Februari 2002

Barnen av den Nya Jorden

 

Från Steve:

Den senaste tiden har Gruppen pratat om återkomsten av Kristall barnen. Dessa är barnen som är vår nästa nivå av mänsklig evolution. Indigo barnen har förändrat paradigmen och våra strukturer för att ge plats för oss att utvecklas. De har kommit in, rört sig lite fortare än de flesta av oss och haft stora svårigheter då de tänjde på våra trossystem och sättet vår interaktion är med barn. Deras högre syfte, enligt Gruppen, är att ge plats för vår nästa steg av evolution. Gruppen betecknar denna nästa steg ‘Barnen av Kristall Vibration’. I början av dessa meddelanden 1996 sade Gruppen ‘om’ ni kan göra planeten trygg för deras återkomst kommer de att komma. I oktober 2000 sade de för första gången att det inte längre är en fråga om ‘om’ utan en fråga om ‘när’ denna speciella nivå av människor skulle börja filtreras in i vår verklighet. Endast nyligen sade Gruppen att nu börjar Kristall barnen att komma in. Vad hände för att scenen är nu satt för det här? I en tid när mänskligheten har verkat ta ett steg tillbaka, varför kommer nu dessa barn? Bra fråga…..

 

From the Group:

Hälsningar Hemifrån

Händelserna på Planeten Jorden har lett er till en speciell plats, kära ni. Vad som ligger framför er i denna stund är en möjlighet för mänskligheten att flytta in i nivå av vibration som tidigare inte tordes vara möjlig. Snälla förstå att vad ni ser som vägblockeringar nu framför er är verkligen möjligheter att bana väg för er egen evolution

De som ni kallar Indigo barnen har redan skiftat fokus av mänskligheten. På grund av deras arbete och uppoffring lär ni er att ge plats i er verklighet för stärkta människor. De har jobbat bra och kommer nu att gå in i vuxen ålder. När de gör det kommer de att förändra paradigmerna av allt som kommer att följa.Indigo barnen har börjat förändringen av era system som relaterar till barn. Se nu miraklen som händer då de går in i vuxen ålder och förändra de systemen också. Föreställ hur världen kommer att be då de första Indigo världsledarna tar sin plats. Då detta utvecklas, kommer den Nya Jorden vara fast rotad i den balanserade Kristall energin. Ni kommer se plats skapad för stärkta människor på Jorden oberoende deras tro, kön, eller ursprung. Arbetet av de ni kallar för Indigo kommer för alltid vara känd som den stora förändringen. De har kommit in i en hård värld, skakat om den, och gör att ni om-tänker allting. Dessa vackra varelser är direkta och därför kan de ha verkat för er som sträva. Att stå ut med uttråkning är deras största utmaning. Välsignad vare Indigo barnen för de öppnar dörren. Låt oss nu berätta mer om vad som är bakom dörren.

Barnen av Kristall Vibration är vad ni skulle betänka som att vara de magiska barnen med förmågor som ni har ännu att förstå. Attributena av Kristall Barnen är helt enkelt tvåfaldiga, de är extremt kraftfulla och ändå extremt sårbara. De är högt utvecklade varelser och har en förståelse för vad enkel energi verkligen är. Fötter som ni skulle tro omöjlig kan verka barnlek för människor som bär Kristall Vibrationen. Ni kommer att börja se magiska förmågor i människobarnen som ni aldrig har sett förrut. Deras grundläggande förståelse av energi kommer att göra det möjligt att manipulera energi på nya sätt.

