Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

December 2012

Een les in tijd, deel 2
Dimensies en Multidimensionaliteit

Van Steve

De volgende ochtend
De ochtend na de uitzending voel ik mij een stuk beter, maar wil ik mijn versie van wat er bij deze channeling gebeurde op papier zetten. Nog steeds zeer onder de indruk van de diepgang van de informatie die de Bewaarder van Tijd in zijn laatste channeling, de Bakens van Licht van november 2012, had doorgegeven, had ik me voorbereid op een moeilijk tweede deel van zijn basisonderricht door in mijn eigen kleine hoekje in de zaal te blijven. Ik wilde ook niemand aansteken met mijn nieuwe verkoudheid. De Bewaarder van Tijd vertelde me dat wanneer mensen een nieuw niveau bereiken, de eerste kennismaking daarmee het allermoeilijkst is. Hij was zich daarvan bewust en niet zeker of deze boodschap al volledig kon worden begrepen. Omdat ik mij een beetje schuldig voelde vanwege mijn zware verkoudheid en daardoor niet de beste vertaler kon zijn voor zo een belangrijke boodschap, was ik erg somber toen ik aan de channeling begon. Voor ik het wist was Elrah al pratende binnengekomen en maakte hij iedereen aan het lachen. Hij waarschuwde mij dat we gingen opstaan. Ik zei: ”Nee! Daar zijn we niet op ingesteld en ik ben duizelig.” Hij keek de zaal rond en zei: “Let maar eens op.” En het volgende ogenblik moesten alle camera’s zich opnieuw richten zodat ze mij konden volgen, omdat ik van het podium en uit de belichting was gestapt.

Het bleek dat dit voor mij persoonlijk was. Elrah staat het dichtst bij mij en voordat de Bewaarder van Tijd kon doorkomen, moest Elrah mij eerst een beetje opfrissen. Hij vertelde mij dat hij me met licht vulde. Ik had last van jetlag en begon verkouden te worden. Elrah heeft niet zo vaak met een live publiek te maken en hij vindt het heerlijk om net te doen alsof hij een mens is. Hij kijkt er heel erg naar uit om zich te laten gaan tijdens de 12-12-12 en de informatie die hij doorgeeft tijdens de Direct Light afleveringen is geweldig.

Ik kan wel zeggen dat de afspraak die wij met elkaar hebben ook zijn uitdagingen kent. Hij wil bij mij doorkomen wanneer ik niet aan het channelen ben. Laatst in een hotelkamer in Amsterdam gaf hij antwoord aan de persoon die voor de roomservice zorgde. Dat was nog niet zo erg, want die jonge vrouw kent mij al jaren. Ik voel hem en de groep altijd op mijn schouder, maar zij hebben altijd, zoals ik het noem, een comfortabele afstand gehouden. Elrah geeft niets om een comfortabele afstand en hij staat dicht genoeg bij mij om te weten dat ik hem op zielsniveau onvoorwaardelijk vertrouw. Dat is dus mijn tweestrijd. Moet ik vasthouden aan mijn overtuigingen of laat ik hem zijn gang gaan? Laat ik het zo zeggen dat mijn vrouw tot nu toe lacht en we hebben het er al over gehad om Elrah ruimte te geven om op het podium te staan.

Grote knuffels,
Steve

Glimlach jezelf naar Huis,
Elrah

Van de groep

Elrah treedt naar voren. . .

Oh, daar zijn jullie!

Jullie dachten niet dat ik zou komen, maar ik ben Elrah en ik ben hier. Ik ben Elrah van Ritmische Service. Ik kan niet zitten, ik moet staan. Oké. Ik zal zelfs het colbertje in orde brengen voor de Bewaarder, want hij is dol op zijn jasje. Ziet hij er niet goed uit in een colbert? Staat het goed? Welkom allemaal. We veroorzaken jullie wat last, camerajongens. Hier hadden jullie niet op gerekend, hè? Wel, ik speel de mensenrol heel goed en ik doe hier allerlei leuke dingen. Ik ben hier om met jullie te praten voordat de Tijdbewaarder komt, want hij is mijn broer weet je en we praten de hele tijd. Er zijn geen problemen tussen ons omdat wij geen ego hebben. Ik probeer nu te doen alsof ik een ego heb en tot nu toe lukt me dat erg goed, maar het is alleen maar net doen alsof want het maakt mij niet uit of ik via hem spreek of dat wij via mij spreken. Het maakt geen verschil want wij zijn deel van elkaar, ongeveer net zoals jullie dat zijn. Jullie beginnen dat meer en meer te zien, maar in de dagen die komen, gaan jullie een flink verschil zien. Ik ga jullie een beetje vertellen van wat er op dit moment plaatsvindt.

