September 2007

Tidløst ´Rum´ – Tidløs Kærlighed
Menneskehedens 40 Dage og 40 Nætter

Fra Steve:

Gruppen fortsætter serien om Egenkraft/Bemyndigelse. Dette budskab taler om tidløst ´rum´. Lige før de træder ind i deres mesterskab har enhver mester haft en særlig aktiveringsoplevelse. Moses gik op på bjerget og vendte tilbage med de 12 bud. Mohammed gik til Mekka og Jesus tilbragte 40 dage og 40 nætter alene i ørkenen. Disse aktiveringer var en rejse ind i et tidløst ´rum´, og oplevelserne forberedte dem på at træde ind i den rolle, de kom for at spille. Nu har hele menneskeheden muligheden for at blive aktiveret på en lignende måde.

Den nemmeste måde, hvorpå vi kan aktivere tidløst ´rum´, er ved at fjerne vores erfaring/oplevelse fra tidslinien. Så snart I forstår principperne for tidløst ´rum´, kan I derefter begynde på at opleve tidløs kærlighed.

En personlig bemærkning; da vi præsenterede dette budskab, skete der mærkelige ting for mig. I det øjeblik vi begyndte at tale om Tidløs Kærlighed, gjorde gruppen sløret tyndere for mig og viste mig tidligere livsforbindelser med nogle de mennesker, der deltog i udsendelsen. Jeg udtalte ordene i kanaliseringen, samtidig med at jeg blev trukket væk til et sted, hvor de tillod mig at gen-huske og føle tidligere livs forbindelser med disse mennesker. Jeg var forbløffet over pludselig at se på en person og huske hele livsforbindelsen med dem, og hvor tæt vi var på hinanden. Så slog det mig, at det de viste mig var forhold, hvor jeg havde opnået en tidløs kærlighed sammen med disse mennesker. Når kærlighedens energi når højere niveauer af renhed, bliver den utrolig stærk. Tidløs Kærlighed er kærlighed på sjæleplanet, og den er så stærk at der ikke er noget bånd knyttet til den. I kunne med lethed elske en person tilstrækkeligt meget til at lade dem gå, hvis I troede det ville hjælpe dem. Der var en meget kraftfuld oplevelse for mig i dette, og begejstringen over den blev hos mig i dagevis.

Store knus og blide puf .

Steve Rother

 

Hilsner fra Home

Global Spiral

På denne dag kommer vi til jer og repræsenterer en del af Home og en del af jeres forbindelse til det ´område´, hvor I startede. Den brik, der startede som en gnist af Gud, er noget der blev opbevaret dybt inde i jeres fysiske væren. I er spirits, der lader som om I er mennesker, som går igennem jeres daglige liv, løber ind i hinanden, bumper ind i vægge, imens I forsøger på at finde ud af, hvad det er I gør forkert. Kæreste, hvad hvis vi fortalte jer, at I kom herned for at I kunne bumpe ind i vægge? Hvad hvis vi fortalte jer, at I kom herned for at I kunne føle smerte, og for at I kunne føle bedrøvelse? Når I kommer Home, vil I blot huske disse oplevelser som smukke menneskelige følelser. Dette er en del af det, som den menneskelige rejse har handlet om. Uanset hvor I er, på et hvilket som helst tidspunkt i jeres liv eller jeres udvikling som en sjæl, så vid at I har valgmuligheder der vil bringe jer Home og til den højest mulige omformning, på hvilket som helst tidspunkt I ønsker det. (Skulle omforme i stedet være ”gen-forme”?) Dette vil hjælpe jer med at forandre jeres omgivelser, så I er i stand til at omforme jeres huse og jeres spirit. Det er det I er her for at gøre, for I er skaberne.

