Januari 2011

De nieuwe lichaamselektriciteiten Elektrische/fysieke evolutie


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Ik ging deze channeling in met heel weinig aanwijzing waar het over zou gaan. Ik wist dat we het heel waarschijnlijk zouden hebben over de veranderingen van het fysieke lichaam en veel daarvan was de laatste tijd gaande met mij. Ik heb vreemde problemen gehad zoals doodmakende batterijen in afstandbedieningen; veel menselijke interfaces lijken voor mij niet de werken, vooral elektrische. Voor iemand in de Audio Video wereld is dit heel op de proef stellend. De computer werkt soms wel en soms niet en vergeet de touche-pads.

Toen de groep met deze channeling begon had ik geen idee dat het voor mij persoonlijk zoveel zou betekenen. Ze leiden je door verschillende dagen van mijn leven die heel erg verwarrend waren. Deze channeling geeft een verklaring en verbindt voor ons allemaal verschillende belangrijkere boodschappen van de groep met elkaar en voor mij persoonlijk legden ze uit wat ik in mijn eigen wereld heb ondervonden. Er waren twee verschillende momenten tijdens de channeling dat ze mij moesten kalmeren omdat ik erg opgewonden raakte bij de onthullingen die ik zag. Ik zal het gedetailleerder uitleggen in de volgende VirtualLight Uitzending, maar uiteindelijke schijnen deze vreemde elektrische gebeurtenissen in mijn leven een reden en ritme te hebben.

Ik geloof dat de details in deze ene boodschap een soort hoeksteen informatie zullen zijn die in de nabije toekomst voor ons allemaal belangrijk worden.

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne kersttijd hebben gehad. Wij beschouwen jullie als familie en zijn dankbaar dat wij jullie op deze manier kunnen groeten.

Een heel dikke knuffel, Steve

N.B.: Deze boodschap is gecorrigeerd en herchanneld onder leiding van de groep voor duidelijkheid in deze beschrijving.

Van de groep

Groeten van thuis


Deze dag behoort tot de topdagen, want velen van jullie hebben je energie volledig veranderd. Jullie hebben de drukte in je eigen leven even achter je gelaten om te genieten van het verleden en je al de schoonheid te herinneren die je hebt meegemaakt. Daarna hebben jullie je omgedraaid om je verwachtingen voor de toekomst te verhogen. Deze verwachtingen creëren op dit moment je toekomst. Ze bepalen je pad overal waar je gaat; ze reserveren geschikte gelegenheden voor je om alles wat je wilde ervaren in deze fysieke bel van biologie ook te ervaren.

Licht verankeren
Om gewoon even helemaal te zijn wie je bent zouden wij graag zien dat je een moment diep ademhaalt, een inademing van de aarde in een fysiek lichaam. Laat jezelf gewoon hier in dit moment zijn. Met alle verwachtingen van wat komen gaat, is het voor mensen heel gemakkelijk om terug te vallen in hun verleden of zich in de toekomst te projecteren. Verleden, heden en toekomst — slechts een van deze drie is echt en dat is het heden. Je herinneringen aan het verleden zijn heel echt, maar je kunt er niet in leven. Je verwachtingen voor de toekomst zijn heel echt en belangrijk, maar ook daarin kun je niet leven. Je kunt leven in het nu en de drie bij elkaar brengen. Wij vragen jullie om niet te proberen alleen in het heden te leven, want dat zal een hele uitdaging worden. De meesten van jullie creëren in feite het pad voor je terwijl je iets plant, verwacht of creëert. Als je probeert druk bezig te zijn met genieten van het moment, lukt dat vaak ook niet. Daarom vragen wij je om te begrijpen dat het een samensmelting van het verleden, het heden en de toekomst is. Het is niet zwart en niet wit, je kunt er dus geen keuze uit maken; het is een vereniging van deze drie. Wij zullen hier straks meer over zeggen. Laten we eerst even een stapje terug doen en jullie vertellen waarom het aan het veranderen is en waarom je perceptie als mens van tijd heel spoedig zal verschuiven.

