Maj 2000

De tre magiske skridt
Forbindelse til Det Ubegrænsede Selv

Gruppen har givet os informationer som en del af Menneskeengle serien i de livekanaliseringer vi præsenterer som en del af vores seminarserie. Da de startede dette fortalte de mig at det ville være noget nyt med meget praktiske redskaber til brug i den fjerde dimension og derover. Her præsentere de det andet afsnit i den serie som præsenterer disse redskaber.

 

Hilsner hjemmefra

Vi er dybt beærede over at være her sammen med jer i denne fantastiske tid, hvor vibrationerne skifter. De valg I foretog for at være her i denne overgangstid har indimellem været vanskelige for jer. Vi værdsætter jeres valg virkelig meget, for disse valg har placeret jer her, netop i rette tid sådan at I kan træde ind i den større sammenhæng og være med til at gøre en forskel her på planeten. Ofte synes I at arbejdet I er kommet her for at fuldføre er storstilet, og selv mens I er i gang med at arbejde forventer I noget andet og mere og spørger, er jeg på rette vej? Ja, du er på rette vej ellers ville du ikke stille dette spørgsmål.

Himlen og jorden smelter sammen med det fysiske som udtryksmåde
Vi siger dig , at dette at vælge din egen vej, kan i begyndelsen opleves anderledes end du forventer det. Sommetider er det de små ting du foretager dig , når du forbinder dit spirituelle jeg med dit fysiske jeg og jorden, der gør den helt store forskel. I den tid vi nu har sammen vil vi diskutere blandingen af spiritualitet og det fysiske. Det vigtigste du er kommet her for er for at lære at bevæge dig i total forbindelse med den del af dig selv som er kaldt sjælen.

Vi be’r dig trække vejret sammen med os, for mens du gør sådan, indånder du den del af den tredje dimension, som gør dig hel. Guds åndedræt er tilstede i hver eneste af jer og det at Gud trækker vejret gennem jer er det som gi’r jer jordforbindelse. Vi beder dig om at trække vejret bevidst, for at leve med sjælen fuldt tilstede på dine skuldre, er ikke noget den menneskelig fysik er vant til. Men vi siger dig at det ikke varer længe før du har vænnet dig til det.

Forvirring
Det er en vanskelig tid I lever i nu og det er let at miste målet af syne. I har følt jordens sammentrækning og I har tit følt jer hægtet af og uden forbindelse,. I har følt vanskelighederne. I har følt kampene og troede at de fandt sted indeni jer selv. Mange af de anstrengelser I møder er faktisk biologiske reaktioner på de forandringer der sker på jorden. Vi ser jeres forvirring. Vi ser de polariseringer I møder. Vi ser jeres kampe og vi elsker jer for at I holder ud.

Men mest af alt, hører vi og ser jer når I Ikke kan finde jer selv. I skal vide at vi er hos jer i disse øjeblikke af forvirring. Vi spreder vores vinger foran jer, så I kan se, hvem I er. For, når hver af jer tager jeres egen styrke til sig, når hver af jer begynder at skabe sin egen realitet og sin version af Himlen På Jorden, bliver I til de menneskelige engle som I har bedt om at blive. Og vi siger jer at I bærer jeres vinger godt, for I er Michaels menneskelig familie.

Michaels sværd
Hold dit eget sværd højt. Stå ved din sandhed. Husk, tvivl ikke på dig selv. Vi kender sløret der adskiller os. Vi forstår at I ikke kan se hvem I er og dog siger vi jer, I er os. I lytter til de ord vi sætter på papiret, I lytter til os mens vi taler til jer ved Vogterens hjælp. Og vi siger jer, dette er intet sammenlignet med jeres egen storslåethed. Og det er vores største glæde og ære at give til jer “Hjemmes” vibrationer, selvom det så er for et kort øjeblik. For det vil gøre det muligt for jer at skabe jeres egen version af Hjemme på denne side af forhænget og dette er vores største glæde. Disse vibrationer vil genforene Himlen og Jorden.

Det er den enhed vi alle længes efter, for legen Skjul blev spiller, for at Gud kunne fremtræde i afgrænset form, for at hun kunne dele sig i afgrænsede stykker, bare for at se om Hun kunne finde sig selv, om Han kunne genkende sig selv.

