Februari 2001

2001
Het jaar van Handelen in Gratie…

Van Steve:

Deze meditatie is voor mij persoonlijk een heel bijzondere. Deze maand is de vijfde verjaardag van de Bakens van Licht meditaties. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het nog maar vijf jaar geleden is dat ik als aannemer werkzaam was met een totaal ander soort contracten. Voor het meditatie-onderdeel deze maand zullen we dezelfde meditatie gebruiken die we in februari 1996 voor het eerst hebben gepresenteerd. Bedankt allemaal, dat jullie ons in de gelegenheid hebben gesteld deze prachtige rol in het Spel te spelen!

Nu alles een beetje tot rust is gekomen, merken we dat de energie opnieuw is veranderd. We voelen nu een zuchtje frisse lucht. Overal heerst opwinding over de mogelijkheden. Maar hoe gaan we nu verder? De boodschap van deze Her-innering aan Thuis komt precies op het juiste moment en behandelt de eerstvolgende stap. Toch weet ik dat deze boodschap, hoewel gericht op de weg die direct voor ons ligt, ook nog belangrijk zal zijn wanneer hij jaren later gelezen zal worden.

Gezien vanuit het perspectief van de Groep was het afgelopen jaar (2000) het jaar van de Kristallen Intentie. Het was een periode waarin we onze intentie voor de komende twaalf jaar konden uitkristalliseren. Deze twaalf jaar zijn vanuit kosmisch standpunt ontzettend belangrijk omdat ze de toon zetten voor de komende 1000 jaar van menselijke manifestatie op Aarde. Hier zitten we nu, midden in die speciale tijd. Is het dan een wonder dat er opwinding in de lucht hangt?

De boodschappen van de Groep zijn altijd gegaan over de menselijke bekrachtiging. Zij zeggen dat wij de bijzondere wezens zijn en dat onze ware kracht veel verder reikt dan wij ons kunnen voorstellen. Hun boodschappen zijn altijd bedoeld geweest om ons te helpen her-inneren aan die kracht en ons aan te moedigen die te gebruiken om Thuis te creëren hier op Aarde. Dat is een opwindend vooruitzicht en de tijd daarvoor is nu aangebroken.

De uitdaging bij dat alles is dat we de sluier van vergetelheid dragen om het Spel dat wij spelen mogelijk te maken. Het is voor ons heel moeilijk om door deze sluier heen de werkelijke mogelijkheden te zien, zelfs als deze grootse gebeurtenissen zich voor onze ogen ontvouwen. Dus hier zijn we dan… we weten allemaal in onze gedachten dat wij de grootsheid van ons ware erfgoed dragen, maar die boodschap geloven in ons hart is een heel ander verhaal.

De Groep biedt ons hier een glimp van datgene waar we nu instappen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij hebben de grootste liefde voor jullie, want jullie hebben het Universum in beweging gebracht! Jullie zijn de bezorgers van het Licht en het is voor ons een grote eer om in jullie aanwezigheid te zijn. Wees blij met je handelingen en heb geen angst. Jullie bevinden je volledig op het pad dat naar de schepping van de Hemel op Aarde leidt.

Het verbinden van de lichtcirkels

Velen van jullie zijn letterlijk bij elkaar gekomen om naar deze boodschap van Thuis te luisteren. We kunnen jullie niet zeggen hoe opgewonden we zijn als jullie bij elkaar komen om gezamenlijk iets te creëren. Wanneer jullie elkaars hand vasthouden en je intentie ergens op richten, wordt jullie kracht exponentieel versterkt. Maar er is meer waarom we zo opgewonden zijn. Zoals we al eerder hebben gezegd “zo beneden, zo boven”. Wanneer jullie bij elkaar komen om naar hogere waarheden te reiken, trekken jullie ons letterlijk bij elkaar in een vreugdevolle her-eniging. De Lichtcirkels die jullie met elkaar verbinden wanneer jullie bij elkaar komen, veroorzaken rimpelingen die zelfs aan deze kant van de sluier worden gevoeld. En op dat moment komen ook wij bij elkaar om de trillingen die jullie dragen te ondersteunen.