I har påbegyndt en global proces. Hele menneskeheden er i en evolutionær spiral, som hver dag øger hastigheden. Det er ved at blive meget spændende. Det plejede at være sådan, at I føjede 1 til 2, til 3, til 4 men nu er det på vej til at blive eksplosivt; I føjer 1 til 10, til 100, til 1.000 osv. Det vokser med sådan en utrolig fart, at I ikke altid kan følge med, og dette fremkalder i sig selv stress i den fysiske krop. Jeres menneskelige hjerner ønsker at forholde sig til disse begreber, men alligevel er det allersværeste for mennesker indsigten om, at de ikke kan forstå det hele. Så det vi vil gøre på denne dag er at komplicere tingene lige tilstrækkeligt meget, så I kan få fat i sandheden. Den er så vidunderlig enkel, at den mange gange smutter fra jer. Den er så enkel at det er svært for jer at forstå hvordan alle brikkerne passer sammen, med mindre I tilføjer kompleksitet, og i dag vil vi forsøge på at give jer denne gave.

Der er et begreb vi ønsker at give jer i dag, så I kan forstå, hvad der ligger lige foran jer. Fra et højere perspektiv har vi talt om ”gen-installationen”; de to halvdele af jeres hjerne der begynder at kommunikere med hinanden på fuldstændigt anderledes måder end før. Vi har talt om dette mange gange, men denne gang ændrer vi ordene ganske lidt, for at hjælpe med at komme i forbindelse med andre mennesker.

Hjerne Kredsløbs Forandringer

I har én del af jeres hjerne – den højre halvdel – der ganske enkelt er jeres forbindelse til Home. Den er jeres sjæls jordforbindelse i den fysiske krop; det er den del, der rummer jeres forbindelse til al kreativitet, inspiration og kanalisering. Alle disse elementer fra Home, går direkte igennem denne side af hjernen. Så er der den venstre del af hjernen, som har været fuldstændigt isoleret fra den højre del af hjernen, med undtagelse af meget få energi-tråde, der går frem og tilbage. Disse kaldes for synapse stier. Denne del af hjernen, som I kalder den venstre del af hjernen, udfører udelukkende én ting. Den måler/markerer tid. Den giver jer en illusion af at leve i et felt af dualitet, i et felt af tid. Den giver jer illusionen om en tid inden i et fysisk befordringsmiddel, der har en begyndelse og en slutning. Det er derfor så mange mennesker tror, at de er deres fysiske kroppe. De tror at når de dør, så er det afslutningen. Imidlertid, ingen energi ophører/dør nogensinde; energi transformeres bare fra én form til en anden. Selv den elektricitet I bruger, og den temperatur I føler når I går udenfor, handler om transformation fra én form for energi til en anden. I er ved at lære at gøre dette – at transformere/omforme. Jeres hjerner bliver, sammen med hele menneskeheden, ”gen-installeret” over en periode på mellem ca. to og fem år. Dette fremkalder udfordringer i den menneskelige race på dette tidspunkt, men den sande virkning af ”gen-installationen” vil ikke blive forstået før om 20 år eller mere.

Aktivering for at Fjerne Tidslinien fra Erfaring/Oplevelse

I har indretninger foran jer – ure. De specielle ure, som the Keeper så godt kan lide, fordi de er atomure, og de sørger for det han tror, er perfekt tid. Vi fortæller jer at intet holder perfekt tid, fordi tid er en illusion. Dette er en sag, som I vil begynde at forstå efterhånden som denne ”gen-installation” fortsætter. Der er andre dele af dette, som vi allerede har talt om. Der finder en hel serie af begivenheder sted, efterhånden som jeres andel af det menneskelige dyr udvikler sig. Jeres spirit er allerede veludviklet, men idet dette befordringsmiddel, som I bærer for at opleve illusionen af at være adskilt fra hinanden, udvikler sig så omformer/gen-former I alting omkring jer. I begynder at se ting på en anderledes måde. Dette vil ske på mange områder i jeres liv. I vil få nye trossystemer og nye idealer; nogle af trossystemerne, som I har opbygget for at hjælpe jer med at definere jeres verden, vil begynde at forandre sig. Der er nye muligheder som aldrig før har været der. I vil opdage, at mange af jeres egne grænser for jeres egne trossystemer udvider sig. Nogle af disse vil vise sig omkring forhold. Nogle af disse vil også vise sig i det fysiske. Nogle af disse vil vise sig i den fysiske forbindelse med spirit, det som vi kalder for seksuel energi. Meget af dette vil ske for at give jer et nyt grundlag for muligheder. Det er det, der er budskabet: muligheder.

