Eylül 2018

İnsanlığın Cinsel İyileşmesi

Merhaba Sevgili Varlıklar,

Ben eM ve bugün size çok özel bir amaçla katılıyorum. Bilebileceğiniz gibi, ben dengeli bir varlığım. Ben erkek veya dişi olarak bölünmek zorunda değilim. Zaten perdenin bu tarafında hiç kimse değil ama sizin dünyanızda ben kendimi sizlere erkek ve dişi olarak dengelenmiş bir varlık şeklinde takdim ederim. Bugün bu konuyu gündeme getirdim çünkü gezegeninizdeki cinsellikten söz etmek istiyoruz. Cinsellik nedir? Cinsellik sizin iki fasetinizin birbirinden ayrılmasıyla başlar. Belki biliyorsunuzdur, Grubun bir parçası, Koruyucunun deyimiyle adı Merlia olan güzel, sihirli bir bayandır. O, bu oyunu oynamak için kendi kendini bölmek zorunda kaldığından bu boyuta bir erkek olarak giren Merlin’in dişil veçhesidir. Evet, biz her zaman ayrılıktan söz ediyoruz. İnsanlar ayrıymış gibi davranır ve siz de aynı şeyi yaparsınız. Siz hepiniz birbirinizden ayrıymış gibi davranıyorsunuz ama aynı zamanda kendi içinizde de kendi farklı taraflarınızı ayırmanız gerekir.

Şimdi siz beşinci boyuta geçmiş olduğunuz için işler farklıdır. En son bir araya geldiğimizde söz ettiğimiz gibi, siz spiral zamana geçmiş durumdasınız. Spiral zaman ve spiral düşünce, henüz insanların alışık olmadığı şeylerdir. Sevgili Varlıklar, şimdi bunu görmeye başlıyorsunuz. Tüm bu cinsel suçların şimdi ortaya çıkması, kısmen bu duruma bağlıdır. Daha çok yakın bir zamanda, çok daha uygun hareketler bekleyeceğiniz bir grup insanın karıştığı yeni bir cinsel suçlar tabakasının açığa çıkmış olması ilginç değil mi? Peki, tüm bu olup bitenler nedir? Bu durum daha çok, kendini çok fazla parçalara ayıran, insanmış gibi yapma oyununu oynamak için sadece bir parçasını kullanarak kendini fazla zorlayan kişilerde ortaya çıkar. Bekârlık yeminleri bunun mükemmel bir örneğidir. Tabii ki her türlü cinsel istismarla ilgili zorluk, bunların nesilden nesile aktarılmasıdır.

Nesillerin İyileşmesi

Örnek olarak kendi küçük oğlunu istismar eden bir adamı verelim. Eh, bu genç adam da genellikle büyüyünce benzer bir şekilde kendi çocuklarını istismar edecektir. Peki, ama ya oğul değişmeye karar verirse? Pekâlâ büyüyüp “Ben çocuklarımı istismar etmeyeceğim!” diyebilir. Ve bunu gerçekleştirirse, kendi içinde inanılmaz bir iyileşme sağlar. Üstelik sadece bununla kalmaz çünkü bu iyileşme zaman çizgisinde ileriye ve geriye doğru da hareket eder. Bu kişi sadece istismarı deneyimlemekten kurtulan kendi çocuklarını değil, aynı zamanda babasını, büyükbabasını, büyükannesini, büyük büyükannesini ve bu enerjiyi sonraki nesile aktarmış olan herkesi iyileştirir. Bu yıkıcı enerji çok farklı şekillerde sonraki kuşaklara aktarılabilir; fiziksel zarar vermek yoluyla fiziksel şekilde aktarılabileceği gibi, cinsel eylemlerle ve hatta duygusal istismarla bile olabilir.

Diğer yandan, diyelim ki istismara uğramış olan bu genç adam büyüdü ve gerekli çalışmayı yapmadı. Bunun yerine bizim “gerilim” dediğimiz şeyi seçerek öfkesini bastırdı ama yine de deneyimlemeye devam etti. Eğer onun çocukları varsa, bu enerji sanki o onları istismar etmiş gibi çocuklara geçecektir. Sonra bu çocuklar da kendi çocuklarına geçireceklerdir. Ve böylece, en sonunda birisi zinciri kırana kadar, bu böyle nesilden nesile devam edecektir.

