Augustus 1998

Het ontwaken van de Meester-genezers
Het vinden van je Plan B contract

Van Steve:

Ik zat in een vliegtuig op weg naar Sudbury, Ontario voor een bijeenkomst van lichtwerkers toen deze informatie begon door te komen. Bij het instappen ving ik de blik op van een oudere man, achter me in de rij. Hij was alleen en had lichtjes in zijn ogen waardoor ik me direct tot die ogen aangetrokken voelde. Ik wist niets over deze man, en toch kende ik hem op de een of andere manier. Hij kwam me heel bekend voor. Wetend wat de Groep gezegd heeft over het zien van bekende gezichten en het herkennen van spirituele familie, maakte ik een mentale aantekening en bedankte spirit voor dit geschenk. Ik ging het vliegtuig in en vond mijn plaats terwijl de man mij in het gangpad passeerde en naar zijn plaats achterin het vliegtuig ging. Terwijl hij passeerde ontmoetten onze ogen elkaar. Die verbinding was heel sterk en hoewel ik niets anders uit kon brengen dan een onhandig “hallo”, waren woorden in feite overbodig. We kenden elkaar en dat wisten wij allebei. Ik ging op mijn plaats zitten en dacht er verder niet over na. Halverwege de reis pakte ik mijn computer en begon te schrijven. De Groep en ik vinden het heerlijk om te schrijven in een vliegtuig. Ik weet niet wat dat is, alleen dat het iets heel speciaals is en ik sleep daarom altijd mijn “laptop” mee om die gelegenheid te benutten. Juist toen ik de computer opstartte zag ik een heel bekende figuur, alsof hij recht voor mij stond, met zijn vinger hoog in de lucht.

Enige tijd geleden had ik het genoegen om een paar leden van de Groep te kunnen beschrijven. Bij de inleiding van het Merlia-materiaal had ik het over een oudere man met een grote witte baard, wiens taak het was om alleen maar één vinger op te houden. Deze vinger was bedoeld om aan te geven wanneer de tijd rijp was om informatie vrij te geven voor het collectieve bewustzijn. In vele opzichten lijkt hij op een grote boer. De zaden moeten precies op de juiste tijd uitgezaaid worden, zodat het ontkiemingsproces tot stand kan komen. Het is zijn taak om die tijd te bepalen. Deze oude man had de Groep voor een tijdje verlaten en ik miste zijn energie danig. Zij hadden me in het begin reeds verteld dat de leden van de Groep altijd zouden wisselen. Toen ik uiteindelijk de dingen met elkaar in verband bracht, realiseerde ik me dat de man achterin het vliegtuig me deed denken aan deze Grote Tovenaar die het juiste tijdstip bepaalt.

Ik was circa een uur bezig met schrijven en terwijl de informatie doorkwam bleef deze man maar steeds in mijn gedachten komen. De stoelen in het vliegtuig waren dermate hoog dat ik niet naar de rijen achter me kon kijken, maar ik voelde dat hij naar me zat te staren en aan me zat te denken. Uiteindelijk, na koffie en een cola light gedronken te hebben, besloot ik gebruik te maken van het toilet achterin het vliegtuig zodat ik deze man eens wat beter kon bekijken. Ik dacht er zelfs aan om naast hem te gaan zitten, wanneer de plaats naast hem vrij zou zijn. Heel langzaam ging ik naar achteren zodat ik iedere plek goed kon bekijken en ik was diep teleurgesteld toen ik hem niet kon vinden op de plek waarop ik dacht dat hij zou zitten. Ik bereikte het toilet en dat was gelukkig bezet. Dat stelde me in staat om naar de voorkant van het vliegtuig te gaan en mijn zoektocht voort te zetten. (Alsof ik een excuus nodig had.) Maar ik had geen geluk en toen ik naar mijn plaats terugkeerde en met schrijven verder ging bleef deze man op de één of andere manier maar steeds in mijn gedachten. Het was alsof hij ieder woord dat op het scherm verscheen bekeek en goedkeurend knikte.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is echt een eer voor ons om ons te kunnen richten tot deze bijeenkomst van mensen, die zichzelf lichtwerkers noemen. Dat is een eretitel die jullie voor jezelf hebben opgeëist en die duidelijk jullie afkomst verraadt. Door dat woord te gebruiken hebben jullie je intentie aan het universum gegeven om één van de “speciale enkelingen” te zijn. We waarderen jullie onderscheidingsvermogen vooral omdat in dit proces de handeling besloten ligt om de spirit in jezelf volledig tot uitdrukking te brengen. Wij zijn hier om jullie te helpen je eigen kracht en je eigen waarheid te vinden. We bieden jullie deze dialoog aan voor je persoonlijke onderscheidingsvermogen omdat deze betrekking heeft op jullie zoektocht naar hogere vibraties op het Speelbord van de vrije keuze.

