April 2005

Føle sig frem
Praktiske Magiske Serie

 

For lidt over et år siden bad the Group mig om at plante et frø. De gav en kanalisering kaldet  “At gå baglæns i tid.”  Jeg forstod ikke helt nogle af koncepterne som de forklarede, men de sagde at det var i orden, at jeg bare kunne lægge det ud og så frøene til en senere høst.  Dog tror jeg at der kommer en hel masse mere omkring dette, og det ser ud som om den første høst er på vej..

Store kram fra the Group

Steve Rother
Talsmand for the Group

 

Greetings – Hilsener fra Home

Det ændrede slør

Vi deler her med jer nogle af redskaberne fra praktisk magi, med Spillebordets magikere. Véd I hvem I er? Det gør vi. Vi fortæller jeg at I er blevet æret for jeres arbejde ud over al beskrivelse, for I havde modet til at sætte disse slør op og lade som om I ikke er klar over, ikke véd hvor I er på vej hen. Vi ønsker idag at delagtiggøre jer i et andet af de praktiske redskaber til brug i de højere vibrationer på den Nye Planet Jorden, for sløret bliver tyndere. I føler det. I har ventet på dagen hvor det ville blive tyndere. I har bedt om at det ville ske, ønskende at se den anden side og bevæge jer mellem dimensions virkeligheder. Og dog, når det bliver givet til jer, skaber det frygt. Det trigger, udløser frygt reaktionen i alle mennesker. Venligst, tro ikke at noget mindreværdigt om jer selv fordi I føler dette eller fordi I har denne uro. Forstå, at det er en normal proces. Hvordan kommer I i himlen? Øvelse, øvelse, øvelse. Det handler om at assimilere, tilpasse disse energier til jeres egen fysiske krop i den hensigt at prøve at finde ud af hvordan det arbejder for jer. Ikke det der fungerer for andre, men specifikt hvad der fungerer for dig. Når I finder det som trigger jer, denne udløser, så vil I være i stand til at forbinde jer og I føler jer mere centreret end I nogensinde har følt tidligere. I føler jer mindre ude af balance, mindre ængstelse, har mindre frygt og færre vanskeligheder. Vil det nogensinde føles som I mestrer jer menneskelige oplevelser og at I kan gå på vandet? Nej, meget ked af at skuffe jer, men sådan vil det ikke være. I har designet det således at I aldring nogensinde vil komme til at føle det på den måde. Vil I altid tvivle på jer selv? Imidlertid vil I føle jer mere veltilpasse med den kendsgerning, at I ikke kan kende alle svarene. Forstå at disse tanker er menneskets svar til spirituelle forbindelser. Dog meget ofte udløser I en lille gnist af lys som viser jer hvem I i virkeligheden er.  I dette korte øjeblik er der et spejl som reflekterer tilbage til jer, det storslåede i jeres magi, jeres skønhed og jeres kraft.

Da I kom her, bar hver og en af jer ånden fra oven, den del af Gud som er helt og holdent jeres. For lige som snefnug,  er der ikke to dele af Gud som er ens. At finde og forbinde denne unikke del af jer selv tillader jeres individuelle skønhed i at komme frem og blev udtrykt. Somme tider er det måden i præsenterer jer selv på; somme tider er det i de ord I udtaler eller skriver; somme tider er det med et smil i et tætpakket rum; somme tider er det en gave; eller somme tider er det en berøring. At være i stand til at udtrykke gnisten fra ånden giver jer en spirituel fortrolighed. At udtrykke jeres unikke ånd og være i stand til at dele det med en anden person, er hele processen på denne jeres udviklings scene.

