December 2003

Lätta på Lasten
Redo för kosmiskt Bredband?

 

Från Steve & Barbara

Vi börjar närma oss ett nytt år. När vi tittar tillbaka ser vi att vårt år, 2003, varit fyllt av en ökad anslutning till den spirituella familjen över hela jorden. Det är inte lätt att uttrycka den tacksamhet vi känner för er alla som hjälper till att samla den här familjen igen. Vi känner oss välsignade att vi har fått möjligheten att spela de roller vi gör i det här stora spelet och vi är mycket tacksamma att ni alla finns i våra liv. När vi håller varandras händer, skapar vi mirakel tillsammans!

Den här månadens Ljusfyr (Beacons of Light) är till speciell hjälp vid acklimatiseringen av det energiskifte som började som den Harmoniska överensstämmelsen i november 2003. Jag vill också ta tillfället i akt att informera alla om några viktiga förändringar på Ljusarbetaren (Lightworker). Vi har börjat direktsända Ljusfyrens månadsbudskap på Internet. Ni kan lyssna på direktsändningen vid schemalagd tid eller ladda ner ljudfilen och lyssna på den när det passar er. Budskapet nedan var det andra i ordningen av direktsändningar från Ljusfyren. Nästa direktsändning för januari Ljusfyr blir den 27 december 2003 kl. 11.00 fm. (US Pacific tid). Se kalendern för detaljer > > http://www.espavo.org/schedule.shtml

På grund av den nya streamingteknologin och den ökade lasten på vår server flyttar vi Lightworker servern till annan plats. Detta är ett stort jobb och under en period kommer de interaktiva delarna såsom forum och chattrum på Lightworker att vara inaktiva. Vänligen, ha tålamod nu när vi tar den här möjligheten att växa. Alla tjänster borde vara helt återställda omkring nyår, om inte förr.

Flera nya projekt är på gång, bland andra projektet (det Virtuella Ljuset) och utvecklingen av webbsidan CrystalChildren.com. Projektet, det Virtuella Ljuset, är en plats där många människor kan presentera sin speciella syn av sanningen. Sektioner som vi kommer att presentera är: Mästar Helare (Master Healers), Gudomlig inspiration (Divine inspiration), Empowerment, Änglar i människogestalt (Human Angels), övergångs Grupper (Transition Teams), Ljusvetenskap (Science of Light), Skrifter i Ljuset (Writings in the Light), Kanaliserings Kanalen (The Channel Channel) samt de andra (E-Vibration). Om du vill publicera material eller bli volontär vänligen gå till> > http://www.espavo.org/~virtuallight/VLPDream.htm

Hemsidan, CrystalChildren.com, kommer att vara en öppen resurs för barn, lärare, föräldrar och alla de som vill vara en del av vår framtid genom att leda barnen under uppväxtåren. Den är till för alla barn oavsett vibration men kommer definitivt att vara en informationskälla om Kristall Barnen. Om ni har något ni vill lägga fram, artiklar eller om ni på annat sätt vill hjälpa till var vänlig kontakta utgivare och webmaster Sue på: editor@crystalchildren.com. Den här sidan kommer snart att öppna så håll ett öga på espavo.orgs startsida efter ett meddelande.

Barbara och jag önskar er alla det bästa under de stora helgerna som kommer. År 2004 kommer att vara ett år då vi alla rör oss framåt.

Stora Grupp kramar

Steve & Barbara Rother

 

From the Group:

Hälsningar Hemifrån.

Kära vänner, ni har gjort ett viktigt drag genom att ta steget in i era personliga realiteter och där har ni gått igenom några mycket svåra situationer, ändå är ni fortfarande här. Ni är här, ni ser er omkring, försöker att komma på var nästa steg kommer att leda, försöker att komma på vad som sker, vad er energi ska göra härnäst. Vi kan tala om att ni inte kan föreställa er applåderna från oss på den här sidan av slöjan till att ni fortfarande är kvar på Jorden. Många gånger har ni haft tillfället att återvända Hem. Många gånger har ni haft tillfället att avsluta. Och vi säger er, att om ni gjort det, skulle ni ha blivit välkomnade med öppna armar. Men här frågar ni: “Vad kan jag göra härnäst?” ”Hur kan jag hjälpa?” ”Hur kan jag finna min passion?” Många av er tror fortfarande att det är egoistiskt att tänka på er passion. Likväl, säger vi att det är då ni kommer till mest nytta för Universum som ni någonsin kan. Hitta passionen. Finn vilken möjlig väg som helst för att förflytta er in i den och skapa passionen även denna dag.

