Oktober 2000

555
De terugkeer van Mu

Van Steve:

Deze gechannelde boodschap kwam door op 20 augustus 2000 in Las Vegas, Nevada tijdens het seminar “The Quill of Re-membrance”. Zoals altijd wanneer live channelings gepresenteerd worden als “Bakens van Licht” boodschappen moet de tekst enigszins worden aangepast. Terwijl de Groep op mijn schouder zit brengen we de verandering aan. De meeste veranderingen zijn gewoon verschillen tussen de manier van spreken en de manier van schrijven. Deze boodschap was echter erg lang en daarom heb ik een deel van de inhoud weggelaten. Ik heb dit gedaan omdat ik wist dat het weggelaten stuk gepresenteerd zal worden in de volgende Bakens van Licht als live channeling uit New Jersey, getiteld “NU”
Toen ik voor het eerst begon met live channelings tijdens de seminars had ik een afspraak gemaakt met de Groep dat ze mij van te voren zouden vertellen waarover we het zouden gaan hebben. Dat was voor mij belangrijk omdat ik verantwoordelijk ben voor de interpretatie van de energie in de Engelse taal gang, presenteerden Barbara en ik een seminar in Laguna Hills, Californië. Toen de tijd voor de live channeling aanbrak sloot ik mijn ogen maar ik was er zelfs niet zeker van dat de Groep er was. Het was een vreemd gevoel dat ik sedertdien niet meer heb gehad. Op het moment dat ik diep ademhaalde en mijn mond open deed waren ze er. Eerst verontschuldigden ze zich dat ze zich niet aan onze afspraak hadden gehouden. Zij zeiden dat mijn verdriet mijn energieveld overschaduwde en dat het daardoor niet mogelijk was om mij duidelijke informatie te geven. De tweede keer dat dit gebeurde was een paar maanden later, tijdens onze eerste live channeling voor een groep van de Verenigde Naties in Wenen, Oostenrijk. Deze keer was het gewoon een kwestie van jetlag.
Naarmate de tijd verstreek voelde ik me steeds meer op mijn gemak voor een groep mensen, die vol verwachting op mijn woorden zaten te wachten, terwijl ik er geen idee van had waar we het over zouden hebben. Soms heb ik een idee van de inhoud omdat de Groep me dingen laat zien of me vertelt dat ik ergens aandacht aan moet geven, zodat ik weet waar we het later over zullen hebben. Soms zegt iemand iets of stelt me een vraag, waardoor de zaden uitgezaaid worden, die de Groep wil. Dit gechannelde bericht was daar een voorbeeld van.
Vijf minuten voor de channeling kwam iemand naar me toe en stelde me een vraag over het getal 555. Ze zei dat ze de laatste dagen overal het getal 555 zag. Ik zei haar dat de Groep reeds eerder gesproken had over het feit dat alle meestergetallen ons fysieke lichaam aanzetten tot reactie. Ze vroeg me toen of het getal 555 een bepaalde betekenis had, die wij zouden moeten weten. Ik opende mijn mond om “nee” te zeggen, maar op dat moment zag ik de Grote Meester van de Tijd voor me staan. Dat is het lange, slanke lid van de Groep, met de witte baard, die niets anders doet dan de tijd in de gaten houden waarop informatie vrijgegeven kan worden. Hij hield zijn vinger omhoog en de Groep was eerbiedig stil, zelfs het heerlijke gelach verstomde even terwijl hij gracieus zijn vinger liet zakken en zo het signaal gaf dat de tijd was aangebroken om over het getal 555 te spreken. Ik werd me weer bewust van mijn omgeving en zag dat de jonge vrouw, nog steeds wachtend op een antwoord, me stond aan te staren. Inplaats van “nee” te zeggen, stak ik gewoon mijn eigen vinger op. Ze ging zitten en de Groep begon.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Jullie voelen de vibraties in deze zaal. Als jullie de zaal binnenkomen weerspiegelen jullie elkaar…. en voelen jullie je Thuis. Jullie zìjn Thuis. Jullie scheppen Thuis waar jullie zitten en vanwege die prestaties zijn we bijzonder trots op jullie. Jullie doen het zo fantastisch. We waarderen elke stap die jullie zetten want het is lang niet altijd zo, dat jullie keuzen je ook in je kracht zetten. Toch hebben jullie de moed gehad om je kracht in eigendom te nemen. Jullie hebben de moed gehad om je in gezelschap van mensen te begeven die in hun kracht staan. En jullie hebben de moed gehad om keuzen te maken die geleid hebben naar het in bezit nemen van je eigen kracht. Wij zitten aan jullie voeten, vol ontzag voor de grote meesters voor ons.
Wij zeggen dat jùllie de Menselijke Engelen zijn. Jullie zijn degenen die de moed hebben gehad om de sluier om te doen. Jullie zijn degenen die de moed hebben gehad om te gaan lopen, zonder dat je wist waarheen. Wij zijn niet de enigen die naar jullie kijken, want jullie omzwervingen hebben veel aandacht getrokken. Wij willen jullie daar vanmiddag iets over vertellen. We vragen jullie eens om je heen te kijken en voordat jullie vertrekken, een stukje van elkaar met je mee te nemen. De relaties die je hebt gevonden in deze bijeenkomst van engelen, rondlopend in “bellen van biologie”, opent de deur naar gebieden die vóór jullie liggen. De mogelijkheden die jullie creëren door je te verbinden met leden van je eigen spirituele familie, zijn werkelijk groot. Wij zeggen dat jullie geëerd en gerespecteerd worden. Het is soms de verwarring die jullie in je dagelijkse leven ondervinden, wat leidt tot grote vooruitgang op Aarde.
Jullie hebben het goed gedaan. Wij kijken naar jullie. Wij respecteren jullie. Wij ondersteunen jullie en we houden van jullie. Ja, wij zijn het die jullie omhelzen wanneer je af en toe een heel lichte druk op je armen voelt. Het zijn onze vleugels die je hebben aangeraakt. Wij sluiten jullie in onze vleugels en houden jullie vast wanneer jullie dat zelf niet kunnen. Wanneer jullie je op een bepaald moment niet kunnen her-inneren wie je bent, zijn wij bij jullie. Wij reflecteren jullie energie met onze liefde. En het is voor ons een eer om dat te doen. Wij zijn hier bij jullie, niet omdat wìj dat willen. Wij zijn hier omdat jullie ons geroepen hebben. We spreken niet tot jullie om het geluid van onze eigen stem via de Hoeder te horen. Wij spreken tot jullie omdat jullie gevraagd hebben ons te mogen horen. We vertellen jullie niet welke kant je op moet gaan, we vertellen jullie niet wat jouw waarheid is, we bieden slechts informatie om jullie te helpen herinneren wie je bent. Wij waarderen het dat jullie daarom gevraagd hebben, want jullie zijn de Engelen in mensengedaante en jullie versie van de Hemel op Aarde wordt nu op dit moment gecreëerd. Als jullie het betoverende met het alledaagse mengen, als jullie beginnen te leven met Spirit op je schouder bij iedere stap die je zet, dan brengen jullie Thuis aan jullie kant van de sluier. Jullie engelachtige aanwezigheid is niet minder dan de onze. In feite spreiden wij onze vleugels alleen maar om jullie eigen energie te weerspiegelen zodat jullie, zelfs al is het maar voor een kort moment, je eigen grootsheid kunnen zien. Wìj zijn het, die vereerd zijn, dat we in jullie aanwezigheid mogen zijn en we danken jullie dat jullie ons hebben geroepen.

