November 2000

Nu
is het geschikte moment!

Van Steve:

Dit was een live channeling voor een groep Lichtwerkers tijdens “een avond met Steve en de Groep” in Atlantic Highlands, New Jersey, op 14 september 2000. Vlak voordat ik aan deze channeling begon, vertelde de Groep me dat deze moest worden verzonden als een Baken van Licht Herinnering aan Thuis. Ze zeiden dat het een belangrijke boodschap was en dat dit het juiste moment was om het nieuws te verspreiden. Het is ons een grote eer om deze actuele informatie hier aan te bieden. Geef het door, want “het is NU het geschikte moment”.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

We kijken de zaal rond en we zien hoe een broer in de ogen van een zuster kijkt. We zien een zuster de zaal rondkijken en ze ziet een vader, een moeder, een vriend en een zakenpartner. We respecteren jullie omdat jullie in elkaars ogen kijken, want daardoor her-inneren jullie je Thuis. We zijn hier vanavond vol respect bij jullie, want het is ons een eer om hier te zijn en aan jullie voeten te zitten. Terwijl jullie door de sluier gaan, zetten jullie doelbewust en met grote moed het ene stapje na het andere. Jullie hebben er geen idee van hoe we jullie respecteren omdat jullie die stappen zetten.

Wat voor nut heeft het?

Er zijn momenten waarop je naar jezelf kijkt en zegt: “Wat heeft het allemaal voor nut? Ik bereik niets.” Je kijkt naar jezelf en zegt: “Ben ik belangrijk? We delen de trilling van Thuis met je wanneer we zeggen: “Ja, je bent belangrijk.” Eenieder van jullie in je eigen land, eenieder van jullie in je eigen kleine vriendenkring, is ontzettend belangrijk, want de levens die je aanraakt zijn net spinnenwebben die zich uitstrekken tot in het universum, en jij bevindt je in het middelpunt. Elke draad die van je uitgaat, zaait zaden van licht uit. We zeggen jullie dat we jullie respecteren. Onze liefde voor wat jullie doen, gaat jullie begrip ver te boven. Want het Spel van de Vrije Keuze kan alleen achter de sluier van vergetelheid worden gespeeld. En dat doen jullie goed. Wandel met de trots van Michaël. Wandel met je zwaard hoog geheven, want jullie zijn familie en we houden heel veel van jullie. Laat ons je hart eventjes aanraken zodat jullie je de trillingen van Thuis kunnen herinneren.

Her-inneren achter de sluier

Doordat jullie al zo lang met de sluier van vergetelheid om wandelen is het moeilijk voor jullie om je te her-inneren wie je bent. Wij zijn hier om die spiegel eventjes voor je gezicht te houden. Meer is er niet nodig. We vragen jullie om elkaar aan te raken zoals wij jullie aanraken en jullie zullen nooit meer vergeten wie je bent, want jullie dragen de trilling van Michaël. Jullie zijn de familie en het is ons een eer bij jullie te zijn. Wat we het meest doen is jullie een spiegelbeeld van jezelf aanbieden. Daarom spreiden we onze vleugels, want onze vleugels zijn alleen bedoeld om jullie energie te weerspiegelen. Dat doen we vaak. Op momenten van wanhoop, op momenten waarop je het gevoel hebt dat je niet verder komt, op momenten waarop je vraagt: “Ben ik belangrijk?” Op die momenten houden we onze vleugels voor je op en weerspiegelen we jouw energie met het woord “Ja”. Jullie zijn de familie op het Speelbord van de Vrije Keuze, jullie zijn een deel van ons. Wij zijn een deel van jullie.

Overlappende lichtcirkels

Wanneer je een steen in een vijver gooit, zie je hoe de kring wijder wordt en weldra alles omvat. Als je twee stenen in de vijver gooit, zie je hoe twee kringen zich uitbreiden, elkaar overlappen en hun trilling bij elkaar voegen en met elkaar delen. Dat doe je ook wanneer je de trilling van Thuis voert. De ruimte waar de twee kringen elkaar overlappen is werkelijk heel bijzonder, want daar versterkt de ene trilling de andere. Wanneer jullie dingen met elkaar delen, breiden jullie je eigen kring uit. We zeggen jullie dat we dan de magie zien, want jullie zijn de familie van Michaël op het Speelbord van de Vrije Keuze. Jullie zijn de menselijke engelen die bezig zijn Thuis op Aarde te scheppen en daar respecteren we jullie voor. We zeggen jullie dat de momenten waarop jullie aan het zwoegen zijn, de momenten waarop jullie onder spanning staan en verdriet hebben, de belangrijkste momenten zijn, want het is alleen dan mogelijk om het waar te maken en jullie op die manier aan te raken. Maar het is de manier waarop jullie in dat proces met je eigen energie omgaan, wat belangrijk is. Jullie zijn niet alleen.

