September 2012

Individualiteit van licht
Elrah en de Bewaker van Tijd doen hun intrede

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Wat kan ik zeggen? Alleen dat na 17 jaar de groep als collectieve stem te hebben gechanneld, ik ze nu ervaar als individualiteit zoals zij dat zelf noemen. Als mijn hersenen ooit zouden ophouden erover na te denken, zou dat mij zeker blokkeren. Niettemin is de diepgang van de informatie en de liefde absoluut onweerlegbaar. Ik hoop dat jullie net zo van hen genieten als ik dat doe.

Velen die deze woorden lezen kennen wellicht niet de accenten die ik gebruik om deze wezens te channelen. De Bewaker van Tijd is meer op zijn gemak met het Engels. Elrah’s enthousiasme en opwinding maken het me soms moeilijk om me te concentreren, maar ik pas me aan. Zelfs als ze het hebben over incarnaties is het goed om niet te vergeten dat niemand van de groep, met uitzondering van mijzelf, ooit op Aarde is geweest. De manier van spreken, speciaal in het geval van Elrah, is mijn beste interpretatie van de onmiskenbare ritmes die hij gebruikt om te communiceren, die echter niet hun oorsprong vinden in een bepaald geografisch gebied.

Het is tijd voor een dieper begrip van alle lagen. Daar gaan we.

Heb een fijne maand en dat je het leven mag ervaren met wijd open ogen.

Steve

Van de groep

Groeten van thuis

Jullie hebben hierop gewacht en heel wat rondgekeken om de perfecte plek te vinden om te zien wat er staat te gebeuren. Het wordt voor velen van jullie heel opwindend omdat sommigen een niveau hebben bereikt waar de opwinding verandert in een klein beetje angst omdat jullie je niet prettig voelen over hoe de dingen op dit moment gaan. Dit is het enige wat jullie hoeven weten: elk wezen is in beweging. Elk, ja letterlijk elk vibratieniveau is bezig naar het volgende niveau te gaan en het beweegt zich letterlijk als een complete bandbreedte van vibratie, niet een enkele laag maar een hele vibratiebandbreedte die jullie de Aarde zouden noemen. Alle schepselen en wezens die op haar leven gaan op dit moment door deze overgang. Zowel jullie als wij hebben de woorden het verhogen van je vibratie gebruikt en dat is een heel accurate beschrijving van wat er nu gebeurt. Het grootste probleem dat ontstaat als wij zeggen het verhogen van je vibratie is dat jullie onmiddellijk het veld van dualiteit ingaan, wat dicteert dat de ene vibratie beter is dan een andere. Dat is een deel van de dingen waarover we het willen hebben, want jullie zien nu in de hele wereld precies datgene wat wij eerder al hebben voorspeld. Laat ons dat dus op een paar verschillende niveaus onder jullie aandacht brengen.
Het in balans brengen van de schommeling
De Aarde heeft haar schommeling veranderd vanwege de verandering in dimensie en de vibrationele verandering. De Aarde moest een nieuwe dimensie binnengaan om te kunnen groeien en ruimte te maken voor mensen die in hun kracht staan. Als gevolg daarvan is ze in beweging gekomen en dat heeft letterlijk fysieke reacties teweeggebracht. Jullie hebben dat gezien in de vorm van aardbevingen; die hebben op meer manieren plaatsgevonden dan gewoon aardbevingen, maar dat is het basisidee. Jullie hebben dit zien gebeuren in Chili, voor de kust van Asutralië en ook van Japen. Deze drie aardbevingen hebben de schuine stand van de as en de rotatie van de Aarde veranderd. Hoewel bekend was dat dit had plaatsgevonden, was niemand zich bewust van de effecten die het op lange termijn zou hebben. Jullie ervaren nu die effecten nu de Aarde zichzelf weer in balans brengt door het water opnieuw te verdelen.