 At gå baglæns i tid
Del 2: gå gennem et Multivers

Så nu ønsker vi at bringe noget for dagens lys.  Det er mere end et år siden at vi begyndte at tale om et frø som vi specielt ønskede at så. The Keeper var meget frustreret da vi gjorde dette, for vi bad ham ganske enkelt om at udsende dette uden nogen forklaring. Da mennesker henvendte sig til ham og spurgte om hvad det betød, havde han ikke alle svarene. Og det er meget frustrerende for ham. Han er stadig frustreret omkring det, men han vil komme over det. Vi talte for et år siden omkring dette at gå baglæns i tid. Nu hvor disse frø er blevet sået meget dybt i jeres kollektive psyke, nu hvor disse frø begynder at udvikle sig i deres egen udviklings proces, kan vi forklare jer en lille smule mere omkring hvad det betyder. I er blevet flerdimensionelle (interdimensional) væsener mens vi taler. Mange gange har vi delagtig gjort overfor jer at der er parallelle liv og parallelle universer – multiverser – som udspiller sig simultant. Vi har også fortalt jer at der vil komme en tid hvor I, som en udviklet ånd i menneskelig form, vil blive i stand til at bevæge jer fra een virkelighed til en anden og tage noget med jer tilbage. Dette kunne være viden, en tanke eller en emotion og til sidst vil I være i stand til at transportere fysisk tid frem og tilbage. Dog, det som vi aldrig har talt om, er den dimensionelle bevægelse sidelæns i tidslinjen. For I var i en anderledes dimension  igår end I er i idag. Dette er formålet med tidslinjen. Det er ikke muligt for jer fuldstændig at gå tilbage og leve igår om igen.  Selv når I har muligheden for at rejse til jeres fortid vil I bære viden om jeres rejser med jer og derfor vil denne viden forandre jeres oplevelse. Når I begynder at slippe illusionerne om den lineære tid vil I se sådanne rejser som vil finde sted sidelæns i jeres tid eller ind i hvad vi kalder “ændrede virkeligheder”.  Den viden I opnår og bærer med som menneske forandrer og udvikler jeres oplevelse af tid. Lad os give jer dette eksempel. Først giver vi jer rækken tal 7-3-6-5 og beder jer om at indprente disse i jeres hukommelse. Derefter beder vi jer om at glemme disse tal. Forstå, at som en sjæl er det ikke muligt med vilje at miste viden. Uanset hvor meget nogle af jer prøver, er det ikke muligt for jeres sjæl at glemme noget. Ja, sidst i aften vil vi vække jer med denne række af tal som løber gennem jeres tanker: 7-3-6-5.

At aktivere det Uendelige dig

I spiller Spillet, forestillende at være mennesker i begrænset form. Med andre ord, I har en begyndelse og I har en slutning – eller det tror I.  I virkeligheden fortæller vi jer, at ved planlægningen af scenerne af hver liv handler en stor del af tankerne om hvornår og hvordan I vil ankomme og forlade livets Spillebord. Dette skaber paradokset af et uendeligt væsen forestillende sig at være begrænset. Det er meget vanskeligt for et menneske i begrænset form overhovedet at forstå det sande koncept af uendelighed, for I er på den begrænsede side af sløret endskønt jeres spirit, jeres ånd er ubegrænset.  Denne del af jer i åndelig form slutter aldrig, har ikke nogen time-out, holder aldrig op med at lære og høste viden. I stedet bevæger den sig fra én energi form til en anden mens den glider gennem Universet i sjælens evolutionære søgen. Dette paradoks har afstedkommet store udfordringer for de fleste af jer i jeres livstid.

Lad os nu give jer nogle praktiske anvendelser på hvordan I kan gøre brug af det samme paradoks til at gå baglæns i tid. Det er vidunderligt at tænke på at kunne ændre dimensioner af tid og rum, men hvad kan I i virkeligheden gøre ved det?  Dette er Den Praktiske Serie og endskønt der er vidunderlige ord i alle de bøger the Keeper skriver, er det hele ubrugeligt hvis I ikke kan finde en praktisk anvendelse for det i jeres daglige liv. Vi tilbyder dette til jer som noget der kan få jer til at smile en lille smule, noget der gør jeres liv en lille smule mere behageligt eller mere lidenskabeligt. Så, lad os give jer disse forslag som en begyndelse. Det forventes ikke af os at vi giver jer alle Universets svar, for I har ikke formuleret spørgsmålene. Ja, I har alle svarene dybt inde i jer. I behøver kun at huske jeres spørgsmål. Når engang I har formuleret spørgsmålet er I i stand til at forstå svaret som så vil blive åbenbaret for jer. Lad os nu hjælpe jer med at formulere jeres spørgsmål omkring hele konceptet af at gå baglæns i tid.

