Mei 2001

Cirkels en Licht…

Deze boodschap is opgedragen aan de “Meester van de energiekolken” Caleshia.

Van Steve:

Bij onze reizen over de wereld om Lichtwerkers met elkaar te verbinden, hebben Barbara en ik opgemerkt dat er wereldwijd een stille beweging aan de gang is. Een poosje geleden had de Groep het over de vorming van Lichtcirkels. Dat zijn bijeenkomsten van mensen die op dezelfde golflengte staan en hier op Aarde doelbewust verandering brengen door hun gezamenlijke intenties. Dat was niets nieuws, want mensen vormen deze groepen al jaren, onder allerlei namen. De Groep had het over Lichtcirkels en ze verwezen daarmee naar de cirkels van het zich steeds verder uitbreidende licht, die staan voor de ware ontwaking die nu op Aarde plaatsvindt.. Tot onze verbazing ontdekten we op onze reizen dat we niet de enigen waren die dit beeld hadden doorgekregen. Aan de oostkust van de Verenigde Staten troffen we behoorlijk wat mensen die al ruim vier jaar in groepjes thuis bezig waren. Er zijn nu een groot aantal van deze groepen en het breidt zich nog steeds verder uit. Zij werken onder de naam “Cirkels van Licht”. In Nederland zijn door het hele land veel mensen bij elkaar gekomen om net zulke bijeenkomsten te organiseren als die aan de Oostkust. Zij noemen deze bijeenkomsten “Lichtcirkels” en met hun werk zorgen zij voor verandering. In Engeland komen ook mensen bij elkaar die voor verandering zorgen, daar gebruiken ze de naam “Ring van Licht” Oké, het beeld is nu dus duidelijk. De Groep zegt dat we bij dit alles aandacht moeten schenken aan de twee gemeenschappelijke factoren: de Cirkel en het Licht. In deze boodschap geven zij ons een andere kijk op de betekenis ervan en hoe we er gebruik van kunnen maken.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

In deze tijd van samenzijn zullen wij de trillingen van Thuis voor jullie reflecteren zodat jullie je kunnen her-inneren. Dit is jullie ware Thuis en de plaats die jullie achter je hebben gelaten om het Grote Verstoppertjesspel te spelen. Jullie kennen deze plek goed en vele harten hunkeren ernaar om weer naar Huis terug te keren. Maar we vertellen jullie dat het hele Universum aan het veranderen is door het werk dat jullie achter de sluier verrichten. Het Spel heeft veel meer succes gehad dan iemand ooit had kunnen dromen bij de opzet ervan, want terwijl jullie in je “bel van biologie” blijven, her-inneren jullie je nu werkelijk je ware aard en stappen jullie in je kracht. Jullie beginnen die kracht nu te gebruiken om je eigen werkelijkheid te creëren en in de ontwikkeling te stappen, die jullie je hadden voorgenomen. Daarom vertellen we jullie dat het voor ons een grote eer is om in de aanwezigheid te zijn van de meesters van de Nieuwe Aarde.


Activering van de Nieuwe Energie

We willen van deze tijd samen gebruik maken om te spreken over de belangrijke gebeurtenissen die op dit moment met de Aarde plaatsvinden. Zoals we onlangs reeds hebben gezegd, wordt er veel energie vrijgemaakt en naar de Aarde gestuurd. Jullie zon heeft een draaikolk van energie opgestart die nu op de eerste planeet van Vrije Keuze zal worden nagestreefd. Slechts enkele uren nadat de energiekolk zich op de zon geformeerd had ontvingen jullie de protonenregen die de energiekolken die de laatste vier jaar in een staat van ontwaken verkeerden, begon te activeren. De zon zond verscheidene energie-erupties het Universum in om de ontwakende energiekolken te activeren. Deze energie-erupties waren niet rechtstreeks op de Aarde gericht en hadden daardoor slechts een klein effect op jullie leven van alledag. Deze indirecte energie-infusies hebben een nieuwe vorm van energie naar jullie toegebracht die zelfs jullie wetenschappers nog moeten gaan begrijpen. Deze infusies zullen zolang dat nodig is doorgaan totdat de activering van de Aarde compleet is. De Aarde heeft deze energie gracieus aangenomen en opgeslagen.