Er heerst momenteel veel activiteit op het Speelbord aangezien de spelers zich aan het verenigen zijn tot spirituele families. Vele deuren gaan nu open als gevolg van de veranderingen die in beweging gezet zijn door het herinneringsproces. De handeling van het herinneren van je ware aard en je hogere contract wordt hoogst gewaardeerd want het stelt je in staat om je hoogste kracht op te eisen. Het is dit proces, het weer opsporen van je oorspronkelijke pad, dat zo velen van jullie nu ondervinden. Het is de Tovenaar van de Tijd waarover de Hoeder gesproken heeft. Hij geeft aan dat het nu gepast is om meer gedetailleerde informatie vrij te geven over dit ontwakingsproces dat aan de gang is. Bij dit massale her-ontwaken gaan velen over naar het contract waaraan ze zich verbonden hebben en het is tijd dat we het gaan hebben over een speciale groep die bekend staat als de Meester-genezers.

Dit is het tijdperk van verandering. Het gaan naar de volgende evolutiefase brengt een behoefte aan vele facilitators (helpers die het proces vergemakkelijken) met zich mee. Het is tijd dat de Meester-genezers op Aarde ontwaken. Velen in deze familie-vibratie voelen nu de drang om hun plaats als Meester-genezer in te nemen. Zoals reeds eerder gezegd zijn wij van de familie-vibratie die jullie Michaël noemen. Deze familie herbergt een zeer groot aantal wezens, die de natuurlijke geneigdheid tot genezing bezitten. Laat ons dit uitleggen. Velen van jullie zijn in vorige levens de kunst van het genezen in de één of andere vorm meester geworden. Zoals in het begin reeds gezegd, kunnen bepaalde dingen, eenmaal onder de knie gekregen, van de ene fase van het spel naar de volgende, worden meegenomen. Toen jullie de oproep voor de laatste fase op het Speelbord hoorden, kozen jullie ervoor om nu hier te zijn. Velen zijn, wat wij zouden noemen, genezers die zich schuilhouden, want zij zijn deze keer niet gekomen om op het gebied van genezing werkzaam te zijn, maar om andere rollen te spelen. Nu plan B in werking gesteld is voelen jullie de drang om jezelf weer in deze oorspronkelijke contracten te plaatsen. Dit deel van de oorspronkelijke familie bevat vele Meesters. Degenen onder jullie die in deze vibratie bij elkaar gebracht worden, hebben hun wortels in deze familie van genezers. Daarom zijn we hier want wij zijn experts op het gebied van het wakker maken van deze genezers. Dat is ons deel in het herinneringsproces.
Velen vinden van zichzelf nu niet bepaald dat ze genezers zijn, dus zullen we de kenmerken van de Meester-genezers eens wat duidelijker definiëren. Een Meester-genezer is iemand, die voor een ander de ruimte creëert waarin die zich veilig genoeg voelt om zichzelf te genezen. Dat kan op vele gebieden van jullie Speelbord gedaan worden. Aan het ene einde van het spectrum bevinden zich degenen die met de traditionele geneeskunst bezig zijn. Op dit terrein moet er nog veel waarheid worden herinnerd. Leg die informatie alsjeblieft niet naast je neer zonder er aandacht aan te besteden. Ook binnen dit kader zijn er velen die met energie werken. Het is een waarheid die reeds eeuwen en eeuwen aanwezig is, maar jullie wetenschap moet die nog definiëren. Volg de resultaten en je zult de waarheid vinden. Er zijn echter nog vele anderen, die we vibrationele-genezers noemen. Hieronder vallen degenen die genezen door het gebruik van trilling in de vorm van muziek en kunst. Dit is belangrijk want dat begint nu op te komen en dat zal verklaren waarom velen van jullie in die richting getrokken worden. Onder jullie zijn er ook heel veel die nu voor de eerste keer de genezing ingegaan zijn. De meesten weten wie ze zijn. Begrijp alsjeblieft dat je hoog gewaardeerd wordt voor deze beslissing. Het gevolg geven aan een drang om je leven te veranderen, om je hart te volgen, is de ware waardering voor Spirit (je goddelijke kern) in je.
We hebben het reeds eerder gehad over wat wij de “overgangsteams” noemen en het is tijd dat we daar wat dieper op ingaan. De mechanismen van het Speelbord zijn jullie eeuwen en eeuwen ontgaan. Wanneer jullie in staat zijn die te zien, zullen jullie verbaasd zijn over de eenvoud ervan. We zullen jullie vertellen over enkele kenmerken waar jullie je niet volledig bewust van zijn. De geesteshouding waarmee iemand deze dimensie verlaat bepaalt het traject van de volgende incarnatie. Het wordt nog niet begrepen dat de vibraties, die je op moet pakken bij je terugkeer, dezelfde vibraties zijn die je had toen je vertrok. Degenen die onder traumatische omstandigheden sterven doen dat om kringlopen te completeren of karma af te werken. Degenen die sterven door de hand van anderen zijn direct met elkaar verbonden en zullen vanaf dat punt samen reïncarneren totdat de tijd rijp is om de schuld in te lossen. Begrijp alsjeblieft dat datgene wat jullie pijn noemen, een illusie is om het Spel waardevoller te maken en dat er nooit echt gevaar bestaat. Zoals jullie weten van de oefening die jullie “Astrale projectie” noemen, kan de ziel het lichaam elk moment verlaten als het nodig is om zulke traumatische gebeurtenissen draaglijk te maken. Jullie visie over “de dood” is pas sedert kort aan het veranderen. Met jullie studie over “Ervaringen na dit Leven” hebben jullie een begin gemaakt met het ontrafelen van universele waarheden. Voor ons is dat humoristisch omdat wij, wat jullie “Na dit Leven” noemen, zien als een terugkeer naar het werkelijke leven. Het heeft jullie ook in staat gesteld meer begrip te krijgen voor je eigen spiritualiteit, want het brengt universele waarheden aan het licht die niet ontkend kunnen worden. Wanneer je het leven op het Speelbord zou willen bestuderen, vragen we je om eens te praten met iemand die een bijna-dood ervaring heeft gehad. Je zult ontdekken dat vrede en kalmte worden uitgestraald vanuit de diepste cellulaire niveaus.