Galactische ogen volgen elke beweging

We zeggen jullie dat er behalve jullie en de rest van deze familie nog veel boventoonniveaus zijn waarin alle ogen op jullie zijn gericht. Jullie keuzen hebben enkele mogelijkheden op het Speelbord gecreëerd waar we nooit van hebben gedroomd toen we pas begonnen. Ja, we waren bij jullie toen jullie het Speelbord bedachten. Ja, wij waren het die jullie hand vasthielden en jullie aanmoedigden. Want wij hielden de energie voor jullie vast, als jullie dat zelf niet konden. Nu nemen jullie die kracht in eigen handen. We zijn gewoon hier om jullie te zeggen dat jullie het kunnen.

Een kosmisch venster van mogelijkheden

We willen het vanavond met jullie hebben over een heel bijzondere tijd. Er bestaat een venster van mogelijkheden op de Planeet van de Vrije Keuze en dat venster bevindt zich nu vlak voor jullie. Jullie zijn zojuist aan een proces begonnen dat wij willen zien als de dageraad van het volgende tijdperk. De slinger is in beweging en zwaait naar één kant, maar voor hij omslaat en de andere kant op gaat, is er een pauze. Die pauze is het magische moment waarop alles mogelijk is. Die pauze is het magische moment dat jullie als chaos beschouwen. We zeggen jullie dat er orde in chaos is, want het is de heilige pauze tussen de ademhalingen van God. Die pauze stelt mensen in staat verder te komen, maar wanneer jullie in die pauze zijn, worden jullie bang want jullie zien de vertrouwde beweging niet meer waaraan jullie gewend zijn. Jullie kijken om je heen en zeggen: “Waarom gebeurt er niets?” “Waarom loopt mijn leven ineens vast?” ” Waarom kan ik mijn gidsen niet meer horen?” “Waarom kan ik niet meer afstemmen?” Laat ons jullie vertellen dat jullie je verbinding niet kwijt zijn. Die ligt hier, vlak voor je neus. Wat we met jullie willen delen is het tijdframe. Want in die pauze, in die fractie van een seconde waarop de slinger lijkt stil te staan, keert de kinetische lading om waarna de beweging weer begint.

Het einde van het jaar van de kristallijne intentie

Het jaar van de kristallijne intentie is bijna voorbij. Vanaf 13 oktober zullen de eerste openingen naar de vijfde dimensie langs de Aarde komen. Verbaast jullie dat? Wat is er met de vierde gebeurt, vragen jullie. Ah, we kunnen jullie gedachten lezen. We zeggen jullie dat jullie al in de vierde geweest zijn. Velen van jullie zijn nog bezig met het openmaken van de deur naar de vierde dimensie, maar de vierde is een brug. Er zullen veel tijdframes voorbijgaan en het zal zelfs nog een aantal jaren duren voordat de laatste mensen de vierde dimensie zijn gepasseerd. De Meester-genezers zijn hier gekomen om de deur open te houden. Dat doen jullie goed. Jullie laten je licht schijnen op de deur die nu openstaat.

NU IS HET GESCHIKTE MOMENT

Voor jullie ligt de volgende fase van de menselijke evolutie. Het is NU het geschikte moment. Wandel er vol trots naar binnen. Durf je passie te zoeken en ga naar binnen. De komende zeven maanden zullen voor jullie een sleutel bevatten om in die passie te stappen. Jullie zijn zojuist het keerpunt gepasseerd en de slinger begint nu aan een nieuwe beweging. De komende zeven maanden zullen magische maanden zijn. In dit tijdframe zal elke intentie, gevolgd door zelfs maar de geringste actie, moeiteloos worden gedragen door de stuwkracht van de menselijke evolutie. Het is NU het geschikte moment. Jullie weten dat je hier met een doel bent. Jullie weten dat je hier bent gekomen om iets te doen. Het is NU het geschikte moment. Houd de trilling van je passie vast, ook al beschik je niet over alle bijzonderheden hoe die zich zullen manifesteren. Houd de trilling van je vreugde in je wezen vast en het zal moeiteloos naar je toe worden getrokken. Maak je geen zorgen over hoe je het moet doen of hoe het je zal ondersteunen. Begin zo nodig klein, maar BEGIN NU. Creëer je passie, al is het maar met de kleinste inzet, want meer is niet nodig. De slinger zal vaart krijgen en zal deuren voor je openen zodat je je passie kunt volgen. De pauze is voorbij en nu is een tijd van handelen aangebroken.

