Januari 2000

 Sanning
Att nå Högre Det här är den Fjärde Årsdags Upplagan av Fyrtornens Meditationer

 

Vi är väldigt stolta att vara här för den fjärde årsdagen av Fyrtornens Ljus Meditationer och På-minnelser Hemifrån. Om du skulle ha sagt till mig att det här skulle hända för fyra år sedan skulle jag ha kallat dig för galen. Nå…här är vi och vilken tur det har varit! Jag kan knappt bärga mig för att se vad som kommer hända härnäst!

För många år sedan försökte jag mig på att föra dagbok. Jag antar att det var mitt första försök till att skriva. Jag fick en av de böckerna med tomma sidor och började skriva i den emellanåt. Jag kallade boken “Regler om Livet.” Jag hann inte särskilt långt med den boken för allting jag skrev – – – ändrades hela tiden så fort jag vande mig vid hur saker och ting fungerade. Efter att ha strukit över meningar och rivit ut massor av sidor gav jag till slut upp projektet och slängde iväg boken. Vid den tidpunkten ansåg jag att jag inte var mycket till en författare. Här förklarar Gruppen det från ett annat perspektiv.

 

From the Group:

 

Var Hälsade Hemifrån.

Kallelsen från Spelbrädan att känna vibrationerna från “Hemma” har vuxit sig ännu starkare de sista dagarna. Det här är en mycket spännande tid i universum. Spelet av Fri Vilja håller på att utvecklas nu. Dessa av er som sträcker sig efter en högre sanning kallar på Vibrationerna av Hemma i ditt dagliga liv. Vibrationerna från Hemma dras nu genom många  språkrör på eran Spelbräda. Det är vår största ära att tala om för dig att det är inte längre nödvändigt att passera från fysisk form för att uppleva de känslor och vibrationer som kommer Hemifrån. Ni har kallat det här till er, för det var erat största resultat att komma ihåg den egna kapaciteten av skapandet och skapa det som är Hemma på eran sida av slöljan. Det här har börjat och vi är så stolta att kalla er våran Familj av Ljuset.  Ni har gjort gott och nu drar ni dessa vibrationer genom många kanaler. Vi är inte den ända vägen Hem. Men vi säger er att det är våran största ära att ge er dessa korta på-minnelser av era egna kapaciteter. Det är våran djupaste ära att sprida våra vingar för att reflektera eran sanna prakt. Det har funnits mycket som har skrivits i det förgångna om de regler som gäller allting och det har ni faställt som Universiell lag. Från vårat perspektiv förefaller det helt annorlunda än i många av era skrifter och utlärningsmetoder. Skillnaden i perspektivet kommer från behovet att krångla till informationen tillräckligt för att få er att förstå. Från vårat perspektiv finns det bara en sanning, som ni skulle känna till. Vi kommer nu dela med oss av den sanningen som det är i dess enkla prakt. Det är en enkel vibration. Det är urpsrungsvibrationen och från denna har all harmonik börjat. Det här är det som ni kallar “om” vibrationen och det är den ursprungliga tonen och från den tonen börjar alla andra vibrationer. Det här är uttryckt lättast på Spelbrädan som “Jag Är” (eller på engelska ” I Am”). Vi hedrar erat spel och er mänsklighet, och det är med största kärlek till er som vi nu kommer göra det tillräckligt krångligt för er så att ni ska förstå.