Kära vänner, det sker en integration av polariteten varje dag från denna tidpunkt och framåt för att leda till nästa steg i er egen evolution. Dess betydelse övergår er förståelse det är därför vi vill tala om detta denna dag: hur ni kan integrera polariteten. Ni har alla levt era liv genom illusionen om polaritet. Ni har alltid antagit att det finns svart och vitt, upp och ner, kärlek och rädsla, rätt och fel. Men vi vill tala om att det helt enkelt är en illusion om polaritet, därför att det inte är verkligt. Det enda verkliga är integreringen av alltet. Det finns varken svart eller vitt. Allt är nyanser av grått. Det finns varken kärlek eller rädsla. Det finns bara energi, den grundenergi som ni kallar kärlek.

Det personliga dramats berg-och-dalbana

Allt eftersom ni balanserar de maskulina och feminina delarna av er själva kan ni anpassa er till den här energin mycket snabbare. Men under tiden är det en känslosam konflikt, för många av er har känt en känslomässig spänning de senaste fem sex veckorna. Det har varit intensivt. Ni känner som om ni åker berg-och-dalbana. Vi säger er: Ja, det gör ni. Men det finns en hemlighet med färden i berg-och-dalbanan, den är inte till för att ni ska klamra er fast i handtaget lite hårdare så att ni kan hänga kvar lättare, den är till för att ni ska kunna lära er att ha roligt på färden. Den är till för att ni kan lära att kittlas av spänning när ni passerar nästa gupp, så att ni kan lära er acceptera alla möjligheter. Mer än någonting annat, under den tid ni har här inom de kommande veckorna och månaderna som ligger framöver, är det enklaste sättet för er att acklimatisera er till färden i berg-och-dalbanan att lätta på lasten.

Vi pratade om det förra gången vi talade här och bad er att omsorgsfullt undersöka ert personliga drama, för de innehåller nycklarna till lasten ni bär med er. Ert eget personliga drama är den del av er som ni älskar att spela. Nu är det så att vi använder ordet drama annorlunda än vad det innebär för de flesta av er. De flesta av er tänker att drama är en förskräcklig sak. Ni säger, “Vi behöver inget drama i våra liv.” Men vi säger er att människor är starkt attraherade till drama. Och varför skulle ni inte vara attraherade av drama, hur det är så leker ni ju Kurragömma? Ni är på den största scenen. Allt vi ber er är att förstå att drama kan förändras och att ni kan förändra dramat till ett som är av ert eget val, för det är den viktigaste delen. Och i dessa tider är det möjligt för er att lätta på lasten. Ni kommer att förstå det när ni svänger om hörnet i den här berg-och-dalbanan som ni kallar livet, när ni åker över upp och nergångar, är det egentligen den fysiska materian som skapar spänningen som drar i era känslor. Så om det finns ett sätt att lätta på lasten, kan färden bli mer bekväm. Så nu ber vi er att orubbligt se på ert drama. Titta på det som spelas upp om och om igen i era liv och se vad som är er till nytta och se vad som egentligen förminskar er. För nu finns möjligheten att lätta på lasten som aldrig förr. Det här kan vara en tid då ni tar kommandot som skapare, för ni har inte bara kommandot över er egen verklighet, utan ni sätter även energin omkring er som hjälper till att skapa verkligheten för andra. Ni är inte ensamma. Ni är en del av en större helhet. Ni är en del av Förenad Medvetenhet och eftersom alla förenas med alla andra, kommer varje tanke som ni någonsin har haft att uppfattas av alla andra på planeten vid något tillfälle, för det faller under det Universella Undermedvetna Sinnet och arbetar sig fram genom den Universella Energin. Så när ni upplever känslomässig spänning, är det för att ni är ihopkopplad med denna energi för tätt ibland. Ni hänger er fast i handtaget på berg-och-dalbanan så hårt att det blir svårt. Det behöver inte vara svårt, kära vänner.

