November 2002

De kleur “helder”
Een oefening om voorbij de dualiteit te kijken

Van Steve

Toen de Groep begon hun boodschappen via mij door te geven, vertelden ze me iets wat ik nooit zal vergeten. Zij vertelden mij dat deze informatie zou gaan over persoonlijke bekrachtiging en hoewel dat heel prachtig klinkt, zeiden zij dat dit niet zo gemakkelijk geaccepteerd zou worden. Zij zeiden dat mensen zo gewend zijn om hun kracht weg te geven dat deze informatie in eerste instantie niet populair zou zijn. Ik dacht dat dit iets was wat ik gemakkelijk zou kunnen overwinnen, maar zag al snel in dat zij gelijk hadden. Mensen kwamen naar me toe om me te vragen hen “in orde” te brengen, of om hen alleen maar te vertellen welke kant ze op moesten. Ze wilden weten wie de Groep was en van welk dimensioneel niveau ze kwamen; allemaal dingen die de Groep doelbewust buiten mijn instructiepakket voor het channelen had gelaten. In feite hebben ze zich nooit de Groep genoemd. Dat was een naam die bij gebrek aan een betere ontstond doordat ik in een van de allereerste teksten gesproken had over de “groep helpers” boven mijn schouder. Iemand reageerde en vroeg: “Wat heeft ‘de Groep’ daarover te zeggen?” Daar komt de naam vandaan en voor iemand met een marketingachtergrond moet ik zeggen dat het niet zo’n heel klein beetje frustrerend was. Dit was allemaal nodig om de weg vrij te maken voor de Tweede Golf van Bekrachtiging en zij wilden dat ik de zaden daarvoor uitzaaide.

Hoewel onze reizen ons in contact hebben gebracht met vele prachtige, vergevorderde zielen, kan ik oprecht zeggen dat ons dit laatste jaar echt een verschil is opgevallen in hetgeen er over het algemeen van dit materiaal begrepen wordt. Wellicht komt dit doordat Barbara en ik beter zijn geworden in het presenteren ervan, maar ik denk dat het veel dieper gaat en dat het de vooruitgang van de hele mensheid laat zien. Vanwege deze vooruitgang komen de boodschappen van de Groep nu bij een breder publiek terecht. Het wordt heel opwindend wanneer mensen van alle rangen en standen gaan begrijpen hoe ze in hun kracht moeten staan als scheppers in menselijke gedaante. De hieronder volgende boodschap is een perfect voorbeeld hoe dit vorm kan krijgen en hoe we een ”helderder” beeld van onszelf kunnen krijgen wanneer we onszelf als spirit zien. Wij beschouwen onszelf als mensen die op zoek zijn naar spirituele ontwaking terwijl we in feite spirits zijn die proberen op een bekwame manier om te gaan met een menselijke ontwaking.

Deze presentatie werd op 19 mei 2002 live doorgegeven tijdens een Re-membering Home seminar dat georganiseerd was door de fantastische mensen van The Soul Esteem Center in St. Louis, Mo. Ik bied deze presentatie hier graag aan in de hoop dat ze jullie zal helpen om de kleur “helder” te gaan zien.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Welkom Thuis. Als jullie in de zaal om je heen kijken, zien jullie elkaar wellicht voor de allereerste keer. Hier zie je een broer die een zus vindt die hij vele levens lang niet heeft gezien. En daar zie je buren die met elkaar hebben gevochten en nu de beste vrienden zijn. Zo vaak hebben jullie het Spel gespeeld en geprobeerd om midden in het hart van je passie te komen. Zo vaak hebben jullie het Spel gespeeld en geprobeerd om je alleen maar te her-inneren wat je passie was. Jullie horen ons lachen en dat brengt jullie soms in de war. Lieverds, jullie hebben geen idee hoe wij de dingen vanaf onze kant van de sluier zien. Wij begroeten jullie met de her-inneringen van Thuis zodat ook jullie je die prachtige humor die wij hier met elkaar delen, kunnen her-inneren. Humor is de enige energie die ongehinderd van onze kant van de sluier naar jullie kant kan gaan. Maar soms hebben jullie het gevoel dat jullie het onderwerp van de grap zijn en dat frustreert jullie. Wanneer wij hier zo zitten te lachen heeft de Hoeder ons vaak gezegd dat hij de volgende keer hierboven zal zitten lachen en dat wij naar beneden zullen gaan om het Spel te spelen. We zullen wel zien, hè? Horen jullie ons nu lachen? Maar het lachen dat wij met jullie delen, komt regelrecht uit het hart van de Michaëlfamilie, zoals jullie dat noemen. De glimlach die op dit moment op je gezicht ligt, opent je wezen voor een stroom van energie die je weer Thuis brengt. Welkom Thuis. Jullie zijn een deel van ons en wij zijn een deel van jullie, en waneer jullie de energie met elkaar delen, zoals wij die zo-even met jullie hebben gedeeld, creëren jullie Thuis daar waar jullie op dat moment zijn. Jullie zijn de menselijke engelen.

