Januar 2005

Guddommelig utilfredshed
Den Praktiske Magiske Serie

 

Et nyt år er startet. Mulighederne for hvad der kan åbenbare sig er enorme. I tror at alle vil være parate til at tage springet og gå i aktion. Men det er ikke den almindelige følelse lige nu for lysarbejdere. Der er en mærkelig følelse i luften. Selvtvivl, pengeproblemer og håbløshed og en almindelig forvirring synes at hænge i luften overalt omkring os. Der er en tung energi som mange føler lige nu. The Group siger at det faktisk er en forløber for store ændringer. De kalder det den Guddommelige Utilfredshed.

Store GRUPPE kram

Steve Rother
Talsmand for the Group

 

Greetings from Home. Hilsener Hjemmefra.

Vi er hjemme igen, for I har skabt al energien som nu befinder sig lige foran jer. I har oplevet de forskellige energi forstyrrelser – op- og nedturene, bakkerne, dalene som I har skabt og sat i gang for jer selv. Vi fortæller jer, at det er en tid på Jorden lige nu, hvor spændinger begynder at kunne føles. Vi fortæller jer det er en tid, hvor mange Lysarbejdere vil føle en energi blusse op indvendig og ikke vide, hvad de skal gøre med den, ikke vide hvordan de skal fortolke den.  Almindeligvis har I forstået, at når I er helt på linie med energien inden i jer selv, føler I den nedadgående hældning og vinden i ryggen. Nogle af jer føler det som om I stadigvæk trasker op ad en bakke. Mange af jer synes at der er nogle spændinger i luften; en slags hastværk som ikke var der for kort tid siden.

Mine kære, vi er her for at hjælpe, for at forklare dette for jer, for denne tid på Jorden er anderledes end nogensinde tidligere. I vil se en anderledes energi dukke frem på den anden side af denne bakke som I er på. I vil opleve en ændring i dimensionen som er startet. Processen er begyndt. I har haft modet til at træde ind i den og skabte den. Dette er noget som kun kan blive gjort på den menneskelige side. Det er kun gennem jeres egne redskaber, anstrengelser og definitioner af hvem I er og hvem I vil blive, at I kan ændre paradigmet af Alt Som Er. I ændrer paradigmerne i alle dimensioner ensidigt. Dette er kun muligt når I bærer sløret. Det er kun muligt ved at have modet til at træde frem og udføre det arbejde I kom her for at gøre –  træde ind i jeres liv og ind i jeres passion. Der er et formål med at I er her.

Hinsides forventninger

Lad os nu forklare jer nogle begivenheder som vil finde sted på globalt plan og som måske vil hjælpe jer med at få forståelsen. For det første, vid, at I er ikke alene.  For det andet, vid, at I er her med et formål. En del af det I har følt på det sidste, er en energi som er nødvendig for at hjælpe jer med at tage de små skridt. Mennesker har ingen vanskeligheder overhovedet med at tage de store skridt, at gå i skole, derefter  universitet til forberedelse for en fjern fremtid. Mange af jer har taget healings kurser i den hensigt at imødegå jeres passion. Åh, men når det kommet til tidspunktet med at tage det sidste lille skridt til at handle det ud, bliver det ofte vanskeligt. Dette sidste skridt ud over klippekanten – dette sidste lille skridt for at udføre jeres passion, i stedet for at forberede det – er det vanskeligste.

Vi fortæller jer at det nu er tidspunktet og der er en energi på jeres planet Jorden lige nu, som kan hjælpe jer med dette lille skridt, som I slet ikke er klar over og I har skabt det, ikke os. I har sat det i bevægelse for jer selv, for I har planlagt Alt Der Er op til dette tidspunkt. I arbejder med jeres egen kreative energi, skaber ‘vejen” under jeres fødder mens I går fremad. Og vi er så fantastisk stolte over jer. I har gjort meget mere end I oprindeligt havde planlagt at gøre.