Getallen in je omgeving

We willen het vandaag hebben over de vele tekens die jullie ontvangen. Jullie zijn niet de enigen, velen zullen die oproep horen en zelfs nog veel meer mensen zullen deze woorden lezen en gaan begrijpen wat hen zo versteld heeft doen staan. Jullie hebben, wat wij het “geschenk van de engelen” noemen, ontvangen, want velen zien de meestergetallen reeds lange tijd in hun omgeving opduiken. Dat komt omdat jullie fysieke lichamen klaar zijn voor de volgende niveau-verandering. Jullie DNA is zich weer aan het verbinden en daar was een extern signaal voor nodig. Vanaf onze kant van de sluier hebben wij jullie precies op de juiste tijd duwtjes gegeven om je eens om te draaien en naar de klok te kijken. Wij vragen jullie om je op dat moment om te draaien en de getallen te zien, die op de klok staan. Die getallen zijn bedoeld om jullie fysieke lichaam tot reactie aan te zetten. Ze geven het fysieke lichaam het signaal om te beginnen aan het overgangsproces naar een hogere vibrationele staat, door het DNA te verbinden. Deze meestergetallen zijn niet de enige reactieaanzetters, want daar zijn er veel meer van. Zo hebben ook jullie zogenaamde graancirkels een diepere betekenis. Het zijn signalen voor je fysieke lichaam. Als dat lichaam klaar is om ze te accepteren, hebben we ons omgedraaid, in de richting gewezen en gezegd: “Kijk nu en accepteer het signaal”. Op dat moment kijken jullie en proberen jullie de betekenis te doorgronden van de getallen die je voor je ziet. We houden van jullie menselijke manier om dat te doen en we kunnen jullie zeggen dat de betekenis door je fysieke lichaam wordt begrepen maar lang niet altijd door je geest.

11:11, 12:12, 911, 333, 444 Wat betekenen al deze getallen?