Sanning – – – en Evolution

Den Allomfattande sanningen är allför simpel för att helt och hållet greppa i eran nuvarande form. Var tålmodiga då ni rör er väldigt fort och det kommer inte dröja länge förrän ni kommer förstå det fullständigt. Under tiden ber vi er se sanning som evolution. Sanningen som ni höll så kärt för några månader sedan, är inte samma sanning som ni håller i nu. Sanningen som era förfäder höll som en viktigt del av deras liv behöver inte vara samma sanning som ni ser nu. Den här gåtan som ni kallar sanning är egentligen reflektionen av den egna evolutionera processen.  Om ni håller fast vid en sanning för mycket kan den hindra er från att gå framåt i den egna evolutionära processen. Vi vill tala om för er att det finns en plats där all sanning är stadig och aldrig förändras. Det är i ditt hjärta. Känslorna som du håller djupt inom dig kommer bestämma din sanning i områden som ord inte kan. Lita på dessa känslor och utveckla dem. Känslorna av sanning och “vetande” djupt i ditt hjärta, är kopplingen till ditt högre Jag. Dessa känslor är grunden av din vägledning och styrka. Ofta har ni vänt er ifrån det här, förklarat att det här är bara känslor och citerat att hjärtat kan lätt bli lurad.

På Spelbrädan av Fri Vilja har ni länge sökt efter en uppsättning av regler som kan tillämpas i alla situationer ni stöter på. När ni har funnit dessa regler jämför ni dem mot alla era erfarenheter hittills, och om de håller märker ni dem som Sanning. Det ligger i Spelets natur att i sökandet att komma-ihåg vem du är genom definieringen av dessa regler. Vi vill tala om att dessa regler inte exsisterar på det sättet som ni föreställer er dem. Det finns Universella beständigheter som ni kan inrikta er mot för att göra er resa mer glädjefylld än ni någonsin har trott. Vi vill tala om att var och en på Spelbrädan har rätt till och förtjänar att känna sig bra under Spelets gång.

Allteftersom vibrationerna höjs inom var och en av er, höjs även den kollektiva vibrationen av all mänsklighet. De högre vibrationerna stöder en högre sanning än de av det lägre vibrationerna, därför är sanning mer en evolution än en beständighet. Det här kan lätt ses i era lagar som har väglett er i era regeringar. Det finns inga lagar som inte behöver justeras allteftersom den mänskliga pendeln av framåtskridning svänger. Liksom är de lagarna som är skrivna att tillåta förändring är mest benägna att ge en grund för den självstyrkta människan i den högre vibrationen av den nya planeten Jorden. Sanningarna från era föräldrar och mor/farföräldrar  fungerar inte alltid för er, även om de fungerade ganska bra för dem i de lägre vibrationerna av mänskligheten vid den tidpunkten. Sökandet efter att nå högre sanningar  är det som är grunden till er fortskridning och främjar den egna mänskliga evolutionen. Det är det här globala sökandet efter en högre sanning som har öppnat dörren för den mänskliga evolutionen och ert steg till plan B.

Strömmen av Universiell Energi

Från och med den första tiden som vi har börjat erbjuda den här informationen, har informationen fokuserat sig på att hjälpa människor att lära sig leva i de högre vibrationerna av den nya Planeten Jorden som ni hastigt håller på att skapa. Åter-förening med er sanna styrka medans fortfarande i biologi har satt detta i rörelse. Integreringen av denna information i ert dagliga liv kommer inte bara göra den egna övergången till de högre vibrationerna lättare, utan det kommer också hålla dörren öppen för de som efterföljer. Vi vill tala om för er att grunden för denna information handlar om hur man lär sig att röra sig på ett sånt sätt som efterliknar strömmen av Universiell Energi. Strömmen av Universiell Energi söker alltid balans genom blandning. Gör plats för blandning genom förändring i era liv, och du kommer placeras i strömmen av Universiell Energi. Om ni gör motstånd kommer ni möta motstånd i varje försök att förflytta er framåt. I er fält av polaritet ser ni ersjälva som separata. Det är ni inte. Faktum är att ni är ett och sammanlänkade med alla. Strömmen av Universiell Energi är i rörelse att uppnå den enigheten.