Spillet skulle have endt nu. Alle skulle have været taget hjem, klappet hinanden på skulderen for et veludført arbejdet og talt om gamle dage, om den tid da I ikke kunne huske hvem I var når I løb på hinanden. Jeres tanker ville have husket tiden hvor I spillede offer, nogle spillede voldmand, tyv, voldtægtsforbryder. Her er I så. Med sløret stadig på plads og I spørger; “Hvad kan jeg gøre nu? Hvad kan jeg herefter gøre? Hvordan kan jeg træde ind i min passion?  Hvordan kan jeg gøre en forskel?”  Men energien er tæt og mange af jer føler den som en begrænsning. Vi fortæller jer at denne begrænsning er jeres eget design. Når I forstår enkel fysik, vil I forstå kinetik energi (bevægelses energi). Vi vil nu dele noget grundlæggende med jer og derefter vil I forstå resten af historien.

Den Guddommelige Utilfredshed

Når et objekt er i bevægelse stræber det efter at blive i bevægelsen. Ligeledes, når et objekt ikke er i bevægelse, stræber det efter at være i Ikke-bevægelse indtil en anden kraft griber ind som er stærk nok til at ændre dets kurs. Denne kraft er energien som I føler som en begrænsning på jeres Jord lige nu. Denne kraft er noget som I selv har sat op, for at sikre jer at I ville blive på ‘vejen’ I ønsker at være på. Vi kalder denne kraft for “guddommelig utilfredshed”.

Nogle af jer har været så tilfredse i jeres mangel på bevægelse, men det bliver nu utilfredsstillende IKKE at bevæge sig.  Selvom nogle har fundet deres passion – hvis I ikke tager den fremadrettede bevægelse ind i jeres passion vil I føle at guddommelig utilfredshed vil vokse i løbet af de nærmeste måneder. Det er energien som bliver opbygget lige nu som mange Lysarbejdere på planeten Jorden begynder at føle som restriktion. Det er det I kalder “vanskelig” energi. I føler måske at noget ikke er som det skal være, men I er ikke helt klar over hvad grunden til det er.

I er kommet over forhindringen og nu er I på toppen af afgrunden. I har alle muligheder for at få vinden i ryggen når I bevæger jer fremad – eller for at finde modstand.  Begge måder, venligst forstå, at I har valget. I kan holde pause på toppen lige så længe i har lyst. I kan vælge ikke at bevæge jer længere. Dog, når I holder en pause, er en ny kraft nødvendig for at vinde drivkraften igen; det er grunden til den guddommelige utilfredshed. Den guddommelige utilfredshed vokser sig stærkere for hver dag for mennesker som ganske enkelt er for komfortable til at bevæge sig fremad. Dette er energien som vil hilse jer idet I går ind i dette år. Det foranlediger jer til direkte handling.

Venligst forstå, at det ikke er os der gør dette. Det er jer som har sat dette i gang; vi gør ganske enkelt kun bemærkninger omkring det. I har gjort det således, for at være sikre på at I kan træde ind i jeres formål og jeres passion. Nu er det tid til at gøre dette, mere end nogensinde før.

Mestrenes redskaber

Lyset på planeten Jorden er ved at ændre sig, for idet I ændrer disse dimensioner inkorporerer I mere af det fem-dimensionale virkelighed i hvilken I lever jeres daglige liv og dette nye lys bliver utrolig vigtigt. Lad os giver jer et temmelig enkelt redskab. Et redskab brugt af Mestrene, for det er den Praktiske Magiske Serie. Vi fortæller jer at alt i denne serie må være realistisk, virkelighedstro med praktiske anvendelser i jeres daglige liv ellers er det ubrugeligt. Alle bøgerne vi har givet the Keeper at skrive, hele the  Beacons of Light som han har sendt ud, alle de seminarer som han giver og udsendelserne han laver er enkle ideer som er sat i bevægelse i luften. Der er intet magisk omkring nogle af dem indtil I tager noget fra dem og bruger det på nogle måder i jeres eget liv. Dette er praktisk magi. Det er hvad I er her for at gøre.

