April 2002

Een theorie van werkelijkheid


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Lieverds, het respect dat we voor jullie hebben is met geen pen te beschrijven. Jullie horen onze woorden maar kunnen nog altijd ons perspectief niet begrijpen. Jullie zien ons als engelen uit de hemel. Wij zeggen jullie dat het met alle macht van de hemel voor ons niet mogelijk geweest zou zijn om te doen wat jullie hebben gedaan. Begrijpen jullie waarom we zo veel respect voor jullie hebben? Begrijpen jullie waarom het voor ons zo’n grote eer is om in jullie aanwezigheid te zijn? We zeggen jullie dat we jullie Thuis gemist hebben, want jullie zijn al zo lang weg. Jullie zijn zozeer een deel van ons en wij van jullie, dat jullie ons kennen. Jullie zitten in ons hart, waar Thuis reeds bestaat. Houd die energie vast. Her-inner je wie je bent en je zult de verbinding tussen ons allemaal in ere houden.

Jullie hebben het aangedurfd de 5e dimensie in te stappen. Jullie hebben het aangedurfd om je Spel naar een volgend niveau te brengen. In de 5e dimensie bestaan geen regels. Ah, maar dat zou geen geheim voor jullie moeten zijn, want ook in de derde bestonden geen regels. O, maar jullie hebben werkelijk heel goed werk geleverd door er een paar op te stellen, toch? Het veld van polariteit is zo dik en maakt het zo moeilijk om rond om je heen te kijken. Wij kijken met zoveel plezier toe als jullie je Spel ingewikkelder maken dan nodig is. We begrijpen dat complexiteit deel uitmaakt van de menselijke natuur en dat het voor jullie nodig is om de dingen net genoeg gecompliceerd te maken om ze te kunnen begrijpen. Wij, en velen zoals wij, zijn hier niet om jullie te vertellen welke kant jullie op moeten, maar om de grootsheid van mensen te reflecteren. Jullie hebben de stap gezet om Menselijke Engelen te worden. Jullie hebben bewust een stap gezet om je hoogste werkelijkheid te creëren en het is voor ons zo’n grote eer om hier te zijn en naar jullie te kijken. Op verschillende boventoonniveaus komen er nu velen binnen om te kijken hoe jullie de keuzen gaan maken die voor je liggen. Jullie zien dat het niet alleen om jullie gaat, het gaat om “alles dat is”.

Eigenschappen van de 5e dimensie

We willen het vandaag hebben over bepaalde eigenschappen van de elkaar afwisselende werkelijkheden die bestaan binnen jullie eigen tijd en ruimte. Want de 5e dimensie is niet langer iets wat jullie nog moeten bereiken. Jullie zijn er echt ingestapt. Het tijdsverloop is heel kort in de 5e dimensie. Je hebt een gedachte, en al snel is die gedachte werkelijkheid voor je geworden. Daar zijn geen problemen mee, want in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde is alles mogelijk en jullie zijn de meester over je gedachten en je werkelijkheid. O, maar als jullie in de war zijn vanwege de sluier, zoeken jullie de antwoorden buiten jezelf. Jullie zoeken naar dingen die er niet zijn. Jullie grijpen naar de mystiek om je daarmee te omringen. Soms geven jullie niet eerder kracht aan iets voordat je het hebt omringd met mystiek. Dat is niet langer nodig lieverds, want jullie staan in je kracht en nemen de leiding over je werkelijkheid. Wees niet bang om fouten te maken, want dat woord bestaat niet op de Nieuwe Aarde. Wij zeggen jullie dat goed en slecht niet bestaan. Dat is een illusie van de polariteit die heeft bestaan op het Speelbord. Zoek de passie van wie je bent en wat je stimuleert. Durf een werkelijkheid te creëren waar je zelf voor gekozen hebt. Heb de moed om eerst achter die passie aan te gaan, want dan zul je de essentie van Thuis vinden. Op de Nieuwe Aarde zal daarin je grootste succes liggen.