Er is zich een vortex aan het vormen en het is heel interessant aan het worden. Heb je ooit naar een toilet gekeken als je doorspoelt en je het water naar beneden ziet gaan? Dat is een vortex. Je hebt dit soort toiletten niet overal, alleen maar in de Verenigde Staten. In Europa werken ze niet op dezelfde manier. Hoe dan ook, als je naar een vortex kijkt, zie je maar het halve plaatje, want alleen dát is zichtbaar. Er is altijd een energetisch duplicaat van de vortex, dus ook al zie je alleen maar de helft, er is een heel deel dat je niet ziet. Jullie zijn zojuist een vortex van tijd binnengegaan en de Tijdbewaarder gaat dit aan jullie uitleggen. Ik wil jullie echter eerst het concept uitleggen, omdat jullie de vortex al zijn binnengestapt. Tjonge jonge, als wij zeggen dat jullie er zijn binnengestapt, dan bedoelen we dat jullie deze tijd ècht zijn binnengestapt. Dit is wat er plaatsvindt. Jullie zijn een nieuwe wereld aan het binnengaan. Oh, daar hebben we jullie te pakken, nietwaar? Jullie verwachtten dat niet, maar jullie hebben dit al zo lang gepland – zelfs de Maya’s wisten dat dit ging komen. Jullie zijn er middenin gestapt, maar deze transitie van hier naar daar is een grote stap en erg beangstigend voor veel mensen. Dus zijn wij voor jullie een menselijke golf gaan creëren om in beweging te komen en om deze vortex te openen. Wat er nu gebeurt, is dat de vortex zo langzamerhand klaar is. Jullie hebben één kant van de vortex die de energieën van de andere kant aantrekt en wanneer dat allemaal begint te bewegen, verandert de vortex in een poort. “Een poort naar wat?” vragen jullie. Tja, een poort naar de nieuwe wereld waar jullie over praten, de prachtige plek die jullie Thuis noemen. Ik noem het Thuis met de hoofdletter T, want het is waar ik vandaan kom en het is waar ook jullie allemaal vandaan komen. Jullie hebben op verschillende manieren het hele universum rondgedanst en hier zijn jullie nu aan het landen op Aarde om jezelf net op tijd door deze poort te zien gaan.

De meesten van jullie hebben je hele leven gewerkt om deze plek te bereiken, waar je daadwerkelijk kon ascenderen zonder naar Huis te hoeven gaan en die lichamen in te wisselen. Op deze manier blijven jullie hier, maken een grote sprong en beginnen de nieuwe wereld. Daar gaan jullie dan. Jullie zijn er nu ingestapt, in het eerste deel van de vortex. Heb je gevoeld dat de tijd zich om je heen samenperste? Het is alsof: “Plotseling weet ik niet meer wat er vandaag is gebeurd, maar de dag is alweer om. Hij is voorbij gevlogen.” Jullie zullen ontdekken dat de tijd zich de komende maanden nog meer gaat samenpersen, dus ga er soepel mee om en maak je geen zorgen, want het komt allemaal goed. De Tijdbewaarder zal jullie daar meer over vertellen. Jullie zijn deze grote golf van 12-12-12 binnengestapt, die jullie gaat helpen je door de vortex te duwen. Beide delen van de vortex zijn nodig om te veranderen in de volledige poort waar jullie naar hebben uitgekeken.

