November 1998

Thuis
De andere kant van de Sluier

Van Steve:

In mei 1998 gingen Barbara en ik naar San Francisco voor een seminar. Wij hebben daar twee mensen ontmoet, die concreet vorm geven aan het werk zoals dat door de Groep wordt beschreven. De één was een Meester-genezer die haar roeping gevolgd was en lid was van een overgangsteam, zoals de Groep dat noemt. De ander was een klant en vriendin die zojuist begonnen was aan haar eigen overgangsproces. Er was bij haar kanker geconstateerd in een terminaal stadium en er was haar verteld dat ze nog maximaal 6 maanden te leven had. Toen ze dat nieuws hoorde belde ze me op voor een sessie om duidelijkheid te krijgen over de keuzen die zij had. Met zachte leiding van de Groep hielpen we haar te accepteren dat zij op een hoger niveau reeds de beslissing genomen had om naar huis te gaan. In eerste instantie was ze bang en boos omdat ze zo hard gewerkt had om zich voor te bereiden op ascensie alleen maar om te moeten vertrekken voordat het zover was. De Groep gaf haar toen de boodschap dat ze in feite een belangrijke rol zou spelen in de verandering, die wij ascensie noemen. Zij zeiden dat ze naar huis geroepen was om haar plaats in te nemen en haar eigenlijke contract op te pakken. Het was een contract dat ze niet aan deze kant van de sluier uit kon voeren. Ik was bevoorrecht om deze twee mensen met elkaar in contact te brengen en zij kwamen heel dicht tot elkaar terwijl zij beiden in een belangrijk contract stapten.

In oktober van datzelfde jaar, keerden we terug naar San Francisco voor een tweedaags seminar “Lightworker Spiritual Family Re-Union”. Tijdens deze reis kreeg ik de gelegenheid om deze twee speciale mensen weer te ontmoeten. Het overgangsteamlid Tresha straalde een nieuwe levensenergie uit. Zij gloeide letterlijk tijdens het seminar. Het was duidelijk dat haar pas gevonden passie, om te werken met mensen die overgaan, op vibrationeel niveau heel goed paste bij de nieuwe persoon die ze was geworden. Ze werd gestimuleerd door zich te realiseren wat haar contract was en erin te stappen en ze had een paar heel grote kristallen op haar pad gevonden. Hoewel Heather zich niet goed genoeg voelde om de bijeenkomst bij te wonen, was ik wel in de gelegenheid om met haar te praten. De Groep had haar een paar heel speciale dingen te vertellen. Terwijl ik met haar praatte hoorde ik sommige daarvan zelf pas voor de eerste keer. Zij zeiden dat de mensheid reeds naar een hoger vibratieniveau gegaan was en dat het daardoor, meer dan ooit tevoren, mogelijk was om vanaf de andere kant van de sluier op elkaar in te werken. Ze vertelden haar dat ze een actieve rol zou gaan spelen in het zogenaamde ascensie-proces. Ze vertelden haar dat ze in dit leven heel hard had gewerkt om zòver te komen dat ze haar plaats in kon nemen. Door dat werk kon ze nu haar contract vervullen vanaf de andere kant van de sluier. Dat behoorde tot voor kort niet tot de keuzemogelijkheden, maar door de collectieve vibratie van de planeet ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Twee weken later waren Barbara en ik op een avond aan het pakken voor een ander seminar toen ze opeens stopte en zei dat ik Heather moest bellen. Ik kon geen verbinding met haar krijgen en de volgende morgen reisden we af. Bij onze terugkeer van New Hampshire vonden we het bericht dat Heather overgegaan was. Het is voor mij een eer om deze boodschap van de Groep op te dragen aan Heather. Haar werk zal doorgaan.

De statige oude heer met de witte baard heeft zojuist zijn hand laten zakken, daarmee aangevend dat de tijd nu is aangebroken om deze informatie vrij te geven.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een grote vreugde om hier te zijn en jullie informatie te geven op dit moment in jullie evolutie. Het doet ons zelfs nog meer plezier om te zien op hoeveel verschillende manieren jullie deze informatie toepassen in je dagelijkse leven. Het is ons een eer deze informatie aan te bieden voor jullie persoonlijke onderscheidingsvermogen en bekrachtiging. Het is onze taak om jullie te helpen met het volledig in eigendom nemen van je kracht en het herinneren wie je bent. We waarderen het heel erg dat jullie bereid zijn om deze informatie in je leven tot uitdrukking te brengen. Daardoor hebben jullie ons op ons pad gezet om het allerhoogste te bereiken en wij zijn daar dankbaar voor.
In deze sessie willen we het hebben over iets dat jullie allemaal vele keren ondervonden hebben. Op het Speelbord van de vrije keuze manifesteren jullie je spirit (je goddelijke kern) in “bellen van biologie”. Deze bellen zijn eindig en daardoor zijn jullie in staat om de positie in te nemen van een eindige manifestatie van de oneindige Schepper. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om informatie te presenteren die jullie zal helpen met het herinneren van de andere kant van de sluier, daar waar jullie vandaan komen. Het is tijd om over Thuis te spreken. Er bestaan daarover verkeerde opvattingen die we graag willen ophelderen. We hebben jullie verteld dat in de nabije toekomst velen de Aarde zullen verlaten. De redenen daarvoor zullen verschillend zijn. De meesten vertrekken omdat ze er voor kiezen te reïncarneren in een nieuw lichaam, waarvan sommige de zaden van de nieuwe, kristallen vibratie zullen dragen. De technologie is nu praktisch zo ver dat men in staat is het fysieke lichaam te verjongen, maar het zal nog verscheidene jaren duren voordat dat algemeen toegepast kan worden. Zelfs wanneer jullie het gaan toepassen zal het in het begin makkelijker zijn om het voortschrijdende verouderingsproces te vertragen dan om de effecten ervan om te keren. Daarom zullen velen ervoor kiezen om te vertrekken en weer terug te keren.

De overall vibratie van de planeet wordt in versneld tempo hoger. Dat veroorzaakt een effect dat we een beetje ontweken hebben. Jullie zijn wezens met grote bekwaamheden en kracht. Jullie hogere doel is het oppakken van etherische vormen om deze te verankeren in jullie driedimensionale wereld. Als jullie om je heen kijken zul je zien dat alles wat jullie “door de mens gemaakt” noemen, in feite etherische gedachtevormen zijn die jullie door je “bel van biologie” hebben laten gaan om ze driedimensionaal te maken. Dat ligt ten grondslag aan het mede-scheppingsproces waarover we het zo vaak hebben gehad. Op een nog hoger aspect zouden jullie zelfs kunnen zien, dat het doel waarvoor jullie naar de Aarde gekomen zijn, het brengen van Licht naar de Aarde is. Het transmuteren van een lichtvorm in de driedimensionale wereld, op het moment dat een etherische curve die vorm aangeeft, wordt het gemakkelijkst tot stand gebracht via het menselijk lichaam. Omdat alle dingen op Aarde met elkaar zijn verbonden, zal de collectieve vibratie hoger worden naarmate jullie meer Licht naar de Aarde transmuteren.

