September 2001

Afscheid van het Zwaard
Liefde boven angst in het Nieuwe Spel

Van Steve:

Een bliksemflits gevolgd door een donderslag wekte me uit de eerste diepe slaap van de hele week. Halfzeven in de ochtend en het enige waar ik aan kon denken waren de plannen die we hadden gemaakt om alle lichtwerkers mee te nemen naar de weide halverwege Mount Shasta. Terwijl ik diep ademhaalde, drong het tot me door dat deze hele week een oefening in flexibiliteit voor me was geweest. De eerste dag van deze Espavo-conferentie was op 11 september, de dag waarop de terroristen de torens van het World Trade Center bombardeerden. Vanaf het moment dat ik het telefoontje ontving waarin ons werd verteld dat we nergens heen konden vliegen, kreeg de hele gebeurtenis een nieuwe betekenis. De Groep wilde dat ik direct een boodschap op de website zou zetten. Dat deed ik en daarna besloten we om naar Mount Shasta te gaan rijden, een rit van 14 uur. Vanaf het moment dat we vertrokken, was het alsof we een belangrijke missie op ons hadden genomen. Het evenement dat een week zou duren, was heel indrukwekkend en alle deelnemers op 11 na hadden het gehaald. Deze 11 mensen, waarvan velen meerdere dagen vastzaten op luchthavens, maakten ook deel uit van de energie. Sommigen belden zelfs regelmatig om ons te vertellen dat ze nog steeds probeerden te komen. Slecht één persoon lukte dat.

Voor ons vertrek, had ik de tekst van de volgende Bakens van Licht naar Peter, onze redacteur van de Bakens van Licht gestuurd. Toen we gisteren weer thuiskwamen, lag de tekst in de e-mail op ons te wachten. Toen ik terugkeek op de gebeurtenissen van de afgelopen week, realiseerde ik me, hoewel de boodschap die ik uit zou sturen heel actueel was en nauw verband hield met wat er was gebeurd, dat het belangrijker was om met jullie te delen wat er die dag op de berg gebeurd was. Ja, we zijn naar boven naar de weide gegaan en het regende overal om ons heen, maar wij zaten droog en daardoor was de energie perfect om het Nieuwe Spel te creëren. Dit Nieuwe Spel wordt ook weerspiegeld in de wereldwijde gebeurtenissen die zich nu ontvouwen. Het boek “Her-inneren” begint met een hoofdstuk dat “Het Grote Verstoppertjesspel” heet. Dat hoofdstuk begint zo: “Wij zijn hier met zijn allen bij elkaar gekomen op een weide aan de voet van een berg. We zijn Thuis en we spelen met elkaar in perfecte liefde.” Die dag zijn we teruggekeerd naar de weide en we zijn het Nieuwe Spel gaan schrijven.

Toen ik mijn hut uitliep pakte ik het Zwaard mee. De Groep noemt mij de Hoeder van het Zwaard. Dit is het zwaard van de waarheid, het zwaard van Michaël en het zwaard van bekrachtiging. Dit is Excalibur. Ze hebben me eens een prachtig verhaal verteld over wie ik was in de dagen van Camelot. Volgens hen was ik een soort kruising tussen een juwelier en een smid. Ik maakte speciale ceremoniële zwaarden. Deze zwaarden werden nooit in de strijd gebruikt maar alleen om mensen naar hun volgende bestaansniveau te brengen, zoals dat gebeurt bij het tot ridder slaan. Ik maakte die zwaarden niet alleen, maar het schijnt dat mij ook de zorg ervoor was toevertrouwd in de tijd dat er geen ceremonies waren. Daarom stond ik bekend als de Hoeder van het Zwaard. Vandaag waren we opnieuw in de gelegenheid om dit zwaard te gebruiken en mensen naar hun volgende niveau te brengen. Vandaag zouden we de ceremonie van het zwaard gebruiken om in de weide op de berg het Nieuwe Spel in gang te zetten.