Wij willen graag een paar verschillende dingen bij elkaar brengen waar we het eerder over hebben gehad. Die zullen nu beter te begrijpen zijn, want met veel ervan zijn jullie inmiddels vertrouwd. Ook al weet je misschien niet precies hoe dit past in je dagelijkse leven, jullie hebben veel dingen waar we over gesproken hebben in je eigen leven als waarheid geaccepteerd en dat heeft een basis gelegd waarop een nieuw mens zich kan ontwikkelen. Dat gebeurt in de hele wereld want het is nu de tijd waarop mensen een groter deel van hun eigen spirit in hun fysieke lichaam kunnen herbergen dan ooit tevoren.

Fysieke evolutie
Er vinden ook verschillende fysieke veranderingen plaats om je beter te kunnen aanpassen aan deze energieverandering en dat gebeurt met elk menselijk wezen op deze planeet. Je fysieke lichaam begint nu te veranderen, toch zal het waarschijnlijk verschillende jaren duren voordat jullie medische gemeenschap deze verandering kan meten. Het is typerend voor de medische wereld om zich opzettelijk heel langzaam te ontwikkelen. Veel van wat jullie hebben verwacht — met betrekking tot wat jullie ascensie noemen — is mogelijk zodat jullie dit licht kunnen brengen in een fysiek lichaam dat op aarde rondloopt.

Herverdeling van water
Ja, jullie zullen altijd beperkingen hebben. Jullie bevinden je aan jullie kant van de sluier, dus moeten jullie in de tijdlijn zijn. Maar die tijdlijn kan veranderd worden, en dat weten jullie goed omdat jullie de tijdlijn van de aarde pas veranderd hebben, want die zou in het jaar 2012 eindigen. Dat hebben jullie al veranderd, maar ja, jullie ondervinden nog wel veel dingen die dat einde teweeg zouden brengen. Zoveel van de verschuivingen en verandering die jullie op aarde zien, speciaal degene die te maken hebben met de herverdeling van water en het weer in balans brengen van de planeet, vinden nu dagelijks plaats. Jullie maken ook zoveel verbinding met de energie die wij water noemen, maar jullie classificeren water niet als energie, ook al past het in alle classificaties die jullie kennen als energie. Water bestaat aan beide kanten van de sluier zoals alle energie dat doet. Jullie zijn in staat geweest om de spirit van je hoger zelf in je fysieke lichaam te dragen, grotendeels dankzij de hoeveelheid waterenergie die jullie in je lichaam hebben. Dat begint te veranderen, want dit is een van de fysieke eigenschappen die heel gemakkelijk te kwantificeren en te meten zal zijn naarmate voor mensen de tijd voortschrijdt. Jullie voelen je op je gemak met een bepaalde hoeveelheid water in je lichaam, want dit water levert je ook de gronding met de fysieke aarde. Ook jullie emotionele niveaus zijn verbonden met het fysieke water. Dat is de manier waarop jullie je emoties verwerken en emoties van andere mensen bij jullie binnenkomen, via je lichaam. Heb je wel eens in een theater gezeten en wist dat er mensen achter je zaten waar je verder geen aandacht aan schonk? Misschien heb je dan wel eens gevoeld dat iemand zich omdraaide en recht in de ogen keek van iemand die naar de achterkant van jouw hoofd staarde, bijna alsof je ze zag? Dat gebeurt via het water. Wat er nu gebeurt is dat je fysieke lichaam een begin zal maken om met kleinere percentages water te werken. Jullie kunnen de komende 50 jaar letterlijk de hoeveelheid water met wel 20% veranderen. Dat is een enorme verandering in de mensheid en zal leiden tot heel wat andere eigenschappen, en over een paar daarvan willen we het vandaag hebben.