Doordat jullie bereid waren zoveel dingen in jezelf te veranderen, hebben jullie de hoeveelheid Licht die naar de Aarde wordt gebracht, sterk vergroot. Hierdoor werd het mogelijk om “Plan B” te activeren. Door deze eenvoudige handeling, het helder maken van jezelf, zijn jullie in staat om doelbewust je wereld af te stemmen op een hogere vibratie. Daarvoor verdienen jullie de hoogste eer en de mooiste kleuren van het universum, want het heeft meer effect dan jullie je voor kunnen stellen. Als direct gevolg van deze hogere vibratie is de sluier, die onze werelden scheidt, veel dunner geworden. En als gevolg van het dunner worden van de sluier zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn dat er interactie plaatsvindt tussen de dimensies die bekend staan als Hemel en Aarde. Er bestaat nu een permanente corridor van Licht die deze interactie mogelijk maakt. In het verleden moest iedere vibrationele beweging voorwaarts op het Speelbord tot stand worden gebracht in de “schelp van biologie”. Maar nu Hemel en Aarde in vibratie dichter bij elkaar gekomen zijn, is interactie mogelijk vanaf deze kant van de sluier. Dit betekent dat er in de volgende fase van jullie evolutie veel interessante rollen uitgespeeld worden aan onze kant van de sluier. Vele grote meesters en degenen die de energie van deze beweging op het Speelbord vasthouden zouden de oproep kunnen voelen en hun contract aan deze kant van de sluier willen completeren. Dat is zoals het is.

Naarmate de sluier dunner wordt beginnen velen Thuis te zien en te herinneren. Dat gebeurt nu. De vreugde van Thuis zal velen verlokken en sommigen zouden het besluit kunnen nemen om te vertrekken, alleen gebaseerd op deze verlokking. De vibraties van Thuis zijn sterk en wanneer die aantrekkingskracht eenmaal is gevoeld, is het moeilijk om die te weerstaan. Om dat te bevestigen moeten jullie maar eens praten met mensen die de andere kant van de sluier hebben meegemaakt door wat jullie een “bijna dood ervaring” noemen. Die ervaring ligt een beetje anders, omdat het zilveren koord niet doorgesneden is, maar deze mensen hebben wel achter de sluier gekeken en bezitten veel informatie. Hoewel ze misschien niet helemaal kunnen begrijpen wat ze hebben meegemaakt, hebben ze de vibraties van Thuis gevoeld en kunnen ze je vertellen hoe sterk de aantrekkingskracht is. Wanneer je naar hun verhalen luistert, is het goed om te leren luisteren naar de gevoelens die onder woorden worden gebracht, want die bevatten veel meer informatie dan de gebeurtenissen zelf. We vragen je je hogere doel te herinneren, want er was een reden waarom je er in toegestemd hebt deze rol op het Speelbord te spelen. Doordat de sluier dunner wordt kan de aantrekkingskracht van Thuis steeds duidelijker worden, maar we vragen je te kijken naar de grote hoeveelheid energie die je gespendeerd hebt om jezelf op de juiste plek te brengen en de rol die voor je ligt te kunnen spelen. Je blik wordt versluierd door de effecten van de polariteit waardoor je waarnemingen je zouden kunnen vertellen dat je niet in een situatie bent om mee te helpen met het Grote Plan. We zeggen je dat je precies op de juiste plaats bent van het pad dat je hebt gekozen. Er bewust voor kiezen om vroeger naar huis terug te keren zou betekenen dat je vertrekt vlak voordat het wonder geschiedt. Laat je levensomstandigheden je niet ontmoedigen. Gebruik deze omstandigheden juist als stimulans tot het oppakken van je kracht en het veranderen van je wereld.

Overgang naar Plan B zal grote vreugde en passie met zich meebrengen, maar men moet de weg der verandering gaan om dat in beweging te zetten. Persoonlijk, binnenin je eigen wezen naar hogere vibraties gaan, draagt bij aan het collectief en de planetaire vibraties. Daarom is het een realiteit wanneer we zeggen dat jìj de wereld kunt veranderen, één hart tegelijk. Dat ligt ten grondslag aan het mede-scheppingsproces. Zoals we het Grote Spel hebben beschreven, is het deze kracht van het mede-scheppen samen met spirit (je goddelijke kern), die het creëren van Thuis aan jullie kant van de sluier mogelijk maakt. Dit is de manier waarop we samen de Hemel op Aarde zullen scheppen.
We willen het nu gaan hebben over de rol die spirit speelt, zodat je het proces beter kunt begrijpen. Als je je rol in het fysieke lichaam begrijpt zal dat je een duidelijker perspectief geven. Jullie worden gewaardeerd en er wordt heel veel van jullie gehouden omdat jullie, door je bereidheid het Spel in de lagere vibraties te spelen, in staat zijn om etherische energieën te verankeren, op manieren waarop wij dat niet kunnen. We kijken toe wanneer jullie de pijn van het menszijn ervaren. We zien de diepe eenzaamheid die jullie ervaren door ver weg te zijn van je eigenlijke thuis. We zien de verwarring doordat jullie niet in staat zijn om je leiding of je kracht gemakkelijk te herinneren. We zien de vele spiegels die jullie op je pad plaatsen om je behulpzaam te zijn bij het herinneren, maar jullie zien die spiegels alleen als omstandigheden die je een volgende klap toebrengen. Juist in die momenten zijn we bij jullie. Onze liefde voor jullie is dieper dan woorden kunnen zeggen. We omhullen jullie vaak met onze liefdevolle energie en omhelzen jullie. Denk nooit dat jullie alleen zijn op deze reis. Jullie behoren tot de familie van Michaël. Dat is een familie met grote trots en kracht. Het is aan jullie om je dat erfgoed eigen te maken en met hoog geheven hoofd, in het volle bewustzijn van dìe kracht door het leven te gaan. We zeggen het nog een keer dat jullie het zijn die geëerd worden, want door jullie bereidheid je rol op het Speelbord te spelen, maken jullie ruimte voor de heling van het universum. Jullie zijn werkelijk de Meester-genezers van het universum en jullie zullen spoedig je eigen reflectie van deze grootsheid zien. Jullie zijn de eindige delen van de oneindige Schepper en als zodanig hebben jullie toegang tot alle krachten van de Schepper. Wij zijn hier om jullie te herinneren aan je grootsheid en je erfgoed. Ben je de weg kwijt geraakt en kun je die niet terugvinden, ben je verward of zit je in de put? Zolang je je nog niet volledig je eigen grootsheid en kracht kunt herinneren, kijk dan alsjeblieft via onze ogen naar je eigen reflectie en herinner je wie je werkelijk bent.