I er ikke de første, der går igennem dette. Selv om det er første gang at hele menneskeheden er gået igennem denne evolution er nogle mennesker, som har været på jorden, allerede gået gennem denne overgang. Efterhånden som I går igennem denne proces, er der en unik andel der vil hjælpe jer mere end noget andet. Det er en aktivering som I selv udfører. Alligevel er der ingen forskellige trin i det; vi kan ikke skrive en bog og fortælle jer nøjagtigt, hvordan det skal gøres. Der vil heller ikke komme seminarer, der fortæller jer hvad I skal gøre, fordi det er så unikt for hver eneste person. Men vi kan fortælle jer, hvordan nogle af Mestrene har gjort det i fortiden.

Nøglen ligger i at fjerne jeres erfaring/oplevelse fra tidslinien, for tidslinien er den største illusion. Når I er Home er fortid, nutid og fremtid samlet i en enhed. Det er muligt for jer at rejse alle vegne inden i illusionen af tid. Det er muligt for jeres bedstemor at komme ind og reinkarnere som jeres datter, og lige så vel det modsatte. Det er muligt at gå forlæns og baglæns på tidslinien, idet tidens begrænsninger er en del af venstre hjernehalvdels skabelse. Menneskeheden begynder at forandres, idet de nye forbindelser mellem højre og venstre hjernehalvdel forøges og gror. På grund af denne forandring, får I et nyt forhold til tid og ´rum´. Når I går i gang med at fjerne jeres oplevelser fra tidslinien, begynder I at se tingene på den måde, som de er i virkeligheden.

At Lære at Bruge ´Nu Tid´

Når I går igennem traumer, vanskeligheder eller udfordringer, beder vi jer allerførst om at prøve at koncentrere jer om at blive opmærksomme på den ene andel af tidslinien, som er virkelig. I har delt den i tre lige store dele; I kalder det for fortiden, nutiden og fremtiden. Imidlertid er jeres fortid kun en erindring. F.eks. sidder her to søstre, som voksede op med kun ni måneder imellem hinanden og med det samme par forældre. De var altid sammen. Selv om de oplevede alting sammen, vil de begge have fuldstændigt forskellige erindringer om den samme oplevelse. Hvilken en af dem er den rigtige? Det er de begge, for det er deres egen opfattelse, der skaber deres individuelle virkelighed; de har to forskellige opfattelser af den samme begivenhed.

Med fortiden som en erindring og fremtiden som kun er et potentiale, så forstå venligst at I vil have en tendens til at oplagre negativ energi i fortiden og positiv energi i fremtiden. Jeres største drømme, jeres håb og jeres begejstring over muligheder er indeholdt i fremtiden. Selv om I har gode minder om fortiden, er de også lagret i fremtiden. Det positive har tendens til at blive lagret i fremtiden; det negative er lagret i fortiden. Efterhånden som I begynder at flytte jer ud af feltet af dualitet ind i feltet af trialitet, hvor I nu har mere af hele billedet, begynder I at give slip på behovet for fortiden og fremtiden. Derefter vil I komme frem til den del, der er virkelig – nutiden/det nærværende. Hvis I på noget tidspunkt er i stand til at fjerne jer selv fra tidslinien og anbringe jer selv i nuet, vil det alt sammen forandre sig. Om et øjeblik vil vi give jer en idé om, hvordan I kan gøre dette.