Terwijl we de berg opreden luisterde ik of ik een aanwijzing zou krijgen waar de Groep het over zou hebben. Maar er heerste alleen een eerbiedige stilte. Toen de karavaan tot stilstand kwam op een parkeerplaats, keek ik omhoog en zag de wachter van de berg, zoals de Groep dat noemt. Dat is een uitstulping van rotsen die de energie van de vallei eronder bewaken. We stonden stil, gaven elkaar een hand en vroegen de wachter toestemming om verder te gaan. We hadden er geen flauw vermoeden van dat toen we eindelijk onze weg naar de weide hadden gevonden, dezelfde wachter vlak voor ons zou staan, met een zweem van een glimlach op ons neerkijkend.

In deze channeling werd over een aantal nieuwe dingen gesproken en we denken dat het goed is om die boodschap nu met jullie te delen. Vol trots presenteren we de live channeling die de Groep ons die dag in de weide aan de voet van de berg gaf, toen we begonnen aan het Nieuwe Spel.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij zeggen jullie dat wij niet daarginds zijn, waar jullie ons zoeken, wij zijn hier bij jullie. Wij zijn een deel van jullie energie. Jullie zijn een deel van ons en wij hebben groot respect voor jullie bereidheid om offers te brengen, om deel uit te maken van het creëren van de nieuwe wereld. We kunnen jullie niet genoeg vertellen hoeveel waardering wij voor jullie hebben, want jullie zijn degenen die de paradigma’s van alles-dat-is aan het veranderen zijn. Jullie zijn degenen die de energie veranderen en het mogelijk maken om de Nieuwe Aarde te creëren. Wij zeggen jullie dat op de Nieuwe Aarde de dingen anders zijn. Wij vragen de Hoeder nu voor het eerst om zijn ogen open te doen.

[De Hoeder (Steve) opende zijn ogen en was overweldigd door tranen. Dit was de eerste keer dat een channeling geheel met open ogen werd gegeven, terwijl hij van de een naar de ander keek.] Er gebeurt hier veel en jullie kunnen allemaal de glans in de ander zien als jullie in elkaars hart kijken. Naarmate jullie verder kijken dan elkaars ziel, verder dan de “bel van biologie” die jullie dragen terwijl jullie hier zijn, zeggen wij jullie dat de dingen anders zijn. De Nieuwe Planeet Aarde staat voor de deur. Jullie hebben dat gecreëerd door je eigen liefde en je eigen keuzen, en wij danken jullie daarvoor. Jullie kunnen niet begrijpen hoeveel respect wij hebben voor hetgeen jullie hebben gecreëerd. Jullie zijn degenen die dit in beweging hebben gezet en jullie zijn degenen die ieder stukje van deze nieuwe energie zullen oppakken om de schoonheid die er al is nog mooier te maken. Als jullie vandaag deze plek verlaten nemen jullie daar allemaal een stukje van mee, als jullie vandaag weggaan nemen jullie een verbondenheid met de Aarde mee, die jullie begrip te boven gaat, want jullie creëren dat elk moment van elke dag. Jullie verenigen jullie harten. Jullie verenigen jullie energieën. Jullie nemen deze kristallen met je mee. Jullie nemen ze op in je eigen wezen. Jullie nemen ze op in je Zelf en jullie nemen ze met je mee want de Nieuwe Aarde is jullie keuze. Jullie hebben ervoor gekozen om hier te blijven toen het Spel afgelopen was. Jullie hebben ervoor gekozen om te blijven en te kijken hoe de verwarring en het verzet tegen de Nieuwe Energie hun beloop nemen. We danken jullie daarvoor, want jullie hebben erom gevraagd hier te mogen zijn om ten tijde van schijnbare duisternis de deur naar het Licht open te maken. Dat is alleen te doen vanuit je eigen voorsprong en daarom hebben we zo’n ontzag voor jullie, want we verkeren in het gezelschap van de meesters van het Grote Spel.

Wij zeggen jullie dat jullie niet zien wie je bent. Jullie kunnen de rest van de energie niet zien, maar dat zal wel gaan gebeuren, want de sluier is dunner aan het worden, lieverds. Jullie zijn alles omtrent jezelf en alles wat jullie aan het doen zijn, opnieuw aan het bepalen. Er zal een tijd komen waarop jullie op de Nieuwe Aarde het zwaard niet langer nodig hebben. Die dag nadert heel snel. Als jullie het zwaard van bekrachtiging gebruiken op de manier waarop het bedoeld is, zullen jullie geen behoefte meer hebben aan het zwaard in zijn tastbare vorm. Dat was alleen maar bedoeld om je tot ridder te slaan en je naar het volgende bewustzijnsniveau te brengen en je te laten ontwaken voor je eigen kracht. De dagen waarin het zwaard zijn nut had, zijn voorbij. Vind er een ander doel voor lieverds en jullie zullen bezig zijn de Hemel op Aarde te scheppen. De tijd breekt aan waarop het zwaard kan terugkeren in de steen en jullie zullen dat nog tijdens je leven zien gebeuren.