Een paar jaren geleden ondervond Rusland een zware en ongekende hittegolf. Nu zien jullie soortgelijke extreme temperaturen en dezelfde energieën in verschillende delen van de wereld. Jullie noemen het een droogte of een hittegolf, maar het is in feite de herverdeling van water via jullie aardse systemen. Stel je even voor een grote bal die perfect in balans is en gelijkmatig ronddraait, dan raak je hem even aan en opeens gaat hij naar een ander dimensionaal niveau. Hij zal dan de neiging hebben om te gaan wiebelen totdat hij zijn volmaakte draaibeweging weer hervindt. De manier waarop de Aarde haar volmaakte draaibeweging en balans weer vindt is door het water over de planeet opnieuw te verdelen. Dit zal de komende 3 à 5 jaar doorgaan waarna ze geleidelijk tot rust zal komen en zich zal verankeren in de nieuwe Aarde. Het is in feite een gezond proces wat energieën vooruit brengt. Maar, het kan de komende jaren voor problemen zorgen doordat de Aarde zelf door haar overgangsperiode gaat. Oogsten zullen mislukken en veel dingen waar jullie op rekenen en vertrouwen zullen over verschillende gebieden in de wereld worden verdeeld. De Aarde is zwanger en dat is het mooie ervan. Ze staat op het punt om te bevallen en dat punt is veel dichterbij dan jullie je ooit hebben voorgesteld. Bevalt ze van een andere Aarde? Nee, ze bevalt van een ander soort mens. Vroeger was het nodig dat alle mensen de Aarde zouden verlaten door de een of andere cataclismische gebeurtenis om zo het ene vibratieniveau te vernietigen en opnieuw te beginnen. Maar dat gebeurt nu niet. Jullie zijn de eerste wezens die het ooit hebben aangedurft dit proces uit te dagen en te geloven dat jullie bewust van dit niveau naar het volgende niveau konden gaan zonder je fysieke lichaam te verlaten. Gefeliciteerd, lieverds, jullie doen dat! Jullie zijn hiermee het spel ver vooruit en werken heel effectief om dat te bereiken.

Nu willen we jullie deelgenoot maken van enkele andere veranderingen die jullie over de hele wereld zien gebeuren. Jullie hoeven alleen het nieuws maar aan te zetten om te zien wat er aan de hand is. Bepaalde landen in de wereld werden opgericht in een vibratieniveau dat op de nieuwe Aarde niet zou kunnen bestaan, en dat is deels de reden waarom vele landen problemen en opstand/oproer hebben over oude energie. Het is heel eenvoudig: Je kunt kiezen waar je wilt zijn. Begrijp alsjeblieft dat wanneer jullie naar het volgende niveau gaan, er in dat volgende niveau nog steeds hoge en lage vibraties zijn. Jullie zullen nooit allemaal op precies hetzelfde vibratieniveau zitten, want dat zou dan een heel exclusief niveau zijn. Dit is wat wij met jullie willen delen: Elke organisatie of menselijk collectief zal de komende jaren, wanneer jullie door deze veranderingen gaan, onderhevig zijn aan de nodige uitdagingen/problemen. Dat zullen aanpassingsproblemen zijn, want velen van jullie hebben die organisaties opgezet. Of dat nu een kerk, een bedrijf of een club is, jullie hebben deze groepen opgezet op een bepaald vibratieniveau. Wanneer jullie dus naar het volgende niveau gaan, zullen er bepaalde aanpassingen nodig zijn. Organisaties die zijn opgezet op principes die op de nieuwe Aarde niet kunnen bestaan, zullen problemen gaan ondervinden. Oordeel deze problemen alsjeblieft niet als goed, slecht, hoge of lage vibraties, want dat is een gevolg van de dualiteit in jullie wereld waar jullie je nu volledig van afwenden. Het zijn gewoon aanpassingen, op dezelfde manier als waarop jullie met je fysieke lichaam door aanpassingen gaan wanneer je van het ene vibratieniveau van bestaan naar het volgende gaat.

