Februari 2014

Just Bee
Een hogere visie

Gegroet lieverds. Ik ben eM.

Ik vind het zo geweldig om vandaag hier te zijn met jullie. Er zijn zoveel dingen die zich beginnen te openen op Aarde en we zullen een klein beetje delen met jullie over de volgende stap van de mensheid. Het komt met de snelheid van liefde, die een klein beetje sneller is dan de snelheid van licht. Zelfs Einstein wist dat niet. Er gebeurt zoveel door jullie beweging, opheffing en het vermogen om de energie volledig door je lichaam te laten stromen zonder de negatieve effecten te hoeven voelen. Jullie hebben tot op dit punt geweldig werk verzet, meestal door het te negeren – o ja, mensen kunnen heel goed de andere kant op kijken – maar ook omdat jullie dingen op een rijtje hebben gezet. Het is eigenlijk heel interessant. Jullie hebben een nieuwe relatie tot tijd, waar de Tijdbewaarder een tijd over gesproken heeft. Het is echter veel en veel groter dan alleen maar op je horloge kijken of je dag te plannen volgens dat wat jullie tijd noemen.

12 dimensies van tijd.

Wij zien tijd in meerdere dimensies. Er zijn 12 dimensies van tijd waar jullie je niet bewust van zijn, maar feitelijk werken jullie slechts met twee daarvan. Lieverds, begrijp alsjeblieft dat jullie slechts een klein stukje van de realiteit zien. Wanneer je alle kanalen opent en alle 12 dimensies van tijd gelijktijdig zou ervaren, dan zou je volledig verward raken. Oorspronkelijk hebben wij de deur met een dimensie van tijd geopend en het heeft jullie miljoenen jaren gekost om daaraan te wennen. Nu hebben we net een tweede geopend en daar zijn jullie mee aan het worstelen. Waarom? Omdat jullie nog steeds aan de oude hangen, wat jullie je horloge noemen en wij noemen het jullie expressie van lineaire tijd. Welnu, tijd is niet lineair, ook al meten en zien jullie het als zodanig. Het zijn feitelijk 12 dimensies en niet de vijf waar jullie aan gewend zijn. Wat er gebeurt, is dat de hele mensheid het collectieve niveau waarin jullie leven ervaart. Vaak lopen jullie vibrationeel voorop en jullie weten dat er vele andere niveaus zijn. Denk alsjeblieft niet, lieverds, dat het ene beter is dan het andere. Er worden hier vele niveaus van vibrationeel formaat gerepresenteerd. Met al deze niveaus op hun plaats, gaan er deuren open omdat ieder van deze niveaus de dingen een klein beetje anders kan ontsluieren dan dat wat jullie hebben waargenomen, Nu er een nieuwe dimensie van tijd op Aarde is, kunnen jullie deze deur openen en het voelen.

De 5e dimensie: Verbonden met 5 van de 11 van jou.

De collectieve vibratie is overduidelijk de 5e dimensie binnengegaan, wat eenvoudigweg betekent dat ieder van jullie verbonden is met vijf van de 11 van jou. Ja, ook jullie zijn in twaalven verdeeld. Er is het hogere zelf in het centrum, omringd door 11 verschillende stralen die jou zijn. Wij hebben hier al vele malen eerder over gesproken, maar wij willen vandaag een stap verder gaan, want het gaat niet alleen om jullie, het is alles van de Aarde. Wat er nu gebeurt, is dat iedereen verankerd is in dit nieuwe niveau sinds we door de poort van 12-12-12 zijn gegaan. Het heeft volledig het veiligheidskleed onder jullie vandaan getrokken toen jullie hier doorheen gingen. Iedereen dacht dat jullie naar Huis zouden gaan en alles zou gemakkelijk zijn en ineens konden jullie niet vinden waar jullie naar zochten. Wel, nu zijn jullie begonnen om je weer in deze nieuwe energie te verankeren. Binnenkort zal de zon haar omwenteling voltooien, waardoor bijna iedere dag een nieuwe start krijgt. Dat is de opwinding die wij jullie vragen in jullie wereld te verwelkomen en op ieder moment te omarmen. Je begrijpt dat je de dingen als verleden, heden en toekomst ziet in een lineaire tijdlijn. Wij zien deze allemaal tegelijk, als een enkel wezen. Dat is een van de geheimen die jullie nu kunnen gaan doen, want het is een heel gemakkelijke verschuiving. Omarm het nu volledig en laat het door je heen bloeien, en realiseer je dat het over een ogenblik voorgoed voorbij zal zijn. Je hebt alleen het nu om deze energie te voelen. Wanneer je het nu voelt, kun je naar het volgende niveau. Zal het later komen? Ja, maar dan zal het niet hetzelfde zijn. Ieder niveau is anders en dat is het mooie.