De werkelijke betekenis van de meestergetallen ligt in het feit dat ze op magische wijze hun weg gevonden hebben naar jullie werkelijkheid. Nu zijn jullie vertrouwd geraakt met deze meestergetallen in je omgeving en met de wisselwerking waardoor jullie jezelf hebben toegestaan ze te zien. Maar ach, juist op het moment dat je de regels kent, verandert het Spel. En dat gebeurt nu. Want juist nu jullie vertrouwd zijn met de 11:11, de 333, de 444, de 12:12 en de 911, duikt een nieuwe reeks reactieaanzetters op. Nu beginnen de mensen het geschenk van de 555 te accepteren.
Het cijfer 5, en in het bijzonder de 3 vijven achter elkaar, komt de laatste tijd overal op Aarde voor. Naarmate de tijd vordert zullen jullie er meer van zien, want het is een heel speciaal signaal en jullie fysieke lichaam is er nu klaar voor. Jullie eigen engelachtige persoonlijkheid roept dit “geschenk van de engelen” op. We zullen nu de progressie van de getallen uitleggen.

Er was “1”s.

Laten we beginnen met het cijfer één. Eerst was er het woord. Eén is de OM-vibratie. Eén is de unieke “IK BEN”-vibratie. Het is de verpersoonlijking van het eenheidsbewustzijn. Eén is eenheidsbewustzijn zoals dat tot uitdrukking komt in de derde dimensie. Het is datgene waar jullie te zijner tijd naar terugkeren. Met de één is het Spel begonnen. De één is oneindig, want het bevat alle dingen. Het is voor jullie moeilijk om zelfs het meest eenvoudige begrip van éénheid te begrijpen, want jullie leven in een eindige wereld. Zie de één voorlopig gewoon als het begin.

Het binnengaan van het polariteitsveld in de tweede dimensie.

In de tweede dimensie doet het veld van de polariteit zich voor. De tweede dimensie is geen definitieve verblijfplaats en ondersteunt ook nooit volledig jullie energie. Maar net als de brug die we jullie hebben laten zien als de vierde dimensie, was de tweede dimensie een gebied waar doorheen werd gereisd om energie-stempels te ontvangen. Deze energie-stempels hebben jullie de polariteit gegeven, die nodig was om het Spel te spelen. Het contrast van de polariteit heeft jullie in staat gesteld jezelf te zien. Dit contrast bood jullie de illusie om vorm te geven aan datgene wat daarvoor vormloos was. Jullie mensen zijn zulke prachtige manifestaties van de Universele energie. We zien hoeveel jullie van het Spel houden. Wanneer het Spel saai wordt, creëren jullie gewoon een nieuw gebiedje om in te spelen. Het is prachtig om te zien wat een fantasie jullie tentoon hebben gespreid. Jullie hebben het goed gedaan. Om de energie in het fysieke lichaam te brengen, waren signalen nodig voor het DNA die verschaft werden door de 11:11. Dat was het signaal voor jullie DNA om aan het proces van herverbinding te beginnen. De twee sets van twee enen geven de eerste dimensie aan die door de tweede reist.
Toen jullie door de tweede dimensie reisden en de eigenschappen van de polariteit aannamen, hebben jullie je gesplitst in de twee seksen. In deze polariteit zien jullie tegenstellingen: zwart en wit, boven en beneden, goed en slecht, angst en liefde. Dit zijn allemaal illusies van de polariteit. Want er bestaat geen zwart of wit, er bestaan alleen maar grijstinten. Boven en beneden zijn alleen maar relevant voor het punt waar je je op dat moment bevindt. Goed en slecht zijn produkten van je oordeel terwijl angst en liefde in werkelijkheid twee kanten van dezelfde cirkel zijn. Alles maakt deel uit van het geheel. Maar sinds jullie door de tweede dimensie zijn gereisd, bekijken jullie de dingen door de polariteit, waardoor het oneindige zichzelf kan bestuderen als eindig. Dat was de zin en het doel van het Spel. De 12:12 is een signaal voor het fysieke lichaam dat de eerste manifestatie van de derde dimensie aangeeft. Uit de tweede dimensie komen twee sets drieën te voorschijn.

333 in de derde dimensie

Dan gaan jullie door naar het tweede deel van de derde dimensie, waar alles uit drieën bestaat. Dat was een heel moeilijke overgang, maar jullie hebben het heel goed gedaan met de drieën. Maar, de drieën zijn nog niet uitgespeeld. Zelfs nu de vijfde dimensie wordt geïntroduceerd met behulp van de 555 op jullie klokken, vragen we jullie, aandacht te geven aan het feit dat er drie vijven zijn. Nee…. de drieën zijn nog niet klaar. In jullie Spel kan jullie hele bestaan nu worden verklaard door de dingen door drie te delen. Alles in jullie energieveld is een veelvoud van drie. De driehoekige vorm van de energie die de derde dimensie kenmerkt, zorgt voor de basis van deze drie-energie.
We vinden het prachtig om te kijken hoe jullie het Spel in de derde dimensie spelen. Zelfs wanneer jullie je gaan vervelen, vermaken jullie je met de drama’s waar jullie zoveel van houden. Veroordeel jezelf niet voor de aantrekkingskracht die het drama op jullie heeft, want het heeft jullie in de derde dimensie goede diensten bewezen. O, we houden zoveel van jullie en we lachen wanneer jullie 666 het teken van de duivel noemen. Het is zo humoristisch voor ons dat jullie de drieën nemen, deze verdubbelen en dat dan de duivel noemen. Jullie hebben zo’n rijke fantasie! En we houden van jullie wanneer we zien hoe jullie aangetrokken worden tot het drama. Jullie zijn de drieën want jullie zijn een manifestatie van God in eindige vorm. Als zodanig bepalen jullie datgene wat jullie creëren. En nu begint jullie Hogere Zelf je iets nieuws te laten zien. Want doordat jullie al zó lang in de derde dimensie spelen, heeft de derde dimensie nu eindelijk de derde fase bereikt. Het is geen toeval dat jullie op de drempel staan van een geweldige gebeurtenis.