Dit vindt nu plaats omdat jullie het gecreëerd hebben. Er waren geen uitlijningen of grote voorspellingen zoals het eindigen van de Maya kalender voor nodig. Dit is een door mensen gemaakte golf die jullie zelf hebben gecreëerd zodat jullie er werkelijk doorheen kunnen gaan en die jullie op je kritieke momenten zal helpen. Heel mooi. Goed werk. Jullie hebben het hier goed gedaan, wat jullie naar de volgende plek zal brengen. Dus, hoe zit het nu met die magische datum 21 december? Ja, jullie weten ervan, want dat is de dag waarna niemand je meer zal vertellen wat er gaat gebeuren en je zelf zal moeten beslissen wat er gaat gebeuren. Niemand heeft zo ver vooruit voorspellingen gedaan, dus jullie gaan zelf iedere seconde van iedere dag zonder problemen creëren. Dit gaat jullie werk worden en waar jullie mee aan de slag gaan.

Zo, en dan komt de 12-12-12 die de energie opbouwt om jullie door en voorbij de 21e december te duwen en helemaal tot in half januari, want dat is tijd waarop de poort jullie aan de andere kant aflevert. Jullie zullen daar gewoonweg aankomen en beseffen dat alles anders is. Je zult plotseling wakker worden en zeggen: ”Oké, we zijn in een nieuwe wereld. Wat kunnen we nu doen?” Jullie zullen gaan zien dat het meer op Thuis lijkt dan de Aarde die jullie kenden. Het lijkt veel meer op Thuis, want wanneer je eenvoudigweg aan iets denkt, dan begint het zich voor je neus te manifesteren. Wanneer je Thuis met een hoofdletter T bent, hoef je maar aan iets te denken en het is er meteen. Hier doe je hetzelfde, maar hier heb je te maken met een tijdvertraging omdat niets ogenblikkelijk is. Dat zullen jullie nu heel anders ervaren. Jullie zullen veel mogelijkheden zien om de creatieve vermogens te gebruiken die je Thuis altijd al had. De Hoeder wordt een beetje duizelig, dus ik zet dit lichaam weer in de stoel. Daar gaan we. Veel beter. Ik zal nu ruimte maken voor de Tijdbewaarder.

Je verhaal binnen een tijdafdruk
Ik ben vandaag hier bij jullie om enkele concepten met jullie bespreken die jullie een korte tijd geleden nog niet konden begrijpen. Er zijn nu nieuwe delen van het element tijd die wij beginnen te introduceren op aarde. Vorige maand heb ik een paar heel belangrijke elementen uitgelegd die iedereen moet begrijpen om tijd in de toekomst echt te begrijpen. Een daarvan is het concept van circulaire tijd. Dat betekent heel eenvoudig dat je in het heden bent, maar gelooft dat je een toekomst en een verleden hebt die nauw met elkaar zijn verbonden als één. Alles wat van jouw heden onverwerkt het verleden binnengaat, zal ook heel snel de energie van je toekomst worden. Daarom maakt het in staat zijn om tijd volledig te ervaren in dat nu-moment, de weg vrij voor je toekomst en wordt dan wat ik heb genoemd: een tijdafdruk – als een voetstap in de sneeuw.

Jouw stempel op het weefsel van de tijd laat een afdruk achter die in feite jouw verhaal is en wat jij bent geworden. Deze tijdafdruk kan alleen maar in het moment worden ervaren want dat is echt de nu-tijd – er is geen toekomst, geen verleden. Je zult moeten leren hoe je alles uit dat ene moment haalt. Jullie doen dat goed en nu wil ik nog iets meer met jullie delen. Jullie ontwikkelen je als mens, je energieveld is aan het veranderen en je fysieke lichaam begint zich aan te passen. Jullie vinden heel wat gelegenheden om het leven op een totaal andere manier te ervaren als schepper, de schepper die wij altijd hebben gezegd dat je bent. Ja, je bent god en je zei: “O nee, ik niet.” Maar je bent het wel. “O, maar dan moet ik een klein stukje van god zijn want er zijn veel goden hier.” Ja, maar je hebt ook de volledige essentie van god in je. Wat er nu gebeurt, is dat de oogkleppen afgaan. We zullen je laten zien wie je bent, wanneer je deze nieuwe wereld binnenstapt. Je eigen gedachten zullen elk moment van je ervaring scheppen, want daar heb je om gevraagd. Dit is wat jullie hebben geschapen en we zijn zo enorm trots op jullie om te zien wat jullie hier in zo een korte tijd hebben gedaan.

