Juni 1999

Biologie
De evolutie van de mensheid

Van Steve:

Iedere maand ga ik er voor zitten om deze woorden op te schrijven. Soms doe ik dat in mijn kantoor thuis, soms in de auto en soms in het vliegtuig. Maar waar het ook gebeurt, ik waardeer het heel erg dat ik in de gelegenheid ben om dit te doen. Dit bericht werd geschreven terwijl ik door Europa reisde en de informatie van de Groep presenteerde in de seminars die wij daar gaven. Het gaat over het vinden van je eigen kracht en niet over mij of over de Groep. Ik? Ik ben een ex-aannemer die op de schouder getikt werd en gevraagd werd om een boodschap over te brengen. Het is geen gecompliceerde boodschap maar de draagwijdte ervan is groots.

De Groep heeft me verteld dat het contract tussen ons reeds heel lang geleden opgesteld is. Zij zeiden ook dat heel veel dingen waar ik tot nog toe in mijn leven doorheen gegaan ben, de basis hebben gelegd voor wat ik nu aan het doen ben. Toen ze dat zeiden slaakte ik een zucht van verlichting. Soms dacht ik dat ik het niet zou volbrengen. Ik weet dat mijn moeder dezelfde gedachten had. Het grappige eraan is dat, wanneer je me een paar jaar geleden verteld zou hebben dat ik dit soort werk zou doen, ik je uitgelachen zou hebben. Nu zit ik hier in een vliegtuig op weg naar Wenen om andere leden van de familie met elkaar in contact te brengen. Het interessante eraan is dat, toen ik met channelen begon, ik het gevoel had of ik mijn hele leven op dit moment had gewacht.

Bij het opschrijven van dit bericht benadrukt de Groep het belang van het met elkaar in contact brengen van spirituele familie. Dit is het idee achter de web sites en de seminars. Het zijn manieren om familie bij elkaar te brengen. Wanneer we elkaar bij de hand houden en ons met elkaar verbinden, beginnen we pas echt te zien wie we zijn. Dit is juist dan zo belangrijk wanneer de vele veranderingen, waarom we gevraagd hebben, gaan optreden. Het is één ding om te vragen om veranderingen die ons naar het ascension proces leiden, het is echter een andere zaak om er doorheen te gaan wanneer ze zich beginnen te ontvouwen. Want juist in die tijd is het nodig dat we ons met elkaar verbinden en op elkaar kunnen steunen. Alleen wanneer we dat doen kunnen we onze nieuwe weg zien.

De veranderingen die eraan komen zijn heel opwindend, maar het is niet mogelijk om er alleen doorheen te gaan. De fysieke veranderingen in onze biologie zijn begonnen. Hoewel de uitkomst daarvan nog niet zichtbaar is in ons dagelijks leven, kunnen we duidelijk zien dat we midden in de veranderingen zitten.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

We zullen van nu af aan al onze communicaties op deze manier beginnen want dat geeft de werkelijke verbinding aan tussen ons en een ieder van jullie. Naarmate de sluier dunner wordt beginnen jullie steeds beter je ware origine te begrijpen. Deze groet illustreert de kosmische wenk die je helpt met het herinneren van Thuis. Voor gebruik op het Speelbord hebben jullie woorden gecreëerd, maar we kunnen daarbij geen woorden vinden om de liefde en de eerbied die wij voor jullie voelen te beschrijven. Het is ons een eer om een ieder van jullie gedurende een korte tijd in contact te brengen met de pure vibraties van Thuis en jullie je eigen erfdeel te helpen herinneren. Wij hopen oprecht dat, wanneer wij deze verbinding tot stand brengen, jullie je wat meer zullen herinneren van je eigen kracht en die kracht gaan gebruiken in het dagelijkse leven.
De evolutie van de mensheid op het Speelbord van vrije keuze wordt meer geëerd dan jullie kunnen weten. Het effect van de handelingen die jullie op dit moment uitvoeren zullen door het gehele Universum weerklinken. Jullie hebben inmiddels reeds heel veel eer gebracht aan de familie van licht. Jullie zijn de architecten van Licht. We danken jullie voor de gelegenheid om jullie opnieuw een spiegel voor te kunnen houden om jullie zodoende te helpen herinneren aan je grootsheid en je ware aard.

Het Spel, zoals jullie dat oorspronkelijk geschreven hebben, is naar een ander niveau gegaan en het nieuwe Spel is nu begonnen. Velen hebben de druk op de planeet gevoeld. Velen van jullie zijn begonnen met het evolutieproces via je DNA-RNA. Daardoor zijn jullie extra gevoelig voor al deze energieveranderingen. Naarmate iedereen z’n eigen vibrationele niveau verhoogt, zal de collectieve vibratie op de planeet in gezamenlijke harmonie omhoog gaan. Dit wordt in kleine stapjes tot stand gebracht. Vlak voor ieder nieuw niveau of deel van een niveau wordt de energie samengeperst en dat zorgt voor de druk die jullie voelen. Door de verandering in je DNA zijn jullie heel gevoelig geworden voor de emotionele energie van de planeet.

Gevoelens van droefheid op Aarde

De Aarde vormt een integraal deel van jullie zelf en deze verbinding gaat veel verder dan jullie zintuigen kunnen waarnemen. Ook de Aarde gaat naar haar volgende evolutiefase. Juist voordat een nieuw vibratieniveau bereikt wordt ontstaat er bij de laatste stappen een tijdelijke droefheid. Je zou dit kunnen vergelijken met een verhuizing. Je gerichtheid op en je opgewondenheid over dat nieuwe huis eisen meestal alle aandacht op, tot op het moment dat je je oude huis werkelijk verlaat. Op dat laatste moment moet je gedag zeggen en een bitterzoete droefheid vergezelt je bij de laatste stappen naar het nieuwe huis. Net zoals bij deze vergelijking vragen we jullie om de droefheid te voelen maar tegelijkertijd door te gaan naar je nieuwe omgeving. Komt het vaak voor dat het je lijkt te overweldigen, steek dan je hand uit naar degenen die naast je staan, want velen gaan in deze tijd naar een nieuw huis. Om het Nieuwe Licht volledig te kunnen bevatten, is het nodig dat er een periode van duisternis aan vooraf gaat.

Het leren van de nieuwe regels van dit spel en de werking ervan leveren menigeen moeilijkheden op. Jullie hebben allemaal het pad van verandering gekozen. We zien dit en staan aan jullie zijde, wanneer wij gevraagd worden jullie te helpen door deze veranderingen heen te gaan. Het is de bereidheid om deze energie te veranderen die je als worsteling ziet in je leven. Wij zien diezelfde worsteling en wij betitelen die als Lichtwerk. Dit is het werk dat een ieder van jullie in staat zal stellen bewust verder te gaan, samen met de ware kracht van je Hogere Zelf. Elk moment dat je doelbewust je werkelijkheid creëert, bewijs je eer aan dat deel van de Schepper dat binnenin je zit.

