die wij “diep contact” hebben genoemd. Het is een deel van je natuurlijke vorm zodra jullie veel van wat je ter bescherming om je heen hebt gebouwd gaan loslaten.

De terugslag van twijfel
Dit is een tijd om jullie te laten weten dat het oké is om je niet zo lekker te voelen. Het is oké om je zwak te voelen, want iedereen op deze planeet voelt zich ook zo, ook al zeggen ze dat niet. Het behoort tot de conditie waar mensen op dit moment doorheen gaan ter voorbereiding op wat komen gaat. Wij hebben het gehad over de golven die rond en door de aarde gaan en we hebben het daar al jaren over gehad. De energiegolven begonnen op 01:01:01 en 02:02:02. Het is gemakkelijk gezegd dat als je de top van de golf pakt, je heel gemakkelijk vooruit wordt geduwd. Je eigen energieveld is veranderd omdat jullie je werk hebben gedaan en nog doen. Jullie veranderen bewust jezelf en daarom verandert ook de buitenwereld. Het is voor jullie aanvaardbaarder om te zijn wie je bent. Met al je prachtige eigenschappen en zwakheden, moeten jullie het beeld dat wij van jullie hebben, begrijpen. Jullie zijn de volmaakte onvolmaaktheid van god, want alles aan jullie kant van de sluier moet een beetje onvolmaakt zijn om te kunnen bestaan. Dat zijn jullie. Jullie ontwaken nu uit de droom. Jullie beginnen te ontdekken dat je over krachten beschikt die je verstand te boven gaan. Jullie ontdekken dat jullie niet van elkaar gescheiden zijn en dat jullie verwanten hebben, ook als jullie nog niet klaar voor ze zijn. Dus het ene stukje waar wij jullie vragen om naar te kijken, is om het aan te durven je eigen schoonheid te zien. Dat is heel moeilijk, want jullie zijn anders opgevoed. Wanneer je in de spiegel kijkt zie je direct je onvolmaaktheden die je voortdurend hebt getracht te perfectioneren. Nu vragen wij je om daarmee op te houden en te erkennen wat je bent. Erken alles… want wat jullie onvolmaaktheden noemen zijn de dingen die perfect bij je passen.

Lieverds, het is een poosje geleden dat de mensheid leerde om een bepaalde substantie te maken die praktisch gelijk is aan diamant. Dit zorgde ervoor dat de diamanthandelaars hun diamanten gingen voorzien van een merkteken omdat ze het verschil tussen een door de mens gemaakte en een natuurlijke diamant niet konden zien. De meeste diamanten worden tegenwoordig gemaakt voor industrieel gebruik, maar wij vinden het interessant en de reden daarvoor is heel eenvoudig. In een door de mens gemaakte diamant zitten geen imperfecties, daarom zijn ze niet kostbaar. Is dat niet interessant? Ze zijn te volmaakt. Het zijn in feite de insluitsels in de diamant, de manier waarop de diamant het licht reflecteert en sprankelt, die de schoonheid bepalen. Dat zijn jullie.

Wij kijken naar het geheel van de diamant, het geheel van jullie. In plaats van te kijken naar de onvolmaaktheden, concentreren we ons op die onvolmaaktheden en proberen een manier te vinden om ze positief te gebruiken. De onvolmaaktheden zijn de insluitsels van je diamant en die maken je diamant tot een unieke schoonheid van Thuis. Het is niet gemakkelijk, want het betekent het erkennen van je meesterschap en van wie je bent. Het moeilijke deel is je ego, want je ego moet altijd in evenwicht zijn. Dat beseffen jullie.