Högre sanningar som stöd för Högre Vibrationer

Vi säger många gånger till er att när ni går från en nivå till en annan, finns det tillfällen när ni upplever smärta. Ni är medvetna om detta. Men snälla kom ihåg, kära vänner, att bedrövelse är en valbar erfarenhet. Ni behöver inte fastna i ett drama som stöd för repetitionen av den smärtan om och om igen. Frigörandet av den delen i ert drama blir en av de viktigaste sakerna ni kan göra när ni sammanför polariteten. Det är balansen av de maskulina och de feminina energierna som är så hjälpsamma när ni går in i nästa steg av livet. Det är den saken ni kan göra över alla andra som kan göra livet mer bekvämt och tillåta er att gå in i er passion mer fritt. Ni vet att det finns trossystem som vill hindra er från nytt skapande, men ni håller på att bli mycket duktiga på att omvärdera trossystemen. När ni höjer era vibrationer, händer många saker och en av dem är att ni börjar sträcka er mot högre sanningar för att ge stöd åt er högre vibration. När ni gör det, väljer ni. Ni skapar er verklighet precis innan er fot sätts ner på trottoaren och precis innan ni tar nästa steg skapar ni trottoaren framför er. Det är magiskt att se från den här sidan av slöjan. Om ni bara visste hur mycket ni styr, skulle ni vilja ändra på allt om hur ni gör saker. Men för att ni ska kunna spela spelet behagligt är det nödvändigt med en tidsfördröjning. Det är nödvändigt att ni inte ser era egna skapelser i varje stund. Så för att det ska kunna uppstå är det vanligt att ni blir inlindade i personligt drama. Det är då det blir er skapelse om och om igen. Utmaningen i det hela är att ni inte tror att det är er skapelse. Ni ser inte att det är ni som skapar er egen verklighet. Ni förstår inte och därför tror ni att något händer er och ni ringer era vänner, ni ringer era grannar och säger: “Varför är energierna så svåra just nu?” Oh, men är de? Är det faktum att ni vill skapa ett drama som skapar verkligheten? Oh ja, att inte skapa drama är lätt att säga men svårt att låta bli. Men vad vi erbjuder er här är inte att försöka plocka isär allt så att ni förstår varje liten detalj, för det är inte viktigt. Den viktiga delen är att ni har kommandot och i varje ögonblick vet att om ni inte är lyckliga med er verklighet så kan ni välja igen. Det är föreningen av anden inom var och en av er som hjälper polariteten sammanföras inom er och det är vad som händer nu. Det ändras mycket snabbt.

Fantomdödens helomvändning

Det ligger i människans natur att ni ser på era egna mönster i era liv och försöker lista ut olika vägar när ni letar efter den där 180-graders vändningen. Ni säger: “Hur kan jag ändra det här?” ”Hur kan jag vända energin?” ”Hur kan jag svänga runt och ändra på allt i mitt liv?” Det är då många av er gått igenom erfarenheten av Fantomdöden. Detta är tillfällen när ni haft möjligheten att lämna planeten. Detta var utgångspunkter för er. Och när ni ser tillbaka på dessa erfarenheter, kommer ni att märka att de erbjöd en mycket vidsträckt möjlighet att vända 90 grader och ändra er verklighet mycket snabbt. Ja, kära vänner, ni har den möjligheten. Och ni ser tillbaka, ser hur lätt det var och hur behagligt det var, men vid den tidpunkten verkade det så svårt. Vid den tidpunkten var det så stressigt. Alla trodde att ni höll på att bli galna. Alla era vänner undrade vad som hände med personen som de kände och älskade. Det roliga är, efter att ni gjort helomvändningen, är många av dessa människor inte längre era vänner. De har helt enkelt vandrat iväg till en verklighet mycket nära er, men en verklighet som inte längre korsar er på en regelbunden basis. Ni är en förändrad person. Ni är annorlunda.

Hela er energi har skiftat när ni har hoppat från en vibrationsnivå till nästa. Oh, men det är inte enbart för det, för ni hoppar inte en vibrationsnivå i taget, ni hoppar åtta åt gången och det är exakt vad ni nyss gjort. Ni har skapat en möjlighet att hoppa åtta nivåer i ett svep. Det har hänt. Och nu försöker ni se er omkring och stå upp och fungera i samma värld som ni gjorde förut. Men ni är inte som förut och det är därför ni inte längre kan se er själva, därför ni inte kan känna det och därför det är så intensivt känslomässigt.

Var vänlig kom ihåg att ni har bett om att få vara här vid den här tidpunkten. Många av er är Ursprungliga Helare som insisterar på att sitta längst fram. Ni är de som insisterar på att vara de första genom dörren så att ni kan hålla den öppen för alla andra. Ni är de största helarna, för ni har skapat möjligheten för Planeten Jorden att ta det här steget genom er hängivenhet och fokuserade avsikt. Och ni förtjänar applåder, kära vänner. Ni har inte en aning om vad ni har gjort. Men genom att skapa möjligheten för er att bli de första som passerar, för att hålla dörren öppen åt alla andra, skapar ni också mer av en färd i berg-och-dalbanan åt er själva. Så kom ihåg att nyckeln till hela processen är att lära sig ha roligt på färden. Det är vad vi vill kalla “att jorda miraklet“.

En Ängels beröring

Vi har talat om att jorda många gånger tidigare men låt oss prata om det även den här dagen. Det finns en kanal som går genom er kropp. Den går från toppen av ert huvud, precis framför er ryggrad och slutar nere i själva Jorden. Er största användning av den här kanalen, er avsikt över alla andra på Jorden, är att ta saker från etern och föra dem genom kanalen, föra dem in i Jorden. Det är skapandets process utifrån ett mänskligt perspektiv. Föreställ er nu att saker som existerar i den eteriska världen inte har någon substans. När ni för ner saker in i Jorden genom denna kanal, ger ni dem substans. Så ni kan kanske förstå att jorda miraklet faktiskt är att ta saker som inte har någon substans och ge dem substans.