Naarmate meer van deze stappen gerealiseerd zijn zal het voor een ieder van jullie makkelijker worden door deze perioden van duisternis te gaan. In deze perioden van duisternis zullen velen de gelegenheid hebben om hun eigen licht te laten schijnen. Wanneer je jezelf niet kunt losmaken van deze emoties, breng jezelf dan in balans door je hand uit te steken naar een ander. Wanneer je je hand uitsteekt om een ander te helpen in evenwicht te blijven, kom je tot de ontdekking dat je tegelijkertijd jezelf verankert en in balans brengt. Het uitsteken van je handen naar anderen zal een dienstverlening zijn waarom veel gevraagd wordt in deze tijden. Wanneer je jezelf van binnen leeg en waardeloos voelt, is het tijd om je hand uit te steken en anderen je hulp aan te bieden. Door eer te bewijzen aan de verbinding met alle andere dingen zul je onder dit nieuwe Licht in staat zijn je eigen gaven duidelijker te zien.

Wanneer de nieuwe paradigmas (patronen) op hun plaats schuiven hebben velen het gevoel dat ze zonder steun achtergelaten zijn. We vragen die mensen om zich bewust te zijn van het perspectief van waaruit ze gekozen hebben om dit raadsel te bekijken. Jullie hebben zolang in de spiegel staan kijken en je eigen reflectie gezien, maar door de vibrationele vorderingen is de spiegel verschoven. Wanneer jullie nu in deze spiegel kijken zien jullie niet langer dezelfde reflectie. We vragen je om je hand uit te steken naar anderen in je omgeving, aangezien zij je zullen helpen het waarnemingspunt, van waaruit je in de spiegel kijkt, bij te stellen. Bovenal is dit een tijd om je je oorspronkelijke spirituele familie te herinneren.

De eer die wij voor jullie voelen is in jullie taal niet te beschrijven. Jullie kijken naar jezelf en denken dat het over jullie gaat. Jullie ego’s hebben je laten geloven dat dit beperkt blijft tot een persoonlijke ervaring. Dit is een illusie die gebaseerd is op de polariteit van het Speelbord. Jullie kijken in de spiegel met de kritische geest van het ego en het universum beantwoordt je gedachten met een klinkend … en zo is het. Wij kijken in diezelfde spiegel en zien jullie reflectie als een heel speciaal deel van de Schepper dat alleen maar in jullie zit. Wij kijken naar diezelfde reflectie en zien de allerbeste delen van onszelf. We weten dat dit moeilijk en verwarrend voor jullie is. We zien de tweedeling waartussen jullie moeten kiezen. We zien de conflicten en de illusies van de polariteit die jullie iedere dag tegenkomen. We zien de eenzaamheid die jullie voelen wanneer jullie dichter bij huis komen. We zien jullie worstelingen en daarom houden we van jullie. Door de dingen, die jullie als problemen zien, maken jullie vorderingen die hun effecten hebben ver buiten jullie eigen dimensies.

De slinger van evolutie

De veranderingen waar jullie nu aan beginnen zullen de voorbereiding vormen voor de evolutie van de mensheid. We gebruiken vaak het beeld van de slinger en het beweegbare draaipunt om de vooruitgangsprocedure te laten zien. De slinger wordt naar één kant getrokken om de ervaring in werking te zetten. Jullie dragen allemaal bij aan het momentum door kracht toe te voegen aan iedere zwaai totdat een kritiek punt bereikt wordt. Op dat punt zal het draaipunt van de slinger naar het volgende tandje gaan. Het is deze beweging van het draaipunt naar het volgende tandje die jullie evolutie noemen. De stijging van het draaipunt schakelt ook de beweging van de slinger uit en een nieuw uitgangspunt gaat van start. Gezien vanuit historisch perspectief hebben deze evolutionaire veranderingen in een oogwenk plaatsgevonden. Er werd alleen niet altijd gedacht aan de vele dramatische zwaaien van de slinger, die nodig waren om deze verandering tot stand te brengen. Dit geldt voor alle evolutie en beperkt zich niet tot jullie planeet. Jullie op het Speelbord van de vrije keuze zijn nu in een stadium waarin het draaipunt op het punt staat om naar de volgende positie te gaan. We zullen ons in deze sessie richten op enkele biologische veranderingen waar de mensheid direct voor komt te staan wanneer zij naar het volgende stadium van evolutie gaat.

De verbinding met de Aarde

De niveaus van het Spel zijn aan het veranderen. We zullen het hebben over de veranderingen die voor jullie liggen, maar het is goed wanneer jullie begrijpen dat de gehele mensheid deze veranderingen op het een of andere niveau zal ervaren. Het omvat ook dat deel van jullie dat jullie Gaia of Moeder Aarde noemen. De band die jullie samenbindt met de Moeder gaat veel verder dan jullie begrijpen. Niet dat jullie beperkt zijn om altijd op de Aarde te moeten blijven, jullie zullen spoedig ver buiten het fysieke bereik van de planeet kunnen reizen. Toch blijft de energetische band constant. Het is deze energetische band die er de oorzaak is dat jullie gezamenlijk als één geheel groeien. De vorderingen die jullie blijven maken en die de vele dramatische veranderingen op Aarde afwenden, hebben op dezelfde manier de hevigheid van je eigen fysieke verandering verminderd. Toch zijn er nog veel veranderingen nodig om in fysieke vorm de hogere vibraties van Licht vast te kunnen houden.

De evolutie van het Spel wordt anders voorgesteld dan de vele delen van het geheel waarnemen. Vanuit energetische perspectief bewegen jullie je van een veld van polariteit naar een veld van eenheid. Vanuit een dimensionaal niveau, dat gerelateerd is aan wat jullie tijd noemen, zal de eerste beweging gaan van het derde naar het vijfde niveau. Vanuit het perspectief van de Aarde zullen jullie het Speelbord zodanig veranderen dat het nieuwe Spel erop gespeeld kan worden. Dat zal resulteren in zowel dimensionele veranderingen in de vibraties van de Aarde als vibrationele veranderingen in de dimensies. Laten wij dit even resumeren door de zeggen dat de veranderingen optreden op vele niveaus tegelijk. Het Speelbord van de planeet Aarde zal zich heel snel verplaatsen naar een nieuw vibrationeel niveau wanneer het de verandering voltooit naar het volgende dimensionale niveau. De noodzaak voor dramatische veranderingen op Aarde, die grote beroeringen met zich mee zouden brengen, is nu getransmuteerd, toch zal de Aarde haar vibrationele staat blijven verhogen. De veranderingen zullen gewoon op een veel minder dramatische manier plaatsvinden. Op het Speelbord zullen aardveranderingen blijven plaatsvinden naarmate de Aarde verandert van een dichte staat naar een lichtere staat. Je zou kunnen zeggen dat de Moeder zich ontwikkelt van een fysiek dicht lichaam tot een minder dicht Lichtlichaam.