Og her er I så, mens I ser ind i hinandens øjne. Og I føler glæden som vi føler. Og I føler Michael familiens hjerte fordi vi deler det med jer nu. Hver eneste af jer har forbindelsen. Hver eneste af jer kan mærke den energi vi har til jer. Hver eneste af jer føler Kærligheden og sender det samme tilbage til os. Og derved bli’r I til menneskelig engle.

At færdes med sjæl
I dag ønsker vi at tale med jer om en meget vigtig proces. I kalder det at gå. Vi kalder det noget mere, for der er tre meget vigtige skridt I tager hver gang I begynder at gå. Disse første tre skridt er de skridt der forbinder dit Højere Selv med Jorden. Vi be’r dig ære denne proces og helliggøre disse trin med dine hensigters magi. Føl din forbindelse til jorden hver gang du ta’r de første tre skridt. Uanset hvor disse skridt fører dig hen åbner de den del af dig som er i fuldstændig enhed med dit Højere Øselv. Du skaber forbindelse mellem Sjælen og Jorden ved hjælp af din fysiske krop og mærk magien gå i gang. Understøt denne energi og det vil være legende let at nå målet.

At gå med nærvær
Vær graciøs i disse tre skridt. Gå i bevidstheden om hvem du er, gå med værdighed for du er bærer af Michaels energi. Hvis du i begyndelsen ikke kan tage alle dine skridt i dette nærvær, så begynd med at tage de første tre magiske skridt i nærværet, og du vil bære Michaels energi. Og det vil klæde dig .Se på hver eneste af jer. Vi ser jer stirre på Vogteren, mens I venter på de næste ord. Og vi siger jer disse ord er her kun fordi der er resonans i jeres hjerter. De ord I hører er jeres egne og det er det vi hjælper jer at huske og genforenes med. Ordene som I hører er ekkoer I har efterladt i håb om at I en dag ville genhøre dem. De er ekko’er af jeres egen stemme sidst I boede i Himlen. Hver eneste af jer har valgt specielle formål. Og hver eneste af jer har bragt jer selv i overensstemmelse med denne energi, Lysets energi, for at fuldføre disse formål. Formålet for hver eneste af jer er at bære energien og sprede den ud til andre og gøre den tilgængelig. Og vi siger jer I er på vej.

De første tre skridt
Forhænget er tykt. Forhænget forhindrer jer i at se og føle hvem I er, men det kan ikke holde os ude. For vi er jeres hukommelse og der er andre som vi, for I mærker “Hjemmes” vibrationer. Og jeres hjerter kender I sandheden af det I føler. Ræk ud til hinanden.Skab forbindelse mellem de mange Lyscirkler og vær meget bevidst om de første tre skridt I tager i hvilken som helst retning.Forbind jer selv med Moderen. Forbind jer selv med jeres Højere Selv. Og bed om guidance i disse tre første skridt for de er magiske.

Magien er indeni jer. Gå med graciøsitet og nærvær på Jorden, for I er i samklang med Jorden. I er i harmoni med Jorden, mens I går fremad og I går ud i skovene, ud i det grønne og i planetens frodighed .Og når foden lander på en smuk plante, tror I at I har begået en fejl for I har knust planten I trådte på. Vi siger jer sådan er det ikke. For jorden i at sin pragt har sørget for at planten står der for at I kan træde blødt. Træd med nærvær og stolthed på Jorden, for det er hvad Jorden be’r om. Jorden vil nære jer støtte jer og føde jer. I må anerkende og tage ansvaret for at leve i fredelig sameksistens med Jorden. I modtager staven, som er videregivet fra hvalerne og som handler om omsorg for planeten. Gå i nærvær, gå i stolthed og gå graciøst. For du bærer Michaels vinger. Og du bærer dem godt.

Modet Jords største ærer
I må forstå at Moderens største glæde er at sørge for at I får den støtte I har behov for, for det er energiens naturlige cyklus. Modtag villigt denne support. Modtag støtten og lad hende jævne din vej. Misbrug det ikke, I disse første tre skridt vil du føle Magien når du bare mærker efter. Disse første tre skridt vil sætte dig i fuld forbindelse med Moderen og derfor også i forbindelse med dit Højere Selv. Den del som I kalder jeres Højere Selv kan ikke indeholdes i jeres fysiske boble, men er dog hos jer for hvert skridt I tager. Og dog ved vi at I ikke kan se det. Vi ved at I ikke kan føle det.