Ga in je kracht staan, lieverds, pak je kracht op en zoek de energie die van jou is. Zoek dat centrum in je eigen energie en word het grootste lichtbaken dat je kunt zijn. Het is nu de tijd om het licht van de Nieuwe Aarde te verspreiden. Want er zijn twee manieren om met het Licht te werken. We vragen jullie om het op beide manieren te doen. De eerste manier is het reflecteren van het Licht. Neem het Licht van Thuis op in het prisma van wie je bent, net zoals kristallen dan doen, laat het in je eigen wezen ronddansen en stuur het dan weer naar buiten samen met de trotse weerspiegeling van wie je bent. De tweede manier is het zijn van het Licht. Want jullie hebben stuk voor stuk het Licht in je eigen ziel. Jullie dragen het Licht van Thuis binnenin je. Laat het in deze tijd trots aan iedereen zien. Laat iedereen het voelen, of je nu in een supermarkt, in de kerk of hier in de bergen bent. Laat je licht schijnen, zelfs als je elkaar op straat passeert. Jullie zijn de uitverkorenen, lieverds. (gerommel op de achtergrond). Nee, wij hebben jullie niet uitverkoren. Jullie hebben ons uitverkoren. (donderslag) Jullie hebben ervoor gekozen om de voorouders van het Licht te zijn. Jullie hebben ervoor gekozen om de ontzagwekkende verantwoording op je te nemen hier te zijn in een tijd van grote onrust op je eigen planeet terwijl het oude Spel verdwijnt en het Nieuwe Spel begint. Jullie hebben ervoor gekozen om de overgang te maken tussen twee energieën. Jullie hebben ervoor gekozen om het Licht te zijn en de deur open te houden.

Jullie zijn de grootste persoonlijkheden die er ooit op deze Aarde zijn geweest. Jullie kijken naar wezens uit het verleden zoals Jezus, Boeddha en Merlijn. Jullie kijken naar wezens die velen de grote meesters noemen, maar wij zeggen jullie dat niemand groter is dan de mensen die hier op dit moment voor ons zitten. Want jullie dragen de energie van Thuis. Jullie hebben het aangedurfd om precies op dit moment hier te zijn, om mee te helpen de energie van het Licht vast te houden in tijden van duisternis. Iedereen die hier vandaag zit en al degenen die ervoor kiezen om deze woorden te horen, of ze die nu lezen of er naar luisteren, jullie zijn degenen die ervoor kiezen om de titel van kristallen trilling op te eisen. (er trekt een harde windvlaag langs). Dat is de Christusenergie.

De Nieuwe Aarde ligt vlak voor jullie, want dat hebben jullie tot stand gebracht, zelfs met de woorden die jullie zojuist hebben gesproken. Jullie hebben dat vandaag in gang gezet met je intentie en door bij elkaar te komen om de energiekolk te creëren. Wij zeggen jullie dat jullie er geen idee van hebben wat jullie in gang hebben gezet. Telkens wanneer jullie de wind voelen opsteken neemt die wind je kristallijne intentie met zich mee en verenigt die met de magie van Mount Shasta, zoals jullie de berg noemen. Want de energiekolk hier is echt. De energiekolk hier is gecreëerd toen jullie hier voor de eerste keer kwamen. Die energiekolk is jullie eigen schepping, waarmee jullie je nu opnieuw verbinden. Wij hebben er geen woorden voor om jullie hier zo te zien staan in dezelfde weide waarin jullie het Spel zijn begonnen. Zie de schoonheid terwijl je uitkijkt over de bergen en de bomen. Zie de schoonheid in de heldere kleuren van de mossen en de bloemen die allemaal speciaal voor jullie bloeien. De schoonheid van deze weide op dit moment is echter niet te vergelijken met jullie schoonheid terwijl we jullie stuk voor stuk aankijken. Er zijn geen woorden voor jullie eigen prachtige energie. Durf die schitterende kleuren te zijn. Durf jezelf naar het volgende niveau te brengen. Durf jezelf het Licht te laten zijn. Want daarvoor zijn jullie hier gekomen. (donderslag). Daarvoor zijn jullie hier nu terug.