Op fysiek niveau zal de menselijke vorm aanzienlijk veranderen naarmate jullie naar de hogere vibrationele niveaus toegaan. In die hogere vibrationele staat zullen vele dingen mogelijk zijn waar jullie nu nog niet van dromen. Jullie fysieke biologie verandert van een dichte, naar een lichtere, minder dichte vorm. Dit komt door de aanwezigheid van Licht waarvan zoveel aantrekkingskracht uitgegaan is op het Speelbord. De aantrekkingskracht die het woord Licht op jullie heeft, heeft de ruimte gecreëerd om deze fysieke veranderingen te ervaren.

Uitzetting en inkrimping

Het begin van het universum, zoals jullie dat kennen, was wat jullie noemen de Big Bang. Voordat die gebeurtenis plaats vond bewoog alles zich naar dichtheid. Deze gebeurtenis veroorzaakte een omslag en startte het proces van uitzetting, dat tot vandaag de dag doorgaat. Dit vertegenwoordigt de natuurlijke beweging van de energie binnen het Universum, van dichte vorm naar lichtere vorm. Dat is door de hele natuur heen de natuurlijke evolutie die in de nabije toekomst op Aarde duidelijk zichtbaar zal zijn. Dat is het zoeken naar balans van de Universele Energie. In het voorbeeld van de slinger was alles heel ver in de densiteit (dichtheid) getrokken waardoor een begin gemaakt kon worden met de beweging naar de uitzetting. Naarmate de slinger steeds verder in de uitzetting getrokken wordt, zal spoedig het punt bereikt zijn waarop een sprong naar het volgende niveau gemaakt wordt en het draaipunt een nieuwe balans zal vinden. Het is belangrijk hier te vermelden dat er in beide richtingen altijd universele beweging was. Eerst was de beweging in de richting van de densiteit, daarna in de richting van de expansie (uitzetting). Het is niet toevallig dat de meest dichte vormen, die nu bekend zijn bij jullie wetenschappers, “zwarte gaten” worden genoemd, die gekenmerkt worden door duisternis. Het zal jullie niet verbazen dat de beweging naar expansie dienovereenkomstig gelijk is aan het woord “Licht”.

Op fysiek niveau ondergaat de biologie een proces van herschikking. Op het volgende keerpunt zullen uit jullie lichamen enkele delen, die jullie ontgroeid zijn, verdwijnen terwijl nieuwe karakteristieken zich ontwikkelen. De meesten van jullie hebben opgemerkt dat wanneer de vibrationele niveaus omhoog gaan jullie gevoeligheid voor energie eveneens stijgt. Tijdens zo’n overgang kan dat problemen opleveren. Nadat de mensheid vertrouwd geworden is met het toepassen van deze informatie, zal dit één van jullie grootste krachten worden. Jullie hebben zintuigen die jullie iedere dag gebruiken maar waarvan jullie je niet bewust zijn. Door het zintuig van absorptie absorberen jullie energie in je lichaam. Het zintuig dat jullie het meest gebruiken is je neus en tong. Je neus en de holten (sinussen) worden tot nog toe door de wetenschap volledig verkeerd begrepen. Nu er op dit gebied verandering ontstaat, zou je in de gelegenheid kunnen zijn om andere aspecten van je biologie te bestuderen.

Geschiedenis van de verbinding met de Aarde

Toen jullie met het Speelbord van de vrije keuze begonnen, werd dit gedaan in een vorm waarin enorm veel beweging mogelijk was door heel het vibrationele bereik heen. Naarmate de Aarde afkoelde ontstond er meer dichtheid (densiteit). Mensen in etherische lichamen hadden het moeilijk om gegrond en verbonden te blijven met de Aarde. Moeder Aarde reageerde hierop door bijstellingen in jullie biologie aan te bieden, waardoor een energetische verbinding met de Aarde mogelijk werd. Dit werd tot stand gebracht via het proces wat jullie nu kennen als eten, waardoor energie van de Aarde opgenomen (geassimileerd) wordt. Jullie begonnen met het eten van bladeren en vruchten, al snel gevolg door noten en groenten. Naarmate jullie nieuwe lichamen meer densiteit kregen werd de energetische verbinding tussen jullie biologie en jullie spiritualiteit hersteld.

Jullie hebben nu dàt deel van het Spel bereikt waar de biologie in z’n huidige vorm, spoedig opnieuw de energetische verbinding met de planeet, die jullie biologische moeder genoemd wordt, zal gaan verliezen. Deze keer verhoogt de Moeder haar vibraties door een proces dat jullie kennen als wereldwijde opwarming (broeikaseffect). Het is voor de Aarde noodzakelijk om haar vibraties te verhogen om een start te kunnen maken met haar beweging naar hogere vibrationele niveaus. Dit proces is nu goed op gang en naarmate het zich ontwikkelt zal jullie biologie het steeds moeilijker hebben om op de gebruikelijke manieren gegrond te blijven. Dit is het kritieke moment waarop jullie momenteel in jullie evolutie zijn aangekomen. Aangezien de Aarde nu onderweg is naar een staat van hogere vibratie en lichtere dichtheid, begint jullie energetische verbinding opnieuw te wankelen.

Het kiezen van het Lichtlichaam

Alle biologische vormen zijn producten van moeder Aarde. De Aarde is een levend, bewust wezen dat zo nauw met jullie verbonden is, dat jullie de verbinding meestal niet eens opmerken. De moeder is nu in een fase aangekomen waarbij ze jullie veranderingen in je biologie kan aanbieden waardoor jullie in staat zullen zijn meer licht te dragen dan ooit voor mogelijk gehouden was. Dit is de overgang die jullie terug zal brengen naar je oorspronkelijke menselijke vorm. Jullie noemen dat het Lichtlichaam.

De keuze is aan jullie en er bestaat geen oordeel over welke keuze jullie maken. Degenen onder jullie waarbij deze informatie weerklank vindt hebben de keuze reeds gemaakt om in Plan B te stappen. Op dit moment hebben velen op de planeet de keuze gemaakt om in Plan B te stappen, toch zullen zij de planeet verlaten. Er is in Plan B veel te doen dat alleen maar gedaan kan worden aan de andere zijde. De Kristal Kinderen zullen naar de Aarde komen via het reïncarnatieproces en de eersten daarvan zijn nu aan de voorbereiding daarvoor bezig. Veel Plan B zielen zullen gebruikt worden om deze zaden van de nieuwe mensheid naar het Speelbord te brengen. Degenen die met deze gevorderde biologie arriveren zullen gemakkelijk in hun Lichtlichaam komen, mochten ze nog niet in deze vorm geboren zijn. Deze wegen worden hoog gewaardeerd. Degenen die willen blijven zullen de gelegenheid krijgen om in verschillende Lichtlichaamsvormen te treden. Dit zal een gerichte inspanning vragen want het is geen gemakkelijke weg. De overgang vereist het reinigen van de emotionele en fysieke lichamen. Wanneer die eenmaal gereinigd zijn, zal de Aarde de herbewerking van het DNA vergemakkelijken om de overgang naar het Lichtlichaam in gang te zetten. Voor velen van jullie is dit proces reeds begonnen. Over dit proces zelf zal spoedig meer informatie volgen.

