декември 1999
Семейството на Архангел Михаил
Кръговете на светлината

 

В самото начало Групата не казваше нищо за призхода си. Когато за първи път започнах да осъществявам ченълинг, хората ме предупредиха, че трябва със сигурност да знам кой изпраща информацията. Казваха ми, че ако източникът не се идентифицира, това би означавало, че те принадлежат на тъмната страна. Ето защо аз своевременно зададох три въпроса: “Кои сте вие? Как се казвате? Откъде сте?”

Те се върнаха с незабавен отговор, който звучеше така: “Ти зададе три въпроса и ние ще ти дадем три отговора: Това не е твоя работа, това не е твоя работа, това не е твоя работа”. След това чух благия нежен смях, който се научих да обичам толкова много. Известно време стоях слисан и спомняйки си съветите, осведомих тези същества, че няма да предавам посланията им, ако те не се идентифицират. В отговор ми казаха нещо, което никога няма да забравя. Те казаха “Ние уважаваме изборите ви” и с тези думи си отидоха. След като няколко дни на мястото, където преди се намираше сърцето ми, зееше празнота, аз се обърнах към тях и ги помолих да възобновим общуването. В същия момент те се появиха в очакване и аз отново се усетих цялостен. Все още колеблив, аз ги попитах защо не искат да ми кажат кои са. Отговорът бе: “Ние искаме да различиш информацията заради любящото сдържание на самото послание, а не заради някакъв етикет, поставен върху него. Това е различаване и представлява първото средство на новата енергия”. След това ми дадоха напътствие за използването му. Казаха: “Ако запулсира по нишките на сърцето ти, приеми я като своя. Ако има нещо по-слабо, пусни го без отсъждане, защото то просто е поставено там за някой друг”. Те продължиха като ми обясниха, че щом вярвам, че има “Лоши”, какво ме кара да мисля, че те няма да кажат, че са “Добрите”. Аз се засмях и връзката между нас започна наистина да се развива.

Излишно е да се казва, че се въздържах да задавам много въпроси за произхода им, но от време на време наистина успявах да вмъкна нещичко. Те ми казаха, че никога не са се въплъщавали на Земята, но обичайният отговор, когато молех за повече информация, бе мълчание. Изминаха няколко месеца на послания, преди да използвам случайното обръщение “групата от същества точно над рамото ми”. Тогава за първи път ги нарекох “Групата”. За моя изненада те харесаха обръщението, защото не съдържаше много мистицизъм. Но все още винаги, когато ги питах, не казваха нищо за произхода си.

Измина се около година и те ме изненадаха. Докато записвах едно от посланията, Групата каза почти без никаква връзка: “Сега ще ти кажем нещо, което ти вече знаеш. Ние сме от семейството на този, когото ти би нарекъл Архангел Михаил”. Не бях много сигурен какво имат предвид, но мога да ви уверя, че в момента, в който го казаха, разбрах, че е вярно.

По-нататъшно обяснение за произхода си те ми дадоха по време на ченълинг на живо в Чалрстон, Западна Вирджиния. Там направо казаха, че са от така известния ни Ангелски свят. След това този въпрос не се дискутираше, докато не се озовахме на ченълинг на живо на Обединените Нации във Виена, Австрия. По време на този ченълинг те няколко пъти споменаха семейството на Архангел Михаил. Мога да ви кажа, че от вътрешността на главата ми тези думи резонираха много дълбоко в мене. Няколко дни по-късно, на друг жив ченълинг във Виена, те говореха, че на това физическо място семейството на Архангел Михаил има портал на Земята. Въпреки че не казаха много повече, те го споменаха няколко пъти по времена този ченълинг. По-късно през същата година аз осъществявах ченълинг на живо в Канкун, Мексико. Там те споменаха, че на това физическо място семейството на Архангел Михаил има портал в океана.

Получих много имейли от хората, тъй като Групата говори с едни и същи думи на много хора с различно ниво. Някои от тях бяха много развълнувани, защото усещаха, че знаят коя е Групата. Чух, че са сириусианци, плеядинци, арктурианци, че са Сивите и още няколко названия, които дори не мога да произнеса. Интресното е, че аз наистина повече дори не задавам този въпрос на Групата. Те ми говорят от дълбината на собствената ми глава и за мен това е достатъчна идентификация. А сега те като че ли са готови да попълнят някои от празнотите.

 

Поздрави от Дома.

С всеки изминал момент времето ни с това специално струпване на души става все по-ценно за нас. Изборите ви на Игралното поле на Свободния Избор, са окончателен израз на енергията на Създателя в завършената й форма. Изборите, които сте направили, играейки вашата Игра, позволяват посоката отново да се измести към Единството. Желанието ви да играете Играта по този начин, отвъд воалите, които не ви позволяват да видите истинската си природа, се цени повече, отколкото можете да си представите. Ние ви обичаме толкова много поради желанието ви да достигнете по-висшите истини, дори и когато се съмнявате в себе си.

Помнете, че във вселената има много очи, които наблюдават всеки ваш избор. Дори когато се чувствате така самотни и отчаяни, около вас има мнозина, които с готовност споделят болката ви. По този начин те могат да станат част от Играта, изместваща реалността на всичко-което-е. Тези около вас са много повече, отколкото можете да си представите. Ако можехте да видите подготовката, необходима за устройването на толкова много същества, лесно бихте разбрали колко значими сте наистина. Ето защо толкова често ви насърчаваме да се отнасяте към другите с уважение, понеже всички вие върху Игралното поле сте много по-важни, отколкото можете да видите.

Големият магьосник на времето току-що наклони пръста си, посочвайки че сега трябва да бъде разкрита повече информация за истинската ви природа. Искаме да ви говорим на това събиране на семейството, наричано от вас Архангел Михаил. Ние сме представители на това голямо семейство. Дори когато произнасяте думата, тя отеква дълбоко в цялото ви същество. Това е вибрацията на семейството, с което сте силно свързани.

Виждали сме, че настъпва голямо объркване, когато се опитвате да приложите човешките черти към духовните неща, така че ще ви дадем още обяснения, за да ви помогнем да си припомните това, което вече знаете. Това, което наричате Архангел Михаил, не е просто отделна същност, а съвкупност от енергии, които образуват отделна вибрация. Ето защо ви го описваме като семейство. Въпреки, че броят варира непрестанно, семейството, което наричате Архангел Михаил, всъщност е колективната вибрация на 144 000 души от тази страна на воала. Отделната вибрация се образува за постигането на определена цел и всичко, което се привлича към тази вибрация, е свързано с тази цел.

Кой е Михаил?
Този, “който е като Бога” е отделен Архангел, познат ви като Михаил. Най-великият от войните постоянно се е борил за правото да спре всички войни. Последната битка сега предстои, тъй като човечеството взима решението да използва мечовете си за по-висши цели. Първоначалната битка е тази, когато Ангелите започнали да мислят, че са по-висши от хората, които наблюдават. Това било погрешно насочване на енергията и именно Михаил твърдо стоял зад убеждението, че за да си истински силен, непременно трябва да станеш отворен и уязвим. Михаил бил този, който извадил меча си, за да отстоява твърдо своята собствена истина и заявил верността си към Светлината. Това задвижило вибрацията на семейството, тъй като мнозина последвали примера му. Тази вътрешна сила преобладава дори и днес, тъй като все повече хора започват да носят собствената си сила и твърдо да отстояват собствената си истина. Това е истинската сила на “Воина на Светлината”, който ви е известен като Архангел Михаил. Днес семейството на Михаил е на предната линия на вашите вибрационни промени, защото встъпвате на следващото ниво от еволюцията си като духове.

Камъчета в езерото
Вземете малко камъче и го хвърлете в езеро. Ще видите вибрационни кръгове, които тръгват от центъра навън. Това, което сте направили с това действие е, че се сте въвели вибрацията на задвижения камък във вибрацията на водата. Вибрационните кръгове, тръгващи навън, представляват енергията на движещия се камък, усвоена от езерото.  Това наподобява вселенския енергиен поток, стремящ се към баланс чрез съчетаване.

Разберете, че първичвана вибрация на камъка продължава да съществува, докато той вече е на дъното на езерото. Истината е, че въвеждането на този камък завинаги променя цялата всеобща вибрация на езерото.

Сега вижте ефекта върху водата, ако хвърлите в нея няколко камъка, за да се обединят по едно и също време. Виждате много кръгове по водата, които започват бързо да се разширяват и да се пресичат един друг, като се преплитат в стремежа си да бъдат част от цялостта на езерото. Всеки върви по своя път, като се стреми да се хармонизира, но сега го виждате да пресича пътя на другите енергии в същото търсене. Именно от този рисунък на взаимопреплитащи се кръгове ще започнем да описваме семейството, известно ви като Архангел Михаел.

Наследството на семейството на Архангел Михаил
Това семейство е семейство на избора. Може да се родите в него, може то да бъде избрано по време на Играта, но да се остави и поддържа тази енергия винаги е въпрос на избор. Членовете на това голямо семейство никога не могат да се оттеглят от конфликта между светлината и тъмнината. Те са избрали да бъдат на острието на промяната във всички сфери. След като е направена стъпка, за да се заеме място на служител на Светлината, човек се свързва с вътрешната им сила. Много рядко е възможно да се отмени посоката след това свързване. Всичко върху Игралното поле се управлява от свободен избор и поради това е възможно да се тласнеш в друга посока. Но това не става даром. Да обърнете гръб на по-висшата цел означава неправилно насочване на енергията и бързо изчерпва енергията ви. Да откажете да приемате в сърцето си това, което сте избрали като ваша най-висша цел, ще има негативен ефект върху тялото и по-висшия ви Аз. Единствената възможност да се остави семейството и неговата цел е да се избере друго семейство. Това е възможно, тъй като повечето принадлежат на няколко семейства едновременно, но все пак твърде рядко се осъществява. Болшинството от вас ще се стремят да извършат работата на това семейство – да осъществяват своята собствена работа и да създават договори за План Б.

Посланиците от Дома
Още веднъж ви казваме, че има същества на специална служба пряко към Архангелите. Тези посредници си взаимодействат върху Игралното поле с указанията пряко от Дома. Това са “Ангелите”, които виждате да посещават Играта, давайки водачество и помощ. Те ви се яввяват само във форма, която системата ви от вярвания ще приеме. Ето защо мнозина изобщо не ги виждат. Те са специални същества, които действат от центъра на божествената стълба. Познавате ги с много названия. Те са велики същества и ако им направите място, винаги ще са налице, когато най-много се нуждаете от тях.

Йерархията на Дома
Представете си голям кръг в центъра на Небето. Сега вижте малко по-малките кръгове, които припокриват оригинала и поддържат цялото. Това са другите Архангели. Те са много повече, отколкото ги представят писанията ви. Сега вижте многото по-малки кръгове, които поддържат и предлагат малко по-различни цели от основния по-голям кръг. Това е най-простият начин да разберете Йерархията на Дома. Именно там множество семейства взаимно се поддържат в една обединена цел. Най-големият от тези кръгове е семейството на Архангел Михаил. Това е семейството, което притежава енергията за цялата по-голяма цел на Небето. Ние много пъти ще споделим с вас тази всеобща цел, но все пак свойствата на воала няма да ви позволят напълно да схванете смисъла. Целта на целия ангелски свят е да уважава и поддържа тази част от нас, която сте вие. Това беше в основата на експеримента на Луцифер, тъй като тук махалото на напредъка бе отклонено твърде силно на една страна, позволявайки ни да опрделяме много ясно насоката и намеренията си.

Подобно на раздвиженото езеро, където енергийните кръгове се съчетават в цялото, ние ви молим да си представите множество припокриващи се кръгове. Семействата на ангелите приличат на това, което наричате разширени семейства върху Игралното поле. Никой никога не е ограничен към едно семейство. Обикновено душата е част от няколко семейства едновременно. На местатат където кръговете се припокриват, човек е член на всички представени семейства. В тези случай ще чувстване естествено влечение към целите на всички семейства. Това може да причини объркване, тъй като върху Игралното поле вие предпочитате в даден момент да се отнасяте само към една цел. Ние ви казваме, че лесно ще се приспособите към новите пътища.

Ангелската Цел – Семейно Дело
Много пъти сме молени да опишем природата на Ангелските семейства. Сега човечеството е достигнало до достатъчнто високо ниво на вибрация, за да приеме някои от основните истини. В света на Ангелите има много семейства. Това, което познавате като ангели, са посланниците, които носят най-висшата енергия, достъпна за човека. Те ви се представят по начин, който можете лесно да разберете. Те се намесват в Играта ви по ваша покана, като само носят напътствия от Дома. Те работят много близко с водачите ви, помагайки им да ви свържат с по-висшия ви Аз. Това, което познавате като Архангели, са всъщност предназначенията на семействата. Всеки Архангел или семейство има цялостна вибрация, която изразява определена цел. Не е случайно, че наричаме партньора си от света на хората с титлата Пазител на Меча. Той е поддържал ролята си еони от време и сега отново я играе. Ще ви кажем, че също не е случайно, че Архангел Михаил винаги се изобразява с меч. Защото на вашата Игрална дъска мечът символизира истина и сила.

Енергията, известна като Архангел Михаил, е играла важна роля в началото на Играта, когато той е заслужил статуса на Архангел и водач на ангелите, останали верни на Светлинта по време на експеримента на Луцифер. Цялото семейство на Архангел Михаил носи в някакъв вид титлата “Воин на Светлината” в резултат на първите дни на Играта. Сега крайните времена на писанията и последните дни на Играта са пред нас и пак ще трябва да се направи избор. Именно това призова така силно към действие семейството на Архангел Михаил. Това са времената върху Игралното поле, когато трябва да говорите вашата истина и да държите високо меча си, за да може човечеството да върви към еволюция, а не към угасване. Това са качествата и висшата цел на семейството на Архангел Михаил.

Силата е качеството, което е необходимо, за да се пробуди Игралното поле на Свободния Избор за по-висшата истина. Именно по тази причина семейството на Архангел Михаил е на най-предния план в процеса на пробуждане. В това семейство ще намерите мнозина, които са Майстори Лечители. Събуждането на човечеството започна с пробуждането на Лечителите, необходими за повторното обединяване на цялото. Следващото ниво на пробуждане ще бъде улеснено от многото лечители, които ще се преместят на следващото си ниво на учителска дейност. Има и Майстори Лечители, които не са в това семейство, но болшинството резонира с неговите вибрации. В Играта ви ще стане ясно, че това е така да се каже “семейно дело”. Да се научиш първо да лекуваш себе си, да владееш по-висшите вибрации, означава да се придвижваш към силата и да поддържаш истинската си мощ, докато си в биологично тяло. Това напредва с втората вълна на сила, осъществяваща се сега на планетата. Това е предизвикателство за човечеството, защото дълго сте играли без нея. Овладяването на силата ще ви върне към истината за вашите сили в творението. Именно единението с тази сила ще въздейства на сътворяването на Небето върху Земята.

Свързване на Кръговете на Светлината
Михаил е кристално чиста вибрация с такава сила, че мнозина са привлечени към нея. Семейството, известно като Михаил, е енергията, която обединява много кръгове на Светлината. Това, както и всичко, е такова на Небето, каквото е на Земята. От началото на посланията ви говорим колко е важно повторното обединение на духовните семейства за процеса на пробуждането ви. Това е действието, което най-бързо издига собствената ви вибрация с придвижването ви към по-високи нива. Това е в ход и от тази страна на воала. Многото кръгове на Светлината отново търсят обединение. Това е движение към съзнанието за единство, изпитвано сега от човечеството. За да могат кръговете да се свържат на Небето, те трябва да се свържат върху Игралното поле. Това се улеснява, когато членовете на това голямо семейство на Игралното поле стигнат съвместно до намерението да вървят напред.

