If you want to receive an email every time the Beacons of Light is released in Thai, please subscribe to our newsletter.

2019
มีนาคม 2562
การกลับมาของเผ่าพันธุ์ตาใส
มกราคม 2562
เวลาของความรัก
ส่งรักไปให้ทั่วถึง
2018
ธันวาคม 2561
เวลาของการเป็นมาสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ
พฤศจิกายน 2561
รีเซ็ท
ตุลาคม 2561
ความสง่างาม
กันยายน 2561
เพศบำบัดของมนุษยชาติ
สิงหาคม 2561
เวลาที่เป็นเกลียว
กรกฎาคม 2561
ภาพสะท้อนของอลิเซีย
มิถุนายน 2561
Solara ค้นพบโลก
พฤษภาคม 2561
วันที่เวลาหยุดเดิน
มีนาคม 2561
ที่วิวัฒน์ข
กุมภาพันธ์ 2561
บังเอิญ
2017
เดือนธันวาคม 2560
มุมมองที่สูงขึ้น
20 ปีข้างหน้าและความเท่าเทียมกันของหลากมิติ
พฤศจิกายน 2560
ผู้เดินทางในกาลเวลา : เฉลิมฉลองการตื่นขึ้นของพลังแห่งอิสตรี
เดือนตุลาคม 2560
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลง: จากนักวิทยาศาสตร์แห่งหัวใจ
เดือนกันยายน 2560
วงรอบใหม่ : สัญญาใจระหว่างนอรันนาและนิโคไล
เดือนสิงหาคม 2560
โปรยปรายเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่าง
เดือนกรกฎาคม 2560
ปลุกความสมบูรณ์แบบของตัวคุณเอง
เดือนมิถุนายน 2450
สู่การเป็นคุรุด้านจิตวิญญาณ

เดือนเมษายน 2560
ทำบางสิ่งที่แตกต่างไป

มีนาคม 2560
โฟกัสที่สามมิติ
พลังแห่งสตรีเพศที่สูงขึ้น

มกราคม 2560
4 เรื่องใหญ่แห่งการเลื่อนระดับในปี 2560

2016

ธันวาคม 2559
คลื่นที่ถดถอย

พฤศจิกายน 2559
ทางเลี้ยวที่ใช่ (สำหรับคุณ)

ตุลาคม 2559
ความทรงจำจากที่ๆเราจากมา

เดือนกันยายน 2559
เคลื่อนตัวไปบนระลอกคลื่นสู่ปี 2560
ที่แห่งใหม่ที่มนุษย์จะไป

กรกฎาคม 2559
จงรับผิดชอบต่อความสุขของคุณเอ

กรกฎาคม 2559
ชิ้นส่วนปริศนาบนกระดานเกม

มิถุนายน 2559
ข้อมูลปัจจุบันของดาวโลก
ภาพรวมสำหรับผู้ทำงานแห่งแสงสว่าง

พฤษภาคม 2559
90 วันแห่งความทรงจำที่กลับมา
การกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตนเอง

เมษายน 2559
พ้นจากคลื่นแห่งการตอบโต้

มีนาคม 2559
เสียงเพรียกมายังครอบครัว E
การรวมตัวกันของผู้ทำงานแห่งแสงสว่าง

กุมภาพันธ์ 2559
ฝึกฝนความเป็นมนุษย์
เปลี่ยนโลกด้วยความรัก

มกราคม 2559
วันแห่งการสร้างความตระหนักรู้
สมดุลใหม่ระหว่างจิตวิญญาณและมนุษย์

2015

ธันวาคม 2558
เติมเต็มแสงสว่างที่ขาดหายไป
เวลาแห่งความหวัง

พฤศจิกายน 2558
ทางเลือกหลากมิติ:
เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเลือก

ตุลาคม 2558
ยุคแห่งสาม
ท่วงทำนองใหม่ของไตรภาวะ (Triality)

กันยายน 2558
จงคล้อยตามไปกับมัน
ความไม่พึงพอใจใจอย่างใหญ่หลวง

สิงหาคม 2558
จดจำเรื่องราวของคุณ
บอกเล่าความทรงจำที่มีต่อที่ที่จากมา (บ้าน)

กรกฎาคม 2558
การโน้มน้าวอย่างมีนัยยะ
ดาวแคระเซเรสและพลูโต

พฤษภาคม 2558
ดนตรีจากบ้าน
จังหวะของชีวิต

เมษายน 2558
การผสมรวมกันของโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในมิติต่างๆ
หรือก็คือแมทตริกซ์มุมฉาก

มีนาคม 2558
คลื่นพลังงาน

กุมภาพันธ์ 2558
เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรัก

2014

ธันวาคม 2557
รอบ 26,000 ปี
การดำรงอยู่ของโลกในรอบต่อไป

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]