September 2000

Integriteit op vibratieniveau
Scheppen in de 4e dimensie

Van Steve:

We zitten midden in het Grote Verstoppertjesspel. God verstopt zich voor hemzelf en is op zoek naar haarzelf. Het Spel heet: “Herinneren”. Wanneer we ons eenmaal herinneren dat we in feite zelf de God zijn die we zoeken, kunnen we de kracht van Al dat is gaan gebruiken. De bedoeling daarvan is die “kracht” te gaan gebruiken om onze hartewensen te creëren. Door onze eigen werkelijkheid en onze hartewensen te creëren, scheppen we in feite Thuis aan deze kant van de sluier. Dit was in de eerste plaats de bedoeling van het Spel. Maar, hoe creëren we de wensen van ons hart? Wat is deze magische kracht waar we allemaal over kunnen beschikken en hoe kunnen we erbij komen?
De Groep heeft het vaak gehad over de kunst van het mede-scheppen en hier biedt ze ons een andere kijk op gemakkelijke en eenvoudige manieren om toegang te krijgen tot de kracht die ons geboorterecht is. Scheppen is ons geboorterecht. Wanneer we samen met ons hogere zelf en het universum om ons heen scheppen, noemen we dat mede-schepping. Een ieder van ons die op Aarde leeft kan over deze kracht beschikken, wanneer we leren hoe we toegang tot deze kracht kunnen krijgen en ons herinneren dat ze bestaat. Betekent dit dat we alles wat ons hartje begeert kunnen hebben? Betekent dit dat we onze eigen werkelijkheid kunnen creëren? Betekent dit dat wanneer we de omstandigheden waarin we ons bevinden niet prettig vinden we die kunnen veranderen? JA. De boodschappen van de Groep zijn altijd gebaseerd op één centraal punt:
Wij bezitten de kracht om te scheppen.
Wij knoeien met deze kracht, maar we realiseren ons zelden dat het onze eigen schepping is die we voor ons gemanifesteerd zien. De bedoeling is om te leren hoe we die kracht verantwoordelijk en effectief kunnen gebruiken. De Groep moedigt ons aan om die kracht te leren kennen en haar vaak te gebruiken. Waarom? Omdat we onze hartewensen creëren als we deze scheppingskracht gaan gebruiken. Dat is belangrijk omdat we in ons hart de blauwdruk van Thuis bewaren. Telkens wanneer we het penseel oppakken om onze omgeving te schilderen, creëren we weer een stukje van het kunstwerk “Thuis” hier op Aarde.
De Groep biedt ons hier een andere kijk op het gebruik van de scheppingskracht.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Thuis is waar ons collectieve hart haar centrum heeft en het is werkelijk een eer voor ons om jullie deze zachte herinneringen aan Thuis te brengen. Dit is voor jullie een tijd waarin jullie je kunnen opfrissen. Door de vibraties van Thuis te voelen, zelfs al is het maar kort, zal je spirit (je goddelijke kern) beter in staat zijn om in balans te komen en zich te verjongen. En wanneer je spirit zich verjongt, doet je fysieke lichaam dat ook.
De energie van de Aarde is veranderd. We kunnen dit duidelijk zien aan jullie energievelden. De sluier is onlangs dunner geworden en de effecten daarvan zijn zichtbaar aan beide kanten van de sluier. Wij zeggen jullie dat jullie deze verandering teweeg hebben gebracht. De collectieve vibratie van de Aarde heeft nu een punt bereikt dat hoog genoeg is om een ieder van jullie te ondersteunen bij het in eigendom nemen van je volledige kracht terwijl jullie nog in een “Bel van biologie” zitten. De sluiers tussen onze werkelijkheden zijn in hoog tempo dunner aan het worden. Maar hoewel ze dunner geworden zijn, is het voor jullie nog steeds niet mogelijk om te zien wie jullie werkelijk zijn. Het is echt een eer voor ons nu een beeld van jezelf naar jullie te weerspiegelen.