Persoonlijk hebben velen van jullie de energie gevoeld als een verlichting van de stagnerende en benauwende energie die jullie ondervonden. Heel wat gevoelens van afgesneden zijn en je verloren voelen, zijn nu vervangen door een gevoel van opwinding en verwachting. Er hangt opwinding in de lucht…adem die in en gebruik die, want er is nu werk aan de winkel.


Het omkeren van de polen van de zon – de voorbereiding

We hebben het gehad over de magnetische polen van de zon en de omkering daarvan die heeft plaatsgehad. Wat eens positief was is nu negatief en hierdoor zijn de voorbereidingen getroffen voor de grote kosmische gebeurtenis. Deze omkering had eerst een kosmische gevolg want daardoor werd een energiekolk op de zon opgestart, die de erupties veroorzaakte die jullie de laatste tijd hebben gezien. De energie van die zonne-erupties dringt in de Aarde en doet een soortgelijke energie ontstaan binnenin de Aarde. In het oorspronkelijke plan waren dit de energiekolken die de polen van de Aarde om zouden laten keren en een einde zouden maken aan de eerste planeet van Vrije Keuze. Op Aarde is nu een heel bijzondere tijd in gang gezet, want de volgende omkering van de magnetische polen van de zon is bepaald voor 2012. De komende elf jaar zijn een kritische tijd, want de tijdklok is nu ingesteld. Als de collectieve trilling van de mensheid sterk genoeg is om de zich nu formerende energiekolken te verankeren en te benutten, zullen jullie zonder moeite Thuis op Aarde creëren.

Er is binnen het Universum en met de mensheid als geheel veel werk verricht ter voorbereiding op hetgeen zich nu aan het ontvouwen is. De magnetische meester van deze Lichtfamilie, die jullie kennen als Kryon, heeft gewerkt met de harten van de mensheid en met de magnetische netwerken van de Aarde om deze op de juiste plaats te brengen voor precies deze gebeurtenis. Deze netwerken bevinden zich nu op hun plek en de volgende stap is aan jullie. Vanaf onze kant van de sluier komen steeds meer leden van deze Lichtfamilie naar voren om mee te helpen bij de verankering van de collectieve trilling. Kijk uit naar kosmische wenken die je aandacht trekken. Dat zijn degenen die jullie reflecties aan zullen bieden om je in je eigen kracht te zetten. Dat zijn de vertegenwoordigers van de Tweede Golf van Bekrachtiging, die jullie manieren zullen laten zien om in je eigen kracht te gaan staan en die niet langer aan anderen te geven. De manifestatie van God die bekend staat als “de mensheid” bereidt zich voor om het paradigma van alles-dat-is te veranderen.


In actie

De komende elf jaar zal de creatie van de Hemel op Aarde in gang zetten, wanneer jullie Thuis gaan terugroepen in je ervaringen. We willen jullie eraan her-inneren dat dit niet alleen over mensen gaat… door het Spel dat jullie spelen en de keuzen die jullie tot uitdrukking hebben gebracht, staan jullie op het punt de paradigma’s van alles-dat-is te veranderen!

Wanneer jullie naar jezelf kijken op het Speelbord van de Vrije Keuze, denken jullie dat je slechts een klein onderdeeltje bent van de kosmische gebeurtenissen die zich overal rondom jullie heen aan het ontvouwen zijn. Wij zeggen jullie dat deze gebeurtenissen zich alleen maar kunnen ontvouwen doordat jullie zijn wie jullie zijn, de rollen die jullie hebben gespeeld en de keuzen die jullie tot dusver hebben gemaakt. We vragen jullie nogmaals om je te verbinden met anderen met dezelfde trilling en doelbewust Cirkels van Licht te vormen voor het creëren van de Hemel op Aarde. Zoek de praktische toepassingen van het hoger vibrerende leven en deel die met degenen die reiken naar hogere waarheden.


