Maj 2001

Cirkel och Ljus
Aktivering av den Nya Energin

 

~På-minnelser Hemifrån~
Detta Budskap är tillägnat till “Virvelströms Mästaren” Caleshia.

Från Steve. . .

När Barbara och jag reser, förenar oss med Lightworkers världen över, har vi märkt att det finns en tyst rörelse på gång globalt. En tid tillbaka nämnde Gruppen utformning av Cirklar av Ljus. Dessa är sammankomster av likasinnade människor som avsiktsfullt gör en skillnad med kombinerad intention här på planeten. Det här var ingenting nytt, eftersom människor har skapat dessa grupper i flera år under andra namn. Gruppen nämnde Cirklar av Ljus som en referens till cirklarna av den så expanderade ljuset som är det sanna uppvaknandet som nu sker på planeten Jorden. Till vår förvåning under vår resa upptäckte vi att vi inte var de enda som fick den här exakta bilden. På östkusten i USA fann vi en ganska stor mängd människor som hade skapat små grupper i deras hem i över fyra år. Deras antal är nu väldigt många då det här håller på att fortsätta att sprida sig. De arbetar under namnet. “Cirkel av Ljus”. I Nederländerna har många kommit samman för att skapa en landsomfattande sammankomst lik de som finns på östkusten. De kallar sig för Ljuscirklar och de gör en oerhörd skillnad med deras arbete. I Storbritannien finns det också en annan samling av människor under namnet Ring av Ljus. Ok så nu börjar jag få en klar bild. Gruppen säger att lägga märke till de två vida faktorerna här. Cirkeln och Ljuset. Här visar dem oss en annan syn på vad det här handlar om och hur vi kan använda den.

 

From the Group:

Hälsningar Hemifrån:

I denna tid tillsammans kommer vi att reflektera för er vibrationerna av Hem så att ni kan komma ihåg. Det här är ert sanna Hem och platsen som ni har lämnat bakom er för att spela det Stora Spelet av Kurra och Gömma. Ni känner till den här platsen väl och många av era hjärtan värker för att återvända Hem ännu en gång. Ändå säger vi att arbetet som ni gör bakom slöjan förändrar hela Universum. Spelet har varit mer framgångsrikt än vad som någonsin var föreställt vid början för ni kommer verkligen ihåg er natur och tar er styrka medan ni fortfarande är i bubblorna av biologi. Ni börjar nu att använda den styrkan för att skapa er egen realitet och förflytta i den egna avsiktliga evolutionen. Det är av den anledningen som vi säger till er att de är vi som är hedrade av vara i närvaron av mästarna av den Nya Jorden.

Aktivering av den Nya Energin
Vi vill ta denna stund tillsammans och tala om de viktiga händelserna av Jorden vid den här tidpunkten. Som vi har talat om nyligen är det mycket energi som frigörs till Jorden. Er sol har börjat en virvelström av energi som nu kommer att efterliknas på den första planeten av fri vilja. Endast efter några timmar som virvelströmmen skapades på solen började ni motta
proton duschen som började aktivera virvelströmmarna av energi som har befunnit sig i ett tillstånd av uppvaknande de senaste fyra åren. Solen skickade iväg flera eruptioner av energi uti Universum designad för att aktivera uppvaknandet av virvelströmmarna av energi. Dessa var inte direkt riktade mot planeten Jorden och därför hade den en minimal effekt på ert dagliga liv. Dessa indirekta energi tillsatser har skickat en ny form av energi till er som till och med era vetenskapsmän ännu behöver förstå. Dessa tillsatser kommer att fortsätta enligt behov tills aktiveringen på er planet är fullständig. Jorden har älskvärt accepterat och förvarat denna energi.

Personligen har många av er känt energin som en lättnad i stagnerandet och den tryckande energin som många av er har känt. Vissa av känslorna av frånkoppling och vilsenhet ersätts nu med en känsla av upphetsning och en känsla av förväntan. Det är en upphetsning i luften…andas in det och nyttja den för nu finns det arbete att uträtta.