Ni är gränslösa varelser i en begränsad fysisk form. Er ande är gränslös och ni vet det, men vänligen förstå att er verkliga gåva och er verkliga skönhet är i att era kroppar är begränsade. De är fysiska och de har en början och ett slut och de har substans. Även om många av er lättar på lasten avseende den fysiska kroppen också, säger vi att den fysiska kroppen är vacker bortom beskrivning. Det är en manifestation av anden i fysisk form som kan göra saker som anden av sig själv inte kan. Så vänligen förstå att ni har gåvor som inte ens vi, i änglavärlden har. Allt vi ber er om är att använda gåvorna till er högsta mening, att finna er passion och lista ut sätt att arbeta med den kraften.

Genom integrering av polaritet kommer ni att förflytta er högre upp in i änglavärlden. Det är så ni stiger. Nej, det har inte att göra med att lämna kroppen kvar. Det har inte med att överge den fysiska formen och förflytta sig rakt in i den av er så kallade Ljuskroppen. Ni vet att det här är den riktning ni rör er mot, men om ni hoppade in där imorgon, skulle Spelet vara slut. Ni skulle inte ha möjlighet att åstadkomma de kommande nivåerna av definition som ni nu arbetar med. Så ni har gåvor, människor. Ni har den vackraste förmågan att beröra varandra, inte bara genom ord, inte bara genom er kärlek, men genom fysisk beröring. Att ha möjligheten att sträcka ut och ta någons hand är en viktig del av mänsklig kommunikation. Att beröra någon på baksidan av hjärtchakrat med en Ängels beröring är mycket magiskt och ni har den möjligheten. Det har inte vi.

Energikanalen är sätet för era känslor

Förstå att det eteriska är här uppe. Det har ingen materia, det har varken substans eller fysisk form. Att föra saker från den eteriska världen genom den här kanalen och ge dem form är hur du skapar. Att hämta eteriska delar genom energikanalen integrerar substans in i dem. Nu har kanalen ett intressant jobb, för det måste spänna över gapet mellan det gränslösa spirituella jaget och det begränsade fysiska jaget. Det måste spänna över gapet och existera både i den eteriska världen och i den fysiska världen samtidigt. Det enda sättet att göra det är genom energi. Den har en kraftfull position i er existens för det är där kopplingen finns. Så låt oss bara för ett ögonblick säga att den här eteriska delen är ert högre jag och den här lägre delen är ert lägre, eller ert fysiska jag. Det är lätt att inse att det måste finnas en kopplingspunkt mellan ert högre jag och ert lägre jag. Det måste finnas något som spänner över gapet mellan dem. Det är energikanalen och den kanalen är också säte för era känslor. I verkligheten är kanalen ert känslomässiga uttryck i mänskligheten. Därför kommer varje förändring i antingen ert lägre jag eller ert högre jag att utlösa känslomässig frigörelse. De senaste fem månaderna har ni förändrat hela strukturen. Det har varit viktigt för er. Men nu säger vi er att de senaste förändringarna går långt bortom er förmåga att förstå. Många av er har förstått att ni hämtar saker från den eteriska världen genom den här kanalen och skapar dem in i er verklighet. Ett enkelt sätt att beskriva detta är att helt enkelt förstå att allt av människan skapat startade först som en tankeform. En tankeform finns i den eteriska världen och har ingen substans. När ni för det genom kanalen skapar ni något som har substans och materia.

Nu ber vi er förstå att energiavtryck är mänskliga erfarenheter som präglar energi på er. Dessa erfarenheter är i själva verket präglade och burna genom livet på utsidan av energikanalen. Många gånger när ni har erfarenheter som hjälper er förenkla primära lärdomar för livet, blir de präglade på utsidan av er energikanal. När ni har ett viktigt avtal som utspelar sig och placerades ut av er i första skedet av ert liv, eller planeringsskedet, hjälper det er att förenkla era primära lärdomar. Ibland uppträder den som en verklig upplevelse och speciellt om den upplevelsen råkar vara negativ till sin natur så bär ni den med er genom livet som ett avtryck på utsidan av kanalen. Försök förstå att ni flyttar energi genom kanalen varje dag och varje sekund. Föreställ er att helt plötsligt har ni ett energiavtryck på utsidan av er kanal. Det är nästan som att ställa sig på en trädgårdsslang eftersom den begränsar energiflödet i kanalen. Och varje gång som ni trycker energi igenom så gör det lite ont. Och naturligtvis, med energikanalen som säte för er känslokropp, upplever ni det i era känslor.