Det som I ser nu er redskaber fra Mestrene, for det at skifte ind til den femte dimension er den lette del. I er allerede der. I vågner op hver morgen i den 5. dimension. I er på et højere stadie af skabelse. Udfordringen er, at I stadigvæk tror I lever i den 3. dimension og derfor bliver I fortsat ved med at skabe en tredje dimensions virkelighed selvom I eksisterer inde i den femte dimension. Vi beder jer om at bruge redskaberne og at finde de ting som fungerer, der er fem-dimensionale, således at I kan bringe det ind i jeres daglige liv som giver jer passion og glæde. Dette er redskaberne som hjælper jer med at akklimatisere ind til den femte dimension. Dette er gaverne som hjælper jer med at forstå hvor I er og hvad I laver her.

Triality – Treheds Skift

Der er tre Mester redskaber. . .  vi bruge tre temmelig ofte. I har for nylig bevæget jer fra et område af dualitet ind til et område af trehed (triality). Der er nu en stærkere forbindelse mellem det højere selv, det lavere selv og det spirituelle selv, for de er alle dele af helheden: lyset, mørket og de grå ind imellem er der alle i forening for at give ét udtryk. I har bevæget jer fra området af enheds bevidsthed som var den ene energi i området af dualitet – i hvilken I spiller dette vidunderlige Spil. I bevæger jer nu til det næste niveau som er trehed. (triality) Trehed bliver udfordringen. For ingen ved hvordan dette ser ud,  ellers ville I allerede have skrevet bøgerne. Alle prøver på at gætte hvordan trehed ser ud, men vi fortæller jer at I er tættere på det end I er klar over.  I behøver bare at akklimatisere energien fra Home ind til jeres daglige liv for at virkeliggøre triality, trehed.

Vi vil giver jer et meget enkelt redskab i trehed, som er Mestrenes redskab. Enhver person som har vandret på et Mester niveau i et livsforløb anvender disse tre skift på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er at ændre/skifte opfattelse. Hvis I lærer at anskue noget på en anden måde, vil I ændre det på et øjeblik. Opfattelses punktet fra hvilket I ser på enhver situation bestemmer hele jeres virkelighed. Så den første del er at I ændrer jeres opfattelse, det andet er at I ændrer jeres virkelighed og den tredje del er at I ændrer jeres dimensioner. Disse er Mestrenes treheds redskaberne.

Det er faktisk jeres opfattelse som bestemmer jeres virkelighed. Denne viden alene vil ændre jer – indtil femte dimensions stadiet – hvor I har bestemmelsen over jeres egen virkelighed. Hvis I har nogle vanskeligheder, f. eks. noget som I konstant og gang på gang løber panden imod og I blot ikke synes at kunne bryde ud af, vil I måske undre jer over om I har en eller anden slags karma som bliver ved med at banke jeres hoved imod den samme væg.  Mine kære, undertiden er det sandt, for I har sat det op, blot for at I kan lære disse bestemte lektier. Men der er andre tidspunkter hvor I har arrangeret omstændigheder blot for at I kan ændre jeres virkelighed og lære at se det fra et andet perspektiv. Det øjeblik I holder op med at gøre det I laver, træder ud af jeres virkelighed og jeres opfattelse og kigger på det fra en anderledes vinkel, så ændrer I selv øjeblikkelig jeres virkelighed.  Så er der kun at træde tilbage, ind i virkeligheden og bringe denne opfattelse med jer, for dette er redskabet  ‘ændring af virkelighed.’

Så det første er at ændre jeres opfattelse, det andet er at ændre jeres virkelighed og det tredje er at ændre dimensioner. Disse tre redskaber af trehed, triality vil blive vigtigere når I fortsætter med at opleve den guddommelige misfornøjelse/utilfredshed, for det er det som skubber jer ind i nødvendigheden af denne handling.

Det nye Paradigme af de Menneskelige Engle

I er kommet her med utrolige erindringer fra Home. I er kommet for at gen-forbinde denne familie, for at hjælpe hinanden med at forbinde og ændre deres virkelighed på enhver måde I kan. I er kommet for at vække resten af planeten. I har haft den store drøm. I sætter sløret op for at forhindre jer i at huske hvem I er og erindre jeres egen storslåethed. Det har været været en ære for os at være her mens I begynder at vågne fra drømmen, og nu vil det blive en ære for jer. Når I skifter dimensioner bevæger I jer ind til de Menneskelige Engles rige. Fra dette tidspunkt vil det blive en ære for jer at hjælpe andre med at vågne fra drømmen. Det vil blive jeres opgave at være der når mulighederne dukker op.