Bij het bedenken van systemen voor de gezondheidszorg hebben jullie het belang van een waardige en goed geïnformeerde overgang schromelijk onderschat. De houding dat het overgaan iets is waar tegen gevochten moet worden is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de ziel. We vragen jullie om het nieuwe paradigma (patroon), dat nu in werking gesteld wordt, te ondersteunen. Maak ruimte zodat deze teams bij elkaar kunnen komen en steun ze, want daar zal iedereen baat bij hebben. Vele Meester-genezers op Aarde voelen de drang om deel uit te maken van deze teams. Het zijn genezers die de vertrekkende mensen helpen bij het voltooien van het Spel op het Speelbord. Zij zullen niet alleen werken met degenen die overgaan maar ook met de families die het overgangsproces willen begrijpen en eraan deel willen nemen. Deze Meester-genezers worden heel erg gewaardeerd voor hun werk want zij stellen ons in staat het Speelbord zo goed mogelijk te benutten. Door hun werk maken zij een gemakkelijke overgang mogelijk zonder opeenstapeling van extra lasten, die over het algemeen aan dit proces verbonden zijn. Bij terugkeer is het dan mogelijk om direct aan de slag te gaan met de taken om vooruit te komen, zonder dat onnodige energieknopen ontrafeld hoeven te worden.

In de nabije toekomst zullen velen deze Aarde verlaten. We vragen jullie om hun terugkeer naar huis te vieren, want zij zullen een grote rol spelen bij de verandering die nu in gang is gezet. Jullie zouden niet in staat zijn deze verandering tot stand te brengen zonder de balans van hun overgang en het werk dat zij zullen doen aan deze kant van de sluier. Zij hebben ermee ingestemd het Speelbord te verlaten om te helpen op vele andere manieren, die alleen maar mogelijk zijn aan deze kant van de sluier. Velen zullen de zaden van de nieuwe energie bij zich dragen wanneer zij weer naar het aardse leven terugkeren. De meesten zullen terugkeren als hoger-vibrerende mensen met eigenschappen die jullie naar de volgende fase van de menselijke evolutie zullen brengen. Dat wat jullie noemen “Nieuwetijdskinderen” of “Indigo kinderen” houdt veel meer in dan jullie tot nu toe begrijpen. Er zal meer bekend worden over deze volgende vibrationele fase en de biologische vorderingen die plaatsvinden om deze verandering mogelijk te maken. Degenen die ons verlaten moeten erkend worden want zij bieden de zekerheid dat jullie de uitdagingen, die in de hogere vibraties voor jullie liggen, het hoofd kunnen bieden. Degenen die vertrekken, na gevraagd te hebben deel van het ascensieproces uit te mogen maken, zijn degenen die contracten nakomen ter verbetering van het geheel. Zij dragen de intentie met zich mee om deel van dit proces te zijn en dus wordt hen dat gegeven. Zij zullen heel belangrijke rollen spelen in het ascensieproces vanaf deze kant van de sluier en er zal veel tot stand worden gebracht.