Het verlichten van de druk door verbinding

Jullie hebben veel van de gewelddadige veranderingen op Aarde, die zouden komen, afgewend door innerlijk te groeien. We zeggen jullie nu dat hetzelfde mogelijk is voor je eigen biologie. Jullie hebben evolutionaire stappen in gang gezet die zullen leiden tot een hoger bestaan. De eersten, die deze stappen namen, ervoeren de meeste pijn. Jullie bereidheid om in de voorste gelederen van deze vooruitgang te zijn en deze eerste stappen te nemen, plaatst jullie onder de elite van de genezers. Alleen al deze daad brengt jullie eer en respect die we niet gemakkelijk volledig aan jullie over kunnen brengen. Het allerbelangrijkste instrument dat we jullie in deze fase kunnen geven is: blijf dicht bij elkaar. Deze stap in de evolutie kan niet alleen gezet worden. Een belangrijk deel van deze stap bestaat uit het versterken van de verbinding tussen alle dingen. Wanneer je jezelf daarvan afscheidt zal de stroom blokkeren. Sta jezelf toe kwetsbaar te zijn en verbind je met anderen die dezelfde stappen zetten. Bied anderen je eigen ervaringen aan, wanneer zij zich voorbereiden op een deel, dat jij reeds achter de rug hebt. Stel jezelf beschikbaar als een mens die het Grote Spel ervaart. Maak ruimte voor fouten in jezelf en in anderen. We hebben jullie ervaring vergeleken met het aanwezig zijn in een donkere kamer, waarbij iedereen op zoek is naar een weg naar huis. Begrijp dat in deze fase van evolutie sommigen bang kunnen worden, gaan oordelen of egoïstisch kunnen worden.

Sommigen, die altijd de leiding hebben gehad, kunnen het gevoel hebben of ze terugvallen terwijl ze op zoek zijn naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden. Het ego kan dit oppakken als een bedreiging en reageren met gevoelens van angst. Laat dit je niet ontmoedigen. Je taak is nog niet over, het is gewoon een kwestie van groei en het zoeken naar nieuwe wegen.

Zoals we reeds eerder gezegd hebben zullen velen de aantrekkingskracht van Thuis voelen en die weg ook kiezen. Wij eren jullie beslissing, wanneer jullie dat doen, maar we vragen jullie om niet overhaast te handelen. Sta je Hogere Zelf toe alles te organiseren, aangezien velen van jullie nieuwe contracten zullen zien opduiken op onverwachte plaatsen.

De Adem van God

Jullie weten dat je biologie functioneert op een chemisch elektrische basis. We zeggen jullie dat de neus altijd een bron van elektriciteit geweest is, die dit systeem in staat stelt om te functioneren. Je biologie brengt deze elektrische energie op een natuurlijke manier in evenwicht. De neus verandert voortdurend van neusgatdominantie en gezien vanuit elektrische standpunt is dit de basis voor de biologische balans. Wanneer men inademt door de neus, stroomt de lucht langs de haren en vleesheuvels en genereert zo een elektrische stroom. Afhankelijk van welk neusgat de energie produceert wordt deze aan de andere kant van de ruggengraat opgeslagen. Inademing door het rechter neusgat geeft een lading aan de linkerkant van de ruggengraat en vice versa. Deze elektrische energie voedt de hersenen aan de corresponderende zijde van waar de lading opgeslagen is. Het is daardoor mogelijk om één kant van je hersenenergie te voeden in afwachting van de andere kant. Deze informatie is reeds enige tijd op het Speelbord aanwezig maar weinigen doen er hun voordeel mee. Deze informatie zal zelfs nog bruikbaarder zijn in de hogere vibraties vanwege de verhoogde gevoeligheid voor energie op elk gebied.

De neus is net zoals de tong een deeltjesreceptor(ontvanger). Nu de mensheid steeds verder in de hogere vibraties komt zal men ontdekken dat het gebruik van deze receptor zich uitbreidt. Jullie gang naar de hogere vibrationele niveaus heeft een nieuwe gevoeligheid voor energie bewerkstelligd die vroeger niet waarneembaar was. De levenskrachtenergie, die aanwezig is in alle dingen, heeft heel weinig waarde in jullie huidige Spel. Dit is de energievorm waar jullie nu heel gevoelig voor worden. De eigenschappen van deze energievorm liggen het dichtst bij emotionele energie en dat is een van de redenen dat jullie zo gevoelig zijn voor de emoties van anderen. De deeltjesreceptoren in jullie neus worden steeds effectiever aangezien ze nu in staat zijn om veel kleinere deeltjes op te nemen. Velen hebben veranderingen in hun neus opgemerkt en een verhoogde gevoeligheid voor geurtjes. Wanneer de gevoeligheid voor geurtjes heel intens wordt of wanneer je konstant een loopneus hebt is dat een indicatie dat er beweging zit in dit deel van de vibrationele vooruitgang.

Jullie hebben er geen idee van hoe de gevoeligheid van je neus groeit, aangezien deze nu ook gebruikt wordt voor het opnemen van prana. Hierover zal heel veel geleerd worden naarmate de mensheid vooruit gaat en in de volgende fase van de evolutie stapt. Dit is de balans van een nieuw chakrasysteem dat zich in de menselijke vorm ontwikkelt naarmate het zich ontplooit. Het zintuig van absorptie door de neus is de balans voor het chakra, dat gevormd wordt aan de basis van de schedel achterin het hoofd. Momenteel worden zowel de mond als de neus gebruikt voor het opnemen van zuurstof. Zij liggen in elkaars nabijheid en zijn met elkaar verbonden doordat ze dezelfde algemene doorgangen gebruiken. Dat is ook het geval met de nieuwe energiereceptoren. Degenen die vibrationeel voorop gaan zullen hun neus gebruiken om de verschillende soorten energie te onderscheiden. Tot nog toe werd dit alleen gezien bij de meest in het oog springende soorten emotionele energie. In jullie huidige staat was het mogelijk om opgewondenheid of angst te ruiken. Op het Speelbord zien jullie dieren die dit ontwikkelde orgaan van energieonderscheiding gebruiken. Vanuit jullie gezichtsveld lijkt het of ze daadwerkelijk gevaar kunnen ruiken. Dit is een vorm van energie-opname die jullie spoedig zullen ontwikkelen. Gezien vanuit ons perspectief staat dit bekend als de Adem van God. Door het in staat zijn grotere hoeveelheden Universele levensenergie vast te houden, zal de toon gezet worden voor het comfortabel vasthouden van veel hogere vibraties in jullie lichamen. Dit zijn de volgende stappen in de menselijke evolutie en die zijn nu in beweging.