At være evangelisk fungerer ikke i de højere vibrationer. I behøver ikke at skubbe jeres tanker over på andre mennesker. Hellere, blot være der med dette smukke smil på jeres ansigter og når de spørger, så hav jeres informationer parate. Dette smil af spirituel fortrolighed spreder sig ud overalt hvor I befinder jer. Det er et sikkert tegn på at I har noget af værdi. Dette er ‘tegnet’ der markerer og udtrykker at I har noget specielt som andre ønsker. Dette er den del som vil hjælpe jer med at bevæge jer, ikke kun ind i den femte dimensions virkelighed for jer selv, men for at hjælpe med at åbne den for alle andre som I kommer i kontakt med. Velkommen Hjem, mine kære, Velkommen Hjem.

I er her med et formål. Der findes ikke nogen tilfældigheder på planeten Jorden. I dagene fremover og i løbet af de næste par måneder vil mange af jer se jer selv mere klart end I nogensinde har gjort tidligere. Mange af jer vil opleve den smukke bekvemmelighed som I har placeret overalt omkring jer – og mange af jer vil komme ind i den guddommelige misfornøjelse. Lad energien motivere jer. Lad den være kraften bag jer. Lad den være vinden bag jer når I begynder jeres rejse ned ad bjerget, ubesværet. Vid, at når I selv styrer jeres liv bliver det lettere at styre når drivkraften bliver samlet op. I ønsker at vide nøjagtig “Hvor går jeg hen? Hvordan ser det ud? Hvad skal jeg gøre her? I beder os om at fortælle jer “gå ned ad denne gade, drej til højre og bank på denne dør, så vil I være Hjemme”.  Hvis vi bad jer om at gøre nøjagtig således, ville I komme tæt på, og/men derefter ville I gå i en anden retning, for virkeligheden er, at for at udtrykke jer som skabere, må I skabe jeres egen ‘vej’.

Alle døre føre Hjem ~ Alle ændringer fører til fremskridt

Vi beder jer om, mens I styrter ned ad denne gade, om at holde øje med begge sider, for der er mange sidedøre som går op i forskellige retninger. At finde disse sidedøre bliver bydende nødvendige. At finde disse sidedøre er det som kan hjælpe jer med at finde vejen Hjem. Den interessante del er, at alle døre fører til himlen. Alle døre fører Hjem. Alle døre fører til jeres passion/lidenskab på en eller anden måde. Ja, vi fortalte jer det tidligere og I havde ikke lyst til at høre det: alle ændringer fører til noget bedre, også selvom I ikke nødvendigvis tror dette når I befinder jer midt i ændringen.

I har fastsat energien som vil skubbe jer ind i den guddommelige misfornøjelse/utilfredshed. I vil finde ud af at erindringer fra Home nu vil motivere jer til at bevæge jer længere frem. Kraften, som vil komme og hjælpe med at ændre jeres vej, vil blive jeres egen, for det er på den måde I håndterer dette og på den måde I bevæger denne energi som vil bestemme jeres udkomme, jeres resultat. Så hav først modet til at se på alle punkterne og før I handler, kig på den højeste form for opfattelse. I har undertiden kun et split sekund, men før I handler, før I tager stilling til noget emne, kig på alle mulighederne: “Hvor kan jeg se det højeste udkomme? Fra hvilke andre perspektiver kan jeg se det samme udfald?”  Derefter afgør hvilken af dem du vil vælge først. I det udfald som ikke fodrer dig eller som ikke tjener dig fuldt ud, vov at vælge igen. I har valget, muligheden, retten og I har pligten til at vælge jeres højeste mulighed.