Skabelse ´Indefra og Ud´

Det bliver alt sammen let at styre. Det bliver alt sammen spændende, selv hvis I har haft en vanskelig oplevelse som et menneske, hvis I anbringer jer selv i nuet. Alle jeres udfordringer og al jeres frygt er baseret på fremtiden. Hvis I ønsker at frigive frygt, så træk jer selv væk fra tidslinien. Hvis I er på vej til at blive henrettet om morgenen, hvilket kunne anses for at repræsentere en stor frygt, så forestil jer at I er på dødsgangen for at blive henrettet. Der er ganske afgjort en stor frygt I jer, men er I okay lige nu? Har I alt, hvad I har brug for? Spørg jer selv ”Er alting i min verden okay lige i dette øjeblik?” Ja, det er det. Når I gør dette, bringer I denne energi ind i jeres fysiske væren; I begynder at skabe en ny virkelighed omkring jer selv, gennem de vibrationer, som I udstråler. Dette er en måde at udføre en skabelse ´indefra og ud ´. Det bliver gjort med de vibrationer der stråler ud fra jer, fordi når I fjerner jer selv fra tidslinien går I derefter i gang med at bringe jer selv ind i en ny virkelighed. Der er Mestre, der har gjort dette i fortiden. De har alle arbejdet på mystiske måder, og vi vil dele noget af dette med jer, så I bedre kan forstå det.

Tidløst ´Rum´

Vi vil dele to vendinger omkring denne specielle og unikke mulighed, som vi ønsker I skal have med jer på denne dag. Et af dem er Tidløst ´Rum´. Dette er punktet for aktivering. Når I kan placere jer selv fuldstændigt i nuet, er I i tidløst ´rum´. I er Home. Det er det, der har været jeres mål, når I har mediteret. Det er det, der har været jeres mål, når I bad bønner – at finde tidløst ´rum´. Det er et aktiveringspunkt. Selv om menneskeheden ikke var helt klar til at blive aktiveret på dette tidspunkt, så er I det nu. (Steve: Dette er en smule forvirrende… på hvilket tidspunkt var vi ikke klar?) Selv hvis I har forsøgt lignende ting i fortiden, vil I opdage, at de virker på en anderledes måde nu. I vil ikke ramme den modstand, som I før oplevede. Det er ikke fordi vi fortæller jer at det er nødvendigt at I beder, det er ikke fordi vi fortæller jer at det er nødvendigt at I mediterer. The Keeper har en hjerne som aldrig stopper, så han har aldrig været i stand til at meditere, men han har altid spekuleret på hvordan det ville være. Faktum er at meditation anbringer jer i tidløst ´rum´. Lad os dele med jer, hvordan andre Mestre har brugt selve dette redskab, da de trådte ind i deres Mesterskab.

En Tre-Timers Rejse

Mesteren Jesus, der gik på denne Jord som lærer, tilbragte 40 dage og 40 nætter i ørkenen. For ham var det det samme som tre timer. Han trådte ind i et ´rum´, af tidløst ´rum´. Jo, der var mange beretninger om den samtale han havde med djævlen, hvordan han blev fristet og hvordan han besluttede at gå til den gode side i stedet for den onde side. Vi elsker disse beretninger, fordi de er så vidunderligt menneskelige, men meget få af dem er i virkeligheden sande. I virkeligheden fik han en aktivering, som han selv udførte, og som anbragte ham i tidløst ´rum´. For menneskene omkring ham, var han borte i 40 dage og 40 nætter. Fra hans perspektiv, var han på en tre-timers rejse i tidløst ´rum´. Dette sker, og I udvikler jer ind i et ´rum´, hvor I nu selv kan udføre dette. I vil opdage at disse muligheder præsenterer sig selv for jer, som de aldrig før har gjort. Hold øje med dem. Hold øje med mulighederne for at fjerne jer selv fra tidslinien. Jesus var ikke den eneste, der gjorde det. Det skete for Buddha. Det skete for Mohammed, da han gik til Mekka; han var i et ´rum´ af tidløst ´rum´ og han skabte dette, så andre mennesker kunne opleve det. Det skete for Moses, da han gik op på bjerget. Han var i et ´rum´, af tidløst ´rum´ og uanset hvad der skete i verden, var han ikke en del af det. Når I er i tidløst ´rum´, er jeres spirit renset, og I tager Home under denne tid. I tager Home, eftersom I fjerner jer selv fra tidslinien. Det er der menneskeheden bevæger sig hen.  I flytter jer ud af behovet for illusionen om tidslinien. Jo mere I kan tilpasse jer selv til disse begreber, ideer og fremgangsmåder nu, jo lettere vil denne evolutionsproces være for jer.