När ni gick med på att spela Spelet bakom dimridån, gömde ni er från ersjälva från eran förbindelse till er högre källa. Från det högre perspektivet, är det möjligt att se när ni är i strömmen av Universiell Energi och när ni placerar er i motstånd till det. Att lära sig förbinda sig med ert högre Jag och vandra med den styrkan, kommer snart att göra det möjligt för var och en av er att åter-få den visionen. För tillfället kommer vi erbjuda er några praktiska idéer på hur ni kan känna strömmen av energi.

Indikationer till anslutning

Omständigheterna i era dagliga liv är vanligtvis det första tecknet av ert förhållande till strömmen av Universiell Energi. Om ert dagliga liv är rikligt och ni har möjlighet att uppleva ett minimum av lycka och passion, detta indikerar anslutning till Universiell ström. Också lättheten till hur allt strömmar till dig det är också en indikation till er anslutning till den blandade energin. Människor omkring er är också indikationer till er anslutning. Det finns stunder då de agera på ett sådant sätt att det inte är begripligt för er.  De kanske till och med attackerar er utan provokation. Det här i sig själv är inte en indikation till er anslutning, för det finns stunder då ni helt enkelt är en spelare på Spelbrädan. Det här är er reaktion till dessa situationer det är en precis reflektion av er centrala energi.

Er biologi är en indikation av anlslutning till Strömmen av Unversiell Energi. Restriktion och vilseledande av energi kommer så småningom visa sig i er biologi. Detta vilseledande av energi är ursprunget av vad ni kallar sjukdom. I de lägre vibrationerna av mänsklighet var det endast möjligt att placera er mot strömmen av Unversiell Energi i mycket långa perioder utan konsekvenser. Nu, då ni förflyttar er till högre vibrationer, kommer er biologi reagera mycket fortare och hårdare till energi rubbningar än förrut.

Frigör och Återställ

Strömmen av Universiell Energi söker alltid efter balans. Ungefär på samma sätt som ebben och floden av havet som flyter in och sedan ut igen, så är det också med strömmen av Universiell energi. Placera er inom den naturliga strömmen av energin och ni kommer att njuta av färden sammtidigt som era med-skapelser lätt och utan ansträngning manifesteras. Om ni sätter er avsikt emot den här strömmen kommer allt bli en kamp. Det mest effektiva redskapet vi kan ge er för att låta er vara i den Universiella strömmen är genom Frigörelse. I Floden av Universiell Energi, klamrar sig många av er fast vid strandkanten med era trossystem. Även om dessa övertygelser har fört er så här långt, kan de ofta hålla er tillbaka från att gå framåt längre nerför floden till de högre sanningarna som väntar. Många av er har ristat ut väldigt familjära platser längs med strandkanten för att från dessa spela Spelet. Vissa av er har uppnåt underbara saker och funnit mycket framgång från en sådan plats. Därför är det svårt att gå framåt när tiden är inne och kallar för att nå högre sanningar. Dessa familjära platser kan även innehålla stor smärta, ändå klamrar ni er fast vid dem med desperation, för de är familjära.

Ny Motivation – – – Att Ställa in Avsikt (Syfte)

Nu frågar ni efter era nya Plan B kontrakt att öppna upp och klamrar fast vid det familjära, som effektivt håller er från att gå framåt. Det familjära är en stark attraktion för människor då egot har motiverats av ett behov att överleva. Den primära motivationen av mänskligheten växlar nu då ni stiger upp till högre vibrerande nivåer. Ni rör er från en motivering av överlevnad till en motivering av åter-förening, eller Enhet. Eran önskan om att förena er med ert spirituella jag kommer vara grund motivationen av det ni upplever från och med denna tid och framåt.