Reizen in de vierde dimensie

Naarmate jullie steeds verder in de vierde dimensie komen, zullen jullie ontdekken dat veel dingen in jullie wereld hun betekenis verliezen. Dingen die vroeger belangrijk waren, zijn dat nu wellicht niet meer. De oude, stabiele hoekstenen waaromheen jullie je wereld hebben opgebouwd, zullen gaan wankelen en als dat gebeurt zal er een nieuw licht geworpen worden op de dingen om je heen. Daardoor zal jullie, gewoonlijk zo stabiele wereld naar een hogere werkelijkheid gaan. Het je aanpassen aan deze verandering en het leren je kracht op te pakken om op een verantwoordelijke manier je eigen werkelijkheid te scheppen, zijn de handelingen die jullie naar het volgende bestaansniveau zullen brengen. De vierdimensionale staat kan gemakkelijk gekenschetst worden als glansloos of saai. Het is een semi-saaie staat van overgang van de ene opwindende manifestatie naar de volgende. Door het gebrek aan glans/schittering is de tijd dat je in deze dimensie verblijft een geschikte tijd om je kracht in een veilige omgeving uit te proberen.

Vanuit een perspectief van pure energie

We willen ons perspectief met jullie delen, want wij zien jullie als pure energie. Voor ons zijn jullie een uitgelezen combinatie van vibrationele patronen/trillingspatronen en kleuren. Wat jullie je aura noemen is in feite de energie die aan je wezen ontsnapt. Wanneer de energie ontsnapt zien jullie de vibrationele patronen als kleuren door de manier waarop deze energie inwerkt op je omgeving. Door deze patronen is het mogelijk om condities te zien, die bestaan in de vele trillingsniveaus van jullie wezen. Die niveaus omvatten het emotionele, het fysieke en alle etherische lichamen die je ware wezen huisvesten tijdens je tijd op het Speelbord. Materie die in trilling is wordt een geleider voor energie. Daarom zijn de woorden “vibratie” of “trilling” en “energie” synoniem.

Je energiematrix

Jullie bestaan in fysieke vorm alleen maar omdat de atomen in je lichaam vibreren. De prachtige, complexe patronen en levendige kleuren, die wij zien wanneer we naar jullie kijken, zijn niet in termen te beschrijven die jullie zouden begrijpen. Als jullie je het mooiste, kleurrijkste schouwspel dat je ooit hebt gezien voor zouden stellen, en jullie zouden dat duizend keer zo mooi maken, zouden jullie nog steeds niet de schoonheid hebben die wij aanschouwen wanneer we naar het energieveld van een enkele haar op jullie hoofd kijken. Naarmate jullie zintuigen zich verder ontwikkelen zullen jullie de schoonheid gaan zien van wie jullie werkelijk zijn. Wanneer dat gebeurt zal er geen oorlog meer zijn.
Deze energiepatronen worden in eerste instantie bepaald door de energiematrix die je gekozen hebt voor deze incarnatie. Tijdens het Spel hebben jullie energiestempels gekregen die deze originele energiematrix hebben veranderd. Deze veranderingen zijn een direct gevolg van jullie keuzen en ervaringen tijdens het Spel. Dit zijn de prachtigste patronen om waar te nemen want zij tonen in één keer de hele geschiedenis van al jullie ervaringen. In de nabije toekomst zullen we meer onthullen over de Energiematrix en haar plaats in de menselijke ervaring. Zie de matrix voor dit moment gewoon als een energieprototype dat je opgepakt hebt voor deze fase van het Spel of gewoon als de manier waarop je bedraad bent om in de eerste plaats energie te ontvangen.


Je persoonlijke energieveld

We hebben het vaak over dingen of mensen in je energieveld. Je persoonlijke energieveld is je raakvlak met het universum om je heen. Leer dit energieveld te benutten en je zult snel je omgeving onder controle krijgen. Ieder mens heeft een energieveld dat hem of haar vooruitgaat bij alle interacties op het Speelbord. Je energieveld is in de kamer waar je iemand zult ontmoeten, voordat je het gebouw binnengaat. Het communiceert met een ander over grote afstanden voordat je de telefoon oppakt om die ander te bellen. De mensen die bedreven zijn in het lezen van deze energievelden noemen jullie intuïtief of paranormaal. Het lezen van deze energievelden zal de voorloper zijn van een vorm van communicatie die jullie telefoons spoedig overbodig maakt. Je energieveld kent geen fysieke grenzen. Het is in feite je bewustzijnsveld en het kent alleen de grenzen, die in jouw overtuigingen bestaan. De snelheid van 300.000 kilometer per seconde, waarvan jullie eens dachten dat het een constante was, is niet van toepassing op deze energie. Deze energie is direct.
Tot op dit moment in de menselijke evolutie zijn jullie alleen maar in staat geweest het energieveld visueel waar te nemen, wanneer energie in de vorm van een aura ontsnapt aan het fysieke lichaam. Wij hebben ons kostelijk geamuseerd met jullie menselijke opvattingen over een “sterke” of een “zwakke” aura en wat de kleuren betekenen. Begrijp alsjeblieft dat de aura slechts een klein deel is van je persoonlijke energieveld. Kijk verder dan de aura en leer te vertrouwen op de zachte duwtjes wanneer mensen je energieveld binnenkomen. Dat zijn de zintuigen die je naar de volgende fase van de menselijke evolutie zullen brengen.