Sjælens Integration
Der er mange af jer som ikke kan finde sig selv eller som føler at forbindelsen er afbrudt. Mange af Aboriginal Healerne har været her længe før det var populært, de såede de mest nødvendige frø. Og nu, føler de samme mennesker der ellers altid har haft forbindelse, at forbindelsen er afbrudt og de spørger: “Hvorfor har Sjælen forladt mig?”
Sjælen ville aldrig forlade dig. Det er ikke muligt for Sjælen at forlade dig, for du er Sjæl. Du tiltrækker den samme storhed som du sender ud og det er hemmeligheden ved Spillepladens spejl. Vi siger dig, at i de fleste tilfælde , er den del, af dig som er dit Højere Selv fuldt integreret i dit indre. Du føler at denne vejledning er trukket bort fra dig, dog siger vi at den faktiske er nærmere. Forvirringen opstår når du bliver ved med at søge i det ydre efter det, der nu er i det indre.

Tre magiske skridt
Det er de iblandt jer som leder vejen ind i de højere vibrationer som mest udpræget mærker denne forvirring. Vi siger at dette kun er en midlertidig situation for efterhånden som I tilpasser jer de højere vibrationer vil de blive bedre integreret i jer. En enkel måde at aktiver denne indere vejledning på er simpelthen ved intentionen, ønsket om at gøre sådan. Vi tilbyder jer et redskab: Sig jeres hensigter om at indbefatte sjælen i jeres daglige aktiviteter højt og vær så vedvarende opmærksom på at hver gang I rent fysisk går vil disse første tre skridt vejlede jer på resten af den rejse. Se efter sjælens vejledning i disse første tre skridt I går, for der vil I finde forbindelsen til sjælen indeni. Forvent ikke at sjælen står klart foran jer og peger i den rigtige retning, for I ville ikke genkende synet hvis det var lige foran jer. Tag de første tre skridt og stol på den indre vejledning som nu er stærkere.

Når I placerer den ene fod foran den anden, føl så styrken og nærværet, mens fødderne skaber jordforbindelse. Gå med selvværd for I er bærere af Michaels vinger og I bærer dem vel.

Gå i fællesskab med Andre og Jorden
Lær at færdes på det fysiske plan med nærvær, stolthed og graciøsitet, mens du lærer at være i harmoni med dine omgivelser. Gå i fuldstændig enhed med Moder Jord og tillad hende at støtte dig, mens du konstant er opmærksom på at du træder på Hende. Find måder at træde let og ansvarsfuld på. Lær at gå i effektivt på denne måde og du vil påtage dig en holdning som vil bære dig ind i mange andre forbindelser i dit liv. At gå på Jorden er ikke den eneste måde at gå på. Du går der også sammen med andre og at lære at gå i disse forhold med nærvær, stolthed og graciøsitet vil tillade dig at træde målbevidst ud på din vej

I englenes arme
Vi ta’r lige et øjebliks hvil, fordi vi har omfavnet Keeperen for tæt (jeg var nødt til at vente lidt, fordi tårer fyldte mine øjne). Vi har lovet Keeperen ikke at knuge ham for tæt ind til os og så sker det alligevel. Vi må sige at den kærlighed vi føler for jer er så overvældende at det er hårdt ikke at omfavne jer. I spiller musikken “I englenes arme” og vi holder om jer. (Dette er en sang vi spiller på alle vore seminarer for at give energi). I spiller musik som klinger i jeres hjerte og I ved ikke hvorfor – det er fordi vi omfavner jer med både vores arme og vores vinger. Vi vil så gerne have at i husker hvem I er. Vi vil så gerne at I husker og genforener jer med den del af jer som er den højeste og den bedste. I er ved at blive Jordens Engle og det er derfor vi tilbyder jer redskaber som I skal bruge for at skabe jeres egen virkelighed.

At skabe Menneskeengle
Den højeste vision I kan have for jer selv er jeres egen. Den højeste glæde I kan opleve er jeres egen. Den højeste lidenskab – Åh ja, lidenskaben. Den højeste lidenskab som I kan føle i den fysiske form er den samme lidenskab som vi oplever på vores side af forhænget. Det er derfor vi be’r jer om at række ud efter lidenskaben i jeres liv, for det er det som skaber “Hjemme” på denne side af forhænget. Det er genforeningen af Himlen og Jorden.