Laat me nog meer uitleggen. Het wordt belangrijk dat jullie meer begrijpen over multidimensionaliteit. De Hoeder zelf had daar een vraag over, omdat ik via hem al geruime tijd informatie heb doorgegeven over multidimensionaliteit; hij was hier bezorgd over, omdat het niet altijd paste binnen de leringen van anderen over multidimensionaliteit. We zullen jullie nu een aantal raakpunten laten zien, omdat jullie dingen vanuit een heel ander perspectief beginnen te ervaren. Laat ons als eerste één concept van multidimensionaliteit uitleggen dat velen begrijpen. Het is een heel eenvoudig antwoord op de vraag: “Waar zijn jullie”. Zijn jullie in de derde dimensie? Werken jullie binnen de vierde dimensie? Leven jullie voor het grootste deel van de tijd in de vijfde dimensie? Er zijn mensen die echt door de vierde dimensie zijn gegaan om in deze vijfde dimensie te komen net zoals ze door de tweede dimensie zijn gegaan om in de derde te komen. Er loopt bijna een pad doorheen, maar we willen jullie hier ook waarschuwen dat de manier van tellen na de zesde dimensie verandert. Waar zijn jullie en waar bestaan jullie? Welnu, dat wordt bepaald door je eigen individuele vibratie. Waar je precies bent op dit moment wordt ook bepaald door de mensen om je heen, in ieder geval diegenen die een grote invloed op je hebben. Je hebt je vrienden om deze reden uitgekozen, want velen van hen zijn er om je vooruit te helpen of soms om je te helpen een omweg te nemen. Je hebt ze heel duidelijk om deze reden uitgekozen, dus weet dat je dit op een totaal nieuwe manier begint te zien. Dat is één beschrijving van dimensionaliteit – in welke dimensie leef je? We hebben jullie hier al eerder over verteld en we hebben de Hoeder zelfs een compleet seminar gegeven, “Leven in de Vijfde Dimensie” genaamd. In dat seminar laat hij de mensen zien hoe het zou zijn om niet de beperkingen te hebben van de derde dimensie en in staat te zijn om de dingen vanuit een volledig nieuw perspectief te zien en in je volledige kracht te leven; wat de werkelijke betekenis van kracht is. Dat is één beschrijving.

Een heel lange tijd hebben we de Hoeder ook een totaal andere beschrijving gegeven van multidimensionaliteit. Helemaal in het begin van de tijd hadden jullie de dimensies niet nodig die jullie nu aantrekken. Oorspronkelijk was de aarde heel heet en zich nog aan het vormen. Ze was niet de bewoonde prachtige plaats, die de tuin van het universum is geworden. Oorspronkelijk was de aarde gewoon een hete rots die ronddraaide terwijl hij afkoelde. Jullie hadden toen geen fysiek lichaam nodig, jullie straalden gewoon je licht uit. Hier komt het woord lichtlichaam vandaan, want jullie stelden je voor om in deze etherische lichamen aanwezig te zijn op deze planeet en het maakte niet uit dat de aarde extreem heet was. Met deze etherische lichamen van uitsluitend licht dansten jullie op deze aarde in een enkelvoudige dimensionale expressie van spirit. Jullie genoten ervan en hielpen haar vooruit tot het punt waarop ze begon af te koelen. Terwijl ze afkoelde begon ze vastere vorm aan te nemen en haar vibratie begon lager te worden. Ja, tegenwoordig denken jullie dat een lagere vibratie slecht is en dat een hogere vibratie goed is, maar we zeggen jullie dat het maar net is hoe je er naar kijkt. In die dagen waren het afkoelen en de feitelijke verdichting en verlaging van de vibratie een vooruitgang. Jullie licht kon echter niet op dezelfde manier schijnen, omdat het naar een planeet met een hoge densiteit ging. Dit prachtige licht dat ieder van jullie draagt, is je eigen licht van Thuis. Het is je doel en integriteit; het is alles met betrekking tot je bedoeling en je passie, alles samengevat in één. Toen jouw licht plotseling in contact kwam met deze verdichte planeet, moest het een nieuwe vorm aannemen om op deze afkoelende, verdichte planeet te kunnen bestaan. Dat was het moment waarop dit prachtige kristal werd gevormd, de lichtstraal schoot door het kristal heen en het kristal brak de lichtstraal in 11 verschillende lichtstralen. Die 11 verschillende stralen zijn jouw 11 verschillende dimensies waarin jij gelijktijdig leeft. Ja, dit is een heel andere beschrijving van multidimensionaliteit dan in het eerdere voorbeeld dat wij gaven. Laat ons de rest hiervan uitleggen. Wij denken namelijk dat de mensheid in het stadium is om al deze dimensies te kunnen gaan zien en dat jullie al de werkelijkheden ervan binnen je eigen wezen kunnen bevatten. Wanneer dit prachtige licht van Thuis arriveert en dit prachtige kristal raakt, splitst het licht zich, zoals een prisma die het licht opvangt en het verdeelt in een prachtige regenboog van onvolmaakt licht. Het verdeelt jou in 11 verschillende dimensies. Nu ja, er zijn wat richtlijnen. Iedere keer wanneer wij met jullie praten over regels op aarde, keren jullie je om en gaan ze overtreden, dus we zullen gewoon zeggen dat er richtlijnen zijn. Mensen houden ervan om regels te overtreden. Dat is onderdeel van wat jullie zo goed hebben gedaan en de reden waarom wij hier zijn.