Herhaling en verantwoordelijkheid
Wat jullie nu zien, speciaal in de Verenigde Staten, is het verkiezingsproces voor een president. Dat is veranderd in iets heel ongewoons. Wij zijn niet helemaal zeker wat het is, maar wat jullie zullen zien is dat de dualiteit steeds weer opnieuw wordt uitgespeeld. Jullie hebben twee kampen die tegen elkaar argumenteren. Veel technieken en systemen uit de oude energie zijn gehandhaafd en men heeft geweigerd ze te veranderen. Dit zou ook zo zijn als er een derde partij was geweest, wat niet is gebeurd maar wat de dynamiek zou hebben veranderd. Steeds maar weer hetzelfde doen maar verschillende resultaten verwachten, is wat jullie definitie van waanzin is. Maar dat is nu precies wat er op jullie planeet gebeurt, meer dan jullie ooit kunnen en zullen weten. Jullie proberen steeds opnieuw hetzelfde te doen en verwachten dezelfde resultaten, ook al zitten jullie nu in een ander vibratieniveau. Wel, er bestaat ook nog zoiets als verantwoordelijkheid… ach ja, dat is een woord waar velen van jullie bang voor zijn. Er bestaat een verantwoordelijkheid voor het zijn in dit niveau van licht. Dat is gelijk aan de manier waarop jullie vaak verschillende niveaus van overvloed zien, of geld zo je wilt. Er zijn mensen die het moeilijk vinden om ook maar een klein beetje geld vast te houden, mensen die amper voldoende hebben. En dan zijn er anderen die zoveel overvloed hebben dat ze niet weten wat ze ermee moeten doen of er helemaal niet mee om kunnen gaan. Dit is geen volmaakt systeem, lieverds. Oordeel nooit over jezelf met betrekking tot hoeveel geld je hebt of hoe goed je bent in het verdienen van geld. Het is een systeem dat eenvoudig kan worden veranderd, en dit is het interessante ervan: Wanneer je naar het aspect geld kijkt en dat vertaalt in vibratie, zou je kunnen zeggen dat mensen die het meeste geld hebben bijna de verantwoording hebben om andere mensen op de een of andere manier te helpen. Of dat nu in financiële giften wordt gedaan of door programma’s die anderen in hun kracht zetten. Wat overvloed betreft, als jij je plaats op de ladder op een van de lagere sporten kiest, kun je een heel comfortabel leven leiden. Ja, soms zul je geldproblemen hebben, maar je zult het heel gemakkelijk hebben. Op de hogere sporten heb je waarschijnlijk nooit geldproblemen, maar zul je wel verantwoordelijkheden hebben die je op de lagere sporten niet hebt. Velen van jullie hebben stilletjes voor de middelste sporten gekozen omdat die min of meer comfortabel zijn. Wij vragen jullie om eerst de verantwoordelijkheid te nemen en dan alles te veranderen. Dat zal niet alleen invloed hebben op je eigen overvloed, maar het zal je helpen om vibrationeel te veranderen en elk beperkende conflict dat op je weg komt los te laten bij je overgang naar het volgende niveau. Wij zien dat jullie dat op vele manieren beginnen te doen in jullie organisaties, bedrijven, vriendschappen en spirituele families. Jullie beginnen dit uit te breiden op een heel mooie manier.

Licht is nooit exclusief
Het stuk waarmee we jullie gaan verlaten is dat licht nooit exclusief is voor vibratie. Begrijp alsjeblieft dat jullie al deze verschillende vibratieniveaus hebben, maar dat het licht dat door alle niveaus schijnt, precies hetzelfde licht is. Daarom kunnen jullie verschil maken op elk niveau waarop je dat wilt doen. Als je besluit om verschil te maken op deze planeet, zul je in een van deze niveaus worden getrokken. Ja, op dit moment denken jullie: “Oh, ik moet op het topniveau zijn want ik heb heel hard aan mijzelf gewerkt om op dat niveau te komen en daar verschil te maken.” Licht is niet exclusief en de laagste vibratie op jullie planeet moet het licht ook voelen. Het moment waarop je denkt een niveau te hebben bereikt waarop je je kunt ontspannen en op je gemak kunt zijn, bereid je dan voor want je zult heel erg verrast zijn wanneer je schijnbaar vanuit het niets naar een ander niveau bent gegaan. Je vibratie-klasse is op dat moment aangepast, want je kunt niet door die deur gaan wanneer je van het ene been of het andere wiebelt en de doorgang blokkeert. Je moet in staat zijn om direct door de poort te gaan met alles wat je hebt.