Emotionele gevoeligheid

Vibrationele gevoeligheid zal ook zichtbaar worden in vele andere gebieden. Emotionele energie is één van de sterkste vormen van deze subtiele energie. Jullie gevoeligheid voor energie wordt in deze tijd snel sterker. Dat wordt duidelijk zichtbaar in jullie gevoeligheid voor emotionele energie. Emotionele energie is één van de grovere vormen van deze vibrationele energie en daarom het gemakkelijkst waar te nemen voor mensen in de lagere vibrationele niveaus. Jullie gevoeligheid voor deze energie zal één van jullie grootste aanwinsten zijn en zal een gereedschap vormen dat jullie als genezers het meest zullen gebruiken. Naarmate deze gevoeligheid groter wordt zullen er bijstellingsperioden komen, die voor sommigen moeilijk zullen zijn. Wanneer deze energie je nieuw gevormde receptoren binnenkomt is dat in een helderder vorm dan jullie gewend zijn. Als resultaat zal de ontvanger niet altijd in staat zijn om goed te onderscheiden welke energie aan wie toebehoort. Dit is een tijdelijke situatie die spoedig voorbij zal zijn, naarmate men beter leert deze informatie op te nemen en te verwerken. Een goede gronding van je biologie is de effectiefste manier om deze conditie in balans te brengen.

Het toevoegen van densiteit ter bescherming

De effecten van het naar hogere vibrationele niveaus gaan op de biologie zijn niet de enige problemen die jullie in je biologie zullen ervaren in deze tijd. Jullie verbinding met de Aarde wordt sterker tijdens deze vooruitgang. De Aarde zelf gaat naar nieuwe vibrationele niveaus en die veranderingen hebben eveneens een direct effect op jullie biologie. De vorderingen van Lady Gaia zijn direct gerelateerd aan jullie collectieve vibrationele vorderingen. Deze veranderingen gaan met kleine stapjes en dat zorgt voor de moeilijkheden door de reactie in het menselijk lichaam. Wanneer de veranderingen optreden voelen de hoger vibrerende wezens de stroom van energie vaak in hun eigen veranderende biologie. Zij zijn vaak zo gevoelig voor de energie omdat ze zelf vooruitgaan. De biologie voelt deze aanval op subtiele niveaus en reageert op verschillende manieren om zichzelf te beschermen. Eén manier om dat te doen is het bedekken van de cellen met een laagje vet ter bescherming.

Tijdens deze veranderingen gaan de kleine stapjes steeds sneller. Een direct resultaat daarvan zal te zien zijn in het feit dat veel van het gewicht, dat je aangekomen bent door de bescherming, niet helemaal verdwijnt in de perioden tussen de veranderingen in. Dat is een tijdelijke situatie en zal beginnen te veranderen wanneer de collectieve vibratie van de planeet verder omhoog gaat. Een uitgebalanceerd dieet en oefeningen kunnen de problemen tot een minimum beperken. Evenwicht in alle dingen is belangrijk maar we waarschuwen jullie dat de basis van jullie kracht gelegen is in het denkproces. Wanneer je bang bent voor de veranderingen worden de problemen steeds groter. Wanneer je je zorgen maakt over lichaamsveranderingen zul je de meest moeilijke scenario’s creëren. De sluier wordt dunner met een snelheid die nog nooit eerder gezien is op het Speelbord. Het is nu belangrijk om in het bijzonder aandacht te geven aan de gedachten die je jezelf toestaat om te hebben. De strijdleus van lichtwerkers nu is dezelfde als door alle eeuwen heen: WEES NIET BANG. Zet je richting uit en ga die dan ook daadkrachtig .

Algemene fysieke tekenen dat de biologie de vibraties verhoogt

Naarmate het lichaam zich instelt op de hogere vibratie-condities begint het te veranderen om zich aan de passen aan de nieuwe omgeving. Sommige veranderingen kunnen ongerustheid veroorzaken wanneer men niet gewaarschuwd is. Het meest algemeen zijn: veranderingen in slaappatronen, bijvoorbeeld ‘s nachts wakker liggen, hartkloppingen, trillen of bibberen, tijdelijke, onregelmatige hartslag, opvliegingen die niet toe te schrijven zijn aan de menopauze, kortademigheid, het verlies van het korte termijn geheugen en vervroegde menopauze. De specifieke symptomen houden verband met het geografische gebied waarin men verblijft. Dit heeft te maken met de beweging van de magnetische rasterlijnen naarmate de Aarde verder komt in haar vooruitgang. Deze bewegingen zijn noodzakelijk om de hogere biologie waar jullie naar toe groeien te ondersteunen. Jullie sterke verbinding met de Aarde zal nieuwe niveaus bereiken naarmate jullie beiden in de hogere vibraties terecht komen. Er zijn nu genezers op de planeet, die in staat zijn om jullie de juiste richting te wijzen om de verschillende methoden van handelen te vinden, zodat je kunt kiezen wat voor jou werkt. Zoek ze op en volg je hart. Neem de verantwoording voor je eigen genezing maar accepteer datgene wat aangeboden wordt wanneer dat weerklank bij je vindt.

Vibrationele genezing

De symptomen van vibrationele vooruitgang zullen er voor zorgen dat vele soorten vibrationele genezing vaste voet krijgen in het bewustzijn op het Speelbord. Vibrationele genezing zal naar boven komen en helpen deze symptomen in evenwicht te houden. Laten wij jullie aanmoedigen om deze methoden op te zoeken en ze nu te gebruiken om in balans te blijven. Nieuwe biologie zal zelfs nog meer methoden en vormen van vibrationele genezing brengen. De huidige methoden maken gebruik van licht, geluid, aroma, absorptie en magnetisme. Wat we met absorptie bedoelen is de methode waarbij je zogenaamde prana- energie ontvangt. In de nabije toekomst zullen steeds meer van deze en andere soorten vibrationele genezing naar de oppervlakte komen.

Wij willen hierbij verklaren dat er een vibrationele signatuur is voor iedere kwaal of ziekte die in het lichaam voor kan komen. Het introduceren van een harmonische vibratie kan de ziekte uitroeien omdat het niet mogelijk is dat twee vibraties dezelfde tijd en ruimte innemen. Velen hebben deze benadering geaccepteerd, maar nog niemand heeft de overall lichaamssignatuur opgenomen in de vergelijking. Elk lichaam heeft een overall lichaamssignatuur, die een verzameling is van al de individuele delen. Door te leren deze signatuur te lezen en daarna te veranderen zal men in staat zijn veilige en eenvoudige veranderingen in de biologie aan te brengen. Dit is één van de gebieden waarop jullie de komende tijd veel vooruitgang zullen zien omdat het een natuurlijke manier is om de biologie te helpen.

Genezers van de toekomst zullen van een ander standpunt uitgaan dan de huidige genezers. Het eerste en belangrijkste verschil is dat zij hun patiënten verantwoordelijk zullen houden voor hun eigen genezing. Ten tweede zal het mogelijk zijn om geneesmiddelen aan te bieden die geen bijwerking hebben. Vibrationele geneesmiddelen zullen of effectief zijn of niet of heel langzaam werken. Uitzondering op deze regel vormen de geneesmiddelen die gedurende een lange tijd gebruikt worden. Zelfs vibrationele genezingsmethoden zullen patiënten uitputten wanneer zij er afhankelijk van worden. Het is belangrijk om deze geneesmiddelen te zien als instrumenten voor genezing en niet als instrumenten om te leven. Dit zijn de vele vibrationele instrumenten die nu naar boven komen in jullie bewustzijnsveld. Stel je een tijd voor waarbij je af kunt komen van een symptoom door te luisteren naar muziek of door het aanbrengen van een geurtje in je omgeving. Zo is de toekomst van genezing en daar is nu een begin mee gemaakt. Samenwerking met de zich ontwikkelende biologie zal deze wereldwijde beweging veel gemakkelijker maken.