Het derde millennium

Jullie zullen nu het derde millennium binnengaan. Dat is een magische tijd. Het is een stap die nog nooit eerder gezet is, want het was niet de bedoeling dat jullie het punt waarop jullie je nu bevinden, zouden bereiken. Op de manier, waarop Plan A geschreven werd, zou het Spel voor jullie ophouden. Jullie zouden hier niet meer zijn en toch is door de keuzen die jullie hebben gemaakt, de deur naar het nieuwe Spel open gezet. Door jullie keuzen is het mogelijk geworden dat jullie in het onbekende kunnen stappen. En terwijl jullie ieder stukje van de weg zelf creëren, zijn wij bij jullie met kosmische wenken. Wij zijn aanwezig met kleine signalen en we zeggen: “draai je eens om en kijk op dit moment eens naar de klok”. We proberen je daarmee te laten zien dat je meer bent dan je denkt. Jullie zijn de meesters die in “bellen van biologie” leven. Jullie zijn de verhevenen en jullie gaan zien hoe de magie werkelijkheid wordt.

444 Meesterschap en persoonlijke kracht

De 444 die jullie zien, staat voor de vierde dimensie, zoals die gezien wordt vanuit het perspectief van de derde dimensie. Jullie zijn bezig de vierde dimensie binnen te gaan. Jullie relatie met alles om je heen begint te veranderen en dat is representatief voor deze beweging. Dit is een tijd waarin meesterschap over jezelf vorm moet krijgen. Dit is een tijd waarin je je kracht in bezit moet nemen. Hoewel de eigenschappen van de vierde dimensie je verhinderen om jezelf in je kracht te zien, is het goed om te weten dat de bekrachtigingstechnieken je in deze tijd heel goede diensten kunnen bewijzen. Denk iedere keer dat je het getal 444 ziet aan meesterschap en persoonlijke kracht.

De betovering van MU

Jullie hebben een magische tijd op Aarde doorgebracht. Het was een magische tijd toen jullie in het bezit waren van je kracht. De dagen van Mu keren terug. Verbaasd je dat? Jullie waren daar allemaal. Sommigen van jullie zijn daar meer dan eens geweest. De dagen van Mu waren betoverend toen jullie stuk voor stuk over je eigen kracht beschikten. Want de volle kracht van dat, wat je werkelijk bent, is bereikbaar terwijl je in een fysiek lichaam leeft. De infrastructuren om jullie heen beginnen te veranderen. We zien dat nu gebeuren. Jullie zijn één en jullie zijn niet van elkaar gescheiden. Als één mens om hulp roept, zal iedereen het nu horen. Velen hebben hun leven gegeven om mee te helpen dat punt duidelijk te maken. Overheden zijn aan het veranderen. Bedrijven zijn aan het veranderen. Er wordt verteld dat de dagen van Mu terug zullen keren als jullie op de goede weg blijven en doorgaan de magie met het alledaagse te vermengen. Lemurië is geen mythe en jullie waren er allemaal. En jullie zullen je dat herinneren als jullie daarom vragen. Want het was een tijd waarin jullie volledig in je eigen kracht leefden. Dat zal weer gebeuren als jullie aan de 5-dagen beginnen. Ja, dat geeft antwoord op je vraag, hè? Want jullie mengen nu de drie met de vijf, is het dan een wonder dat er steeds drie vijven in je omgeving opduiken? De dagen van Lemurië keren terug. Mu is thuisgekomen. Dat hebben jullie gecreëerd.

Een verkeerd gebruik van energie

Op een verkeerd gebruik van de energie zal veel weerstand komen wanneer de herinneringen daaraan samen met de dagen van Atlantis naar boven komen, want die herinneringen staan heel diep in je geheugen gegrifd. Laten we het daarom even hebben over Atlantis en wat nu precies de oorzaak van de ondergang is geweest. Want door een verkeerd gebruik van de energie werd een volledige verandering teweegbracht, die een abrupt einde betekende voor Atlantis. Het ligt in de menselijke aard om zichzelf en elkaar in vakjes onder te brengen. Deze neiging leidt er vanzelf toe dat de één hoger wordt geplaatst dan de ander. We zeggen jullie dat niets verder van de waarheid verwijderd is want iedereen speelt een heel belangrijke rol op het Speelbord. Wanneer jullie je onderscheidingsvermogen maar gebruikt zouden hebben in plaats van je oordeel, dan zou alles voorkomen hebben kunnen worden. Er zal in de komende tijd nog meer informatie komen over dit hele aspect van jullie eigen geschiedenis, maar sta ons nu toe dat we jullie een paar heel gewone manieren laten zien, waarop dit zelfs in jullie dagelijkse leven zichtbaar is.