At gå sidelæns i tid

Er tidsrejser overhovedet mulige i dag? Vi fortæller jer, ja, det er de. Det er muligt at bevæge jer fremad og baglæns, såvel som sidelæns. Som uendelige væsener er jeres sande forbindelse til tid meget anderledes end I tror den er. Den første bevægelse i tid, for de fleste af jer, vil ikke være fremad eller baglæns, men sidelæns. At bevæge sig sidelæns i elementet tid, ind i andre dimensions virkeligheder, er lige så virkelige og nyttige som at bevæge sig fremad og baglæns i tid. Begge er blevet langt mere mulige en nogensinde før. Der er to måder hvorpå I kan arbejde med denne energi. Hvis I betragter jer selv, værende tilstede i nu’et, så er det oplagt fremtiden og fortiden som I kan arbejde med, så lad os gå i gang med dette først. Er I klar over at mennesket gen-skriver historie hver eneste dag? Hvis I ikke tror på det, så tal med nogle af jeres egne historikere. Tal med nogle af bog udgiverne som forsyner jer med historie bøger til jeres skoler. I udvikler konstant historien – ikke kun hvem I er og hvor I går hen – men også af hvad der allerede er sket.

Er det forkert? Nej, det tror vi ikke, for I er skabere. I skaber alting omkring jer i alle dimensioner af tid og rum, så starten på at gå baglæns i tid går ind i jeres egen historie og skriver et manuskript som vil tjene  jer når I går fremad i jeres egen tid. Derefter, idet I går fremad, gør I dette med en fortrolighed i jeres sjæl som I muligvis ikke har modtaget som barn. Der er muligheder for jer nu til at gå tilbage i jeres egen historie og gen-huske og gen-skrive hændelser som udløste særlige energi prægninger ind i jer og som gjorde jer til den I er i dag.

Lad os tale til det aller vigtigste punkt af gen-skrivning af jeres egen historie: Alle hændelser i jeres liv har formål. Der er en gave i enhver begivenhed som har krydset jeres sti. I den hensigt at gen-skrive historie må I først modtage gaven. Hvis I ikke har modtaget gaven kan I ikke ændre hvor I står i forbindelse med tidslinjen. Så, det første punkt er at finde værdien i oplevelsen eller omstændigheden som I ønsker at gen-skrive.

Begynd processen nu. Tag et øjeblik og træd ud af din krop. Dette kan blive udført ved en enkel dyb indånding og med en fokuseret hensigt og på et roligt sted. Tillad dig at forbinde dig med din egen sjæl som om det var noget udenfor dig selv som du mødtes med for første gang. Hils denne person og føl kærlighed og tillid mellem jer to. Fokuser nu din energi på gaverne som du har modtaget gennem Spillet og bed sjælen foran dig, om du har modtaget den hensigtsmæssige gave. Lyt til svaret i dit indre. Derefter kan du begynde at slippe det, velsigne og takke for den vidunderlige rolle den/det har spillet i at gøre dig til den du er i dag. Idet du vender tilbage til ‘nu’ bevidsthed, tillader du dig selv at gå fremad med tillid. Selv hvis du blot forestiller dig tilliden først, vil sjæls tilliden bygge og tilbyde dig tjenester som aldrig har været der før. Vi indser at denne proces er så enkel at de fleste af jer ikke vil afprøve den. Men vi har lige giver jer de første konkrete trin i at gå baglæns i tid.

Skifte fra destination til rejse i bevidsthed

Nu, mere end nogensinde før, føler mange af jer kompressionen af tid og rum omkring jer. De ting som plejede at bringe jer stor glæde er på en eller anden måde ikke længere så behagelige som de plejede at være. Den værste ting som kan ske med en menneske, er at det får alt hvad det nogensinde har ønsket sig. Så hvad nu? For det handler ikke om at nå til en destination. Det handler ikke om at opnå noget. Det handler om at nyde rejsen. Det handler om at sætte målene, ikke opnå dem. Det handler om drømme om hvordan det vil blive når I når jeres mål. Dette bringer os til den næste del af at gå baglæns i tid.

