Lightworkers at the United Nations

Steve ve Barbara Rother ile Grup, Birleşmiş Milletlerin iki farklı kıtadaki ofislerine beş kez konuşmacı konuk olarak çağrılmışlardır.

Birleşmiş Milletlerde sunulan Öyküler ve Kanal Mesajları aşağıda sıralanmıştır.

Birleşmiş Milletlerde Gruptan gelen bilgileri sunmuş olmak bizi gururlandırıyor. Gruptan gelen ve Birleşmiş Milletlerde sunulan makale ve mesajların listesi aşağıda verilmiştir. BM nezdinde bu konuşmalara ev sahipliği yapan, aynı amaca sahip iki ayrı ve farklı örgüt olup bunların biri Viyana, Avusturya’da, diğeri ise New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezindedir. İşin ilginç yanı, biz onlara söyleyene kadar her iki kuruluş da birbirlerinin varlığından habersizdi.

Viyana’daki örgüt, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisinin çalışanlarından oluşan Ezoterik Cemiyetti. Burada Birleşmiş Milletler bünyesinde UNIDO Endüstriyel Gelişme Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, UNOV ve UCBDO bulunmaktadır (Birleşmiş Milletler bünyesinde kısaltmalarıyla bilinen birçok kuruluş bulunur). New York Genel Merkezindeki örgüt ise daha önce Aydınlanma Derneği adıyla anılan SEAT’tır (Aydınlanma ve Dönüşüm Derneği). Bunların her ikisi de UNSRC Birleşmiş Milletler Personel Rekreasyon Konseyine bağlı örgütlerdir. Bunlar Birleşmiş Milletler çalışanlarına açık olup katılımcılar arasında Delegeler, Bölüm ve Program Yöneticileri, Atom Enerjisi Ajansından Mühendis ve Bilim Adamlarının Sekreterleri bulunmaktaydı. Oldukça farklı kişilerden oluşan bir dinleyici kitlesiyle karşılaştık.

Aşağıda, bu toplantılarda sunulan mesaj ve makaleleri bulabilirsiniz.

ESPAVO!

Steve ve Barbara Rother

Birleşmiş Milletlerde sunulan Öykü ve Mesajlar

Makale: “Grup Birleşmiş Milletlere gidiyor” – Viyana, Avusturya, Mayıs 1999

Mesaj # 1 – Evrensel Enerji – Viyana, Avusturya, Mayıs 1999

Makale: Birleşmiş Milletlerde Kanal Mesajı Almayı Öğretmek

Mesaj # 2 – MU Devleti – Viyana, Avusturya, Nisan 2000

Mesaj # 3 – Üçleme, E Titreşimli Diğerleri – New York, Mart 2001

Mesaj # 4 – Gücü Dengelemek için Sorumluluk Almak – Viyana, Avusturya, May 2001

Mesaj # 5 – Altı Ana Kural, New York – Mart 2002