Vi på-minner er att det lättaste sättet att förändra er miljö är att ändra sättet hur ni uppfattar det. Omfamna den högre Motivationen av Enhet och släpp de gamla trossytemen som binder er till överlevnad. Ställ in er avsikt till att vara öppen och till att om-värdera även de sanningar som har för er hit hittils. Gör era val medvetet och med anden på era axlar. Omfamna förändring och förstå att all förändring leder till en högre vibration. Ha modet att släppa banden till de gamla energierna och se på när ebben magiskt vänder. Ha modet att släppa smärtan och nå ut till dem omkring er. Det är omöjligt av vara ensam i Enhetligt medvetande. Omfamna de av lika vibrationer som ni träffar på. Var där för dem och låt dem vara där för er. Ställ in detta syfte och se på när saker ni har försökt er på förr, utan framgång, plötsligt börjar fungera utan kamp.

Utsikt från Toppen

Uppfattning dikterar också synsättet av en sanning. De som hänger vid gamla ideal går genom livet bakåt. De kan bara se det som är bakom dem. Det här har fungerat ganska bra i de lägre vibrationerna av mänskligheten, dock har samma handlingar som gett framgång och stöd är klara vilseledningar av energi och håller mest tillbaka människor från att gå framåt. Så är saken med nedtryckta människor och regeringar som fortsätter att förtrycka dem. Ni kommer fortsätta att se den här sortens handling fortsätta tills dessa förtryckta människor blir ansvariga för deras egna val. Ta ställning som medborgare av Planeten Jorden. De imaginära linjerna ni har placerat på Jorden för att styrka er, börjar nu hålla er tillbaka. Blanda dessa linjer och gör det lätt att nå över dem. Försök att efterlikna den Universiella Energin eftersom den söker efter Enhet och försök att hitta den gemensamma grunden med era nästa.

Att förändra sättet ni ser på något förändrar verkligheten. Ni har mycket mer kontroll över er miljö än ni kan uppfatta vid den här tiden. Ställ in ert syfte (avsikt) på att se allting från det högsta perspektivet. Utveckla bra vanor av den första uppfattningen. Sök en daglig attityd som låter all energi hitta sin egen balans och blanda naturligt självmant. Se ersjälva som spelaren i det Stora Spelet och tillåt ersjälva att ha trevligt varje stund ni flyttar på er på Spelbrädan. Varje förflyttning ni tar i det här Stora Spelet motsvarar det ett val. Ert uttryck av den Universiella Energin är i de val ni gör varje stund. Mycket på samma sätt som vi säger att det finns inga dåliga förflyttningar på Spelbrädan, så det finns inga fel val.

Att Arbeta Hårt – Att Arbeta utan Ansträngning  “PLURK” 

Med förändringen av människans motivation, kommer också förändringen av uppfattningen av sanningens kärna hur ni arbetar. På Spelbrädan hade ordet “arbeta” en liknande mening till ordet “arbeta hårt”. Under en tid var allt av värde på Spelbrädan att uppnå genom slit och kamp. Värdet av något var bestämt av svårighetsgraden det tog att uppnå det. Nu, är er primära motivation att uppnå förverkligande och Enighets medvetande. Med det kommer kommer ett nytt perspektiv och till det ni kallar arbete. Ni finner att er framgång är direkt propotionell till mängden av passion ni upplever dagligen. En ny känsla av nöje att inte behöva anstränga er öppnar upp dörrar som tidigare öppnades genom hårt arbete och kamp. Ni har rört er genom de många tiderna av den mänskliga evolutionen. Den senaste var Informations-Tiden. Nu står ni framör dörren av den Egenstyrkta-Tiden. Den nya etappen av mänsklig utveckling kommer med ett nytt förhållande med den delen av livet ni kallar arbete.
Ni rör er mot en tid då allt kommer vara lätt (utan ansträngning). Det här är vägen till Hemma. Tills den tiden ni är mellan världarna. I den här mellantids etappen är det fortfarande effektivt att arbeta hårt dock börjar det bli absolut nödvändigt att bara arbeta hårt i områden som ni finner passionerat.