Individualiteit ~ “Wij” zijn een groep
Nu hebben wij gesproken als een collectief en dat hebben we 17 jaar lang gedaan. Wij hebben velen van jullie leren kennen als een collectief, als een stem. Maar één stem zijn wij niet – dat waren we ook nooit. Wij zijn een collectief van wezens, en een ieder daarvan heeft zijn eigen expertise. Onlangs gebruikten wij de analogie van de oude schrijfmachine. Lange tijd gebruikten jullie schrijfmachines waarbij je een toets moest aanslaan en dan kwam er een arm met een klein stempeltje omhoog, sloeg tegen het papier aan en zette een letter op papier, zo kwam je boodschap letter voor letter tot stand. Dat waren grappige machientjes. Toen kwam er een uitvinding met een balletje in het midden waarop alle letters en tekens op stonden. Herinneren jullie je dat nog? Wanneer je een toets op de schrijfmachine aansloeg, ging het balletje naar de juiste plaats om een afdruk op het papier te zetten, keerde dan terug om bij de volgende aanslag weer naar de volgende juiste plaats te gaan. Dat gebeurde allemaal in een mum van tijd. Dat is nu precies hoe wij functioneren in wat wij de groep noemen, want wij zijn een collectie van experts op veel verschillende gebieden. Onze expertise en kennis zijn gebundeld via een collectieve stem waarmee we met de Hoeder 12 levens lang hebben gewerkt. Wij hebben veel succes gehad om dat in dit leven naar buiten te brengen, door er op dat niveau mee te werken. Wij hebben ons heel succesvol gevonden in het bereiken van jullie met onze boodschappen. Nu bereiken jullie een ander niveau, dus moeten ook wij veranderen om dezelfde diepgang te bereiken zodat jullie met ons kunnen communiceren. Daarom openen wij ons nu voor enkele individualiteiten die altijd deel hebben uitgemaakt van dat collectief dat bekend staat als de groep. De individualiteiten die wij tot dusver hebben geïntroduceerd zijn twee entiteiten die de Hoeder heel goed kent. Zij hebben vanaf het allereerste begin deel uitgemaakt van wat hij de groep noemt, hoewel er ook bepaalde leden van de groep zijn zo af en toe aanwezig zijn. Met andere woorden: Ze gaan een poosje weg bij de groep en wanneer hun expertise nodig is komen ze terug. Maar deze specifieke wezens hebben vanaf het eerste begin deel uitgemaakt van de groep. Ze staan op een aantal manieren heel dicht bij de Hoeder. Wij zullen hun nu vragen om naar voren te komen, een voor een.

De intrede van de Bewaker van Tijd
Gegroet, ik ben… de Bewaker van Tijd en ik heb lange tijd met jullie gewerkt om nu hier te zijn. Jullie wisten beter dan anderen waar dit naartoe ging. Hier is wat er is gebeurd, want jullie zijn nu begonnen om op een nieuwe manier met tijd om te gaan. Jullie denken eraan als tijd, maar ik zeg jullie dat tijd in feite vanaf het allereerste begin op jullie planeet een illusie is geweest. Jullie beginnen dat nu te begrijpen en kunnen het zien in een nieuwe lijn, maar jullie beginnen ook het vermogen te krijgen om tijd te beheersen. Velen van jullie denken nu: “Hoe kan ik teruggaan in de tijd? Want dat zou het volmaakte antwoord zijn voor alles. Ik zou gewoon teruggaan en alles opknappen wat in het verleden verknoeid is. Ik zou zeker een heleboel geld gaan verdienen en plotseling zou mijn leven goed zijn.” Wel, jullie missen één belangrijk element. Jullie leven in een wereld waar jullie verschillende aspecten tegelijk zien. Jullie zien het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden is niets anders dan een herinnering. Denk daar eens over na. Het verleden is een diep ingewortelde herinnering waar je je leven omheen leeft, want in eerste instantie ben je wie je bent geweest en daarna ben je wie je gaat worden. Wij zouden jullie graag helpen om dat te veranderen, en dat gaat met een heel eenvoudige techniek. Dus, zullen we op dit moment heel diep een zaadje planten en er na verloop van tijd op terug komen om jullie te helpen ermee te werken om ervoor te zorgen dat jullie het begrijpen.