Velen verzetten zich tegen het idee een Meester-genezer te zijn, want je overtuigingen (je afbeeldingen aan de muur) die je wereldbeeld bepalen, zeggen dat je niet goed genoeg bent om zo’n grootheid te zijn. We vragen jullie je geest open te stellen en deze herinneringen op natuurlijke wijze naar boven te laten komen. Wellicht voel je de neiging om je handen op iemand te leggen met de intentie om te genezen om zo tot de ontdekking te komen dat je ongewone krachten hebt op dit gebied, die je in dit leven nog niet hebt gebruikt. Je zou je er zelfs bewust van kunnen zijn dat je deze gaven altijd al had, maar dat ze op de één of andere manier altijd op de achtergrond bleven. Nu voel je de drang om er meer over te ontdekken en je opnieuw op deze terreinen te begeven. Geef gevolg aan die zachte duwtjes want ze duwen je in de richting om je ware pad terug te vinden. Het zijn deze zachte duwtjes die je zullen leiden naar je grootste vreugde en passie wanneer je je ware pad weer terugvindt. Het is tijd om je plaats in te nemen want er zullen vele facilitators (helpers) nodig zijn wanneer jullie elkaar bij de hand nemen en gezamenlijk voorwaarts gaan.

Het is deze weerstand om je kracht in eigendom te nemen waardoor velen nu naar elkaar toegetrokken worden om groepen genezers te vormen. Dit is een proces dat zich op natuurlijke manier zal ontvouwen naarmate de vibraties hoger worden. De genezingscentra die gevormd worden als gevolg van deze duwtjes, zullen velen in staat stellen om hun contracten op te pakken. Er bestaan wereldwijd veel energetische wervelingen die genezing bevorderen en die nu door deze groepen afgebakend worden. Deze groepen zullen wijd en zijd bekend worden om hun resultaten en die zullen hun voornaamste kwalificaties vormen. De meeste groepen zullen zich concentreren rondom één centrale genezer, die de anderen bij elkaar brengt. Het is de taak van deze centrale figuur om zorgvuldig de verdeling van energie binnen de groep in de gaten te houden. Naarmate de genezingscentra aan populariteit winnen zal de grootste tegenwerking komen uit de groep zelf. De gevaren, waardoor dergelijke groepen kunnen ontsporen, komen voort uit kwesties van het niet in balans zijnde ego. De primaire aandacht van deze centrale, aboriginal (oorspronkelijke) genezer moet gaan naar het creëren van ruimte waardoor de genezers van de centrale kern hun balans kunnen vinden tussen het vastberaden in hun eigen kracht staan en het bijdragen aan het geheel.

Een andere, voor de hand liggende taak voor degenen die de groepsenergie gronden zal zijn om de energie dusdanig in balans te brengen dat nieuwe behandelmethoden mogelijk worden. Deze genezingsgroepen zorgen ervoor dat vele nieuwe vormen van genezing beschikbaar komen. Zij zullen cursussen verzorgen in het in eigendom nemen van je kracht, in genezingsmethoden alsmede in emotionele zuivering. In vele opzichten zullen het spirituele centra zijn, die genezing aanbieden op vele niveaus. Technieken in genezingsmethoden zullen aangeboden worden voor de aankomende genezers en spiritueel contact zal aangeboden worden voor de te voorschijn komende ziel. Het formeren van deze centra zal de volgende stap markeren in het begrijpen van onze ware aard, want deze centra zullen de paradigmas (patronen) van alle dingen die komen veranderen. Het is nu de tijd dat jullie deze centra niet alleen zien voor de genezing van kwalen, maar ook voor het verkrijgen van de middelen om te groeien. Deze centra zullen tegelijkertijd ook studiecentra zijn.