Tidløs Kærlighed

Der er endnu et udtryk, som vi ønsker at dele med jer. Der er en energi, der er grundlaget for enhver form for energi, som I oplever som mennesker – endda elektricitet, lys og varme. Det er kærlighed. Kærlighed i sig selv er en basisenergi, hvorfra I udleder alle andre energier, så hvad er det, der sker når I fjerner jer selv fra tidslinien? I kommer ind i et område af tidløs kærlighed. Det er det I vil starte med at opleve i jeres egne forhold. Det forvirrer jer måske i starten, idet det måske ikke kan forenes med jeres nuværende overbevisninger. Det er det I vil starte med at opleve, når I ser ind i spejlet. Åh, den der forventede I ikke, gjorde I? I er så vant til at se kærlighed blive genspejlet fra andre mennesker, at I vil have svært ved at finde det i et spejl. Tidløs kærlighed er indvendig og går alene udad. Det eneste behov kærlighed har, er at strømme (flow). Kærlighed må altid cirkulere for at overleve, men det er ikke svært fordi når den først er oplevet, vil den forbinde sig meget dybt med jer. Lige så snart to eller flere mennesker opnår et plan af tidløs kærlighed, så mister de det aldrig. Derfor, hvis kærligheden altid er inden i jer og søger efter en vej til at komme ud på, jo flere udtryk for kærlighed I kan give i en hvilken som helst form, er det dette, der vil styrke hver eneste en af jer. I går i gang med at flytte jer selv ind i et udtryk af tidløs kærlighed, når I gør dette. Når I oplever tidløs kærlighed, er det den dybeste kærlighed som mennesker kan rumme inden i boblen af biologi. Tidløs kærlighed er fuldstændig ubetinget kærlighed. Fuldstændig ubetinget kærlighed har ingen forhold til tid. På denne måde; tidløs kærlighed.

Jo, I vil indse, at I har oplevelser igennem mange livstider. Der er tidspunkter, hvor I ser på en eller anden og I genkender dem fra et tidligere liv. I ved der er en dyb kærlighed, som I har til dem. I ville ønske at gøre hvad som helst for denne person, og måske giver det overhovedet ingen mening på et bevidst niveau. Til tider kan det endda være kejtet at skabe disse forbindelser og vanskeligt, på grund af jeres trossystemer som I har fastholdt så længe. Tidløs kærlighed er nu opnåelig, og I vil opdage at I ikke behøver at gå igennem 40 dage og 40 nætter for at komme derhen. Det vil ske i en brøkdel af et sekund. Kan I forestille jer, hvordan det ville være at elske en anden så meget at I ville gå ud af deres liv, hvis I troede at det ville hjælpe dem? I begyndelsen vil jeres oplevelser med tidløs kærlighed være korte udbrud, så I kan få en fornemmelse af denne energi og langsomt lære at tilpasse jer. Det er på denne måde det først vil komme til jer, fordi det næsten er som om jeres spirit ønsker at distrahere jer tilstrækkeligt længe, til at give jer små ´skud´ af dette, for at vække jer. Stiv jer selv af – det er en vidunderlig rejse! Dette er princippet i det, der sker for jer som mennesker. Så, når I begynder at opleve mere tidløs kærlighed, og når I er i stand til at udtrykke denne tidløse kærlighed, bliver den stærkere. Den går i gang med at forandre det fysiske befordringsmiddel for at kunne huse mere af det tidløse ´rum´ og mere af den tidløse kærlighed, som vi hele tiden lever i.