Jullie hebben het soms zo moeilijk, omdat jullie hier naartoe gekomen zijn met het uitdrukkelijke voornemen om jezelf niet te kunnen zien. De voornaamste bedoeling waarom jullie hier zijn gekomen, was om deel te nemen aan het Spel op Aarde en als een verward wezen vorm aan te nemen in een aards lichaam. Jullie hebben dat beslist heel goed gedaan. Jullie verwachten antwoorden van ons als jullie vragen: Waar ga ik naar toe? Wat gaat er gebeuren? Waar kan ik van het grootste nut zijn? En onze favoriete vraag: Waar ligt mijn passie? Lieverds, wij kunnen de toekomst niet zien, want die moeten jullie nog schrijven. Wij kunnen echter wel zien welke richting jullie opgaan en wat voor contracten jullie op je pad hebben gelegd. Wij zeggen jullie nu dat er geen groots plan bestaat, want jullie hebben zelfs de grootste mogelijkheden al overtroffen. Begrijp alsjeblief dat jullie elke minuut van elke dag de leiding in handen hebben. Daarom is jullie passie nu belangrijker dan ooit, want die vormt de wegenkaart naar je hoogste doel en jullie doen het daar veel beter mee dan jullie begrijpen.

Evolutie van het gezichtsvermogen

Lieverds, vandaag willen we met jullie iets delen over een deel van jullie evolutie en wel over het gezichtsvermogen. We hebben het reeds eerder gehad over nieuwe kleuren die op de eerste Planeet van de Vrije Keuze zullen verschijnen. Wij zeggen jullie vandaag dat er een kleur is die jullie nooit hebben begrepen. Jullie zien die vaak, en toch hebben jullie nooit begrepen wat jullie hebben gezien, noch de grotere betekenis ervan. Het is nu tijd dat jullie gaan begrijpen wat jullie zien. Wij hebben het gehad over de Universele Energie als de energie die in alle dingen aanwezig is. In feite vormt die energie de achtergrond waartegen jullie je verstoppertjesspel spelen. Op vrijwel dezelfde manier bestaat er een kleur die ten grondslag ligt aan alles wat jullie zien. Die kleurt je hele visie binnen het veld van polariteit. Bewustwording van deze kleur en het zien daarvan als de basis waartegen alle dingen gekleurd worden, zal jullie helpen in jullie volgende evolutiefase nu jullie bezig zijn de dualiteit te verlaten. Het is de kleur “helder”. Tijdens jullie Spel zoeken jullie heel vaak met je verstand iets te begrijpen wat je op mysterieuze wijze ontglipt. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat jullie de basiskleur “helder” niet begrijpen. De achtergrond waartegen jullie je begrip opbouwden, was niet helder; daardoor worden alle dingen die je tegen deze achtergrond ziet, gekleurd. Jullie kunnen je voorstellen wat het is om de hele dag rond te lopen met een prachtig roze gekleurde zonnebril op. Jullie werken dan met de kleur “helder” want jullie veranderen je basiswaarneming met een gekleurde bril. Jullie mensen hebben zo veel fantasie! Het fysieke lichaam past zich snel aan bij de bril en beschouwt de roze kleur als normaal of “helder”. Het ontstaat pas een probleem wanneer jullie naar een rode roos kijken en de echte kleur niet kunnen zien omdat de kleur “helder” is veranderd.