Vissa energiformer som ni har lagt till er med för er egen skull kan vara lite svårt för de första Kristallerna att hantera. Speciellt elektricitet kan vara krångligt för en del av de tidiga Kristallerna då de acklimatiserar sig. Den energiska uppbyggnaden av dessa barn kan skapa ovanliga reaktioner till elektriska föremål. De har utmaningar som definierar deras energiska gränser och därför, är de empatiska för elektromagnetiska fält. De har en tendens att reflektera tillbaka energin som de inte kan assimilera. Det kan vara ganska vanligt för Kristall barnen att kortsluta elektriska föremål tills de har vant sig vid energin. Ni kommer att se barn med förmågor att fysiskt flytta objekt på sätt som ni inte förstår. Ni kan se fysiska sinnen utveckla hos vissa barn som aldrig tidigare har varit en del av den mänskliga erfarenheten. Även era vetenskaper kommer att ha svårt för att förklara vad dessa barn kommer att se som enkel energi. I början, kommer Kristall Barnen tendera att samlas i grupper där de kan hålla plats för varandra. De kommer att forma grupper och växa tillsammans stödja varandra energiskt. De kommer att göra det helt själva så föräldrar till Kristall barnen behöver inte oroa sig för att hitta den bästa miljön för deras barn. Förvänta er att se grupper av ‘magiska barn’ med förmågor som sträcker sig bortom normen som ni har känt till. När tiden går vidare kommer ni se en acklimatisering av denna energi och ni kommer att bli mer vana vid de udda historierna som kommer att cirkulera om märkliga nya förmågor som vissa barn har. Titta efter dessa och förbered er själva för dessa är de fysiska signalerna att den mänskliga rasen utvecklas. Det här är återkomsten av Barnen av Kristall vibration.

Än så länge ser ni bara scouterna som har börjat att komma in för att testa vattnet. Dessa är barn som bär de allra första av Kristall energin i mänsklig form. Så kraftfulla som de är , bär de bara ledtrådar av energin som komma skall i de följande åren. Hittills, i våra tal till er har vi refererat till dem som Kristall Barnen, antytt att de er separerade från er. Snälla förstå att de är ni i högre vibrationsform. Vi har markerat dem Kristall Barnen för att markera en milstolpe i er egen evolution, dock tids nog kommer ni att bara kalla dem för ‘ungar’. Det finns inga speciella ord som behövs för att beskriva er för er.

Än så länge ser ni bara scouterna som har börjat att komma in för att testa vattnet. Dessa är barn som bär de allra första av Kristall energin i mänsklig form. Så kraftfulla som de är , bär de bara ledtrådar av energin som komma skall i de följande åren. Hittills, i våra tal till er har vi refererat till dem som Kristall Barnen, antytt att de er separerade från er. Snälla förstå att de är ni i högre vibrationsform. Vi har markerat dem Kristall Barnen för att markera en milstolpe i er egen evolution, dock tids nog kommer ni att bara kalla dem för ‘ungar’. Det finns inga speciella ord som behövs för att beskriva er för er.

Den största utmaningen som Barnen av Kristall vibration kommer att möta är att deras stora känslighet för energi kommer också att blotta deras oförmåga att hantera andra människors rädsla. Rädsla är en känsla, motsats till kärlek, baserad på en tro av brist. Barnen av Kristall vibration kommer att komma in med ett nytt trossystem som kommer att göra det svårt för dem att ha en referens till rädsla i deras verklighet. Sätt ihop det här med deras känslighet för energi och ni kommer finna att när dessa människor av högre vibration är omringade med mänsklig rädsla, kommer de ha en tendens att reflektera tillbaka den rädslan, förstora den i processen. Det kan sägas att Barnen av Kristall vibration är allergiska mot den lägre vibrationskänslan rädsla. Då de första av dessa barn kommer in, kan de behöva hjälp med att hantera den generella rädsla runtom dem. Det är här som vi utmanar er att ta steg nu i förberedelse för deras återkomst. För att göra Jorden en säker plats för ert nästa steg i evolutionen, kommer det att vara nödvändigt att drastiskt reducera rädsla i er verklighet inom de nästkommande åren. Lindring av rädsla är endast möjlig på en personlig nivå. Om ljus är det högsta uttrycket för Kärlek och rädsla är motsats till Kärlek, då är det lätt att se att det verkliga arbetet för Ljusarbetare är att lära sig att byta ut rädsla mot Kärlek i alla situationer. Det är på väg nu. Känslan av rädsla är ett vakuum som föder på sig själv. Rädsla är endast brist på information. Fyll i vakuumet med information och det finns ingen rädsla. Även om informationen inte är korrekt kan det fortfarande fylla tomheten tills den korrekta informationen är känd. Även i er senaste erfarenheter med terrorism, ser ni att ni är inte längre rädda för saker som skrämde er endast för några månader sedan. Hur förödande det än var, är den potentiella utgången känd och det finns inte längre ett vakuum. Det är följaktligen att man kan endast vara fullt mänsklig när man inte längre rädd för att dö. Ta denna utmaning och gå framåt i att skapa er verklighet med passion och var inte rädda!