Omvändning av Polariteter av Solen ~Uppföringen av Scenen
Vi har talat om de magnetiska polariteterna av solen och omvändningen som har skett. Vad som en gång var positivt är nu negativt och det här uppför nu scenen för nästa stora kosmiska händelse. Denna återvändelse hade en kosmisk effekt genom starten av virvelströmmarna av energi på solen som skapade eruptionerna som ni har sett i de senaste dagarna. Energin som infiltreras i Jorden från virvelströmmarna av solen uppför nu en liknande energi inne i Jorden. I den ursprungliga planen skulle dessa virvelströmmar skapa Jordens polaritet att vända och göra slut på den första planeten av fri vilja. En väldigt speciell tid har nu satts i rörelse på Jorden för nästa vändning av solens magnetiska polaritet är satt till år 2012. De följande elva åren är en kritisk tid för tiduren är nu i rörelse. Om den kollektiva vibrationen av mänskligheten är tillräckligt stark för att förankra och använda dessa virvelströmmar som skapas nu, kommer ni lätt kunna skapa Hem på Jorden

konstruktionerna av Jorden för att positionera dem för exakt denna händelse. Dessa konstruktioner är nu på plats och nästa steg är upp till dig. Många fler från denna familj av Ljus dyker nu upp från våran sida av slöjan för att hjälpa till i förankringen av den kollektiva vibrationen. Håll utkik efter de kosmiska tipsen eftersom de fångar er uppmärksamhet. Dessa är de som kommer att erbjuda era reflektioner in i er egen styrka. Dessa är representanter från den Andra Vågen av Bemyndigande som kommer att visa dig vägar till att ta din egen styrka och inte längre ge bort den till andra. Uttrycket av Gud känd som “mänsklighet” förbereder sig att förändra paradigmen av allt som är.

Mot Handling
De följande elva åren kommer sätta igång skapandet av Himlen på Jorden allteftersom ni börjar kalla Hem i era egna upplevelser. Vi önskar att påminna er att det här är inte bara handlar om människor…genom erat spel och de val som ni har uttryckt, är ni på väg att förändra paradigmen av allt som är!

När ni ser er själva på Spelbrädan av Fri Vilja tror ni att ni är väldigt små delar av kosmiska händelser som utvecklas runtom er. Vi säger att dessa händelser utvecklas endast av anledningen till vem ni är, de roller ni har spelat och de val som ni har gjort hittills. Vi ber er ännu en gång att länka samman med andra av snarlik vibration och skapa avsiktsfulla Cirkel av Ljus for skapandet av Himlen på Jorden. Finn de praktiska tillämpningarna av att leva i en högre vibration och dela dem med andra som söker att nå högre sanningar.

Att Förankra Ljus
Vi har tala mycket om virvelströmmarna av energi som har formats på planeten. Dessa har funnits i er värld ända sedan begynnelsen. Dessa är energi formationerna som har kallat musik- och konstmästare till speciella geografiska platser på planeten. Dessa är energiformationerna som ni ser när ni tänker på en plats på Jorden som spirituell. Vi säger också att dessa platser faktiskt existerar och de är väldigt speciella. Vi säger också att många fler av dessa tar nu form på ytan av planeten. Många har känt att något speciellt höll på att hända där de lever men hade inte förmågan att definiera det. Vi säger att det finns många virvelströmmar som dyker upp som ett resultat av energin som absorberas av solen. Dessa är de kosmiska händelserna som tar plats på planeten Jorden och alla ögon är riktade mot er.
Vi ber er ta er styrka genom intention och förena det med virvelströmmarna som nu uppstår för att förankra Ljuset när du med bestämd avsikt träder in i din egen evolution.
En virvelström av energi är ingenting annat än en virvlande energi. Allteftersom dessa dyker upp på Jorden, om de är förenade med era egna avsiktliga virvelströmmar, blir de permanenta virvelströmmar och kommer att förankra Ljuset på den platsen av planeten. I våran tid tillsammans kommer vi att erbjuda mer i ämnet hur man förankrar ljuset i grupper och förhöjelsen av dessa naturliga virvelströmmar. Vid denna tidpunkt låt oss erbjuda er en praktisk övning för att arbeta i en Cirkel av Ljus.