Jullie rol op het Speelbord, het gronden van etherische vormen in de derde dimensie, geeft ons de mogelijkheid ons werk te doen en dat is het op zijn plaats brengen van deze etherische vormen, zodat jullie die kunnen verankeren. We zullen onze rol wat nader verklaren. In de lagere vibraties van de Aarde was interactie mogelijk, meestal in menselijke vorm. Wanneer wij interactie wilden met jullie driedimensionale wereld was het voor ons noodzakelijk om onze vibratie te verlagen. Vanwege de grote hoeveelheid energie die daarvoor nodig was, werd dit in het verleden slechts voor korte perioden gedaan en alleen bij kritieke momenten in jullie ontwikkeling. Een universele constante zegt dat gelijke vibraties elkaar aantrekken. Daarom zal het jullie niet verbazen dat er voor contact met de hogere vibraties veel inspanning nodig was. Het was de afstand tussen onze werelden die de behoefte creëerde aan tussenpersonen, die jullie konden helpen bij jullie ervaringen op het Speelbord van de vrije keuze. Daarom bestaan de wezens, die jullie gidsen noemen. Deze rollen worden overeengekomen en geaccepteerd vóórdat de incarnatie plaatsvindt. Meestal zijn dit wezens die ervaring hebben opgedaan in de gebieden waarin jullie in de betreffende fase van het Spel willen werken. Zij houden veel van jullie en komen vaak naar voren wanneer jullie je verloren voelen en je niet kunnen herinneren wie je bent. Deze wezens zijn, als deel van hun eigen groei, er mee akkoord gegaan een tussenliggende vibratie aan te nemen, die hen in staat stelt met één voet in beide werelden te staan. Velen, die nu op het Speelbord aanwezig zijn, hebben deze rol vervuld in dienst van anderen. Het is een rol die zeer gewaardeerd wordt, want het stelt degene die de rol speelt in staat om constant liefde en ondersteuning aan de ontvanger te geven. De gidsen, die tijdens het Spel op je schouder met je mee gaan, bevinden zich ook op hun pad van vooruitgang.
Deze prachtige wezens staan elk moment voor je klaar. Velen hebben zo hard geprobeerd om met hen te communiceren dat jullie de stem, die sedert je geboorte in je oor fluistert, niet kunnen horen. En opnieuw vragen we jullie om te luisteren naar je innerlijk in plaats van wat van buiten komt. In plaats van te luisteren of ze met een andere stem spreken dan die van jezelf, vragen we jullie aandacht te geven aan de zachte duwtjes die je krijgt. Die worden je op elk belangrijk moment gegeven. Ze komen van de gidsen op je schouder en worden met grote liefde gegeven. Ze zijn aanwezig, want jullie hebben daarom gevraagd voordat jullie incarneerden, maar tijdens het spel op het Speelbord van de vrije keuze is het aan jullie om te luisteren. Begrijp alsjeblieft dat er nooit enig oordeel wordt gegeven over de keuzen die jullie maken. Je gidsen zijn een bron van grote leiding, maar ze lijken te spreken met je eigen stem. Oefen je in de kunst van het luisteren, want dat brengt je op het pad waar je de minste weerstand ondervindt. Door de tussenliggende vibratie die ze voor deze reis hebben aangenomen, kunnen zij op fysiologisch niveau een wisselwerking met jullie aangaan, meer dan degenen met een hogere vibratie dat kunnen. Het zijn de omhelzingen die je krijgt wanneer je ze het meest nodig hebt. Wanneer je erom vraagt, zullen ze je omhelzen op een manier waarop zij alleen dat kunnen. Gezien vanuit jullie perspectief wordt dit gelijktijdig gevoeld in het emotionele en het fysieke lichaam. De universele, onvoorwaardelijke liefde die zij voor jullie koesteren is een prachtige en nieuw-leven-gevende ervaring. Degenen, die nog niet goed in staat zijn om naar hun gidsen te luisteren, vragen we om zich meer bewust te worden van de manier waarop ze je emotioneel en fysiek aanraken. Sta hen toe je aan te raken en het zal gebeuren. Ze doen dat nù, op dit moment, maar je moet dat wel willen accepteren.

Er bestaat een vibrationele hiërarchie die we hier even kort willen bespreken, want de tijd is nog niet rijp om alle informatie daarover vrij te geven. Heb geduld want het zal niet lang meer duren voordat dit bekend gemaakt wordt. Accepteer nu gewoon dat er een vibrationele hiërarchie bestaat en dat daardoor alle dingen zich op een natuurlijke manier kunnen ontvouwen. De reden waarom we deze hiërarchie nu bespreken is omdat jullie heel vaak de voorboden daarvan hebben gezien. Dat zijn namelijk de wezens die jullie kennen als Engelen. Deze wezens zijn heel echt. Velen beschouwen Engelen als wezens uit oude verhalen, maar wij zeggen jullie dat het wezens van hoge orde zijn. Hoewel ze slechts in één vibratie tegelijk kunnen zijn, kunnen ze zich gemakkelijk tussen de verschillende vibrationele niveaus bewegen. Degenen, die deze status bereikt hebben, dragen alleen het pure Licht van Thuis. Daarom zien jullie ze vaak als witte of heldere verschijningen. Ook worden deze wezens vaak met vleugels gezien, die dan worden beschreven als grote vogelvleugels. Jullie zien deze wezens in een vorm, die jullie gemakkelijk kunnen begrijpen. De vleugels vertegenwoordigen een deel van hun lichaam dat hen in staat stelt tussen de verschillende vibratieniveaus en dimensies te reizen. Deze vleugels worden ook gebruikt om vibratie te reflecteren en gericht te sturen. Dat is de manier waarop ze ons vanuit andere dimensies beïnvloeden. Door het vibratieniveau van deze boodschappers is het goddelijke Licht altijd om hen heen. Er zal veel meer informatie over Engelen vrijkomen, aangezien zij een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van de mensheid spelen. Het is geen toeval dat Engelen zich steeds vaker aan de massa laten zien. Net als het zaad waarover we gesproken hebben met betrekking tot het “Licht”, zo worden de “zaden van Engelen-aanwezigheid” nu onder de mensheid uitgezaaid. De tijd is nabij waarop jullie je bewust zullen worden van de vele manieren waarop jullie Engelen ervaren hebben. Laten we het er voor nu gewoon op houden dat er velen soorten en niveaus zijn binnen de engelenvibratie. Zie Engelen als een ras van de hoogste orde. Het is in feite de hoogste stap in de evolutie, vlak voor de terugkeer naar de Godheid. Engelen zijn hier om jullie de hoogste waarheid over jezelf te laten zien en jullie te leiden bij het herinneren van je kracht en je ware aard. Zoals onze groep van negen een familievibratie is, met ieder z’n individuele deskundigheid, zo is het ook met de rest van het engelengebied. We hebben het er eerder over gehad dat wij tot de Michaël-familie behoren. Zoals een harmonische toon resoneert, zo resoneert deze familievibratie in jullie hart. Voel de zachte liefde, onderwerp die aan je onderscheidingsvermogen en volg de richting die je hart aangeeft, want dat zal je naar huis leiden. De liefde die jullie van ons en de rest van de Engelen voelen, vertelt jullie dat we méér zijn dan een familie, wij zijn jùllie familie.

We gaan nu verder en wij vragen jullie om je behoefte aan oordelen los te laten, want het is belangrijk dat jullie begrijpen dat oordelen niet bijdraagt aan het vibratieniveau dat men heeft. De hogere vibratie waarin wij verblijven is niet belangrijker dan de lagere vibraties die bestaan. Het zijn allemaal manifestaties van God en als zodanig zijn het gewoon niveaus waarop het grotere Spel gespeeld wordt. Jullie oordeel, dat de hogere niveaus waardevoller zijn, komt voort uit jullie wens om te groeien en door te gaan naar de hogere niveaus. Dit is zoals het moet zijn, maar jullie blijven zitten met het idee dat de hogere niveaus de enige niveaus van waarde zijn. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat er wezens zouden kunnen bestaan, die zelfs doelbewust proberen hun vibraties te verlagen? We hebben zojuist onszelf in die omstandigheden beschreven, omdat het voor ons in het verleden nodig was om met jullie te kunnen communiceren. Als jullie door onze ogen naar jezelf zouden kijken, zien en voelen jullie dan niet de overweldigende liefde die wij voor jullie hebben? In werkelijkheid is dit het kijken van wezens met een hogere vibratie naar wezens met een lagere vibratie en het zien van de prachtige dingen die zìj alleen tot stand kunnen brengen omdat ze bereid zijn het Spel te spelen in de lagere vibratie. Hoewel onze vibratie veel hoger is dan die van jullie, zijn we allemaal gelijke manifestaties van de Schepper. In feite maken de omstandigheden, die jullie in de lagere vibratie gebracht hebben, het ons mogelijk om daarvan te profiteren, op manieren waar jullie je nog totaal niet van bewust zijn. Dat is de ware aard van het Spel. Daar zal meer van te zien zijn, naarmate jullie doorgroeien. Het is aan jullie om vibrationele vooruitgang te bieden aan degenen die daarvoor kiezen, maar wij vragen jullie om geen oordeel te hebben over je eigen vibratie noch over het vibratieniveau van anderen. Iemands vibratie reflecteert alleen maar de positie van het moment en stelt hem/haar in staat om interactief te zijn op niveaus, die het hoogste en beste doel dienen.