Het veranderen van je energieveld ~ Schepping 101

Aangezien je ware wezen energie is, vormt je energieveld de essentie van wie je bent. Daarom wordt het heel belangrijk om de dingen die je energieveld veranderen te identificeren want dat kan je helpen om je werkelijkheid te creëren. Energie is de manier waarop je communiceert met het universum om je heen en is daarom de manier waarop je schept.
Alle dingen die je energieveld binnenkomen veranderen je op de één of andere manier. Elke gedachte die in je hoofd opkomt en elke persoon die je ontmoet verandert je energieveld. In zeker opzicht ben je, door iedere ervaring die je hebt gehad, veranderd. In feite ben je werkelijk de som van al je ervaringen en dat is wat jullie noemen je persoonlijkheid. We zeggen jullie ook dat je persoonlijkheid, of je energieveld, van het ene leven naar het andere meegenomen wordt. Verbaast het je dan om bij de communicatie met personen die overgegaan zijn tot de ontdekking te komen dat zij, hoewel zij hun lessen en energiestempels op het Speelbord achtergelaten hebben, nog steeds hun kernpersoonlijkheid bezitten?
De sleutel tot je scheppingskracht ligt in het vinden van manieren om je energieveld te veranderen.

Er zijn vier punten waarmee je dat doelbewust kunt doen:
1. Onderscheidingsvermogen
2. Het kiezen van alternatieve werkelijkheden
3. Opzettelijke invloeden van buitenaf
4. Leven in passie en vreugde

1. Onderscheidingsvermogen is het eerste instrument om gerieflijk te leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Onderscheidingsvermogen is de kunst om keuzen te maken in het leven zonder oordelen. Wanneer je je eigen energie centreert begin je je meer bewust te worden van wat en wie jouw energieveld verandert. Het doelbewust kiezen van wat er in je veld kan blijven is de eerste manier om je veld te veranderen. Je bent verbonden met het geheel van God en daardoor aangesloten op de stroom van universele energie. Als zodanig heb je geen controle over de gedachten die je bewustzijnsveld binnenkomen. Je hebt echter wel volledig de controle over de gedachten die in je bewustzijnsveld kunnen blijven. Evenzo zullen altijd veel mensen je pad kruisen. Het is aan jou om te kiezen wie er in je veld kunnen blijven. Houd in de eerste plaats van jezelf en weet dat niemand de leiding kan nemen over jouw energie wanneer je daar geen toestemming voor geeft. Jouw werkelijkheid is een direct resultaat van je keuzen. Als je niet gelukkig bent met je werkelijkheid, heb dan de moed om opnieuw te kiezen.