Sommigen van jullie geloven dat ze deze boodschap in afzondering lezen. Dat is niet zo. In werkelijkheid ontvangen de leden van je oorspronkelijke spirituele familie deze boodschap op hetzelfde moment als jullie; sommigen aan de andere kant van de sluier, sommigen in hun slaap en sommigen lezen deze boodschap bewust, net zoals jullie. Degenen die zich niet bezighouden met boodschappen in deze vorm, ontvangen ze in een vorm waar zij voor openstaan. Houd, terwijl jullie lezen wat we nu brengen, alsjeblieft in gedachten dat je niet alleen bent. Steek je handen uit en je zult kracht putten uit het collectief.

Je oorspronkelijke spirituele familie bestaat uit die bijzondere wezens die bij je waren toen jullie het Spel voor de allereerste keer speelden. Je hebt hun gevraagd belangrijke rollen te spelen omdat jullie elkaar zo goed kenden. Ook al zat de sluier stevig op zijn plaats, toch her-innerden deze bijzondere wezens zich wie je was en hielden ze dat beeld voor je vast, zelfs toen jij je eigen grootsheid niet kon her-inneren. Die wezens maken deel uit van het geheel en zijn heel sterk een deel van jou. Door de vele levens heen zijn jullie samen geïncarneerd, ruwweg in dezelfde tijd en op dezelfde plaats, om het puntensysteem van karma bij te kunnen houden. Door de eeuwen heen hebben jullie met veel van deze wezens karma afgewerkt en zijn jullie naar andere cirkels gegaan om lessen mogelijk te maken. Nu jullie het Nieuwe Spel binnenstappen, is het een geschikt moment om weer bij elkaar te komen voor een Her-eniging waardoor het voor jullie makkelijker zal zijn om je kracht vast te houden. Terwijl jullie deze bijzondere tijd ingaan en het script voor het Nieuwe Spel schrijven, zullen al diegenen die bij het begin aanwezig waren weer bij elkaar komen en samen zullen jullie het Spel naar het volgende niveau brengen.

Het gronden van Licht

Het uitzaaien van de lichtzaden is òns werk en wij doen dat goed. Het is jullie werk om de energie te gronden in jullie dagelijkse werkelijkheid en zo de zaden te verzorgen. We kunnen jullie de geheimen van het Universum vertellen en toch zouden het alleen maar woorden op papier zijn totdat jullie die geheimen op zouden pakken om ze in het dagelijkse leven te gebruiken. Kunnen jullie nu zien dat jullie een kracht bezitten die zelfs wij niet bezitten? We vragen jullie niet ons te volgen of je tot ons te wenden voor de antwoorden die jullie zoeken. Wij vragen jullie in plaats daarvan met ons samen te werken, ieder voor zijn eigen deel, om de energie van Thuis te creëren waar jullie nu ook mogen leven.


2001: Een jaar van Handelen in Gratie

Jullie hebben net het jaar van de Kristallen Intentie achter de rug. Jullie hart heeft toen een verklaring aan het Universum in beweging gezet om voorwaarts te gaan. Nu komt het jaar van Handelen in Gratie. Laat op je intenties handelingen volgen, ook al zijn ze maar heel klein, en de ware magie gaat beginnen. Dat is de basis voor jullie ware kracht, want dat is het deel dat wij aan onze kant van de sluier niet tot stand kunnen brengen. Dit is de ware gronding van Licht, dat alleen maar tot stand gebracht kan worden vanaf het Speelbord.

Het is voor ons heel amusant om jullie weerstand tegen dat handelen te zien. Dat is het fundamentele gebrek aan vertrouwen in jezelf, hetgeen een direct gevolg is van de sluier van vergetelheid. Wanneer jullie maar eens eventjes zouden kunnen zien wie jullie werkelijk zijn, dan zouden jullie nooit meer bang zijn voor het woord “handelen”.

Begrijp dat iedere handeling een reactie oproept. Daarom is het zo eenvoudig om in te zien, dat als de reactie je niet bevalt, je de handeling moet veranderen. Meestal is een kleine bijstelling van de handeling voldoende om grote veranderingen in het gevolg te zien ontstaan.