Magische wezens van creatie

Mensen op het Speelbord van de Vrije Keuze zijn magische wezens. Jullie hebben meer kracht dan jullie weten. Stel je voor dat je een gedachte in je hoofd vasthoudt en dat die ogenblikkelijk zou worden verwezenlijkt. Stel je voor dat je een angst in je hoofd vasthoudt en dat die op datzelfde moment werkelijkheid zou worden. Dat is wie jullie zijn en dat is wat er staat te gebeuren. Jullie kunnen niet kiezen wat er je hoofd binnenkomt en jullie kunnen niet kiezen waar je bang voor bent, want jullie maken deel uit van de universele stroom van het onderbewuste. Alles zal door je bewustzijn stromen, maar je kunt wel kiezen welke gedachte kan blijven. Maak goede keuzen, want dat zal snel je werkelijkheid worden. Zoek je passie en begin nu aan dat project. Daarvoor ben je hier gekomen. Dit is het juiste moment. Kom in actie, want zelfs de kleinste actie zal je intentie betekenis geven. Intentie bepaalt het doel en intentie bepaalt de richting van je daden, maar jij bent de enige die de intentie door actie kunt laten volgen.

Het levensdoel in beweging

Het levensdoel is in beweging. Alles wat in de komende zeven maanden wordt opgestart, zal het universum in staat stellen je te helpen met jouw schepping van Thuis. In deze tijd zul je moeiteloos dingen kunnen beginnen. Want als de slinger begint te zwaaien, zul je merken dat al de stuwkracht die erachter zit je in je passie zal brengen. Durf je hartsverlangen te zoeken, want daarin ligt de schepping van Thuis. En je bent hier gekomen om Thuis aan jouw kant van de sluier te scheppen. Met dat doel heb je ooit de sluier voorgedaan. Daarom heb je de verwarring ondergaan. Daarom heb je de stap terug ondergaan. Voel de angst en doe het toch. Weet dat je de energie van deze grote familie draagt, want die kracht kan niet ontkend worden. We zeggen jullie dat de grootheid die nu voor ons staat elke beschrijving in jullie termen te boven gaat. Aan sommigen van jullie zijn de meest eenvoudige manieren getoond waarop jullie je energie kunnen manifesteren. Zoek daar nu naar. Voel hoe je hart groter wordt als je de energie vasthoudt van wie je werkelijk bent.

De verschaffers van het Licht

Wanneer jullie de energie in je opnemen, gaat je hele trillingsveld het universum in en wat doen jullie dan? Jullie maken anderen wakker. Dat is je doel, want jullie zijn de verschaffers van het Licht. Jullie zijn de zaden van het grootste licht dat ooit op de planeet is geweest. Jullie zijn de zaden die tot bloei zullen komen. Jullie hebben door jullie keuzen zeer grote mogelijkheden gecreëerd. Jullie zouden heel trots moeten zijn, want wij zijn heel trots op jullie. Onze liefde en ons respect voor jullie zullen jullie waarschijnlijk nooit kennen zolang jullie in de “bel van het aardse lichaam” zitten. Maar wanneer we jullie Thuis krijgen, zullen we jullie de grootste eer, de grootste liefde schenken die we al die tijd voor jullie hebben gevoeld. Nu kunnen we jullie vanachter aanraken, kunnen we om jullie heen reiken met de aanraking van de engelen, we kunnen naar binnen reiken en je hart zelf aanraken, maar jullie voelen alleen maar kippenvel. We willen jullie zo graag laten weten dat we elk moment bij jullie zien, bij elke stap van de weg, en we zullen altijd bij jullie zijn. Wanneer we jullie Thuis krijgen, zullen we jullie dat laten weten, want die kleuren zullen jullie altijd dragen. Jullie zullen er heel trots op zijn om de kleuren te dragen die we jullie zullen schenken voor de prachtige taak die jullie verrichten op het Speelbord van de Vrije Keuze.