2. De sleutel tot het veranderen van dimensionele werkelijkheden ligt in de kunst om je waarneming te veranderen. Wanneer er dingen in je veld zijn die energie bij je wegzuigen en die niet verwijderd kunnen worden, is het veranderen van je eigen waarneming de beste manier om het wegstromen van energie te stoppen. Wij houden zo veel van jullie en zijn om jullie heen wanneer jullie dat maar toestaan. Wanneer we jullie in onze tijd samen slechts één ding zouden kunnen vertellen dan zou dat zijn dat jùllie het Grote Spel spelen. Wanneer jullie uitgeput raken door de gedachten, gebeurtenissen en mensen in je veld, dan komt dat omdat jullie jezelf veel te serieus nemen.
Om dat te illustreren, vragen we je een ogenblik de tijd te nemen en jezelf in de volgende situatie te plaatsen:
“Om je heen heerst een zenuwachtige drukte en lichten flitsen aan en uit. Je voelt een vreemde warmte door je lichaam gaan en tegelijkertijd komt er een kalmte over je heen. Je beseft nu dat je zojuist een auto-ongeluk hebt gehad. Er wordt een hand naar je uitgestoken. Terwijl je probeert deze hand te pakken begin je te begrijpen dat het geen mensenhand is. Je accepteert de realiteit dat je waarschijnlijk stervend bent. Op dat moment wordt je meegenomen naar het hoogste punt op aarde om de grootsheid te bekijken die nu zo prachtig voor je ligt. Op dat moment begrijp je de schoonheid van alles. Het spelen van het Spel in al z’n pracht is een geschenk dat je gekregen hebt en je realiseert je dat zelfs de “moeilijke tijden” prachtig waren en dat je geen moment van die ervaringen zou willen missen. Terwijl je uitkijkt over het dal daar beneden, waar het Spel van het dagelijks leven doorgaat, betuig je je dankbaarheid voor de kans dat je deel hebt mogen zijn van die prachtige plaats die Aarde genoemd wordt”
We hebben zoëven je werkelijkheid veranderd. Je kunt je goed voorstellen dat zo’n soort ervaring de manier zou veranderen waarop je alles in je veld bekijkt. Degenen onder jullie die glimpjes van Thuis hebben gehad om daarna naar de Aarde terug te keren en door te gaan met het Spel, hebben als gevolg van deze herinneringen een andere kijk op het leven gekregen. Speel het Spel iedere dag vanuit een zelf gekozen perspectief en je energieveld zal stralend en vol zijn. Het is een keuze.

3. De introduktie van opzettelijke externe invloeden is één van de gemakkelijkste manieren om doelbewust je energieveld te veranderen. Toepassing van externe invloeden zoals muziek, beelden en geluiden, en belevenissen met anderen, kan je veld gemakkelijk veranderen. Een lied dat tranen in je ogen brengt of een film die je tot diep in je ziel raakt zal je energieveld effectief in balans brengen.

4. Passie en vreugde zijn de trillingen van Thuis. Je succes in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde staat direct in verhouding tot de hoeveelheid vreugde en passie die je dagelijks kunt ervaren. Zoek manieren om passie en vreugde te ervaren en je veld zal daar nog meer van aantrekken.

Kronkelige lijnen ~ Praten tegen het universum

Je scheppingskracht is gewoon een kwestie van vibrationele lijnen die je het universum instuurt. Deze lijnen komen uit je wezen voort en worden het universum ingezonden. Het universum zendt altijd een exact evenbeeld terug van de vibratie die je uitgezonden hebt. Daarom is het antwoord op ongeacht welk verzoek aan het universum: “en zo is het…” Aangezien ieder verzoek beantwoord wordt met een exact vibrationeel evenbeeld, wordt de sleutel tot het effectief creëren gevormd door het helder maken van de vibratie voordat die uitgezonden wordt.

Vier vibratielijnen in de vierde dimensie

In je energieveld komen vier vibratielijnen voor die gebruikt worden voor het scheppen. Deze lijnen worden altijd als een pakket, gezamenlijk uitgezonden en vertegenwoordigen je complete energieveld.

Deze vier lijnen zijn:
1. Wat je zegt
2. Wat je doet
3. Wat je denkt
4. Wat je gelooft

Als één of meer van deze vibrerende lijnen niet overeen stemt met de andere, is de vibratie die uitgezonden wordt vaag en onduidelijk. Wanneer de ene vibratielijn de andere tegenwerkt, worden deze lijnen vernietigd en wordt een geheel ander totaal-signaal uitgezonden dan de bedoeling was. De resultaten die terugontvangen worden van een vaag veld zijn bijna nooit datgene wat je wilde creëren. Dat kan verwarrend zijn en kan ertoe leiden dat je aan jezelf gaat twijfelen. Die twijfel aan jezelf maakt het gehele energieveld zelfs nog vager.

