Mei 2002

Overplaatsing
De kosmische herschikking


Van Steve:

De Groep zegt dat er op dit moment heel belangwekkende dingen gebeuren, speciaal voor Lichtwerkers. Zij zeggen dat wij nu op een belangrijke tweesprong staan. Lichtwerkers overal ter wereld hebben verandering en overplaatsing in hun leven ervaren. Velen vinden het moeilijk te begrijpen wat ze ‘verkeerd hebben gedaan’ of waarom hun eigen creaties zich niet volgens plan hebben ontvouwd. Ze gingen een bepaalde richting op en komen nu tot de ontdekking dat die richting is veranderd. Zij raken daardoor in de war en voelen zich van de wijs gebracht. Ook zijn er velen die worden losgemaakt van de mensen en dingen die hun dierbaar zijn zodat ze voorbereid kunnen worden om verder te gaan. De Groep zegt dat dit de oproep voor het Licht is die we hebben gevraagd te mogen horen toen we voor het eerst in een fysiek lichaam kwamen. Soms raken we zo verstrikt in ons eigen wereldje dat we vergeten dat er een hoger perspectief is voor onze hoogste en beste plek in deze wereld. De Groep her-innert er ons hier aan dat wij met een reden hier zijn en dat we belangrijk Lichtwerk te doen hebben.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het is voor ons een grote eer om deze boodschap van hoop en liefde uit te zenden naar diegenen die het Licht op Aarde vasthouden. Velen van jullie hebben er hele levens aan gewerkt om precies op de plek te zijn waar je nu bent. De liefde die wij voor jullie koesteren gaat veel verder dan woorden kunnen beschrijven. De gebeurtenissen op jullie Aarde staan nu op een tweesprong. Het is nu tijd om het Licht uit te dragen.

Van de centrale zon

Toen de Aarde en de mensheid een bepaald trillingsniveau bereikten, bracht dat een reeks gebeurtenissen op gang waardoor jullie werkelijkheid begon te veranderen. Precies in het midden van het Universum staat de Centrale Zon. Dat is de oorsprong van ‘alles dat is’ en daar is alles wat jullie als werkelijkheid kennen begonnen. Jullie wetenschappers hebben recentelijk ontdekkingen gedaan over het middelpunt van het Universum die zij nog in geen jaren zullen begrijpen. Op dit moment geloven zij dat het een reusachtig zwart gat is. Het is echter veel meer dan dat en zij zullen er spoedig achter komen dat het kristallijn van aard is. In feite zien zij het nu op een andere manier doordat de Kristalenergie die eruit stroomt, veel sneller reist dan de snelheid van het licht en daardoor een portaal opent dat zich niet gedraagt op dezelfde manier als ze gewend zijn. De Kristalenergie die de Centrale Zon uitstraalt moet worden veranderd in een energievorm die jullie kunnen opnemen. Daarom moet die via jullie eigen zon gaan om te worden veranderd in de uiteindelijke energievorm die de Aarde binnenkomt terwijl wij spreken.

Overplaatsing

De energie is geleidelijk opgebouwd en jullie voelen de dingen overal om je heen stilletjes veranderen. Lieverds, weet alsjeblieft dat de zuiveringen waarmee velen van jullie de afgelopen dagen geconfronteerd zijn, voorbereidingen waren om jullie in je volgende rol als Menselijke Engel te brengen. Jullie zijn degenen die erom hebben gevraagd precies op deze tijd hier te zijn om op de perfecte tijd en de volmaakte plek te worden geplaatst om verschil te maken in de evolutie van de mensheid. De afgelopen dagen hebben velen van jullie het gevoel gehad dat ze uit hun comfortabele leventje werden gehaald en terechtkwamen in omstandigheden die ze niet verwachtten. Sommigen van jullie voelen zich door spirit (hogere zelf) verlaten aangezien het gevoel afgesneden te zijn steeds sterker wordt. Anderen merken dat ze zijn vervangen of overgeplaatst naar een ander geografisch gebied dan ze hadden verwacht. Weer anderen kwamen plotseling tot de ontdekking geen werk meer te hebben waarvan ze dachten dat het in hun levensbehoeften voorzag of dat ze ergens worden ingezet ver verwijderd van vrienden en familie. Begrijp alsjeblieft dat deze tijden weliswaar veel spanningen met zich mee kunnen brengen maar dat jullie je in de opwindendste tijden in de totale evolutie van de Aarde bevinden. Het is nu meer dan ooit nodig om de kristalenergie in evenwicht te houden en gelijkmatig over de hele planeet te verdelen. Velen van jullie hebben spirit gevraagd om het hoogste en beste nut te vinden voor jullie werk. Wees dan niet verbaasd als je merkt dat je levensomstandigheden als gevolg daarvan veranderen. Sommigen van jullie zullen worden opgeroepen om tijdelijk ergens anders heen te gaan om de fysieke energie van de planeet in evenwicht te houden. Vele verhuizingen zullen van tijdelijke aard zijn en jullie brengen op heel strategische plaatsen waar jullie zullen worden gebruikt om Lichtzaden te zaaien.