Ruimte maken voor de andere goden:
De kunst om anderen in hun kracht te zetten
Velen van jullie kijken te dicht om je heen en zijn zo ongerust dat je nog in je ego zit dat je nooit opstaat om te getuigen van je vrede en je tevredenheid. Jullie delen nooit het stukje van je schoonheid dat je van Thuis hebt meegebracht. Dus gaat het erom dat alles in evenwicht te brengen. Jullie willen dat echter controleren hoewel de manier om je ego te controleren en tegelijk je eigen ware schoonheid tot uitdrukking te brengen in feite heel eenvoudig is. Maak jij ruimte voor de andere goden in het universum? Wij zeggen je nu dat het grootste geheim dat wij je kunnen vertellen is dat jij god bent. Jij bent datgene waar je naar hebt gezocht. Het zoeken buiten jezelf heeft je naar binnen geleid. Jij bent dat ene stukje dat alles bevat, maar de sluier weerhoudt je ervan je dat te herinneren. Wij gaan je helpen dat te herinneren en de veranderingen te ervaren die alle mensen nu beginnen te ervaren. De manier waarop wij hieraan met jullie zullen werken, lieverds, is om jullie in het hoogste licht dat wij kennen omhoog te houden. Wij zijn hier om jullie op elke manier die wij kennen in je kracht te zetten. Wij hopen dat jullie die boodschap oppakken en iemand anders in zijn kracht zetten, want ware bekrachtiging wordt alleen geactiveerd wanneer je omringd bent door mensen die in hun kracht staan. Jullie kunnen in een oogwenk een bekrachtigde gemeenschap creëren en dat zal gebeuren. Jullie kunnen nu die energie in je energieveld vasthouden. Jullie kunnen nu meer van je verbinding met Thuis in je fysieke lichaam vasthouden vanwege de evolutionaire veranderingen die iedereen van jullie nu ervaart. Angst, eenzaamheid en je onwaardig voelen zijn menselijke emoties en jullie zullen allemaal door deze niveaus van evolutie heengaan. De uitdaging komt wanneer je echt aan jezelf twijfelt, wanneer je echt gelooft dat je niet waardig bent of dat je niets te geven hebt. Wij zeggen je dat als dat het geval zou zijn, je niet op aarde zou zijn!

Dit is geen gemakkelijke planeet om op te leven; het is geen vakantieoord. Hoewel ze de tuin van het universum is, is het een heel moeilijke energie om in te zijn voor zover het planetaire energieën betreft. Wij zijn hier om jullie te helpen herinneren wat je ware aard, je kracht en je eigen energie is. Wij zijn hier niet om jullie te vertellen dat je deze weg of die andere moet volgen, want dat is geheel aan jullie. Dat zijn jullie keuzes, want jullie leven op de planeet van de vrije keuze. Veroordeel jezelf niet vanwege de keuzes die je maakt, maak ze gewoon, zelfs als ze naar jouw mening verkeerd zijn. Als je keuzes maakt, kun je teruggaan en ze veranderen. Als je geen keuzes maakt, verval je in een vastgeroeste gewoonte. Dan ontstaan er veel uitdagingen omdat je niet langer de controle over je leven hebt. Dit is een tijd waarin jullie de touwtjes in handen gaan nemen. Ook al ken je niet precies de richting die je op moet, hoe die voelt of eruit ziet, je weet wellicht wel dat waar je op dit moment bent, niet de energie voor je bezit. Dus het doet er niet toe welke richting je opgaat, het zal je op het pad brengen waarop je keuzes moet maken en je eigen omgeving moet creëren, ook al is dat niet precies de perfecte omgeving die je graag wilt. Het zal ertoe leiden dat je die keuzes maakt en om vrijuit dat stukje te vinden.