De hoeveelheid water in je fysieke lichaam zal afnemen en daardoor zal ook je te lange blootstelling aan emoties afnemen. Wanneer mensen op welk energieniveau ook gaan veranderen, zal daar in het begin weerstand tegen zijn; jullie proberen elk stukje van jezelf stevig vast te houden. Velen van jullie hebben nu het gevoel dat je emoties onbeheersbaar zijn. Heel veel hiervan heeft te maken met deze veranderingen die zich voordoen bij de hele mensheid. Velen van jullie hebben wellicht het gevoel alles goed te doen: je leven is goed en je spirit voelt zich lekker, toch zijn jullie aldoor boos, bang of gekwetst. Misschien voelen jullie dingen die je nooit eerder hebt gevoeld. Dat is waar, want dat maakt deel uit van de veranderingen die plaatsvinden. Laat ons ook iets anders uitleggen. Wij hebben al heel lang gezegd dat mensen op deze planeet kristallijn van natuur zullen worden. Wij hebben kort geleden ook gezegd dat de feitelijke atomische structuur van het element dat jullie koolstof noemen op het punt staat te veranderen. Dit maakt allemaal deel uit van dezelfde verandering die jullie in je fysieke lichaam zullen meemaken, want jullie zijn op koolstof gebaseerde schepselen. Koolstof en water die tegelijk veranderen zullen het jullie mogelijk maken om snel, heel snel te evolueren naar de nieuwe niveaus. Het ligt voor de hand dat dit voor uitdagingen en/of problemen zorgt. Het zorgt ook voor het gevoel dat wanneer je net je stabiliteit hebt gevonden, het tapijt onder je voeten plotseling weer begint te bewegen. Helaas, zodra je de regels van het spel hebt geleerd, zijn ze veranderd. Dit is typische de manier waarop jullie groeien. Jullie wachten, wachten en wachten… klampen je aan alles vast en dan, plotseling springen jullie vooruit. Die sprong vooruit is voor velen van jullie al begonnen. Maar laten we eerst vertellen hoe het leven zal zijn wanneer jullie minder water in je fysieke lichaam hebben.

Kristallijn worden van het lichaam
Jullie fysieke lichaam wordt nu kristallijn van natuur. Op een bepaald moment zal dit op wetenschappelijk niveau worden ontdekt in de celwandstructuren van je fysieke lichaam. Het is al zichtbaar geworden in de rijken van planten en insecten; het zal heel snel onderkend worden in de wereld van de dieren en de mensen. Het zal bevestigd worden, maar hoe zit het dan precies met kristallen? Wat zijn de eigenschappen die kristallen hebben en die jullie tot op dit moment niet hebben gehad? Kristal bezit de hoogste vibratie in het rijk van de mineralen en maakt deel uit van jullie net zoals de aarde een deel van jullie is. Aangezien menselijke wezens de hoogste vibratie van het dierenrijk bezitten, resoneren jullie heel vaak met kristallijnen structuren. Jullie zijn van mening dat kristallen mineralen zijn omdat ook zij de hoogste vibratie hebben van wat jullie de minerale- of aardesubstantie noemen. Dit heeft een verbinding gecreëerd en het heeft jullie leven veel meer verlengd dan jullie weten. Als je een kamer binnenkomt, kunnen daar allerlei snuisterijen of favoriete trofeeën op een boekenplank staan of er kunnen foto’s aan de muur hangen waar je naar kunt kijken. Tot welke voel jij je aangetrokken? Meestal zul je het eerst worden aangetrokken tot de stukken met kristallen. Als er een kristallen voorwerp is, zul je er hoogstwaarschijnlijk naartoe lopen, het oppakken en het alleen maar vasthouden of er een poosje naar staren om de lichtvonken te zien die ze in alle richtingen weerkaatsen. Op dat moment betekent het iets voor je en het verandert je structuur; het helpt je om jezelf te veranderen.

Op deze planeet leven vrouwen typisch langer dan mannen. Je kunt dat duidelijk zien in de statistieken. Wij hebben al eerder gezegd dat velen van jullie geloofden dat dit kwam door de oorlogen op aarde; in oorlogen werden veel mannen gedood zodat mannen gemiddeld niet zo lang leefden, maar dat is niet waar. Wat tot de langere levensduur van vrouwen heeft geleid is dat vrouwen zich beter dan mannen op hun gemak voelen met kristallen op hun lichaam. Het is typerend voor mannen dat ze niet snel een grote diamanten ring zullen dragen terwijl een vrouw het heerlijk vindt. Vanwege dit soort culturele en sociale verschillen, zullen vrouwen langer leven dan mannen; zij zullen ook langer om kunnen gaan met spanningen dan mannen.