Spiral Uzay-Zamandaki Yeni Görüntü

Sorunun bir kısmı, insanların her şeyi doğrusal zamanda deneyimlemekte olmalarından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla, bir şey olduğu zaman bu geçmişte kalır ve onlar “Ah, bu eski ben” veya “Bu çok uzun bir zaman önce oldu. Ben bunu unuttum gitti!” derler. Ama bu gitmez Sevgili Varlıklar çünkü tarihin kayıtlarına geçmiştir. Bu zor damgalarla üçüncü boyutta başa çıkmanın yolu buydu. Sonuç olarak bu damgalar çözülmesi gereken sorunlar olarak nesilden nesile geçti. Şu anda ise insanlar beşinci boyuta geçmiş durumdalar ve artık zaman doğrusal değil spiral. Spiral uzay-zamanda enerjiler geri gelir ve sizin zaman çizgisinde ileriyi ve geriyi çok daha net bir şekilde görmenizi sağlar. Dördüncü boyuttaki dairesel zamanda siz bazı şeyleri tekrar etme eğilimindeydiniz çünkü ileriyi ve geriyi görme kabiliyetiniz çok azdı. Spiral uzay-zamanda ise sanki hemen şimdi olmuş gibi görebilirsiniz, artık hiçbir sır kalmayacak olmasının nedeni de budur. Kısa bir süre önce gizli olan bu şeyler şimdi açığa çıkmaktadır. “Me too” hareketiyle olan şey budur. Buradaki konu dairesel zamanda görebilmek, yeni bir görüye sahip olmak ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna göre harekete geçmektir. Size söylemeliyiz ki Sevgili Varlıklar, şu anda, özellikle cinsel istismar konularında, gezegende daha önce hiç olmadığı kadar çok iyileşme olmaktadır.

Cinsel Enerji Bastırılamaz

Cinsellik, sizin ruhunuzun ve Dünyadaki deneyiminizin önemli bir parçasıdır. Bastırıldığı takdirde, ters teper ve uygunsuz şekillerde ortaya çıkar. Haberlerinizde bunun bolca örneğini görürsünüz. Birçok din cinselliğin düşük bir enerji olduğunu, sizin hayvansal veya fiziksel parçanızı oluşturduğunu ve ruhsal olmadığını savunur. Size söylemeliyiz ki bizim bakış açımız bunun tam tersidir. Cinsellik, aslında sizin bedeniniz aracılığıyla açığa çıkan ruhsal enerjinizdir. Siz bu ikisini ayırıp küçük iyi kız veya erkek çocuğu rolünü oynamaya kalktığınızda, cinsel enerji geri çekilir ve geri tepmeler oluşturur. Ya sağlıklı cinsel enerji takdir edilse ve hatta dinleriniz tarafından öğretilseydi? Tam şu anda dinlerinizin bazılarında ortaya çıkan patlamalar, cinsel enerjinin bastırılmasından kaynaklanmaktadır. Cinsel perhiz yeminleri, onların aktarmaya çalıştığı ruhsal öğretilere tamamen terstir. Cinsellikten suçluluk duymak öğretilmiştir ve bu nedenle ruh bir inanç sisteminin içine sıkışmış durumdadır. Cinsel enerji bu şekilde kısıtlanamayacak kadar güçlüdür ve bastırıldığı takdirde başka şekilde patlamalarla ortaya çıkar.

Hatalarınız gizlendiği veya üstü örtüldüğü zaman ilerlemek zordur. İnsanlar kafalarını başka tarafa çevirerek “Ah, bu geçmişte kaldı” veya “Ah, o şimdi daha iyi. Sorun yok. Onu bu sorunları yaşamayacağı başka bir yere götürelim,” dedikleri zaman olan şey budur. Bu iş daha önce böyle yapılırdı. Hâlbuki bugün spiral zamanda, bu konular sonunda gündeme geliyor. Siz zaman spiralinde geriye doğru bakarak tüm tutarsızlıkları ve zorlukları görüyor ve bunları iyileştirmek üzere su yüzüne çıkarıyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey ve biz hepimiz bunun için sizi alkışlıyoruz.