I har skabt det sådan ved de valg I har foretaget, og vi takker jer. Vi er beærede og glade for at være i jeres nærhed. Vi har ventet længe på at komme her. Vi takker hver eneste af jer med de mest dybtfølte vibrationer i Michaels Familie, for at I vil lade den del af jer give genlyd. For når den energi bevæger sig bliver I Menneskeengle i færd med at skabe Himlen på Jorden.

Hvis I glemmer hvem I er så se ind i hinandens øjne. Hvis I glemmer bare et kort øjeblik, tag disse første tre skridt med nærvær. Tag disse første tre skridt med stolthed. Træk vejret i den luft som omgiver jer. Vær en del af Jorden, som hjælper med at grounde jeres egen sjæl i jeres eget indre, mens i stadig er i den fysiske boble og træk vejret ind for vi er i dette åndedræt og hjælper jer med at huske og genforene jer med den I er.

Vi vil nu tage imod spørgsmål. Dette er sådan en glad gruppe. Der er mange spørgsmål .

(Ved hver kanalisering elsker gruppen at besvare spørgsmål. Her har vi kun medtaget de sidste spørgsmål).

Tilbage til virkeligheden ?
Question: Spørgsmål: Mit spørgsmål går på at her i dette smukke område som er fuld af gammel historie for mig selv og mine guider er det så let at føle jer og lade mig selv være i jeres Kærlighed og jeres vinger og føle mine egne vinger. Hver dag skal jeg køre i bil i mere end én time. Når jeg tænker på mit hverdagsliv i den næste uge, når jeg skal møde den tredimensionale virkelighed, hvordan kan jeg så fortfarende bevare evnen til at føle jeres nærvær. Hvordan kan jeg få plads til denne følelse i mit hverdagsliv?

Svar: Kæreste I kommer til dette møde og ser hinanden dybt i øjnene og husker hvem I er. Og så ser I udad vinduet på bilerne som kører forbi på gaden og siger: I morgen vil jeg også være der. Jeg er tilbage i den daglige trummerum og i den tredimensionale verden. Men du vender aldrig tilbage på fuldstændig samme måde, for det er en ny dig som vender tilbage til dan daglige verden, du bærer erindringens og genforeningens frø. Vi er en del af dit nye jeg som kommer tilbage og det bli’r kun en trummerum hvis du vælger at det skal være sådan. Vi udfordrer dig til at tage denne energi med dig derud. Dette er skabelsen og udbredelsen af Himlen på Jorden Sådan bringer du “hjemme” over på din side af forhænget. Det er det du er kommet for at gøre.

Skab ikke illusionen om adskilthed mellem det herinde og det derude. Forråd ikke energien ved at sige at I vil trække jer tilbage til bjergene og skabe et samfund som vil leve i Kærlighed, for at gøre sådant ville skjule jeres lys. Gå i stedet derud og del ud af energien i hvert smil I giver. Del Kærligheden fra jeres hjertechakra til deres. Hjælp dem med at huske og genforene sig med hvem de er og ved at gøre sådan bli’r i Menneskeengle. Vov at gøre krav på jeres vinger, I kære. Vov at melde ud, at skabe jeres virkelighed for dette er hvad vi gør på denne side af forhænget, og vi gør det ganske godt, tak skal I have. Vi vil støtte jer i at gøre det samme.

Tag lyset ud i livet og lad det skinne. Tag det med på arbejde. Find eller skab jeres egen passion. Redskaberne er lige foran jer. Tag dem op og lær at bruge dem.

Mennesker på planeten vågner i en overraskende fart og alle rækker ude efter en højere Sandhed. For mens I vågner ser I jer omkring og siger. “Hvorfor er vi her? Hvad er det jeg skal gøre? Jeg ved der er noget mere, men jeg ved ikke hvad det er.” Og mens I passerer hinanden i bilerne på gaden, ser du på den der kører ved siden af dig og smiler Og, i det øjeblik sår du frø. I det øjeblik hjælper du dem med at huske hvem de er. I det øjeblik starter du skabelsen af “Hjemme”, lige der.