Vi udfordrer jer til at være lykkelige

Vi udfordrer jer til at være lykkelige. Vi giver jer modet til at være i jeres glæde, for det er indenfor jeres rækkevidde. Det er jeres valg. Det er muligt for jer at være i den højeste energi som I overhovedet kan være. Det er muligt for jer at have alting I ønsker i dette liv i den fysiske verden, ligeledes hvad I ønsker fra hjertet. For når I træder ind i denne fuldkomne overflod og accepterer den, flyder energien gennem jer og I bevæger jer meget hurtigt ind i den femte dimension. Energien fra Home kender fuldkommen overflod. Det er jeres illusion af polaritet I spillet på Spillebrættet som er årsag til at I overhovedet bruger ordet “overflod”, for vi bruger ikke dette ord Home/Hjemme. Vi ser ikke mangler på samme måde som I gør. Energi kender ikke til mangel. Forstå at jeres opfattelse op til dette tidspunkt inkluderer illusionen om mangel. Nu inviterer vi jer til at se gennem Himlen øjne. Velkommen Hjem. I skaber det i dag.

Gaven fra Home ligger foran hver eneste af jer. I er startet og har forbundet jer med Kærlighedens Net. I har skabt den Tredje Jord. Den Tredje Jord er et tankemønster som samler alle jeres håb og drømme. På et punkt, når dette tankemønster når sit højeste punkt  det kan og når til det niveau hvor det har  samlet alle tankeformer på Jorden, overskygger det, lægger det sig over den oprindelige tankeform som skabte Jorden. På dette punkt vil I have gen-programmeret Jorden.

Det ligger lige foran jer, førend I aner, så vov at holde jeres højeste visioner. Vov at sende dette gennem Kærlighedens Net til den Tredje Jord. Kærlighedens Net er en forbindelse skabt af den menneskelige natur, for I har skabt dette Net. Det er et menneskeskabt gitter som er forbundet overalt, omkring hele Jorden, forbinder alle hjerter overalt med hinanden. Brug denne energi til at trække, så vel som at give, til ebbe og flod. Når I har ekstra energi, så send det til dette Kærlighedens Net og lad det gå ud til gitteret uden restriktion. Når I føler denne Kærlighed fra Home, så tillad den at komme tilbage til jer, for det er forbindelsen til Kærlighedens Net som enhver af jer har. Vid, at I føler hjertets energi, for det er den som forbinder energien fra Home. Vid, at I er forbundet direkte til vores hjerter.

Ved I hvem er er? Det gør vi. Vi vil holde denne vision af vores kærlighed til jer og jeres storslåethed indtil den dag oprinder hvor I selv kan holde den. Selv i biologi boblen som I lever i kan I ikke fatte det storslåede af hvem I i virkeligheden er, men vi gør. Det er vores job. Det er grunden til at vi præsenterer disse koncepter for jer på denne tid. I er parate til det.

Meget snart vil I finde jer selv blive trukket op til den næste dimension hvor I først at lære at opfatte. I ændrer jeres opfattelse, derefter lærer I at acceptere det inde i jeres virkelighed og ændrer jeres virkelighed. Disse handlinger afstedkommer, at I skifter jeres dimensionelle niveau. Når I skifter jeres dimensionelle niveau vil det første I vil gøre være at hjælpe andre mennesker med at se deres storslåethed. Mange af jer spørger nu, “Hvorfor ikke gøre det lige nu?”  Det er nøjagtig det samme spørgsmål vi stiller jer.

Finde den unikke skønhed

Enhver af jer har en unik skønhed som er ubeskrivelig. Enhver af jer er anderledes end resten Når I finder denne skønhed inde i enhver person, kan I dele den og reflektere den tilbage for at hjælpe andre med at stå i deres egen energi. Selv om det ikke er muligt at trække sløret til side for at vise jer hvem I i virkeligheden er, er det muligt at give jer påmindelser. Det er muligt at få et glimt af jeres sande essens og jeres sande skønhed. Vi fortæller jer at I også har muligheden for at give denne gave til andre mennesker. Dette er handlinger af den Menneskelige Engel. Dette er handlinger som hurtigt vil trække jer ind i den femte dimension og det magiske som sætter alting i bevægelse.