Integriteit/zuiverheid van vibratie

Integriteit van je vibratie kun je heel gemakkelijk tot stand brengen door de vibratielijnen met elkaar in overeenstemming te brengen. Als je werkelijkheid en je mede-scheppingen niet naar wens zijn betekent dat gewoon dat de vibratielijnen van je energieveld elkaar bestrijden en elkaar uitwissen. Al deze vibratielijnen zijn te veranderen en daardoor is het mogelijk om je frequentie af te stellen op vibrationele integriteit.

Energie is waarheid ~ Volg de energie

Mensen gaan nu volop de brug van de vierde dimensie op. De verkeersstroom op deze brug zal nog wel een tijdje aanhouden. Jullie zijn de genezers die ervoor gekozen hebben de brug als eersten over te gaan en de poorten te openen voor al degenen die komen. Bij het verhogen van je dimensionale niveau zal je werkelijkheid en je waarneming veranderen. Jouw energieveld zowel als het energieveld van degenen om je heen zal in de dagen die voor je liggen veel belangrijker worden. Die energievelden zijn altijd je persoonlijke raakvlak geweest en de manier waarop je een wisselwerking aangaat met het universum om je heen. In de lagere vibraties waar je tot nog toe leefde waren alleen de eerste twee lijnen gemakkelijk waar te nemen.

Dat waren:
1. Wat je zegt, en
2. Wat je doet

Nu zijn mensen veel gevoeliger geworden voor energievelden en zijn alle lijnen in het energieveld gemakkelijk waar te nemen. Jullie gaan een dimensie binnen waarin jullie toegang zullen hebben tot elkaars energievelden. Geheimen zullen dan niet meer bestaan. Bereid je daar nu op voor en de overgang zal niet alleen voor jullie gemakkelijker zijn maar voor allen die volgen.

De volgende stap ~ Van de ene naar de andere dimensie springen

De dagen die voor je liggen zullen je volop gelegenheid bieden om je kracht te zien en te gebruiken. We smeken jullie om deze tijd te gebruiken om te oefenen met de instrumenten voor het leven in de hogere vibratie. Leer nu je werkelijkheid te creëren. Neem de verantwoording voor jezelf, oefen en bied daarna andere mensen om je heen aan hen te helpen. Jullie zijn de Meester-genezers en jullie zijn in je rol gestapt om anderen verder te helpen. Het is nu tijd om dat in je dagelijkse leven toe te passen.
De brug, die de vierde dimensie is, is nu open en er kan verkeer overheen. Jullie zijn de genezers die geduldig gewacht hebben tot deze opwindende tijd zou aanbreken. Jullie zijn de eersten die de brug opgaan. Denk er alsjeblieft aan dat je eigenlijke werk bestaat uit het anderen, die naar antwoorden zoeken, laten zien hoe je de brug moeiteloos over kunt gaan. Zorg dat je bedreven bent in het gebruik van de instrumenten, want als de eersten de andere kant bereiken zullen deze gereedschappen nodig zijn. Doorgang naar hogere dimensionale niveaus kan alleen verkregen worden door de keuzen die je maakt. Kies voor de hoogste en beste manifestatie van je passie en daardoor zul je goed geleid worden.
Dit is een heel bijzondere tijd op Aarde. Een tijd van vreugde, een tijd van passie en een tijd van liefde. Oefen vaak in het gebruik van je krachten om doelbewust Thuis te creëren daar waar je nu leeft. Zie dat wij altijd achter je staan en je hart aanraken met onze speciale aanraking. Verwacht dat deuren moeiteloos open gaan en dat zal voor ons de ruimte scheppen om die deuren open te maken. Durf je hoogste werkelijkheid te creëren en ga die met hoog opgeheven hoofd binnen. Jullie erfdeel is werkelijk prachtig. Jullie hebben het recht verdiend om de verspreiders te zijn van het Licht. Het Licht dat jullie nu dragen verlicht de brug die leidt naar de volgende werkelijkheid. Houd je licht hoog en weet dat wij met de grootste liefde altijd bij je zijn. Het is met grote eerbied dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen…

De Groep

Van Steve

Tijdens sessies heeft de Groep ons laten zien dat het vaak de manier is waarop wij omgaan met moeilijke tijden die bepaalt hoeveel we vooruit zullen gaan wanneer de slinger de andere kant weer opgaat. Bereid je voor op het in eigendom houden van je kracht want de tijden die voor ons liggen beloven heel erg opwindend te worden.
Een dikke omhelzing en vriendelijke duwtjes.

Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Sluit je ogen en kom tot rust. Laat alle zorgen van de dag achter in de doos die daar bij de deur staat. Haal diep adem en ontspan je. Met iedere inademing voel je de levenskracht aan de bovenkant van je hoofd binnenkomen en heel je lichaam vullen. Met iedere uitademing voel je de spanning uit je lichaam verdwijnen. Terwijl je doorgaat met ademhalen blijf je spanning omzetten in levenskracht-energie. Voel de energie van je gidsen achter je, vlak boven je schouders. Het is nu tijd om degenen waar je mee samen wilt reizen op te roepen. We staan op het punt om onze reis te beginnen…
Je vindt jezelf terug zittend in je stoel in je eigen, speciale kamer. Je bent hier heel vaak geweest en je bent je bewust dat je nu in je eigen kamer in het Kasteel van Licht bent. Er glijdt een glimlach over je gezicht omdat deze plek zo bijzonder voor je is. Hier heb je veel tijd doorgebracht in de perioden tussen je levens in. Er liggen hier zo ontelbaar veel prachtige herinneringen. Je kijkt de kamer rond en neemt alles in je op…dan wordt er op de deur geklopt. Zonder erover te denken weet je dat Merlia aan de andere kant van de deur staat en je komt vragen met haar mee te gaan. Wanneer je de deur open doet kijkt ze je aan en een glimlacht glijdt over haar gezicht. Zonder dat er een woord gezegd wordt, weet je dat het tijd is. Je omhelst Merlia innig en je draait je om, om nog één keer alles in de kamer in je op te nemen. Je hebt het vreemde gevoel dat het heel lang zal duren voordat je hier terugkeert. Je gaat de hal in en je volgt Merlia die doelbewust door de zalen van het Kasteel gaat.
Je komt nu bij de ingang van de Grote Zaal en gaat naar binnen. Daar in de Grote Zaal zijn alle leden van je oorspronkelijke spirituele familie bijeen. Je kijkt de zaal rond maar er zijn er zo veel dat je ze niet eens allemaal kunt zien. De Grote Zaal is voor het eerst na de aanvang van het Spel vol. Merlia keert zich juist op dat moment naar je toe en beantwoordt jouw vraag voordat je hem gesteld hebt. “De Grote Zaal van het Kasteel is ontworpen en gebouwd voor twee primaire evenementen. Het ene evenement was de aanvang van het Spel, toen we ermee begonnen. De Grote Zaal is gebruikt voor vele bijeenkomsten, maar sedert die dag is de hele familie nooit meer in z’n geheel hier geweest. Dit is een heel bijzondere tijd.” Je vraagt dan: “Wat is het tweede evenement waar de Grote Zaal voor ontworpen is?” Merlia keert zich naar je toe en glimlacht. De warmte en liefde die je in je wezen voelt overweldigen je even terwijl ze antwoordt: “Dit is het tweede evenement en de Tweede Golf van de mensheid. We hadden niet gedacht dat jullie je op tijd zouden herinneren, maar hier zijn jullie nu, klaar om naar het volgende niveau van het Spel te gaan. Ik ben zo trots op jullie voor het werk dat jullie verricht hebben, en nu stappen jullie in je hogere contract.”
Na dat gezegd te hebben gaat Merlia zitten en vraagt je om je plaats in de “Rij van Herinnering” in te nemen. Je ziet twee rijen stoelen tegenover elkaar staan. Je vindt de stoel waarvan je weet dat het de jouwe is en je gaat zitten. Merlia richt zich tot iedereen en het wordt stil in de hele zaal: “De tijd is aangebroken. Jullie stappen vandaag in een contract dat Alles-dat-is zal dienen. Dit is de grootste hoop waarvoor jullie voor je bestaan hier in het Spel hebben kunnen kiezen. Met de hulp van je gidsen zullen we jullie nu voorbereiden op de dingen waarvoor jullie hier gekomen zijn.”