Beşinci Boyutta Yargılamanın Yeri Yoktur

Bu inancın nesilden nesile nasıl geçtiğini anlamak da önemlidir. Peki ya cinsel istismarın failleri? Bir insanın bunu yapmış olması onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmez. Bu önemli bir husustur çünkü onlar da sizin gibi insanlardır. Birçoğu nesiller arası istismara maruz kalmıştır ve şimdi bunu kendi hayatlarında ortaya çıkarmaktadır. Hatırlayın, Sevgili Varlıklar, iyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. Evet, hasta olan insanlar vardır; başkalarına büyük zararlar vermiş insanlar vardır ve onlar bunun bedelini öderler. Ancak bu faillerin bir şekilde sizden daha aşağı düzeyde olduğunu söyleyerek sorunu halının altına süpürmek, sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacaktır. Spiral zaman-düşünce bulunan beşinci boyut gerçekliğinde, bunlar artık sorunu gizlemeye yaramayacaktır. Her biriniz, bunun nasıl olabileceğini anlamak için kendinizi o kişilerin yerine koymayı denemelisiniz. Ancak o zaman insanlık toplu bir şekilde iyileşebilir.

Cezaevleriniz istismara uğramış insanlarla doludur ama siz bu konu üzerinde pek çalışmıyorsunuz. Onlar için özel sınıflarınız veya şifa yöntemleriniz yok. Bu sorun, pek çok insanın düşündüğünden daha yaygındır. Size söylemeliyiz ki şu anda gezegeninizdeki insanların %27’si, bir şekilde cinsel istismara uğramıştır ve hala bunun izlerini taşımaktadır. Bu büyük bir orandır ve buna karşın sorun hala gizliliğini sürdürmektedir. Modern toplumlar bu konuyu gözden uzak tutmuş ve bunun açıkça tartışılmasını uygunsuz bulmuştur. Ancak bu yaklaşım beşinci boyutta ve spiral zaman-düşünce sisteminde artık işe yaramayacaktır. Bu alanlarda çalışanlarınızı ve ileri doğru bir adım atma cesareti gösterenlerinizi alkışlıyoruz.

Size bundan iğrenmek öğretilmiş olsa bile, gerçekte hepinizin cinsel enerjisi, arzuları ve ihtiyaçları vardır. Siz yaşlandıkça bu bazılarınızda hafifçe form değiştirir ama yine de varlığını sürdürür. İnsanın cinsel enerjisini güvenli ve rahat bir şekilde harekete geçirebileceği, suçluluk duymadan ruhunu serbest bırakabileceği bir toplumda yetiştirilmenin nasıl bir şey olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bu sizin içinizdeki yaratıcı enerjidir. Bu, dengeli bir varlık olarak benim, kendimi erkek veya dişi olarak ayırmadan ortaya çıkarabileceğim bir şeydir. Bu tarafta erkeği oynayabilirim. Şu tarafta da yumuşak ve nazik dişi olabilirim çünkü ben bu konuda hiçbir kısıtlamaya sahip değilim. Siz beşinci boyuta daha çok girdikçe, bu herkes için geçerli olabilir. Şu anda bu kadar çok temizlik yapıyor olmanızın nedeni budur. Siz şimdi spiral zaman-düşünce sistemine geçmiş olduğunuz için, farklı bir şekilde düşünmeye başlıyorsunuz.