Het verhaal van Amor begint

We willen jullie in de komende tijd een verhaal vertellen over een jongen van twaalf die leefde in de dagen van Mu. Maar nu willen we jullie eerst iets vertellen over diezelfde jongen van twaalf in de dagen na Mu, want hij overleefde het. Hij voelde de drang en verhuisde naar Atlantis. In Atlantis mengden jullie het magische met het alledaagse op het gebied van de technologie. Diezelfde technologie die nu op Aarde aanwezig is en die daar reeds vele malen eerder is geweest. Veel dingen die jullie nog niet hebben ontdekt, liggen op jullie te wachten. Als jullie naar je computers en naar Internet kijken, zien jullie hoe de technologie vlak voor je ogen een explosieve ontwikkeling doormaakt. We zeggen jullie dat dit een directe reflectie is van jullie spirituele vooruitgang, want de collectieve spirituele vibratie op Aarde ondersteunt de technologie. Het werkt. Jullie creëren het en jullie doen dat goed.
We gaan verder met vertellen. Amor was vijfenveertig toen hij een baan vond in de Tempel van Verjonging. Amor ging elke dag naar zijn werk in de tempel. Hij hield van zijn werk en hoewel hij maar een heel kleine rol vervulde was hij in staat om mensen te helpen. Hoewel Amor zich behoorlijk zorgen maakte over wat er gebeurde, wist hij dat hij een aandeel had in het helpen van mensen. Het was Amor’s taak om mensen bij binnenkomst van de tempel te helpen met het reinigen van zichzelf, hun kleren en welke andere onzuiverheden ze nog met zich meedroegen, want dit was een tijd waarin ze zich zouden gaan verjongen. In deze tijd zouden ze in contact komen met de indrukwekkende technologie die een product was van de Moeder. De Atlantiërs maakten gebruik van een geweldige technologie op het gebied van verjonging. Amor was, omdat hij vanuit Lemurië naar Atlantis gekomen was, in de gelegenheid om technologie te mengen met spiritualiteit. Maar ja, één deel van het Spel overheerst, er bestaat immers maar één regel op het Speelbord… Vrije Keuze. En slechts weinigen kozen voor de mix die Amor aanbood.

De 555 is het begin van de vijfde dimensie

Bij de Atlantiërs overheerste de houding dat zij boven de mensen van Mu stonden, Mu was immers aan het zinken. Lemuriërs trokken naar Atlantis om aan dat zinken te ontkomen. Amor ontdekte dat hij een vluchteling was in een land, dat vreemd voor hem was. Maar hij wist dat hij iets belangrijks te doen had. Amor sloot zich aan bij de mensen om hem heen en deed zijn uiterste best om zich thuis te voelen in deze nieuwe wereld. Zijn doel was de liefde van Mu naar Atlantis te brengen. Dat lukte een poosje, want de magie was er. En de vibratie van 5 ging verder. De vijfde dimensie werd in Atlantis gecreëerd. De 555 was begonnen.
Maar juist in die tijd verkozen jullie gebrek en beperking te zien. Toen een grote stroom zielen onderdak vond in Atlantis ontstond overbelasting van de systemen, omdat de technologie niet aanwezig was om zo’n groot aantal wezens te ondersteunen. Hoewel jullie de technologie voor verjonging hadden, dachten jullie dat er niet genoeg was, en in plaats van je te richten op wat jullie wel hadden, plaatsten jullie je waarnemingscamera op een plek waar gezegd werd: “wij hebben niet genoeg dus moeten we een systeem opzetten zodat we kunnen zorgen voor degenen waar we voor kùnnen zorgen.” En zo ontwikkelde zich in die dagen van Atlantis een klassensysteem. Op dat moment ontstond er een subtiele vorm van slavernij op jullie “hoogontwikkelde” planeet van Vrije Keuze. Dat verkeerde gebruik van de energie is in de loop van het Spel nog vele malen teruggekeerd. Hier ging de hele leer van Mu, alle lessen over het in eigendom nemen van je kracht in één enkel moment verloren. Jullie hadden het gevoel dat jùllie uit moesten maken wie wel en wie geen gebruik mocht maken van de technologie. We zeggen jullie nu dat er voldoende was voor iedereen, wanneer jullie je maar gerealiseerd hadden dat iedereen een belangrijke rol speelde. In plaats daarvan kozen jullie ervoor de één belangrijker te vinden dan de ander. Dat was het verkeerde gebruik van energie die de val van Atlantis in werking stelde. Het was de tijd, dat jullie de vijfde dimensie binnengingen. De gevolgen van het meenemen van verkeerde gebruiken naar de vijfde dimensie, zijn onverbiddelijk.
Amor hielp mensen zichzelf te reinigen zodat ze geen onzuiverheden mee zouden nemen bij het binnengaan van de Tempel van Verjonging. Was hij maar in staat geweest om jullie te weerhouden met onzuivere overtuigingen de vijfde dimensie in te gaan, dan zou het nu nog steeds goed zijn met Atlantis.