We hebben jullie al eerder het voorbeeld gegeven van de ladder van vibrationele groei. Jullie waren ervan overtuigd dat alleen degenen met het hoogste vibratieniveau deel zouden uitmaken van de ascensie. Zo zou je ook kunnen zeggen dat je alleen maar verder kunt komen door de hoogste sport van de ladder te bereiken. De ladder van de Aarde functioneert echter niet op die manier. In feite is die ladder op een dusdanige manier ontworpen dat die het collectieve vibratieniveau in zich verenigt en wanneer dat een kritische massa bereikt, gaat de gehele ladder door naar het volgende niveau. Daarom vragen we jullie om vibratieniveaus te bekijken als iets waar je doorheen moet op je pad naar verlichting.

Nu jullie beter begrijpen wat vibratie nu eigenlijk is, gaan we door naar het onderwerp “de andere kant van de sluier”. We nemen jullie mee op reis om jullie een idee te geven hoe het “thuiskomen” ervaren wordt. Begrijp alsjeblieft dat, wat we nu met jullie willen delen, een voorbeeld is van een reeks van gebeurtenissen die ervaren wordt bij terugkeer Thuis. Deze thuiskomst brengt een terugkeer van je volledige kracht met zich mee. Die kracht is heel subtiel en vaak zijn de nieuw geïnstalleerden zich niet eens bewust dat zij hun eigen werkelijkheid creëren. We zeggen jullie nu dat Thuis meer mogelijkheden kent dan jullie je voor kunnen stellen. Je creëert je individuele ervaringen door een werkelijkheid op te roepen die je kunt begrijpen. De verwachtingen die je van de andere kant hebt, zijn bepalend voor je eerste ervaringen. Daarom beschrijft iedereen deze ervaring weer op een andere manier en we zeggen jullie dat al deze ervaringen naar de waarheid leiden. Wat die ervaring ook is, ze is altijd geweven met een draad van pure liefde, want in spiritvorm leef je in volledige verbondenheid met je hogere zelf. De energie van Liefde is de voorloper van alle andere energievormen. Op deze plek, Thuis genaamd, herinner je je weer hoe je moet leven in de meest pure vorm van Liefde die wij Licht noemen.

Het eerste wat je ervaart zijn de “Begroeters” die je opwachten om je te helpen bij het proces. Ze worden gezien als lichtwezens of alleen maar gevoeld, maar ze zijn altijd aanwezig. Meestal zijn dit wezens die je gekend hebt en die je voorgegaan zijn. De begroeters steken hun hand naar je uit om je te laten zien dat ze er zijn en gereed om te helpen. Afhankelijk van je begrip is het ook gebruikelijk dat je begroet wordt door wezens van de engelenvibratie. Wanneer je niet de juiste geesteshouding hebt zou je op dit punt bang kunnen worden en je tegen het overgangsproces gaan verweren. Wanneer je weerstand biedt tegen het proces, grijp je je uit angst vast aan iets en veranker je jezelf aan een aardegebonden object. Dat ligt ten grondslag aan hetgeen jullie spoken of aardegebonden entiteiten noemen. Aangezien dit proces plaatsvindt op het moment dat je van het Speelbord overgaat, gelden een kort moment de regels van beide werelden. In iedere situatie beschik je over vrije keuze. Met leiding en onderwijzing zal deze angst minder vaak voorkomen. Dat onderwijzen is de rol van de leden van de Overgangsteams waar we het over hebben gehad. Zij beginnen nu acht te slaan op hun oproep en hun posities op het Speelbord in te nemen. We vragen jullie hen te ondersteunen en ruimte voor hen te maken zodat ze hun plaats kunnen innemen.
Het nu voor je liggende proces zou je kunnen vergelijken met het wandelen door een tunnel die van de ene vibrationele staat naar de volgende gaat. Er zijn Begroeters die hun handen bemoedigend naar je uitsteken, maar jìj alleen kunt door die tunnel lopen. Die tunnel is in feite de innerlijke ervaring van de ziel die het lichaam verlaat via de pijnappelklier. Als je niet weet wat je te wachten staat, kan angst je in de verleiding brengen om terug te keren of om stil te gaan staan. Daarom maken de Begroeters zich vaak bekent voordat de overgang plaats zal vinden. Zij verschijnen in je slaap of in veranderde bewustzijnsstaten en vertellen je alles wat er gebeuren gaat. Wanneer je buiten bewustzijn bent voordat je overgaat, zal je bewustzijn meestal kort terugkeren. Dat gebeurt om de verbinding, die zij hebben gemaakt, los te koppelen. De passage door deze tunnel of vallei moet op eigen wilskracht worden gedaan. Er kan op deze reis niemand naast je lopen.

Op een bepaald punt in deze tunnel of vallei zul je het Licht opmerken. Dat Licht lijkt in niets op het licht dat op Aarde bekend is, want het is de vibratie van Thuis. Het is daar om je te herinneren aan Thuis en het lokt je door de tunnel heen, tot je bij de Begroeters komt die wachten om je handen beet te pakken en je de laatste paar stappen door de tunnel heen te trekken. De hereniging aan het eind van de tunnel is werkelijk prachtig en wordt gevierd.

Op een bepaald moment ontdek je dat je alleen bent en door het Licht wordt begroet. Het Licht is dezelfde pure energie die je tijdens je leven reeds vaak in de Aarde gechanneld hebt, zoals eerder besproken. Dit Licht overtreft alle niveaus van Thuis en is de draad van waarheid die door alle dingen heen loopt. Dit Licht overtreft alle niveaus van Thuis en is de draad van waarheid die door alle dingen heen loopt. Dit Licht is waarheid en de pure vorm van de energie die wij Liefde noemen. Als je aan het Licht gewend bent, zul je er direct inkijken en het omarmen. Als je niet bekend bent met het Licht zal het moeilijk voor je zijn om het op te nemen, je zult er weerstand tegen bieden en wegkijken. Vaak maakt het oordeel dat je over jezelf hebt, het zo moeilijk om in het Licht te kijken. Wanneer je het Licht kunt omarmen, moedigen wij je aan om dat ook te doen want dat Licht draagt de waarheid in zich, waardoor jij in staat bent om alle oordeel los te laten. De puurheid van dit Licht zal je direct verlichten wanneer je gewoon toelaat dat het over je heen valt. De mate waarop je het Licht accepteert bepaalt het niveau waarop je de volgende dimensie binnengaat. Het is belangrijk om te begrijpen dat er geen oordeel is over het niveau waarop je binnenkomt. Het is gewoon een manier om je naar het meest efficiënte beginpunt te brengen. Het is dit proces dat je heel lang geleden getoond is en dat de mensheid verdraaid heeft in het verhaal van Hemel en Hel. Zo is het niet en er bestaat aan deze kant van de sluier geen ander oordeel dan de oordelen die je zelf meebrengt. Oefen in het loslaten van dat oordelen terwijl je nog in een fysiek lichaam bent en je zult de voordelen ervan ondervinden aan beide kanten van de sluier.