Wat er nu gebeurt is dat iedereen in zijn eigen fysieke lichaam kristallijn begint te worden en dat creëert heel wat veranderingen. Nummer één: dit is de terugkeer van de levensverwachtingen waar jullie al op wachtten. Velen van jullie weten dat het lichaam ontworpen is om langer te leven dan de 80, 90 of 100 jaar die tot op dit moment kenmerkend was voor mensen. Niemand kan er hoogte van krijgen waarom sommige mensen in bepaalde delen van de wereld blijkbaar wel 130 worden. Wij zeggen jullie dat zelfs in jullie leven in het fysieke lichaam het heel goed mogelijk is om 120 of 130 jaar te leven. Zodra deze verandering begint op te treden, zal dat een natuurlijke lange levensduur met zich meebrengen waardoor de levensverwachting van het fysieke lichaam zal toenemen. Dit is een van de dingen waar jullie naar uitkijken en dat getriggerd zal worden door de verandering in de huidige hoeveelheid water of het percentage water dat jullie in je lichaam vasthouden.

Er is nog een andere energie die op jullie planeet onder controle is gebracht en getemd en geregeld wordt gebruikt op aarde: elektriciteit. Jullie gebruiken die telkens wanneer je de telefoon opneemt, telkens wanneer je bezig bent met je dagelijkse werkzaamheden; steeds weer opnieuw en opnieuw. Mensen zijn elektriciteit als iets vanzelfsprekends gaan vinden; ze weten waar de grenzen liggen. Ze weten dat ze hun vinger niet in het stopcontact moeten steken omdat de elektriciteit dan terug zal bijten en ze leren in harmonie ermee te leven. Wat er nu gebeurt zodra jullie een lager percentage water vasthouden, zodra dat proces in je fysieke lichaam begint, zullen jullie heel anders reageren op elektriciteit en de elektrische apparaten om je heen.

Velen beginnen dit al te ontdekken. Speciaal degenen onder jullie die geregeld met instrumenten of elektronica werken zullen deze wonderlijke fantoomproblemen zoals de Hoeder ze noemt, gaan ondervinden. Hij zegt: “Er is niets mis met dat apparaat. Het is behekst.” In werkelijkheid reageert het apparaat anders op zijn energie omdat hij het is, die is veranderd. Laat ons een paar dingen uitleggen. De Hoeder wordt nu helemaal opgewonden omdat wij zojuist verschillende dingen hebben verklaard die hem zijn overkomen. Hij zal dat een andere keer moeten delen want nu zijn wij aan het woord. Wij zullen jullie er één van vertellen omdat dat een heel veel voorkomend iets is. De Hoeder is net terug van een tweeweekse reis en zijn huis was twee weken lang volledig gesloten. Niemand kwam erin en niemand ging eruit, met uitzondering van de waakpoes. Toen hij terugkwam en de afstandsbediening van de TV oppakte om de TV-set aan te zetten, gebeurde er niets. Hij schreeuwde tegen zijn vrouw dat ze hem op de verkeerde plaats had opgeborgen of dat ze misschien iets verkeerds had gedaan. Hij drukte opnieuw op de startknop en er gebeurde niets. Hij verwisselde de batterijen en het leek een beetje te werken. Deze keer ging één deel van de apparatuur aan maar de andere delen werkten nog steeds niet. Hij prutst er nog een tijdje aan en na een half uur werkt de TV-set plotseling prima. Hij gaat naar zijn kantoor, pakt de bedieningsunit en heeft precies hetzelfde probleem. Hij is in de twee weken dat hij is weggeweest zoveel veranderd dat de relatie die hij al had gecreëerd met veel van zijn elektrische apparaten niet langer werkte. Dit is heel gebruikelijk voor wat velen zullen ervaren. Maar het is veel meer dat dit; we zullen jullie kleine stukjes geven om in de gaten te houden en te verifiëren in je eigen leven.