Een vrijgave van energie

De Kristalenergie die jullie wereld binnenkomt, heeft veranderingen op gang gebracht die jullie nog in geen jaren duidelijk zullen zien. De Kristalenergie die de afgelopen maanden aan jullie planeet is vrijgegeven, heeft ervoor gezorgd dat jullie veranderingen moesten aanbrengen in je dagelijkse leven. Sommige veranderingen weken drastisch af van het pad dat jullie dachten te moeten volgen. Wij zijn zeer verheugd over jullie moed om door deze veranderingen te gaan want we weten hoe moeilijk veranderingen voor mensen zijn. Bovendien hebben sommigen van jullie het je intentie gemaakt om in deze donkere tijden het Licht voor anderen vast te houden. Ons respect daarvoor gaat jullie begrip te boven. Dat is echt een daad van de Menselijke Engelen.

Op dit moment in de tijd staan jullie op de drempel van een volgende energie-infusie. Deze energievrijgave opent, samen met het klimaat van angst en wantrouwen dat momenteel heerst, de deur voor het nodige verkeerde gebruik van deze energie en een stap achteruit voor het mensdom. Sta ons toe jullie eraan te her-inneren dat de Kristalenergie die de Aarde nu binnenkomt, oorspronkelijk was bedoeld om een reeks gebeurtenissen in werking te stellen die hun hoogtepunt zouden bereiken in een wereldwijde oorlog die jullie kennen als Armageddon. De vorderingen die jullie als scheppers in menselijke vorm hebben gemaakt, maken het nu mogelijk om diezelfde energie op te nemen en te gebruiken voor haar hoogst mogelijke doel, namelijk als een instrument voor evolutie. Toch kan deze energie, naarmate ze jullie werkelijkheid binnenfiltert, de nodige reacties veroorzaken van mensen die zich vastklampen aan de oude manieren.

Wij vertellen jullie dit niet om jullie bang te maken, maar omdat dit precies de reden is waarom velen van jullie nu op dit moment op Aarde zijn. Jullie zijn gekomen om te helpen het Licht te laten schijnen en jullie zullen nu gelegenheid krijgen om dat Licht inderdaad, meer dan jullie waarschijnlijk ooit zullen weten, te laten schijnen. Daarom houden wij zo van het woord Lichtwerker, omdat het de gekozen titel is die jullie in deze overgangstijd dragen. Weet alsjeblieft dat jullie de meesters van het Speelbord zijn. Voel je alsjeblieft niet ontmoedigd dat velen van jullie nu onverwachte veranderingen doormaken. Dit zijn tijdelijke veranderingen die zullen meehelpen de energie in balans te houden. In feite zijn jullie degenen die de planeet ervan zullen weerhouden te sterk te reageren op de veranderingen die ze doormaakt.

Een teug frisse lucht

Het raam is opengegaan voor de voorjaarslucht en de schoonste, meest frisse lucht die jullie ooit hebben gevoeld waait naar binnen. Sommigen zullen zich heerlijk voelen als zij diep inademen en genieten van de nieuwe ervaringen. Anderen zullen reageren met hoestbuien doordat de ongerechtigheden in hun longen door de frisse lucht naar boven worden gedreven. Weer anderen zullen hun ramen stijf dichthouden in de veronderstelling dat de schone lucht op de een of andere manier slecht is. Weet alsjeblieft dat alle mensen overal ter wereld, ongeacht hun reactie, moeten wennen aan de frisse lucht voordat de knoppen van de Lente vaste voet kunnen krijgen en de volgende stap in de evolutie wortel kan schieten. Als Lichtwerker kunnen jullie daarom de grootste bijdrage leveren door eerst zelf te acclimatiseren en dan anderen te helpen wennen aan de nieuwe energie en de nieuwe manieren. Dat kan slechts op één manier worden gedaan namelijk door het Licht in jezelf vast te houden. Durf stoutmoedig de volgende fase binnen te gaan. Heet de veranderingen welkom en als je het gevoel hebt dat spirit of je hogere zelf je op de een of andere manier niet steunt, begrijp dan dat juist spirit je op de juiste plaats brengt om een nog groter verschil te maken. Houd het Licht van Thuis vast diep in je wezen, waar het alleen gezien kan worden door degenen die er klaar voor zijn. In de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde moet om elke genezing worden gevraagd. Houd daarom je waarheid voor jezelf en bied die alleen aan als erom gevraagd wordt. Neem niet de verantwoording op je om een eind te maken aan alle oorlog op Aarde. Neem in plaats daarvan de verantwoording op je om binnen je eigen belevingswereld ruimte te maken voor mensen die in hun kracht staan. Neem de verantwoording op je voor vrede in je dagelijkse werkelijkheid en laat die naar buiten stralen. Jullie zijn degenen die ervoor hebben gekozen te incarneren met zo’n perfecte sluier van vergetelheid om dat jullie je zelfs je eigen grootsheid niet her-inneren. Nu vragen we jullie om meer dan ooit je te her-inneren wie je bent.

Lieverds, de kracht van de magie ligt in het leren hoe je een ander mens in zijn kracht zet zonder die kracht weg te nemen. Zoek nu manieren om dat te doen. Doe het met je kinderen, doe het met je man, doe het met je vrouw, doe het met je baas op je werk, doe het met probleemmensen en met vrienden. Maak op elk gebied in je leven ruimte voor de mens in zijn kracht en je eigen leven zal verrijkt worden op een manier die je in je stoutste dromen niet had verwacht. Dat zal, meer dan iets anders, Thuis creëren aan jullie kant van de sluier.

Wij brengen deze momenten samen met jullie door om jullie te helpen her-inneren aan je ware aard en je kracht en ook om Thuis weer in je her-innering te brengen. Jullie hebben geen idee wat voor wonderbaarlijke veranderingen jullie reeds in gang hebben gezet, en toch staan jullie hier te wachten om te volgende stap te zetten. De familie van Licht is jullie ware erfgoed, lieverds. Weet dat dit Licht telkens wanneer je glimlacht door iedereen gezien en gevoeld kan worden. Wees niet bang. Draag het met trots en houd het binnenin je eigen wezen. Weet dat jullie nooit alleen zijn omdat wij in deze Lichtfamilie in ons hart altijd een plaatsje voor jullie openhouden. Met de grootste liefde vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo

de Groep

 

De Hartverbinding

Van Barbara

Het leven gaat verder terwijl je druk bezig bent met het maken van plannen voor wat je met je leven wilt doen. We voelen ons allemaal zo gedwongen om de leiding in handen te hebben en elk moment van de dag in te delen. ‘Ik moet dit boek lezen. Ik moet die cursus volgen.’ Zeg je tegen jezelf. De dwangmatige behoefte om meer te leren is een menselijke karaktertrek die te respecteren is, maar het is heel belangrijk om er evenwicht in te brengen.

Neem eens de tijd om gewoon te zijn. Zoek het centrum van je bestaan en wees blij met de mens die je op dit moment bent. Kijk eens terug, al is het maar over de afgelopen zes maanden, en kijk eens hoe je gegroeid bent. Je toekomst ziet er schitterend en heel spannend uit. Neem de tijd om je te centreren en je vredige staat van geest te vinden, dan zul je klaar zijn om verder te gaan en de uitdagingen onder ogen te zien die de veranderingen in je leven met zich mee kunnen brengen. Vertel jezelf dat het goed is om van streek te zijn. Sta jezelf een periode van aanpassing toe. Als je met gratie leert omgaan met verandering, zullen onwelkome veranderingen draagbaar worden en gewenste veranderingen makkelijker worden gemaakt.

Terwijl ik dit schrijf, bevind ik mij in een moment van mijn leven waarop ik terugkijk naar het verleden, geniet van het heden en absoluut uitkijk naar de toekomst. Ik ben in St. Louis, Missouri, de stad waar ik vandaan kom. Ik heb net het huis waar ik opgroeide bezocht. Er woont nu een ander gezin en zij hebben het huis waarin ik de eerste eenentwintig jaar van mijn leven woonde, in hun hart gesloten. Dit bezoek heeft mij teruggebracht naar mijn verleden en ik herinner me al de gelukkige en soms minder gelukkige perioden van mijn jonge jaren. Ik ben, nadat ik mijn oude huis heb gezien, teruggekomen met een gevoel van dankbaarheid dat ik de gelegenheid heb gehad om die beelden uit mijn verleden nog eens te ervaren. Niets blijft lang hetzelfde. Eer het verleden, leef in het heden en kijk vol verwachting naar de toekomst. Houd het verleden in je hart en zet het onbekende van de toekomst om naar vreugde over de mogelijkheden die je kunt creëren. Maar het allerbelangrijkste is: Vier vandaag.

In Liefde en Licht,

Barbara Rother

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.