På det punkt – når I har vanskelige tidspunkter, når I føler den guddommelige misfornøjelse/utilfredshed, når I undrer jer over om I er på den rigtige ‘vej’, så spørg jer selv, “Er der en måde at ændre min forståelse på?  Hvis dette er tilfældet, er der en måde at ændre min virkelighed på?”  Derefter vil I finde ud af at idet I ændrer dimensioner, bliver et problem i virkeligheden ikke en problem længere. Det vil måske gå væk helt af sig selv eller blive forvandlet til noget vidunderligt. Redskaberne fra Mestrene arbejder godt. Skift jeres opfattelse. Tillad den at blive jeres virkelighed. Dette vil få jer til skifte ind til de højere dimensioner på den Nye Planet Jorden.

Dagene som ligger forude vil blive varme på planeten Jorden. Dagene fremover vil varme hjerterne på alle som åbner op for den nye energi. I kan finde uro/oprør – I kan finde vanskeligheder i de komprimerede energier som befinder sig på jeres planet lige nu – eller I kan finde en grund til at bevæge jer fremad ind til nye muligheder. Velsign den negative energi og lav den om, skift dens perspektiv.  I har anbragt den her af en grund. Find den positive anvendelse af alle negative energier og I vil vandre i mesterskab hver eneste dag.

Velkommen HJEM, velkommen HJEM, Velkommen HOME. Vi deler disse vidunderlige redskaber med jer, ideer, den praktiske magi, og koncepterne fra Home fordi I er i træning, mine kære. I er på det punkt i jeres udvikling hvor I er trådt ind i højere vibrationer og som sådanne, er I blevet Menneskelige Engle som til sidst vil overtage vores arbejde. Det er ikke længere vores opgave at  ‘gå i forbøn’ i jeres verden med himmelsk indgriben. Nu er det jeres opgave at være der for hinanden når der bliver bedt derom. I er der for at begynde at arbejde med hinanden, og det vil ikke vare længe førend I tager den himmelske rolle og bliver englene fra den anden planet af fri vilje.

Når I sidder på toppen af højdepunktet, følende den forøgede energi, den guddommelige utilfredshed, alle mulighederne, spændingen over hvad der ligger forude og I kigger på vejen foran jer, minder vi jer om blot at nyde turen. Det handler ikke om hvor I går hen. Det handler ikke om hvad der findes på bunden af højen, heller ikke hvad I vil gøre når I kommer derhen. Det handler om at nyde rejsen. Denne rejse starter med den guddommelige utilfredshed som I føler på denne dag. Nyd det. Træd ind i den. Omfavn den. Lad den blive jeres.

Det er med den største ære at vi deler disse meddelelser med jer, i det håb at I tager en af juvelerne blandt dem og anvender den et eller andet sted i jeres daglige liv. Brug den for at gøre jeres liv bedre på samme tid; for at gøre jer mere passionerede/lidenskabelige; for at gøre jer lykkeligere mens I går i disse fysiske bobler af biologi; for at gøre jeres inderlige længsel efter Home mindre. For Home og vi takker jer for at I er her. Føl æren af at være den I er, gå med stolthed hver eneste dag og husk at behandle hinanden med respekt, giv hinanden næring ved enhver lejlighed. Husk at det er et Spil og I forventes at have det sjovt. . . og lege godt sammen.

Espavo.

the Group

 

Forbinde Hjertet
Opleve polaritet af emotioner

af Barbara Rother

Jeg bliver ved med at tænke på, at når livet kører en lille smule langsommere, ja, så vil jeg få tid til at gøre alle de ting jeg har planer om at gøre. Hvad enten det er at skrive en bog, gå på museum, træne eller tilbringe tid med venner. Jeg har klaret at udsætte alting i den hensigt at jeg en eller anden dag ville finde tid til det. Udtalelsen “Livet er det som sker mens du har travlt med at lægge planer”, har altid fået mig til at smile.   Jeg ved at nu er det tid til at tage mit eget liv i mine egne hænder, at gøre det jeg har lyst til at skabe og at holde op med at vente på det perfekte tidspunkt. Nu er det tid til at få livet til at ske og dirigere min fremtid.  Hvor er disse muligheder ophidsende!