På grund av det stora arbetet som Indigo barnen nu gör och de justeringar som ni gör för att anpassa er till dem, har Barnen av Kristall vibration en möjlighet att tillåta era själar att frodas i dess högsta energiska struktur. För de av er som väljer, kan ni höja er energi för att matcha den av Kristall barnen genom processen överljus. Tiderna som ligger direkt framför kommer att fyllas med förundran då Barnen av den Nya Jorden tar kontroll över deras verklighet. Till dem och till er modiga Ljusarbetare som gör det här möjligt, säger vi stolt:
Välkommen Hem.
Det är med största kärlek för er som vi ber er att behandla varandra med respekt, när varandra och spela väl tillsammans.
. . .Gruppen

Espavo!

 

~Fyrtornens Ljus ~

Av Barbara Rother

Fira med oss det sjätte året av Fyrtornens Ljus meddelanden från Steve och Gruppen och meditationerna. Det är otroligt vad som har hänt i de senaste sex åren, även vad som har hänt de sista sex månaderna! Det här är en tid av förändring och firande. 02/02/02 markerade den tiden. Var öppna för förändringen. Var öppna för de utmaningar som kommer med dessa förändringar till er. Vänligen acceptera det dagliga testet av att vara utan fördömelse. Var öppna för nya situationer och människor i era liv. Lär från dessa. Stig utanför era personliga gränser av familäritet.
Acceptans är ett mycket viktigt ord. Dagligen möts vi av vad som passar in i våra liv och vad vi avfärdar. Var öppna för möjligheterna av vad som ligger utanför er egen värld. Utforska vad som ligger bortom och ni kommer att finna att er värld kan vara en spännande ny plats att uppleva. Förbered vägen för Kristall barnen. Praktisera konsten av acceptans nu. Att släppa rädsla gör detta möjligt. Indigo barnen har varit vår gåva för att hjälpa oss att se hur vi kommer att hantera framtiden av Ljus. När vi lever våra liv, möter vi människor från all vägar av livet. Det har varit vår reaktion att hoppa in i fördömning, försöka att klassificera andras handlingar, tankar och beteenden. Passar deras sätt in i våran värld? Vi är så snabba på att nervärdera dem och förlöjliga för att de är så olika oss. Var öppna för möjligheterna av nytt tänkande. Var inte stagnerade i era tankar. Våga växa med nya idéer och se när miraklen vecklas ut. Som Gruppen sade många gånger “Du är Gud men komihåg att du är inte den enda Guden!” Hedra Guden i var och en av oss. Varje person har rätten här och uppleva Spelet av Livet på vårt eget sätt. Låt oss hålla oss från fördömning och istället lära från varandra. Med urskiljningsförmågan var öppna för vad andra erbjuder. Ta in det som ger resonans i ditt liv och släpp resten inklusive rädsla. Välsigna var person för vad de erbjuder. När du praktiserar konsten av urskiljning och håller dig från fördömning, lägg märke till hur ditt hjärta känns full av kärlek och fri från tunghet. Du kommer att vara centrerad i ditt eget väsen.
Var öppna för de nya Kristall Barnen som börjar komma. Förstå lärdomen av Indigos som har varit här för att öppna upp vår framtid. Börja nu att acceptera alla som kommer in i ert fält. Släpp taget om rädslan för det okända. Var öppna för de som ser livet annorlunda än du. Om vi var exakt lika skulle det inte vara en tråkig värld? Fira det nya, utmaningarna av framtiden.
Låt era skyddande väggar falla och tillåt er att vara sårbara. Lär från dessa barn att vara barnaktiga i er förståelse för vad världen har att erbjuda. Gå tillbaka till hur du kände som barn. Vid den tiden var världen din för att skapa vad än ditt hjärta önskade. Det finns en helt ny värld för oss att skapa just nu när vi kan hitt Kristall barnet inom oss.

Och så är det . . .
Barbara Rother

 

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml