En affirmation för bemästrande av andlig utveckling.

Vi tror

Vi tror, att vi är andar, som spelar ett spel i en mänsklig kropp och som sådana har vi svårt att komma ihåg vilka vi är och varför vi är här.

Vi tror, att vi alla är förenade i anden, men låtsas vara separata från varandra när vi alla i själva verket är en del av varandra. Dennapåhittadelekar om att vara separerade från varandra, följer naturens gång på Jorden och är ett av de svåraste kapitlen i att vara människa.

Vi tror på den kreativa förmågan hos den mänskliga anden och som en mäktig kraft i universum. Nu när människan tar stora steg framåt i evolutionen, är det viktigare än någonsin att hålla kvar sin verkliga styrka som skapare i mänsklig form.

Vi tror att vi befinner oss i en snabb utvecklingsfas av evolutionen, som saknar motstycke i alla evigheter. Att denna evolution orsakar oerhörda förändringar vad gäller mänskliga betingelser, som leder oss alla mot ett tillstånd av oöverträffat mänskligt bemästrande.

Vi tror att vi utvecklas, inte för att stiga uppåt utan för att stanna på Jorden i en högre vibrationsform.

Vi tror att kärlek är det högsta uttrycket – eller den del av oss själva, som vi kallar ande – och när vi uttrycker kärlek i någon form, vitaliserar vi vår egen ande.

Vi tror på väven av kärlek, ett rutnät skapad av människohänder och som förenar alla hjärtan på alla dimensionella nivåer. Denna kärlekens väv tillåter oss att kommunicera med varandra och stärker de hjärtförbindelser vi har med varandra.

Vi bjuder nu in dig till att förenas med väven av kärlek

Vi anser att ansvar balanserar makten. Genom att hitta vägar till att utöka ditt ansvar inom något område, så ökar likaså din skapande makt inom detta område i den nya energin. Att ta ansvar för den egna lyckan är vårt första betänkande.

Vi tror på begreppet mänskliga änglar, som ett nästa steg i evolutionen och att göra åtaganden, som berör ett annat liv med vår gudomlighet, när det gyllene tillfället dyker upp.

Vi tror

Vi tror på magi

Vi tror på magin inom dig

Denna affirmation används i alla VirtualLights sändningar, som en bekräftelse av vår hängivenhet till att sprida Ljuset på planeten Jorden.