De 5e dimensie waar jullie zijn ingestapt, heeft een heel kort tijdsverloop. Als je in de derde dimensie een gedachte had, bleef die eeuwig in de lucht hangen en je plagen terwijl jij maar wachtte tot die zich zou manifesteren. Af en toe zou die even bij je terugkomen om af te checken: “Ben je er zeker van dat dit is wat je wilt?” En je zou zeggen: “Ja, dat is wat ik wil.” En het tijdsverloop zou doorgaan met het ophouden van de manifestatie en steeds maar blijven vragen of dit is wat je werkelijk wilt. Dit was een noodzakelijk deel van het Spel want jullie waren nog geen meester over je gedachten. Wanneer het tijdsverloop uiteindelijk de rand van de schepping zou hebben bereikt, zou het nog een laatste keer afchecken: “Ben je er zeker van?”. En als je dan nog dezelfde vibratie had als op het moment dat je de schepping oorspronkelijk in werking had gesteld, zou die zich manifesteren. Dat proces werd mede-schepping genoemd, want je zou samen met spirit scheppen om de dingen in je wereld te manifesteren. Jullie hebben dat proces van mede-schepping nu reeds achter je gelaten want er heeft een integratie van spirit (hogere zelf) plaatsgevonden. Jij bevindt je niet langer buiten jezelf. Jullie zijn als één bij elkaar gekomen. Er bestaat een samensmelting van het hogere zelf met de fysieke vorm die nog nooit eerder mogelijk is geweest. Jullie hebben dat gecreëerd, lieverds, en wij doen een stapje achteruit om voor jullie te applaudisseren. Het donderende applaus aan deze kant van de sluier voor wat jullie naar eigen keuze hebben gecreëerd, gaat jullie begrip te boven, want het gaat niet om jullie; het gaat om Alles dat is.

Een theorie van werkelijkheid

We willen vandaag een belangrijke definitie van werkelijkheid met jullie delen die jullie zal helpen je aan te passen aan het leven in de 5e dimensie. Jullie probleem met het begrijpen van werkelijkheid is… dat jullie denken dat die echt is. In de 5e dimensie is werkelijkheid slechts een theorie. Een theorie van werkelijkheid is een veronderstelling die men maakt wanneer men probeert het oneindige te definiëren. Jullie hebben behoorlijk lang geleefd in een theorie van werkelijkheid die door velen gedeeld werd. Omdat die theorie door het collectief werd ondersteund, werd het zogenaamd werkelijkheid. Nu jullie de Nieuwe Aarde in de 5e dimensie aan het creëren zijn, verandert die werkelijkheid met jullie individuele gedachten.

Er is zo veel gebeurd op jullie planeet, zelfs in de afgelopen dagen en maanden. Want nu zijn jullie in de gelegenheid je kracht op te pakken zoals jullie nog nooit eerder hebben gedaan. We vragen jullie niet om jezelf verantwoordelijk te houden voor alles wat er gebeurt en voor iedereen op jullie planeet. We vragen jullie om je verantwoording te nemen en daarmede je kracht, voor wie je op elk moment bent. Want dat creëert de nieuwe energie en de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Daarvoor zijn jullie hier naar toe gekomen en jullie doen het goed. Wees niet bang om fouten te maken. Wees niet bang voor de energie wanneer je je kracht oppakt, want het doet je geen goed om slechter te spelen dan de schepper die je bent. Het dient het hoogste welzijn van alles en iedereen niet om voor te wenden dat je je kracht nog steeds niet oppakt. Want het is nu tijd om dat binnenin jezelf te veranderen, want je verantwoording ligt in die scheppingskracht. Pak je kracht als schepper op. Creëer eerst in jezelf. Jullie zullen bekend staan door heel de geschiedenis heen. Jullie zullen bekend staan door alle tijden heen als degenen die in de voorste gelederen liepen, want jullie, lieverds, zijn de uitverkorenen.

De sluier is zo dik dat jullie stil in het donker zitten en de tranen voelen opkomen als jullie Thuis in je her-innering oproepen. Jullie vragen: “Waarom ben ik hier?” Ah… konden we de sluier maar eventjes oplichten om jullie te laten zien waarom jullie werkelijk hier naar toe gekomen zijn. Jullie zouden zo ongelooflijk trots zijn op wie jullie zijn, dat jullie nooit meer aan jezelf zouden twijfelen. Als jullie allemaal, stuk voor stuk je fakkel hoog houden en je vlam van de waarheid opeisen, zullen er geen schaduwen meer op Aarde bestaan en zal Thuis her-schapen worden.

Jullie hebben allemaal, stuk voor stuk een verantwoordelijkheid. Creëer eerst het hoogste en het beste voor jezelf. Durf overvloed te creëren op elk gebied in je leven. Dat is de ware vibratie van Thuis. Thuis heeft niemand iets te wensen. Als jullie Thuis creëren aan jullie kant van de sluier, zal het noodzakelijk voor jullie zijn om alles wat van jou is te accepteren. Doe dat nu in volledige verbondenheid en vol respect voor alle dingen om je heen. Begrijp dat als de een zich verheft, alles en iedereen zich verheft.