Vermindering van water in het lichaam
Een van de dingen die jullie je allemaal zullen gaan afvragen en waar jullie meer over zullen willen weten is de vermindering van de hoeveelheid water in je fysieke lichaam. Wij waarschuwen jullie hier want het klinkt alsof we jullie zeggen om minder te drinken, maar zodra dat je probeert de hoeveelheid water in je lichaam onder controle te houden, zal het lichaam het overnemen en jou onder controle houden. Het zal je zelfs overspoelen om er zeker van te zijn dat je niet zult uitdrogen; het moet het zelf doen en dat zal het ook doen. Wij suggereren niet dat je ervoor moet zorgen dat dit gebeurt, want het zal vanzelf gebeuren. Wat we jullie wel zeggen is dat jullie nu allemaal energie om je heen hebben die door je lichaam stroomt. Het zijn microgolven, radiogolven en veel onzichtbare golven van het lichtspectrum die zonder enig probleem door je lichaam stromen. Aan de riem van de Hoeder zit zelfs een radiozender die zijn stem de zaal inzendt zodat jullie die in alle hoeken kunnen horen. Tot op dit moment hebben jullie de energie ervan niet gevoeld. Maar zodra je de hoeveelheid water in je lichaam vermindert, zul je gaan merken dat er zo nu en dan een opeenhoping van energie in je lichaam ontstaat waarvan je niet weet waar die vandaan komt. Zodra jullie kristallijn beginnen te worden, zullen jullie radiofrequenties gaan uitzenden en ontvangen. Jullie hebben die capaciteit in feite nu al, omdat bij velen van jullie de pijnappelklier al kristallijn is en die kan getraind worden om te zenden en te ontvangen. Dit maakt deel uit van wat wij diep contact noemen. Het diepe contact dat nu door veel mensen wordt gemaakt, komt vaak tot stand via de pijnappelklier. Het begint plaats te vinden in andere vormen en zodra dat gebeurt, zullen mensen een nieuw gebied ontwikkelen om als tegenwicht te dienen voor al deze omgevingsenergieën waar jullie je bewust van zullen worden. Die stromen nu nog steeds door je lichaam zonder dat je je er bewust van bent. Zodra je je daarvan bewust wordt, kun je er gemakkelijk door overweldigd worden. Wat er dan kan gebeuren is een griepgevoel zonder al de griepsymptomen. De Hoeder springt weer op en neer want dit overkwam hem de afgelopen nacht. Hij begint te begrijpen wat er gaande is en hij heeft er veel over te zeggen, maar nogmaals, wij zullen hem kalmeren want het is voor ons belangrijk om dit af te maken. Wat wij jullie zeggen is dat jullie dingen anders zullen voelen. Je elektrische lading — de energie van Thuis — die je met je meedraagt en die tot op dit moment het grootste deel van je spirit vasthoudt, is water en dat is aan het veranderen. Het zal elektrisch van aard worden wanneer jullie je ontwikkelen omdat de energie van Thuis, ongeacht hoe jullie die noemen, op veel verschillende manieren naar je toe kan komen.

Nieuwe lichaamselektriciteit
De uitdaging komt, want mensen weten hoe ze zich moeten gronden wanneer ze met het water omgaan; ze weten hoe ze hun energie moeten gronden. Ze weten wanneer ze er teveel van hebben of wanneer ze teveel emotionele energie krijgen. Maar wij zeggen jullie dat dit speciaal zal gebeuren bij degenen onder jullie die voor een publiek staan, lezingen geven, optreden of met mensen werken. Laten we zeggen dat je elke week met mensen werkt en zonder problemen in het openbaar spreekt. Je hebt geleerd een kleine grens op te trekken, die op een bepaalde afstand te houden en je praat tegen de muur als het nodig is om alle onvoorstelbare energie die naar jou op het podium toekomt te vermijden. Je zult die energie nu gaan voelen omdat de grenzen waarmee je voorheen hebt gewerkt niet meer van kracht zijn. Velen van jullie zullen dingen gaan voelen die je nooit eerder hebt gevoeld; het zijn triggers om met deze energie te gaan werken. Naarmate je steeds meer kristallijn wordt, zal het licht op verschillende manieren je lichaam binnenkomen naast de vibraties die water kunnen vervoeren.