Центрове на Светлината… Споделена Мечта
От Дома тръгна призив обединението на тези кръгове на Светлината да започне на много нива. Като част от това семейство, мнозина от вас чуха този призив и наложиха човешката си интерпретация  върху него. Имате мечти за Центрове на Светлината, които наричате също Лечителски Центрове. Мечтата, така, както се интерпретира, е да се създадат места, където всички могат да се събират и да споделят учение, лечение и Светлина. Казваме ви, че тази мечта е интерпретация на висшия призив от Дома да свърже Кръговете на Светлината. Много са се опитвали да създадат Центровете на Светлината, само за да разберат, че не са подкрепени. Някои от вас са се разочаровали в опитите си да създадат това, за което в сърцето си знаят, че е истина. Има нещо, което липсва в някои от човешките ви интерпретации на тази идея. Това е съвместното призоваване на Кръговете на Светлината. Моля припомнете си, че нози първоначален призив беше за свързване на кръговете на светлината и връщането им към взаимно припокриващи се връзки. Независимо от чистотата на намерението, когато сте почнали да изграждате тези центрове, ако осъществяването не е включвало свързване с други хора със същите мечти, то не е било подкрепено. Толкова често ви виждаме да свързвате тази мечта с определено физическо местоположение. Физическото местоположение ограничава разширяването на кръга и често окастря мечтата. Разберете най-напред, че мечтата е да се свържат Кръговете на Светлината, известни ни като семейства с ангелско предназначение. Въплъщаването на този по-висш аспект на първоначалния призив ще създаде необходимата подкрепа. Осъзнайте, че независимо, че има физическо местоположение, то не е истинския център. Около онези от вас, които имат тази мечта, се завърта този Кръг на Светлината. Дайте място на многото хора със същата мечта, за да споделите ресурси, идеи и информция. Направете място, за да могат многото първоначални духовни семейства отново да се намерят и обединят. Нека първото ви намерение бъде да създадете Център на Светлината, за да подпомага обединителния процес върху Игралното поле; не само да свързва другите със Светлината, но и многото Кръгове един с друг. Това ще подпомогне първоначалния призив и ще намери пълна подкрепа в осъществяването. То също така ще допълни кръга от нашата страна на воала. Както Долу, Така и Горе.

Време е
Всички чакахме търпеливо, докато Големият Магьосник на Времето държеше пръста си във въздуха. Сега пръста му се наклони, посочвайки, че е настъпило времето за най-възвишената ви работа. Молим ви да не отивате твърде далече, търсейки най-висшите си цели, тъй като през повечето време те лежат право в краката ви. Не се безпокойте твърде много, ако не сте уверени къде е пътят ви. Старайте се да видите кристалите по пътя си, който ще ви отведе до най-висшата ви проява като дух в човешка форма. Това са кристалите, които вие сами сте поставили тук, когато сте планирали идването си. Тези кристали носят вибрацията на Дома и служат, за да ви напомнят за неговата истинска радост. Знайте, че сте ги поставили добре и те ще се появят като направите първата стъпка към истинската си радост. Дръзнете да мечтаете най-висшите си мечти и пристъпете към тях. Времето е дошло.

Дарът на Архангел Михаил… Вашият Кристал на Архангел Михаил
Енергията, смелостта и силата на това семейство винаги е с вас. Скоро ще предприемете стъпка към по-висша вибрация. Повечето ще стигнат до тази специална стъпка при следващите ни срещи. Засега просто знайте, че това е стъпка в “Свръхсветлината”. Това ще започне, когато всички портали на семейството се отворят и свържат. За да се подготвите за това, ви молим съзнателно да носите вибрациите на това семейство през цялото време. Дарът на Архангел Михаил е малък кристал, който да носите със себе си, съдържащ тази свещена вибрация. Този кристал скоро ще дойде при вас, ако вече не се е появил. Това ще бъде дар от любим или може би от учител. Навярно ще разберете, че винаги сте притежавали специален кристал, но не сте знаели неговия смисъл. Той може да се търкулне от скалата на брега, като минавате наблизо. Отворете му и му позволете да ви открие. Когато се свържете с него, моля ви отделете малко време и съзнателно го заредете с вибрацията на семейството на Архангел Михаил чрез специална церемония. Това е хармонизиране на духа, носещ вибрацията на Архангел Михаил, с кристала на Земята. Така започва процеса на физическото слизане на Небето на Земята. Носете гордо този кристал, защото вашият “кристал на Архангел Михаил” ви помага да балансирате енергията си и да отстоявате твърдо собствената си истина. Ако почувствате съмнение, загубите пътя си или просто се нуждаете от напътствие, извадете кристала на Архангел Михаил и получете отговора от собственото си сърце. Носете го винаги със себе си и го използвайте съзнателно, защото така приближавате Дома към своята страна на воала. Това е физическа проява на завършването на кристалната решетка и знак за Децата с Кристална Вибрация да започнат своето изкачване върху Игралното поле.