Het verdelen van onvolmaaktheden en doorsijpeling
Dit is dus wat er plaatsvindt. Wanneer je wordt geboren op deze aarde, komen alle 11 dimensies tegelijkertijd binnen. Het kristal dat jou verdeelde is de 12e dimensie, die wij je Hoger Zelf noemen. Dit is het deel dat buiten je fysieke lichaam blijft, maar je voortdurend verbonden houdt met Thuis. Het verbindt je niet alleen met Thuis, maar ook met de andere 11 dimensies. Thuis is altijd volmaakt. Daar bestaat geen onvolmaaktheid. Maar wanneer je die scheidslijn passeert en verdicht, moet alles op aarde op een of andere manier onvolmaakt zijn om te kunnen bestaan. Dat maakt deel uit van de richtlijnen die jullie hebben neergezet om te leren hoe je god moet spelen op aarde. Om dit op een mooie manier te bereiken, treft een volmaakte lichtstraal dat kristal/dat prisma en verdeelt al dansend onvolmaaktheden of ogenschijnlijke onvolmaaktheden over elk van de 11 stralen. Hoe doet hij dat? Wel, je bent op elk gebied volledig in evenwicht. Je bent een wezen van licht. Je bent op geen enkele manier onvolmaakt, ook al geloof je dat je hier bent om bepaalde dingen te leren en om jezelf voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen. We moedigen je aan om dat te blijven nastreven, want dat is precies waar je naartoe gaat – naar Huis – en dat is hoe je hier op aarde Thuis opbouwt. Wanneer jouw licht het kristal raakt, worden jouw volmaaktheden ongelijk verdeeld. Met andere woorden: een van jouw wezens is ergens heel goed in hier en een ander wezen is heel slecht in datzelfde daar. De onvolmaaktheden worden op veel verschillende manieren verdeeld, dus het volmaakte wezen is alle 12 van jou en de andere wezens zijn op de een of andere manier onvolmaakt. Terwijl je jezelf bent gaan ontwikkelen, ben je begonnen om de muren tussen te dimensies naar beneden te brengen. Zelfs vandaag bestaat er zoiets dat doorsijpeling wordt genoemd, waarbij je iets voelt, speciaal op een emotioneel niveau of je hebt een slechte dag waarop je gewoonweg niet kunt stoppen met huilen en je weet niet waarom. In feite ben jij dat niet, maar het is de dimensie direct naast je die gedeeltelijk doorsijpelt. Je begint allerlei dingen te voelen die geen oorsprong hebben bij jou en dat is erg verwarrend voor de meesten van jullie.