Hjemme er et storartet sted og du husker det godt. Du kan føle det trækker i dig. Det er meget stærkt. Vi er påpasselige med ikke at overvælde jer med hele “hjemmes” vibrationer, for hver eneste af jer ville simpelthen gå over stregen til den anden side. Jeres arbejde ligger der. Jeres arbejde er lige foran jer. Og selv om der ikke er krystalklart for jer se efter svarene i de første trin. Vid at sjælen er med jer og gå i nærvær, gå i nærvær, stolthed og med graciøsitet, for I har Michaels vinger på og i bærer dem vel. Det er derfor I er sammen for at Hjælpe jer selv med at huske og genforenes. Det er den del af jer vi genspejler. Husk os i de første tre skridt, for vi er altid med jer. Det er med den største respekt for hver af jer at vi be’r jer om at behandle hinanden med respekt,
en højeste omsorg og spil godt sammen —- Gruppen

Lige efter kanaliseringen beskrev jeg mine følelser og hvad de viste mig: “Den med de tre magiske skridt var virkelig fuld af styrke. Jeg siger jer at når jeg rejser mig op og går, så husker jeg. Jeg ved ikke om jeg kan beskrive det, men der hvor de snakkede om at gå i nærvær – jeg står lige op og viser jer hvad de snakkede om – de viste mig dette vidunderlige billede af at gå i fuldstændig enhed, i bevidstheden om at gå på jorden, mens den understøtter dig og at modtage energi fra hende. Trinene som de viste mig, hvor det gjaldt om at gå med nærvær, var som om jeg svævede blidt henover en mark, mens jeg knapt nok rørte ved jorden. Det var en ubeskrivelig følelse.”

efter denne kanalisering i Holland holdt vi en pause – og holdt så afslutningsceremonien fra seminaret om FJERPENNEN, det er den om at alle går Englevejen og modtager kærlighed fra alle andre, mens vi groundede energien af alt hvad vi havde arbejdet med indenfor de foregående to dage. Ved afslutningen bød jeg dem velkommen Hjem og Barbara tog dem med til Fjerpennen og de underskrev deres nye kontrakter. Efter dette starter Barbara altid med De Tre Magiske Trin, hver gang der skal underskrives kontrakter.

Kæmpeknus og blide puf

 

~Lysets vejledning meditation~

 

Slap af i kroppen et øjeblik, mens dine guider tager plads lige bag din skulder. Føl din energi ved kraniekanten, hvor den bagtil møder nakken. Det er indgangen til højere energi i den nye Fysik. Træk vejret ind gennem næsen og ånd ud af munden. Mens du gør dette mærk energien samle sig i din rygrad, det er som om du har en elektrisk oplader i din krop. Nyd følelsen mens den breder sig i kroppen.

Du ved at dine guider er her. Så du lukker øjnene og forbereder dig på en rejse.- – –

Du befinder dig det smukkeste sted i den frodige grønne skov og sætter dig nu op efter en dejlig afslappende hvilestund. De vibrerende farver reflekterer livsenergien omkring dig og du ser at du har hvilet i en dejlig eng med højt græs. Duft luften omkring dig, mens den roligt hvirvler rundt om dit hoved og finder vej ind til dine sanser. Som ved en nyslået plæne fylder en friskhed luften. Mærk din krop, mens du vågner op fra søvnen. Stræk armen op over dit hoved, gab, dine sanser vender langsomt tilbage og du undrer dig hvor du er. Så undrer du dig over hvordan du kom der. Det høje græs omkring afslører ikke hvordan du fandt dette hvilested. Mens du står op, kigger du på omgivelserne og du ser en tilsyneladende uendelig eng med højt, mørkegrønt græs og bjerge i det fjerne.