Afhankelijk van de energieconditie die de ziel bij vertrek had, kan een periode voor rust en heling nodig zijn. Als de spirit heel erg zwak was en zwaar werk heeft moeten verrichten tijdens het overgangsproces, zal zo’n periode van rust en heling noodzakelijk zijn. Dit proces vormt een belangrijk deel van de terugkeer naar huis. Als de spirit reïncarneert voordat voldoende rust en heling gekregen is, zal de persoon in kwestie altijd een gevoel van moeheid met zich meedragen tijdens z’n ervaringen op het Speelbord. Daarom zijn speciale niveaus voor dit doel vrijgemaakt en je wordt aangemoedigd om daar volledig gebruik van te maken wanneer je zachtjes in die richting geduwd wordt.

Je ziet dan spoedig je eigen leven aan je voorbij trekken. Als het energieniveau van hun ziel dat toestaat ervaren velen dit levensoverzicht op het moment van hun overgang. Het is een heel persoonlijke gebeurtenis en niet wat de meesten ervan verwachten. Behalve dat dit een tijd is waarin iemand zijn/haar eigen levenservaringen overziet, dient het ook om deze ervaringen onuitwisbaar in het collectieve bewustzijn van alles-dat-is te etsen. Aangezien er geen oordeel is over het Spel, dient dit overzicht om je voor te bereiden op de dingen die je in je volgende incarnatie wilt meenemen. Dit is het moment waarop je je volledige leven en elk moment daarvan in al z’n facetten ziet. Wanneer de ziel in staat van verwarring is, lijkt het alsof je alleen bent tijdens het ervaren van dit levensoverzicht. Is dat niet het geval dan is dit een tijd voor hereniging met degenen waaraan je gevraagd hebt of ze op je schouder met je mee wilden reizen. De hereniging met je gidsen geeft veel vreugde. Je gidsen hebben elk moment van de reis naast je gestaan. Dit is dus een goede tijd om naar de herhalingen te kijken. Het is geen tijd voor oordeel want de vibraties van Thuis ondersteunen zulke dingen niet. Stel je eens voor dat je al deze herhalingen van je leven in de driedimensionale werkelijkheid samen met je beste vrienden bekijkt. Velen uit jullie cultuur (de Amerikaanse cultuur) hebben zelfs om popcorn gevraagd tijdens dit evenement. Het is een tijd waarin je gidsen je kunnen vertellen over hun gevoelens en hun zienswijze bij bepaalde gebeurtenissen in je leven. Vaak wilden ze je door de sluier heen bereiken en je hart aanraken om je te laten weten dat er van je gehouden werd, maar dat was op het Speelbord niet altijd mogelijk.

Nu kunnen ze iedere gebeurtenis met je delen. Er komen in dit overzicht momenten voor dat je gebeurtenissen in je leven voor de eerste keer heel duidelijk kunt zien. Situaties die je altijd hebt weggestopt, worden nu duidelijk. Je kunt het applaus horen bij iedere belangrijke gelegenheid. De belangrijke gebeurtenissen zijn niet degene die je verwachtte. Het zijn de keren in je leven waarin je je kracht oppakte en doelbewust je eigen toekomst creëerde. Het zijn de tijden waarin je de illusie van angst opzij zette om je ware kracht te vinden. Het zijn tijden waarin je goed was voor jezelf, want dat gaf aan dat je eer bewees aan het goddelijke in jezelf. Het waren de keren dat je naar binnen ging en de beperkingen, die je opeengestapeld had, opruimde. De keren dat je niet alleen liefde gaf maar jezelf toestond de liefde, die aan jou gegeven werd, te voelen. Vreemd genoeg is het bewijzen van eer aan jezelf één van de meest gerespecteerde handelingen. Je denkt bij jezelf: “Had ik maar geweten hoe dit alles werkt, dan zou ik het veel beter hebben gedaan.” Je hoort overal om je heen die heerlijke lach en ongemerkt ga je meedoen terwijl de herinneringen bij je terugkomen aan de laatste keer dat je die woorden zei. Op dit moment kun je je haast niet voorstellen dat je je niet kon herinneren wie je was. Het is in feite heel erg leuk om de herhalingen te bekijken van een meester die zich voor hem/haarzelf verstopt achter de sluier. Aan het eind van dit overzicht krijg je toegang tot het karmische puntensysteem en dat helpt je dit overzicht achter je te laten met duidelijke aanwijzingen voor de richting, die je voor de volgende incarnatie wilt kiezen. In tegenstelling tot wat velen op het Speelbord geloven is het een blijde ervaring.

Wanneer het overzicht van je leven achter de rug is, ontmoet je je “Mentor”. Mentoren zijn anders dan de Begroeters die je bij aankomst stonden op te wachten. Een Mentor is over het algemeen iemand die je in de fysieke wereld hebt gekend en die de overgang eerder heeft gemaakt dan jij. Mentoren zijn er om je te helpen wennen aan je nieuwe omgeving en het begrijpen van de verschillen. Heel vaak is de Mentor niet degene die je verwacht zou hebben. Daarvoor zijn verschillende redenen, de eerste is dat dit gedaan wordt als onderdeel van een contract en op het moment dat het contract wordt opgesteld, is de volledige loop van het leven zelden bekend. Vaak is het iemand die een contract heeft om eerder te vertrekken dan jij. Meestal ben je de persoon op het Speelbord tegengekomen en voelde je je op onverklaarbare wijze diep met hem/haar verbonden. Dat is vaak een kosmische wenk. Het zou een familielid of een goede vriend geweest kunnen zijn. Ongeacht de manier waarop je hem/haar hebt ontmoet, er was altijd die sterke, niet te ontkennen aantrekkingskracht van spirituele familie.

Dit idee van een contract is vaak moeilijk te begrijpen. Dat komt omdat je dezelfde maatstaven probeert te gebruiken als op het Speelbord. Wanneer je in de universele dimensie bent is het begrip van tijd soms het allermoeilijkst te accepteren. Onze dimensie van tijd is heel anders dan die van jou en dat vereist aanpassing van jouw kant. Het is heel gewoon voor degenen die overgaan om op dit punt verward te raken. Om deze verwarring op te helderen wordt meestal een periode van rust en heling ingelast.