De terugkeer van Mu

We vertellen jullie dit nu omdat jullie die fase opnieuw aan het bereiken zijn, maar ach nu benaderen jullie deze fase heel anders. Nu komen jullie uit een veld van spirituele vooruitgang en leven jullie in je eigen kracht. Nu komen jullie langzaam maar zeker in de situatie dat jullie de magie vermengen met het alledaagse en zetten jullie iedere stap in menselijke vorm in je eigen kracht en daarvoor respecteren we jullie. We zien de verwarring die jullie het hoofd bieden. We zien de beperkingen die jullie hebben en daarom houden we van jullie. Want alleen wanneer jullie in staat zijn, dit soort stappen te nemen, alleen wanneer jullie in zo’n soort veld kunnen spelen, is het mogelijk om het Spel voort te zetten. En we zien de momenten dat jullie aan jezelf twijfelen en we hullen jullie in onze liefde want het gaat niet om jullie maar gaat om jullie verbinding met Al-dat-is. Herinner je alsjeblieft de dagen van Mu. Ga terug naar de tijd waarin je in je kracht stapte, want jullie gaan die weg nu weer. Voel de angst van de cellulaire herinneringen wanneer de dagen van Atlantis terugkeren. Voel de angst en heb de moed om het deze keer anders te doen. Weet dat je de keuze hebt. Neem de verantwoording om het hele beeld te zien en jullie zullen de 555 nu binnengaan. Zie dat iedereen een belangrijke rol speelt, want de ladder van de menselijke vooruitgang zal pas vooruitgaan wanneer alle sporten van de ladder vol zijn.
Eén van de meest destructieve manieren waarop dat verkeerde gebruik van energie onder Lichtwerkers plaatsvindt is iets dat de Hoeder “spirituele concurrentie” noemt. Ter illustratie daarvan: velen van jullie, die deze boodschap lezen, geloven nu dat het zien van het getal 555 betekent dat je verder bent dan degenen die 11:11 zien. Je fysieke lichaam heeft verschillende signalen nodig op verschillende momenten, dus kunnen jullie deze reactie-aanzetten op verschillende tijden zien. Ze komen niet in volgorde van belangrijkheid, dus probeer alsjeblieft niet om menselijke eigenschappen toe te passen aan onze kant van de sluier.
Begrijp alsjeblieft dat de behoefte om het één boven het ander te plaatsen alle dingen naar beneden haalt. Jullie aarzeling om je eigen kracht volledig in bezit te nemen, is de oorzaak van dat verkeerde gebruik van energie. Als jullie je eigen energie centreren en volledig in je kracht durven leven, is er geen behoefte meer om de één boven de ander te plaatsen. Het maken van keuzen in het leven zonder oordeel is dat wat wij “onderscheidingsvermogen” noemen. Dat is het belangrijkste gereedschap voor de hogere vibraties en daarvoor zijn jullie nu aan het acclimatiseren.
Jullie zijn veel verder dan we ons ooit hebben kunnen voorstellen, want wij waren aanwezig bij het begin. We hebben jullie geholpen met het ontwerpen van het Spel. Wij hebben jullie geholpen met het schrijven van de rollen die jullie nu aan het afronden zijn. Op dat moment keken we elkaar aan en zeiden: Misschien…, misschien, als jullie déze keuzen maken kunnen jullie wellicht verder gaan. We hadden er geen idee van dat jullie je daadwerkelijk zouden herinneren wie jullie zijn. En dat gebeurt nu. Durf de passie te omarmen. Vind één klein succesje en bouw daarop voort. Vind één ding in jezelf waar je van houdt en bouw daarop verder en jullie zullen het goed doen.