Intendenten (hållaren) har en lärare som använder ordet “PLURK”.  Det här är en kombination av så kallad Play and Work (Nöje förenat med Arbete) som väldigt effektivt beskriver den nya paradigmen ni skapar.
Att finna er passion och placera ersjälva i områden där ni kan Plurk kommer öppna dörrarna till att gå in i högre realitet.

Att Tala er Sanning

Att tala den sanningen vid alla tillfällen kommer hjälpa er  att utveckla er sanning och med det, kommer er egen vibration öka. Er sanning är i det himmelska tills ni tar ner det med vibrationen av de egna stämbanden. Att tala om det som är i ert hjärta och att stå stadigt i er sanning, tar ner energin och förser en grund till er egen utveckling. Då ni uppnår en högre vibration söker ni också en högre sanning. Det här sökandet för en högre sanning är vad som har lett er hit. Sökandet för en högre sanning har förändrat utseendet av Spelbrädan och har äntligen hämtat hit början av det nya Spelet. Ni har gjort bra med det här Stora Spelet. Det är vi som är ärade att vara här med dig då ni talar er sanning och rör er mot högre dimensioner.

Att Acceptera Ansvar

Den här tiden på Spelbrädan presenterar möjligheter till att avancera på sätt som aldrig beskådats förrut. Ni har skapat möjligheter för er förflytta er väldigt fort till högre nivåer av vibrationer. För det här arbetet älskar vi er så kärt. För den enorma mängden av energi ni har flyttat är det nu tid att stiga in i er egen självstyrka och bära er styrka. Förstå att möjligheterna som ligger framför er kommer också med ett ansvar.  Det här är ansvaret för att skapa eran egna erfarenhet. Det här är också ditt ansvar att balansera ditt dagliga liv då ni stiger från den tredje till den femte dimensionen. Vi talar om för er att den här tiden är spännande på Spelbrädan för ni kan nu välja varje erfarenhet. Vad vi också vill tala om är att ni är ansvariga för dessa erfarenheter.  Om de val inte ger er de erfarenheter ni önskar, är det fullt ert ansvar att välja igen. Det här kan låta lätt, ändå skulle ert naturliga motstånd till förändring få er att stanna kvar i livets tillfälligheter som inte hjälper er.

De högre vibrationerna kommer med många nya förunderliga gåvor till skapandet av Himmlen på Jorden. Samtidigt kommer inte den högre vibrationen att stödja tillfälligheter i livet som inte ger er näring. I de lägre vibrationerna av mänskligheten existerade den för inte så länge sedan, det var helt möjligt att stå ut med ett jobb som ni inte brydde er om, eller ett förhållande som inte gav näring till er. I det högre vibrationerna är det inte längre möjligt att stanna i situationer som inte ger något till er. I de högre vibrationerna av den nya Planeten Jorden, kommer er framgång vara direkt jämnställd med mängden av passion ni införlivar i ert dagliga liv. Att införliva gjädje och passion i erat liv är erat ansvar. Ni är skyldig ersjälva och andra på Spelbrädan att vara användbar till alla på högsta möjliga sätt. Er användbarhet på högsta möjlighet uppnås genom att ni befinner er i eran passion. Erat ansvar är att ni befinner er i eran passion.

Det är vår högsta ära att presentera den här informationen till er. Var snälla och  förstå att det vi presenterar är alltid för att få er att inse och för er självstyrka. Var snäll och ta till det som genljuder i ert hjärta och lämna det andra utan fördom. Det är endast presenterad till dig som information. De har ingen betydelse tills du tar dessa ord och tillämpar dem i dina erfarenheter. Det är ni som håller i den sanna makten. Vi är bara här för att på-minna er om vem ni verkligen är och makten (styrkan) ni håller i. Det är vår högsta ära att presentera det här till dig/er och komma med dessa på-minnelser Hemifrån då ni sträcker er efter högre sanningar. Det är med stor kärlek som vi på-minner er att behandla varandra med respekt, ge varandra näring och spela bra tillsammans.