Opzij verschuivende dimensies

Hier is iets heel interessants. Je bent een 11e of misschien een 12e van al je wezens, ook al ben je verbonden met en deel je energie met vijf hiervan. Dat betekent dat de hele planeet nu in de vijfde dimensie is, met diens eigenschappen in plaats van die van de 3e dimensie. Dit gebeurt echter niet alleen met mensen. De bijen op jullie planeet, waarover jullie het gehad hebben, in het bijzonder de honingbijen, zijn van nature multidimensioneel. Je zou kunnen zeggen dat de wand tussen hun dimensies van nature dunner is. Nu zijn er twee dingen die wij met jullie willen delen. We hebben het niet alleen over de honingbijen, maar we zullen dat als illustratie gebruiken. Jullie hebben de collectieve vibratie van de mensheid verhoogd en daardoor heb je een hoger zicht om alles te bekijken. Heb je ontdekt dat er geen geheimen meer zijn op Aarde? Jullie beginnen allemaal te wennen aan de transparantie die nu bestaat. Dat is eigenlijk heel mooi, want het brengt jullie naar de essentie van wie je bent, in plaats van wie je probeert of neigt te zijn. Er zijn flink wat aanpassingen die gemaakt moeten worden op Aarde omdat jullie gewend zijn om dingen geheim te houden en nu zijn deze langzaam maar zeker aan het verdwijnen.

Er zijn minder geheimen op Aarde dan er eerst waren. Lieverds, denk alsjeblieft niet dat jullie ooit door het leven zullen gaan zonder een leugen te vertellen of een geheim te bewaren. Dat is menselijk niet mogelijk, want jullie moeten een beetje imperfectie houden om op Aarde te kunnen bestaan. Dus veroordeel jezelf niet als je je eigen geheimen hebt die je voor anderen hebt verborgen. Weet gewoon dat op den duur alles zal worden ontsluierd en daarmee heb je de mogelijkheden van multidimensionaliteit. Wat zou er gebeuren wanneer je tegen een van je vrienden zou praten, zijn hand zou schudden en hij zou ineens verdwijnen? Je zou dan, zoals de Hoeder het noemt, over je toeren raken geloof ik. Welnu, dat zou een enorme uitdaging voor je zijn, want het zou niet passen in jouw begrip van de wereld of natuurkunde. Het zou heel erg buiten het normale staan, maar vanuit ons perspectief zou het gewoon betekenen dat iemand zijn vibratie zijwaarts heeft verschoven in plaats van naar beneden of naar boven, zoals jullie gewend zijn. Die kleine zijwaartse verschuiving brengt jullie in een andere dimensie. Er zal een tijd komen dat je deze dimensie voor een korte periode kunt verlaten om een andere dimensie binnen te gaan om vervolgens weer terug te komen. Dit is letterlijk gloednieuw en dit is nooit eerder mogelijk geweest in de Aardse dimensies. Ja, er zijn natuurlijk meesters geweest op jullie planeet die deze diepere geheimen begrepen en in staat zijn geweest om deze dingen te doen die jullie soms wonderen noemen. Wij vinden dat wonderbaarlijk. Vanuit ons perspectief is het een kleine verschuiving, maar het is voor mensen nooit mogelijk geweest vanwege jullie vibrationele niveau. Nu is dat alles veranderd; jullie hebben je spel veranderd. Wat een prachtige dag is het! Jullie hebben nieuwe regels geschreven, de oude weggegooid en gezegd:”Laten we een nieuw spel spelen. Het is tijd.” Nou ja, de meesten van jullie zeiden het, hoewel anderen nog steeds schoppen en schreeuwen. We weten dat de Hoeder niet graag dingen opgeeft, want alles wat hij heeft opgegeven, is overdekt met diepe krassen. Nou ja, dat is gewoon zoals het is, maar niettemin zijn jullie nu allemaal daar. Wat gebeurt er wanneer je je vibratie verhoogt? Laat ons het vanuit een ander aspect bezien van wat jullie insecten en bijen noemen.