Het veld gebruikt als resonantiekamer
Lieverds, het energieveld rondom je lichaam is groter geworden. Lange tijd was het slechts vijf centimer van je lichaam af en nu is dat voor velen 2 tot 2½ meter, voor enkelen zelfs 3½ meter. Dit heeft veel werk gevraagd. Het heeft ook veel beperkingen van je geëist en moeite gekost. Maar het was de moeite waard, want wanneer jullie nu evolueren, zullen jullie dit energieveld rondom je lichaam gebruiken als je resonantiekamer, als je basisenergie van waaruit je nu zult uitzenden. Daardoor zal je energieveld groter worden en niet langer beperkt zijn door de grenzen. In het begin zal er veel misbruik van deze energie worden gemaakt. Zodra er meer over bekend wordt, zullen er heel wat mensen zijn die proberen haar voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Er zullen heel wat typische dingen zijn die mensen doen wanneer ze iets nieuws leren. Toch is het een van de grootste sleutels die jullie gaat helpen om deze stappen te zetten. Wij hebben het erover gehad dat het op de top van de golf zijn je gewoon een gemakkelijke rit geeft, je gewoon nog wat meer energie geeft in plaats van te moeten vechten voor ieder stukje ervan. We hebben jullie echter niet verteld dat er, voordat een golf te kust bereikt, een terugloop van energie is die de andere kant op lijkt te gaan. Het water moet terugstromen om de volgende golf weer op te bouwen. Op dit moment zitten jullie in die terugloop. Daarom raken sommige mensen in paniek en hebben het gevoel vast te zitten, waardoor ze dan bovenmatig reageren op hun omgeving. Daarom hebben veel mensen nu heel rauwe emoties en het gevoel alsof ze op het randje van hun wereld staan. Wees niet bang voor wat wij jullie vertellen. Het helpt om te weten dat je niet alleen bent, maar het helpt ook om te weten dat dit een evolutionair proces is waar alle mensen doorheen gaan. Om van punt A naar punt B te komen, waar je meer van je eigen spirit in je fysieke lichaam kunt herbergen, is het noodzakelijk om door een paar van deze veranderingen te gaan. Hetzelfde effect zal voelbaar zijn tijdens de 11:11:11 en de 12:12:12.

 

Dus dit is de terugloop, te terugslag. Dit is de tijd waarop jullie allemaal voelen dat de energie van je weggezogen wordt in plaats van je opvult. Maar wij willen dat jullie je ogen gericht houden op het grotere beeld, want hoe sterk die terugslag ook is en hoe verloren sommigen van jullie je nu ook voelen, jullie weten wat eraan komt. Jullie weten dat deze eerste energiegolf die de komende drie jaar binnenkomt, een nieuwe vorm van mensheid brengt, een nieuwe bekrachtigde omgeving waarin jullie nooit de kans hebben gehad om te leven. Dit zijn geen gemakkelijke overgangen voor mensen die weerstand bieden tegen verandering. Niet veranderen is een van jullie veiligheidsmechanismen. Nu zullen jullie ontdekken dat je spontaner zult loslaten. Jullie zullen het verwelkomen en hoewel jullie dit energieveld en deze veiligheidszone al heel lang hebben opgebouwd, zodra je voelt dat er beweging in komt, wordt enthousiast! Kijk naar alle mogelijkheden. Kijk wat er met je gebeurt en kijk naar het effect dat je hebt op mensen om je heen waarvan je nooit had kunnen dromen. Doe het en je zult je innerlijke schoonheid gaan voelen. Dit is de tijd om bewust de volgende stap te zetten en dagelijks met deze energie te gaan werken en er niet bang voor te zijn. Speel ermee. Speel en doe net alsof je de nieuwe mens bent. Speel en stuur de mooiste schoonheid die je durft te zien naar buiten. Wij hebben het niet over fysieke schoonheid, maar over passie en de dingen die je spirit doen oplichten. Dat zal bijna altijd zichtbaar worden in het fysieke lichaam, maar jullie moeten eraan denken dat fysieke schoonheid op deze planeet niet goed gedefiniëerd is, want het betekent voor eenieder van jullie iets anders. Er is altijd iemand die je schoonheid zal zien als je die naar buiten laat stralen. Alles wat je moet weten is dat je op het juiste pad bent, om in staat te zijn je effect te zien en om in staat te zijn die stappen te zetten. Deze terugloop of terugslag waar jullie nu in zitten is ter voorbereiding.

Dit is de laatste zuivering voordat de eerste golf bezinkt. Veel mensen op deze planeet zullen uit hun evenwicht zijn omdat ze tijdens deze eerste energiegolf in het duister, in de modder en al de verwarring zullen staan. Jullie zullen echter volmaakt stil staan als een baken van licht waar anderen naartoe zullen komen en vragen: “Wat is er gaande? Wat gebeurt er toch? Hoe voel jij je? Kun jij hier iets mee?” Dat zijn de momenten waarop je je eigen ware schoonheid gaat vinden en erkennen. Lieverds, het is tijd om je eigen meesterschap te erkennen. Erken wie je bent. Niet alleen in dit leven maar in al de incarnatie die je hier hebt gehad. Maak gebruik van de energie van je voorouders. Het ligt allemaal voor je klaar. En bovenal, geniet van deze rit.