Gruppen
When I began my awakening process a very special teacher came into my life. Those of you who have attended the Quill of Re-membrance workshop have heard me tell of her. Her name is Norma Delaney. Among many other things, she is the one who taught me that I could change my reality by changing the way I viewed it. Norma is the one who used the work “PLURK” as a combination of play and work and so effectively defined the new work ethic. She is the healers healer and if you would like to reach Norma in San Diego, please e-mail me and I will forward it to her. Norma, this is for you!

Stora Kramar och snälla puffar

Steve Rother

 

 

~Fyrtornen av Ljus Meditation~

Andas djupt och slappna av då vi färdas tillsammans. Det här är en speciell resa som vi nu kommer påbörja. Det är en resa in i vår framtid. Med varje andetag känn energin hur den kommer in genom toppen av ditt huvud och sakta filtrerar nerför din ryggrad och ner i Jorden. Varje gång du andas, rör det mera energi. Med varje andetag blir det mer sammankopplad med Jorden. Titta över din axel och bli medveten om att dina guider har just kommit upp bakom dig för att än en gång ta deras plats på dina axlar. Känn de underbara känslorna av kärlek då dina guider tar tag i dig under armarna och lyfter upp dig. Fortfarande med känsla av sammankoppling till Jorden, blir du medveten om att du flyger nu högt över landskapet. Även om du är väldigt högt där uppe finns det ingen rädsla för höjden eller att flyga. Instinktivt känner du dig väldigt trygg när en varm bekväm känsla sjunker över hela din kropp. Känn vinden blåsa i ditt ansikte när du flyger i luften högt över din nuvarande realitet.

Ovanför ser du att dina guider nu hämtar dig närmare marken som om du skulle landa. Varsamt placerar de dig framför en stor utsmiddad trä dörr. När du tittar på dörren, inser du att dörren är alltför stor för att du ska kunna öppna den. Just då skrattar dina guider då de hör dina tankar när dörren börjar öppna sig helt lätt. Du gjorde ingenting för att öppna dörren men du är på något sätt medveten om att du var ansvarig till att den öppnade sig. Nu går du in och det känns konstigt nog väldigt familjärt. Även om du inte känner igen den här platsen, vet du att du har varit här förut. .

Framför dig finns en stor hall. Dina guider viskar i ditt öra att det här är hallen av linjär tid. Du kommer inte ihåg att du har varit här förr men det är så familjärt att du är medveten om att du har spenderat väldigt mycket tid här på denna plats. Du samlar ditt mod och du börjar gå nerför hallen. Då du går framåt förstår du nu varför det här hade en sån familjär smak. Det här är hallen av linjär tid där du har spelat det Stora Spelet av Kurra-och-Gömma.

En stor flod av upphetsning fyller ditt jag, då du nu blir medveten om att du kan se mycket längre bort än du har någonsin sett. Du inser att när du har varit i den här hallen förut kunde du bara se rakt framåt. Det var som om du hade haft skygglappar på och du kunde bara se rakt framför dig. Nu med hjälp av dina guider kan du se väldigt klart båda sidorna av hallen. Du tittar faktiskt till sidan om hallen då passerar igenom.

Du får rusningar av upphetsning då du nu ser andra hallar som löper vid sidan om huvudhallen. Du ser många hallar, alla skjuter av högervinklade till huvudhallen. Har dessa dörrar alltid funnits här? Frågar du dina guider. “Ja,” svarar de, “de har alltid funnits här men du har aldrig kunnat se dem med din begränsade uppfattning Nu när du har avancerat till en högre vibration kan du se in till andra dimensioner av tid.” Det här gör dig lite förbryllad och du ber om klargöring. Dina guider svarar genom att säga: “Bakom slöjan kan du bara se väldigt begränsade avstånd. Din uppfattning av tid låter dig inte se in till andra dimensioner. Du är än inte ens medveten om att tid och rymd är sammankopplade i de trådar som du kallar dimensioner.” Nu när dessa andra hallar passerar förbi, börjar du titta in i dem. Var och en innehåller en helt annan värld. Du frågar dina guider om du kan tryggt gå in i en av dessa realiteter. De svarar i en kollektiv röst: “Ja, du har ofta dansat i dessa världar då du har sovit. Faktum är, att vi har ofta tagit dig hit för vitalisering och hjälpt dig med dina läxor. Dessa är världar väldigt lika eran värld. Faktum är , att de är mer lika din värld än du först tror. Stig in i en av dem och se, för det är därför vi har tagit dig hit. Det är dags nu för du har förtjänat den här rätten. ”