We willen het nu hebben over het belang om bij het vertrek op de juiste golflengte te staan, want dat kan de tijd, die nodig is voor rust en heling, aanzienlijk bekorten. Het perspectief van waaruit men iets bekijkt wanneer men de Aarde verlaat is bepalend voor de terugkeer. Dat is de werking van het zogenaamde karma. Het is ook een direct gevolg van de polariteit op het Speelbord die dat effect teweegbrengt. De leden van de Overgangsteams zijn gewaardeerde wezens die zichzelf aan dit doel wijden. Op vele manieren verbinden zij Hemel en Aarde in alles wat zij doen. Waardeer deze mensen en maak ruimte voor hen zodat zij naar voren kunnen treden. Zij zullen een grote rol spelen in de evolutie van de mensheid.
Sedert je aankomst zijn je gedachten geweest bij degenen die je op het Speelbord hebt achtergelaten. De tijd is nu aangebroken waarop je Mentor je vraagt of je deel wenst te nemen aan een ceremonie, die op het Speelbord ter nagedachtenis van jou wordt gehouden. Wanneer je dat wilt mag je deze eredienst bijwonen. Je gidsen gaan voor deze gebeurtenis met je mee, aangezien zij op alle manieren deel van je leven hebben uitgemaakt. Zij kennen en houden van dezelfde mensen, die deel uitmaakten van die fase van het Spel. Het lijkt alsof ze opnieuw aan je zijde staan, in je oor fluisteren en je herinneren aan de harten die je aangeraakt hebt. Je kijkt naar deze mensen en vaak zie je de pijn die ze voelen door het verlies. Zij moeten nu aan het proces beginnen om hun leven opnieuw in te richten zonder jou. Als ze dat willen mogen die mensen je oproepen, je mag hen omhelzen en zij zullen je aanwezigheid voelen. Meestal kijken ze uit naar de onmiskenbare ervaring van een fysieke aanraking maar zelfs wanneer ze die zouden ontvangen, zou hun ego tussenbeide komen en het op de een of andere manier rationaliseren. Ze voelen de leegte die je overgang achterliet omdat hun geest hen vertelt dat er iets van hen is weggenomen. Wat je ziet is het geschenk dat je achtergelaten hebt. Door dit geschenk kijkt iedereen nu vanuit een veel helderder perspectief naar z’n eigen bestaan. Je denkt bij jezelf hoe deze gebeurtenis de mensen dichter bij henzelf en bij elkaar heeft gebracht. De tijd voor vertrek breekt aan en je kijkt naar degenen die je achterlaat. Je voelt hun pijn en wenst dat het mogelijk zou zijn hen te vertellen hoe prachtig het aan deze kant van de sluier en Thuis werkelijk is. In je hart weet je dat je hen spoedig terug zult zien. Je Mentor zegt in je oor dat het nu ook mogelijk is om vanaf deze kant van de sluier een wisselwerking met hen aan te gaan. Je kunt zien dat het tijd is voor hun heling en dat dit het beste tot stand gebracht kan worden tijdens je afwezigheid. Hoe graag je hen ook zou willen helpen, je Mentor herinnert je eraan dat het daarvoor nù niet de tijd is. Binnen korte tijd zul je je weer met hen in verbinding kunnen stellen. Geef hen de tijd om dat deel van jou, dat altijd bij hen is, in zichzelf te vinden. Daarna zal het gepast zijn om opnieuw een wisselwerking met hen aan te gaan, wanneer zij daar tenminste voor kiezen.
Je verlaat de herdenkingsdienst op het Speelbord en je wordt naar een grote bijeenkomst in de Zaal van Kleuren gebracht. In deze zaal wordt alle vibratie tot uitdrukking gebracht door kleuren. De kleuren, die men van deze plaats met zich meeneemt, vertellen onmiddellijk hun verhaal aan al degenen die ze zien. Het aantal personen dat in deze zaal aanwezig is, is veel groter dan je je had voorgesteld. “Wachten al deze mensen op mij?” vraag je. Het antwoord komt van het centrale podium en is een klinkend JA! Terwijl je de presentator nadert is het gejuich, voor het feit dat je je taak goed hebt uitgevoerd, oorverdovend. De spreker begint en kondigt aan dat je geslaagd bent. Applaus vult de grote zaal wanneer je de kleuren uitgereikt krijgt die je voor altijd zult dragen. Deze vibraties, in de vorm van kleuren, vertellen het verhaal van je tijd op het Speelbord en al je daden die de nieuwe paradigma’s (gedachtepatronen) inluiden. Het feit dat je erin hebt toegestemd om jezelf ten gunste van allen te scheiden van je hogere aspecten, is één van de meest gewaardeerde handelingen. De kleuren, die je hier gekregen hebt, geven voor altijd aan dat je iemand bent die, om mee te helpen de energie van Thuis op Aarde te verankeren, de pijn en de hopeloosheid van een fysiek lichaam gevoeld heeft. Velen, die deze insignes zien, zullen je eren omdat je een speler bent geweest op het Speelbord van de vrije keuze. Je kleuren vertellen ook dat je op het Speelbord was ten tijde van de grote verandering. Je zult vele malen worden gevraagd om je verhalen te vertellen. De gevoelens van dankbaarheid en waardering vullen je zodanig dat je gaat stralen. Deze gloed, en je nieuw verkregen kleuren vormen werkelijk een prachtig schouwspel! Je hoeft je hier geen zorgen te maken om een ego, want het natuurlijke evenwicht vertelt je dat het zien van je ware kracht bijdraagt tot het geheel. De tijd is aangebroken om te vertrekken en wanneer je je omdraait zie je dat je Mentor op je staat te wachten om je mee terug naar huis te nemen. Na deze prachtige gebeurtenis zeg je voorlopig gedag tegen je gidsen want die zijn nu vrij om met hun verhoogde vibraties naar hun volgende opdracht of incarnatie te gaan.

Je Mentor was per contract geregeld en zal zolang jij dat wilt bij je blijven, je vragen beantwoorden en je helpen met het begrijpen en het herinneren hoe de dingen hier werken. Er word je verteld dat je herinneringen aan Thuis terug zullen keren, net zo goed als alle herinneringen van vorige incarnaties, ze moeten echter geleidelijk geïntroduceerd worden zodat ze je niet overweldigen. In de komende tijd zul je vaak anderen met dezelfde vibratie ontmoeten. Sommigen zul je herkennen als je eigen spirituele familie en sommigen zul je tegengekomen zijn in deze laatste incarnatie. Sommigen hebben wellicht de rol van je vader of moeder of man of vrouw vervuld. Wanneer je met deze mensen samen bent schijnen hun trekken vaak van de één in de ander over te gaan. Zo laten zij je de vele keren zien dat je hen op het Speelbord gekend hebt. Dat komt echter ook in jullie werkelijkheid voor. Soms vind je een lang verloren gewaande vriend terug, maar in plaats van blijdschap bezorgt dat je alleen maar angst omdat die veranderd schijnt te zijn in een gevreesde vijand. Je begint te lachen wanneer je begrijpt dat je deze persoon gevraagd hebt om die rol van vijand te spelen omdat hij genoeg van je houdt om dat voor je te doen. Het is een heerlijke tijd wanneer je herinneringen beginnen terug te keren. Hoe meer je je herinnert hoe meer er gelachen wordt. Wat was het toch een prachtig spel.

Nu je er wat meer aan gewend bent om je in de hogere dimensies te bewegen, begin je je vleugels uit te slaan en je kracht meer te gebruiken. Hier op deze plaats is er geen tijdsvertraging en alles is mogelijk alleen maar met gedachten. Wanneer je begint te begrijpen hoe dat in z’n werk gaat, zou je kunnen gaan zien dat de regels dezelfde zijn als die wij je hebben gegeven voor de kunst van het mede-scheppen tijdens je ervaringen op Aarde. Zo boven, zo beneden. Het duurt niet lang voordat je de verhoogde gevoeligheid van je zintuigen ontdekt. De heldere kleuren zijn niet te vergelijken met de kleuren die je op Aarde ooit gezien hebt, ze schijnen namelijk effect op je te hebben wanneer je er naar kijkt. De muziek heeft een vibratie die zachtjes door je wezen schijnt te stromen, daarbij een zachte indruk achterlatend. Het lijkt wel of de muziek leeft en altijd op een plezierige manier tegen je spreekt. Al snel word je verteld dat op deze plaats de prachtige geluiden en beelden die je ervaart, opgeroepen worden door je eigen vibratie. Ze zijn op maat voor je gemaakt en in feite een reflectie van je eigen trilling. Hoewel je geen fysiek lichaam meer hebt, ervaar je nog steeds je zogenaamde zintuigen. Het zijn gewoon vertrouwde manieren om de vibraties in je wezen op te nemen. Deze zintuigen zijn ook veel sterker en naarmate je dat allemaal ervaart, word je je bewust dat de vibraties informatie bevatten. Iedere toevoeging van informatie verandert je wezen een beetje. Op deze plek beschik je over veel meer zintuigen dan je totnogtoe kende en je moet nieuwe manieren ontdekken om die te ervaren. Eén daarvan fascineert je en dat is absorptie. Het is een manier om energie en vibratie te absorberen. Een stroom van energie gaat zachtjes over je heen en bied je het aroma (geur en smaak) van de vibratie aan. Wanneer je van deze geur of smaak houdt, wordt de energie in je wezen opgenomen en toegevoegd aan je bestaande energie. Je wordt je bewust dat ook dat een zintuig was waarover je kon beschikken toen je nog een fysiek lichaam had, er waren toen echter geen woorden die dat goed konden beschrijven. Wat een prachtige plaats! Elke ervaring voedt je op de een of andere manier. Je ziet jezelf al snel als de klei van het universum die zichzelf leent voor de vorm die je zelf kiest door de dingen die je in je eigen ervaringen oproept. Jìj bepaalt in feite elk moment wat je bent, door hetgeen je verkiest te ervaren.