Een roze gekleurde bril

De kleur “helder” is niet beperkt tot jullie zintuig “zien”. In menselijke gedaante hebben jullie veel meer zintuigen dan jullie je bewust zijn. Jullie absorptiezintuig is een gebied waarop deze informatie heel goed van pas komt. Absorptie is de manier waarop jullie alle vormen van energie in je opnemen inclusief emotionele energie. Het kan nuttig voor jullie zijn om te begrijpen dat je met je zintuigen geen werkelijke kleuren, geluiden, geuren of energieën waarneemt. In werkelijkheid nemen jullie alleen verandering in deze dingen waar. Je lichaam kan zich gemakkelijk aanpassen aan verandering van de basis op al deze gebieden. Daarom is de werkelijke kleur “helder” heel belangrijk als basis voor alles wat jullie ervaren. Als je naast een parfumfabriek zou wonen, zul je de parfum alleen ruiken wanneer je thuiskomt, want op dat moment ervaar je verandering. Later op de avond zul je het niet meer ruiken. Zo ook kun je, als je in een drukke stad woont waar buiten dag en nacht lawaai heerst, de stilte tijdens een week op een boerderij op het platte land oorverdovend vinden. Alles wat je door je bril bekijkt is lichtelijk gekleurd en daardoor in zeker opzicht veranderd. Het is goed om te weten dat ook wanneer je de zonnebril opzet, de kleur “helder” ten grondslag ligt aan alles wat je ziet, inclusief de roze kleur van de glazen. Zoek de kleur “helder” en je zult een basis hebben voor alles wat je als spirit, vermomd in een menselijk kostuum, ervaart.

De kleur “helder”

We laten jullie nu graag enkele gebieden zien waarop jullie de kleur “helder” kunnen zien, want dat wordt met de dag belangrijker, niet alleen voor de evolutie van je gezichtsvermogen maar ook voor de manier waarop jullie leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Jullie leven kan vol verwarring zijn wanneer de verandering begint in te zetten. Wanneer je besluit om in je passie te stappen kan dat betekenen dat je ergens anders uitstapt om ruimte te maken voor die passie. Naarmate jullie hoger vibrerende mensen worden, hebben jullie niet langer de tolerantie die jullie in de lagere vibraties hadden. Het is voor jullie niet langer mogelijk om in een laag vibrerende baan te zitten die je hogere vibratie niet ondersteunt. Velen van jullie hebben doelbewust je vibratie verlaagd om elke dag naar je werk te kunnen gaan. Over die luxe beschikken jullie niet langer. Het gaat nu om passie. Het gaat om vreugde. Dit is niet nieuw, het is alleen belangrijker in de nieuwe energie, nu de tolerantie is verdwenen. De verandering om je leven te leven op zoek naar passie en vreugde vereist behoorlijk wat energie. Om zo’n verandering te maken, zul je een solide basis nodig hebben. Om die basis te verkrijgen moeten jullie de kleur “helder” begrijpen.

De kleur “helder” kan voor ieder mens een beetje anders zijn. De kleur “helder” zorgt ervoor dat je jezelf tot iemand aangetrokken of afgestoten voelt bij een eerste ontmoeting. Twee mensen met dezelfde kleur “helder” kunnen elkaar op een dag ontmoeten en vanaf het begin een band met elkaar hebben alsof ze al vele levens lang vrienden zijn. In feite kunnen ze beiden dezelfde kleur “helder” hebben gekregen doordat ze vele levenservaringen met elkaar hebben opgedaan. De meeste drama’s voltrekken zich omdat de kleur “helder” voor ieder mens net even anders is. Als mens zijn jullie doorlopend bezig om je kleur “helder” in overeenstemming te brengen met iedereen die je ontmoet.

Jullie hele ervaring op Aarde zien wij als het Grote Spel. Dit Spel is een fantastisch toneelstuk dat met veel details ten tonele wordt gebracht. Het Spel zelf is een vorm van menselijk drama en dat is een noodzakelijk onderdeel van het Spel. Begrijp ook dat energie altijd naar drama toegetrokken wordt. Zo hoort het ook, behalve wanneer het drama zichzelf voedt en een lus gaat vormen. Dan is het heel goed mogelijk om verstrikt te raken in een eindeloze lus waardoor je je basis en wat werkelijk belangrijk is uit het oog verliest. Maar als jullie de kleur “helder” begrijpen, kunnen jullie in de drama’s van het leven meespelen zonder ooit de ware betekenis ervan uit het oog verliezen.

Nu de mensheid met de snelheid van liefde op de volgende evolutionaire stap afgaat, zullen er veel drama’s ten tonele worden gebracht. Wanneer een schilder met een nieuw doek begint, is zijn eerste stap het mengen van de kleuren op zijn palet. Wat we hiermee suggereren is dat jullie, voordat jullie de kleuren gaan mengen voor je volgende levensfase, eerst heel goed de basiskleur van het palet zelf bekijken, want die zal vanaf dat moment de kleur van elke penseelstreek bepalen.