Rondgaande tijd
Wat betreft het verleden, het heden en de toekomst is jullie overtuiging dat er slechts één daarvan echt is: het heden. Het verleden is een herinnering en de toekomst is slechts een potentieel of een mogelijkheid. Wij zouden willen dat jullie gaan denken op de manier waarop Einstein dacht, namelijk als een doorlopend weefsel… als een continue stroom die van het ene gebied naar een ander gaat. Je kunt aan deze stroom denken als stromend door dit gebied en dan door dat gebied. Je begint je leven opnieuw en wanneer je ouder wordt, zou je een bepaalde richting opgaan en dus zou de stroom ook die richting opgaan. Dat is hoe jullie ernaar kijken. Jullie planten je bewustzijn hier en de stroom gaat als volgt: hier is je verleden en dat is de toekomst, een stuk verderop. Jullie proberen altijd uit te zoeken: “Hoe zal ik de toekomst kunnen beheersen? Zodra ik dat kan, heb ik alles wat ik nodig heb.” Wat jullie niet begrijpen is dat de stroom van bewustzijn die jullie momenteel zien als tijd in feite rondgaand van aard is. Hoewel jullie denken dat het een vlak niveau is, zeggen wij jullie dat het gebogen is. Het is niet alleen gebogen, het is ook rondgaand; je verleden en heden wikkelen zich op een prachtige manier om je heen en verbinden zich met elkaar. Wisten jullie dat je toekomst verbonden is met je verleden? Wisten jullie dat de beheersing van je toekomst ligt in het zuiveren van je verleden? Is dat niet wat sommigen van jullie altijd hebben gezegd? Dit is een heel simpel begrip ervan, want rondgaande tijd is de enige tijd die er is.

Velen van jullie zouden terug in de tijd willen gaan en alle plezier hebben van het op die manier kunnen beheersen van je omgeving. Wij zeggen jullie, wanneer jullie tijd eenmaal begrijpen en het grotere beeld zien van wat er echt is, zullen jullie geen verlangen meer hebben om terug te gaan. Het zou zijn alsof je je eigen inwendige spijsverteringsysteem omkeert. Bepaald geen prettig gezicht! Het idee hierachter is dat je er gewoon aan werkt om je eigen verleden te begrijpen, want dat is het stuk wat je kunt veranderen. Jouw stuk is een diepgewortelde herinnering en ja, het is gegrift in je hart. Dus is het meer dan slechts een herinnering. Het is een emotionele herinnering die je bij je terugkeer naar Huis mee zult nemen samen met al je andere aardse ervaringen. Jullie zijn hier en jullie werken ermee en dat is zo mooi! Als jullie ooit zouden kunnen zien wie jullie werkelijk zijn, zouden jullie alles onmiddellijk veranderen om in de ware grootsheid te gaan leven van wie jullie werkelijk zijn in plaats van te doen alsof jullie de verdwaalde kleine kinderen zijn die jullie soms pretenderen te zijn. “Ik heb dit nodig, dat moet ik hebben, iemand moet mij vertellen welke weg ik moet gaan.” Lieverds, jullie dwaze wezens, jullie kunnen daar elk moment dat jullie willen naartoe gaan. Je hoeft alleen je ogen maar open te doen en je te realiseren dat je al bewust bent en dan dienovereenkomstig te handelen in plaats van te wachten totdat alles zijn perfecte plaats heeft gevonden voordat je de volgende stap zet… stap er gewoon in. Maak die fouten. Durf de two-step te doen als dat nodig is om in te halen. Wat het ook is, jullie zullen harmoniseren en je aanpassen aan de energie zodra jullie die richting op zijn gegaan.

Wij zeggen jullie dat de sleutel tot je toekomst in je verleden ligt. Die ligt niet in het nu- moment, want door de problemen uit het verleden op te ruimen brengt je het verleden in harmonie met het nu-moment en dat bepaalt je toekomst (noot vert.: Dit is een vrije vertaling en een aanvulling om het geheel duidelijk te maken). Als je onafgemaakte relaties of energieën uit het verleden vasthoudt, zullen die je in de weg staan. Het zal daardoor niet mogelijk zijn om compleet te zijn, want die negatieve energie uit het verleden moet je meenemen naar je toekomst, en dat lijkt je in een patroon van stilstand te brengen. Het verleden, het heden en de toekomst zijn niet van elkaar gescheiden op de manier zoals jullie dachten. Wanneer je je verleden en je toekomst met elkaar verbindt, dan begrijp je dat je de beheersing hebt over je leven en dat je het prachtig kunt maken. Jullie vragen dan: “Waarom zou ik het prachtig maken? Ja, ik zou het heerlijk vinden om zover te zijn, maar wat maakt mij zo speciaal?” Jullie hebben er geen idee van hoe speciaal jullie zijn, totdat jullie daadwerkelijk Thuis komen en al die mensen zien die een stap opzij hebben gedaan zodat jullie op dit moment in deze stoel kunnen zitten. Zij zijn zo ontzettend trots op jullie want jullie hebben de taak al verricht om de Aarde te veranderen. Wij zijn ontzettend trots op jullie vanwege dat prachtige werk. Wij beloofden jullie dat voordat deze dag over was wij ruimte zouden maken zodat Elrah zelf zou kunnen binnenkomen, daarom zullen wij jullie nu verlaten. Ik ben… De Bewaker van Tijd.