I det nye år vil jeg give plads til at sige tak for mit liv hver dag. Jeg ønsker ikke at overse nogen af livets gaver. Jeg værdsætter hvert eneste øjeblik. Jeg lover mig selv at bruge et øjeblik ved begyndelsen af hver dag til at sige tak for mit helbred, mit nye hjem, mit arbejde og min dejlige familie og venner. Jeg siger tak for hvor velsignet jeg er i mit liv og på samme tid sende kærlighed og taknemmelighed til de mennesker som har oplevet et mindre glædeligt liv end jeg har.

Dog på det seneste er jeg faldet over hvad the Group har kaldt den ‘guddommelige utilfredshed’. Jeg tænkte for mig selv “hvad i alverden er der i vejen med mig?” Jeg har alting at være glad for, men alligevel har mit hjerte en sugende fornemmelse. Jeg troede dette måtte være åndernes/spirits måde at balancere mig på. Med store forandringer kommer emotionernes polaritet. Jeg har været så højt oppe med vores nylige flytning til vores nye hjem. Vi har nydt at familie og venner kom og besøgte os. Jeg har haft den gave af tid, så jeg kunne være hjemme, men stadigvæk har jeg følt utilfredshed og til tider irritation.  Jeg har følt en usikker forventning omkring det nye år. Jeg har ikke følt mig tilfreds med den jeg er. Dette er ikke den optimistiske person som jeg stræber efter at blive. Det er som om jeg midlertidig har tabt min lyst til livet. Selv om jeg  ikke er en person som almindeligvis tit rammes af depression har jeg haft sådanne øjeblikke på det sidste.

Jeg har følt at mit tolerance niveau har været ganske lavt. Gennem disse tider har jeg følt nødvendigheden af at ytre min mening, selv om jeg indser at min kommunikations evne måske ville være på sit værste gennem dette stress. Det er vigtigt at give udtryk for min mening når jeg ikke samtykker, snarere end holde mine følelser inde og opbygge modstand. Endskønt det er min indre sandhed, ser det ikke ud til at det kommer fra mit hjerte når jeg føler det på denne måde.

Jeg ved, at når jeg føler denne ubekvemme følelse, vil det løfte min sjæl at tage på en gåtur i vores have eller vores nye naboegn. Undertiden tager jeg min bil og kører ud for at opdage det smukke landskab her som jeg nu kalder hjem. Jeg finder at dette spinkle skift i opfattelse af min virkelighed kan vende min dag til en mere positiv betydning. På grund af disse redskaber af triality/trehed, ved jeg hvordan jeg kan centrere mig selv tilbage til mit spirituelle grundlag.  Jeg kan røre min egen sans af spirit til hver en tid med taknemmelighed og kendskabet til at livets gaver altid er der når jeg er parat til at acceptere dem.

Jeg ser frem til at begynde vores rejse program igen, da det tillader mig at forbinde, personligt, med spirituel familie. Jeg ved at dette vil tage mig tilbage til fokus igen, til der hvor jeg er på vej hen i mit liv. Dette er blot den foruroligende periode, før jeg begynder at vokse igen. Måske dette blot er en smerte af vokseværk jeg oplever mens jeg opdager det næste niveau af mig selv. Frem for alt, jeg lover ikke at tage mig selv for højtidelig. Latter har en virkning så den ryster enhver uønsket følelse væk. Når jeg føler mig ude af centrering føler jeg at det hjælper at tage fokus fra mig selv. Ved at hjælpe dem omkring mig kan jeg hjælpe mig selv til at huske hvem jer er. Jeg ved, at disse tider af usikkerhed er midlertidige.  Jeg håber, at jeg ved at dele mine følelser kan hjælpe nogle til at forstå, at de er ikke alene hvis de også har været på en emotionel rutsjebane. Vi vil alle genvinde vores sans for veltilpashed og optimisme og fuldt ud nyde det vidunderlige vi vil skabe dette nye år.

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!