Другата половина на задачата
Да приемете и да носите своя кристал е само половината от задачата ви. Молим ви, след като сте го получили, да дадете поне три други такива кристали. Вземете вашия собствен кристал и го поставете в океанска вода заедно с кристалите, които ще подарите. Направете това през нощта и ги извадете от солената вода с церемония, подобна на предишната, отпечатвайки в тях вибрацията на семейството на Архангел Михаил. Дайте тези подаръци на специални членове на семейството в рамките на собственото ви духовно семейство. Обяснете целта и начина на ползване на тези дарове на Небето и Земята. Възложете им също задачата да разпространяват вибрацията на Дома, като подаряват на други кристалите на Архангел Михаил. Скоро ще бъде достигната критичната маса, защото броят на кристалите, носени на Земята, ще достигне броя на кристалите, носени тук на Небето. Както Горе, така и Долу. Така ще започне следващото създаване на Дома от вашата страна на воала като хармонизиране на Небето върху Земята.

Групата на деветимата
От самото начало на посланието се въздържаме от подробно обяснение на произхода на тази Група на деветимата. Човешкото обяснение на твърде високите идеали често е изкривено. Има въображаемо духовно съревнование върху Игралното поле, което не съществува. Тази човешка особеност отнема много от стойността, която можете да получите от самата информация. Сега искаме да ви кажем малко повече за това кои сме ние. Ние сме тези, които дават инструкциите на ангелите посредници, движещи се между вас. Тази група е поредица от девет взаимосвързани кръга в самия център на най-големия кръг, известен като Архангел Михаил. Казваме ви това, не защото искаме да бъдем поставени високо върху някаква въображаема стълба, а защото наистина искаме ясно да чуете следващите ни думи. Най-голямата ни чест е да ви бъдем в служба, за да ви помогнем да си припомните вашето великолепие. Вие печелите Играта и за нас е чест да бъдем ваше семейство. С най-голямото си уважение и любов ви молим да се отнасяте един към друг и към самите себе си с уважение и почит, да се грижите един за друг и да играете добре заедно. – – – – Групата

 

I have a tradition that I always travel with my hat. That silly hat is often seen in the pictures on the web site and I often use it to cover my eyes if I sleep on an airplane. On top of my favorite hat is a small medicine bag. That bag has small garnets in it. Garnets are my birthstone. From the beginnings of my travels with this work, I have worn that hat. In each new place I travel, I take a garnet and exchange it for a small stone, which I then carry in the bag on my hat. It has been a wonderful tradition that the Group suggested several years ago. It illustrates the blending of vibrations that the Group says is the Universal energy flow. Recently, while showing this bag to a very special person in Holland, the Group told me to give him a special crystal I was carrying in my bag. This crystal was very clear and called a Herkimer Diamond.

The day after proofreading this message, Barbara had lunch with a dear friend Morgan. Barbara returned that afternoon to show me a present that Morgan had given her for her birthday. It was a beautiful crystal on a necklace. Barbara then gave me a gift. She said it was to replace the crystal I gave away in Holland. Her gift was a beautiful Herkimer Diamond to replace the one that I gave away. The moment she gave it to me I recalled the words of the Group from the message I had just written. “The Gift of Michael is a small crystal that you carry with you that holds this sacred vibration. This crystal will come to you soon if it has not been with you already.” In that moment I knew we both had been given our “Michael crystals.”

The year 2000 is now at hand. This is a very special time and a time to renew our intentions and focus on Plan B. Here is our Plan B for this new century: “The Circle of Light known as Lightworker will now focus on connecting the many Light Centers on a global basis. We will create space for this connection on the web sites and also in our seminars. We will make space for others to find each other and share ideas, resources and support in facilitating the Light. It is time.”

And so it is – – –

From the heart of the family of Michael, we wish you all a very joyous beginning in this new century. May your path be well lit and full of passion. Barbara and I wish you the most magical holidays ever. Expect a miracle. May all your dreams come true as we all bring this grand family together once again.

Welcome Home

Steve & Barbara Rother

 

Copyright Notice:
Copyright 1999 Steve Rother. This information may be freely disseminated in whole or in part provided that there is no charge for the information and provided that this notice is attached. When using an edited or partial version of this material please clearly state that this is an edited version and refer the reader to the full original version at http://www.espavo.org/beacons/. Thank You for helping us spread this Light.

If this information resonates with you and you would like to read more from Steve & the Group you can do so at the web site address: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Private Re-member sessions with Steve and the Group are also available at http://www.espavo.org/beacons/private.shtml