Lichtgronding
Jullie zullen nu overstroomd worden door licht. We hebben dat als lokkertje al eerder vermeld, maar de tijd is nu rijp om het te introduceren. Lichtgronding zal een van de sleutels zijn die jullie zullen leren. Jullie zullen niet alleen leren hoe je dat moet doen met je fysieke wezen, maar jullie zullen ook leren hoe je dat moet doen met elektrische apparaten. Jullie zullen leren hoe je het met alles wat je gebruikt moet doen om niet alleen je elektronica maar ook je fysieke lichaam met de elektronica in harmonie te brengen. De Hoeder moest 4 sets batterijen vervangen voor hij die dag klaar was. Hij dacht dat er iemand door zijn huis was gelopen en alle batterijen had uitgeput, maar in feite was hij het zelf. Toen ging hij naar zijn kamer en wilde zijn favoriete computer opstarten, degene die hij altijd gebruikt. En die deed het niet. Hij wilde het gewoon niet doen. Hij probeerde het nog drie of vier keer en eindelijk begon er iets te functioneren en na de vijfde of zesde keer kwam hij volledig zonder problemen terug. Dat kwam omdat de computer zich moest aanpassen aan zijn nieuwe vibratie. Jullie werken al met harmonieën en de heilige harmonie is een heel mooi iets om te leren. Het is jullie plaats in de wereld, daar waar je goed aangepast bent, maar jullie moeten ook begrijpen dat de plaats waar je aangepast bent niet langer jouw energie bevat. Jullie ontwikkelen je in een ongelofelijk tempo en vanuit ons overzicht over de mensheid gebeurt dit in een oogwenk. Jullie zijn degenen die voorop lopen en jullie zijn degenen die de moed hebben het naar het volgende energieniveau te brengen.

We willen tot slot nog één ding met jullie delen. Omdat dit ook een nieuwe gronding van het fysieke lichaam triggert moet het lichaam zichzelf altijd verankeren of gronden zoals jullie het noemen aan de aarde. De elektrische verbinding zelf in je eigen fysieke lichaam moet een plek hebben om naartoe te gaan, om door je lichaam te kunnen stromen. Jullie noemen dat gronden. Ook in de elektrische circuits wordt het gronden of aarden genoemd want het is de terugkeer van de stroom naar de grond of naar de uiteindelijke rustplaats. Wat er letterlijk gebeurt, is dat je verbinding aan het veranderen is; de vibratiepatronen van de mens veranderen dagelijks. Jullie aurafoto’s zullen drastisch veranderen en veel van je verbinding met al deze dingen die een deel van je energieveld hebben bepaald, zullen drastisch gaan veranderen. Dus zullen velen van jullie momenten ervaren waarop jullie emoties voelen of geen emoties voelen terwijl je dacht dat je die wel zou moeten voelen.

Seksuele energiegolf
De uiteindelijke verankering van spirit in het fysieke lichaam hebben wij seksuele energie genoemd. Wij hebben jullie een aantal jaren geleden verteld dat er een nieuwe golf seksuele energie over deze planeet zou stromen, eentje die de golf van de jaren zestig tam zou laten lijken in vergelijking. In die tijd was er een enorme golf die heel snel overtrok en alles activeerde; deze activering is daar een opleving van. Nu jullie naar dit nieuwe niveau gaan, zullen jullie je oude energie-template loslaten. Jullie zullen je energie laten terugkeren naar zijn normale staat in plaats van te proberen die in je fysiek lichaam vast te houden. Wanneer jullie leren al deze dingen te doen, zullen jullie nieuwe vreugde ontdekken in het in leven zijn en dat is de seksuele energie. Jullie zullen een nieuw licht ontdekken in je glimlach en wij vragen jullie om daar alsjeblieft niet bang voor te zijn. Omarm het. Het maakt deel uit van de mensheid die op deze planeet evolueert in een onvoorstelbaar tempo. Wij zeggen jullie dat wij het niet alleen over seks hebben en zeker niet alleen over de seksdaad, want dat is slechts een klein gebruik van deze energie. Jullie bezitten seksuele energie telkens wanneer iemand je spirit in je fysieke lichaam ziet, telkens wanneer je glimlacht, telkens wanneer je dat licht van Thuis tot uitdrukking kunt brengen. Jullie worden opnieuw bedraad en dat geldt voor jullie allemaal zodat je fysieke lichaam meer licht kan bevatten terwijl jullie hier op deze planeet rondlopen. Het is jullie uitvinding; dit is niet voorbeschikt. De bestemming van de aarde staat op het punt naar boven te komen en jullie lopen er allemaal aan voorbij, feestend en genietend van je leven.

Jullie zijn heel snel nieuwe mensen aan het worden. Het is voor ons zo’n eer om hier te zijn en toe te kijken, want dit is waar jullie je hele leven voor hebben gewerkt. Velen van jullie hebben je in feite een weg gebaand naar dit speciale leven, hebben zelfs ouders die je niet begrepen of zijn door allerlei moeilijkheden gegaan terwijl je opgroeide zodat je juist op dit moment hier kon zijn. Wij hebben het gemaakt! Espavo. Jullie hebben het gemaakt. Geniet van deze volgende stappen. Als je bang wordt, steek dan je hand uit, houd elkaar vast en help elkaar met de volgende stap. Eén hart tegelijk. Deze planeet is aan het verandering in de hemel op aarde.