De hemelse stroom van Lichtenergie

De energieën worden met de dag sterker naarmate de Aarde steeds verder doordringt in de stroom van hemelse Lichtenergie. Dit is het derde jaar dat de Aarde in de maand mei een aanzienlijke Lichtverandering ondergaat. Dat wordt veroorzaakt doordat het hele planetaire stelsel waarin jullie je bevinden, van richting is veranderd. Wat jullie je zonnestelsel noemen is nog niet volledig gedefinieerd. Er draait meer om de zon van jullie zonnestelsel dan jullie weten. Het is nog maar enkele jaren geleden dat het Spel een wending nam. Drie jaar geleden begon het ascensieproces jullie werkelijkheid te verschuiven. Dat was de eerste keer dat jullie de Nieuwe Aarde werkelijk ervoeren. Voor sommigen van jullie voelde dat aan als een invasie en een verandering waartegen jullie jezelf moesten beschermen. In die tijd begon jullie hele planetensysteem in het Universum van plaats te veranderen. Drie jaar geleden begon jullie zonnestelsel zich te verplaatsen naar een nieuwe rustplaats in het Universum.

Toen jullie planeet in de maand mei door een kosmische stroom van hemelse Lichtenergie reisde, ervoeren jullie dit. In de meimaanden van de afgelopen drie jaar is jullie planeet door diezelfde Lichtstroom getrokken. Het eerste jaar voelden jullie dat het sterkst omdat het nieuw en anders voor jullie was. Nu voelen jullie de gevolgen van deze energieverschuiving minder omdat jullie aan energieveranderingen in het algemeen gewend beginnen te raken. Wij zeggen jullie dat jullie de energieverandering van deze bron dit jaar sterker zullen voelen dan in welk jaar daarvoor dan ook. Jullie hebben nog minimaal twee jaar voordat jullie zonnestelsel door deze energiestroom heen is. De tijd die nodig zal zijn om door dit veld heen te komen is afhankelijk van de snelheid waarmee jullie de nieuwe energie opnemen en je daarmee verbinden.

Degenen onder jullie die de polsslag van de Aarde voelen, kunnen de hoopvolle verwachting van deze kosmische gebeurtenis zelfs nu reeds voelen. Wanneer jullie in deze stroom terechtkomen, zullen jullie voelen hoe het bewustzijn overal om je heen verandert. Degenen onder jullie die een gevoelig inlevingsvermogen voor de Aarde hebben, zullen deze energieverandering eerder voelen dan de anderen. Sommigen kunnen zich zonder duidelijke reden ongedurig, prikkelbaar of zenuwachtig voelen. Anderen kunnen zich bezield en vol energie voelen. De reacties zullen sterk uiteenlopen, maar iedereen zal deze verandering op de een of andere manier voelen. Sommigen zullen, zoals ook in het recente verleden, reageren met angst. Jullie kunnen het Licht hooghouden door gedachten te kiezen die een zelfgekozen werkelijkheid creëren. Dat bedoelen we wanneer we jullie vragen je Licht hoog te houden.

Vrijgave van de Kristalenergie

Naast het energieveld waar jullie doorheen gaan, zullen jullie op 19 mei 2002 ook een vrijgave van de Kristalenergie ervaren. Ook dat is een energiestroom die de Aarde bombardeert. Dit is echter de Kristalenergie die van de centrale zon komt en die opgeslagen wordt in de tektonische platen van jullie planeet. De zonnewinden die jullie recentelijk hebben ervaren, zijn de transporteurs van deze energie wanneer die doorgestuurd wordt door jullie eigen zon.

Lieverds, keer op keer hebben jullie gevraagd: “hoe kan ik voor verschil zorgen?” Wij zeggen jullie dat de mogelijkheden nu vlak voor jullie liggen. Een deel van de uitdagingen waar jullie nu mee geconfronteerd worden, zijn de moeilijkheden die zich voordoen bij het opnemen van de Kristalenergie. Delen van de wereld zijn onrustig en in oorlog als direct gevolg van de binnenkomst van deze energie in jullie wereld. De Kristalenergie brengt een nieuw niveau van menselijke bekrachtiging met zich mee. Degenen die vele levens hebben geleefd met weinig persoonlijke kracht, zullen dit oppakken als een oproep tot actie, en zoals jullie hebben gezien, kan dat gemakkelijk een te sterke reactie zijn. Hun natuurlijke (aangeboren) gedachte is dat ze zijn onderdrukt en van hun kracht zijn afgehouden door de mensen om hen heen. Zij zien de opstandige daden als een manifestatie van hun eigen kracht. Wees alsjeblieft geduldig, lieverds. Weet dat zij hun daden als een manifestatie van hun scheppingskracht zien. Wees geduldig als zij proberen zichzelf af te scheiden. Sta jezelf niet toe van hen te worden afgescheiden, want in werkelijkheid zijn jullie niet van elkaar gescheiden. Als jullie mogelijkheden vinden om de verantwoording te nemen voor je eigen werkelijkheid, dan zetten jullie de energie in werking voor veel meer anderen dan jullie je bewust zijn.