555 een visioen van Mu

Wanneer jullie de vijven zien, denk dan aan Lemurië. Herinner je wie je was en ook al heb je daar problemen mee, houd de vibratie van alwetendheid vast, want die is van jou. Het is een signaal dat die vibratie terugkomt. Maak daar ruimte voor in je leven. Maak ruimte voor mensen naast je, die in hun kracht staan. Maak ruimte voor jezelf om in je kracht te komen, want daar ben je mee bezig. Dat is wat je ziet. De drie vijven zijn een magisch getal en je zult ze nu vaak in je omgeving zien. Lemurië komt weer naar de Aarde. De 555 geeft signalen aan je fysieke lichaam om zich voor te bereiden. Jullie creëren dat. Welkom Thuis.
Jullie zullen nog veel meer van de cijfers gaan begrijpen wanneer ze zich voor zullen doen. Jullie zitten nu middenin de vierde dimensie. Doordat jullie nu glimpjes van de vijfde dimensie beginnen te zien, komen de 555 reactieaanzetters in je omgeving. De vijfde dimensie heeft niet de beveiliging van de tijdsvertraging. Daarom moet je je gedachten onder controle hebben voordat je veilig de vijfde dimensie binnen kunt gaan. Het is nu de tijd om jezelf meester te worden. Begin met je gedachten en je overtuigingen.
Nu vragen jullie: “Wat gebeurt er toch? Ik voel me zo verloren. Ik heb geen contact meer met mijn gidsen.” Denk dan alsjeblieft aan het verhaal van Ana en de vogel, want spirit is in je aan het integreren. Je begint één met het geheel te worden en als je je met de vijfde dimensie begint te verenigen, begint de magie. Maar eerst moet je jezelf ontdoen van de banden die je stevig in de derde dimensie vasthouden. We vragen jullie echter dit niet te overdrijven. Zoek niet naar dingen die je los kunt laten, zorg gewoon dat je klaar bent om de dingen los te laten die je hart je ingeeft. Wees klaar om de dingen die je vasthouden los te laten terwijl je de waarheden van Lemurië oppakt. Mu is terug aan het keren. Het land van Mu is Thuis aan het komen. We zeggen jullie dat het een magische tijd is. Daar hebben jullie voor gezorgd. Jullie doen het heel goed. Let op de getallen en als je ze ziet, fluister dan de magische woorden: “dank je”.
Met grote vreugde in ons hart bedanken we jullie voor de uitnodiging om op deze bijeenkomst van meesters aanwezig te zijn. We herinneren jullie eraan elkaar alsjeblieft met respect te behandelen, elkaar te verzorgen zoals je jezelf zou verzorgen en goed samen te spelen.

De Groep

Van Steve

Een poosje geleden vertelde de Groep me dat ze me binnenkort een heel speciaal verhaal willen vertellen. Ze zeiden dat het zou gaan over een kleine jongen in Mu en dat het verhaal nu eindelijk begrepen zou worden. Ze presenteren de informatie over Amor reeds in de live channelings. Iedere channeling geeft een hoofdstuk van het verhaal. Dit was de eerste keer dat ze de naam “Amor” noemden. Inmiddels zijn verschillende hoofdstukken toegevoegd en wanneer het hele verhaal is verteld, zullen we de informatie presenteren.
Een innige omhelzing en zachte duwtjes,