Het verankeren van Licht

We hebben het vaak gehad over de energiekolken die zich op de Aarde aan het formeren zijn. Deze zijn vanaf het eerste begin in jullie wereld aanwezig geweest. Dit zijn de energieformaties die meesters in muziek en kunst naar bepaalde geografische plaatsen op de Aarde hebben geroepen. Dit zijn de energieformaties die jullie zien als jullie een bepaalde plaats op Aarde spiritueel vinden. We zeggen jullie dat deze plaatsen werkelijk bestaan en dat ze heel bijzonder zijn. We zeggen jullie ook dat zich nu nog veel meer plekken aan het oppervlak van de Aarde aan het vormen zijn. Velen van jullie hebben gevoeld dat er iets bijzonders aan het gebeuren was daar waar jullie leven, maar jullie konden dat niet definiëren. We zeggen jullie dat er vele energiekolken nu naar de oppervlakte komen doordat de energie van de zon geabsorbeerd wordt. Dat zijn de kosmische gebeurtenissen die nu op Aarde plaatsvinden en alle ogen zijn op jullie gericht.

Wij vragen jullie om door intentie je kracht op te pakken en die samen te laten gaan met de energiekolken die nu ontstaan om zo het Licht te verankeren terwijl jullie doelbewust in je eigen ontwikkeling stappen. Een energiekolk is niets anders dan een ronddraaiende energie. Als die uit de Aarde te voorschijn komen en samengaan met jullie eigen intentionele energiekolk, dan worden het permanente kolken en zullen ze het Licht op die plek op Aarde verankeren.

In de tijden dat wij samenzijn zullen we meer informatie geven over het verankeren van licht in groepen en het versterken van deze natuurlijke kolken. Nu op dit moment willen we jullie een praktische oefening aanbieden voor samenwerking in een Lichtcirkel.


Lichtcirkels in actie

Het formeren van een energiekolk met de levensadem
Geef elkaar de hand en vorm, indien mogelijk een kring. De kring is de basis van de energiekolk. De energie die in de kolk zal circuleren is het Licht en dat zal in de Aarde worden verankerd. De energiekolk die jullie versterken is reeds aanwezig en het is belangrijk dat jullie met de energie samenwerken en er niet tegenin gaan. Verbind je als groep met de Aarde. Breng een verbinding tot stand en vraag haar om deel te nemen aan jullie werk. Vraag haar met elkaar in welke richting zij wil dat de energie in de kolk stroomt. Vraag de groep Lichtwerkers om eensgezind te zijn over de richting waarin de energie circuleert. Zet alsjeblieft je menselijke ideeën opzij over de richting waarin de energie zou moeten stromen. Vraag gewoon aan de moeder om jullie dat te vertellen en zij zal dat doen.

Als de energie van links naar rechts moet bewegen, begin dan de energie rustig te laten stromen, door de linkerhand naar binnen en door de rechterhand naar buiten. (En wanneer de energie andersom moet stromen doe het dan andersom.) Kijk terwijl de energie in je linkerhand binnenstroomt naar links en adem in terwijl de energie in je hand binnenkomt. Stuur de energie door terwijl je naar rechts kijkt en adem tegelijkertijd uit. Laat adem en energie gelijktijdig stromen in de vastgestelde richting terwijl jullie je verbinden met de energiekolk die reeds in de Aarde aanwezig is. Werk zo een tijdje samen terwijl jullie de energie van de kolk en de “levensadem” in een rondgaande beweging doorsturen. Als de tijd er rijp voor is, versnel dan de beweging van de energie en haal weer normaal adem. Terwijl jullie de energie doorsturen kunnen jullie visualiseren dat deze energie nu een kolk vormt die lijkt op een trechter. Aan de basis beweegt de energie heel langzaam, maar naarmate de energie zich naar boven beweegt worden snelheid en intensiteit groter. Speel als Lichtcirkel een poosje met deze energie en vraag de deelnemers om te vertellen wat ze ervaren. Als de tijd rijp is, neem dan de hele energiekolk op en laat die rustig de Aarde ingaan om zo de energie van het licht te verankeren in de netwerken van de Aarde.

Met deze eenvoudige oefening hebben jullie doelbewust een energiekolk versterkt die het licht zal verankeren en anderen die dezelfde trilling hebben, zal aantrekken. Doe deze en soortgelijke oefeningen vaak en verbind je met elkaar met het specifieke doel om licht te verankeren. Alleen al deze handeling zal voor altijd de richting van alles-dat-is veranderen.

Als het voor ons mogelijk zou zijn om de sluier slechts voor eventjes opzij te schuiven dan zouden we dat met plezier doen. Want dan zouden jullie je her-inneren wie jullie werkelijk zijn en de eervolle positie zien die jullie in het grotere geheel van alles-dat-is innemen. Er gebeurt hier veel meer dan ogen kunnen zien, want het werk dat jullie nu doen, strekt zich uit tot ver buiten de dimensionale werkelijkheden die jullie kennen als je dagelijkse wereld. In de toekomst, in onze tijd samen, zullen we het hebben over de actuele gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer deze kolken van Licht de dimensionale werkelijkheden tot één geheel samensmeden. Vertrouw er voor nu op dat je hart jullie goed leidt. Volg allereerst je hart, want dat kent de weg naar Huis.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

de Groep


Van Steve

Voor mij is dit werkelijk een persoonlijke her-eniging, want ze hebben hier de naam Kryon genoemd. Voor degenen onder jullie die het Kryon materiaal niet kennen, zeg ik dat een goede vriend Lee Carroll deze liefdevolle meester van magnetisme channelt. De boodschappen komen overeen met de boodschappen van de Groep en de hartsverbinding is erg sterk. Kryon en Lee zijn verantwoordelijk voor mijn ontwaken. De Groep noemt ook vele anderen die samen zullen werken aan het overbrengen van deze informatie. Ik weet dat er velen zijn, maar ik zou de namen van twee anderen willen noemen, waarmee ik heel nauwe familiebanden heb. Geoff Hoppe channelt Tobias bij de Crimson Circle. Hij is een spirituele broer van mij. Wij zijn onze reis samen begonnen en ik ben er heel trots op dat hij zijn roeping gevolgd heeft. Ronna Herman channelt Aartsengel Michaël en heeft reeds lange tijd de deur voor ons opengehouden. Zouden mensen als Ronna niet zo vroeg reeds in hun contract zijn gestapt, voordat het wat meer algemeen werd, zouden wij de kans niet hebben gehad om te ontwaken. Hoewel we allemaal iets andere “smaken” van de waarheid brengen, behoren we tot dezelfde familie en resoneren als één geheel. Meer informatie over deze familieleden zijn te vinden op de “link(schakel)pagina” van espavo.org. Graag wil ik alle Lichtcirkels overal ter wereld mijn hartelijke dank betuigen. Grote of kleine bijeenkomsten, ongeacht onder welke naam; wanneer we elkaars hand vasthouden creëren we wonderen. Weet alsjeblieft dat jullie voor verandering zorgen!

Een innige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother

De Bakens van Licht Meditatie

Deze maand zullen we de energiekolk oefening die de Groep voorstelt gebruiken als lichtbakenmeditatie. Jullie worden innig gewaardeerd omdat jullie de tijd nemen om op deze manier verandering te brengen.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.