Kæreste, der er mange af jer, der arbejder så hårdt på at gøre sløret tyndere. I ønsker at sløret skal forsvinde, I ved at det er en illusion, I jeres hjerter ved i hvad Home er, og I ønsker bare at komme tilbage dertil. I ønsker bare at skabe det. Vi ærer jer, og vi gør vores bedste for at give jer de redskaber, som kan hjælpe jer med at gøre dette. Vi fortæller jer også, at I allerede har flyttet jer meget længere end I forventede, da I først kom hertil. I er allerede vokset forbi planeten Jordens afslutnings tidspunkt. I har allerede flyttet jer forbi den højeste mulighed for menneskeheden, og I har endda overgået dagene fra Atlantis og Lemurien i jeres vibration i dag. Nu har I flere muligheder end nogen sinde før på denne planet. Tro ikke, at I er her ved et tilfælde! I er kommet ind med en hellig kontrakt. I er kommet ind med én ting, som I gør bedre en nogen som helst anden, og de eneste gange I forkludrer begreberne er, når I forsøger at sammenligne jer selv med en anden.

Mange af jer har spørgsmål om, hvordan I kan nå en tilstand af tidløshed. Der kom et tidspunkt for the Keeper, hvor hans ældste søn flyttede ud af huset og han overtog værelset og sagde, at det skulle være hans meditationsrum. Han lagde store puder derind og han tog tingsha klokker med, han bragte endda et kompas med, så han kunne vide nøjagtigt hvor nord var. Han spredte det hele ud. Hver morgen gik han derind og prøvede på at opleve tidløst ´rum´. Han gav sig selv 20 minutter.

[Latter] Der er et problem med hele denne ide, fordi han øjeblikkeligt puttede en tidslinie på. Han ville sidde der og prøve på at meditere; han gjorde det så han kunne forbedre sin forbindelse og hans kommunikation. Vi gjorde det klart for ham, at det var vidunderligt at han gjorde dette, og at hans fysiske krop i høj grad værdsatte det han gjorde, alligevel var det ikke nødvendigt i forhold til spirituel kommunikation. Vi ville banke på hans dør og spørge ”Er du klar?” Han ville sige ”Vent et øjeblik. Jeg er nødt til at bruge mine tingsha klokker.” Og så ville han ringe med sine klokker foran chakraerne, og han ville trække vejret efter en speciel model. Så spurgte vi igen om han var klar. Han ville sige ”Nej, jeg er nødt til at gøre dette.” Og han ville gøre det, som nogen havde vist ham, og så ville han trække vejret dybt tre gange og endelig sige ”Jeg er klar”. Og som små børn der gemmer sig for hinanden, ville vi le sagte og ikke sige noget. I løbet af få minutter ville han falde i søvn og opleve det tidløse ´rum´, som han søgte efter. Med det samme han efter 20 minutter stod op og tog et bad, ville vi begynde vores kommunikation. Han var meget frustreret i begyndelsen og troede, at han gjorde noget forkert. Forstå venligst, at I vil opleve det som I har sat jer for at opleve, men det vil ikke være på en tidslinie.

Vi har plantet mange frø på denne dag, og vi har plantet dem i meget frugtbar jord, for I er lærerne, I er healerne, I er dem der går forrest for menneskeheden, åbner dørene og holder dørene for at denne evolutionære proces kan ske. Nogle af jer vil blive latterliggjorte. Det ved I. Nogle af jer vil blive frygtet. Nogle af jer vil blive taget imod. Intet af dette er succes eller fiasko. Det er, hvad I har bedt om at udføre, og I er der lige til tiden. Velkommen Hjem/Home. Velkommen til Himlen på Jorden. Vi er så henrykte over at I har gjort jer fri af den spilleplan, som I havde. Nu skaber I jeres virkelighed i hvert øjeblik, hver eneste dag, og vi er så beærede over at se til, efterhånden som Spillebordets Mestre oplever og deler tidløs kærlighed.

Med tre små påmindelser, fastholder vi jer i vores hjerter. Behandl hinanden med respekt. Nær hinanden ved hver chance I får. Og til sidst; det spil I spiller, spilles bedst når I spiller godt sammen.