De nieuwe biologie

De biologie zal op vele gebieden veranderen. We hebben enkele van de algemeen voorkomende symptomen genoemd die problemen kunnen opleveren tijdens deze groei. We willen jullie nu iets vertellen over enkele wonderbaarlijke dingen die jullie te wachten staan. Jullie biologie is ontwikkeld om honderden jaren mee te gaan. Door de herverbinding van het DNA-RNA zal het verouderingsproces, zoals jullie dat nu kennen, geheel verdwijnen. Het zal heel gewoon zijn om levens te ervaren van 300 tot 400 jaar. De menselijke biologie is zelfs nu heel goed in staat om zichzelf volledig te verjongen. Dit zal gerealiseerd worden wanneer de mensheid in de volgende fase van evolutie komt. Er zijn genezingsmethoden die nu op het Speelbord nog niet ondersteund worden, maar jullie zullen spoedig ontdekken hoe de menselijke veroudering vertraagd kan worden. Men is hier reeds mee begonnen en dit zal het volgende gebied zijn waarop een belangrijke doorbraak gemaakt wordt. Zoals het er nu voor staat zullen deze vorderingen ontdekt worden door het zoeken naar genezingsmethoden voor de vele ziekten die nu aanwezig zijn op het Speelbord. Nadat het verouderingsproces begrepen wordt en verwerkt is, wordt het mogelijk om de deur open te maken naar omkering van het verouderingsproces. De tijd is nu nog niet rijp om dit volledig te bespreken aangezien er nog veel moet gebeuren voordat dit ontvouwen kan worden. Weet voor nu gewoon dat het een richting is waarin jullie gaan.

Wanneer jullie verder komen in de toekomstige veranderingen, zullen jullie ontdekken dat communicatie met je Hogere Zelf veel gemakkelijker wordt. Wat jullie channeling noemen zal niet langer met geheimzinnigheid omgeven zijn maar heel normaal. Nieuwe woorden zullen ontstaan om dit natuurlijke communicatieproces te benoemen. Jullie zullen verrast zijn door die woorden. Wanneer dat gebeurt zullen jullie ook in staat zijn om duidelijk met elkaar te communiceren. Tot op dit moment was de mensheid niet in staat om volledig met elkaar in contact te staan omdat het ego alleen maar om kan gaan met afscheiding. Dat was een noodzakelijke illusie op het Speelbord, die veroorzaakt werd door de polariteit. Wanneer het ego zo’n open communicatie ervaren zou hebben terwijl jullie in de overlevingsvorm waren, zou het deze ervaring gewoon afgewezen of ontkend hebben. Deze gevorderde communicatie zal leiden tot een verhoogd bewustzijn met betrekking tot de verbinding die jullie met alle dingen hebben. We hebben veel tijd gespendeerd met jullie te vertellen over het belang, je eigen energie te centreren/in balans te houden. Wij hebben dit gedaan om jullie voor te bereiden op deze verbinding. Door je eigen energie te centreren, zal het mogelijk zijn om de volledige verbinding met alle dingen te ervaren, zonder jezelf te verliezen in deze ervaring.

Er zijn ook veel verandering op het gebied van de slaap. Velen van jullie in de hogere vibraties ondervinden reeds veranderde slaappatronen. Deze veranderingen zullen doorgaan naarmate jullie verder groeien. Dit is een natuurlijk deel van de vorderingen en daar moeten jullie geen angst voor hebben. Uiteindelijk zullen jullie slechts korte rustperioden nodig hebben om je energie te vernieuwen. Dat komt niet alleen door de vorderingen van de biologie maar ook omdat jullie leren energie te laten stromen inplaats van om te zetten in warmte. Er zal over dit onderwerp meer naar buiten komen via een verscheidenheid aan bronnen.

Het leren van het nieuwe Spel

Naarmate jullie het verouderingsproces in het menselijk lichaam beginnen te begrijpen, beginnen jullie ook het eenvoudige concept te begrijpen van wat jullie reïncarnatie noemen. Nadat het Speelbord de volledige kritische massa bereikt heeft zullen velen vertrekken om de balans op de planeet te bewaren. Dit heeft een heel speciale groep Meester-genezers aangezet om hun plaats in te nemen. We hebben het reeds eerder gehad over de hooggewaardeerde wezens, die de overgangsteams genoemd worden.

Wanneer je naar bed gaat en je valt in slaap met een bepaalde gedachte, dan wordt je de volgende morgen wakker met diezelfde gedachte. Zo gaat het ook met het overgaan. De ontwikkelingsbaan, waarin een persoon zich bevindt bij het verlaten van deze Aarde bepaalt de ontwikkelingsbaan van de her-intreding. De gewaardeerde genezers van de overgangsteams werken met degenen die de Aarde gaan verlaten en hun familie, door zaden te leggen van het werkelijke proces van overgang. Vanuit deze unieke positie zijn zij in staat de mensheid te helpen grote stappen voorwaarts te doen. Hierdoor wordt voorkomen dat veel onnodige energie gespendeerd wordt voordat belangrijke contracten opgepakt kunnen worden. Hierdoor wordt de deur geopend voor degenen die volgen zoals de Kinderen van Kristallen Vibratie, die zo snel aan hun werk kunnen beginnen.

Met deze informatie zal een helderder begrip ontstaan van het proces dat jullie reïncarnatie nomen. Wanneer dit proces begrepen wordt zullen velen er voor kiezen na zo’n honderd jaar te vertrekken, hoewel het mogelijk zal zijn om gedurende langere perioden te blijven.

De biologie is zelfs nu met een enorme snelheid aan het veranderen. De DNA-RNA code verandert en herverbindingen liggen ten grondslag aan dit proces. Op dit moment zijn er vele genezingsmethoden op de planeet, die dit in beweging zetten. We zeggen jullie dat deze allemaal goed werken. We vragen jullie om dìe methoden te vinden die weerklank in jullie hebben. Intentie is het proces dat verandering teweeg brengt. De vele genezingsmethoden geven eenvoudig de stimulans om de intentie in beweging te zetten. Jullie keuze om in Plan B te stappen heeft deze veranderingen voor jullie in beweging gezet.

We zien hoe jullie worstelen met deze veranderingen. We kijken toe wanneer jullie gevoelens van onwaardigheid ervaren en de hoop verliezen. Wanneer jullie jezelf eens zouden kunnen zien zoals wij dat doen. De energie van deze familie van Licht is kleurrijk en opwindend. Jullie zijn meesters die het recht verdiend hebben om hier nu te zijn. Het is niet toevallig dat jullie hier nu zijn. Het is niet toevallig dat jullie dit nu lezen. Jullie hebben de veranderingen in werking gezet en daardoor zullen dingen ver buiten jullie Speelbord veranderen. We bieden jullie deze informatie aan als herinnering aan Thuis en aan jullie ware erfgoed. De kleuren die jullie reeds verdiend hebben geven aan wat jullie tot stand hebben gebracht en zijn voor iedereen zichtbaar. En nog steeds kiezen jullie ervoor om verder te gaan. Toekomstige generaties van jullie geslacht zullen trots naar voren komen om de erfenis te claimen van hetgeen jullie nu in werking zetten. Wanneer je jezelf verloren voelt en je niet kunt herinneren wie je bent, neem dan een moment de tijd om je met anderen van je familie in verbinding te stellen. Ook wij zijn beschikbaar voor een ieder van jullie. Wanneer jullie daarom vragen, zullen we je graag de Groeten van Thuis brengen. Dank jullie voor het vragen.

Het is met de grootste eer en liefde dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen

De Groep

Van Steve

Er komen een heleboel opwindende dingen op ons af als direct resultaat van het feit dat we in ons Plan B gestapt zijn. Stel je voor dat je volledig in contact ben met je Hogere Zelf. Stel je voor dat je niet een derde deel van je leven meer hoeft te slapen. Stel je voor dat je 400 jaar oud wordt. Deze dingen zijn in beweging, dankzij het werk dat we reeds gedaan hebben. Velen van jullie zijn verantwoordelijk voor het leggen van de fundamenten van al dit werk.

We willen graag dankjewel zeggen voor het goede werk dat gedaan is. Laat ons nu van die gelegenheid gebruik maken. Goed werk! En nu……klaar voor de volgende opdracht?

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

De Bakens van Licht Meditatie

Deze keer gaan wij bewust in een andere dimensie stappen. We zullen zullen zo meteen weer terugbrengen naar jullie realiteit. Nu nodigen we je uit om in deze oefening in balans te stappen. Dit is een plaats die je bekend voor zal komen. In dit moment nodigen wij je uit je eigen kracht te ervaren. Nu nodigen we je uit met ons mee te komen en te her-inneren.

Adem in en voel de energie zachtjes binnenkomen boven in je hoofd en gelijkmatig door je hele lichaam stromen. Met elke ademhaling wordt je je bewust dat deze energie je hele wezen vult. Ga nu naar je centrum en vraag je gidsen om ons te vergezellen op onze reis. Ga gemakkelijk zitten en richt je blik op de woorden voor je. Focus scherper op de woorden naarmate de dingen om je heen wazig beginnen te worden. Stel je intentie voor hetgeen je tijdens deze reis wilt ontvangen. Laat je verwachtingen los en laat het allemaal heel natuurlijk en moeiteloos tot je komen.
Zie dat je omringd bent door anderen van je familie. Je bent niet in staat om hun gezichten te zien en toch weet je dat zij vertrouwd en een deel van de familie zijn. Gezamenlijk wandelen we naar het pad dat naar de weide leidt, waar dit grote spel zo lang geleden begonnen is. De voet van de berg is voor ons allemaal zo vertrouwd en het voelt zo goed om hier terug te zijn. Adem de frisse lucht in die van de met sneeuw bedekte bergtop komt, die daar hoog boven ons uitsteekt. Herinneringen aan thuis hangen hier overal in de lucht en blijheid doorstroomt je wezen.

De massa zet zich in beweging alsof er een teken gegeven is, toch schijnt niemand werkelijk de leiding te hebben. Het lijkt alsof we allemaal tegelijkertijd de boodschap gekregen hebben om te gaan lopen. We lopen rustig het pad af dat eerst naar de weide en daarna de bossen in voert. Het is voorjaar en alles sprankelt met een frisheid waar je wel naar moet kijken. Je merkt dat je het trillen van de levensenergie overal om je heen werkelijk voelt. Kijk naar het mos aan een kant van de bomen en de diepgroene trilling die het afgeeft. Kijk wat beter en zie de levendige geelkleuren in het mos. Kijk omhoog en voel een moment de bries die tussen de bomen doorkomt en over je gezicht waait. Haal nu diep adem en neem al die trillingen, die uit het hart van het bos komen, in je op.

Terwijl je de frisse lucht in je opneemt merk je dat je van de anderen afgedwaald bent. Je kijkt naar de grond en je ziet een duidelijk spoor lopen dat terugvoert in de richting waaruit je gekomen bent en je voelt je gerustgesteld. Eén moment voel je hoe fantastisch het is om hier helemaal alleen te zijn. Terwijl je die ervaring in je opneemt merk je hoe goed het voelt om te kunnen genieten van je eigen gezelschap. Je voel je volledig op je gemak met jezelf.
Juist op dat moment hoor je een zwak gegiechel ergens boven je schouder. Je draait je om, om te kijken maar je ziet niets. Wanneer je weer terugdraait hoor je dat gegiechel opnieuw. Het lijkt op een groot aantal kleine kinderen. Je draait je nu abrupt om, om te zien of je hen op heterdaad kunt betrappen maar opnieuw is er niets te zien. Terwijl je weer doorloopt denk je bij jezelf dat je het gedroomd hebt. Je ontdekt echter dat je je adem inhoudt in afwachting dat gelach weer te horen. Deze keer hoor je niets en je komt tot de ontdekking dat je de speelsheid van dat gegiechel mist. Je voelt dat het tijd is om verder te gaan, je draait je helemaal om en kijkt nog één keer achter je in een poging om te zien wie daar is. De bomen staan te trillen in de lentelucht maar verder zie je niets. Je besluit om terug te gaan en de anderen te gaan zoeken. Terwijl je je omdraait zie je dat het pad voor je vol is met kleine wezens die tot je enkels komen. Ze lachen en giechelen nu allemaal in blije harmonie. Je wilt vragen stellen maar je vindt het lachen zo aanstekelijk dat je mee begint te lachen en te giechelen.

Eventjes is er een pauze in het gelach en je vraagt je af welke van de drie vragen die je hebt, je zult stellen. Vraag één is: “Wie zijn jullie?”. Vraag twee is: “Waarom ben ik hier?” en de laatste is: “Waarom lachen jullie?” Je doet je mond open en de belangrijkste vraag komt vanzelf naar buiten. Je vraagt hen waarom ze lachen. Na een kort lachsalvo stapt een prachtig lichtgevend elfje naar voren alsof ze voor de groep gaat spreken. Terwijl het wijze elfje begint te spreken zie je dat ze niet mannelijk en niet vrouwelijk zijn. Hun lichamen schijnen net eender te zijn als het menselijk lichaam alleen gevarieerder. Wanneer het ene elfje dichterbij komt kun je zien dat ze een beetje transparant en lumineserend is. Zonder dat ze iets zeggen weet je op de een of andere manier dat het de deva’s van het bos zijn. Zij zijn in feite de hogere spirits van de planten en zorgen voor de verbinding tussen de biologie en moeder Aarde. Eén van hen zegt iets tegen je met een hoge maar rustige stem: “Wij lachen omdat het zo lang geleden is dat wij je hebben gezien. Je bent vertrokken om het Grote Verstoppertjesspel te spelen op de planeet van de vrije keuze en we vinden het grappig dat je je ons niet herinnert. Wij dachten dat we je herinnering zouden kunnen opfrissen door verstoppertje met je te spelen hier op de plek waar het Spel begonnen is.” Je doet je mond open om iets te zeggen maar voordat je de tweede vraag kunt stellen beginnen ze allemaal doldwaas te lachen. “Neem ons alsjeblieft niet kwalijk maar wij zijn vergeten dat de sluier, die je draagt, nog steeds functioneert. Het is niet te geloven dat je je ons niet kunt herinneren want wij waren de elfjes van thuis en je kent ons heel goed. Wij zijn degenen die je in de “fysieke bel van biologie” geholpen hebben, die je draagt om het spel te spelen. En wanneer we naar die bel kijken, kunnen we zien dat die je goed van pas gekomen is. De veranderingen, waar die bel doorheen gegaan is om je gedachten te herbergen, hebben voor een veel grotere ontwikkeling gezorgd dan we voor mogelijk hielden.” Terwijl ze verder praten wordt het duidelijk dat ze je lichaam aan een onderzoek onderwerpen, zoals iemand een auto of een apparaat zou inspecteren. Op dat moment beginnen ze om je heen te vliegen met hun kleine elfenvleugels van licht. Er vliegt er één heel dichtbij en landt op de rug van je hand om je vingers te onderzoeken terwijl de anderen overal om je heen verschillende delen van je lichaam onderzoeken.

De betovering door de elfjes wordt even onderbroken wanneer je je eerste vraag stelt. “Waarom ben ik hier?”. Wanneer je deze woorden uitgesproken hebt stoppen de elfjes met hun onderzoek en worden stil. Een nieuw elfje vliegt naar voren en begint tegen je te spreken: “Je hebt gevraagd of je naar de volgende fase van je eigen evolutie kon gaan. De “bel van biologie” die je voor het Spel aangetrokken hebt is niet langer geschikt om je energie te herbergen in de hogere vibraties van het ascentieproces. Wij hebben het goed gevonden om je hier te ontmoeten en aan de transformatie van je biologie te beginnen.” Je glimlacht en je vraagt je af of dat betekent dat je een nieuw lichaam kunt uitkiezen. Voordat je deze vraag kunt stellen antwoorden ze met een golf van gelach. “Ja, dat mag je, maar die capaciteiten heb je altijd gehad. Je biologie is alleen maar de bel die alles bij elkaar houdt. Verander de inhoud en de biologie verandert om die inhoud te herbergen. We zijn hier deze keer om de originele codering te herstellen, zodat je biologie de veranderingen bij kan houden.”

Je voelt je op een fantastische manier vredig en enthousiast over de mogelijkheden van wat er gaat gebeuren. Zij vragen of je er klaar voor bent en je knikt met je hoofd ter bevestiging. Een stortvloed van licht overweldigt je zintuigen wanneer ze al vliegend je biologie beginnen te omcirkelen. Het licht danst nu overal om je lichaam en het voelt alsof je in een caleidoscoop bent van patronen en kleuren, gevormd door de lichtsporen die deze prachtige wezens achterlaten. Het patroon begint nu te veranderen en er wervelt een kolom van licht om je heen. Je ziet dat die draaikolk van energie nu tegen de klok in gaat draaien en dat die lijkt op een spiraalvorm van het DNA. Het lijkt alsof je binnenin het centrum bent van een draaiende streng bestaande uit 12 draden in plaats van twee. Je ziet al de verbindende staafjes van de ladders in het centrum bij elkaar komen om zo een onafgebroken streng van energie te vormen die loopt van een meter boven je hoofd tot een meter onder je voeten. Terwijl dit gebeurt vragen ze je om de ervaring in te ademen met een diepe ademhaling. Voel hoe deze nieuwe energie zich door heel je lichaam verspreidt. De energie bouwt zich op tot een climax en bereikt z’n hoogtepunt wanneer een golf je lichaam overspoelt, beginnend bij je voeten en eindigend bij je hoofd.

Het volgende moment is alles afgelopen en je ziet dat de elfjes voor je staan met iets van glimlach op hun gezicht. Je begint een vraag te stellen maar je realiseert je snel dat je niet de volle beschikking hebt over je lichaam. Zij giechelen liefdevol wanneer ze je zien worstelen en zeggen je dat je het op je gemak aan moet doen. Je merkt nu voor de eerste keer dat ze deze woorden niet werkelijk gesproken hebben.

Zij leggen uit: “We vragen je om geduldig te zijn met je nieuwe biologie. De biologie die je aangenomen hebt toen je voor het eerst naar het Speelbord ging zou niet volledig in staat zijn om de energie te bevatten, die je nu begint te dragen. Je groei tijdens het spel is veel verder gegaan dan onze verwachtingen en daarom was deze bijstelling nodig. Je mag hier van tijd tot tijd terugkomen voor bijstelling, wanneer je dat wilt. De nieuwe biologie is in staat tot veel meer dingen en je ervaringen tijdens het spel zullen daardoor nieuwe dimensies aannemen. We vragen je om er de tijd voor te nemen en je ervaringen goed uit te kiezen. De gedachten en emoties die je in je biologie toestaat zullen de uiteindelijke eigenschappen ervan bepalen. Deze nieuwe biologie kan veel gemakkelijker veranderd worden dan de vorige, maar net zoals de oorspronkelijke versie zal het een perfecte container zijn voor de gedachten en de emoties die zetelen bij je spirit. De kritische geest is altijd de grootste uitdaging geweest. Je ziet jezelf en je lichaam als beperkt en niet als perfect. Wij zeggen dat het de perfecte container is voor je spirit. Zie je lichaam als perfect en het zal evenwicht en harmonie vinden. Benader het met kritiek en het zal een afspiegeling van je gedachten creëren. Wanneer je je lichaam zegent en uitkijkt naar manieren om je spirit en je lichaam met elkaar te verbinden, zul je ontdekken dat tijdens overgangsperioden van het ene niveau naar het andere de weg vooruit veel gemakkelijker te vinden is. Wij willen je bedanken voor wat je reeds gedaan hebt want je hebt veel voor ons allemaal tot stand gebracht. De stappen die je nu neemt hebben een veel groter bereik dan het spel dat je speelt.”

Wanneer de laatste echo’s van deze woorden wegsterven draaien ze zich om en beginnen weg te vliegen. Je ziet nu dat de anderen, waarmee je deze reis begonnen bent, zitten wachten op je terugkomst. Ook zij hebben allemaal nieuwe biologie gekregen en spelen met hun nieuwe lichamen. Je vindt jezelf nu terug op het pad waar deze reis begonnen is. Terwijl je de laatste stappen zet om naar huis terug te keren stop je bovenop een heuvel. Wanneer je je omdraait zie je de elfjes die je geholpen hebben. Terwijl je je hand opsteekt om naar hen te zwaaien hoor je hen zeggen: “Geniet van het Nieuwe Spel!”

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.