Het zien van je eigen kleur “helder”

Om de kleur “helder” te vinden vragen we jullie om zonder angst je motieven voor elke handeling in je leven aan een onderzoek te onderwerpen. Wees niet bang voor je motieven want het zijn alleen maar motieven. Het polariteitsveld wordt steeds dunner nu jullie dichter bij Huis komen. Dienovereenkomstig beginnen de illusies van de polariteit steeds doorzichtiger te worden. Jullie beginnen te zien dat juist en verkeerd, goed en slecht, boven en beneden, liefde en angst en zelfs zwart en wit allemaal illusies zijn. In werkelijkheid bestaan zwart en wit niet, zijn er alleen maar grijstinten. Die maken allemaal deel uit van het Spel dat jullie elk moment van de dag voor jezelf schrijven. Om de kleur “helder” te vinden vragen we jullie om het oordeel dat jullie hebben over je eigen motieven, los te laten. Er bestaan geen goede motieven en ook geen slechte motieven. Door de hele natuur heen is één eenvoudige regel van toepassing:

Er bestaat een motief voor elke handeling.

Bepaal eerlijk wat je motieven zijn en maak er zonder oordeel een overzicht van. Dan en alleen dan zullen jullie de kleur “helder” gaan zien. Het grappige voor ons is dat hoe afschuwelijk jullie allemaal je motieven ook vinden, jullie basismotieven heel sterk met elkaar overeenkomen. Door de sluier die jullie dragen, is het heel moeilijk om jezelf te zien, maar door je intentie te stellen en je visie helderder te laten worden door je oordeel los te laten, zullen jullie jezelf in een nieuw licht zien.

Stap 1: Ceremonie om de dingen helder te maken
Voordat jullie de deuren doorgaan die binnenkort zullen opengaan, stellen wij voor dat jullie de tijd nemen en een ceremonie houden om de kleur “helder” vast te stellen. Ga op een rustig moment zitten, haal adem om je veld helder te maken en je energie te centreren. Vraag desgewenst je gidsen, engelen of je hogere zelf om je te helpen de beelden die je gaat zien te rangschikken. Stel je voor je in een theater zit, en dat op het scherm voor je de show elk moment kan beginnen. Stel voordat de show begint bewust je oordeel voor een tijdje buiten werking en geef jezelf toestemming om te genieten van de show. Begin dan te kijken naar de beelden die elkaar opvolgen van willekeurige gebeurtenissen in je leven. Onderzoek de beelden die voorbijtrekken en kijk of je een rode motiveringsdraad kunt vinden die erdoorheen loopt. Zodra je de motieven begint te zien zul je de kleur “helder” gaan zien. Deze motieven zijn niet goed, ze zijn niet verkeerd, ze zijn slechts.

Zodra je je meer op je gemak gaat voelen met het proces, vragen wij je om elk motief moedig van een tijdelijk etiket te voorzien, ook al kunnen die etiketten in eerste instantie je weerzin opwekken. Laat steeds meer beelden in je gedachten opkomen, identificeer moedig het motief en plak er een etiket op. Wanneer je de kleur “helder” eenmaal hebt geïdentificeerd, doordat die zichtbaar geworden is in je basismotivatie, kun je deze motieven gaan identificeren in de drama’s die je op het Speelbord hebt gespeeld. Laat nu de stroom van beelden beginnen van de meest levensveranderende drama’s die je in je leven hebt opgevoerd. Kijk weer hoe de basismotieven aan je geopenbaard worden. Hierbij kun je ook tot de ontdekking komen dat je door het onderzoeken van je eigen basismotieven, de motieven van de andere deelnemers aan deze drama’s duidelijker gaat zien. Het is belangrijk om je oordeel voor deze oefening volledig los te laten aangezien het oordelen zelf een oefening in polariteit is. Bij het vaststellen van je basismotieven, kun je begrijpen waar je als spirit, vermomd in een menselijk lichaam, werkelijk behoefte aan hebt. Elke spirit in menselijke gedaante heeft behoeften en verlangens. Er bestaan geen verkeerde of zelfzuchtige behoeften aangezien alle behoeften echt zijn. Het probleem ontstaat pas als men deze basisbehoeften voor zichzelf verbergt vanwege een overtuiging of oordeel dat men heeft. Kijk onbevreesd naar de basismotieven die je leven tot dusver vorm hebben gegeven en op deze manier zul jij je kleur “helder” gaan zien.