Espavo

Gruppen

 

Omformning/Ombygning

August måned nød vi at tilbringe i Las Vegas. Det har været dejligt at have denne tid til at påskønne det hjem, som vi har skabt. I denne måned har vi boet her i 3 år, og hvert år bliver det mere og mere vores personlige ´rum´. Vi besluttede at tage august måned fri fra vores rejseplaner med vores Lightworker arrangementer, så Steve kunne bruge tid på at skrive bøger, og jeg kunne tilrettelægge vores planer for det nye år. Vi har foretaget en masse ombygninger. Det har været dejligt og dog stressende, men også noget som jeg i høj grad har set frem til. Vores hus er 20 år gammelt og vi vidste, at det var her, vi ønskede at være. Vi havde planer om at udvikle dette sted til at matche vores personlige stil, som ville tage tid og koste penge. Når I flytter til et nyt hjem, specielt hvis nogen har boet der før jer, bliver hjemmet dag for dag jeres eget hellige ´rum´ ved at sammenblande jeres energi med hjemmets. Når vi rejser, føler jeg at hjemme er hvor hjertet er, fordi jeg nyder livet hvor end det bringer os, men der er noget særligt omkring det at komme tilbage til det sted, som vi har valgt at kalde vores sande hjem.

Denne måned med dette ombyggeri har været intens. Lige så begejstret som jeg var, vidste jeg at jeg skulle huske på det totale billede. Det ville være noget som vi ville nyde så meget, når det alt sammen var færdiggjort. Steve og jeg ønskede at skabe et hjem som fik mennesker, der kom og besøgte os, til at føle sig velkomne og godt tilpas. Lige så meget som jeg har nydt tiden her, var der et eller andet der ikke føltes rigtigt. Jeg følte et tab af ro/fred… spredt ud er den bedste betegnelse jeg kan tænke på.  Det irriterede mig, fordi jeg ikke ønskede at det skulle være sådan. Men det er okay. Jeg måtte give mig selv tiden til at have disse følelser, når vi er mennesker, går vi igennem bølger af følelser – op og ned – vi kender det alle sammen, men der er et eller andet når et hjem ikke er i orden – der er en følelse af, at vi bare ikke er helt centrerede.

Først var jeg sur på mig selv over det. Da Steve og jeg besluttede at foretage denne ombygning, spurgte han mig om jeg var sikker på, at jeg ønskede at gøre det. Vi vidste begge to at det ville blive en forstyrrelse i vores dagligdag. Jeg tænkte på hvorfor jeg var så frustreret over at have alle disse arbejdere i mit hus? Jeg ved, at mit hjem er mit tilflugtssted. Når vi rejser sammen med vores Lightworker arrangementer nyder jeg det så meget at møde hele den spirituelle familie, uanset hvor vi tager hen, men når jeg er hjemme kan jeg lide mit fredelige ´rum´. Alle arbejderne var dejlige mennesker. Jeg kom til at kende dem og høre om deres familier, med alligevel begyndte larmen fra ombygningen og tabet af privatliv snart at dræne mig. Den august måned, som jeg havde set frem til med at være hjemme, forvandlede sig til at være en tid, hvor jeg ønskede at finde på hvilken som helst undskyldning for at komme væk hjemmefra.

Nu kan jeg sige, at vores hjem er sit nye selv. Al ombygningen er færdiggjort, men måske kunne jeg nu godt tænke mig at ombygge badeværelserne! Huset er som en forlængelse af os. Vi ´om-bygger´ altid, dem vi er. Det er det, der holder os begejstrede over hvem vi er.

Forestil jer, jeres hjem som jeres krop, sind og sjæl. Det huser jeres spirit. Hver dag når I vågner, så velsign dette hjem og vid, hvor smukt det er. Se ind i spejlet og sig ”Jeg er fuldkommen okay.” Uanset hvad der sker i jeres liv, er det godt at være hjemme i jeres hjerte med alting, og hvis et eller andet ikke er rigtigt, så ændr det. I kan gøre det langsomt. Jeg kunne ikke få denne ombygning fra den ene dag til den anden, lige meget hvor meget jeg kunne tænke mig det, så lige meget hvad jeres hjem – jeres krop, sind og sjæl – går igennem, så tag tiden til det og vær ikke hårde ved jer selv. Vid at I bare er på det perfekte sted, der hvor I er i dag. Velkommen hjem. Og sådan er det.

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!