Oh, det har funnits många sätt som ni handskats med det här tidigare. Många av er förnekar helt enkelt och ser åt ett annat håll. Ni kan välja att inte föra energin genom den kanalen eller till och med skapa små magiska kanaler på utsidan att föra energin genom för att omdirigera den så att ni inte behöver handskas med den. Sedan är det några av er som modigt ger sig in där och utför det helande arbetet vad det än må vara. Det är gåvan. Det är skapandet av de största skaparna. Det är där ni har gjort så bra ifrån er. Förstår ni vilka ni är och vad ni har gjort? När ni ser er själva som ensamma, när ni gråter på era rum och tror att ingen bryr sig om er, påminn er då att hela Änglavärlden tittar på er och rör på vingarna i uppskattning? Vet ni att de alla rör vid baksidan av era hjärtchakra med en Ängels beröring? Vanligtvis ser ni det inte på det sättet. Det är mycket svårare för er att se bortom slöjan när det har att göra med era egna erfarenheter. Men om ni förstår att kanalens process i sig själv sätter igång en känslomässig frisläppning, så välkomnar ni den. Ni letar efter möjligheter att göra det säkert. Ni delar med er till andra vad ni gått igenom så att de kommer igenom lättare. Det är där magin ligger. Det är då ni finner er passion. Det är då ni finner sakerna som ni kom för att göra och som ni älskar att göra. Det är er utmaning nu.

Att Jorda Miraklet

Inom en snar framtid kommer det att skapas en möjlighet för er att integrera polariteten i ert eget liv. Saker och ting kommer att dyka upp i era liv och ni kommer att undra över varför de händer. Om ni bara ser er om och frågar: “Var finns jag i dualiteten?” ”Var finns jag i ett medvetande om polaritet?” ”Och var kan jag integrera båda sidorna till en?”, då kommer den här tiden att bli mycket kraftfull. Energin har satts i rörelse, förändringarna med Jorden och Kosmos har redan startat. Nu integrerar ni alla dessa förändringar inom er själva. Alla dessa saker jordar miraklet som sker nu. Om miraklet skedde i kosmos och ni skulle gå igenom hela den Harmoniska överensstämmelsen ännu en gång och ingen skulle bry sig om att jorda energin så skulle det inte ta. Ni är magikerna, kära vänner. Ni är de som skapar Hemma där ni är nu. Nu har var och en av er möjligheten att ta det här och jorda den här informationen själva och föra ner all den här underbara energin genom kanalen in i era egna liv.

Oh, javisst kommer det att uppröra era känslor, det kan vi tala om direkt. En del av er kommer att bli mycket rädda. En del av er kommer att bli mycket bekymrade. En del av er kommer att känna er som om ni inte har något stöd. En del av er kommer att känna er helt ensamma. Vi säger er helt enkelt, gör vad ni kan för att ärligt granska de drama som försiggår i era liv. Se på dem ärligt och fundera ut sätt för att lätta på lasten känslomässigt och fysiskt, för dessa möjligheter kommer att röra sig mycket fortare nu. Vad som hänt är att när ni har gått igenom era liv har ni kommit på sätt att förflytta den här energin genom kanalen utan smärta och känslomässiga svårigheter. Det är här ni har helat era energiavtryck. Det intressanta med energiavtryck är att när ni gör detta, går helandet både framåt och bakåt i tidslinjen. Ni helar inte bara er själva, ni helar er far och hans far, ni helar era söner och döttrar också. Men det fina med den här processen är att efteråt när ni för ner energin genom kanalen så gör det inte ont. Det finns inte längre någon begränsning vid den punkten. Det kommer alltid att finnas en liten del som reagerar därför att när ni helar något i er själva finns det alltid en liten ärrbildning kvar. Se inte denna ärrbildning som någon svårighet. Förstå att ärrbildningen i sig själv är en påminnelse av den erfarenhet och gåvan som har blivit er att bevara.

Vibrationssprång tänjer ut Energikanalen

Men nu händer något magiskt, för ni hoppar flera vibrationsnivåer samtidigt. Och som ni språngvis passerar dessa vibrationsnivåer, när ni passerar genom flera nivåer samtidigt, kommer energikanalen att börja bära på en hel del mer energi än den någonsin gjort tidigare. Här är det nödvändigt att kanalen faktiskt tänjs ut och när den gör det börjar ni känna av ärrbildningarna eftersom de inte tänjs i samma grad som er normala struktur. Många av era gamla frågeställningar börjar komma upp vid tider när ni trodde att ni redan hade tagit itu med dem. “Ja, jag åtog mig att vara en Ljusarbetare.” ”Ja, jag har exploderat in i den här energin…. så, varför kommer allt mitt gamla skräp upp?” ”Hur kommer det sig att jag måste ta itu med det igen?” Oh, kära vänner, vet ni vilka ni är? Vet ni vilken magi som sker nu?