De trilling van “Licht”
Vaak gebruiken wij het woord “Licht” in onze boodschappen aan jullie. Als het woord Licht de weg naar jullie oren vindt, brengt dat een resonantie tot stand die een inter-dimensionale trilling op gang brengt. Het is deze trilling die nu de dimensies met elkaar aan het verweven is om als één geheel in staat van eenheid te kunnen handelen. Jullie hebben deze trilling gecreëerd door jullie intentie en jullie handelingen. Dit is de werkelijke trilling van Licht. Zeg dat woord vaak want dat zal je aardse lichaam en je geest verjongen.

De hogere betekenis van Licht is verlichting of kennis. Als men over innerlijke kennis beschikt, draagt men de kracht van de Schepper met zich mee. Daarvoor zijn jullie hier naar toe gekomen. Licht is een krachtige energie, die alle dimensionale niveaus op hetzelfde tijdstip overbrugt.

Gracieuze handeling in Licht

Wij her-inneren jullie eraan dat er twee manieren zijn om het Licht te verspreiden. De ene is het Licht reflecteren en de andere is het Licht zijn. Achter de sluier is het voor jullie veel gemakkelijker om het Licht te reflecteren dan om het te zijn. Wandel met Gratie en trots op deze Aarde terwijl je voorwaarts gaat. Gratie is de beweging die wedijvert met de natuurlijke stroming van Licht. Jullie hebben het recht verworven om volledig in de Gratie van God te wandelen. Maak je die eigen en bewandel de Aarde altijd met Gratie.

Jullie zijn de Tweede Golf van Bekrachtiging aan het ingaan en hoewel het gepast is om het Licht vanuit vele bronnen te reflecteren, is het ook tijd om volledig een bron van Licht te gaan worden. Wanneer het ego in balans is, vragen wij jullie het aan te durven het Licht te zijn. Jullie zullen het dan ook gemakkelijker vinden om het Licht te reflecteren. De manier om het Licht te zijn is door Gratie. Laat al je handelingen beïnvloed worden door gracieuze, doelbewuste intentie. Handeling met Gratie wedijvert met de beweging van Licht en creëert de ruimte waarin het Licht kan schijnen. Naarmate jullie meer plaatsen creëren waar het Licht kan schijnen, zal er voor iedereen meer Licht zijn. Bedenk ook dat de snelheid van Licht altijd groter is dan de snelheid van angst.

De blik op de weg voor je uit

De toekomst voorspellen wij niet. Niemand kan de toekomst zien want jullie zullen het script daarvoor nog moeten schrijven. Toch kunnen we wel zien welke kant jullie opgaan en welke contracten jullie, zowel collectief als persoonlijk, hebben opgesteld. We willen jullie vertellen dat er velen zullen zijn die het heel moeilijk zullen vinden om hun kracht op te pakken. Zonder dat zij er zelf iets aan konden doen, hebben zij keer op keer de keuze gemaakt om hun kracht aan anderen te geven. Dit is een allereerste levensles en velen van jullie zijn nu hier om daaraan te werken. Tot nu toe leek dat energiemodel heel goed te werken. Nu gaan jullie echter een Nieuw Spel in. Voor dat Spel zullen jullie het script zelf moeten schrijven en daarom zal het absoluut noodzakelijk zijn om zelf over je innerlijke kracht te beschikken.

Er bestaat daarover grote verwarring en daarom willen we hier wat dieper op ingaan. Het beschikken over je eigen kracht betekent niet dat je deze kracht niet kunt laten reflecteren door andere mensen. Er zijn vele Meester-genezers op het Speelbord en iedere dag ontwaken er meer. Het vasthouden van je kracht betekent niet dat jullie allemaal eilandjes op jezelf zijn. De sluier van vergetelheid zit nog steeds stevig op zijn plaats en daardoor kunnen zelfs de grootste genezers niet zo effectief op zichzelf werken als dat zij dat samen met andere mensen kunnen doen. Maak gebruik van elkaar om jezelf te reflecteren, maar houd je kracht van keuze stevig vast in je eigen wezen. Ook al heb je zelf een sterke band met spirit, luisteren naar andere “smaken van waarheid” zal die band alleen maar versterken. We zouden nu niet zo tot jullie spreken wanneer dat niet waar zou zijn. Het verschil is alleen dat we jullie vragen je onderscheidingsvermogen te gebruiken bij alles, ook bij onze boodschappen, en op deze manier moedigen wij jullie aan om de volledige verantwoording te nemen voor je eigen kracht. Accepteer alleen datgene wat in je innerlijk resoneert en laat de rest los zonder oordeel. Aan jullie, die genezers en leraren zijn, vragen we om deze houding van verantwoordelijkheid aan te moedigen in degenen die naar jullie toekomen. Bied je eigen “smaak van de waarheid” aan en vind manieren om de mensen om je heen in hun kracht te zetten, of dat nu je patiënten of je leerlingen zijn. Maar als je tot de ontdekking komt dat ze van jouw energie afhankelijk worden, realiseer je dan dat aan je bruikbaarheid voor hen een eind gekomen is. Dat is de manier van de nieuwe energie.