De intrede van Elrah
Gegroet! Ik ben Elrah van Ritmische Service. Ik ben hier om met jullie op veel verschillende manieren te werken. Op dit moment proberen jullie uit te vinden wat mijn accent is. Waar komt het vandaan? Van welk deel van de Aarde komt het? Nee, het komt niet van de Aarde, het is een ritme. Veel van jullie talen zijn ritmes, verschillende patronen waarin jullie nogal vaak vervallen. Ik wil met jullie delen hoe ik in de toekomst met jullie zal werken. Jullie zijn fantastische wezens die de sluier van vergetelheid hebben omgedaan en ik wil jullie vertellen hoe je die moet verwijderen. Velen van jullie zullen gaan ontdekken dat dit is wie je werkelijk bent en wie je altijd geweest bent. Jullie gaan je nu gewoon ontdoen van dat pretenderende deel. Jullie verwijderen de jacks en de jassen die op je pad niet langer nodig zijn.

Elrah’s glimlach
Wat is mijn gave? Dat is nu precies wat ik hier met jullie kom delen. Ik wil jullie daar iets over vertellen, zodat jullie beter kunnen begrijpen hoe jullie reageren op Aarde. Ik heb een gave die overal in wat jullie de hemel noemen of wat ik Thuis noem bekend is. Mijn gave is heel uniek want ik heb het vermogen om vanuit Thuis te communiceren met mensen. Het wordt vibrationeel gedaan met behulp van een ritme. Dit is deels de reden waarom de Hoeder en ik zo goed harmoniëren, want hij is in dit leven een drummer en hij heeft altijd alles gedaan met een ritme. Telkens wanneer hij van de ene kamer naar de andere loopt, telt hij op de een of andere manier een ritme. Vaak is dat mijn ritme dat ik over hem heen heb gelegd, zodat hij mij kan voelen en met mij kan communiceren. Wij hebben samen met die verbinding geleefd en hij vertrouwt dat. Hij heeft daar in dit leven mee gewerkt om te leren hoe hij zijn channelingsvermogens op een andere manier kan gebruiken. Vanwege zijn bereidheid om verder te gaan, maakt hij het ons mogelijk op een iets andere manier door te komen met een gerichter vibratiegebied, om jullie expertise te brengen die tot in de kern van je wezen doordringt.

Mijn expertise is communicatie en ik heb aan mijn kant van de sluier heel veel gecommuniceerd. Velen heb ik persoonlijk geleerd om te communiceren met mensen. Velen van jullie noemen dat channeling, maar sommigen noemen dat anders. Jullie hebben geen idee hoeveel gebeden wij dagelijks horen en jullie bidden om de vreemdste dingen, lieverds. Soms bidden jullie om geld, dan weer bidden jullie om geen geld te hebben; jullie bidden om een relatie en wanneer jullie die dan hebben, bidden jullie weer om er vanaf te komen. Jullie zijn soms heel verwarde wezens, maar dat geeft niet voor ons, want wij houden onvoorwaardelijk van jullie. Wij veroordelen jullie niet, op geen enkele manier en dat is iets wat wij graag zouden zien dat jullie dat van ons leren, want dat is het volgende niveau van elkaar helpen.