Nu je vertrouwd bent met je omgeving en weet hoe het hier werkt, begin je meer mogelijkheden te onderzoeken. Je denkt het en je bent er. Richt je gedachten op een ervaring en je zit er midden in. Er zijn hier zoveel mogelijkheden dat het moeilijk is om te kiezen. Probeer van alles en bezoek plaatsen die je altijd al hebt willen bezoeken. Wanneer je bij elke nieuwe scène je ogen open doet is de schoonheid bijna overweldigend. Je moet je wel afvragen of je er ooit aan zult wennen en het gewoon gaat vinden. Maar wanneer je steeds de antwoorden krijgt op het moment dat de vragen in je zijn opgekomen, bekruipt je het gevoel dat dit nooit zal gebeuren. Je merkt dat de omgeving rondom je heen heel veel op die van de Aarde lijkt. Dat komt omdat dit je meest recente herinneringen zijn en de manier waarop je verwacht dat het zal zijn. De schoonheid is overweldigend en allesomvattend. Je bekijkt deze schoonheid en ziet de echtheid ervan. Terwijl je zoekt naar een vergelijking herinner je je de Aarde. Je vraagt je af “Zou het kunnen dat deze schoonheid er op Aarde altijd geweest is maar dat ik het niet gezien heb? Het doet er niet toe, wanneer ik terugkeer zal ik weten waar ik naar moet kijken en ik zal me herinneren om er naar te kijken.” Je Mentor kijkt je aan met een stralend gezicht, want hij voelt dat jullie contract ten einde loopt.

Hier neemt tijd een andere betekenis aan. Tijd is op deze plaats circulair en er zijn nieuwe regels voor het functioneren van de tijd. Als je je aan deze nieuwe regels aanpast ben je in staat om een wisselwerking aan te gaan met andere dimensies van tijd. Het verleden, het heden en de toekomst zijn hier één grote cirkel en het is mogelijk om alles in het “nu” te zien. Dat is één van de meest moeilijke dingen om je aan te passen want in je laatste ervaring was daar geen referentiekader voor. Je kunt hier alleen evenwicht in vinden als je je eigen energie niet uit het oog verliest. Je verbinden met je eigen energie is de enige manier om je plaats te vinden in deze veranderende dimensies van tijd. Terwijl je je het Speelbord herinnert kun je zien dat ook deze waarheid duidelijk begon te worden, want je ziet de overeenkomsten. Zo boven, zo beneden.

Naarmate je je thuis begint te voelen komen de dingen nu heel natuurlijk bij je terug en dat gevoel van helderheid en kalmte wordt een levensstijl. Je weet veel over deze plaats en dat kun je niet verklaren. Het is alsof een herinnering langzaam terugkeert. Zonder dat je er aan herinnerd wordt ben je je bewust dat er vele niveaus zijn op deze plaats, die wij Thuis noemen. Die zijn door vibratie op een natuurlijke manier van elkaar gescheiden. De vibrationele niveaus van Thuis bestaan uit een dominante vibratie en alle resonerende frequenties die hun harmonie aan deze basisvibratie verlenen. Net zoals een harmonisch akkoord vinden deze vibrationele niveaus hun eigen grenzen en vormen op een natuurlijke manier groepen doordat gelijke vibraties elkaar aantrekken. Tezamen vormen ze de niveaus of segmenten van Thuis. Wanneer men van vibratie verandert, gaat men door naar het volgende niveau om het werk te voltooien. Je zou het kunnen vergelijken met het behalen van een diploma en er heerst veel opwinding rondom degene die naar het volgende niveau gaat. Voortgang kan zowel aan deze kant als op het Speelbord tot stand worden gebracht. Er bestaan op het Speelbord gunstige gelegenheden voor grote veranderingen en dat betekent vaak dat men enkele niveaus tegelijk neemt. Er bestaat geen oordeel of het ene niveau beter is dan het andere. Ze dienen allemaal een doel en samen vormen ze het geheel.

Tot op heden ging men het gemakkelijkst naar het volgende niveau, terwijl men in een fysiek lichaam op het Speelbord was. Met de vooruitgang en de vibrationele verhoging van het Speelbord zelf, werd het makkelijker om aan beide kanten door de niveaus heen te gaan. Nu is wisselwerking met het Speelbord mogelijk vanaf deze kant van de sluier. Binnenkort zal er bewust contact zijn op een dieper niveau. Door de veranderingen die jullie op het Speelbord tot stand hebben gebracht is deze communicatiebrug nu beschikbaar. Dit niveau van communicatie was niet beschikbaar sinds de tijd dat het Spel op het Speelbord begon. Dit nieuwe paradigma zal de weg banen voor degenen die de kristalvibratie weer zullen introduceren. De volgende fase van evolutie is op handen. Jullie hebben daarvoor gezorgd. We zijn heel trots op het werk dat jullie gedaan hebben om dit mogelijk te maken. De pijn en verwarring, die jullie vaak ervaren in het fysieke lichaam, gaan niet ongemerkt voorbij en hebben de weg voor de mensheid gebaand om zich te ontplooien. De Hemel op Aarde is op handen. Het Grote Spel is praktisch gewonnen, zowel op Aarde als in de Hemel.

Met diepe gevoelens van liefde vragen we jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en het Spel goed samen te spelen

De Groep

 

Van Steve

Tijdens een recente channeling in Sudbury Ontario gebruikte de Groep andere bewoordingen om hun boodschap te completeren. Deze woorden waren: “Wij zijn compleet.” Ik ken dat gevoel.

Een innige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

 

De Bakens van Licht Meditatie

Doe je schoenen uit en ga gemakkelijk zitten. Als je deze meditatie doet, neem dan even de tijd om te vragen of je energie gecombineerd kan worden met energie van alle anderen die deze meditatie doen.
Laat alles in je veld langzaam tot rust komen. Gebruik dit moment voor jezelf. Het universum om je heen vindt z’n natuurlijk evenwicht als jij je energie centreert. Heb de moed om dat in alle dingen te doen en heb vertrouwen, want dat baant de weg naar je werkelijke kracht zodat alle dingen die je wenst, op een natuurlijke manier naar je toekomen. Accepteer die dingen dankbaar, want het zijn de bouwstenen van de Hemel op Aarde. Adem in en voel de zachtheid van de lucht je wezen binnenstromen.