Alles draait om jullie

De Nieuwe Energie zal voor iedereen mogelijkheden scheppen om hun passie te vinden en vanuit die passie te leven terwijl jullie Thuis creëren aan jullie kant van de sluier. Dit betekent niet dat jullie op een dag wakker zullen worden en alles anders zal zijn. Jullie zijn degenen die de Universele Energie gronden en er zijn bepaalde dingen die alleen JULLIE kunnen doen. De handeling om deze Nieuwe Energie in beweging te zetten, kan alleen uitgevoerd worden op het Speelbord van de Vrije Keuze. De Nieuwe Energie brengt nieuwe, hogere kracht. Die kracht kan alleen in balans worden gebracht door de verantwoordelijkheid te accepteren voor je handelingen.

Leren om in je eigen energie te staan

We vertellen jullie dat sommigen in de nabije toekomst een moeilijke tijd door zullen maken met deze Nieuwe Energie. Degenen die gewend zijn om voor hun energie op anderen te steunen, zullen mogelijkheden vinden om sterk te veranderen. Eerst zullen ze ongebruikelijke kansen krijgen om in actie te komen en hun energiegewoonten te veranderen. In dat soort situaties zal een handeling met een kleine hoeveelheid verantwoordelijkheid een kettingreactie van synchronistische gebeurtenissen teweegbrengen die hun leven kan veranderen. Als zij op dat moment vast blijven houden aan hun oude energiepatronen, kan het er uit zien of de dingen slechter worden. Wij vragen van diegenen onder jullie die in hun omgeving zijn, alleen liefdevolle bijstand te geven maar hen niet de gelegenheid te geven om te steunen. Veroordeel hen alsjeblieft niet; steek hun liever een bemoedigende hand toe. Speel de rol van de menselijke engel en steun hen met liefdevolle gereserveerdheid. Draag hen niet, maar houd hen in evenwicht terwijl ze leren om op zichzelf te staan.

We zeggen jullie ook dat sommigen weldra zullen gaan vertrekken. Nogmaals, denk niet dat dit onverlichte mensen zijn. Veel hoger trillende wezens zullen naar Huis geroepen worden om hun plaats in te nemen en nieuwe contracten op zich te nemen aan deze kant van de sluier. Er is hier veel te doen en vele contracten worden nu in beweging gezet.


Facilitators van de Nieuwe Energie

(degenen die de ruimte scheppen voor de Nieuwe Energie) .
In de dagen die voor jullie liggen zullen vele leraren van de Nieuwe Energie inzicht brengen vanuit hogere perspectieven. Het begrijpen van de Nieuwe Energie en anderen dat perspectief aanbieden, is werk dat velen van jullie die deze boodschap nu lezen, zullen gaan doen. Voor jullie zal het belangrijkste deel daarvan zijn, anderen in hun kracht te zetten zonder ongezonde energiepraktijken te bevorderen. Als facilitators van de Nieuwe Energie zullen jullie erg gevoelig zijn voor de mensen om je heen. Als je merkt dat je werk alle energie bij je wegzuigt, vragen we je om te kijken naar de manieren waarop je cliënten die energie bij je wegzuigen. Als je de verantwoording voor de energie van iemand anders op je neemt, zuigt dat energie weg bij de gever en stelt dat de ontvanger in staat om afhankelijker te worden. Jullie zullen gevoeliger worden voor dit verkeerde gebruik van energie naarmate je trillingen hoger worden. Leg de verantwoordelijkheid voor genezing in de eerste plaats bij je cliënten. Vraag hun hoe je hen het beste kunt steunen bij het genezen van henzelf. Doe dat en je zult tot de ontdekking komen dat je door je werk wordt gevoed in plaats van leeggezogen.


