(επιστροφή στον πίνακα με τις απαντήσεις του Μαντείου)

Ερώτηση στο μαντείο #4 (11/03/2013)

Ποια είναι η οπτική σας  για το πώς θα δημιουργήσουν οι άνθρωποι εισοδήματα στο μέλλον; Ποιοι τομείς στην ζωή μας θα γίνουν το επίκεντρο ώστε να προσφέρουν τα προς το ζειν; Με ποιον τρόπο θα αλλάξουν τα επαγγέλματα;

 

Απάντηση από το Μαντείο:

Η τρέχουσα οικονομική κρίση αποτελεί μια διαδικασία μετασχηματισμού, η οποία θα βοηθήσει τους ανθρώπους να απελευθερώσουν την ταύτισή τους με τον υλικό κόσμο. Σιγά-σιγά οι άνθρωποι αρχίζουν να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο  εκτιμούν την ελευθερία ή το να βρίσκονται με τις οικογένειές τους κι επιλέγουν τις δουλειές τους ανάλογα. Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος του χρήματος και το εισόδημα, αλλάζουν.

Το πάθος είναι το κλειδί για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν εισόδημα στο μέλλον. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν να δουλεύουν με την βάση στήλης της καρδιάς, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αλυσιδωτές επιπτώσεις στους άλλους ώστε να βγουν από την κατάσταση επιβίωσης.

Το τωρινό σύστημα ανταλλαγής χρόνου με χρήμα μεταξύ εργοδοτών και υπαλλήλων, θα δώσει την θέση του σε ένα σύστημα ίσης ανταλλαγής ενέργειας όπου ή κάθε πλευρά θα παρέχει στην άλλη ακριβώς αυτό που εκτιμά. Το νέο σύστημα θα προσφέρει περισσότερες επιλογές και ευελιξία.

Θα δημιουργηθούν σχολεία τα οποία θα ενδυναμώνουν και θα βοηθούν τους μαθητές στο να συνειδητοποιούν και να υλοποιούν τις μοναδικές τους δυνατότητες σ’ αυτήν τους την ενσάρκωση και οι αγορές/εργοδότες θα αντιδράσουν ανάλογα.

Τα επαγγέλματα θα αποτελέσουν πηγή εισοδήματος με χαρά, πλούτο και υγεία. Όλα τα επαγγέλματα θα τιμώνται ισότιμα.

Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για:

…Να δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα στον τομέα τη πνευματικότητας, καθώς οι άνθρωποι θα κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη να φροντίζουν την ψυχή και το σώμα τους

…Περισσότερους ανθρώπους να κινούνται προς τον τομέα της φροντίδας, της γαλούχησης, της θεραπείας και των πρακτικών τεχνών, με την επανεμφάνιση των παραδοσιακών μεθόδων μαθητείας

…Ανθρώπους που θα  αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για το άμεσο περιβάλλον και την δουλειά τους

Υπάρχει ακόμα δυνατότητα για ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα απελευθερώσουν όλες τις ετικέτες των επαγγελμάτων τους και απλά θα δημιουργήσουν όλα όσα χρειάζονται μέσω της εμπειρίας και της συνεργασίας σε επίπεδο ψυχής, ώστε να χτίσουν μια νέα Γη. Με αυτή την οπτική, δεν υπάρχει πια ανάγκη αποζημίωσης, φόρων ή λογαριασμών. Το εισόδημα θα γίνει μια πηγή ροής ενέργειας και η αφθονία θα είναι διαθέσιμη σε όσους θέλουν να συνεισφέρουν σ’ αυτή την ανταλλαγή.

“Όταν η ανθρωπότητα θα είναι έτοιμη, θα περάσει σε έναν τρόπο ζωής που θα κυριαρχείται από το πάθος, όπου τα χρήματα δεν θα είναι απαραίτητα και η αφθονία θα έρχεται με διάφορες μορφές”.

 

Μετάφραση κειμένου: Νίκος Πνευματικός για το www.lightworker.gr

Αυτές οι πληροφορίες δημιουργήθηκαν για να κυκλοφορούν και διανέμονται ελεύθερα, αρκεί να περιλαμβάνουν τις λέξεις “Copyright espavo.org – μετάφραση: Νίκος Πνευματικός“