In deze tijden kunnen jullie gemakkelijk het creëren van Thuis uit het oog verliezen. Jullie denken veel meer hoe jullie aan al dat vechten een eind kunnen maken en terug kunnen keren naar de vredige situatie waarin jullie nog maar enkele maanden geleden leefden. Wij zeggen jullie dat het niet mogelijk is om naar die tijden terug te keren. Jullie menselijkheid laat jullie denken dat vrede op de Aarde simpel een afwezigheid van oorlog is. Dat is niet zo. Het leven op de Nieuwe Aarde is veel meer dan dat, en moet aangepakt worden met verantwoording en inzicht.

Verbind je met anderen en neem voor jezelf doelbewust de verantwoording voor het gebruik van deze Lichtenergie. 19 Mei zal een krachtige dag zijn om een keerpunt in beweging te zetten. Toch vragen we jullie niet te wachten tot die dag. Begin nu. Vind in de donkerste tijden, in de moeilijkste omstandigheden, manieren om je hoogste werkelijkheid te creëren. Kies een theorie van werkelijkheid die je in staat stelt om in je passie te zijn, en je zult Thuis creëren aan jouw kant van de sluier.

Persoonlijke duisternis

De meesten van jullie die dit nu lezen, zijn door donkere perioden gegaan. Sommigen hebben een ervaring gehad die de fantoomdood wordt genoemd. Dat is het moment waarop je contracten voltooid waren. Met uitzondering van de verbintenissen op lange termijn, zijn de meesten van jullie klaar met de dingen waarvoor jullie hier gekomen zijn. Toch zijn jullie nog steeds hier. Jullie zijn gebleven, zelfs toen jullie de kans hadden om naar Huis te gaan. Jullie zijn door een periode van duisternis gegaan zodat jullie het licht konden zien, en hier zijn jullie dan. Wij weten dat de aantrekkingskracht van Thuis sterk is. De energie die jullie nu voelen is niet de energie van “de Groep”. Het is de energie van Thuis en dat is wat jullie precies op dit moment voelen. Adem die energie in en accepteer wat rechtmatig van jou is. Dat is de her-innering aan waar je vandaan komt. Dat is de sterke aantrekkingskracht van Thuis die jullie stuk voor stuk hebben gevoeld in de afgelopen jaren. Her-inner je die energie goed, lieverds, maar verlang er niet naar. Smacht er niet naar. We vragen jullie die energie gewoon vast te houden en te creëren daar waar je bent. Jullie hoeven de sluier niet te passeren om die energie te kunnen voelen. Jullie beschikken nu over het vermogen om die te creëren, waar je ook bent. Voel die energie vaak, lieverds. Wij zullen jullie helpen door jullie aan te raken met de engelenaanraking totdat jullie leren dat bij elkaar te doen.

Lieverds, met het grootste respect bedanken we jullie voor het werk dat jullie doen. Jullie hebben er geen idee van wat jullie hebben gedaan… maar dat komt nog wel. Maak in je hart plaats voor je eigen energie en je zult de deur openzetten voor de kinderen met indigovibratie en de kinderen met kristalvibratie, nu jullie wereld begint te veranderen. Maak ruimte op de Nieuwe Aarde voor de mens die in zijn eigen kracht staat. Speel met de werkelijkheden en wees er niet bang voor. Geniet ervan rond te spartelen in de magie want dat is echt magisch, en die magie is nu van jullie. Jullie hoeven alleen maar tegen de grenzen te duwen om tot de ontdekking te komen dat ze niet meer bestaan. Houd je vlam hoog. Want dan zullen er geen schaduwen meer zijn op de Aarde. En het is voor jullie nu tijd om de vlam in je eigen energie vast te houden. Wees daar niet bang voor. Jullie zijn de scheppers. Jullie zijn de uitverkorenen. Jullie hebben het eerder gedaan. Heb vertrouwen in jezelf. Als jullie je niet kunnen her-inneren wie je bent, strek dan je hand uit en pak de hand vast van degene die naast je staat en die zal je helpen het je te her-inneren. Met het grootste respect her-inneren wij jullie eraan elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO,

De Groep.