Kosmische infusie van energie

Onlangs hebben jullie een infusie van kosmische energie op de planeet ervaren. Dit was een heel bijzondere energie die naar de Aarde is teruggekeerd. De komende zes jaar zullen nog veel meer van dit soort infusies plaatsvinden. Het zijn deze infusies die wij de terugkeer van Merlia hebben genoemd. Totdat je afgestemd bent op deze infusies, is het mogelijk dat je iedere infusie voelt. We vragen jullie gewoon om van alles te genieten. Benut de binnenkomende kracht maar geef je eigen kracht niet aan deze energieën. Zij zijn hier om je voortgang te vergemakkelijken en niet om door jullie aanbeden te worden. Deze energieën keren terug naar de Aarde om jullie vooruitgang te vergemakkelijken en niet om jullie te scheiden van je kracht.

Velen van jullie hadden gewacht op de infusie van energie die “de Dageraad van het Nieuwe Licht” is genoemd (5 mei 1999), om vervolgens tot de ontdekking te komen dat deze jullie hele wereld door elkaar schudde. Achteraf zouden jullie nu wellicht kunnen zien dat dit het begin was van een nieuw energietijdperk. Zelfs degenen onder jullie, die door deze energie door elkaar zijn geschud, namen de verantwoording en creëerden de best mogelijke resultaten. Doordat jullie de verantwoording voor deze kracht hebben geaccepteerd en tot handelen zijn overgegaan, is het Spel opnieuw veranderd. Veel mogelijkheden die oorspronkelijk bedoeld waren om na het jaar 2012 vrijgegeven te worden, zijn nu al mogelijk. Het accepteren van verantwoordelijkheid voor de kracht door tot handeling over te gaan, vormt daartoe de sleutel.


Belangrijke ontdekkingen om deuren te openen

Veel aboriginal-genezers (oorspronkelijke genezers) op Aarde hebben de energie vastgehouden en de zaden van Licht uitgezaaid. Veel van deze contracten zijn uitgespeeld ondanks tegenspoed. Door vastberaden in je waarheid te staan hebben jullie enkele heel belangrijke zaden gezaaid. Soms ontkiemen deze zaden en manifesteren zich op andere manieren dan jullie hadden verwacht. Eén van de terreinen waarop jullie spoedig belangrijke verandering in jullie Spel zullen zien is het gebied van de wetenschap en in het bijzonder de natuurkunde. Dit heeft direct betrekking op jullie spirituele groei en de verhoging van de collectieve trilling van de mensheid. De studie van het heel kleine zal binnenkort een inzicht in energie openbaren die jullie tot dusver ontgaan is. Deze zaden zijn nu op verschillende delen van de Aarde gelijktijdig aan het ontkiemen. Zoals met alle belangrijke contracten: wanneer men niet in staat mocht zijn deze ontdekking aan het Licht te brengen, dan liggen er verschillende reserveplannen klaar.

Op het eerste gezicht kunnen deze ontdekkingen klein lijken en niets te maken lijken te hebben met de wereld van alledag maar de implicaties van deze ontdekkingen zullen de menselijke ervaring na verloop van tijd veranderen.


Het Nieuwe Spel

Het Spel is aan het veranderen en het script voor het Nieuwe Spel wordt nu geschreven. Jullie hebben voor verandering gezorgd door jullie bereidheid naar hogere waarheden te reiken ter ondersteuning van de hogere trillingen die jullie nu dragen. Wij zijn hier met de her-inneringen aan jullie grootsheid om jullie te helpen voorwaarts te gaan. Maar jullie zijn de enigen die de noodzakelijke handelingen kunnen uitvoeren. Jullie zijn de bezorgers van het Licht en wij zijn er heel trots op om naast jullie te staan terwijl jullie onbevreesd je werkelijkheid veranderen. Jullie zijn de menselijke engelen die Thuis creëren naar jullie kant van de sluier en wij houden heel veel van jullie. Met veel eerbied vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen het goed samen te spelen….

de Groep

Van Steve

De tijden veranderen. Verandering is het enige waar we op kunnen rekenen. We hebben gevraagd om een tijd waarin we in onze passie konden leven en onze eigen werkelijkheid konden creëren. En daar gaan we… Het is veel gemakkelijker om Thuis te creëren wanneer we elkaar een hand geven. Bedankt voor het uitsteken van je hand en Welkom Thuis.