Du er forvirret, men føler stadig dine guider i nærheden. Du er klar over at du er i en speciel tilstand som er meget drømmelignende. Du beslutter dig til at bryde tavsheden og siger: “Er du her?” svaret er en blid latter, mere et fnis. “vi har endnu ikke nogensinde forladt dig, hvad får dig til at tro at vi ville forlade dig nu?” lyder svaret. Du siger: “Jeg prøver så tit at snakke med jer og dog kan jeg ikke høre jer på den måde jeg gerne ville, før jeg er i denne drømmetilstand. Hvorfor det?” De svarer:” Hvis vi præsenterede os for dig i menneskelig form, ville din hjerne ikke have nogen reference for denne oplevelse og den ville derfor hurtig fortælle dig at det ikke skete. Da du skaber din egen virkelighed med dine egne tanker bli’r tankerne virkelige i det øjeblik du accepterer dette. Det er frustrerende for os. I denne drømmtilstand hviler din bevidste hjerne nok til at tillade nogen interaktion.” “Hvorfor kan jeg så ikke se jer?” Spørger du “Du kan hvis du ønsker det, men det du ser efter er en menneskelig form og det har vi ikke.” Svarer de. “Hvad nøjagtig er I så?” spørger du. De svarer. “Vi er dem som har samtykket i at holde jeres energi, mens I er på spillepladen. Vi er her for at vejlede jeres træk, hvis I vil lade os.” “Hvorfor føler jeg mig så ikke vejledt?” “Det er fordi du ser efter ydre vejledning, men vi er meget tættere på end som så. Vi guider jer ofte i det rum der er imellem åndedragene. Det er de små ting der giver de bedste muligheder for os til at vejlede jer mest” ” Hvad mener I?” spørger du. Dine guider svarer: “Lad os fortælle dig at fra denne dag vil vi guide dine første tre skridt hver gang du begynder at gå. I disse første tre skridt får du al den hjælp du har behov for for at nå endemålet. Lille som stort. Hvert eneste sted du nu træder hen er denne vejledning indbygget. Hvis I vælger at lytte vil vejen være den korteste til målet. Tvivl og vejledningen vil forsvinde.” “Hvordan anvender jeg dette?” “Hav tillid til at du har al den information du har brug for i de første tre skridt, gå med nærvær, stolthed og graciøsitet, som om vejen ligger bredt ud lige foran dig . Forvent det bedste og det højeste resultat og nyd rejsen.”

Mens du tænker på hvad dine guider lige har sagt beslutter du at prøve det. Du begynder at gå på den dejlige græseng. Ordene kommer fra et sted lige over sin skulder. Gå med nærvær. Stolthed og graciøsitet. De første tre skridt var som sædvanlig, men det fjerde føltes blødt som et tæppe. De fortsætter med at gå og ser tilbage på dine fodspor i græsset. Du ser stedet, hvor du hvilede dig, og du ser klart hvor du tog dine første tre skridt. Derefter ser du intet. Det er som om du danner forbindelse med Jorden. Lige hvor din fod lander, bevæger græsset sig for at give plads. Kun lige det der er nødvendigt for at føre dine skridt bløde bliver tilbage. Efter det næste skridt læner græsset sig tilbage i sine udgangsposition, som om du aldrig har været der. Du begynder at forstå at når du går på denne måde og respekterer Moderen svarer hun ved at støtte dig på en måde du ikke fandt muligt. Rejsen bliver ubesværet og fuld af glæde.

Du tilbringer resten af din dag med at gå gennem det høje græs. På et tidspunkt møder du andre på samme vandring. Det er nemt at se at de ikke ænser deres omgivelser og tramper græsset ned med hvert trin, Faktiske er der også en der gør et forsøg på at skære græsset ned sådan at det bli’r nemmere for alle at gå. Du indser snart at du kan overføre de samme principper om at gå i nærvær, stolthed og graciøsitet i din omgang med andre mennesker .Når du møder folk kan du “møde” dem på den måde, at du går i bevidstheden om nærværet i din sande styrke, graciøsiteten ved at acceptere dig selv og ved stoltheden af din sande arv. Til din overraskelse opdager du at når du nærmer dig andre med disse holdninger nyder de godt heraf.

Du er hurtig til at give disse folk dit bedste og de reagerer meget lig græsset som gav plads til dig når du skule træde på det.. Snart bliver du opmærksom på at din tid på græsmarken er ovre. Du siger til dine guider det de allermest elsker at høre: “Tak.” Og de svarer ved at give dig et knus på deres måde. Mens du går tilbage dertil hvor meditationen startede er de stadig med dig i et knus. Du ser dig omkring i rummet, græsset er borte og alt er atter normalt. Så hører du dissw ord : “Vi er med dig i de første tre skridt.”

Og sådan er de – – – –

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!