öppnande för kanalisering

Vi kan tala om att det inte behöver ta flera år i terapi för att göra detta längre. Det kommer inte att ta samma kraft som det en gång gjorde för att få energin att röra sig utan hinder genom er varelse. Nu är det annorlunda. Nu tillhör ni de som har möjligheten att skapa det och integrera polaritetsmedvetandet, för det är vad som ändrar själva energikanalen. Kopplingen mellan det högre och det lägre jaget snabbar upp. Många fler av er börjar kanalisera, att koppla upp mot ert högre jag, att hämta information genom er intuition. Och det kommer att fortsätta hända på grund av energikanalens tänjning. Så när gamla frågeställningar kommer upp, när ni har det här gamla skräpet som ni trodde att ni arbetat igenom och ni har den här möjligheten att gå tillbaka och omarbeta ärrbildningen, snälla, välkomna det med öppna armar. Snälla, se på det som en möjlighet att föra er alla till nästa nivå. Ni är här i en fysisk form. Ni är de vackraste varelser med förmågan att dansa i fysisk massa som en spirituell familj. Håll varandras händer. Hjälp varandra, den ena till den andra. Fundera ut vägar för att göra det lättare för din nästa och hjälp er själva genom att sätta er själva främst så kommer ni att börja integrera polariteterna mycket snabbt.

Under den närmsta framtiden kommer många av er att hitta möjligheter att förändra era livsstilar. En del av er kommer att förändra era fysiska livsstilar. En del av er kommer att förändra er relation till Jorden genom att förändra er relation till Jordens magnetiska struktur och även till gravitationen. Snälla förstå, kära vänner, att när ni upplever dessa saker kan de verka mycket världsliga. Men de kommer att starta upp en hel serie av känslor och ni kommer att välkomna dessa känslor och kommer att förstå att de inte är några bakslag, det kommer att bli lättare att röra sig framåt. Det är en möjlighet att komma ännu längre fram än ni var förut. Omfamna det. Oh, ja, vi vet att det är svårigheter med den här processen. Om det vore lätt att vara människa skulle alla göra det. Vet att många av de här känslorna kommer upp till ytan enbart för att riktas mot dem som är trygga runt er även om det inte är er avsikt. Gör klart genom ökad kommunikation vad det är som händer. Förstå och lyssna på er själva, för ni kommer att se många av möjligheterna som ligger framöver.

Kosmiskt bredband

Det magiska i att ha möjligheten att ansluta genom ert högre jag är starkare idag än vad det någonsin har varit. Nu kommer ni att se ett igångsättande av händelser som kommer att öppna dörren ännu mer än tidigare. Nu kommer kopplingen mellan det högre och det lägre självet att sätta er i direkt anslutning till den Universella Energin. Ett sätt att föreställa er detta är genom era egna datorer – eftersom Väktaren (the Keeper) tänker på det sättet gör vi en liknande jämförelse – för det är ju många av er som har datorer och som har mycket roligt med dem. Så kommer dagen när ni inser att ni kan få en snabbare anslutning. Nå, ni har precis flyttat från ett modem till ett höghastighets bredband. Det är er koppling till ert högre jag. Den nya anslutningen är där. Hur ni använder den är upp till er själva.

Ni har den kosmiska anslutningen genom ert högre jag och det första som kommer att hända är att de emotionella energierna kommer att tänjas ut eftersom energikanalen öppnas. Ni kommer att känna det de kommande veckorna och månaderna, ännu mer än ni gjort tidigare. Ni är mitt upp i det och det fina är att ni fortfarande är här. Oh, kära vänner, ni är på toppen av berg-och-dalbanan. Håll inte hårdare om handtaget, luta er bakåt och njut av färden, för vi tar hand om er. Ni kan inte falla ens om ni försöker. Ja, en del av er försöker faktiskt en hel del. Men kom ihåg att vad som händer er här händer inte enbart er själva, det går inte enbart genom er. Ni öppnar dörren för allt som ska följa, och alla och envar av er arbetar medvetet för att integrera det högre jaget, att integrera den delen in i er själva och att integrera er feminina och maskulina närvaro, ni kommer att låta energin flöda. Ni kommer att se kopplingen mellan allting mycket snabbare eftersom kanalen blir vidare. Den blir kortare och anslutningens avstånd mellan ert högre jag och ert lägre jag håller på att minska. Det händer mycket fort. Så fundera ut sätt att använda det. Jorda miraklet, för även om miraklet är här uppe i den eteriska världen, om ni inte avsiktligt för ner det genom den jordande kanalen för att ge den substans kommer den att stanna kvar i den eteriska världen.