Yeni Bir Dünya

Size hep söylüyoruz Sevgili Varlıklar, şu an, Dünya üzerinde olmak için muhteşem bir zamandır. Siz tam şu anda burada olabilmek için yerinizi ayırtmıştınız. Siz beşinci boyuta adım attığınız zaman biz bunu coşkuyla kutladık. Size bunu anlatırken “Bu çok heyecan verici!” diye çığlık attık. O zaman birçokları sizin Dünyadaki sorunlarınızın tamamının çok yakında sona ereceğini düşünüyordu. Biz başarıyı direncin sona ermesiyle ölçmeyiz. Aslında, insanlar her gün uyanıp da beşinci boyutun içinde eski üçüncü boyut gerçekliklerini sürdürmeye çalıştıkça, yeni yeni sorunlar gün yüzüne çıkmaktadır. Daha önce gözlerden uzak olan birçok sistemsel sorun, şimdi ortaya çıkmakta ve daha yakından incelenmek üzere gündeme gelmektedir. Bu harika bir şey, bunu kutlayın! Bunu yargılamayın, şimdi pek çok farklı alanda gerçekleşmeye başlayacak olan şifayı kutlayın. Bunu toplu bir şekilde kutlayın, siz insanlar olarak dünyanızın nasıl olacağına karar vermeye başlıyorsunuz. Bu çok heyecan verici! Cinselliğinizi kutlayın çünkü bunu gizlemek veya üzerini örtmek, aşırı resmi ve düzgün olmaya çalışmak sizin ruhunuzu öldürebilir.

Bir süre önce Koruyucu “Perdenin diğer tarafında seks var mı?” diye sorduğunda biz gülme krizine girdik ve şöyle yanıt verdik, “Hayır, aslında yok.” Bizim bu türde bir etkileşime ihtiyacımız yoktur çünkü biz zaten birbirimize bağlıyız. Biz birbirimizin ayrılmaz bir parçasıyız. Ama sizin cinsel haz sırasında deneyimlediğiniz enerji, bizim sürekli içinde yaşadığımız enerjinin aynısıdır. Dolayısıyla siz bunu biraz daha iyi anladığınız zaman, cinsel enerjinizi ve bununla ilgili harikaları da daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Ayrıca, siz beşinci boyut gerçekliğine adım atmış durumdasınız. Siz artık kendinizin çok boyutlu veçhelerini yeniden birleştirmeye başlıyorsunuz. Bunu izlemek ilginç olacak çünkü bir veçhede siz cinsel enerjisi dengelenmiş bir kişi olabilirsiniz. Hâlbuki başka bir veçhenizde, istismara uğramış bir istismarcı da olabilirsiniz.

Kontratlar

Siz insanmış gibi davranma oyununu oynarken, bir zaman çizgisinde, bir kuşak çizgisinde veya hatta bir genetik çizgide, bu bedenlerden birinin içine girersiniz. Siz bunu bir kontratla yaparsınız. Bazılarınız, bilinçli olarak çocukken istismara uğrayacağınız bir deneyimi seçtiniz. Şimdi boyutlar arasındaki duvarlar kaybolmaya başladığı için, diğer boyutlardaki parçalarınızdan güç alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Sevgili Varlıklar, siz kusursuz varlıklarsınız. Ama Dünyada kusursuzluğun var olması mümkün değildir, dolayısıyla sizin kusursuzluğunuzu bu 11 boyuta bölmeniz gerekir. Ve bu boyutları bölen duvarlar incelirken, artık kendi içinizde çok boyutlu iyileşmenin gerçekleşmesi mümkündür çünkü şimdi yapbozun tüm parçalarına sahipsiniz. Sizin ruhunuz kusursuzdur ama kusurluymuş gibi davranmaktadır. Eğer o parçaları yeniden birleştirmeye başlarsanız, hem kendinizi hem de dünyayı iyileştirirsiniz.

Peki, bu neye benzer? Bunu nasıl yaparsınız? Kollarınızı belli bir şekilde çaprazlayıp oturmanız mı gerekir yoksa söylemeniz gereken bir mantra mı vardır? Hayır, Sevgili Varlıklar, bunların hiçbirine gerek yoktur. Belirli bir prosedür yoktur, bilakis siz bunu sürekli hissedeceksiniz. Arada bir aklınıza diğer zaman ve uzay boyutlarından bir fikir gelecektir. Bazen kalbinizde bir heyecan veya bazen de sevgi eksikliği hissedersiniz, bu korkudur, çünkü korkmanız için ortada bir neden yoktur. Birden, sizin diğer boyutlarınızdan birinden bir dalga gelir. Kendinizi bu olasılığa, bu bağlantıya açın ve bu şekilde kendinizi cinsel enerjinizin ışıl ışıl parlamasını sağlayacak bir şekilde yeniden birleştirmeye başlayacaksınız. Bundan hiç kimse korkmayacak. Bunu saklamak zorunda değilsiniz çünkü bu çok heyecan vericidir ve paylaşılması gereken harika bir şeydir. Evet, siz buraya doğru gidiyorsunuz.

Bu sizin cinselliğinizi karıştırmanız veya bir sonraki enkarnasyonunuzda cinselliği nötr biri olarak doğmanız anlamına mı gelir? Hayır, Sevgili Varlıklar, durum bu değildir. Siz çok hızlı, hayal edebileceğinizden de daha hızlı bir şekilde biyo-ışıldamaya geçiyorsunuz. Bu yüzden, artık bölünmelere şimdi ihtiyaç duyduğunuz şekilde ihtiyaç duymayacaksınız. Evet, cinselliği yine deneyimleyeceksiniz ama şimdiki gibi değil. Biyo-ışıldamaya geçiş, sizin artık cinselliğin fiziksel ifadesine ihtiyaç duymayacağınız anlamına gelir. Yalnızca bekleyin, Sevgili Varlıklar, ilk çok boyutlu orgazmınızı yaşayana kadar bekleyin.

Yeniden Birleşmek

İnsanlar birbirinden çok fazla ayrılmıştır. Yalnızca ruhsal deneyiminizde değil ama toplumsal deneyiminizde ve toplumların kuruluş şeklinde de bu böyle olmuştur. Toplumlarda, genç bir erkeğin veya kızın nasıl olmasıyla gerektiğine ilişkin beklentiler vardır ve bu fikirler size damgalanmıştır. Beşinci boyutta artık bu fikirlerin çoğu kabul görmeyecektir. Sizden bu konuya açık ve dürüst bir şekilde bakma cesareti göstermenizi istiyoruz. Gerçekte olduğunuz kişi olmaya cesaret edin ve ruhunuzun açıkça parlamasına izin verin.

Cinsel enerjisi yüksek olan bir genç kız olduğunu hayal edin; bu kız insanların ona belli bir şekilde baktığını fark ediyor. Bu genç kız bunun ne olduğunu anlamadığı veya ne yapacağını bilemediği için saklanmaya çalışıyor ve güzel olan bir şeyi reddetmeyi öğreniyor. Tersini yapmaya çalıştığı halde, ona bu şekilde bakanlara daha da çekici bir hale geliyor. Buna kendinizi açın, Sevgili Varlıklar. Beşinci boyuta daha da fazla girerken insanlığın kaybedecek bir şeyi yoktur. Evrimleşen insanlar yakında cinsel enerji ve bunun nasıl güvenli ve etkin bir şekilde kullanılabileceği hakkında çok daha fazla şey keşfedecekler. O zaman, onun kontrolünden çıkıp onu kontrol etmeyi öğreneceksiniz ki esas büyük iş budur.

Yakında inşa etmeye başlayacağınız yeni toplum yapılarıyla çalışırken bunu aklınızdan çıkarmayın. İnsanlardan herhangi bir şekilde cinsel perhiz yapmalarını beklemeyin çünkü bu her türlü enerjiyi çeken negatif bir vorteks oluşturur. Bunu şu anda gezegeninizde görebildiğinizi umuyoruz çünkü bu inanılmaz bir şekilde gerçekleşiyor. Bu konuya dâhil olan insan sayısı inanılmazdır ve size şu kadarını söyleyelim, sadece o sektörde henüz konunun üçte birden azı ortaya çıkmıştır. Spiral zaman bütün sırların açığa çıkması demektir ve siz hala buna uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Siz spiral zamana atlayarak buna alışmaya çalışırken, gelecek daha fazla şeyler de var.

Artık Sır Olmayacak

Bundan sonra saklanmak yoktur. Özellikle sizi korkutan konularda olayın özü budur. Sevgili Varlıklar, bir zaman gelecek, siz Yuvaya döndüğünüzde, deneyiminizin içinde sizi istismar etmiş olan bir kişiye teşekkür edeceksiniz çünkü bu sizin başka türlü mümkün olmayacak bir şekilde büyümenizi sağladı.

Bu güzel bir ilerleme, Sevgili Varlıklar ve siz bunun içinde inanılmaz bir hızla gidiyorsunuz. Şu anda dünya gezegeninde dişi enerjinin yükselişi çok güçlü ve her ne kadar biraz zaman alacak olsa da, dengelenmeye doğru gidiyor. Bu mükemmel, sessiz bir enerjidir ama çok güçlüdür. Onu destekleyin, ona katılın ve kendi cinselliğinizle gurur duyun. Siz bir ruh olarak busunuz, bir insan değil. Dolayısıyla, sizi bu şekilde en büyük onurla selamlıyor ve size, bu yeni gerçekliğe adım atmanıza yardımcı olması için Yuvayla ilgili bazı hatırlatmalar vermek istiyoruz. Evet, henüz yapmanız gereken ayarlamalar var. Evet, gerçekliğinize katmak için kavramanız gereken yeni düşünceler ve fikirler var. Ama şimdiye kadar harika bir iş başardınız ve biz insanlıkla ilgili büyük umutlar besliyoruz. Gördüğünüz gibi, en iyiler iş başında. Sonraki aşamalara sıra geldikçe, kullanabileceğiniz bütünleştirmeyi ve tüm parçaları nasıl tek bir mükemmel varlıkta bir araya getirebileceğinizi düşünün. Birbirinize saygıyla davranın. Her fırsatta birbirinizi destekleyin ve birlikte iyi bir oyun çıkarın.

Ben eM.
____________________________________________

Merhaba Sevgili Varlıklar,

Ben Merlia’yım ve sizin evrende nasıl bir yansıma oluşturduğunuzu anlamanıza yardım etmek için geldim. Tüm insanlığı kapsayan bir değişim gerçekleşmektedir ve biz bunu heyecanla izliyoruz: her insan ilerliyor. Siz şimdi bir üst seviyeye yükselme ve daha üst bir varoluşun içinde yaşama fırsatına sahipsiniz. Beşinci boyutu da çok daha yüksek oranda demirliyorsunuz, çokları bunun bu kadar kısa sürede mümkün olabileceğine inanmamıştı. Siz sadece birkaç yıldır buradasınız ama bu sizin yaşam tarzınız haline gelmeye başlıyor ve bunu izlemek bizim için çok heyecan verici. Siz programa uygun bir şekilde ilerliyorsunuz. Size söylediğimiz gibi, dişi yükseliyor ama aynı zamanda erkeğin de dengelenmesi gerekli. Evet, bir yandan bu da oluyor, çoğunlukla çok sessiz bir şekilde… Bu aynı zamanda, gerçekleşen her şeyle ilgili toplumsal bakış açılarını da değiştiriyor ki bunu izlemek bizim için büyüleyicidir. Siz şu anda çok hızlı bir şekilde yepyeni bir gerçekliğe adım atıyorsunuz. eM size cinsellik ve bunun harika yönleri ile ilgili bilgiler verdi. Lütfen bunun hepiniz için temel bir güç olduğunu anlayın. Nerede olursanız olun, geçmişiniz ne olursa olsun… Bu sizin Yuvadan beraberinizde getirdiğiniz enerji ve özdür, bunun istediğiniz her an fiziksel bedeninizde ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Birçoğunuz bu konuda ustalaşıyor ve güven kazanıyor. Bu ilginçtir çünkü çoğunuz zaman zaman cinsel enerjinizle ilgili olarak kendinizi incinebilir hissettiniz, bu nedenle bu enerjiyi ifade etmemek için kendinizi kapattınız.

Hoş Geldiniz Zaman Yolcuları

“Onların gözlerine bakmayın!” Ama gözlerine baktığınızda gerçekte ne olur? O zaman olan şey inanılmazdır çünkü ruhlar dans etmeye başlar. Bu yanlış anlaşılabilir mi? Tabii ki ama zamanla bu değişecek ve siz tam şu anda bunun üzerinde çalışıyorsunuz. Siz, Dünya gezegeninde buraya gelmeden önce planladığınız devasa bir değişikliğin tam ortasındasınız. Birçoğunuz, zannettiğinizden daha uzun süredir buradasınız. Bunu okuyan veya dinleyenlerin çoğu, tam bu anda, bu zaman ve uzay kesişiminde burada olmak için zamanda geriye doğru yolculuk yapmıştır. Siz ilerlemenizin bir sonraki düzeyi için, varoluşunuzun bir sonraki düzeyi için kritik parçalara sahipsiniz ve onun için burada olmak istediniz. Şey, bunu başardınız ve şimdi enerji size bağlıdır. Onu alıp bir şekilde köklemek, her biriniz için işe yaramasını sağlamak sizin işiniz olacaktır. Size şunu söylemeliyiz Sevgili Varlıklar, spiral zaman-düşünce sistemi içinde keşfedeceğiniz bir şey, gücünüzün incinebilir olmanızdan kaynaklandığıdır.

Her zaman bunun üstesinden gelmek zorunda kalacağınızı veya bu konuda bir şekilde ustalaşmanız gerekeceğini düşünmeyin. Aslında bir konuda kendinizi incinebilir hissettiğinizde, bunu kendi gücünüze dönüştürme fırsatına sahip olursunuz. Yükselen dişi enerjinin güzel taraflarından biri budur ve yakında, incinebilir hissettiğiniz konularda kendinize güven kazanacaksınız.

Siz beşinci boyuta geçmeyi başardınız ve bu çok çalışma gerektirdi. Şimdi enerjiyi yavaşça köklüyorsunuz çünkü kolektifin tamamı, o temeli bulmakta zorluk yaşıyor. Ama siz ileriye doğru gidiyorsunuz ve biz bu konuda çok heyecanlıyız. Çok önemli parçalarla geri döndüğünüzü bilin. Bazılarınız sadece, tam doğru zamanda bir fark yaratmak için dile getireceğiniz beş sözcükle geri dönerken, diğerleri yeni fikirler, kavramlar veya düşünce yöntemleri getirdi. Belki kendi gerçeğinizi ortaya çıkarmak ve bunun arkasında durmak için yöntemlerle geldiniz ve bunu bu yoğun fiziksel beden aracılığıyla kendi cinsel enerjinizi tezahür ettirerek yaptınız.

Biz size yardım etmek için buradayız, size hangi yöne gideceğinizi göstermek veya size kapılar açmak için değil. Sevgili Varlıklar, artık buna ihtiyacınız yok. Biz size gerçekte kim olduğunuzu hatırlatmak için buradayız. Sizin buraya ne getirdiğinizi hatırlamanıza yardım etmek için buradayız, bunu ister gelecekten getirmiş olun, ister Yuvadan. Her birinize gücünüzü bulup elinize almanız için sesleniyoruz. Bunu kendi incinebilir taraflarınızın içinde bile hissedebilirsiniz, dolayısıyla gerçeğinizi ve gücünüzü yeni bir şekilde talep edin. Artık vakti geldi.

Gezegeninizde dişi yükselmeye devam ederken gerçekleşen dengelenmeyi izleyin. Elinize sağlık, Sevgili Varlıklar. Böylece en büyük onurla sizden birbirinize saygıyla davranmanızı rica ediyoruz. Birbirinizi destekleyin. Birlikte iyi bir oyun çıkarın.

Ben Merlia’yım. Ben cinsel enerjimi gurur ve güçle taşıyorum. Bir ara gelin ve beni görün.

Espavo
____________________________________________

~Kalpleri Birleştirmek~

Barbara Rother

Yine Seyahat Ediyorum

Seyahat edemeden geçen uzun bir süreden sonra yeniden iş seyahatine çıkmış olmak beni çok mutlu ediyor. Birçoğunuz geçmişte, Steve ışık işçileri ailesiyle birebir görüşmek için seyahat etmeye başladığında onun yanında olmama engel olan aile görevlerim olduğunu biliyorsunuz. Sevgili Meg Adamson geçmişte çeşitli etkinlikler için Steve’in Belçika ve Sedona seyahatlerine katılmıştı. Onun varlığı ve Steve’le birlikte paylaştığı bilgiler herkes, özellikle de benim tarafımdan takdirle karşılanmıştı. Onun Steve’in yanında olup ona yardım ettiğini bilmek içimi rahatlatıyordu.

Geçenlerde Hollanda’ya yaptığımız sihirli bir yolculuktan döndük. Gezimize en sevdiğimiz yerlerden biri olan Amsterdam’dan başladık ve burada jet lag etkilerini üzerimizden attık. Ayrıca burada güzel bir teknede, gece muhteşem bir şekilde aydınlatılmış kanalları gezerek romantik bir akşam yemeğiyle 46. evlilik yıldönümümüzü kutlamak da bizi çok mutlu etti. Bu bizim yıllardır yapmayı istediğimiz bir şeydi.

Daha sonra esas hedefimiz olan Egmondnan Zee’ye giderek önce bir günlük bir etkinlik ve sonra da üç günlük bir seminer gerçekleştirdik. Zuiderduin Oteli’nde kaldık. Odamız nefes kesici deniz manzarasına ve ilginç bir köye bakıyordu, burada arkadaşlarımızla birkaç harika restoranda yemek yedik. Steve bu sefer söz verdiği gibi benimle deniz kenarında yürüyüş yapmadı. İşin sonunda o kadar yoğun ve yorulmuş durumdaydık ki ona bu güzel yere sırf sahilin keyfini çıkarmak için geri dönmemiz gerektiğini söyledim.

Bilgimizi bizzat aktarmak bana müthiş bir enerji verdi. İşimizi kendi ev stüdyomuzdan yürütmek de çok keyifli ama ruh ailemizin gözlerinin içine bakmak ve kalpten gelen bu kucaklamaları gerçekleştirmek uzun süredir beklediğimiz bir şeydi. Ev sahibemiz Marjan’ın destek ve sevgisiyle kuşatılmıştık. O hem etkinliklerden önce, hem de etkinlikler sırasında her şeyin mükemmel bir şekilde işlemesi için harika bir iş çıkardı. Onun yardımcıları Yvonne ve Ann işin her aşamasında bizimleydiler.

Hala bu gezinin enerjimi yükselten etkilerini hissediyorum. Bir kez daha Steve’in yanında yer alıp mesajımızı aktarabilmek beni neşeyle doldurdu. Onun gruptan gelen bilgileri aktarma yeteneği beni hala büyülüyor. Bizi bu kadar uzun süre bir arada tutan şey de, benim ona karşı hissettiğim hayranlık ve sevgi. O bir koruyucu!

Bu gezi, benim diğerleriyle kalpten bağlantı kurabileceğim seyahatlerin başlangıcıydı. Gelecekteki maceraları dört gözle bekliyorum. Yüz yüze görüşeceğimiz zaman için bize bir kucaklama ayırın.

Tüm sevgi ve ışığımla,

Barbara

Espavo, Kişisel Güçlenme aracılığıyla Işığın yayılması için çalışan, kâr amacı gütmeyen, farkındalığa sahip bir şirkettir.

Tüm etkinliklerin programını görmek için Linke tıklayın.

Telif Hakkı:
Telif Hakkı 2000 – 2018

Bu bilgi dağıtılmak üzere yayımlanmıştır ve tamamı veya bir bölümü serbestçe kullanılabilir. Lütfen www.Espavo.org sitesini kaynak gösterin.

Işığı yaymaya yardım ettiğiniz için teşekkürler!