Du tar ett djupt andetag och gör dig redo för att stiga in i nästa hall som passerar dig. Nu är det framför dig och du stiger in och byter riktning. Just då ser de familjära platserna som har skapat din egen miljö. Du finner att du går nerför gatan där du bor. Du står framför din bostad och blir medveten om att saker och ting är obetydligt annorlunda än du kommer ihåg. . Allt ser ut på samma sätt, men på något sätt annorlunda. Du går fram till dörren och ringer på. Personen som öppnar skrämmer dig först för du kände inte igen dem. De öppnar dörren bara för att titta som om de såg rakt igenom dig. De tittar runt och stänger sedan dörren som om ingen var där. Du rör dig framåt, du ser att du nu kan gå genom den stängda dörren framför dig. Du stiger in i rummet, och du ser att det här är verkligen ditt hem, ändå är det vissa saker som inte passar in.

Just då, kommer samma person som öppnade dörren in i rummet och du tittar närmare på dem. Ju närmare du tittar ju svårare är det att se dem. De är på något sätt dimmiga och inte lätt att känna igen. Just då förklarar dina guider; Du tittar på dig själv och därför kan du inte se dig själv så klart. Det här är du i en framtida dimension. Det här är en alternerande verklighet i annan tid och rymd. ” Tankarna fyller ditt huvud och du inser att det här är du och dina omgivningar är obetydligt annorlunda. Du frågar dina guider; “Är det här min framtid?” De svarar i en mjuk kärleksfull röst; “Det behöver det inte vara. Det är upp till dig. Det finns många val på Spelbrädan och de leder alla till olika platser. För tillfället är det bäst att helt enkelt förstå att du har val som leder dig till olika realiteter. Nu när du har höjt dina vibrationer tillräckligt högt, kan du faktiskt välja din egen realitet i varje stund. ” Lite förbryllad frågar du; “Betyder det att om jag inte gillar min realitet att jag kan ändra det helt enkelt genom att gå nedför en annan hall?” De svarar; “Så har det alltid varit, hursomhelst, upp till denna punkt av din utveckling har du varit omedveten att dessa andra hallar ens har existerat. Vi har talat om för dig från första början att du skapar din egen realitet i varje ögonblick. Faktum är att våra ord till dig har alltid varit att om du inte är lycklig med din realitet var snäll och ha modet att tänka om igen.”

Du tar ett steg tillbaka för ett ögonblick och inser att allt som du har kallat realitet ser nu helt annorlunda ut. Möjligheterna är ändlösa och du är lite överväldigad över hur lätt det här är. Du frågar en sista fråga från dina guider innan du återvänder dig till platsen där du började. “Hur förändrar jag min realitet?” Just då känner du en rusning och saker börjar snurra när du ser dig själv buren tillbaka än en gång till samma ställe där du började. Sittandes upp öppnar du dina ögon och finner att du är tillbaka. Du fick inte det enda svaret som skulle ha förklarat allt, och du är lite besviken. De kollektiva rösterna av dina guider genljuder inom ditt huvud; “Det enklaste sättet att skifta din realitet är att förändra synsättet från hur du uppfattar det.” Sedan hör du det familjära skrattet som låter dig veta att du är Hemma. .

Och så är det…

 

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml