Oktober 1999

Vibratie
Leven vanuit vreugde en hartstocht

Van Steve:

Dit zijn vreemde tijden voor lichtwerkers. Er heerst een algemeen drukkend gevoel op de planeet en er hangt een droefheid in de lucht die moeilijk te missen is. Hoewel de spanning wat is afgenomen, is er nog steeds iets vreemds gaande. De Groep zegt dat we steeds gevoeliger worden voor energie. We zijn ook meer in balans met de energie van Moeder Aarde. Zij ervaart veranderingen als nooit tevoren en dit vormt de basis voor dat drukkende gevoel. Zij is bezig met het herschikken van haar interne energiestructuur en dat komt tot uiting in aardbevingen en orkanen. We zullen daarvan nog meer te zien krijgen want de Aarde is haar grenzen aan het herbepalen. Wij kunnen dingen doen om haar bij dat proces te helpen, maar eerst moeten we begrijpen hoe dit werkt.

Barbara en ik zijn net terug van een zevendaags evenement in Cancun, Mexico. We werden daarheen geroepen om te helpen de vrouwelijke energie van de planeet in balans te brengen door het verankeren van het “raster” in dat deel van de wereld. Dat klinkt mij heel vreemd in de oren want ik weet niet eens zeker wat een raster is, laat staan hoe dat verankerd moet worden. Maar de Groep vertelt me dat ik mijn menselijke manier van denken los moet laten door te zeggen: “We hopen dat dit niet te eenvoudig voor je is om te begrijpen.” Zij hebben alle dingen altijd uitgedrukt in termen van vibratie. Alles in onze wereld is vibratie. Alles wat wij “energie” noemen zijn gewoon atomen in beweging, in een constante staat van vibratie. Ons direct in de stroming van die vibratie te leren plaatsen is nu ònze verantwoordelijkheid aangezien wij aan het leren zijn in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde te leven.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het grote verstoppertjesspel is op een punt gekomen waarbij het mogelijk is een vibratieniveau te bereiken dat wij aan onze kant van de sluier nooit voor mogelijk hebben gehouden. Het potentieel van jullie groei wordt niet langer beperkt door je geloof in een lotsbestemming. Jullie kunnen nu zonder beperking van een overlevingsmotivatie overgaan naar een eenheidsmotivatie. Jullie zijn bezig volledig in jullie eigen kracht te stappen en de eerbied die wij daar aan onze kant van de sluier voor hebben is met geen pen te beschrijven. De liefde die wij voor jullie koesteren is onmeetbaar en ons grootste genoegen is jullie te herinneren aan de vibraties van Thuis.

Voordat dit punt bereikt werd verhinderde jullie ego dat jullie je ware grootheid konden begrijpen. Dit moest zo zijn en vormde een belangrijk onderdeel van de sluier die jullie bereid waren te dragen. Door jullie bereidheid het Spel te spelen vanachter sluiers, zijn jullie in staat geweest meer tot stand te brengen dan jullie voor mogelijk hielden toen jullie voor het eerst de rollen die jullie nu spelen schreven. Het is voor ons een eer jullie de gevoelens van Thuis te brengen en jullie informatie over de waarheid aan te reiken waarmee jullie zelf de volgende stap in je groei kunnen zetten. We bieden deze informatie aan om jullie te helpen volledig in je eigen kracht te stappen en deze korte herinneringen aan Thuis, om jullie te helpen herinneren wie jullie werkelijk zijn en welke kracht jullie bezitten. Deze kracht hebben jullie vanaf het eerste begin bezeten; de eigenschappen van de sluier verhinderden echter dat jullie konden zien hoe die van toepassing was op het dagelijkse leven. In deze sessie willen we jullie meer laten zien van jullie eigen vermogens en de kracht die jullie erfdeel is.

Golvende lijntjes

We beginnen met de eerste beginselen van vibratie. Jullie weten dat wij alle dingen als vibratie zien. Jullie perspectief vertelt je dat alle dingen uit atomen bestaan. Het is echter de beweging, of de vibratie, van deze atomen, die de dingen doet ontstaan. De atomen waaruit je wereld opgebouwd is bestaan alleen omdat ze in beweging zijn en vibreren. Wanneer je de grondbeginselen van vibratie begrijpt, kun je de natuurlijke opbouw van alle dingen gemakkelijker begrijpen. Vanaf het eerste begin van het Spel is alle vooruitgang aan jullie kant van de sluier een poging geweest de algehele, collectieve vibratie te verhogen. Het Spel begon toen de Oneindige ervoor koos om een eindige ervaring te hebben, hetgeen de gebeurtenis was die jullie de Big Bang noemen. In dat moment, splitste de vibratie van de oneindige Enkelvoudigheid zich in harmonische vibraties en nam vorm aan in wat jullie noemen een uiterst laag vibrerende vorm. Dit was het oorspronkelijke “woord”, de “om” vibratie, die het begin van het Spel markeerde. Deze vibratie vormde de Aarde, de planeten en de sterren tot hetgeen jullie kennen als het universum. Uit deze formaties van driedimensionaal materiaal, zijn veel levensvormen voortgekomen inclusief de vorm die jullie kennen als “je biologie”. We vonden het heel toepasselijk dat jullie het “biologie” genoemd hebben, want biologie is in feite spirit die zoekt zichzelf tot uitdrukking te brengen binnen een veld van polariteit. Deze “om” vibratie kan “in biologie” gemakkelijk nagedaan worden door wat jullie noemen “tonen” of met de eenvoudige woorden “IK BEN”.

Stel je vibratie voor als een golvende lijn energie. Dit is de onzichtbare golvende energielijn, die je uitzendt en die je vooruit gaat bij al je handelingen op het Speelbord en die alleen door het derde oog gezien kan worden. In het verleden stonden degenen die gevoelig waren voor deze golvende energielijnen bekend als helderzienden en zieners. Velen hebben deze bekwaamheden gebruikt om ogenschijnlijk de toekomst te voorspellen. We hebben reeds eerder gezegd dat het niet mogelijk is de toekomst te voorzien, omdat die steeds opnieuw op elk moment pas geschreven wordt. Wel is het altijd mogelijk geweest om deze energielijnen te lezen en anderen te laten zien welke richting ze op dat moment opgaan. Deze vibrerende lijnen zijn aanwezig in alle dingen. Zelfs een grote kei zendt een vibratie van densiteit en sterkte uit, die gelezen kan worden. Wanneer hij geen vibratie uit zou zenden zou hij gewoon niet bestaan. Jullie hebben allemaal wel eens gevoelens die rationeel niet verklaard kunnen worden. De gevoelens die je bijvoorbeeld krijgt wanneer iemand spreekt, kunnen ertoe leiden dat je je gevoelens meer gaat vertrouwen dan de woorden die worden gesproken. Dat is sensitiviteit voor de energie en die bezitten jullie allemaal. Wanneer de meester helers van deze familie hun plaatsen weer innemen, zal deze gevoeligheid voor energie een prachtig hulpmiddel zijn bij het werk dat te wachten ligt.

Harmonieën

Alle dingen op het Speelbord zenden hun vibrerende golvende lijnen uit. Iedere gedachte en overtuiging heeft een vibratie. Iedere vibratie is duidelijk anders. De reden waarom geen twee sneeuwvlokken gelijk zijn is omdat iedere druppel water anders vibreert. De vibratie die de druppel heeft op het moment dat de verandering naar vaste vorm plaatsvindt, bepaalt de unieke vorm van de sneeuwvlok. Hoewel geen twee sneeuwvlokken gelijk zijn, zijn ze symmetrisch en hebben bepaalde eigenschappen gemeen. Hetzelfde geldt voor de menselijke vorm op het Speelbord. Wanneer je van de ene staat van vibratie en bewustzijn naar de andere gaat, verhoog je je vibratie. Iedere verandering in vibratie, hoe klein ook, kan drastische verandering teweeg brengen in de wisselwerking met je omgeving. Dit heeft gezorgd voor grote spanningen bij degenen die de verhoging in vibratie leiden en bij degenen van jullie die de naam Lichtwerker dragen.

Alle ervaren vibraties gezamenlijk vormen het geheel. We kunnen daarom zeggen dat jullie een culminatie zijn van alle gedachten en overtuigingen die jullie ooit hebben gehad. Al die vibraties blijven bij je, hoewel de effecten ervan met het verstrijken van de tijd minder worden. Overtuigingen zijn gewoon gedachten die je geregeld hebt gehad, en die hebben op een effectieve manier steeds weer hun stempel op je energieveld gedrukt. Daardoor is het zo moeilijk een overtuiging uit te wissen, zelfs wanneer die geen nut meer heeft. Op dit gebied werkt de tijd in je voordeel omdat nieuwe gedachten van nature een sterkere vibratie hebben dan oudere. Dat is een effect van het polariteitsveld, waarin je het Spel speelt. Het is een soort bescherming omdat jullie je denkproces nog niet onder controle hebben. In de hogere dimensies, waar jullie naar toe gaan, komen jullie in de “nu” of “rondgaande” tijd en beschikken jullie niet over de luxe van deze bescherming. Dit is het proces waar we het over hadden, toen we jullie vertelden dat jullie volledige beheersing hebben over je omgeving. Jullie zouden er goed aan doen doelbewust te gaan werken aan het onder controle brengen van je gedachten voordat jullie de laatste veranderingen doormaken naar hogere dimensionale niveaus. Begin met volledige verantwoording te nemen voor je omgeving. Weet dat, in welke staat die ook verkeert, die volledig het resultaat is van je eigen gedachten. Wanneer je je realiteit niet prettig vindt, denk gewoon opnieuw en verander doelbewust je vibratie, dat zal je realiteit veranderen. Zelfs de kleinste verandering van gedachten zal je realiteit veranderen. Begin met het loslaten van de overtuiging dat je geen baas bent over je eigen gedachten.

De eigenschappen van de sluier laten niet toe om te zien dat je met wat oefening gemakkelijk gevoelig kunt worden voor je eigen vibratie en dat je deze met een simpele gedachte kunt veranderen. Dit wordt geïllustreerd wanneer je je aandacht richt op een taak en je tot de ontdekking komt dat de stroming geblokkeerd is. Een kleine wandeling of luisteren naar bepaalde muziek kan de stroming gemakkelijk weer open maken. In werkelijkheid verander je op deze manier je eigen vibratie door de introductie van een andere, externe vibratie. Op het eerste gezicht, zou je kunnen denken dat je omgeving niet zo gemakkelijk veranderd kan worden, maar we herinneren je er aan dat het Speelbord waarop je speelt in een hogere vibratie gekomen is dan het ooit is geweest. Eenvoudige taken, zoals het doelbewust verhogen van je vibrationele niveau liggen nu binnen handbereik en kunnen met weinig moeite en oefening tot stand worden gebracht.

De herkenningsvibratie

Wanneer twee of meer vibraties elkaar overlappen resulteert dat in een algehele “herkenningsvibratie”. Vibraties kunnen resoneren en elkaar versterken of ze harmoniëren niet waardoor ze elkaar verzwakken. De sterkte en helderheid van deze herkenningsvibratie bepaalt de vibraties die er toe aangetrokken worden. Dit is de manier waarop jullie op elkaar inwerken. Wanneer de pieken van deze vibraties elkaar op regelmatige punten ontmoeten creëren ze een soortgelijk effect als het aanslaan van een akkoord op een piano. Wanneer handelingen en woorden van een persoon in harmonie zijn met zijn overtuigingen, stuurt dat een harmonische vibratie uit. Begrijp alsjeblieft dat het absoluut passend is en zelfs hoog gewaardeerd wordt dat je bij het veranderen van je overtuigingen naar een hogere waarheid reikt. Maar wanneer je het één denkt maar anders handelt, wordt een disharmonische vibratie uitgezonden. Wanneer de vibraties van je gedachten, handelingen en overtuigingen in harmonie zijn, is de resulterende herkenningsvibratie heel sterk en duidelijk. Bij het reiken naar een hogere waarheid is het belangrijk jezelf niet te veroordelen door te zeggen “wat zouden anderen er van denken?”. Dat is vaak de oorzaak dat mensen vast komen te zitten in een door hen verkondigde waarheid, zelfs wanneer die in hun leven niet langer werkt. Zet jezelf voorop en ken de waarheid die in je hart resoneert. Wanneer de idealen die je vastgesteld hebt, dat wat je bent niet langer ondersteunen, heb dan de moed om deze te veranderen. Dan laat je de echte kracht die je in je hebt zien, want je hebt het recht om op elk gewenst moment je wereld te veranderen door middel van de keuzes die je maakt. Zoek voortdurend naar die waarheid en begrijp dat waarheid altijd “werk in uitvoering” is.

Het proces om jezelf in een comfortabele herkenningsvibratie te brengen kan tot stand worden gebracht door òf je vibraties af te stemmen op degenen in je nabijheid, òf je eigen energie in balans te brengen om zo soortgelijke vibraties aan te trekken. De werking van Universele energie is vermengen en balans zoeken. Streef naar die energie en die balans door in lijn te blijven met je eigen waarheid. Centreer je energie wanneer je degenen kiest waarmee je overeen wenst te stemmen. Je zult dan op een natuurlijke manier ondersteunende vibraties aantrekken en die ondersteunende mensen en gebeurtenissen zullen je vinden wanneer je je eigen vibraties versterkt. Het duidelijk maken van je vibraties is het middel om soortgelijke vibraties aan te trekken. Daarom is het herinneren van je oorspronkelijke spirituele familie zo belangrijk bij het ontwakingsproces. Het herinneren van je oorspronkelijke toon wordt makkelijker wanneer je bij degenen bent die dezelfde toon dragen.

Aarde: het collectief van alle menselijke vibraties

Net zoals jij een collectief bent van al je gedachten, is de Aarde een collectief van alle menselijke vibraties. Biologie is van de Aarde en je energetische verbinding verbindt je met de Moeder, op manieren die je nu nog niet begrijpt. Je bent van de Aarde en draagt die vibratie als je basis. Jullie hebben allemaal een persoonlijke relatie met de Moeder. Wanneer je ervoor kiest deze relatie op te bouwen en samen te werken, zul je ontdekken wat een machtige bondgenoot je hebt die je op elk gebied kan helpen. Leer in harmonie met de Aarde te leven en het leven zal vol vreugde worden. Terwijl het Spel voortgaat begint de mensheid te ontwaken en in steeds hoger tempo vooruit te gaan. Velen van jullie hebben de afgelopen zes maanden meer energie in beweging gezet dan in de afgelopen zes levens. De voortgang naar hogere vibraties binnen het menselijk ras is versneld. En omdat de Aarde een collectief is van menselijke vibraties, gaat ook zij in een hoger tempo naar een hogere vibrationele staat. Veel van die veranderingen zijn zichtbaar in veranderende weerpatronen en natuurrampen. Om dat volgende vibratieniveau te bereiken moet de Aarde haar vrouwelijke energieën weer in balans brengen. We hebben hierover reeds eerder gesproken in “de terugkeer van Merlia”. Dat gebeurt nu doordat de Aarde haar vibratie aan het veranderen is. Als jij je vibratie verhoogt wordt dit toegevoegd aan het collectief en dat zorgt er weer voor dat de Aarde naar een hoger niveau gaat. Wanneer Moeder Aarde haar vibraties verandert, gebeurt het regelmatig dat haar en jouw vibraties niet met elkaar gelijk lopen. Dit zijn perioden die erg moeilijk zijn voor de menselijke conditie, omdat ze stress veroorzaken die haar uitwerking heeft op vele niveaus. De overgrote meerderheid van de mensen zal gemakkelijk door deze periodieke, oncomfortabele perioden heen komen. Het zijn de mensen die vasthouden aan oude idealen, die het verzet veroorzaken en dat kun je zien bij sommige regeringen op Aarde. Degenen die zich vastklampen aan idealen die niet langer in overeenstemming zijn met de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde zullen zichzelf telkens weer in de weerstand vinden. Jullie hebben kunnen zien hoe verschillende regeringsleiders proberen de nadruk te leggen op oude idealen die niet in harmonie zijn met de “Tweede Golf van Bekrachtiging” die nu op het Speelbord aanwezig is. Die situaties zullen regelmatig opduiken want deze mensen zien dat zij de controle beginnen te verliezen. Deze situaties komen direct voort uit een gebrek aan vibrationele overeenstemming met de energie van de Aarde en wanneer ze getolereerd worden, zouden ze veranderingen binnenin de Aarde kunnen belemmeren.

De verandering van Moeder Aarde is gaande. Jullie handelingen zullen de manier bepalen waarop deze verandering tot stand komt. Naarmate de tijd verstrijkt zal jullie verbinding met de Moeder steeds duidelijker worden. Wanneer de energie op het Speelbord in de verkeerde richting gestuurd wordt, tegengesteld aan de Universele energie, zal de reactie vaak zichtbaar worden als een catastrofale gebeurtenis. De totaal-vibratie van de mensheid neemt een tijdelijke duik, wanneer leiders ideeën proberen door te drukken die tegen de Universele energie in gaan. De Universele energiestroom zoekt balans door vermenging. Wereldwijde menselijke handelingen tegen deze stroom in zullen resulteren in soortgelijke ingrijpende reacties binnenin de Aarde. Jullie zijn veel meer in controle over jullie omgeving dan jullie je realiseren.

Een pré-rouwproces

In deze tijden van veranderende vibraties kunnen jullie je gemakkelijk verloren voelen of vast voelen zitten. Wij omhelzen jullie dan vaak en ondersteunen jullie zo veel als jullie maar willen toestaan. Wanneer de Aarde haar vibrationele niveaus verandert en jullie je eigen vibratie verhogen, worden jullie steeds gevoeliger voor de energie van de Aarde. De Aarde is op dit moment in een soort rouwproces. Ze ziet de komende veranderingen en bereidt zich erop voor. Voor haar is de tijd rijp voor een energetische verandering en voor een wisseling van wachters over de planeet. Het loslaten van de oude wachters valt haar zwaar en dat voelen jullie als een zwaarmoedigheid op de planeet. Dit is echter een natuurlijke vooruitgang. Door jullie verhoogde gevoeligheid voor energie, voelen jullie deze zwaarmoedigheid en creëren jullie soortgelijke gevoelens in jezelf.

De sleutel tot verandering van je eigen vibratie

De mensheid is nu in een staat van heel hoge vibratie. Jullie hebben dit mogelijk gemaakt door jullie keuzes op het Speelbord van Vrije Keuze. Wanneer deze hogere vibraties steeds hoger worden, zullen jullie nieuwe gereedschappen vinden die jullie wensen te integreren in je dagelijkse leven. We hopen echt dat deze gereedschappen niet te eenvoudig zijn om te begrijpen. Toch zijn jullie in deze hogere vibraties veel meer de baas over je wereld dan jullie begrijpen. Een manier waarop je je wereld kunt veranderen is het doelbewust veranderen van je eigen vibratie. Je kunt dat het gemakkelijkst realiseren door meer vibraties van Thuis in je dagelijkse leven te integreren. Dat noemen wij het verankeren van de vibraties van Thuis. En jullie noemen dat het brengen van de Hemel op Aarde. Dat is de hoogste uitkomst die het Spel van de Vrije Keuze biedt en dat is nu aan de gang.

De vibratie die je hebt wanneer je aan onze kant van de sluier bent, is de vibratie van vreugde en hartstocht. Dat is de natuurlijke vibratie van Thuis. De mensheid is niet gewend om deze emoties in het dagelijkse leven tot uitdrukking te brengen. Die emoties worden alleen maar gebruikt om dingen in balans te brengen en voor re-creatie. In de hogere vibraties zal jullie succes direct evenredig zijn aan de hoeveelheid vreugde en hartstocht die je tot uitdrukking brengt in je dagelijkse leven. Verleg je aandacht naar dingen die deze vibratie binnenin je tot stand brengen. Hierdoor zul je op natuurlijke wijze soortgelijke vibraties aantrekken en het zal deuren openen waarop je hebt gewacht. Heb de moed om je eigen toon te zetten en meer van deze voedende vibraties met je mee te dragen. Dit zal het brengen van de Hemel op Aarde in werking zetten.

Nu doen velen dit werk in hun slaap. Je gidsen brengen je vaak Thuis om je te herinneren aan de vibraties die daar bestaan. Wanneer je je ooit eens verloren voelt en je je niet kunt herinneren waar je hartstocht ligt, neem dan een moment voor jezelf en vraag aan je gidsen je herinnering op deze manier op te frissen. Wij zijn altijd hier wanneer jullie een bezoek brengen, om jullie te omhelzen en jullie te herinneren aan je werkelijke erfdeel. Luister naar de zachte lach ter bevestiging. Dit zal het zaad van de vibratie van Thuis diep in je wezen planten en je herinneren aan je verbinding met ons. Dit is het Licht waarom je gevraagd hebt het te dragen. Jullie zijn voorlopers in het dragen van dit Licht en jullie spelen een rol die grootser is dan jullie kunnen begrijpen.

Wij zijn heel vereerd om jullie deze informatie te kunnen geven op zo’n keerpunt in jullie geschiedenis van het Spel. Het is met de grootste liefde dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en het Spel samen te spelen.

De Groep

Van Steve

Vibratie trekt soortgelijke vibratie aan. Kan het zo eenvoudig zijn? Kunnen we werkelijk onze eigen werkelijkheid creëren door een aangename vibratie te kiezen? Dit is de basis en de gouden regel van positief denken. We zien het steeds weer maar realiseren het ons niet. We gebruiken onze krachten vaak zonder erbij te denken in plaats van ze doelbewust richting te geven. Het is voor ons mensen heel gemakkelijk om meegesleept te worden door de vertrouwdheid van het drama. Dit is ook de reden waarom we zo verwikkeld zijn in angst en haat. Deze vibraties trekken soortgelijke vibraties aan en voeden zich daarmee.

Als Lichtwerkers nodigen we jullie uit je bij ons aan te sluiten bij het creëren van een zelfgekozen harmonieuze vibratie. Wanneer we het samen doen zijn we heel machtig. We leven nu in een tijd op deze planeet waarop alles aan het veranderen is. We kunnen keuzes maken. We kunnen òf kijken naar een reden waarom dingen niet meer werken zoals vroeger, òf we kunnen doelbewust kiezen onze vibratie te richten op het creëren van een hogere werkelijkheid. Ik kies voor dat laatste….omdat “IK BEN”

Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

 

De Bakens van Licht Meditatie

Verbind je een moment met ons en centreer je eigen energie. Deze tijd is speciaal voor jou. Vraag je gidsen om ons op deze reis te vergezellen terwijl wij tussen de krijtlijnen van het leven lopen op het Speelbord van de Vrije Keuze.

Ervaar je gids en terwijl ze achter je gaan staan en hun handen zachtjes op je schouders leggen. Ook wanneer je hun fysieke aanraking niet voelt ben je je bewust dat ze er zijn. Er bestaat een gevoel dat alleen beschreven kan worden als een energie, dat aanwezig is wanneer ze bij je zijn. Je gidsen leunen over je heen en fluisteren in je oor “wij houden van je, je bent nooit alleen”. Je voelt dat ze je omarmen op een manier zoals zij dat alleen maar kunnen. Op dit moment herinner je je de vibraties van thuis en voel je een stroom van energie over je lichaam lopen. Terwijl je een traan uit een ooghoek wrijft, zie je op hetzelfde moment dat je naar een andere dimensie gebracht bent.

Dit is inderdaad een vreemde plaats. Het lijkt of je in het midden van een wolk bent. Je kunt wel enige afstand zien maar het is erg wazig. Je kijkt omlaag en je ziet dat je zweeft en de grond niet aanraakt. Op dat moment denk je terug aan een herinnering uit je jeugd, hoe je dacht dat de hemel er uit zou zien. Nu ben je er en het is precies zoals je had gedacht.

“Dit is leuk” zeg je hardop tegen een ieder die naar je zou kunnen luisteren. Terwijl je de woorden spreekt zie je dat witte slierten materiaal golvende lijnen vormen die van je uitstralen. Terwijl je kijkt hoe deze lijnen in de verte verdwijnen, realiseer je je dat dit de vibraties zijn die je uitzond toen je de woorden uitsprak. Op dat moment besluit je om het nog eens te proberen en je schreeuwt op de toppen van je longen “HALLO…. IS DAAR IEMAND?” Je kijkt hoe je woorden sterke rimpels om je heen vormen. “We hebben je toch gezegd dat je nooit alleen bent” komt het antwoord op duidelijke, kalme toon. Geschrokken draai je je om, om te kijken wie er achter je staan, maar je ziet slechts het witte, slierterige materiaal. Je houdt je adem in om beter te kunnen luisteren, maar je hoort niets. Dan opeens hoor je een bekende, flauwe lach in de verte. Je kijkt waar die vandaan komt en je ziet een aantal rimpels naar je toe komen. Op het moment dat de rimpels je bereiken versta je meer woorden “We hebben je hier gebracht om de techniek van Al Dat Is te bekijken. Op deze plaats kun je beter zien hoe het universum en alles wat daarin is, gevormd wordt.” Je reageert: “Dus het universum wordt gevormd door het witte materiaal?” “Nee.”

Je kijkt hoe ieder geluid en ieder woord een nieuw aantal golvende lijnen teweegbrengen in de witte wolk die je omringt. Hoe ver ze zich van je verwijderen waarbij ze een ietsje vager worden. “We willen dat je je bewust bent dat alles een vibratie uitzendt.” Nu zie je iemand die spreekt, enkele meters van je af staan. Je kunt duidelijk de rimpels zien terwijl hij de woorden spreekt. Je zegt wat tegen hem maar terwijl je dat doet zie je dat de golvende lijnen schijnen af te ketsen en hij hoorde klaarblijkelijk niet wat je zei. Je gidsen zeggen je: “Hij kan je niet horen omdat hij in een andere dimensie is dan jij. Jij kunt hem wel horen maar hij jou niet.” Een gedachten komt in je op dat dit hetgene is wat spoken/geesten moeten voelen. Zonder dat je je gedachten uitspreekt antwoorden je gidsen: “Ja, dat is inderdaad zo. Energie verdwijnt nooit, die verspringt alleen maar naar andere vibratieniveaus.”

Nu vragen ze je om te kijken naar de man voor je die begint te spreken. Je gidsen vragen je om goed te kijken en de rimpels te observeren en te onderzoeken wanneer ze je bereiken. Je ziet dat er iets vreemds is aan die rimpels. De golvende lijnen zijn op sommige plaatsen rafelig en helemaal niet glad. Ze schijnen gemaskeerd te zijn om het feit dat ze zijn gerafeld te verbergen. Wanneer de vibraties je bereiken overvalt je een onrustig gevoel. Het antwoord komt opnieuw van over je schouder: “Dit is het resultaat van woorden die niet overeen komen met overtuigingen of daden”.

Nu wijzen ze je op een aantal pratende mensen die golvende lijnen uitzenden in de witte atmosfeer van deze plaats. Je vergelijkt een poosje deze vibraties en je wordt zo al snel een kenner. Je leert om niet alleen de vibraties op te vangen van hetgeen ze zeggen, maar ook van hetgeen ze denken en van hun manier van handelen. Terwijl elke vibratie bij je binnen komt zie je dat ze allemaal je energieveld beinvloeden en in feite een harmonische vibratie in je veld opzetten. Je begint te zien dat wat je bent in feite aan opeenstapeling is van alle vibraties waarmee je in contact komt. Je gidsen spreken weer tot je: “Wanneer je je vibratie niet prettig vindt, kun je die gemakkelijk veranderen door er voor te kiezen in alleen maar prettige vibraties te zijn.” Je antwoordt hen: “Dat is prachtig, maar hoe kan ik de vibraties die mij bereiken, controleren? Ik moet iedere dag naar mijn werk en ik heb geen keus inzake de vibraties waarin in verkeer.” De zachte lach wordt nu veel harder wanneer ze je uitleggen: “Ja, we begrijpen het lastige parket waarin je je bevindt, maar je bent veel veerkrachtiger dan je denkt. Niet iedere vibratie die je ontmoet zal je realiteit drastisch veranderen. Iedere vibratie heeft een heel klein effect op je. Je eigen overtuigingen, handelingen en woorden bepalen boven alles wie je bent en de vibratie die je uitzendt. Wanneer deze vibraties in harmonie zijn, zullen ze elkaar versterken en alle andere vibraties overheersen. Kies je stemming/energie goed en kies doelbewust voor een prettige vibratie. Hierdoor zul je andere resonerende vibraties aantrekken die op een natuurlijke manier aan je eigen vibratie toegevoegd zullen worden en deze zullen versterken.” “Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik dit goed doe?” vraag je. “We zullen je een barometer geven waarmee je de hoogste vibraties kunt onderscheiden. De oorspronkelijke toon is er een die harmonie brengt in je wezen. Denk, spreek en handel in harmonie met deze toon en alles zal goed gaan.”

Er valt een vreemde stilte en je vraagt: “Hoe hoor ik die oorspronkelijke toon?” Het antwoord komt direct alsof ze er op zaten te wachten dat je deze vraag zou stellen: “Je denkt, spreekt en handelt overeenkomstig de woorden …IK BEN”. Een beetje verbouwereerd over de eenvoud ervan herhaal je de woorden voor jezelf: “IK BEN” . Op dat moment voel je een kracht van binnenuit door je heen stromen. Een vreemd gevoel van rustige en zachte kracht bouwt zich binnen in je op. Op de een of andere manier hebben deze woorden je een zelfvertrouwen gebracht, die je niet eerder had. Terwijl je de woorden opnieuw uitspreekt zie je dat de golvende lijnen die op het witte, slierterige materiaal het universum ingestuurd worden, helder en krachtig zijn. Je kunt zien dat deze vibraties alleen maar het hoogste en het beste aan zullen trekken.

“We vragen je ook om je alsjeblieft de gift te herinneren.” “De gift?” vraag je. Ze spreken op een gepassioneerde toon tegen je: “Je hebt de grootste gift van het gehele universum gekregen. Vergeet nooit dat je die bij je draagt, want die geeft je de sleutel voor iedere situatie. Deze gift is de vrije keuze. Kies je vibraties goed en wanneer je je vibratie niet prettig vindt, heb dan de moed om opnieuw te kiezen.”

Met deze woorden, verdwijnen de laatste golvende lijnen in de verte en worden vervangen door een vredige stilte. De witte, slierterige wolken lossen nu op en je vindt jezelf terug op de plek waar we deze reis begonnen zijn. Droefheid vult je hart wanneer je je realiseert dat je teruggekeerd bent in de wereld van alledag en dat je gidsen niet langer bij je zijn. Dan herinner je je dat ze altijd zeggen dat zij altijd bij je zijn en je glimlacht. Je glimlach gaat het universum in en trekt soortgelijke vibraties aan die naar je terugkeren in de vorm van een zachte, liefdevolle lach.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.