Waarom zouden wij plotseling de sluier opzij willen trekken en jullie precies laten zien wie wij zijn om een beetje meer van de persoonlijkheid en de expertise van elk van ons door te geven? Dat is omdat jullie eigen menselijke evolutie hetzelfde doet. Jullie beginnen naar het volgende niveau te gaan waar jullie je ontwikkelen op nieuwe manieren waarmee jullie je eerder nooit op je gemak hebben gevoeld. Dat is magisch. Ik daag jullie uit om je open te stellen en te zien wat er is, je grenzen en je gemakszone een beetje verder te verleggen. Kijk waar je vreugde ligt, kijk waar je hart ligt. Wij zijn zo vertrouwd met deze kant van de sluier dat wij jullie daar naartoe willen brengen, wij willen jullie naar Huis brengen. Wij willen jullie helpen her-inneren hoe het is wanneer jullie Thuis komen. Waarom zouden wij dat doen? Ah, omdat jullie allemaal een stukje van Thuis bezitten dat jullie naar de Aarde hebben gebracht en dat jullie in deze fysieke bel van biologie vasthouden. Velen van jullie hebben je speciale stukje van Thuis al gevonden en jullie noemen dat je passie. Wanneer je het vindt, kun je niets anders doen. Het is zo mooi, want je ogen lichten op wanneer je in je passie bent. Zelfs als iemand je vertelt dat je iets verkeerds doet, maakt dat geen verschil want je weet in je hart dat je gelijk hebt. Je weet dat dit je essentie is en je voelt het. Dat is het stukje wat voor een ieder van jullie zal werken wanneer jullie verder gaan. Elrah is hier om jullie aan het lachen te houden. Ja, ik zal op jullie lachspieren werken wanneer jullie mij te serieus nemen. Zorg ervoor dat je weet dat dit een spel is wat jullie spelen; het is niet jullie verantwoording om alles serieus te nemen of alles op te knappen. Wij willen dat jullie genieten van deze rit. Wij willen dat jullie genieten van elk deel van jezelf en in je essentie kunnen zijn.

Ik wil met jullie delen dat er een instroom is van wezens die van de Aarde naar Huis komen, want wanneer ze sterven moeten ze hier komen en zich Thuis her-inneren. Sommigen van jullie zijn heel betrokken bij hoe jullie deze wezens kunnen voorbereiden en helpen te gronden om het licht van Thuis te vinden. Maak je daar geen zorgen over, wij zijn lichtwerkers en wij kunnen dat opknappen. Het idee hiervan is heel eenvoudig, want wat er gebeurt, is dat jullie stuk voor stuk een uniek, individueel puzzelstukje bezitten dat niemand anders kan bezitten. Als jullie nu naar voren durven stappen en het vertrouwen, zullen jullie je ruimte vinden; dat werkt iedere keer weer. Jullie zullen de volgende generatie zien die dit snel verder brengt en jullie op vele manieren aan het lachen maakt, maar jullie zullen het altijd voelen. Jullie zullen die diepe verbinding voelen en jullie zullen die richting opgaan. Dit zijn de delen van de nieuwe energie van de nieuwe Aarde.

Iemand die passie wil?
Door de jaren heen hebben velen van jullie ons horen spreken over je passie. Sommigen zijn daar behoorlijk gefrustreerd door geworden en zeggen: “Wij horen jullie altijd spreken over deze passie, toch heb ik die van mij nog niet kunnen vinden. Ik voel stukjes ervan maar het zegt me niets.” De meesten van jullie proberen uit te vinden hoe je daar de kost mee kunt verdienen, maar dat is niet wat wij van jullie vragen. Wij vragen jullie om je passie te vinden. De meesten van jullie zullen daar uiteindelijk de kost mee gaan verdienen, maar begin daar niet mee want zodra je dat naar buiten brengt dat zal je visie kleuren. Vind in plaats daarvan wat je gelukkig maakt. Velen zeggen: “Ik kan mijn passie niet vinden. Ik weet niet wat het is. Ik begrijp het niet wanneer jullie het daarover hebben.” Als wij je nu eens mee naar Huis zouden nemen? Als we je nu eens Thuis zouden brengen en je een rondleiding geven en je alle leuke dingen laten zien die we Thuis kunnen doen? Je zou je dan plotseling gaan her-inneren wie je was toen je nog niet op de Aarde was. Het is nu geen probleem om je passie snel te vinden, want er zijn geen menselijke overtuigingen in de wereld om het te kleuren of om het raar te vinden. Het idee is heel eenvoudig. Wanneer je van hier naar daar gaat, verandert je passie. Welnu, wat ga je doen met je passie, want dat is het belangrijkste. Hoe ga je ermee aan het werk? Wel, lieverds, wij zullen er zijn, niet om je de weg te wijzen, de deur te openen of je in een bepaalde richting te duwen. Maar wij zullen er zijn om je aan het lachen te maken en je Thuis te her-inneren, je eraan te her-inneren wie je bent en waarom je hier naartoe gekomen bent en waar dit allemaal om gaat. Lieverds, jullie mogen het geloven of niet, maar jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd.