Wij raden jullie aan deze energiewervelingen niet te verwarren met de gebouwen waarin ze gehuisvest zijn. Dit nieuwe paradigma zal succes hebben door de energiemix van de centrale genezerskern en niet door de plaats waarop de gebouwen staan. Veel van deze centra zullen een tijdje hier dan weer een tijdje daar gevestigd zijn, totdat de coöperatieve energie van het gebied ze volledig ondersteunt. Sommige centra zullen aanvankelijk alleen sprekers uitnodigen en cursussen geven. Zij zullen op hun eigen terrein net zo krachtig zijn. Wanneer we het woord centrum gebruiken bedoelen wij een centrale energiewerveling waarop de genezers van de centrale kern hun energie richten. Dat zal de stuwende kracht zijn die deze groepen in het leven roept. Na verloop van tijd zullen vele mensen aangetrokken worden door de verschillende methoden die deze genezingskringen aanbieden en het succes zal hun krachtigste aanbeveling zijn.

We vragen jullie er aan te denken ruimte te geven aan alle informatie die zich aandient. De zogenaamde traditionele genezingsmethoden bevatten veel goede dingen en geven deugdelijke informatie. De meest effectieve methoden brengen de fysieke en de metafysische wetenschappen samen. Te zijner tijd zullen de krampachtige standpunten versoepelen waardoor er meer waarheid gemakkelijker door kan komen. Wanneer de vibraties van de planeet hoger worden zal dit verwezenlijkt worden. Bepaalde centra zullen als eerste ruimte bieden aan de komende overgangsteams. Dit zal een grootse ontwaking en herinnering worden van degenen die we Meester-genezers noemen. Wanneer de Meester-genezers weer in beeld komen zal de genezende energie op alle niveaus op Aarde vrijkomen.

Jullie hebben vele kristallen op je pad geplaatst om de weg aan te geven. Wanneer je daarover heen gaat geven ze de vibratie van Thuis af en voel je je ontzettend blij. Vind die vreugde en volg je hart want dat zal je leiden naar het midden van je pad waar je de minste weerstand ondervindt. Veel van de botsingen die je voor jezelf in werking hebt gezet, waren bedoeld om je open te stellen voor deze mogelijkheden. Neem ze als de geschenken die ze zijn en begrijp dat de kracht die ze hebben slechts een reflectie is van je eigen grootsheid. Het is nu tijd om in je eigen waarheid te gaan staan. Dat kan gedaan worden door het ego dat in balans is. Het is aan ons om je te helpen herinneren wie je bent. Het is aan jou om die waarheid te accepteren, wanneer die aan je geopenbaard wordt, en met kalme waardigheid naar dat contract te gaan. Vind die waarheid in je eigen hart en draag die rustig bij je, zoals je een zwaard van kracht bij je zou dragen. Zwaai er niet mee, want wanneer je dat doet, geeft dat aan dat de kracht in het zwaard zit en niet in jou. Het zwaard is slechts een reflectie van je eigen kracht en is het krachtigst wanneer het gebruikt wordt om je te herinneren aan je eigen waarheid. Het is tijd dat de Meester-genezers hun eigen kracht weer ontdekken.

De Bron is uniek en alles kan teruggevoerd worden tot de Oorspronkelijke Bron. Door de grote diversiteit van jullie persoonlijkheden op Aarde is er behoefte aan vele wegen die naar de waarheid leiden. Er bestaan geen goede of verkeerde wegen. Er bestaan geen zuivere kanalen of wegen naar de Bron aangezien informatie eerst door filters heen moet en tenslotte nog door het menselijk lichaam voordat die tot uitdrukking gebracht kan worden. Daarom zeggen we je dat elke informatie net even anders is. Er bestaat een grote diversiteit tussen jullie en daarom filteren jullie de informatie allemaal een beetje anders. Dat wordt ook gereflecteerd aan onze kant van de sluier aangezien wij nog veel grotere verschillen kennen in wat jullie persoonlijkheid noemen. Ook dat zijn filters waar de informatie doorheen gaat. Op de één of andere manier zijn ze allemaal correct. Het is aan jullie om je onderscheidingsvermogen te gebruiken en datgene te vinden wat resoneert in je hart. Het is een kwestie van de vibratie te vinden die het dichtst bij je eigen vibratie komt. Jullie zouden deze filters kunnen vergelijken met een bepaalde smaak, je vindt het lekker of niet. Het kan nuttig zijn om er op dit punt aan te denken dat je een heel krachtig wezen bent en dat je schept met je gedachten. Wanneer je één van deze “smaken” verwerpt omdat je die als “negatieve energie” verkiest te beoordelen, dan creëer je dat ook en geef je het veel meer kracht dan het verdient. Zo is dat ook het geval met de dingen die je “slecht” noemt. Het is gewoon energie die niet goed gericht is en het is een reflectie van je eigen behoefte aan beoordeling. Daarom vragen we je bij het maken van een keuze wat voor jou goed is te zoeken naar de dingen die bij jou resoneren en de dingen die dat niet doen zonder oordeel naast je neer te leggen aangezien dat gewoon waarheden zijn voor iemand anders en niet voor jou. We vragen je om je kracht niet weg te geven aan iets dat je aandacht niet waard is.