Stap 2: Stap Spirit binnen
Zodra je verscheidene primaire motieven in je leven van een etiket hebt voorzien, vragen we je om er nu in een ander licht naar te kijken. We vragen je nu om uit je fysieke lichaam te stappen en als de spirit die je bent, elk motief stuk voor stuk te bekijken. Zoek naar manieren om elk motief een ander etiket te geven om zo de basisbehoeften van een spirit in menselijke gedaante te weerspiegelen. Wat in eerste instantie het etiket “jaloezie” heeft gekregen, zou nu geëtiketteerd kunnen worden als “behoefte aan liefde”. Het ervaren van Liefde is de grootste hoop van elke ziel die aan het Spel mee gaat doen. Wat in eerste instantie het etiket “behoefte om je ego te voeden” heeft gekregen zou nu geëtiketteerd kunnen worden als “behoefte aan fundamentele herkenning en waardering”. Spirits gaan aan het Spel meedoen met de bedoeling ervaring op te doen, en dat is niet mogelijk als ze onzichtbaar zijn en niet herkend worden. Wat in eerste instantie het etiket gekregen heeft “meer willen hebben of bang om niet genoeg te hebben”, zou nu gewoon geëtiketteerd kunnen worden als “angst om te sterven”. Elke ziel is in het Spel gebracht met een ingeboren angst voor de dood. Vanuit het perspectief van spirit is dit in feite meer een angst om te sterven voordat de primaire levensles is voltooid. Wie niet langer bang is voor de dood, is daar in dit leven bovenuit gestegen. Wat het etiket “luiheid of traagheid” heeft gekregen zou nu gezien kunnen worden als een behoefte om zichzelf te koesteren. Alle spirits in menselijke gedaante moeten leren om eerst zichzelf te koesteren voordat ze de koestering door anderen kunnen accepteren. Wat het etiket “competitie of een behoefte om de top te bereiken” gekregen zou kunnen hebben, zou nu geëtiketteerd kunnen worden als een behoefte om het scheppen te ervaren. Jullie zijn een integraal deel van God met dezelfde scheppende vermogens. Deze vermogens moeten benut worden of jullie zullen de scheppingsenergie naar binnen keren. Dat leidt tot de zinloze menselijke emotie van schuld. Hoewel we jullie zeggen dat de menselijke schuldemotie jullie in de lagere vibraties goed heeft gediend, is het in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde de meest zinloze emotie die je met je mee kunt dragen. We willen jullie in plaats daarvan iets anders aanbieden, actie. Als je ergens iets aan kunt doen, doe het dan. Zo niet, laat dan het schuldgevoel los, want die zal je kleur “helder” meer kleuren dat je weet. Telkens wanneer je merkt dat je bezig bent met de schuldvraag, vragen we je om naar boven te kijken en te lachen. Geniet van de humor van wie je bent, want dat is het ware perspectief van de engelen. Een heerlijke lachbui corrigeert de energie binnen enkele seconden. En als je ooit moeite hebt om de kleur “helder” te zien, of als je jezelf ooit verwikkeld ziet in een drama en daar geen helderheid over kan krijgen, stop dan even en lach om je situatie. Die eenvoudige handeling zal de kleur “helder” in een oogwenk te voorschijn brengen, want helderheid kan alleen verkregen worden als de energie in lijn is. Gaan jullie hier eenmaal mee werken, biedt deze methode dan ook anderen aan want dat is het werk van menselijke engelen. Steek je hand uit want je staat niet alleen in je ervaring van mensje spelen. Daarom horen diegenen van jullie die ons horen, ook het goddelijke lachen.

Stap 3: Het aanpassen van de kleur “helder”
Begrijp dat jullie bij het spelen van het Spel de kleur “helder” kunnen veranderen of aanpassen. Zelfs als menselijk collectief verandert jullie primaire motivatie nu jullie de collectieve vibratie aan het verhogen zijn. Tot nu toe was de primaire motivatie van de hele mensheid gewoon overleving. In de lagere niveaus, waar jullie vandaan komen, konden alle handelingen en drama’s tot deze primaire motivatie teruggevoerd worden. Nu jullie je steeds verder ontwikkelen is dat echter niet langer jullie primaire motivatie. Jullie zijn niet meer bang om dood te gaan. Is dat niet prachtig? Toen het de collectieve overtuiging was dat alleen het “nu” bestond, hadden jullie het gevoel onder druk te staan om elk moment te gebruiken, want tijd was een kostbaar iets waar zo veel mogelijk uitgehaald moest worden. Maar vanwege jullie vooruitgang is je kleur “helder” en daardoor de werkelijke basis van wie je bent, veranderd. De kosmische knipoog is dat het hierdoor mogelijk wordt elk moment zo goed mogelijk te benutten en jullie nu de tijd hebben om alleen maar te zijn. Alleen wanneer jullie de kleur “helder” kennen, hebben jullie de vrijheid om op elk moment van de dag de grootste keuzen te maken. Naarmate je in menselijke gedaante verder komt, kan je kleur “helder” worden aangepast om overeen te komen met je hoogste vibratie. We zullen jullie nu laten zien hoe je deze aanpassingen eigen kunt maken.

We vragen jullie om even de tijd te nemen voor een innerlijke dialoog met je hogere zelf. Zie de verbinding met je hogere zelf en vraag dan je lagere zelf om deel te nemen aan deze innerlijke dialoog. Bekijk, nu zowel het hogere als het lagere zelf aanwezig is, zorgvuldig elk etiket dat je hebt aangepast. Als zowel het hogere als het lagere zelf het eens zijn, accepteer dan deze etiketten als je nieuwe kleur “helder”. Als er verschil van mening bestaat, ga dan alsjeblieft terug naar het theater, bekijk deze beelden opnieuw en bepaal nieuwe etiketten voor de basismotieven. Zodra de etiketten die de basismotieven in je leven duidelijk definiëren, eenmaal gevonden zijn, kun je voorwaarts gaan met een basisbegrip van de kleur “helder”. Nu je, zonder oordeel, je verlangens en behoeften als spirit in menselijke gedaante hebt vastgesteld, zul je merken dat gevoelens van vastzitten of beperking zullen verdwijnen en zal je vooruitgang steeds sneller gaan. Dan ben je een (schone) “heldere” lei, klaar voor een nieuw script. We vragen je om dan je aandacht te richten op de hoogste en beste realisatie van je basismotieven. Dans met je passie, speel met je vreugde. Zoek die dingen uit die je hart de hoogste vibratie geven. Geniet van de reis en begrijp je eigen primaire motivaties, want sommigen van jullie zullen gemotiveerd worden door iets te bereiken, anderen zullen gemotiveerd worden door een hogere vibratie. Weer anderen zullen gemotiveerd worden door het opnemen van hogere waarheden in een hogere werkelijkheid. Jullie kunnen kiezen uit al deze motieven, want jullie zijn de scheppers. Maak een goede keuze, lieverds, en mocht je op een bepaald moment niet gelukkig zijn met de keuzen die je hebt gemaakt, heb dan de moed om opnieuw te kiezen.

Elke keuze wordt altijd gerespecteerd. Dat is je geboorterecht. Tot voor kort hebben jullie je Spel gespeeld op de enige Planeet van de Vrije Keuze. Niets was voor jullie voorbeschikt. Jullie hebben deze drastische maatregelen genomen opdat God God zou kunnen zien. En nu gaan jullie naar het volgende niveau terwijl de Kinderen van de Nieuwe Aarde binnenkomen en hun plaats innemen. Als spirit zijn jullie gegroeid door de eeuwen heen van het ene leven na het andere. Het was jullie intentie om je te ontwikkelen tot een spiritueel wezen zodat jullie het Spel in menselijke gedaante konden ervaren, zodat jullie je hand konden uitsteken om een andere hand aan te raken, eveneens in menselijke gedaante. Dat is de grootste evolutie van spirit. Maar jullie begrijpen de magie daarvan niet. Telkens wanneer jullie je hand uitsteken om een andere ziel in fysieke gedaante aan te raken, applaudisseren wij voor jullie.

Het vasthouden van je kracht

Geef alsjeblieft je kracht niet weg door ons te vragen welke kant je op moet. Verwacht alsjeblieft van ons geen antwoorden, want daarvoor zijn we niet hier. De tweede golf van bekrachtiging beweegt zich van volg de leider naar volg jezelf. Dat is geen gemakkelijke overgang, want jullie hebben niet geleerd om je eigen hart te vertrouwen. Jullie kijken naar ons en willen de beste en hoogste keuze maken. Jullie zeggen: “Als jullie me maar zouden willen zeggen welke weg ik op deze tweesprong moet nemen om mijn doel te bereiken.

Dan zal ik mijn passie vinden en mijn vreugde ervaren. Dan zal ik van het grootste nut zijn voor het Universum.” En wij zeggen: lieverd, als je die vraag stelt heb je de afslag reeds gemist, want de weg is niet je bestemming, het is de reis. Als je de kleur “helder” wilt zien, moet je die zien en horen daar waar je op dit moment bent. Als je de kleur “helder” wilt zien, moet je begrijpen dat er geen goede of verkeerde keuzen bestaan. Als je de kleur “helder” wilt zien, moet je nu hier zijn. Want het gaat niet om een bestemming. Het gaat erom te genieten van het Spel en te genieten van de reis. Ons werk als engelen is het reflecteren van jullie grootsheid en jullie te helpen her-inneren wie jullie werkelijk zijn. Wij zijn hier alleen om jullie te helpen jezelf te zien vanuit het perspectief van Thuis en dan zullen jullie die antwoorden in jezelf vinden. Want wanneer jullie stuk voor stuk je kracht oppakken, trekken jullie het hele Spel dichter naar Huis in de reünie die er nu aan komt.