 

Verbinding met het Hart


Noot: De Verbinding met het Hart is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Van Barbara

Het zal je zijn opgevallen dat wij mijn woorden aan jullie niet langer “de meditatie” noemen. Vele jaren heeft Steve de maandelijkse Lichtbaken boodschappen van de Groep en de meditatie geschreven. Naarmate ons werk groeit, zien we veranderingen optreden. Steve is erg druk met het steeds groter wordende “Lightworker”. Zijn hart voelde de verbinding met de maandelijkse boodschappen van de Groep, maar de meditaties begonnen te veranderen. Eerst vroeg hij mij om de meditaties te schrijven. Ik was vereerd. Degenen onder jullie die een seminar van ons hebben bijgewoond, weten dat Steve en ik samenwerken in deze energie van Lichtwerk. Ik weet dat mijn boodschap een andere energie heeft dan die van Steve en de Groep, toch heeft Steve mij altijd aangemoedigd om mijn werk hier in te brengen. Het voelde goed om beide kanten van ons in deze maandelijkse boodschappen met jullie te delen, zoals we dat ook doen in onze seminars. Toch voelden we steeds dat er verandering aankwam. Ik ontdekte dat ik steeds meer wegging van de meditaties en meer neigde naar boodschappen vanuit het hart. Dat is wat ik doe in onze seminars, verbindingen leggen met het hart. Dus van degenen die de meditaties missen die zo specifiek van Steve en de Groep waren, vragen we begrip voor de veranderingen nu we verder gaan. Ik weet dat ik veel waardering heb gehad voor mijn input, en daarvoor dank ik jullie.

Nu vragen we jullie om in je eigen kracht te stappen en je eigen maandelijkse meditatie te creëren nadat je de boodschap van de Groep hebt gelezen. Het is mijn grootste hoop dat jullie ook zullen genieten van mijn maandelijkse boodschap. Het is een verbinding van mijn hart naar dat van jullie. Van nu af aan zal mijn boodschap heten:

De hartverbinding

Vijfde dimensie staat gelijk aan creativiteit. Jullie affirmaties over hoe jullie je het leven voorstellen, zullen je werkelijkheid bepalen. Twijfel niet aan je keuzen terwijl je de snelle veranderingen toestaat in je dagelijkse bestaan binnen te komen. Spreek en handel vanuit je hart. Vertrouw dat diepe gevoel dat je het innerlijke besef van vrede geeft. Als je doorgaat naar het volgende niveau, weet dan dat niet iedereen jouw waarheid zal begrijpen. Sommigen zullen bang zijn, sommigen zullen zich afgesneden voelen. Denk er aan om vertrouwen te hebben in jezelf. Bewaar de herinnering aan iedereen in je hart, maar weet dat je vooruitgang in het leven verandering op velerlei gebied met zich mee kan brengen. Deze veranderingen kunnen liggen in je werk, je relaties, je vrienden of geliefden. Sta open voor deze veranderingen terwijl je leert onvoorwaardelijke liefde in de praktijk te brengen en volg je hart.

In dit verband kijk ik naar mijn eigen leven. In mijn stoutste dromen had ik mij nooit het leven voor kunnen stellen dat Steve en ik nu samen leiden. Ik volgde mijn hart. Ik geloofde in Steve, maar wat nog belangrijker was ik geloofde in mijzelf. Ik heb er volledig vertrouwen in gesteld dat mijn weg er een zou zijn van het hoogste goed, en dat ik mijn eigen Hemel op Aarde zou creëren. Die weg is niet altijd makkelijk. Maar de obstakels die op mijn weg kwamen, maakten een grotere groei mogelijk.

Vorm een mentaal beeld van je dromen en maak ze tot jouw werkelijkheid. Houd je aandacht gericht op jouw schepping en je zult die tot stand brengen. Alles wat je maar wenst, ligt binnen je werkelijkheid in de 5e dimensie. Wat zijn de mogelijkheden opwindend! Geniet van de uitdaging! Geniet van deze steeds veranderende theorie van werkelijkheid. Je zou jezelf wel eens kunnen verbazen met je inbreng in je eigen Hemel op Aarde.

Liefde en Licht

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.