Cirkel av Ljus i Rörelse
Att Forma en Virvelström med Livets Andedräkt
Fatta era händer från ena till den andra och om möjligt forma en cirkel. Cirkeln är grunden av virvelströmmen. Ljuset är energin som kommer att cirkulera i virvelströmmen och förankra ljuset i Jorden. Virvelströmmen som du förhöjer finns redan och det är viktigt att du arbetar med energin och inte mot den. Länka samman med Jorden som en grupp. Skapa en sammanlänkning och be henne vara en del av arbetet som ni gör. I unison fråga henne om vilken riktning hon skulle vilja att virvelströmmarnas energi ska flöda. Fråga samlingen av ljusarbetare att skapa med samförstånd åt vilket håll som energin skall cirkulera. Vänligen placera inte era mänisko idéer om vilket håll som ni tror att den ska röra sig. Fråga helt enkelt modern och hon kommer att svara. Om energin ska röra sig från vänster till höger börja då med att låta energin flöda sakta först genom varje persons vänstra hand och ut genom den högra (eller tvärtom om det ska tillämpas). När energin rör sig in genom din vänstra hand flytta ditt ansikte till din vänstra axel och andas in när energin kommer in i din hand. Flytta ditt ansikte till höger, släpp energin och andas ut tillsammans. Flytta andningen och energin tillsammans mot den avsedda riktningen medans ni sammanlänkar till virvelstörmmen som redan finns i Jorden. Arbeta tillsammans en stund medans ni flyttar energin av virvelströmmen och ‘andedräkten av livet’ i en cirkulär rörelse. När tiden är rätt öka rörelsen av energin och återgå till normal andning. I flyttningen av energin kan ni visualisera att enrgin skapar nu en virvelström likt en tratt. Vid roten rör den sig väldigt sakta, dock när energin expanderar uppåt tar den fart och ökar i intensitet. Lek med den här energin en stund med er Cirkel av Ljus och be dem som är där att att tala om vad de upplever. När tiden är rätt ta hela virvelströmmen och försiktigt låt den gå in i Jorden för att förankra energin av Ljuset in i Jordens system.
I den här enkla övningen har ni avsiktsfull förhöjt en energi virvelström som kommer att förankra ljuset och dra till sig andra av liknande vibrationer. Gör den här och andra övningar ofta och sammanlänka avsiktsfullt för det uttryckliga syftet att förankra ljus. Bara genom den här handlingen kommer för alltid förändra riktningen av allt som är.
Om det vore möjligt för oss att flytta undan slöjan om ock för ett ögonblick skulle vi gärna göra det. För då skulle ni komma ihåg vem ni verkligen är och den ärofyllad postion som ni innehar i den större scenen av allt som är. Det finns mer att se än vad själva ögat uppfattar för arbetet som ni uträttar nu når borttom de dimensionella verkligheterna som ni känner till som er dagliga värld. I våra framtida stunder tillsammans kommer vi att diskutera de faktiska händelserna som tar plats då dessa virvelströmmar av Ljus förankrar de dimensionella realiteterna som en. För tillfället, lita på att era hjärtan leder er väl. Följ era hjärtan först, för den känner till vägen Hem.
Det är med den största äran som vi ber er att behandla varandra med respekt, nära varandra och spela väl tillsammans.

Gruppen

För mig är det här verkligen en personlig åter-förening för de har här nämnt namnt på Kryon. För de av er som inte är familjär med Kryon materialet, en kär vän till mig Lee Carroll kanaliserar denna älskvärda magnetiska mästare. Budskapen är väldigt lika Gruppen:s och kopplingen till hjärtat är väldigt starkt. Kryon och Lee har ansvar för mitt uppvaknande. Gruppen nämnde också att många andra kommer att jobba tillsammans för att nå fram med denna information. Jag vet om flera andra, men vill peka ut två andra som är väldigt nära familj. Geoff Hope kanaliserar Tobias i the Crimson Cirle. Han är min spirituella broder. Vi påbörjade våran resan tillsammans och jag är väldigt stolt över att han har tagit steget in i hans kallelse. Ronna Herman kanaliserar ärkeängeln Michael och har hållit dörren öppen för oss en lång tid. Hade det inte varit för människor som Ronna att ta steget in i hennes kontrakt tidigt, innan det var populärt, skulle vi inte ha haft chansen att vakna upp. Trots att vi kommer att erbjuda en något annorlunda smak av sanningen, är de familj och resonerar som en. Mer information om dessa speciella familjemedlemmar kan hittas på länk sidan av espavo.org. Ett speciellt hjärtligt tack till Cirklarna av Ljus över hela globen. Samlingar stora som små, spelar ingen roll under vilket namn ni använder, när vi håller händer tillsammans skapar vi mirakel. Var snäll och förstå att ni gör en oherhörd skillnad!

 

~Fyrtornens Ljus Meditation~

Denna månaden kommer vi att använda Virvelströms övningen förslagen av Gruppen som Fyrtornens Ljus Meditation. Du är kärleksfullt ärad för att du tar den här tiden för att göra en oerhörd skillnad på det här sättet.
Och så är det. . .

 

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml