Juli 2002

Emotionele intuïtie
Het creëren van werkelijkheid of drama


Van Steve

Mensen vragen vaak “wat heeft de Groep hierover te zeggen?” Vervolgens leggen ze uit wat ze net van een andere bron hebben gelezen of gehoord. Meestal stellen ze die vraag omdat ze zich niet kunnen vinden in de informatie die ze proberen te verwerken. Ze zoeken bevestiging van de Groep. Of het nu over planeet X gaat, de komende aardaskanteling of de herverdeling van de rijkdommen in de wereld, de vraag komt in de een of andere vorm naar voren. In zulke situaties kiest de Groep over het algemeen geen partij. In de meeste gevallen zeggen ze gewoon: vraag het na bij de persoon die je die informatie in eerste instantie heeft gegeven. Nu maken zij daar een uitzondering op. Zij doen dat om duidelijk te maken dat wij in onszelf nieuwe gereedschappen bezitten waar we alle gewenste antwoorden kunnen krijgen. Zij zeggen opnieuw dat degenen die niet naar binnen gaan… het zonder (antwoorden) moeten stellen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij groeten jullie vandaag met een speciale boodschap over de komende gebeurtenissen. Zoals jullie weten hebben wij het zelden over gebeurtenissen in jullie toekomst. Ons werk is bedoeld om jullie te her-inneren aan jullie kracht en het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen zal de menselijke gewoonte om buiten zichzelf naar antwoorden te zoeken alleen maar aanmoedigen. We doen dit vandaag echter wel met het uitdrukkelijke doel om duidelijk te maken dat jullie het vermogen hebben om je eigen werkelijkheid te creëren.

De prikkel tot verandering

Veel mensen op Aarde zijn niet bereid om een bepaalde verklaring in overweging te nemen zonder dat er wetenschappelijke informatie achter staat. Dat is in deze tijd eigenlijk een beetje raadselachtig. Want in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde creëren jullie werkelijkheid met je gedachten. Daarom zeggen wij jullie dat zelfs het meest gecontroleerde wetenschappelijke experiment van het begin af aan is gekleurd door de intentie en de overtuiging van degene die het experiment uitvoert. Sommigen vinden het heerlijk om wetenschappelijke bevestiging te vermengen met de dingen waarvan je hart zegt dat ze waar zijn. Begrijp alsjeblieft dat er in deze fase van jullie evolutie een evenwicht tussen die twee moet worden bewaard. Jullie stappen van een koude, harde, op feiten gebaseerde wereld de vijfde dimensie in, waar sommige dingen een tijdlang moeten worden gevoeld in plaats van gedacht. Daardoor beginnen de scheidslijnen tussen gevoelens, gedachten en werkelijkheid te vervagen. Maar waar sta je nu precies wanneer je tussen je emoties, je gedachten en je werkelijkheid in zit? Je bevindt je dan in een verhoogde scheppingsstaat waar alles mogelijk is. In die verhoogde staat moeten emoties en gedachten in evenwicht worden gehouden. Als je in de vijfde dimensie uit je evenwicht raakt, of dat nu naar de ene of de andere kant doorslaat, ontstaat er een vacuüm dat moet worden opgevuld. Dat vacuüm wordt dan meestal opgevuld met de een of andere vorm van drama.

Jullie menselijke hang naar drama is onovertroffen in het hele Universum. Daarom kunnen we haast niet wachten om te zien wat jullie nu gaan doen. Vanuit ons perspectief voeren mensen zo’n schitterende voorstelling ten tonele. In het begin van jullie spel imiteerde kunst de werkelijkheid maar deze rollen werden omgekeerd toen jullie naar een hogere vibratiestaat groeiden. Jullie moeten begrijpen dat mensen nog nooit eerder de vibratieniveaus hebben bereikt die jullie nu bezitten.

Het einde van het Spel?

We hebben vaak gesproken over de voorspellingen van verderf en ondergang rondom het jaar 2000 die hebben geholpen de mensheid te motiveren om wakker te worden. Die voorspellingen over het einde van de werkelijkheid en de eerste planeet van Vrije Keuze waren juist. Toch zijn jullie de tijd waarin deze voorspellingen zouden plaatsvinden inmiddels gepasseerd. De werkelijkheid die zij in zich hadden is nu veranderd omdat jullie door de kracht van je eigen keuzen deze gebeurtenissen hebben veranderd. Toch missen jullie in sommige opzichten het drama en de opwinding die met deze verhalen gepaard ging. De behoefte aan drama trekt jullie zelfs toe naar op angst gebaseerde voorspellingen. Was er nu maar de een of andere geweldige ramp geweest waardoor jullie in staat zouden zijn geweest om opnieuw te beginnen, dan zou dat in de behoefte die jullie nu voelen hebben voorzien. Als menselijk collectief, hopen jullie op een nieuwe start. Dat zien jullie nu weerspiegeld in het weer naar boven komen van voorspellingen over het einde der tijden. Er ontstaan nu weer meer verhalen over het einde van het leven op Aarde.

Wij zeggen jullie dat een voorgevoel van verandering de ruimte heeft gecreëerd waardoor deze voorspellingen naar boven konden komen. Jullie hebben steeds maar weer uitgekeken naar drama om jullie een reden tot verandering te geven. Jullie hebben nu weer een volgend drama voor je liggen. Wij zeggen jullie dat als jullie naar de hemel kijken om de mysterieuze verborgen planeet te zien terugkeren van zijn elliptische baan om jullie planeet te laten kantelen, dit in feite een herhaling is van een heel oude gebeurtenis. Het doet denken aan de dag waarop jullie vanaf de heuveltoppen waar jullie je teruggetrokken hadden, het water de stad binnen zagen komen. Het doet denken aan de laatste dagen van Atlantis. En dus is ons de vraag gesteld: zal de wereld in maart 2003 tot een einde komen? Ons simpele antwoord is: nee, dat zal niet gebeuren. In feite kunnen wij reeds zien dat velen die de nachtelijke hemel in de gaten zullen houden in afwachting van de terugkeer van een lang verloren gewaande planeet, slechts een prachtige maar “lege” hemel zullen zien.

Herverdeling van rijkdom

De hang naar drama is een duidelijke indicatie dat jullie in een stadium verkeren waarin jullie klaar zijn om de stroming van energie te herordenen. Ook daarbij verwachten jullie een revolutie maar dan op het gebied van de economie. Jullie kunnen je een herverdeling van rijkdom voorstellen waar iedereen gelijk in deelt. In feite, zien jullie op dit moment de wens voor deze verandering gereflecteerd in jullie wereldeconomie. Door jullie verlangen om verandering te bewerkstelligen, creëren jullie op dit moment een herstructurering van het systeem. Momenteel zien jullie op Aarde een herverdeling van de wereldrijkdommen. Deze herordening is reeds enige jaren aan de gang en bereikt nu nieuwe niveaus. Pas wanneer jullie het vanuit de perfecte visie van terugblikken kunnen bekijken, zullen jullie zien dat de grootste mogelijkheden zich precies op dit moment voordoen. Vanuit ons perspectief zijn voor het eerst de stemmen van alle mensen te horen. Wees echter voorzichtig want jullie kunnen gemakkelijk in het drama verstrikt raken en de behoefte voelen om alles tot de grond toe af te breken voordat jullie met de wederopbouw beginnen. Jullie eigen geschiedenis heeft jullie geleerd dat elke grote collectieve verandering voorafgegaan wordt door revolutie. Wij zeggen jullie dat het menselijk ras de afgelopen jaren zo’n hoge collectieve vibratie heeft bereikt dat dit scenario niet langer nodig is om de nodige veranderingen teweeg te brengen.

De balans van emotionele intuïtie

Kunnen jullie de patronen weer te voorschijn zien komen die wij van hieruit zien? Eerst moeten jullie gesteund worden in jullie werk. Jullie zien een beperking van de geldstroom als jullie je passie ingaan en jullie kunnen niet zien dat dit een direct gevolg is van de veranderingen die op grotere schaal in gang zijn gezet. Jullie voelen dat de veranderingen nodig zijn om vooruit te komen met de dingen waarvoor jullie hier gekomen zijn. Toch voelen jullie je geblokkeerd en niet gesteund door de bestaande systemen. Die behoefte aan steun is reëel, en als daar niet aan wordt voldaan zullen jullie die leegte uiteindelijk opvullen met drama. Naarmate meer mensen in hetzelfde drama terechtkomen, zien jullie dat reëler worden. Het probleem is, dat jullie als scheppers van nature geneigd zijn om datgene te creëren waar je aan denkt. Dat is in de vijfde dimensie meer dan ooit tevoren het geval. In de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde beschikken jullie niet langer over de tolerantie voor lager vibrerende gedachtepatronen, die jullie kort geleden nog wel hadden.

Dus hoe weet je wat je moet vertrouwen en wat je moet geloven? De realiteit is dat er nooit één enkele bron zal zijn die te allen tijde precies bij jou past. Waarheid is geen vaststaand iets maar meer een evolutionair proces. Wij vragen jullie om vele smaken van de waarheid in je op te nemen en te letten op de vonken van passie. In de kern van dit proces ligt wat wij emotionele intuïtie hebben genoemd. Jullie emotionele staat evolueert naarmate jullie verder de vijfde dimensie ingaan. Mentale intuïtie is enige tijd een deel van jullie groei geweest. Empatische verbindingen met zielen die zijn overgegaan en de verbinding met je basisintuïtie zijn een vorm van deze mentale intuïtie. De verbinding die je ervaart met spirit of je hogere zelf is in feite een vorm van emotionele intuïtie. Naarmate de menselijke evolutie verder gaat, zullen de verschillen duidelijker worden. Weet voor dit moment dat deze innerlijke emotie of dit innerlijke weten aan de kern van je wezen ligt als schepper van de Nieuwe Aarde. Vertrouwd raken met deze innerlijke emotie is de volgende belangrijke stap in de menselijke evolutie.

Emotionele intuïtie treedt op als je alle informatie van bronnen buiten jezelf opneemt, die vermengt met je innerlijke leiding en uit al die input een emotie destilleert. De unieke basisemotie is liefde. Dat is de hoogste vibratie en alle andere emoties worden slechts ervaren in hun verhouding tot liefde. Angst is het tegenovergestelde van liefde en is in feite geen emotie maar gewoon een gebrek aan liefde. Alle emoties vallen in het spectrum tussen liefde en angst. En op dit gebied zullen jullie handelingen als schepper oordeelkundiger worden. Het gebruik van emotionele intuïtie om te kijken op welk deel van die schaal tussen liefde en angst de dingen vallen, is een belangrijk gereedschap voor de hogere vibraties. Dit zal je helpen om te bepalen welke dingen er in je gedachten mogen blijven terwijl je innerlijke waarheid je zal helpen je hoogste werkelijkheid te creëren.

Pas het gebruik van emotionele intuïtie toe in je eigen leven en beleef de innerlijke vrede die dat met zich meebrengt. Jullie hebben geen controle over de dingen die je gedachten binnenkomen omdat jullie deel uitmaken van een Universele bewustzijnsstroom. Jullie hebben echter wel de volledige controle over de dingen die in je gedachten blijven en daardoor over wat jullie creëren. Begrijp alsjeblieft dat in de hogere vibraties van de vijfde dimensie het polariteitbegrip van goed en slecht niet langer bestaat. Begrijp alsjeblieft dat liefde niet goed is, noch dat angst slecht is. Als het polariteitbewustzijn op de achtergrond raakt, zullen jullie zien dat ze gewoon als één geheel bestaan. Daarom is het een kwestie van keuze. Kies voor de vibratie die je de meeste innerlijke vrede laat voelen. In die staat van innerlijke vrede ben je de liefdesvibratie in menselijke gedaante. Jullie verdienen het om je goed te voelen, om volledig gesteund te worden en liefde te ervaren. Dat is je goddelijke recht en nodig om in je ware werk te stappen op de Nieuwe Aarde. Dat is nu gaande.

Weet dat er in de menselijke ervaring een ingeboren verlangen bestaat naar drama in je werkelijkheid. Maak ruimte voor die ervaring. Drama’s houden jullie aangenaam bezig en hebben in feite een rol in het Spel vervullen. Breng die drama’s tot een goed einde en geniet van de drama’s die jullie verkiezen te ervaren. Geniet ervan om bang te zijn als je dat graag wilt, want angst zorgt ervoor dat jij je menselijker voelt en daardoor voel je meer liefde. Maar zodra de lichten weer aangaan en de titelrol over het scherm rolt, let dan goed op je eigen emotionele intuïtie. Voel je de innerlijke vrede? Zo niet, heb dan alsjeblieft de moed om een ander script te kiezen.

Weet dat je nooit alleen bent. De verbinding met je eigen hogere zelf wordt met de dag sterker. Die verbinding is je directe schakel met Thuis. Wij allen kijken hier vol verbazing toe hoe jullie deze verbinding dagelijks versterken. Hoewel jullie het niet kunnen horen, is het applaus vanaf deze kant van de sluier oorverdovend. Wij zijn hier met de grootste liefde en houden de energie voor jullie vast, helpen jullie je te her-inneren aan je eigen grootsheid, helpen jullie je te her-inneren wie je bent. Met de grootste eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo

de Groep

 

De Hartverbinding


Van Barbara

Kort geleden had ik het gevoel alsof ik was overweldigd. Vele malen had ik reeds vraagtekens gezet bij deze emoties. Ik ben echt gezegend in mijn leven. Ik ben in staat om dag in dag uit in mijn passie te leven. Ik sta in dit werk zij aan zij met Steve, mijn partner in liefde en lichtwerk. Maar waarom had ik dan emoties van irritatie, spanning, bezorgdheid en ongeduld? Dat was niets voor mij. Ik ben er altijd trots op geweest een rustig mens te zijn die met de stroom meegaat, iemand die greep heeft op het leven. Natuurlijk hebben er eerder spanningen bestaan in mijn leven, dat is een menselijke trek die deel uitmaakt van het leven. Maar over het algemeen ben ik die tijden redelijk gemakkelijk doorgekomen. Deze keer was het anders. Het leek alsof iets mij in zijn greep had dat ik maar niet van mij af kon schudden. Ik had het gevoel geen controle meer te hebben over mijn bestaan.

Zoals altijd hielp het praten met anderen me, waardoor ik begreep dat ik de enige niet was. Daarom wilde ik dit langs deze weg met jullie delen om zo iedereen te bereiken die recentelijk dezelfde gevoelens mocht hebben gehad. Velen zijn door de frustraties gegaan om door te willen gaan naar het volgende niveau in hun leven en niet in staat te zijn zich te bewegen. Het is alsof je op de rand van een klif staat en eraf wilt springen en alleen maar het gevoel te hebben of je op het punt staat te struikelen en achterover te vallen, terug in de gemakken van je oude werkelijkheid.

Ik gaf er de voorkeur aan klaar te zijn om die stap voorwaarts te zetten. En hoeveel emoties zich daarbij ook opdrongen er was geen weg terug meer. Elke stap op het pad naar de toekomst was een struikelblok uit het verleden. Ik ben dankbaar voor alle lessen uit het verleden want dat waren de stappen die naar de rand zullen leiden en me klaar zullen maken voor het volgende niveau in mijn leven.

Ik ben opgelucht om te kunnen zeggen dat deze intense tijd nu voorbij is. Ik weet nu dat het nodig was om door deze evaluatietijd te gaan. Ik moest naar binnen, naar mijn centrum om alles te ordenen. Op een nacht, voordat ik ging slapen, vroeg ik Spirit om leiding. Toen ik de volgende morgen wakker werd voelde ik een kalme vrede. Dat was een morele prikkel van mijn ziel. Ik voelde dat mijn blijheid voor het leven weer was teruggekeerd. Het was alsof ik een geweldig antwoord had gekregen alleen was ik niet zeker wat de vraag was geweest! Ik vraag me nu af waarom ik in zo’n diepe emotionele staat terecht ben gekomen maar ik weet wel dat het een belangrijke tijd voor mij was. Ik weet dat ik een echt invoelend gevoelsmens ben, iemand die de emoties van anderen oppakt. Ik ben er zeker van dat mijn gevoelens verbonden waren met vele anderen die hetzelfde gevoel hebben gehad.

Ik voel me nu als een vlinder die in een cocon heeft gezeten. Ik heb de noodzakelijke stappen gezet om naar binnen te gaan voordat ik mij opende voor het volgende niveau van mijn werkelijkheid. Ik ben nu een prachtige vlinder die op de rand van het klif staat, klaar om te vliegen!

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.