Mennesket har et  bagvendt syn på alting. For at arbejde i illusionen i et område af polaritet, er det nødvendigt at vende nogle få ting omkring, det første er jeres eget koncept af tid. Forestil jer, at mens I går i en lineær tids linje, hvor der er en fortid bag jer, en nutid hvor I er i dette øjeblik og fremtiden ligger foran jer. Men det er ikke helt på den måde I går, er det? Er det ikke ofte sådan at I går baglæns med jeres øjne hellere kiggende mod fortiden end mod fremtiden? Ser I ikke jeres egen fortid mere klart end I kan se det nuværende? Det kræver stor anstrengelse for jer at kigge ned på jeres egne fødder og se hvor I er på jeres egen sti (path) og det kræver endnu mere overhovedet at se mulighederne i jeres fremtid. Så I går allerede baglæns i tid. For at vende om og gøre det vi kalder ‘gå baglæns i tid’ betyder at have et klart syn på fremtiden og sætte dette i bevægelse. Åh ja, vi ved. Mange af jer har været dem der satte målene. Der har været dem af jer som kunne forestille sig alting I ønskede når I blev 55 år, og vi fortæller jer, at dette fungere udmærket indtil et punkt. Men I udvikler jer så hurtigt, selv om nogle af tingene som har bragt jer stor succes i jeres liv ikke længere fungere for jer på samme måde som de gjorde for kun kort tid siden. Så nu tilbyder vi jer et nyt redskab. Leg med det. Kast ikke alting ud og frigiv alle de ting som I arbejdet med indtil dette punkt og indfør en ny sandhed. Ganske enkelt tag nogle af de forslag vi har tilbudt jer og leg med dem. Find ud af hvad der fungerer for jer, for det vil blive forskelligt for hver af jer.

Føle sig frem

For når I drejer rundt og går baglæns i tid, vil det betyde at I vil iagttage fremtiden. At forestille jer fremtiden gennem målsætning er en gammel energi metode. Det har fungeret godt i det tidligere, men når I træder ind i højere vibrations stadier vil I række ud efter højere sandheder til at tjene jeres højere vibrationer. Nu beder vi jer om at overveje, at målsætning måske vil begrænse jeres højere selv i virkeliggørelse af jeres skabelser. Selv i den gamle energi for ikke så længe siden, var det nødvendigt for jer at være meget specifikke om hvad jeres mål var; forestille farven af den nye bil; vide nøjagtig hvor mange penge I ville have i banken; og vide nøjagtig datoen for hvornår det ville ske. Nu fortæller vi jer at spirit, ånden, jeres eget højere selv, kan blive meget frustreret ved nogle af disse gamle energi måder, fordi det betyder at I begrænser jeres eget højere selv i hvad og hvordan manifestationen kan udfolde sig. Så vi beder om dette: Sæt ingen mål. I stedet, så frøet om hvordan I vil føle det, når I planlægger jeres næste trin i udviklingen. Det virkelige magiske ligger i spændingen og først og fremmest i at medvirke til at planlægge målene. Forstå at jeres ubegrænsede selv har virkeliggjort disse mål i det øjenblik de bliver krystalliseret ind i  tanker. Emotionerne skaber en bro over tidslinien – bringer energi ind i jeres emotionelle væsen, for dette er forbindelse som I har mellem det begrænsede og det ubegrænsede selv. Ved at bringe denne energi ind gennem jeres emotionelle væsen, og at opleve hvordan det føles at designe jeres næste målsætninger, opsætter de største muligheder.

Springe fremad i tid

I jeres illusion om den lineære tid lever I faktisk og gør alting omvendt. I ser jeres fortid, men kan ikke se fremtiden foran jer på jeres vej. Meget få af jer er endog bevidste om jeres nutid. Derfor, at gå baglæns i tid betyder i virkeligheden at træde bevidst ind i jeres fremtid og påtage jeres kraft som skaber idag. Når I engang forstår at I bevæger jer i én retning, men vender ansigtet mod en anden, i den lineære tids illusion, kan I fatte dette at gå baglæns i tid, som værende at gå ind i fremtiden. Men denne bevægelse fungere ikke længere på samme måde som den plejede. Når som helst I befinder jeg i en vanskelig situation, kan I bevæge jer fremad i tid for at se – og skabe – dets resultat. For eksempel, I befinder jer i et fly og I har vanskeligheder med dette trange rum. Føler jer meget nervøse og undrer jer over om I kan holde resten af flyveturen. Turbulens i luften og bump i flyet bidrager til jeres ængstelse. Få jer selv til at forstå hvordan det vil føles når denne begivenhed er forbi. Idet I går baglæns i tid i en lineær tidsramme, springer I ind i fremtiden. Forestil jer at I sidder sikkert på jorden og drikke en kop kaffe i en cafe efter jeres ankomsten og fortæller en person ved bordet ved siden af jer hvilken voldsom tur I lige har oplevet. Tag en dyb indånding og føl hvordan det er at sidde ved dette bord efter hændelsen. Ja, det var skræmmende, men I er ok nu. Godt, men hvad skal jeg så gøre idag? Hvad er mit næste mål og hvordan føles det? I har lige sprunget fremad i tid. Dette er at gå baglæns i tid og dette er praktisk magi.

