ноември 2010

ЕВОЛЮЦИЯ НА МАТЕРИЯТА
Промяната на нашата въглеродна основа

 

 

 

 

 

Портали между измеренията

Поздрави от Къщи!
Енергията в тази стая току-що се промени, защото се отвори портал между измеренията. Повечето от вас са го почувствали в момента, в който енергията се вдигна. Това се усеща като разширяване на пространството и продължава известен период от време.  Всеки път, когато си помислите за някой починал човек или за нещо от другата страна на воала, на момента се отваря пространствен портал и душите идват при вас. Те имат достъп до вас всеки момент. Вие сте изпитвали това по време на цялото си съществуване на земята, но в момента някои признаци се променят. Вашата чувствителност сега е много по-голяма, така че вие ще  възприемате този вход към небесата на други нива и ще се научите как да го боравите с него. Този портал се използва в момента от огромно количество вселенски същества, които наблюдават какво се случва на планетата Земя. Възлюбени, не е съществувала дори мечта, дори една искрица мисъл, че човечеството ще стигне толкова високо на сегашния си етап на еволюция. Всъщност, вие се придвижихте толкова много дори само през последните седмици, че някои от вашите стари системи вече не ви прилягат. Нещата, които са били много важни за вас вече не ви засягат по същия начин, защото вие буквално сте се придвижили по-бързо дори от собствените си най-грандиозни мечти.
Поради тази причина всяко създание във вселената е било предупредено за онова, което се случва с вас и много от обитателите й могат да се придвижват през измеренията, за да бъдат тук и да помагат. В момента има много същества, които искат да ви асистират да извършите този преход, тъй като вие вече сте толкова близо. Знайте, че  подобно преминаване никога не е било реализирано преди. Такъв скок – по начина, по който вие го правите, никога не е бил осъществяван досега в която и да било вселенска игра. Ето защо вие имате цялото  въодушевление и визия пред себе си. Може би ще се почувствате малко дискомфортно като си представите, че сте наблюдавани всяка секунда от всеки ден. Как ли се представям? – ще се запитате.
Какво означава това за мен? Вие дори не сте знаели за тези неща доскоро, а сега разбирате, че повече не могат да съществуват никакви тайни. Никога. Започнете да свиквате да живеете в подобно обкръжение, защото това е работата, която всички предстои да свършите сега. Работа е, защото сте се придвижили по-скоро отколкото дори сами сте очаквали. Работа, но и радост. Макар и да ви коства известно усилие да се хармонизирате с тези нива, ние ви казваме, че вие ще обикнете това обкръжение и че това ще ви доведе до вкъщи по-бързо, отколкото сте с