Jullie hebben er geen idee van wie jullie zijn. Jullie hebben er geen idee van wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben er geen idee van dat jullie de zonen en dochters van de Koning zijn. Jullie zijn de erfgenamen van de eeuwige troon. Lieverds, jullie zijn de uitverkorenen. Jullie kunnen niet alleen zijn, ook al zouden jullie dat proberen. Het gaat om het vinden van een manier om van elke dag te genieten, zelfs als je vindt dat je naar je werk moet gaan en je vibraties nog weer een dag moet verlagen. Wij dagen jullie uit om in dat werk dat ene moment te zoeken waar je van houdt. Doe dat en je zult de kleur “helder” zien.

Met jullie hulp hebben we vandaag een heilige ruimte gecreëerd. Wij zeggen jullie dat jullie de hele dag in de energie van Thuis hebben doorgebracht. Deze hele dag zijn jullie niet ouder geworden. Deze dag hebben jullie je energie verjongd. Jullie hebben verkozen om voorop te lopen. Jullie hebben verkozen om hier te zijn en lichtbakens te zijn voor degenen die zullen volgen zodra de mensheid zich verder ontwikkelt. Het is voor ons een eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Het is voor ons een eer om jullie te helpen de kleur “helder” te gaan zien. In die momenten waarop je verdwaald bent, in die momenten waarop je je weg niet kunt vinden, in die momenten waarop je in de spiegel kijkt en je eigen spiegelbeeld niet kunt zien, laat je spirituele familie dan voor je weerspiegelen wie je bent. Weet dat je niet alleen bent. Denk aan de kleur “helder” terwijl jullie de volgende fasen van evolutie binnenstappen die nu voor jullie liggen. Het is de mooiste kleur die er is. Met de grootste liefde vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar. Zoek naar mogelijkheden om ruimte te maken voor de mens in zijn kracht en speel goed samen.
Espavo.

De Groep

De hartverbinding
De wet van circulatie


Van Barbara

In mijn laatste Lightworker Update heb ik gezegd dat Steve en ik het grootste deel van de maand oktober in Nederland hebben doorgebracht en een paar dagen in België. Ik was enthousiast om naar dit deel van de wereld terug te keren. In het verleden zijn we daar twee keer per jaar naar toe gegaan, in de maanden april en oktober. Deze keer was het een vol jaar geleden dat we onze spirituele familie daar bezocht hadden. Wat een fantastische reünie was het! De tweede week dat we daar waren had ik de nodige bacillen opgepakt en daardoor kreeg ik een kou/griep die uitliep op een bronchitis. Ik nam deze ziektekiemen over van onze gastvrouw Ingrid, die soortgelijke symptomen had. Zij weigerde echter daar het etiket van verkoudheid/griep aan te geven maar hield vol dat het gewoon een reiniging van haar lichaam was, die haar verder zou helpen op haar pad. In mijn proces van snuffen en hoesten weigerde ik het met haar eens te zijn en had medelijden met mezelf dat ik deze bacillen opgepakt had waardoor ik mij niet lekker voelde en ik verkondigde inderdaad dat ik verkouden was en de griep had. Hoewel ik toch meegenomen werd in de vreugde van onze seminars en weigerde me door deze lichamelijke ongemakken te laten weerhouden om naar onze evenementen te gaan, was dit toch echt een lichamelijk probleem. Ik heb veel van deze ervaring geleerd. Dank je wel Ingrid voor jouw aandeel in deze les op mijn weg naar begrip. Welk etiket er ook op welke ziekte wordt geplakt, elke ziekte is absoluut een reiniging die ons verder helpt op ons levenspad.

Hoewel ik heel erg uitkeek naar onze reis naar Europa, hadden mijn lichaam en geest niet voldoende tijd gehad om gelijke tred te houden met de wervelwind van ervaringen tijdens onze laatste evenementen. Ik heb de aard van mijn fysieke wezen leren kennen. Ik heb rust nodig om al de prachtige ervaringen die zich voordoen op mijn spirituele reis, te verwerken.