Doordat je aanwezig bent op het Speelbord van de vrije keuze, bevind je je in een bijzondere situatie, die met geen enkele andere soort in het universum gedeeld wordt. Jullie Spel was een verstoppertjesspel. Dat Spel, zoals jullie dat geschreven hebben, loopt nu ten einde. De volgende fase van het Spel zal op een ander Speelbord gespeeld worden, met andere spelregels. Het was echt een Verstoppertjesspel. Jullie stonden jezelf toe dat deel van de Grote Schepper, dat in een ieder van jullie aanwezig is, te vergeten. In onze ogen zaten er kronkelingen en omleidingen in het Spel, die het onmogelijk maakten om je weg naar huis terug te vinden. Nu, te elfder ure zijn jullie je gaan herinneren wie jullie zijn. Je kunt God geen grotere eer bewijzen dan door je de God in jezelf te herinneren en dat in je eigen leven tot uitdrukking te brengen. Door hard werken, het werk van jullie hart en ziel, is het nu mogelijk geworden dat dit Speelbord naar de volgende fase gaat.

Het gaat ons begrip te boven om te zien dat jullie een bestaan tolereren met beperkingen, zoals de beperkingen die jullie in je fysieke lichaam meedragen. Jullie gevoelens en innerlijke worstelingen en jullie emotionele instellingen zijn voor jullie het moeilijkst te veranderen maar juist dat zijn de dingen die het mogelijk maken om het meeste licht met een zo groot mogelijke doeltreffendheid naar de Aarde te brengen. Het is vaak jullie emotionele verwarring die de grootste vooruitgang brengt. En daarom wordt er van jullie gehouden, meer dan jullie kunnen begrijpen. De vele, met elkaar in conflict zijnde regels, die jullie zijn opgelegd, zijn op z’n zachtst gezegd verwarrend. Laat dat je leren je hart te volgen in alle dingen en op alles je eigen onderscheidingsvermogen toe te passen inclusief de regels die je opgelegd zijn. Dat zijn de gereedschappen waarmee je je kracht in eigendom kunt nemen.

Jullie zijn aan deze zoektocht begonnen om te proberen de wereld te veranderen en de Hemel aan jullie kant van de sluier te creëren. Dit is jullie grootste vaardigheid want door de wereld te veranderen brengen jullie de mede-scheppingskrachten tot uitdrukking, die de Hemel oproepen om op Aarde gecreëerd te worden. Wat jullie niet hadden verwacht is dat jullie de sleutel om de wereld te veranderen zouden vinden in een ieder van jullie zelf. We bieden jullie deze informatie in de grootste liefde aan voor jullie eigen onderscheidingsvermogen. Het veranderen van de wereld ligt in een ieder van jullie besloten. Verander jezelf en je verandert de wereld, het ene hart na het andere.
Het is een grote eer voor ons om jullie onze handen toe te steken. Jullie zijn niet in staat om het echte werk, dat jullie doen, te zien vanwege de sluiers die jullie dragen en die dit grote Spel mogelijk maken. Het ervaren van het leven in een hinderlijke “bel van biologie” die dit experiment mogelijk maakt, plaatst jullie onder het kleine aantal waar in eeuwigheid met eerbied tegen opgezien wordt. Jullie insignes van moed zullen altijd bij jullie horen en zullen geëerd worden door een ieder die ze ziet. Het Spel was bedoeld om te kijken of totale vrije keuze zou werken. Niet alleen voor jullie maar ook voor Alles-dat-is. Vanaf het begin zag het er uit alsof de tijd nog niet rijp was voor zo’n experiment, aangezien het Spel in sommigen het allerslechtste naar boven bracht. Zelfs met al deze terugvallen en een tijd die steeds krapper werd op het Speelbord zijn jullie er toch in geslaagd om de weg naar huis te vinden. Jullie zijn werkelijk een grootse expressie van Spirit! Wij zijn er trots op om jullie tot onze familie te mogen rekenen.