Vervuiling: Een veranderende relatie tot je omgeving

Wat gebeurt er wanneer de hele mensheid de vibratie van de Aarde verhoogt? Wat gebeurt er met de bijen? Verhogen zij hun vibratie? En jullie dieren? Wat gebeurt er met al jullie krachtverbindingen en totemdieren? Zij worden multidimensionaal van aard en veel sensitiever, net zoals jullie. De meesten van jullie kunnen nu heel diep in de harten van anderen kijken. Slechts een paar maanden geleden was dit moeilijker voor ieder van jullie, want dit is een collectieve beweging van de gehele mensheid, niet alleen voor Lichtwerkers. Deze herbalancering heeft invloed op iedereen op Aarde en eerlijk gezegd heeft het echt een Engelse sleutel in de dingen gezet ….we proberen nieuwe woorden. Werkte deze? Nou ja, wij zijn nooit op Aarde geweest, dus we moeten het doen met wat er in zijn brein zit en het is erg verwarrend – ga daar niet heen.

Maar wij zijn aardig gewend aan wie hij is en we gebruiken wat we kunnen dus we proberen nog steeds enkele van deze uitdrukkingen. Wij weten niet hoe te zijn. Hoe is die? Dus hier zijn jullie, met je gevoeligheden. Heb je gemerkt dat bijna alle mensen gevoeliger zijn voor vervuiling dan een korte tijd geleden? Heb je gemerkt dat jullie allergieën beginnen te verschuiven, vooral hier in deze plaats waar veel allergenen zijn? Jullie zullen ontdekken dat er veel dingen veranderen in relatie tot jullie omgeving en dat heeft te maken met het nieuwe niveau dat jullie hebben bereikt. Gefeliciteerd! Nu zullen wij proberen om het je gemakkelijk te maken hierboven.

Een vluchtroute voor hoogsensitieve wezens

Wat gebeurt er met degenen die supersensitief zijn? Plotseling worden zij bestookt met al deze vervuiling en dingen die de meeste mensen gemakkelijk kunnen tolereren door er eenvoudigweg doorheen te ademen en frisse lucht in te nemen. Plotseling hebben deze supersensitieve wezens moeite om op Aarde te bestaan, gedeeltelijk vanwege de manier waarop jullie met de Aarde omgaan.

Bewustzijn is hier de sleutel, want jullie zijn scheppers; jullie kunnen dit op ieder moment veranderen. Alles wat nodig is, is een persoonlijke committent van ieder van jullie. Jullie zijn de schepperwezens die op Aarde rondlopen; jullie beslissen wat er hier gaat gebeuren. Wisten jullie dat? Welnu, jullie acties hebben een bepaald niveau van vervuiling gebracht op Aarde, wat feitelijk meer is dan jullie denken. Jullie noemen kleine deeltjes die rondzweven in de lucht vervuiling, maar wij kunnen jullie feitelijk laten zien hoe energie vervuild kan zijn en dat is gebeurd. Jullie zullen allemaal leren om het op te ruimen, want nu kunnen jullie het zien. Eerder konden jullie het niet zien en tolereerden het als een normale gebeurtenis. Velen van jullie leden onder extreme allergieën en maakten een crisis door binnen je eigen lichaam, niet wetende dat dit de reactie was op jullie vervuilde energie. Sommigen van jullie vonden antwoorden, waardoor je verschillende delen ervan kon tolereren. In de nabije toekomst zullen super hoog vibrationele wezens in staat zijn om even uit de ene dimensie te stappen en terug komen wanneer ze het kunnen tolereren. Dat is wat we bedoelen met iemand die verdwijnt terwijl je hem de hand schudt en dat gebeurt ook met de bijen.