Ik ervaar onvermijdelijk de gevolgen van deze reis. De wet van oorzaak en gevolg is de wet van het perfecte evenwicht. Ik werd eraan herinnerd dat wat je ook uitstuurt dat op vele manieren naar je terugkomt. De wet van circulatie zegt dat de maat die we gebruiken in het geven, ongeacht wat het is, de maat is van hetgeen er naar ons terugkomt. Hoewel ik heel erg genoten heb van onze evenementen in Nederland en België, voelde ik mezelf zwak. De laatste week dat Steve en ik daar waren, namen we wat tijd voor onszelf. We brachten een hele dag en een nacht door in Amsterdam, een van onze favoriete steden. We bezochten onze favoriete plekjes en winkeltjes en gingen daarna naar het Victoria Hotel dat uitkijkt over de hoofdstraat. Het klinkt prachtig om samen met degene waar je van houdt in zo’n prachtige omgeving te zijn, toch? Jammer genoeg werd mijn verkoudheid erger en voelde ik me niet erg optimistisch. Ik begon negatief te denken. Ik merkte dat ik in de winkels geïrriteerd was doordat de mensen ronduit onbeleefd tegen me waren. Steve wees me erop dat zij heel hulpvaardig waren en helemaal niet onbeleefd. In mijn negatieve situatie kon ik dat niet zien. Ik trok aan wat ik uitzond. Ik was gewoon mezelf niet en circuleerde negativisme. Na te hebben gewinkeld gingen we terug naar onze prachtige kamer in het Victoria Hotel en ik ging direct slapen omdat ik me niet goed voelde. Het zat me dwars dat ik zelfs niet kon genieten van deze prachtige hotelkamer met uitzicht over de hoofdstraat van Amsterdam.

Midden in de nacht werd ik wakker (ja, 3 uur!) om mezelf eens goed onder handen te nemen. Ik zei oké, ik zal luisteren naar mijn lichaam. Ik zorg niet goed voor mezelf en dat brengt me tot het uitzenden van negatieve gedachten. Ik ging terug naar bed erop vertrouwend dat ik wakker zou worden als mijn vertrouwde, positieve zelf en dat het leven weer goed zou zijn. Dat was niet het geval. Hoewel ik wakker werd met een positieve instelling, speelde de negativiteit die ik uitgezonden had nog steeds op. Die ochtend wandelden we langs de drukke hoofdstraat, genietend van de sfeer van Amsterdam tijdens de ochtendspits. Toen we onderweg naar de trein een winkel binnengingen wilde ik mijn portefeuille pakken maar die was weg. Ik ging na wat ik ermee gedaan had maar moest uiteindelijk accepteren dat ik het slachtoffer van een zakkenroller was geweest. Ik had geen tijd om dit bij de politie aan te geven omdat Steve en ik de trein moesten halen om op tijd te zijn voor het presenteren van een seminar die avond. Na wat zelfbeklag besloot ik opnieuw om mijn denken te veranderen, de negativiteit los te laten en verder te gaan. Ik was vast besloten om mijn aandacht weer op de positieve dingen te richten en die stroom in mijn leven terug te brengen.

Ik was trots op mijzelf en de manier waarop ik de teugels van mijn werkelijkheid weer in handen nam. Het evenement van die avond was prettig en we maakten contact met bijzondere lichtwerkers. Ik legde uit wat er die dag gebeurd was en hoe ik een verandering in mijn denken gebracht had. Ik kon de goede gevolgen van mijn denken reeds zien toen ik begonnen was positieve gedachten uit te sturen. Fysiek en mentaal was ik aan de beterende hand. De dag daarna reisden we naar ons weekeind seminar. Ik vertelde ook aan deze groep het verhaal van mijn portefeuille. In de volgende pauze kwam er een vrouw, Heleen genaamd, naar mij toe en zei dat ze een politieagente in Amsterdam was en met inbraken werkte. Ze keek me recht in de ogen en zei me dat zij mijn portefeuille zou vinden! Ik bedankte haar en vertelde haar dat het me niet zou verbazen als ze dat werkelijk deed. Ik had de gehechtheid aan de portefeuille losgelaten en ik had weer een positieve stroom in mijn leven gecreëerd. Ik weet dat dit het moment is waarop wonderen gebeuren.

Tijdens onze laatste dagen in Nederland ontvingen we een e-mail van deze prachtige politieagente. Ze zei dat ze betrokken was bij een inval in een huis waar verdachten van inbraken zich ophielden en dat ze mijn portefeuille had gevonden! Terwijl ik dit stukje schrijf is de portefeuille reeds vanuit Amsterdam naar me onderweg. Voor mij herbevestigt dit de wet van circulatie. Ik was reeds begonnen met het positieve in mijn leven terug te brengen.

Tegenwoordig zorg ik ervoor om zorgvuldig mijn gedachten te kiezen. Ik zaai alleen die zaden die het leven produceren dat ik verkies te ervaren.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.