Velen van jullie kennen de verbondenheid die jullie hier eerder hebben gehad. Sommigen vinden het vreemd dat ze hier naar toegetrokken werden. We zeggen jullie, dat jullie het ene leven na het andere hebben gepland om precies op dit moment hier te zijn. Daarbuiten bevinden zich velen die zich weldra zullen aansluiten. Zoek hen alsjeblieft. Help hen te begrijpen wie ze zijn, want jullie zijn nu de Menselijke Engelen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om iets te doen wat we nog maar één keer eerder hebben gedaan en dat is het uitspreiden van onze vleugels. (de Hoeder spreidt zijn armen uit. Alle aanwezigen spreiden op dat moment eveneens hun armen uit.) Want onze vleugels zijn niet bestemd om te vliegen, onze vleugels zijn bedoeld om de grootsheid van mensen te reflecteren. Want jullie zijn onze grootste hoop, lieverds. Wij zijn jullie hoop en we zullen het Licht voor jullie vasthouden op momenten waarop jullie je dat niet kunnen her-inneren. Wanneer jullie in duisternis verkeren zullen wij er zijn en onze vleugels uitspreiden om je pad te verlichten. Maar nu vragen we jullie om je eigen vleugels uit te spreiden en anderen te helpen, want het is tijd. Waar jullie voor gekomen zijn, komt er aan. Dat is niet alleen de schepping van de Hemel op Aarde, maar dat is ook de schepping van het engelenrijk op de eerste planeet van de Vrije Keuze. (donderslag).

Ja, er is een tweede planeet van de Vrije Keuze, die reeds in functie is als gevolg van jullie eigen daden en keuzen. Die staat heel nauw in verband met jullie eigen energie, met jullie eigen spel (donderslag). We zeggen jullie dat de energie zijn weg moet volgen en jullie treurige dingen moet laten ervaren. Onlangs was er op het Speelbord van de Vrije Keuze (donderslag) een ruk in de polariteit. Daardoor wordt het mogelijk dat mensen die het Licht eerder niet konden zien, het nu wel kunnen zien. We vragen jullie om alsjeblieft met het scheppen te beginnen en je de regels eigen te maken die jullie vandaag voor jezelf in gang hebben gezet. Zoek manieren om je grootste vijanden op de Nieuwe Aarde met evenveel respect en evenveel liefde te behandelen als die jullie voor jezelf in gang hebben gezet toen jullie daar stonden en dat machtige kristal vasthielden (donderslag) Dan zullen jullie nu Thuis creëren op de plek waar jullie nu zijn.

Wanneer jullie dat doen zullen jullie verzet ondervinden, want jullie leven nog steeds in een veld van polariteit. Jullie zien de dingen nog steeds als boven en beneden, zwart en wit, goed of fout, liefde en angst. Zelfs als je eerste reactie een terugval in het veld van polariteit is, begrijp alsjeblieft dat dit een illusie is die je hebt gecreëerd om, terwijl je op het Speelbord bent, het Licht te zien. Die illusie is nu aan het vervagen. Jullie zullen de magie in elkaar vinden omdat jullie het Licht nu worden. Want jullie hebben de duisternis niet langer nodig om het Licht te kunnen zien. De Nieuwe Aarde is anders en de energie is aan het veranderen. Zoek de manier om het Licht te zijn en je zult niet langer in de duisternis zijn. Jullie zullen gesteund worden, niet alleen door anderen die op dezelfde manier denken, maar zelfs door degenen die jullie je vijanden hebben genoemd. Jullie kwamen tot de ontdekking dat je op zoek was naar een ervaring van de ziel in menselijke vorm. Dat heeft jullie zo in verwarring gebracht. Op een dag werd je wakker en je wist niet wat je moest beginnen met die “bel van biologie”. Je kon niet meer op dezelfde manier rondreizen als in het etherische gebied. Je zocht naar manieren om jezelf te definiëren en je vond een gereedschap dat je “oordeel” noemde en ofschoon dat in de lagere trillingen van wie je was goed heeft gewerkt, zeggen we je nu dat dit gereedschap niet langer bruikbaar is. Probeer in plaats daarvan je onderscheidingsvermogen te gebruiken en je zult een wezen met een hogere trilling worden. Dat is reeds begonnen. Onderscheid in alle dingen het deel dat voor jou is en laat de rest zonder oordeel los.