Hinsides dagene på Atlantis

I har mere kapacitet til at arbejde med dette idag end nogensinde før. Energien foran jer supporterer jeres egne skabelser. I husker de store dage, da I var på jeres højeste i jeres magi. I husker tiden på Lemurien og Atlantis. I husker alt dette med en stor kærlighed i jeres eget hjerte, selvom nogle af disse helt vidunderlige tider førte til et anderledes udkomme som resultat. Dog fortæller vi jer, at med alle disse vidunderlige erindringer, er disse dage intet at regne mod det som I har skabt idag. I har allerede overgået disse magiske tider.

Alles øjne hviler på jer mine kære. I anslår tonen til Alt Som Er for at træde ind i det næste niveau. Se ikke på hvor vanskeligt dette måske vil blive eller hvad jeres ansvarsfølelse er, læg mærke til hvordan det vil føles når I siger I har gjort det. Læg mærke til hvordan det vil føles når I siger, “Ok, det er overstået. Hvad skal jeg så gøre nu?  Hvad er vigtig for mig nu?  Hvad tænder min ild nu?  Hvad ophidser mig nu?  Dette er skabelses udløseren som sætter alting i bevægelse. I har lige oplevet 11 dage med mirakler og hvis I ikke gjorde det, gå tilbage og tillad jer selv at modtage det. Gå tilbage og skriv manuskriptet og vov at få fremad og forstå hvordan følelsen er. “Nu, hvor det alt sammen er overstået, hvad skal jeg så gøre? Hvordan er mulighederne?”  Mulighederne er det som aktiverer jeres ubegrænsede selv. Lad jer selv blive optændte omkring mulighederne, for I er de største skabere som nogensinde har gået på Planeten Jorden.

Vid, at kærligheden og lyset fra Home altid befinder sig over jeres skuldre. Vid, at vi har en proces med jer som vi kalder OverLys, hvilket betyder at vi ikke længere blandet os med jeres verden ved at vise jer vejen, for I gør det så udmærket af jer selv. I stedet, lader vi et smukt lys skinne over jeres skuldre så I kan se jeres egen sti, en lille smule mere klart, således at I vil kunne gå fremad uden at være bange for mørket, og således at I vil kunne forstå skønheden af Home som I skaber på Jorden. Tag disse redskaber: Leg med dem, glæd jer over dem. Hvis de frembringer et lille bitte smil hos blot eet menneske, så har vi været succesfulde i at hjælpe jer med at gen-huske Home.

Det er med den største ære at vi beder jer om at behandle hinanden med respekt. Værne om hverandre ved enhver mulighed I kan. Husk at det er et vidunderligt Spil som I spiller, og I forventes at have det sjovt. Spil godt sammen.

Espavo.

the Group

 

Forbinde hjertet
At elske livet

af Barbara Rother

Der er en sprød, frisk ophidsende følelse i luften. Jeg nyder at bo i dette nye område, fejrende foråret. Det er en frisk start med denne sæson og dette område jeg nu kalder hjem. Las Vegas har haft meget stærke vinde. Mens vinden blæste mindede det mig om den renselse jeg har oplevet. Jeg har gået gennem justeringer i ændringerne i livet og nu er jeg parat til at omfavne alle de nye muligheder.

De sidste måneder har været en udfordring til forståelse af mine følelser. Min krop, sind og sjæl var i sådan en sårbar tilstand. Det så ud som om jeg havde mistet mit sædvanlige optimistiske syn. Jeg havde ikke været god mod min krop ved ikke at spise det rigtige og mangel på træning. Jeg følte mig ikke-forbundet med min sjæl. Da jeg sidste måned indså dette, at jeg behøvede at give mig selv tid til justerering af de mange ændringer jeg havde gennemgået, da indså jeg at jeg snart ville være tilbage i min optimistiske måde at tænke på. Jeg har dyrket gymnastik og jeg tager mig bedre af mit fysiske selv. Jeg er i berøring med mit spirituelle selv igen. Kort og godt, jeg er tilbage. Det føles godt at være mig igen, men ny og forbedret!