Oh ja. Många av er lyssnar på kanaliseringar, som Väktaren (the Keeper) kallar dem, många av er läser böcker och säger, “Jag önskar jag hade Gruppen på mina axlar” ”Jag önskar att jag kunde tala till mina guider på samma sätt.” Och ni har ingen idé om hur nära ni verkligen är. Ni har inte en aning om att vi står bredvid er. Alla av er har kopplingar och även om de flesta av er inte kommer att kanalisera Gruppen, som the Keeper kallar oss, så har alla och envar anslutningar till den Universella Energin. Detta är matrisen som är genomgående för allt och när ni är länkade in i den, kommer ni ut med er speciella blandning av magi. Envar av er kommer att hämta en annorlunda nyans av sanningen när ni länkar in i den energin. Men om ni inte länkar med den energin, även om den sitter där och väntar på er, kommer den slutligen att avta. Kom ihåg att ni är magiker, kära vänner, ni är de som har kapaciteten att sträcka er upp och gripa den energin och skapa den i era egna liv. Men om ni inte sträcker upp och griper tag om den kommer den slutligen att försvinna. Fundera ut ett sätt att föra den genom kanalen. Fundera ut ett sätt, även om det orsakar begränsningar för er, även om det orsakar känslomässiga byten eller modifieringar, gör det villigt. Gör det modigt. Och tillåt er själva att gå till nästa nivå för vi är här, vi väntar på er med den största av kramar ni endast kan föreställa er.

Magin ligger inom er. Miraklet är där, det väntar i den eteriska världen, precis bortanför räckhåll. Och nu ser ni att ni har en stege framför er. Sträck er upp. Dra ner det från den eteriska världen, för det igenom kanalen. Våga skapa er högsta verklighet och luta er in i den. Våga skapa de saker i ert liv som ger er en bättre verklighet och en högre existens för er planet, för endast när ni sätter er själva främst kommer ni att ha full integration av polariteten. Genom att sätta er själva in i den energin tillåts allt att balanseras bekvämt och magiskt. Veckorna framöver kommer att vara mycket viktiga, kära vänner. Ja, det kan bli stressigt, men det kan också bli glädjefyllt bortom er högsta föreställningsförmåga. Ni går in i en tid av genomförande. Vi ber er att ta er ur ert drama, att se på era liv ur ett högre perspektiv, att noggrant välja vilka drama ni väljer att spela och vilka ni väljer bort. Lätta på lasten när ni påbörjar er färd nerför backen på berg-och-dalbanan. Istället för att greppa tag och förbereda er på den svåraste färden i ert liv, fundera ut hur ni ska kunna finna nöje i den; hur ni ska berätta för era vänner, era grannar och era barn om den mest glädjerika färden ni någonsin har upplevt. Ni är magikerna på Spelplanen. Ni är de största änglar som någonsin levt och ni rör er med kärlekens hastighet just nu. Låt det hända. Dela det med er själva och andra. öppna dörren, men gå igenom först och håll upp dörren åt andra, för det är däri magin ligger.

Kära vänner, om det var möjligt för oss att dra slöjan åt sidan för bara en kort stund för att visa er magin över vem ni är, så skulle vi. Utmaningen är att om vi gjorde det skulle ni alla åka Hem och det är inte vad ni hade för avsikt med er själva. Så istället kommer vi att röra vid er på hjärtchakrat med en Ängels beröring, vi kommer att röra vid er då och då för att påminna er och vi kommer att ge er dessa påminnelser Hemifrån. Inte för att ni ska följa varje ord villkorslöst men bara för att påminna er varifrån ni kom och vart ni är på väg. Ni skapar Hemmet på er sida av slöjan. Detta är bara möjligt genom magin i vem ni är och kanalerna som ni bär på, så välkomna det. För fram det. Vi manar er att hitta passionen även om det bara är för en kort stund, för det är där era lättaste övergångar startar. Ni är magiska bortom er egen förståelse och när ni kommer Hem, kommer vi att krama er länge och föra er tillbaka in i familjen.

Det är med största stolthet som vi talar till er den här dagen. Ni samlas framför oss för att lyssna till ord som hjälp till att minnas energin Hemifrån och till hjälp att minnas vem ni är, men ni förstår inte att vi också samlas. Vi samlas för att titta på magikerna på Spelplanen. Ni förändrar inte enbart er verklighet, ni förändrar verkligheten på alla dimensionsnivåer samtidigt. Ta er styrka och använd den. Var inte rädd för att begå misstag. Gör en hel massa misstag och gör bra misstag, för bara då kommer ni att förstå att det inte finns några misstag. Gå framåt. Ta er kraft och skapa den här dagen. Det är med största vördnad som vi ber er att behandla varandra med respekt, ta hand om varandra och spela väl tillsammans.

Espavo.

Gruppen

 

Hjärtats Förening
Tid att fira

Av Barbara Rother

Tänk, vilken underbar tid på året det är nu. För de flesta av oss är det en tid vi firar. Jag kan känna spänningen allteftersom dagarna går. Varje dag bygger upp förväntningar inför dagarna som ska komma. Det är en tid av glädje som fortsätter fram till firandet av början på ett magnifikt nytt år. Kommer du ihåg hur du kände det som barn vid den här tidpunkten på året? Leta reda på den där inre barndomsglädjen djupt inne i dig.