Voel nu de kracht die je krijgt als de zuurstof je bloed instroomt en heel je lichaam doorgaat. Met elke ademhaling word je je bewust dat je je krachtiger voelt. Er hangt waarheid in de lucht. Voel die wanneer die binnenkomt en met iedere ademhaling dieper in je wezen doordringt. Richt je aandacht op de woorden voor je. Terwijl je je aandacht blijft richten op de woorden, word je je bewust dat je vanuit je ooghoeken schaduwen ziet bewegen. Draai je niet om maar blijf gewoon vanuit je ooghoeken naar deze schaduwen kijken. Kijk hoe ze duidelijker worden en meer vorm krijgen. Voel de energie, die van deze wezens uitstraalt terwijl ze zich door je veld heen bewegen. Ze lijken veel op knappe, lange mensen en met hun glimlach stellen ze je op je gemak. Je gevoelens ten opzichte van deze wezens zijn niet zoals je verwacht. In plaats van angst ervaar je een bijzonder grote kalmte. Voor het eerst in lange tijd heb je je evenwicht gevonden. Koester je een ogenblik in dat gevoel en laat het doordringen in je geest.

Eén van deze grote geesten staat nu vlak voor je. Je kijkt of het een man of een vrouw is en op dat moment barsten ze in lachten uit. Het gevoel dat je krijgt wanneer ze lachen is met geen woorden te beschrijven. Je voelt je thuis en volledig op je gemak met deze wezens. Ze zien iedere gedachte en je diepste angsten en toch voel je je vredig met hen. Ze leggen zonder woorden uit dat ze noch man noch vrouw zijn. Ze kunnen zich in elke vorm voordoen, wanneer je dat zou willen vragen. Ze geven de voorkeur aan deze vorm want die leent zich het gemakkelijkst voor hun ware grootsheid. Je formuleert een vraag in je gedachten en voordat je die uit kunt spreken geeft degene die voor je staat antwoord. “Wij zijn hier omdat je ons geroepen hebt.” Nu ben je zelfs nog meer in de war, maar die persoon verder gaat. “Wij zijn hier omdat je om bevestiging gevraagd hebt. Jouw pad brengt je nu naar het creëren van het volgende niveau op het Speelbord. Aangezien de naam van het Spel is “Het creëren van de Hemel op Aarde” wordt het tijd om je eraan te herinneren hoe Thuis er werkelijk uitziet.” Je raakt er helemaal opgewonden van en je voelt je hart vol verwachting sneller slaan. Je krijgt de slag beet van dit non-verbale praten en je zendt bewust een gedachte uit. Terwijl je dat doet merk je dat je je hoofd iets optilt, alsof dat nodig is. Degene die voor je staat lacht in reactie op dat optillen van je hoofd en steekt vriendelijk een hand uit.

Je steekt ook jouw hand uit en je bevindt je direct in een andere omgeving. Je hebt je ogen gesloten en ze vertellen je zachtjes wat er komen gaat. “We moeten langzaam beginnen om je vibratie niet te overweldigen. We vragen je nu om te ademen terwijl je langzaam je ogen open doet.” Je ogen gaan open en je lichaam begint te trillen door de dingen die je ziet. Direct voor je ligt een tafereel zo prachtig en kleurrijk dat je er bijna geen woorden voor kunt vinden. Als je er naar kijkt krijg je het gevoel dat je met één blik alle schoonheid van de Aarde tegelijk ziet. “Vergeet nu niet om adem te halen. We willen niet dat je duizelig wordt.” Je realiseerde je niet dat je je adem inhield. Voor de eerste keer adem je nu bewust in. Die ademhaling lijkt op de een of andere manier de trilling van deze schoonheid bij je naar binnen te brengen. Wanneer je om je heen kijkt zie je dat alles hier gloeit en de meest schitterende kleuren heeft. Zelfs de rustige, subtiele kleuren stralen.

Juist nu je je begint aan te passen aan de ontzagwekkende schoonheid die je ziet, “hoor” je muziek in golven over het landschap komen. “Dit is niet de muziek die we op Aarde kennen” denk je bij jezelf. Als de muziek een aangename sterkte heeft bereikt, begint die op de een of andere manier z’n weg bij je naar binnen te vinden. Je stelt je open voor andere mogelijkheden en het duurt niet lang voordat je smaken, geuren en andere zintuigen, die je niet kunt beschrijven, ervaart. Ze spreken weer tegen je in antwoord op je onuitgesproken gedachte en ze leggen uit: “Deze energieën leven en daarom voel je ze zo diep. Het zijn manifestaties van vibratie. Als die vibratie over je heen gaat resoneert het deel van jou dat in harmonie is. In velerlei opzichten is het echt slechts een weerspiegeling van je eigen grootsheid.”

Al snel komen anderen je gedag zeggen. Ze zien er net zo uit als je je had voorgesteld en ze geven je liefde en beantwoorden alle vragen die je maar kunt bedenken. Het moeilijkste bij deze ervaring is om je aandacht bij de vragen te houden. Het lijkt alsof er minder vragen zijn naarmate je langer hier bent. De ervaring is zo intens dat voordat je de woorden kunt formuleren de vraag verandert. “Dit is zo leuk!” Overal vandaan komen nieuwe mensen je nu begroeten. Sommigen komen je heel bekend voor maar je kunt je nog niet precies herinneren waar je ze van kent. Die gedachte zet de man, die vlak voor je staat, aan tot een reactie. “Herinner je je mij?” “Je antwoordt hem zo goed mogelijk: “Ja, ik herinner me je maar ik kan niet zeggen waar we elkaar ontmoet hebben.” Gelach vult al je zintuigen en als gevolg daarvan wordt je energie in balans gebracht. “Eens was ik je vader en eens je beste vriend.” Plotseling komt er een herinnering bij je boven en je ziet jullie beiden en hoe dicht jullie bij elkaar stonden. De liefde voor hem welt op in je hart. Het was alsof je een deel van jezelf miste, maar zelfs niet wist dat je het miste. Anderen komen naar voren en delen hun liefde met je en je begint te stralen net zoals de kleuren die je het eerst zag toen je hier kwam.

“Het is tijd”. Deze woorden geven je een triest gevoel omdat je begrijpt dat het tijd is om terug te keren. Je vertrekt als een andere persoon. Er ligt passie in je ogen en die was daar al een tijdje niet meer. Je legt aan de vriendelijke, grote wezens uit dat je deze herinnering met je mee wilt nemen. Op dat moment vraagt degene die voor je staat om stil te staan. “We zullen je vibratie nu bijstellen zodat je deze ervaringen met je mee kunt nemen. Sta alsjeblieft stil en wees niet bang. Sluit je ogen en adem dit in want het completeert je vibratie.” Je sluit je ogen en haalt diep adem en je voelt de energie om je heen sterker worden. Het prachtige gevoel van deze energie is zò bekend en zò vervullend. Op dat moment word je verteld dat het je eigen energie is die weerspiegeld wordt. Naarmate de energie zich opbouwt open je langzaam je ogen en je aanschouwt het mooiste schouwspel dat je ooit gezien hebt. Voor je staan deze prachtige wezens met hun vleugels volledig gespreid en reflecteren jouw energie naar je terug. Met tranen van vreugde in je ogen stuur je hen je diepste dankbaarheid voor het feit dat ze je dit schouwspel hebben laten zien. “Dit is ons geschenk aan jou, lieverd. Het dient om je te herinneren aan wie je werkelijk bent.” Je zegt tegen jezelf” Ik zal dit gevoel altijd bij me dragen aangezien ik me herinner wie ik ben.” Wanneer deze woorden in de verte wegebben vind je jezelf weer terug, starend naar de woorden voor je. De Engelen zijn weg. Diep binnenin je ligt het gevoel van evenwicht en persoonlijke kracht. Vanuit het niets hoor je een stem in je hoofd. “Wij zijn nooit ver weg” en de stem sterft weg, en laat een weerklank achter van hartverwarmend gelach. “HERINNER JE”.

En zo is het …

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.