Ik heb vele levens met de Hoeder gehad. Er waren keren waarin we de beste vrienden waren en andere keren waarin we zakenpartners waren. Er waren keren waarin hij mijn broer was en er was zelfs een keer waarin hij mijn vrouw was. We hebben veel levens samen gehad en we kennen elkaar heel intiem, wij spiegelen elkaar bijzonder goed. Dat is magisch en wij willen het met jullie delen, want jullie kunnen dat met elkaar doen. Ja, jullie kunnen channelen. Jullie hebben allemaal dat vermogen. De stemmen zijn er, ze wachten erop dat je luistert en ontdekt wat past bij jou. Durf jezelf te zijn. Durf te zijn wie je bent. Wij delen die boodschap van jullie hart voor de rest van de wereld.

Ik ben Elrah van Ritmische Service en ik verlaat jullie nu met dat eenvoudige geheugensteuntje: Behandel elkaar met respect. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt. Denk eraan dat dit een gloednieuw spel is wat jullie spelen, dus speel goed samen.

Espavo.

De groep

De Hartverbinding – Barbara Rother

Het leven van alledag
Vanochtend lag ik in bed en terwijl ik wakker werd dacht ik na over de dag die voor me lag. Ik voelde me dankvoor voor dit geschenk van een nieuwe dag in mijn wereld. Ik wist dat het aan mij was om te creëren wat voor soort dag ik zou willen. Ik heb nu een nieuwe waardering voor mijn leven van alledag.

In het verleden gingen de dagen zo snel. Ze reigden zich aaneen tot maanden en daarna jaren. Bepaalde gebeurtenissen in het leven markeerden het voorbijgaan van de tijd zoals vakanties, verjaardagen, enzovoorts. Vooral verjaardagen zetten me aan het denken over waar ik was in mijn leven. Ik dacht dan “ben ik waar ik voel dat ik zou moeten zijn op dit moment in mijn leven?” Ik heb een vriendin die ik al ken sinds we veertien waren. Wij hadden zulke diepgaande gesprekken over het leven toen we nog zo heel jong waren. We maakten altijd ons vijfjarenplan voor het leven op. Ik moet daar nu om lachen want we waren zo druk bezig met ons leven te leiden dat we de plannen die we hadden gemaakt vergaten. Er is een gezegde van John Lennon dat ik prachtig vind: “Het leven is wat er met je gebeurt terwijl je druk bezig bent met het maken van andere plannen.” Ik weet dat het belangrijk is om doelen te hebben die je gemotiveerd houden, maar het is net zo belangrijk om met de stroom mee te gaan. Enkele van mijn gelukkigste herinneringen zijn momenten waarop het leven niet ging op de manier waarop ik het gepland had, dus besloot ik om met plan B verder te gaan. Door flexibel te zijn maakte ik het mezelf mogelijk om de deur naar vele mogelijkheden open te maken.

Ik word nu wakker met eerbied voor elke dag. Het geschenk van door een ernstige ziekte te gaan is, dat het mij gedwongen heeft om rustig aan te doen en gewoon te “zijn”. Ik ben me meer bewust geworden van de heiligheid in mijn dagelijkse leven. Ik maak tijd om te luisteren, te kijken en dieper te voelen. Ik geniet nu van de natuur met een diepere waardering. Mijn zintuigen zijn geïntensiveerd. Ik zorg ervoor om dieper in iemands ogen te kijken, met al mijn aandacht te luisteren naar wat ze zeggen en de vreugde te voelen van het aanraken en voelen van elkaars hart en ziel. Ik waardeer vaker de zonnewarmte op mijn gezicht, wanneer er een licht briesje staat en de schoonheid van een zonsondergang. Ik voel een ontwaken voor een nieuwe en zuiverder versie van realiteit, dat invloed heeft op de manier waarop ik mijn leven leid.

Ik zei altijd dat ik over de honderd jaar zou worden. Misschien doe ik dat maar het is belangrijker om te genieten van elke dag. Abe Lincoln had een diepgaande uitspraak. “Het zijn niet de jaren in je leven die tellen. Het is het leven in je jaren!”

In licht en liefde

Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.