Engelengereedschap

Naarmate jullie leren en overgaan naar hogere trillingen, zullen de technieken die we aan deze kant van de sluier gebruiken, voor jullie beter hanteerbaar zijn. Als jullie de energie van dat engelenrijk zelf gaan vasthouden, zullen jullie die in je opnemen en zullen jullie dat gereedschap in je dagelijks leven gaan gebruiken. Op die kans hebben jullie gewacht en nu staat de deur voor jullie open. Het is NU het geschikte moment. Begin klein als dat moet, begin groot als je durft, maar begin. Creëer de energie van je passie, durf je grootste droom te dromen. Zet die in beweging in deze magische tijd, want wanneer jullie het derde millennium (2001) binnengaan, stappen jullie de vijfde dimensie in. Het is NU het geschikte moment.
We danken jullie. Het is voor ons een zeer grote eer om ons tot jullie te richten, want de Meester-genezers die aan onze voeten zitten, hebben keuzen gemaakt en zijn nu bezig Thuis op de Planeet van de Vrije Keuze te creëren. Het is ons een eer om hier bij jullie te zijn terwijl jullie volledig in je kracht gaan staan. We houden de deuren voor jullie open. Vergeet alsjeblieft niet in elkaars hart en in elkaars ogen te kijken, want dat zal je helpen her-inneren. Het is ons een grote eer om jullie te vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen…