Just BEE

Begrijp alsjeblieft dat de bijen deel zijn van jullie cyclus. Einstein was niet helemaal correct met zijn voorspellingen. Wanneer de bijen helemaal verdwijnen, zal de Aarde in de cyclus waarin zij zit eindigen. Dat betekent niet dat jullie beschadigd zullen worden. Dat begrijpen jullie, nietwaar? Jullie zijn allemaal spirits die net doen of ze mens zijn. Op spiritueel niveau zijn jullie altijd veilig. Jullie zullen worden thuisgebracht en zullen waarschijnlijk een andere opdracht vinden, als dat het geval is. Maar in de tussentijd kunnen jullie en de bijen beginnen samen te werken op een geheel nieuwe manier en met een nieuwe energie die jullie hier veilig kunnen maken. Laat ons het uitleggen. Jullie hebben een energieveld om je heen waarvan de meesten van jullie denken dat het 1 meter om je heen zit, maar in feite is het groter dan dat. Het eerste niveau is ongeveer een meter om je heen. Wetend dat jullie overal vibratiepatronen heen zenden, gaan we jullie vragen om te beginnen je energie te schonen. Niet alleen voor je energie binnen je veld, maar neem verantwoordelijkheid voor wat je voor je ziet. Het kan iets eenvoudigs zijn als een stukje afval oppakken van de straat, leren om geen pesticiden te gebruiken zoals je deed, of om in harmonie te zijn met je eigen energie. Wanneer dat gebeurt, is het de kans voor die multidimensionele wezens die eruit zijn gestapt om terug te komen en opnieuw te ademen. De sleutel zal zijn wanneer je de bijen ziet. Het is heel eenvoudig. Zij zijn degenen die op dit moment het meeste verschuiven. Mensen hebben het gedaan en hoewel er weinig op dat niveau zijn, is het nu slechts een kwestie van tijd. Jullie zijn op dit punt in een heel snelle beweging, want jullie zijn de nieuwe wereld binnengegaan. Jullie creëren en verankeren het op de prachtigste manieren, dus wij willen jullie leren om gewoon te zijn. Dat is de essentie waarover al veel is gesproken, want dit is hoe je je energie opschoont. Waarom is die energie daar? Omdat jullie je projecties hebben. Wat gebeurt er morgen en wat met die mensen daar? Oh, en de meest favoriete die vandaag werd genoemd, hoe zit het met mijn belastingen? Ja, lieverds dat is een goede voor iedereen. Hoe zit het met het betalen van mijn belastingen? Echt, nu. Kijk naar wat je doet. Je projecteert dingen de toekomst in en creëert het voordat je er bent. Jullie zullen heel helder begrijpen hoe je het tegenovergestelde moet doen en opeens zal er een bij voorbij vliegen. Hij zal letterlijk uit het niets in jouw dimensie komen en hopelijk zullen velen terugkomen. De komende jaren zullen een uitdaging zijn voor dat ras wezens. Bijen zullen letterlijk binnendrijven wanneer zij bescherming nodig hebben en dan zullen zij een tijdje verdwijnen. Het kan erg beangstigend zijn op een aantal punten op Aarde, maar weet dat de bijen hier bestaan en dat zij terug kunnen komen wanneer wij het veilig maken voor hen.