Een innige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother

 

De EERSTE Bakens van Licht Meditatie

Hieronder volgt nu de eerste meditatie van de Bakens van Licht, die in februari 1996 is gehouden in de babbelruimte van America on Line. Het is voor mij een grote eer om deze meditatie nogmaals aan te bieden.

Haal diep adem, ontspan je en laat je dagelijkse beslommeringen los. We gaan nu op reis.

Doe je mond open en maak een geluid. (Toon gedurende een paar minuten.)

Concentreer je op je voeten en voel je spieren ontspannen totdat ze volledig ontspannen zijn.

Deze ontspanning trekt nu door je benen en heupen omhoog, totdat ook dit deel geheel ontspannen is.

Nu voel je de spanning in je lijf en je armen wegvloeien en er blijft een totale ontspanning achter. Je zou een tinteling in je hele lichaam kunnen voelen.

Samen verdrijven we de spanning uit je schouders en nek.

Nu laat de bovenkant van je hoofd de spanning los. Je gehele lichaam is ontspannen. Als je merkt dat je gedachten afdwalen, breng ze dan weer rustig terug naar deze woorden.

De kleuren dansen rustig door je geest, ze gaan steeds langzamer totdat je nog maar één kleur ziet… Dat is jouw kleur. Laat die kleur je hele wezen doordringen terwijl die door en om je heen stroomt.

Adem het witte licht van het Universum in dat nu in je lichaam gloeit. Haal het naar binnen.

Visualiseer dat de warme, liefdevolle Lichtenergie aan de bovenkant van je hoofd en je kruinchakra binnenstroomt, door je lichaam trekt en door je voetzolen de aarde ingaat.

Je wordt je bewust dat de energiestroom die in je hoofd binnenkomt, je verbindt met de zon en vervolgens met de rest van het Universum.

Zie nu een lichtstraal uit je zonnevlecht komen en zich verbinden met alle anderen op Aarde die dit werk doen. Het is net een gouden draad die ons allemaal verbindt.

Voel de vibrerende energie die door je lichaam trekt, je lichaam zuivert en nieuwe kracht geeft.

Voel de verbinding die je hebt met de Aarde en met de andere lichtwezens waarmee je deze energie deelt.

We trillen nu allemaal op hetzelfde niveau. We zijn één met de Aarde en met elkaar. Voel de geweldige LIEFDE in deze verbinding.

Lady Gaia, Moeder Aarde heeft ons verteld waar we deze energie naar toe moeten sturen om haar te helpen bij haar genezing.

Stuur de genezende energie uit door je voeten naar de tektonische platen van de Aardkorst, naar de plek waar deze platen tegen elkaar aan komen. Visualiseer hoe de wrijving en druk daar afnemen. Stuur verkoelende energie naar het magma daar en laat het terugkeren tot zijn normale toestand.

Voel de warmte en de liefde van het Universum voor de Aarde, terwijl die door je heen stroomt.

Wij zijn de geleiders voor de genezende energie van het Universum, terwijl die zijn weg baant naar onze geliefde Aarde.

Voel de liefdesenergie van de meesters die ons helpen onze Moeder te genezen.

Koester je in deze verbondenheid.

Ga in je geest naar beneden en raak het magnetische rasterwerk van de Aarde aan.

Voel hoe de energie door je heen gaat en weet dat de energie is toegenomen.

We pakken deze energie op, sturen haar terug en verhogen tegelijkertijd de trillingen.

We realiseren ons nu dat deze energie nooit opgemaakt, alleen maar veranderd kan worden.

En zo kiezen we er vanavond voor om donker in licht, ziekte in gezondheid, het negatieve in het positieve en angst in LIEFDE te veranderen.

Nu sturen we diezelfde LIEFDE naar degenen op Aarde die de Moeder hebben beschadigd.

We sturen hun LIEFDE opdat ze verlicht mogen worden.

Hand in hand zweren we nu samen dat we het anders zullen doen in ons leven terwijl we als één de Aarde zullen bewandelen.

En zo is het….

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.