Het is met de grootste eer en liefde dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

De Groep

Van Steve

Chicago was warm die dag en hoewel iedereen haast had om het benauwde vliegtuig uit te komen, bleef ik achter om een glimp op te vangen van de mysterieuze man en mijn geest tot rust te brengen. Ik was de laatste die het vliegtuig uitkwam en hij was nergens te zien. Ik keek overal rond maar ik heb hem niet meer gezien, tenminste niet in fysieke vorm. Had ik het me verbeeld, of was hier iets veel groters aan het werk? In ieder evenement is de Man met de grote witte baard terug. De Groep is stil wanneer hij zijn hand liefdevol hoog in de lucht houdt in afwachting van het moment dat hij zijn hand majestueus laat zakken. Deze eenvoudige maar belangrijke handeling geeft aan dat het nu tijd is om deze informatie vrij te geven en opnieuw ruimte te maken voor de Meester-genezers. Tussen twee haakjes, wanneer je hem ergens ziet, geef hem de groeten van degene die hij kent als de Hoeder.

Een dikke pakkerd en zachte duwtjes,

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Ga gemakkelijk zitten en ontspan je, want deze tijd is voor jou. Dit is een tijd voor alle leden van deze grote familie van Lichtwerkers om in een genezende energie bij elkaar te komen. Het is eeuwen en eeuwen geleden sedert deze familie in deze energie bij elkaar is geweest. Dit is een tijd om je te herinneren wie je bent. Deze genezende energie is voor jou om te gebruiken want alleen jij kunt jezelf genezen/helen. En wanneer je jezelf heelt zul je ontdekken dat je de wereld heelt. Zo boven zo beneden.
Haal diep adem en richt je aandacht op de woorden die nu in je gezichtsveld komen. Vraag je gidsen en je hogere zelf om je op deze reis te vergezellen. Vraag of alles gedaan kan worden voor het beste van allen die hierbij betrokken zijn. Vraag nu aan jezelf of je klaar bent om je te herinneren. Het is tijd. Laat alle verwachtingen even los en ga met ons mee naar een plaats en een tijd waar alle dingen mogelijk zijn.

Je draait snel rechtsom en je ziet met een zijdelingse blik de wereld aan je voorbij gaan. Open nu je ogen en zie de wereld langzaam in focus terugkomen. Toen het draaien begon zat je gemakkelijk. Maar wat is dit voor een gebied waar je naar toe gereisd bent en wie zijn die wezens die naast je zitten? Je wordt je nu bewust dat je een vreemd, wit, gemakkelijk zittend gewaad draagt. Je geest probeert te ontdekken wat de bedoeling van dit alles is en je voelt je in de war. Dan richt je je aandacht op je hart. In een ogenblik ben je rustig en er komt een veilig gevoel over je lichaam, dat je vertelt dat alles goed is.

Op dat moment leggen je gidsen een arm om je heen. Je voelt een tinteling die je altijd een liefdeswassing genoemd hebt. “Dus dat doen jullie wanneer ik dat gevoel heb” roep je opgewonden. “Ja” klinkt een stem “en we doen dat vaker dan jij jezelf toestaat te voelen.” “Het is ons een eer om vandaag zo volledig en direct met je te communiceren.” Ontzag vervult je wanneer het tot je doordringt dat je hardop met je gidsen praat. Je hebt altijd gevraagd om hen beter te mogen horen en nu staan ze vlak voor je en spreken tot je. In je hoofd komt een gedachte op en je brengt die onder woorden. “Ben ik dood?” Het antwoord gaat vergezeld van gelach. “Nee, wanneer je dat was zou het nog veel grootser zijn.” “Je bent hier omdat het tijd is om je te gaan herinneren.” Je vraagt “Wat moet ik me hier herinneren?” “Je bent hier om je je ware zelf te herinneren.” “Je hebt dat zo lang voor jezelf verborgen dat het in eerste instantie vreemd voor je zal zijn.” “We zijn hier om je te helpen herinneren aan je krachten en het gebruik daarvan.” Dit overrompelt je en je hoort jezelf zeggen “Bedoelen jullie dat ik krachten bezit?” “Het antwoord ligt in jezelf en het is tijd dat je je dat gaat herinneren.”