Je gidsen omhelzen je van achteren en je weet dat ze zich vlak boven je schouder bevinden. Merlia gaat verder: “We zullen jullie door een oefening leiden om je te helpen herinneren hoe je je energieveld kunt veranderen. Voel een ogenblik je energieveld en stel je voor dat het een grote luchtbel is die je omringt. Jij hebt de controle over dit energieveld hoewel je daar waarschijnlijk nog niet aan gewend bent. Ga nu aan de slag met je luchtbel en maak je veld zo groot dat die de hele zaal beslaat. Voel, terwijl je dat doet, de anderen in de zaal. Maak contact met hun energie want je bent erg gevoelig aan het worden voor degenen die zich in jouw energieveld bevinden. Neem nu even de tijd om je energieveld weer in te krimpen. Trek het terug totdat het net zo groot is als je fysieke lichaam. Observeer nu het verschil en de hoe de andere mensen om je heen aanvoelen. Open nu je ogen en zoek een persoon uit in de zaal en vergroot je energieveld om die persoon te bereiken. Omhul die persoon met je energie en sta een ander toe jou te omhullen. Neem je energieveld terug en verander dat nu in een prachtige kleur groen. Zie hoe mensen op je reageren, nu je de vibratie van je veld veranderd hebt. Breng je energieveld langzaam weer terug naar neutraal. Kies nu de kleur die voor jou “kracht” vertegenwoordigt. Geef je energieveld die kleur en observeer het effect op de mensen in je veld. Verander de kleur van je energieveld nu in de kleur die “liefde” vertegenwoordigt. Zie je hoe de mensen in je veld zachter worden en dichter naar jouw vibratie toegetrokken worden? Verander de kleur van je energieveld tenslotte in de kleur die “verlichting” vertegenwoordigt. Houd die kleur vast en maak je energieveld zo groot als de hele zaal.”
Binnen enkele ogenblikken begint de hele zaal te zoemen en komt er een klank uit iedereen. Accepteer de vibraties van de klank en laat die je verenigen met je ware kracht. Adem die in en houd die vast in heel je wezen. Je ziet nu dat je gloeit net zoals iedereen in de zaal. Op dat moment staat groep na groep op en begint de zaal te verlaten. Je gaat mee wanneer het jouw beurt is, hoewel je niet goed weet wat er aan het gebeuren is. Al snel heeft iedereen het Kasteel verlaten door een uitgang waarvan je het bestaan nooit gekend hebt. Merlia staat in de deur en geeft speciale boodschappen aan iedereen die voorbij komt. Sommigen hebben tranen van vreugde in hun ogen wanneer zij hen aanraakt met haar liefde. Na verloop van tijd sta jij vooraan in de rij. Merlia kijkt je aan en glimlacht terwijl ze rechtstreeks tot je spreekt. Neem nu even de tijd en luister naar wat ze tegen je zegt………….
Na een laatste omhelzing van Merlia stap je de voorhof in en je ziet de grootste brug die je ooit gezien hebt. De brug is zo groot dat je het eind ervan niet kunt zien en zo breed dat alle mensen in de zaal er wel naast elkaar op kunnen staan. Dan hoor je Merlia’s stem in je hoofd: “Deze brug is de vierde dimensie. Spoedig zullen velen daar overheen willen. Dit is het werk waarvoor je gekomen bent. Hier en nu zul je het licht zijn dat je werkelijk bent. Je zult de weg verlichten door het licht dat je bent. Het is tijd.”
Ogenblikkelijk zie je dat ze nu allemaal aan beide kanten van de brug in een rij staan en hun energieveld laten oplichten om de brug voor anderen te verlichten. De prachtige regenboog die gevormd wordt door de collectieve energievelden is een gezicht dat je nooit zal vergeten. Je ziet nu hoe het licht dat je draagt gebruikt wordt. Wanneer de eersten de brug op komen lopen sta je daar met je energieveld volledig onder controle. Wanneer mensen voorbij komen, heb je eventjes de tijd om je veld naar hen uit te strekken en de kleur te vinden om hen op hun gemak te stellen en hen te helpen met hun reis. Je voelt je zo vereerd dat je zo’n actief deel mag zijn in het laten schijnen van het Licht. Daarvoor ben je hier gekomen. Hier ben je belangrijk. Juist op dat moment hoor je de stem van Merlia nog een keer in je hoofd: “Jij bent het licht van Thuis, draag het met trots en laat het helder schijnen. Je bent hier gekomen om dat te doen.”
En zo is het …

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.