De Groep


De Bakens van Licht Meditatie

Sta jezelf toe je te ontspannen en een middelpunt in je wezen te vinden. Vraag je gidsen of ze zich bij ons voegen terwijl we ons opmaken voor een reis. Laat je geest wegdwalen in de woorden die nu voor je staan.
Bij je binnenkomst in het restaurant, hoor je hoe de deur achter je dichtgaat terwijl je naar binnen stapt. De gerant begroet je met een warme glimlach. Hij is blij je weer te zien. Hij groet je en tot je verbazing merk je dat hij je naam nog weet. Hij brengt je naar een vertrouwd lachend gezicht achter de balie van de garderobe. Het meisje glimlacht en zegt: “Mag ik uw zorgen en angsten aannemen? Die zult u hier niet nodig hebben en ze zouden kunnen verhinderen dat u geniet van dit etentje. “Je voelt er weinig voor je zorgen en angsten af te staan omdat ze je zo vertrouwd zijn, maar als je ze over de balie aan haar geeft, belooft ze er goed voor te zorgen en er zorgvuldig op te letten. Ze neemt je zorgen met een glimlach in ontvangst en ze geeft je een stukje papier. “Dit is uw zorgenbonnetje. Lever het in als u ze na uw tijd bij ons weer op wilt halen.” Je wisselt een glimlach uit met het meisje achter de balie en je bent er nu gerust op dat ze je kostbaarheden in de gaten zal houden. Je bereidt je voor op de komende ervaringen.
Met een glimlach op zijn gezicht nodigt de gerant je nu uit hem te volgen en hij brengt je naar je lievelingstafel. “Een goed diner begint met een glimlach” zegt hij en zijn eigen prachtige glimlach omvat nu de hele tafel waar jij en je vrienden aan zitten. De energie die hij met zijn glimlach schept is net een prachtige wolk die alles en iedereen aan je tafel doordringt. Het duurt niet lang of jullie glimlachen naar elkaar doordat de energie van die glimlach lang blijft hangen nadat de gerant is vertrokken.
Weldra word je begroet door de serveerster die opneemt wat je wilt drinken en zij zet de toon voor het etentje. “Vanavond is een heel bijzondere tijd om bij ons te zijn. We zijn heel blij dat u hier bent. We willen u graag een heel bijzondere ervaring bezorgen. Onze chef-kok is bereid uw eten volgens uw specifieke aanwijzingen te bereiden. Zelfs de meest kritische eter zal merken dat we in zijn behoeften voorzien.” De wolk van energie die door de gerant is gecreëerd, begint nu op te lossen en op dat moment glimlacht de serveerster en vult de energie rond je tafel opnieuw.
Vervolgens overhandigt de serveerster aan iedereen een menu. “Ik zal even uitleggen hoe ons menu is samengesteld en daarna zal ik eventuele vragen beantwoorden. Uw etentje bestaat uit zeven gangen. Het eerste deel van ons menu bevat de voorgerechten. Dat zijn kleine hapjes die de smaakpapillen prikkelen om volledig te kunnen genieten van de andere gangen. De volgende drie gangen zorgen er stuk voor stuk voor dat het hoofdgerecht goed tot zijn recht komt. En tenslotte zullen de laatste twee gangen bestaan uit lichte plezierige desserts.” Daarop begin je het menu te bestuderen om te zien wat je interesseert. Terwijl je door het menu bladert, gaat de serveerster verder: “Er zijn veel specialiteiten die niet op het menu staan en daarom zal ik ze u even vertellen. Ten eerste hebben we een speciaal menu waarin opgenomen een voorgerecht van hoop en dromen. Dat is licht, luchtig en aangenaam, maar voedt absoluut niet. Daarbij kunt u elke droom kiezen die u maar wilt. Dat wordt gevolgd door drie gangen van lessen die het hoofdgerecht beter tot zijn recht zullen laten komen. De tweede gang is gebaseerd op angst, wat een mooi contrast vormt met de laatste gang van liefde en tevens prikkelt om verder te gaan met de andere gangen. De derde gang is een lekkere portie relaties met een sausje van communicatie. De vierde gang is frambozenoordeel gegarneerd met blaadjes vrije keuze. Het hoofdgerecht bestaat uit een heerlijke portie volle passie, die om de smaak te versterken wordt geserveerd met een bijgerecht van drama op basis van actie. De laatste twee gangen bestaan respectievelijk uit tevredenheid en liefde bedekt met chocola. Tussen alle gangen door serveren we een licht ijsje van spiritualiteit om de smaak te neutraliseren.”
Je merkt dat je het menu aandachtiger bestudeert nu ze je aandacht vestigt op de soorten maaltijden die dit restaurant te bieden heeft. Je krijgt al honger alleen al bij de gedachte aan de vele keuzen.
Even later maak je je keus en de serveerster verdwijnt in de keuken. Wanneer de gangen stuk voor stuk worden opgediend, wordt duidelijk dat als je geen welbewuste keus had gemaakt, dan zou je iets voorgezet gekregen hebben wat de kok op dat moment in de keuken voorhanden had. Wat bij gebrek aan keuze wordt geserveerd is niet zo lekker als de dingen die het keuzemenu te bieden had. Iedereen weet uiteindelijk dat jaloezie en vertrouwen nooit samen moeten worden opgediend. Je had alleen maar zelf een keuze hoeven te maken en dat aan de serveerster hoeven te zeggen. Toch zijn er veel mensen in het restaurant en zelfs enkelen aan je eigen tafel, die maar wat laten brengen omdat ze zelf geen keuze uit het menu konden maken. Sommigen vinden het zo moeilijk om te kiezen dat ze gewoon nemen wat op dat moment beschikbaar is.
Aan het eind van de maaltijd keren de serveerster en de gerant naar je tafel terug. Tijdens je bijzondere diner zijn ze enkele keren bij je tafel geweest om de energiewolk aan te vullen met hun eigen persoonlijke glimlach. Nu de maaltijd is afgelopen, staan ze allebei bij je tafel om je te bedanken dat je bij hen bent komen dineren. Je steekt je hand in je zak om het zorgenbonnetje te pakken dat je bij je binnenkomst hebt gekregen en je staart er even naar. Terwijl je het verfrommelt in je hand en op tafel laat vallen besluit je je zorgen toch maar niet op te halen, omdat ze niet zo belangrijk meer zijn. Door een maaltijd als deze is je trilling veranderd en heb je geen behoefte meer aan de zorgen en angsten waarmee je bent binnengekomen.
Je maakt je klaar om naar buiten te gaan en je kijkt nog even over je schouder om een laatste blik op het restaurant te werpen. Daar zie je hoe een andere groep door de gerant naar een tafel wordt gebracht terwijl hij de voorbereidingen treft voor hun heerlijke dineerervaring. Iemand aan de tafel stelt een vraag die je opvangt: “En als ik het gerecht dat ik heb uitgekozen nu eens niet lekker vind?” De gerant glimlacht breed en zegt: “We zijn hier om u te dienen en we willen u alleen het allerbeste voorzetten. Daarom is het goed om niet te vergeten dat als u iets op uw bord hebt wat u niet bevalt, u alleen maar een nieuwe keuze hoeft te maken.”
Daarop loop je het restaurant uit en ga je terug naar waar je deze reis bent begonnen. Je voelt een glimlach op je gezicht en tevredenheid in je hart… alsof je net lekker hebt gegeten.

en zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.