Het is voor ons een grote eer om jullie nu met deze woorden en met drie geheugensteuntjes te verlaten. Behandel elkaar met het grootste respect want dat is de manier van een gemeenschap die in zijn kracht staat. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt en denk eraan dat het een prachtig spel is en speel dat spel goed samen.

We verlaten jullie met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en speel goed samen.

Espavo, De groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Eén grote familie
10:10:10 Convergentie van spirit in de mens

Ik voel nog de naglans van deze verlichtende ervaring. Met zoveel lichtwerkers bij elkaar op één plek zal het licht dat werd verspreid nog maandenlang over de wereld stralen.

Wij hielden deze conferentie in het Scottsdale Resort en Conferentie Centrum. Ik denk dat iedereen het welkom voelde dat dit hotel uitstraalt. De mensen die daar werken brachten tot uiting hoe graag ze de deelnemende lichtwerkers mochten. Ze konden de vreugde in ons hart voelen. Ze sloofden zich uit om vriendelijk aan al onze wensen tegemoet te komen. Iedereen genoot van de schoonheid van de woestijn met zijn warme zonneschijn, maar de dag ervoor werd dit gebied getroffen door vier tornado’s die de weg vrijmaakten voor wat er komen ging. Vlak voor of na onze conferentie bezochten de mensen de mooie plekken in de buurt, zoals Sedona en de Grand Canyon.

Ik heb vaak gezegd dat het mijn droom was dat we om iets te vieren een fantastische party zouden hebben met lichtwerkers uit de hele wereld. Met ongeveer vijfhonderd mensen uit vele plaatsen en landen, werd mijn droom waar.

Dit evenement vormde op zoveel manieren een harmonieus geheel. Ik vond het prachtig hoe Jim Self’s en Steve’s werk danste met hun boodschappen. Barry Goldstein presenteerde zijn taal van de liefde met zijn heerlijke muziek die ons allemaal met elkaar verbond. Naast het presenteren met Steve, wat mijn vreugde en passie is, had ik het gevoel dat ik me als programmaleider met iedereen op mijn eigen persoonlijke manier kon verbinden. Ik was blij dat ik aan het begin van de conferentie had aangekondigd dat ik van iedereen een knuffel wilde. Ik denk dat is ze bijna allemaal heb gekregen. Voor degenen die ik heb gemist, jullie zijn me die knuffel nog schuldig!

Vlak voordat we begonnen met de 10:10:10 kwamen de deelnemens vol verwachting binnen. De opwinding hing in de lucht vanaf het allereerste moment. Barry maakte me aan het lachen toen hij zei dat het een soort komen naar een trouwerij was waar iemand vroeg: “Ben jij van de familie van de bruid of van de bruidegom?” Veel mensen stelden eenzelfde vraag: “Ben je hier voor Steve Rother of voor Jim Self?” Toen wij vijf minuten samen waren, bestond die scheiding niet meer. Wij waren allemaal als één bij elkaar voor een reünie van spirituele familie.

Ik heb genoten van ons onderdeel: vrouwenpanel. Wij vertegenwoordigden verschillende achtergronden en leeftijden. Maar de boodschap die wij allemaal tot uitdrukking brachten was het samensmelten van de vrouwelijke en mannelijke energie. De boodschap was dat we onszelf en elkaar moesten bekrachtigen. Ik persoonlijk vond het heerlijk om Roxanne te leren kennen die Jims partner is in liefde en werk. Wij beiden weten wat het vraagt om onze mannen te ondersteunen en onze eigen energie aan dat werk toe te voegen.

Het was voor mij een groot genoegen om mijn aandeel bij te dragen aan dit glorieuze evenement van 10:10:10. Voor degenen die persoonlijk aanwezig waren of on line hoop ik dat jullie het gevoel hebben mij nu beter te kennen. Ja, ik vind het heerlijk om plezier te hebben!

Deze speciale datum werd over de hele wereld op vele manieren gevierd. Wij voelden de golf van energie die over de wereld spoelde en ons allemaal met elkaar verbond. Ik voel hoe mijn hart zich verbindt met dat van jullie.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.