Dan nemen ze je mee naar een plaats waar je kunt zitten. Je installeert je gemakkelijk en ziet dat er een lege tafel voor je staat. Op dat moment zie je een lichtflits enkele centimeters boven het midden van de tafel. Je staart nu vol ontzag naar iets dat je alleen maar kunt omschrijven als een driedimensionale film. Maar het is meer dan dat, het schijnt levensgroot en interactief te zijn. Op geheimzinnige wijze is de tafel verdwenen en je zit naar de scène voor je te kijken. Eén van je gidsen neemt je bij de arm en brengt je volledig in de film. Je kijkt nu naar de levend lijkende spelers in deze film alsof ze vlak voor je staan. De scène gaat over een heel lange persoon die een andere persoon help zijn energiecentra in lijn te brengen. De lange vrouw draagt een wit gewaad, dat veel lijkt op het hetgeen je zelf draagt. Je hoort hun conversatie en begrijpt dat er een heling plaatsvindt. Het valt je op dat er geen instrumenten aan te pas komen, zoals je zou verwachten op een plek waar genezen wordt.

Je geeft al je aandacht aan de handelingen en je begint te begrijpen wat je gidsen je laten zien. Dit is een vergevorderde samenleving. Traditionele instrumenten om te genezen zijn hier niet nodig aangezien de mensheid zo vergevorderd is dat deze instrumenten niet meer nodig zijn. De genezer schijnt op een andere manier met de patiënt te werken. Het lijkt alsof de patiënt in feite z’n energie onder de leiding van de genezer plaatst. Het lijkt alsof de genezer door een soort algemeen toezicht het helingsproces helpt. De rol van de genezer bestaat uit het leren aan de patiënt hoe die deel moet nemen aan z’n eigen genezing.
De patiënt voelt zich nu veel beter en begint op te staan, klaar om weg te gaan. De genezer legt dit nieuwe proces uit. “Het is een revolutionaire methode die we nog maar kort geleden zijn gaan gebruiken. We hebben deze methode gekregen van één van de grote genezers van onze tijd. In feite is deze genezer vandaag bij ons en wellicht zult u haar willen ontmoeten.” De patiënt vraagt gretig of dat mogelijk is. “Natuurlijk, wacht eventjes en ik stuur de dokter gelijk naar u toe.” De patiënt is vol verwachting want ze is onder de indruk van deze nieuwe methode. De deur gaat open en er komt een persoon in net zo’n wit golvend gewaad binnen. De patiënt is van ontzag vervuld door de aanwezigheid van deze dokter en spreekt woorden van dankbaarheid en lof. Doordat je het golven van het gewaad zag toen ze de kamer binnenkwam begrijp je dat het gewaad een geleider van energie is en wellicht het enige instrument dat je tot nog toe gezien hebt. Nu je het gewaad op de rug van dichtbij kunt bekijken schijnt het gemaakt te zijn van geweven energiedraden. Je denkt bij jezelf dat de toekomst schitterend zal zijn. Op dat moment draait de Meester-genezer zich om om weg te gaan en je kunt haar gezicht duidelijk zien. Je bent volledig verrast te zien dat jìj de Meester-genezer bent die de kamer verlaat. Op dat moment beginnen vele stukjes van de puzzel op hun plaats te vallen. Veel van de levensvragen beginnen voor je bij elkaar te komen. Dat verklaart waarom je je aangetrokken voelde tot genezing, je hele leven al. Je kijkt opzij en je ziet je gidsen met de handen omhoog staan om de energie voor je vast te houden. Zij zijn aldoor hier geweest en hebben geholpen het verhaal voor je te ontvouwen. Je zegt hen dat je het begrijpt en nu je weet wat de toekomst voor je in petto heeft dat je die energie met je mee zult dragen. Zij lachen, zoals ze zo vaak doen. “Dat was niet de toekomst lieverd, dat was het verleden.”

De haast die over je komt, voelt net zo aan als de liefdeswassing die je daarvoor ervaren hebt. Het enige verschil is dat je het deze keer zelf genereert. Het snelle draaien komt terug alleen deze keer linksom. In je hart weet je dat je terugkeert. Je weet dat je bij je terugkomst thuis de specifieke punten van deze gebeurtenis kwijt bent. Maar er is nog steeds dat diepgewortelde gevoel en je begrijpt nu een beetje meer van jezelf. Op de één of andere manier is het nu makkelijker om in je eigen waarheid te leven, wetend dat je dit wellicht eerder gedaan hebt. Je hoeft het je alleen maar te herinneren.

En zo is het …

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.