Nu deze muren lager beginnen te worden, kun je dingen te weten komen van de volmaakte delen die jij mist. Met andere woorden, elk van jouw 12 dimensies begint heler te worden binnen zichzelf. Als je zou zeggen dat deze persoon hier met vier van haar wezens in andere gebieden werkt en probeert om deze vier wezens in balans te brengen, dan leeft zij in de vierde dimensie. Als ze met zes van deze wezens werkt, wat thans erg moeilijk is (op dit moment is vijf het maximum waar jullie mee kunnen werken) dan zou zij feitelijk en om deze reden in de zesde dimensie leven. Deze wezens stemmen in feite overeen op manieren die je eerder niet kon zien. Betekent dit nu dat je al jouw dimensies kunt tellen? Nee, wat we je vertellen is dat wanneer je naar volmaaktheid streeft, je het creëert. Het werkt. Je bent bezig jezelf in evenwicht te brengen. Al je zelfregulerende systemen voor kennis komen nu tot leven, vergelijkbaar met de manier waarop de dingen Thuis met de hoofdletter T werken. Wat er plaatsvindt, is dat steeds meer mensen nu op deze manier in de vijfde dimensie leven en jullie laten zien wat er gebeurt. Zelfs jullie wetenschap noemt het geen universum meer, maar multiversum omdat dit logischer is voor hen. Dit is het enige deel waarbij de snaartheorie en Einsteins relativiteitstheorie elkaar kunnen vinden en ondersteunen. Het gebeurt hier, want jullie zijn zoveel aan het veranderen van wat jullie voorheen kenden als je waarheden. Jullie beginnen door deze poort heen te gaan die jullie zelf hebben gecreëerd.

(De Bewaarder van Tijd hield even op met praten toen de toneelmeester buiten het gezichtsveld van de camera de resterende tijd voor dit segment aangaf. Hij reageerde op haar.)

O, je geeft mij de tijd! Dat is zo leuk! Ik ben de Bewaarder van Tijd en jij geeft mij de tijd! Dat niet alleen, maar ik moet ook naar al deze klokken kijken. Het is zo geweldig om hier op aarde te zijn. Ik had dit nooit kunnen dromen. Een mooie dame die de tijd omhoog houdt en me vertelt hoeveel tijd ik nog heb. O, dat is geweldig. Dat moet ik Elrah vertellen. Nou, waar had ik het over voordat ik zo abrupt werd onderbroken… oh, nu hebben we haar in verlegenheid gebracht.

De poort
Jullie zijn de poort binnengegaan en jullie gaan ontdekken dat je eigen ervaring van tijd, vooral gedurende de komende maanden, zal verschuiven. Er zullen drie maanden van samengedrukte tijd zijn en die maanden zijn al begonnen. Het is een prachtige manier om door een poort te gaan en dit is wat wij jullie zeer aanraden. Als je terugkijkt naar je eigen geschiedenis, kun je je precies herinneren waar je was toen je hier voor het eerst over hoorde. Je kunt je een tijdsignatuur herinneren, een exacte afdruk van de geuren in de lucht, de gevoelens die je had en zelfs welke kleding je droeg. Dat is wat er hier gebeurt op de 12-12-12, want dit is een tijd die jullie hebben gecreëerd om jullie magie naar de Aarde te laten komen. Die arriveert nu op allerlei manieren, maar het is aan jullie om de uiteindelijke bestemming en toepassing van deze energie te vinden. We zeggen jullie, lieverds, dat jullie onvoorstelbaar magisch zijn en als jullie deze magie willen aanboren en dienovereenkomstig handelen, handel dan verantwoordelijk met je magie – natuurlijk zouden jullie dat doen. Maar maak er gebruik van en wees niet langer bang om je gaven te gebruiken. Het is nu de tijd om jezelf te harmoniseren, want jullie zijn door deze creatiepoort gegaan die jullie hebben gecreëerd en jullie zijn een nieuwe wereld aan het bouwen, een wereld die met een andere set natuurwetten zal werken dan voorheen. De transitie tussen deze twee werelden zou enorm moeilijk zijn geweest, maar jullie hebben je daar al op voorbereid. Jullie hebben al meer dan een derde van de stappen gezet die nodig zijn om deze nieuwe wereld te bereiken. Ja, we hebben jullie gezegd dat het er aan kwam. Hier is het dan, vlak voor je neus. Lieverds, we hopen dat jullie iedere ochtend je ogen zullen openen en zullen uitkijken naar de wonderen van de nieuwe dag. We hopen dat je morgen meer van jezelf verwacht dan je vandaag van jezelf verwacht. We weten dat jullie zo vol liefde zijn en alles wat er nodig zal zijn, is dat jullie die liefde gaan delen met elkaar, want niemand is alleen op dit pad en niemand is oorspronkelijk afkomstig van de aarde. Jullie komen allemaal uit vele kwadranten van het universum want jullie zijn de probleemoplossers die op een zeer cruciale plek aanwezig moesten zijn.