Steve Rother
Hoeder van het Zwaard


De Bakens van Licht Meditatie

Haal even rustig adem om je centrum te vinden. Voel jezelf met iedere ademhaling opstijgen. Een gevoel van lichtheid doordringt nu je lichaam en al gauw merk je dat je de lucht in zweeft. Terwijl je boven de stad zweeft ontdek je dat je je heel erg op je gemak en veilig voelt bij deze manier van reizen. Nadat je enige afstand afgelegd hebt voel je dat je terug moet naar de grond en je begint je te laten zakken. Op dat moment begint alles donker te worden en al snel kun je niet meer zien wat er voor je ligt. Wanneer je voelt dat je voeten de grond raken stop je met de reis maar je kunt nog steeds niets van je omgeving zien. Zonder de betekenis hiervan te weten begin je voor je uit te tasten op zoek naar aanwijzingen over de plaats waar je bent. Al zoekende weet je op de een of andere manier dat je nog steeds veilig bent en dat je leiding vlak boven je schouder aanwezig is. Je doet je mond open om iets te zeggen maar je komt tot de ontdekking dat je stem geen geluid voortbrengt.
Dan raakt in het donker een hand de jouwe en je staat stil. De hand is aarzelend en hoewel je niet kunt zien wie er aan vast zit, kun je de energie van de hand voelen. Je weet dat de persoon een vriendelijke ziel is, die net als jij de weg in het donker probeert te vinden. Je vat moed en knijpt eens vriendelijk in de hand. Even later beantwoordt de hand in het donker jouw gebaar. Indrukken komen in je hoofd op en hoewel je de persoon aan het andere eind van de hand niet kunt zien, schijn je heel veel over hem/haar te weten. Het is of je een oude vriend vindt, hoewel er geen andere communicatie plaatsvindt dan die aanraking in het donker. Het mag dan een hand in het donker zijn maar je begint liefde voor die hand te voelen en die liefde vult heel je wezen. Je bent je bewust dat je in het energieveld van deze persoon terecht gekomen bent en dat je hem/haar op deze manier beter kent dan wanneer je gehandicapt zou zijn doordat je die persoon met beide ogen zou kunnen zien. Juist op dat moment verandert de energie van de hand en je weet dat jullie tijd samen ten einde is gekomen. Jullie drukken beiden vriendelijk elkaar’s hand en laten elkaar los.
Opnieuw voel je de lichtheid over je komen en je zweeft omhoog boven de stad. Je gezichtsvermogen is teruggekeerd en vanuit dit perspectief zijn de vergezichten van de stad prachtig. Dan merk je dat de kleuren door elkaar beginnen te lopen. Weldra zie je alleen nog maar een prachtige werveling van kleuren. Heel kort daarna merk je dat je vanuit de hoogte naar een school daar beneden kijkt. Je ziet kinderen van alle leeftijden aan het werk met leraren en andere leerlingen. Je kunt zien dat alles op de juiste plaats staat. Je kijkt naar een meisje dat in de hoek zit en eventjes kijk je vanuit haar perspectief. Je ziet wat zij ziet terwijl ze door het raam van haar lokaal naar buiten kijkt. Ze ziet kinderen uit een paar klassen hoger op het speelplein spelen en ze wenst stiekem dat ze al zó ver was. Nu kijk je vanaf de schouder van een jonge man die vanaf het speelplein de klas in kijkt naar hetzelfde meisje. Hij denkt: wat ben ik blij dat ik in de hogere klas zit en niet meer in de lagere. Nu maak je een sprong om vanaf de schouder van de lerares die voor de klas zit, te kijken. Zij denkt terug aan de tijd toen ze zelf op school zat. Zij herinnert zich dat ze naar buiten zat te kijken en wenste dat ze ouder was. Ze kijkt nu terug en herinnert zich dat ze eens geloofde dat de zesde klas beter was dan de derde. Ze zit nu aan haar tafel en herinnert zich hoe prachtig al die jaren waren. Goede herinneringen komen bij haar boven en ze bekijkt het allemaal vanuit een totaalbeeld, waardoor er ruimte voor haar eigen kracht ontstaat.
De kleuren beginnen weer te wervelen en je vervolgt je reis. Eerst langzaam en dan sneller. Plotseling stopt alle werveling abrupt en is alles stil. Nu bevind je je in een kamer die je heel goed kent. Je bent hier vele malen eerder geweest maar als je rondkijkt word je je bewust dat er iets veranderd is. Terwijl je alles wat nauwkeuriger bekijkt kom je tot de ontdekking dat je overal meestergetallen ziet. Zelf op de kale muren kun je de getallen in de structuur van de verf zien. Het patroon in het tapijt onder je voeten is opgebouwd uit meestergetallen. Eerst overweldigt dit je een beetje en je stopt om eens diep adem te halen. Wanneer de lucht je lichaam binnenkomt voel je je hele lichaam naar een hogere vibrationele staat gaan. Een ogenblik later zie je hoe gedetailleerd deze signalen zijn. Overal in je omgeving zie je dat er patronen en getallen verborgen zijn. Sommige patronen geven je een warm en blij gevoel. Je weet in je hart dat deze vormen en signalen je iets extra’s geven en dat ze je helpen bij je groei. “Adem diep lieverd.” Zegt een gids die zich vlak boven je schouder bevindt. “Je hebt het recht verdiend om hier op dit moment te zijn en deze signalen te ontvangen. Deze signalen waren altijd al in je omgeving maar in de lagere vibratieniveau’s was je je daar niet van bewust. Nu ben je dat wel en kun je de geschenken, die je reeds zo heel lang geleden zijn aangeboden, accepteren.” Daarop draai je je om, om te kijken naar degene die tegen je spreekt. Je hebt dit al zo vaak gedaan maar altijd zonder succes. Het lijkt wel alsof ze net uit het gezicht verdwijnen wanneer je je omdraait om naar hen te kijken. Deze keer was echter anders want toen je je omdraaide kwam je tegenover het mooiste schepsel te staan dat je ooit hebt gezien. Je mond valt open maar voordat je kunt spreken voorkomt ze de vraag die je wilt stellen: “Je hebt ervoor gekozen om verder te gaan en daardoor heb je de hogere vibraties in je wezen geaccepteerd. Omdat je door de Fantoomdood gekomen bent en besloten hebt verder te gaan, zijn we begonnen het geschenk van de engelen te introduceren. Dit geschenk bestaat uit een voortdurende introduktie van externe prikkels die je fysieke lichaam zullen helpen om afgestemd te blijven op de hogere vibratie, die je nu in je spirituele wezen met je mee draagt.”
Tranen komen in je ogen terwijl je gids zich omdraait en wegloopt. Dan staat ze stil en draait zich om. “We zullen nooit ver weg zijn, lieverd. Je hogere vibrationele status heeft je letterlijk dichter bij huis gebracht. We zijn zo trots op je. Je hebt het goed gedaan.”
Na dat te hebben gezegd is ze verdwenen en beginnen de kleuren opnieuw te wervelen. Je vindt jezelf nu terug in de stoel waar je deze reis begon. Om de een of andere reden welt er een glimlach op diep vanuit je wezen en terwijl je eens diep adem haalt en je zintuigen terugkomen, besef je dat je weer thuis bent. Juist dan kijk je op de klok die rechts van je staat en je ziet dat het 5:55 is.
Welkom Thuis,

en zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.