Wij verlaten jullie met de drie eenvoudige, bekende geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect want er zijn veel goden op deze planeet. Zorg voor elkaar en maak het pad voor elkaar vrij bij elke kans die je krijgt. Weet dat het een prachtig spel is en speel het goed samen.

Espavo, De groep

Vier de dag op vele manierene – Barbara Rother

Ik ben altijd iemand geweest die de speciale gelegenheden van het leven wil vieren op de dag van de gebeurtenis zelf. En dan heb ik het speciaal over verjaardagen, gedenkdagen met veel speciale momenten om je op te verheugen. Steve plaagt me omdat ik hem eraan herinner elke dag die we tot dusver samen doorbrengen te vieren. Natuurlijk hebben we de trouwdag, de dag dat we elkaar voor het eerst ontmoetten, de dag dat ik bij hem introk, onze huwelijkshernieuwing, de geboorte van onze kinderen en de lijst kan zo verder en verder gaan. Geef mij een excuus en ik zal het vieren! Ik ben er zeker van dat ik in de dagen die voor ons liggen, met heel veel nieuwe speciale dagen zal komen.

In het verleden probeerde ik elk detail van zo’n viering te plannen. Ik voelde daarbij de vreugde en de verwachting maar als de dingen dan niet precies gingen zoals ik ze had gepland, was ik soms teleurgesteld. Ik zeg niet dat ik niet kan genieten van de planning maar het is belangrijk om open te staan voor de stroming.

Ik heb geleerd om me aan te passen aan de vakanties. Kerstmis werd traditioneel bij ons thuis gevierd en maanden daarvoor zaten alle details op een rijtje in mijn hoofd. Naarmate de familie groter werd en de omstandigheden veranderden, is Kerstmis veranderd en wordt nu gevierd op verschillende plaatsen. In het begin zat dat me dwars omdat ik het oude vertrouwde niet los wilde laten, maar nu voel ik dat de tijd elk jaar op een nieuwe, leuke manier anders zal zijn. Ik maak nog steeds plannen om de hele familie gedurende die dagen bij ons thuis te hebben. Het belangrijkste is het samenzijn met geliefden in deze magische tijd van het jaar.

Toen de Kersttijd voorbij gevlogen was, stond het Nieuwe Jaar voor de deur. Onze familie kwam naar ons toe om het Nieuwe Jaar te beginnen en ook Steve’s 60e verjaardag te vieren. Maar opnieuw werd de traditie doorbroken. Zolang ik me kan herinneren heb ik voor Steve een verjaardagsfeest georganiseerd op 1 januari. Nu er zoveel gebeurt in ons leven wist ik dat ik mezelf onder spanning zette. Steve zei dat hij het niet erg vond, maar ik wilde nog steeds op een grootse manier met onze plaatselijke medewerkers en vrienden vieren wie hij is. Dus voor de eerste keer zal zijn feest twee weken na de feitelijke datum gevierd worden. Mijn nieuwe motto is om een bijzondere gelegenheid een maand lang te omarmen. Dan kun je met je hele hart iets vieren.

Onze kleinzoon wordt op 17 maart drie. Aangezien we niet meer in dezelfde staat wonen, zullen we er niet op zijn geboortedag kunnen zijn. Wij zullen het vliegtuig nemen voor zijn feest dat is uitgesteld naar het weekeind erop omdat dat beter past in de agenda van iedereen. Weer leer ik de details los te laten en te genieten van de tijd waarop we samen kunnen zijn met de mensen die ons erg dierbaar zijn.

Ik denk dat het hele leven een viering kan zijn. Het is niet belangrijk om een datum of tijd te bepalen waarop je het moet vieren. Maar een deel van mij zal altijd breder glimlachen en me in mijn hart een beetje gelukkiger voelen op de datum zelf. Diep in me herinner ik het grootste geschenk dat ik in elke viering ontvang en dat is het leven dat ik leidt.

In licht en liefde, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.