Jag kan höra en del av er säga. ”Hon är då en optimist! Livet kanske är bra för henne, men inte för mig.” Snälla ni, jag är medveten om de känslor som många går igenom. Jag har hört från människor som berättar om sin smärta och sitt obehag i dessa övergångstider. Livet är ett val. Det är upp till dig hur du vill att din verklighet ska vara. Att det går så snabbt mot det nya året får oss att omvärdera vår verklighet. När du är missnöjd med vad du får ut av livet, gör då en inventering av vad du stoppar in. Ett enkelt uttryck, ”jag väljer glädje” kan få dig att börja skapa just den känslan. Vår framtid byggs upp av språngbrädorna ur vårt förflutna. Varje steg har varit en lektion att lära. Men när du en gång har lärt dig lektionen är det dags att fortsätta framåt och inte fastna i bitterhet, skuld eller att stanna i smärtan av ren bekvämlighet. Vi bygger på det vi tror på. Vår tro är formad av våra samlade tankar och vår uppfattning om människorna, platserna och sakerna i vårt liv. Vår framtid baserar sig på hur vi uppfattar sanningen i vardagens verklighet. Släpp det som inte längre är till nytta och glädje för dig. Håll kvar de tankar som bygger nästa språngbräda mot den du är på väg att bli. Se livet som ett utvecklande äventyr, och följ ditt hjärta.

Den här tiden av året firar jag. Jag uppskattar att jag är i en glad och fridfull tid av mitt liv. Tro mig, jag har upplevt kurvorna och nedgångarna i berg-och-dalbanan i mitt förflutna. De har varit så utmanande att jag velat ge upp och fly min väg. Jag tog mig igenom de tiderna med tro och tillit till mig själv och framförallt genom att lyssna på mitt hjärta. Jag ser tillbaka på de svåra tiderna och märker hur mycket jag vuxit. Jag firar verkligen livet och den jag har blivit idag. De där utmanande tiderna gav mig en styrka som fick mig att inse att jag kan hantera vad som än kommer i min väg. Jag står nu i min kraft. Vi har alla makten över våra verkligheter. Jag kommer ihåg en period då jag faktiskt sa, ”Gud, hur många fler problem kan du ge mig?” Gissa vad, Han gav mig fler! Jag gav mig själv fler. Tänk på vad du säger! Nu säger jag ”Gud, tack för alla gåvor jag gett mig själv i livet”. För så är det! Jag uppmuntrar er alla att röra er framåt på er väg. Det är väldigt lätt att fastna och tro att man inte har nåt val. Vi kan välja.

Som den empatiska och känsliga människa jag är, har jag upptäckt att eftersom mitt liv är så lätt nu så verkar min mänskliga natur ta över andra människors drama. Jag har inga egna just nu så det verkar som om jag försöker låna drama från vänner, familj eller någon jag pratar med. Helt plötsligt kan jag känna hur mitt humör dalar utan att förstå varför. Känslan av att något är fel i mitt liv invaderar ibland min dagliga tillvaro. Jag inser då att jag behöver göra en inventering av mina känslor. Jag tittar på vad som är mitt och på vad jag dragit till mig från andra. Jag tar ett djupt andetag, fokuserar och återsamlar vad mitt eget liv handlar om. Det är intressant, därför att när jag sätter mig själv främst i min egen verklighet, tar ett steg tillbaka och accepterar min glädje, så kan jag erbjuda mer hjälp åt andra genom ett mer balanserat sätt.

Det här är en tid att sträcka ut en hand – speciellt till dem som behöver en hjälpande hand. Jag är tacksam för mitt liv och gåvorna jag skapat. Jag känner att jag har så mycket att erbjuda de som finns omkring mig på grund av att jag har tagit mig tid för mig själv. Jag ser fram emot när Steve och jag börjar resa igen i januari med Ljusarbetet. Se tillbaka på någon som varit en viktig del av ditt liv det här året, oavsett om de varit utmanande relationer eller glädjefyllda. Fira alla relationer. Skapa fred med dem som har orsakat dig smärta; genom att göra det tillåter du fred i ditt eget hjärta. Tacka dom som gett dig vänskapens gåva. Genom vårt omdöme kan vi värdesätta alla som kommer in i våra liv.

Stå i din kraft och uppmuntra alla att stå i sin egen kraft. Jag älskar slutet på året. Det ger oss alla en chans att reflektera över alla människor och händelser som vi mött och upplevt. Steve och jag har välsignats med att ha kontakt med så många Ljusarbetare över hela världen. Vi ser fram emot 2004, med alla dess mirakel som vi kommer att skapa genom att vi förenas som en spirituell familj.

Med Kärlek och Ljus,

Barbara

 

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml