Hatırlamak için bir sözcük: Espavo

Birçok canlı celsede Grup Amor’un öykülerini anlatmıştır. Öykü Amor’un Mu’da (Lemurya) yaşayan on iki yaşında bir erkek çocuğu olduğu zamanlarla başlar. Grup şimdi bu öyküyü anlatmanın zamanının geldiğini söylüyor çünkü şu anda evrim sürecimizde, Mu günlerine çok benzeyen bir noktada bulunuyoruz.

Öykünün birinci bölümünde, Grup Amor’un yaşamına nasıl adım attığını anlattı. Bu, on iki yaşında bir kız veya erkek çocuğunun, artık sorumlu bir yetişkin olmaya karar verdiğini beyan ettiği bir gelenekti. Mu zamanında yasalar yoktu, insanların bağlı oldukları gelenekler vardı. Bu geleneklerden biri, hayatına adım atan bir kişinin, vakti geldiği zaman geçiş yapmasına yardımcı olacağı, çoğunlukla da kendisinden yaşça büyük bir kişiyi seçmesiydi. Amor, son anda hakkında çok az şey bildiği Etu adlı bir adamı seçti. Etu kadim diller üzerinde çalışan bir dilbilimciydi. İlerleyen aylarda ve yıllarda Amor ve Etu geleneklerin tavsiye ettiği şekilde birbirlerini iyice tanıdılar.

Amor ve Etu bir süre ayrı kaldıktan sonra, bir gün Amor Etu’nun evine çağrıldı çünkü Etu’nun geçiş yapma vakti gelmişti. Etu hala çok genç bir adam olmasına karşın yine de gidiyordu. Amor onun yanına geldi ve o anda iki adam kutsal kontratlarını tamamladılar. Arzu ettiğinin bu olması halinde Amor Etu’ya gitmesi için izin verdi ve rehberlik yaptı. Etu, Amor’u yatağının yanına çağırdı. Amor’a bir hediye vereceğini söyledi. Amor Etu’nun söylediklerini duymak için ona doğru eğildiğinde, Etu ona hediyenin bir sözcük olduğunu söyledi ve bu sözcük ESPAVO idi. Yaşamının son saatlerinde Etu, ESPAVO sözcüğünün Mu’nun kadim zamanlarında nasıl kullanıldığını anlattı. Bu hem merhaba hem de hoşça kal yerine kullanılan bir sözcüktü. Etu Amor’a bu kadim sözcüğü yeniden kullanıma sokmanın vaktinin geldiğini söyledi, çünkü evrim zamanı yaklaşıyordu. Bu sözcük insanların Evrendeki gerçek yerlerini hatırlamalarına yardım edecekti.

Bu sözcüğün tam tercümesi şöyledir:
“Gücünü eline aldığın için teşekkür ederim.”

Sizi bu kadim selamlama sözünü yeniden kullanmaya davet ediyoruz. Şimdi güç zamanıdır ve burada bizimle olduğunuz için size teşekkür ederiz.

ESPAVO Sevgili Varlıklar

Steve Rother ve Grup