Jeg åbner min modtagende cyklus. The Group talte denne måned om at gen-skrive vores egen historie. Jeg føler at jeg lige har gjort dette mens jeg frigav gamle tanke mønstre og handlinger som kolliderede med den jeg er idag. Jeg indvier og og giver næring til nye tanke mønstre og handlinger som forstærker og nærer mig. Jeg føler lykke helt ind i   sjælen. Mit yndlings udtryk er, “Livet bliver bare bedre og bedre.” Jeg havde mistet denne måde at tænke på for en tid. Nu tror jeg bestemt på disse ord igen.  At se mig selv som en fortjent modtager af livets belønninger er en stor inspiration for mig. Jeg ved at mine tanker skaber min virkelighed. Jeg nyder min måde at tænke på igen.

Jeg føler at jeg er blevet givet en anden chance. Måske gik jeg endog gennem en fantom død. Sådan er det at det føles for mig. Faktisk fik jeg for nogle få måneder siden nogle uventede nyheder omhandlende potentielle helbreds udfordringer. Det tog hele tre måneder at få resultaterne. Det viste sig, at alting var i orden og jeg var ved godt helbred. Mens jeg ventede på resultaterne var jeg i stand til at anvende hvad the Group har fortalt om at føle sig frem. Det hjalp med at reducere stresset og frygten. Da jeg fik resultaterne følte jeg det som der blev løftet en stor byrde fra mig. Nu føler jeg en stærk forbindelse med menneskerne omkring mig. Jeg ser frem til at tale med og uddele smil med alle omkring mig. Jeg kan næsten ikke vente til vi tager af sted igen, hvor jeg kan genforbinde mig med spirituelle familier overalt hvor vi kommer. Men det er ikke kun vores Lightworker familie. Jeg er blevet så åben overfor alle omkring mig. Jeg er glad for at kunne sige at jeg ikke kender nogen fremmede, for jeg har altid været i stand til at tale med alle. Jeg mistede også denne følelse for en tid. Jeg ved hvornår livet ikke er ret for mig, og plejer at trække mig tilbage og ikke lade mit lys skinne så klart. Jeg har været en lysarbejder i tåge! Jeg skinner klart igen nu, og kan ikke vente med at blive forbundet med alle overalt. Jeg er opsat på at gøre verden til et bedre sted. Ved at gøre det, vil jeg gøre min egen private verden til et bedre sted for mig. Det er denne energi cirkel – det der går rundt kommer tilbage. Jeg husker da jeg var ulykkelig over hvad jeg fik ud af livet, jeg bliver nødt til at se på hvad jeg lægger ud der. Da jeg følte mig ikke-forbundet med energien havde jeg det svært med at føle skønheden som var der for mig. Nu, hvor jeg har fundet min glæde igen, overgår livets overflod alle mine forventninger.

Jeg er (over)bevist om hvad der virkelig har betydning for mig og jeg investerer min tid omkring det. Jeg tog for nylig til Grand Canyon i Arizona. Det fik mig til at forstå skønheden i denne verden er min, hvis jeg vælger at bruge tid på at nyde den. Jeg har planlagt at tilbringe mere tid til at besøge museer, at værdsætte skønheden ved kunst, indsnuse alt det som naturen ligeledes tilbyder. Jeg vil lytte mere til mennesker med hele mit hjerte og lave sjælekontakt med mine øjne. Jeg lover mig selv at komme alt det nye i møde som hilser mig hver eneste dag. Ved at huske at glædes over hvert eneste øjeblik af dagen, lever jeg i øjeblikket og projekterer ikke ind i fremtiden. Fremtiden vil være lige så storslået som jeg vælger at gøre den til. Jeg ved jeg er velsignet i mit liv. Jeg tror, jeg behøvede at gå gennem den ‘guddommelige utilfredshed’ for at værdsætte dette.

Jeg er sikker på at det lyder som om jeg overdriver lidt i min optimisme. Min stemnings-termometer har afgjort svunget over på den glade side. Jeg er på et total højdepunkt af min gen-opdagelse af skønheden i livet. Jeg ved at jeg vil få mine dage tilbage, hvor livet ikke vil føles så storslået. Jeg vil måske svinge mod følelsen af ikke at være så positiv. Jeg vil måske have dage med en følelse af midten af disse emotioner. Dette er livets pendul. Jeg vil altid huske dette høje, som jeg er på nu, og jeg ved, jeg kan forbinde mig med denne del af mig selv når som helst jeg har brug for det. Dette er livet og jeg elsker det!

 

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!