Jullie zullen ook steun ondervinden in directe relatie tot de steun die je Moeder Aarde geeft. Daarom zijn jullie hier in deze weide begonnen aan de reis op het Speelbord van de Vrije Keuze. Daarom zijn jullie hier nu terug met deze prachtige, dichte lichamen van jullie om nu aan het tweede Spel te beginnen. De verbinding met de Moeder is voor jullie belangrijk, want jullie zijn een deel van haar en zij is een deel van jullie. We hebben altijd alleen in de “zij-vorm” over haar gesproken, want dat is een manier waarop jullie haar begrijpen. De planeet kent echter geen mannelijke of vrouwelijke energie. De Aarde is een goddelijk wezen van alle energie van God God in fysieke vorm, zoals jullie dat noemen. De Aarde is een voelend, levend wezen dat zich bewust is van zichzelf. De Aarde is nu zelf aan het veranderen. De Aarde is nu zelf bezig met de integratie van de mannelijke en vrouwelijke aspecten die nodig waren om de dingen te verdelen en van elkaar te scheiden, zodat jullie konden zien wie jullie hier waren. Dat is nu aan het veranderen. In de komende dagen, maanden en jaren zullen jullie zien dat sommige energiekolken van richting veranderen. Jullie zullen zien dat sommige rotsen die nu voor jullie liggen (kristallen) zowel als de rotsen waarop jullie zitten, van densiteit veranderen. Dat zal beginnen in de kern en dan verder doorwerken naar buiten. Want het rijk van de mineralen is bezig aan de overgang naar het volgende trillingsniveau. Jullie zullen dit heel snel gaan zien. In de schoonheid van de levensvormen die jullie kennen als kristallen, zullen jullie insluitsels zien ontstaan. Jullie zullen dingen die daar waren zien verdwijnen. Jullie zullen zien dat kristallen met een donkere zweem, helder gaan worden en dat heldere kristallen een donkere zweem krijgen. Wees niet bang voor deze veranderingen, huldig ze, want ze geven aan dat jullie nu in beweging gaan komen. Jullie zullen ook de gelegenheid vinden om de schoonheid van de natuurlijke kristallen op te nemen in de door de mens geslepen kristallen, want daar ligt de magie. Jullie zien hoe de natuur, zoals jullie dat noemen en de creatieve capaciteiten van de mens zich beginnen te vermengen, want wij zien die niet als gescheiden, wij zien die als één geheel.

We zeggen jullie, lieverds, dat jullie op de Nieuwe Aarde de humor niet moeten verwaarlozen en als we vinden dat jullie te serieus worden zullen we op je lachspieren werken om jullie eraan te herinneren dat het een Spel is. Want jullie zijn niet de mensen die we zien met tranen in hun ogen, jullie zijn spirits, groter dan jullie je voor kunnen stellen en de kleureninsignes die jullie reeds dragen, zullen eeuwig van jullie blijven. De insignes van kleur en eer zullen je kenmerken als een van de eerste spelers van het Speelbord van de Vrije Keuze. Jullie zijn de
derdeklassers die het universum hebben veranderd. Jullie roem zal overal in het universum bekend zijn, waar jullie ook naar toe gaan, wat jullie ook besluiten te gaan doen, wat voor spel jullie besluiten te verzinnen en te spelen, jullie zullen bekend staan als de uitverkorenen die de paradigma’s van alles-dat-is veranderd hebben. We zeggen jullie dat het geen toeval was dat de Hoeder de wachter van de poort zag, daarboven op de berg. Het is geen toeval dat jullie juist die ene weide hebben uitgezocht waar de wachter over uitkijkt. Er zitten namelijk meer entiteiten daar op de top te kijken naar wat er hier gebeurt dan jullie je voor kunnen stellen. Zij zullen hun stempel op dit alles drukken. Jullie hebben zo veel interdimensionale werkelijkheden veranderd door jullie keuzen, door jullie zoeken, jullie werk (donderslag) en jullie opofferingen. Daarom is het vanmorgen gaan regenen. Dat was nodig om ruimte te maken voor alle entiteiten die hier nu bij jullie zijn. Jullie voelen dat ze bij jullie zijn. Jullie zullen ze voelen boven je schouder; nee, het zijn niet je gidsen, nee, het zijn niet je engelen. Het zijn bezoekers, die toekijken. Ze kijken alleen maar hoe jullie de werkelijkheid van je Spel veranderen. Want het gaat niet om hen, het gaat om jullie. Blijf in je centrum, lieverds. We zeggen jullie dat het geen kwestie van ego is dat ons ingeeft jullie dit te vertellen, het is gewoon waar dat jullie stuk voor stuk het individuele centrum van je eigen universum zijn. Als jullie jezelf dienovereenkomstig behandelen, zullen jullie ontdekken dat alle dingen op zijn plek vallen. Begrijp alsjeblieft dat jullie niet het enige universum zijn, want er zijn er vele. Als jullie ruimte maken voor de vele universa die om je heen lopen, als jullie ruimte maken voor de vele geloofsystemen die zelfs op je eigen planeet voorkomen, als jullie ruimte maken voor het Licht in al zijn vormen, dan zullen jullie in een oogwenk Thuis creëren.

Jullie hebben al verschil gemaakt op het Speelbord van de Vrije Keuze. Jullie hebben de energie al naar het volgende niveau gebracht en we zeggen jullie dat nu jullie hebben besloten om te blijven. Jullie hebben ervoor gekozen om dit alles naar het volgende niveau te brengen en daadwerkelijk te blijven en er meer van te maken en daarvoor zijn wij en alle entiteiten hier op de berg jullie dankbaarheid verschuldigd. Toen we met deze channeling begonnen, besloot een lieverd hier om wat aarde op de voeten van de Hoeder te leggen om hem te gronden en wij zeggen jullie dat het een heel grote eer voor ons is om aan jullie voeten te zitten en jullie voeten te wassen met de kristallen van de aarde, en jullie zo te helpen her-inneren wie jullie zijn. (Michele had aarde op mijn blote voeten gelegd om me te gronden.) Neem de uitdaging aan lieverds (donderslag) want die heeft niet alleen betrekking op jullie maar op iedereen waar jullie mee in aanraking komen. Het gaat erom dit leven op te pakken en het innerlijke werk te doen om je eigen energiebuizen schoon te maken, zodat je kunt glimlachen tegen iemand in de supermarkt (donderslag), tegen iemand die je op straat tegenkomt, tegen iemand die in een bus stapt en als je lacht raak je hun ziel aan, want als je lacht ben je het Licht.

We hebben groot respect voor jullie, lieverds. Jullie hebben er geen idee van wie jullie zijn, maar wij zeggen jullie dat jullie hier doelbewust zijn met de allergrootste intentie. Jullie zijn hier tengevolge van de worstelingen om niet te kunnen her-inneren wie je bent en nu begint die sluier dunner te worden. Zie hoe de Moeder helpt bij deze verandering. Reik naar haar. Wees deel van die energie. En als de mensen om je heen bang worden voor de veranderingen die plaatsvinden, vragen we jullie om het centrum van Licht te zijn. Jullie zijn degenen die opstaan en zeggen: Ik ben niet je leider maar ben ik hier wel om je een handje te helpen. Ik ben hier om je te helpen je evenwicht te vinden want de paradigma’s zijn veranderd”. De rol van leiderschap op Aarde is aan het veranderen en dat speelt zich nu af. Dat is al een poosje aan de gang want jullie zullen merken dat je in je eigen omgeving de komende maanden en dagen in de gelegenheid zult zijn om de rol van leiderschap op Aarde opnieuw te bepalen. Werk als één geheel vanuit je hart lieverds. Werk als een eenheidsbewustzijn. Pak de richtlijnen op die jullie hebben voorgesteld voor je eigen nieuwe Spel, want jullie zijn degenen die het de eerste keer hebben gecreëerd. Pak je kracht op. Houd je liefde vast en weet dat wij hier zijn om jullie toe te juichen. Wij zetten deuren open waar dat maar mogelijk is op de momenten waarop jullie je niet kunnen her-inneren wie jullie zijn. Wij zijn hier om jullie te helpen. Wij zijn hier met de engelen-aanraking! Het is aan ons om onze hand uit te steken en je hartchakra slechts een kort moment aan te raken zodat je die zaden met je mee kunt dragen. Wij vragen jullie om dat voor elkaar te doen. Steek je hand uit, lieverds en raak elkaar aan want jullie zijn de grootste menselijke engelen die op de Aarde zullen zijn. Het Nieuwe Spel is begonnen. Daar hebben jullie voor gezorgd.

We zeggen jullie dat we voor deze dag een geschenk hebben, want het is niet langer nodig om de Hoeder van het Zwaard bij die naam te noemen. Hij zal de Hoeder van de Vlam worden want het zwaard is op de Nieuwe Aarde niet langer nodig.

Het is ons een grote eer, lieverds, om jullie te vragen elkaar met respect te behandelen. Her-inner je wie je bent. Zorg voor elkaar wanneer je anderen helpt met her-inneren. Speel goed samen. En zo is het.

de Groep

Van Steve

We hebben groot respect voor jullie, lieverds. Jullie hebben er geen idee van wie jullie zijn, maar wij zeggen jullie dat jullie hier doelbewust zijn met de allergrootste intentie. Jullie zijn hier tengevolge van de worstelingen om niet te kunnen her-inneren wie je bent en nu begint die sluier dunner te worden. Zie hoe de Moeder helpt bij deze verandering. Reik naar haar. Wees deel van die energie. En als de mensen om je heen bang worden voor de veranderingen die plaatsvinden, vragen we jullie om het centrum van Licht te zijn. Jullie zijn degenen die opstaan en zeggen: Ik ben niet je leider maar ben ik hier wel om je een handje te helpen. Ik ben hier om je te helpen je evenwicht te vinden want de paradigma’s zijn veranderd”. De rol van leiderschap op Aarde is aan het veranderen en dat speelt zich nu af. Dat is al een poosje aan de gang want jullie zullen merken dat je in je eigen omgeving de komende maanden en dagen in de gelegenheid zult zijn om de rol van leiderschap op Aarde opnieuw te bepalen. Werk als één geheel vanuit je hart lieverds. Werk als een eenheidsbewustzijn. Pak de richtlijnen op die jullie hebben voorgesteld voor je eigen nieuwe Spel, want jullie zijn degenen die het de eerste keer hebben gecreëerd. Pak je kracht op. Houd je liefde vast en weet dat wij hier zijn om jullie toe te juichen. Wij zetten deuren open waar dat maar mogelijk is op de momenten waarop jullie je niet kunnen her-inneren wie jullie zijn. Wij zijn hier om jullie te helpen. Wij zijn hier met de engelen-aanraking! Het is aan ons om onze hand uit te steken en je hartchakra slechts een kort moment aan te raken zodat je die zaden met je mee kunt dragen. Wij vragen jullie om dat voor elkaar te doen. Steek je hand uit, lieverds en raak elkaar aan want jullie zijn de grootste menselijke engelen die op de Aarde zullen zijn. Het Nieuwe Spel is begonnen. Daar hebben jullie voor gezorgd.

We zeggen jullie dat we voor deze dag een geschenk hebben, want het is niet langer nodig om de Hoeder van het Zwaard bij die naam te noemen. Hij zal de Hoeder van de Vlam worden want het zwaard is op de Nieuwe Aarde niet langer nodig.

Het is ons een grote eer, lieverds, om jullie te vragen elkaar met respect te behandelen. Her-inner je wie je bent. Zorg voor elkaar wanneer je anderen helpt met her-inneren. Speel goed samen. En zo is het.

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes,

Steve Rother

De Bakens van Licht Meditatie

Van Barbara

Ik heet jullie welkom bij de uitdaging om een Menselijke Engel te zijn. We hebben reeds eerder kunnen ontdekken hoe mooi het is om een Menselijke Engel te zijn, zijn jullie nu klaar om de uitdaging aan te nemen? Ik ken het antwoord. Onze stemmen verenigen zich en zeggen in koor: JA!

LATEN WE BEGINNEN

We willen allemaal graag de een of andere rol spelen om verschil te maken bij deze terroristische tragedie. We kunnen dat elk op onze eigen manier doen. Zoek wat voor jou goed voelt. Test je vermogen om nu een Menselijke Engel te zijn. Was je woede weg met een diepe, genezende ademhaling. Adem het frisse begin van de nieuwe dag in door je neus. Laat spanningen die je hebt, los bij de uitademing door je mond. Ga door met het inademen van de levenskracht die je verbindt met de kern van je wezen. Stuur een boodschap vanuit je hart naar een ieder die een rol heeft gespeeld in deze levensles. Met iedere diepe ademhaling voel je hoe je hele wezen de spanning die je hebt opgeslagen in elke spier van je lichaam, loslaat. Je merkt nu pas hoe je deze tragedie in je lichaam vasthield. Laat je emoties hun ware staat van bewustzijn onthullen. Elke traan, elke uitdrukking is een manier om los te laten en verder te gaan. Wees dankbaar voor elke dag dat we leven, terwijl we treuren om al degenen die hun leven hebben gegeven. Wij leven! Adem deze levenskracht nu in en zeg dankjewel. Het is nu voor ons tijd om verschil te maken.

We beginnen met in ons hart de vrede te bewaren. Test je vermogen om een Menselijke Engel te zijn. Voel de woede over het gebeuren en zet die om in compassie. Het ligt niet altijd op ons pad om de werkelijkheid te begrijpen van de dingen die voor ons worden gezet, maar we moeten volledig vertrouwen hebben. We merken zo vaak dat de stukken van de puzzel op hun plaats vallen wanneer we het leven zijn gang laten gaan in plaats van te proberen het onder controle te houden, en dat laat dan een verbazingwekkend beeld zien. Laat het gevoel van controle door woede, door pijn, door frustratie los. Weet dat we niet alles kunnen begrijpen. Laat het grotere beeld zich ontvouwen. Heb vertrouwen, in de wetenschap dat wij een deel van de puzzel zijn. Probeer jouw stukje niet met geweld op een plek te stoppen waar het niet thuis hoort. Heb in plaats daarvan het geduld dat ook jouw stukje soepel en gemakkelijk in het grote geheel zal passen als de tijd daar is.

Als je merkt dat je wegzinkt in de menselijke emoties van depressie, woede, wraak, haal dan adem om jezelf te zuiveren. Adem je hogere inzicht, je engelen-zelf in. Adem de menselijke emotie uit die je ervan weerhoudt om een kracht voor het grotere welzijn te zijn. Durf een werkelijkheid van vrede en begrip te creëren. Weet dat er een manier is om de zielen die bij deze gebeurtenis getransformeerd zijn, verder te helpen. Stijg uit boven het niveau van degenen die de energie verkeerd hebben gebruikt. Zij hebben een rol gespeeld in deze moeilijke les. In hun ogen was hetgeen zij deden, goed. Dit is hun perspectief.

Neem de uitdaging aan om de hele wereld bij elkaar te trekken. Roep met compassie en kracht uit: “Ik ben de Menselijke Engel!” Ik kies ervoor om te doen wat ik kan voor wereldvrede. Samen zijn we één. Samen KUNNEN we voor verschil zorgen. We kunnen onze werkelijkheid van vrede creëren op de Nieuwe Aarde. Kies je eigen perspectief dat allen in vrede verbindt. Negativiteit houdt je gebonden. Positieve gedachten laten je verder stromen. Durf een Menselijke Engel te zijn. Geef ieder mens die je tegenkomt op je pad een boodschap van vrede en helderheid. Kijk hen in de ogen, maak contact op zielsniveau. Raak elkaar aan met begrip, compassie, een vriendelijke lach. Bewaar vrede in je hart. Dit is jouw uitdaging, neem die nu aan. Her-inner je dat we hier zijn om menselijke lessen te ervaren. Her-inner je dat we Menselijke Engelen zijn. Spreid je vleugels uit en verspreid de boodschap van vrede.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.