Mensenrechten keren terug op aarde
Toen ik de vorige maand met jullie sprak heb ik jullie aan het einde van de boodschap verteld dat deze groep heel speciale wezens weer samen is op Aarde en jullie zijn een heel grote groep: jullie zijn gesitueerd in het universum. Jullie zijn gesitueerd op de hele aarde met jullie aantallen, maar jullie zijn ook een zeer gefocuste en gespecialiseerde groep wezens. De laatste keer dat jullie hier samen waren was bijna 800 jaar geleden tijdens de ondertekening van een document genaamd de Magna Carta. Heel mooi. Het was de eerste wetgeving voor mensenrechten op aarde. Maar waarom moeten jullie dit weten? Tja, het was niet zo dat jullie namen op de Magna Carta stonden, maar er was wel een bepaalde energie nodig ten opzichte van mensenrechten en het kijken naar mensen als bekrachtigde wezens. Het was nodig om een kritieke massa mensen op aarde op te bouwen die een dergelijke wetgeving zou ondersteunen en dat eindigde in het ondertekenen van de Magna Carta. En nu zijn jullie hier weer. Jullie hebben wetten al veranderd; jullie hebben er zelfs al enkele veranderd tijdens de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten. Zijn jullie er klaar voor om in je kracht te gaan staan, lieverds? Er is hier indrukwekkende groep van zeer krachtige wezens die klaarstaat om jullie je kracht terug te geven. Het enige dat jullie hoeven te doen is die kracht vasthouden en hem in je eigen wereld in te zetten.

Het is met de grootste eer dat Elrah en ik jullie groeten als individualisten van de groep, want in werkelijkheid zijn wij onafscheidelijk, zelf met de Hoeder die ons het liefst gescheiden wil houden. We zeggen jullie dat we niet trotser kunnen zijn, niet om te zien wat we willen, maar wat jullie hier op aarde hebben gecreëerd. Al doe je niets anders, vier dàt en vier de magische data die op komst zijn, de 12-12-12, 21 december en zelfs 31 december, want ze zijn heel magische en essentiële data voor een ieder van jullie. Wat vragen wij jullie om te doen? Het is iets heel belangrijks. Vier feest! Maak lawaai! Laat je stem horen. Zing voluit, dans in het donker met je ogen dicht.

Vier feest op alle mogelijke manieren, want jullie hebben het gered aan deze menselijke kant en jullie dragen die energie van Thuis in je fysieke lichaam. Die viering creëert de vibraties van Thuis. Denk er aan dat als wij vinden dat je te serieus wordt, dan komen we je kietelen om je eraan te herinneren dat het een spel is en dat je wordt geacht plezier te hebben. Nu zullen wij deze channeling, zoals de Hoeder het noemt beëindigen en hem de gelegenheid geven om voor zijn rode neus en zieke lichaam te zorgen, maar het komt wel goed met hem. Hij moest gewoon wat rustiger aan doen en daar hebben wij voor gezorgd.

Het is met de grootste eer dat wij op deze manier afscheid van jullie nemen en we vragen jullie om elkaar met respect te behandelen en goed voor elkaar te zorgen bij iedere gelegenheid die zich voordoet. Speel goed samen. Ik ben de Bewaarder van Tijd.

Espavo, De groep

De Hartverbinding

Barbara en ik wensen jullie allemaal heel vreugdevolle feestdagen. Dit is echt een wereldwijde familie van Licht en wij eren jullie aanwezigheid daar in. Van ons deel van de familie naar dat van jou,

Steve, Barbara, Austin, Elrah en de Bewaarder van Tijd

 

Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.