Het doorsijpelen van de andere jijen

Bijen maken een enorm deel uit van jullie levenscyclus. Zij zijn in feite de prachtigste reflectie van jullie en zij houden van het feit dat jullie hun honing eten. Bijen vinden dat wonderbaarlijk, omdat ze op die manier deel van je kunnen worden. Het is zo mooi want het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat jullie moet koeien doen, nietwaar? Jullie eten feitelijk kun lichamen in plaats van hun bijproducten. Ook al is het volkomen anders, in werkelijkheid kunnen jullie op een nieuwe manier in harmonie werken. Wat gaat dat betekenen? Betekent dit dat jullie moeten leren samenzijn met bijen? Nee, natuurlijk niet. Dit zijn alleen maar een van de vele aspecten van multidimensionaliteit die nu zichtbaar beginnen te worden. Het andere aspect, waar we het eerder over hebben gehad, lijkt intenser te groeien. Dus zullen we jullie er alleen maar aan herinneren dat de muren tussen de dimensies dunner worden. Wat er plaatsvindt, is heel eenvoudig, want de emotionele energieën gaan als eerste door de muur. Natuurlijk willen jullie ideeën en gedachtepatronen ontvangen van sommige van jullie andere delen die de volmaaktheid bevatten die jullie denken te missen. Al met al zijn jullie volmaakt, maar volmaakte mensen kunnen niet bestaan op Aarde. Dus jullie moeten je volmaaktheid verdelen in 11 dimensies en dat is wat jullie hebben gedaan. Maar dat betekent ook dat sommige delen van jullie feitelijk iets bevatten wat jullie denken te missen. Waarom voelen jullie al deze negatieve energieën in plaats van de antwoorden op je problemen te krijgen, zoals je hoopte? Het is alleen maar de beginroute. Er is hier een muur die gemaakt is van beton en cement.

Wanneer je een willekeurige golfbeweging door die muur zou sturen, dan zou een hele lange, diepe golf er doorheen gaan. Terwijl een hele korte, hoge golfbeweging zou worden tegengehouden door de muur. Hetzelfde geldt voor je emoties door de diverse gebieden. Omdat die muren dunner aan het worden zijn, neigen de negatieve emoties als eerste door te komen. Denk alsjeblieft niet dat dit allemaal negatief is; het is slechts het begin van jullie vermogen om dingen door deze muren heen te voelen. Jullie voelen je zeker verdrietig, of het ergste dat een schepperwezen kan overkomen, het hebben van zelftwijfel. Dat begint een negatieve cyclus die vanuit ons perspectief ongelofelijk is. We kijken naar jullie op Aarde en zeggen:” Waarom doen ze dat?” Wij kunnen er geen wijs uit worden, maar jullie gaan door omdat het onderdeel is van de cyclus waar jullie in vallen. Lieverds, we vragen jullie om bewust te worden. Kijk naar jezelf, naar je gedachtepatronen en wat je bewust creëert voor jezelf op al deze niveaus. Wanneer je deze soms negatieve energieën, die je niet altijd kunt definiëren,  door de muren voelt komen, vragen we jullie om het te vieren door te zeggen:” Ik hoor iets voor de eerste keer. Ja, het is een beetje negatief, maar nu zal het goede straks ook komen.” Begrijp waar je bent en dat je de dingen soms zo serieus neemt – oh, er komt een negatieve energie door de muur. Dat betekent dat mijn leven negatief begint te worden.” Soms is een kop koffie gewoon een kop koffie. Een andere keer moet je je geloofssysteem loslaten om ruimte te maken voor de waarheid. Welkom Thuis, lieverds. Jullie doen het beter dan je dacht. Jullie beginnen je energie op zoveel manieren in balans te brengen en de wijsheid der jaren komt door jullie allemaal heen.
Vier de bijen en wedijver met hen

Ook al waren er vandaag diverse channels op het podium, denk er aan dat jullie die energie ook dragen. Ieder van jullie ontvangt inspiratie van een plek waar je niet vertrouwd mee bent. Vier dat en wees gewoon aanwezig; dat is vandaag de essentie voor iedereen. Neem een moment….vier de bijen, ook al houd je niet van honing. Vier wie ze zijn. Bijen zijn een levensvorm die die van jullie op alle fronten ondersteunt. Heb aandacht voor het schoonmaken van je energie en de bijen zullen terugkeren naar deze dimensie om jullie er doorheen te loodsen.

Het is met de grootste eer dat ik jullie vraag om elkaar met respect te behandelen in deze nieuwe wereld. Weet dat jullie hogere wezens zijn dan jullie ooit geweest zijn en wij vieren Thuis feest vanwege jullie. Wij vragen jullie om feest te vieren voor elkaar.

Espavo

De groep.

 

De hartsverbinding door Barbara Rother

Er hangt liefde in de lucht

Februari is de maand van de liefde. 14 februari, Valentijnsdag, markeert dit als een dag van delen met hen die je in je hart draagt. Dit kan een op een zijn met een speciaal iemand, met je kinderen of met iemand die belangrijk is in je leven. Ik ben er vast van overtuigd dat iedere gebeurtenis deze maand gevierd moet worden. Of het Valentijnsdag is, een verjaardag of een andere gebeurtenis. Waarom zouden we maar een dag wijden aan zo’n vreugdevolle tijd? Dus ik verklaar de maand februari tot de maand van de liefde.

Ik kan het overal om me heen voelen bij iedereen die ik ontmoet. Iedereen lijkt een beetje meer verbonden door iets vriendelijks te zeggen, te glimlachen of werkelijk zorg te dragen voor hun medemens. Het kan zijn dat ik de vreugde van het delen zelf voel en dat ik dat ook terug krijg.

Deze maand begon met een werkelijke viering van liefde. Onze zoon Austin vroeg zijn vriendin Frauke ten huwelijk. Zij kennen elkaar nu iets meer dan een jaar. Het opbloeien van hun liefde is een uitdaging geweest, want het grootste deel van hun relatie was op afstand in mijlen, maar niet in hun hart. Austin woont in Las Vegas en Frauke woont in Duitsland. Er is geen afstand wanneer deze verbinding er is. Ieder keer wanneer zij samenkomen via Skype of in werkelijkheid bij elkaar kunnen zijn, dan verdiept de liefde zich. We hadden het genoegen dat zij ons met kerstmis kwam bezoeken. Ik zie hoe Austin en Frauke elkanders leven lichter maken. Wij verwelkomen haar in onze familie en ik weet dat haar familie Austin verwelkomt in de hunne.

Ik ben gezegend dat ik zoveel liefde in mijn leven heb, met vrienden, familie en vooral met Steve. Ik wens iedereen toe om een liefde te ervaren zoals Steve en ik delen. We hebben hard gewerkt aan onze relatie om het te maken wat het vandaag is. Ik moet zeggen dat mijn hart nog steeds opspringt wanneer ik hem zie, net als de eerste keer toen ik hem ontmoette toen ik zestien was. We maakten altijd grapjes hoe we samen oud zouden worden en gaven elkaar de bijnamen ‘Henry en Martha”. We hebben nog een lange weg te gaan! We zijn pas 63. Ik zie het voor me hoe we zo’n stel zijn dat elkaars hand nog vasthoudt als we 95 zijn en samen voorthobbelen. Februari is de maand dat hij mij ten huwelijk vroeg, zoals onze zoon deed met Frauke.

Aan het einde van deze maand vliegen Steve en ik terug naar onze geboorteplaats St. Louis om de bruiloft van onze neef bij te wonen. Dit is nog een viering van deze maand. We kijken er naar uit om met onze familie en vrienden de liefde en toekomst te vieren van dit paar. Dit is een bijzondere tijd van het jaar.

Geluk groeit in ieders wereld wanneer we de vreugde van andermans leven vieren. Het creëert een cyclus van liefde voor iedereen. Er hangt liefde in de lucht. Voel het in je leven en met iedereen met wie je een moment deelt. We kunnen deze hartverwarmende gevoelens niet alleen in februari vieren, maar het hele jaar. Ik ben er trots op dat ik altijd een romanticus word genoemd. Het is een goede manier van leven. Ik vind het heerlijk om het hart te verbinden.

Met licht en liefde,

Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2014 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.