November 2001

Het verhaal van de Cirkel en het Licht
Sluit je aan bij de Menselijke Engelen

Deze channeling werd gehouden op 16 oktober 2001 in Veldhoven tijdens het 2e Lichtcirkelcongres

Van Steve:

De zaal zat vol toen ik binnenkwam. Er was geen enkele plaats onbezet en sommigen zaten zelfs aan de zijkant van het pad op de grond. Toen ik de zaal inliep, zag ik al die mensen vol verwachting naar het podium kijken. Het was duidelijk dat er een wonder zou gaan gebeuren. Ik wist dat ik deel van dat wonder uit zou maken, maar ik was me er ook terdege van bewust dat het hun prachtige verwachting was waardoor dit wonder dat zich weldra zou ontvouwen, in feite werd gecreëerd. Ik voelde een fantastische onvoorwaardelijke liefde terwijl ik door het zijpad naar het podium liep, waar Barbara reeds op me zat te wachten. Toen ik de microfoon op mijn jasje vastmaakte, keek ik naar het publiek en het verbaasde me hoeveel gezichten ik herkende. Op dat moment wist ik dat we door de grenzen van de sluier heen waren gebroken. We waren Thuis.

Het tweede Lichtcirkel Congres werd gehouden op 16 oktober 2001 in Veldhoven, Nederland met 800 familieleden. Vol trots presenteren we de live channeling van die bijzondere dag vol liefde en licht.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Voelen jullie de energie? Voelen jullie de essentie van wie je bent als jullie in elkaars ogen kijken? Kunnen jullie voelen dat er een reden is waarom jullie hier zijn? Ja, natuurlijk. Dat, lieverds, zijn de herinneringen aan Thuis. Je eigen hart vertelt je dat je op precies dit moment hier bent neergezet om te doen waarvoor je bent gekomen. Jullie hebben je tot ons gericht en jullie hebben gevraagd: “Waar gaat dit over? Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier?” Konden we jullie maar antwoord geven. Konden we jullie maar vertellen dat je je passie zou vinden door gewoon rechtsaf te gaan in plaats van linksaf. Maar dat is niet onze taak, want dan zouden we jullie je kracht ontnemen. Het is de zoektocht naar die passie die het een ieder van jullie mogelijk maakt om te ervaren wat het is de schepper te zijn die je werkelijk bent.

Jullie vragen je af waarom je niet kunt zien waar je naartoe gaat. Jullie vragen: “Waarom moet het zo verwarrend zijn?” Oh, we vinden het heerlijk dat jullie vragen stellen, maar we zeggen jullie dat het jullie besluit was om het zo verwarrend te maken. Jullie hebben het script voor het Spel geschreven en jullie hebben dat goed gedaan, want jullie herinneren je echt niet meer wie je bent. Jullie hebben ervoor gekozen om naar dit prachtige kleine Speelbord af te dalen waar je wakker zou worden in je “bel van biologie” en in de war zou zijn. Het was zelfs jullie bedoeling om volkomen in de war te zijn. Oh, we zeggen jullie dat jullie je eigen verwachtingen overtroffen hebben. Ja toch? Maar nu beginnen jullie door de sluier heen te kijken. De tijd gaat sneller. Het tijdsverloop waarbinnen je creëert wordt steeds korter. Kies je gedachten goed, lieverds, want ze bevatten de werkelijkheid van je toekomst en nu zul je die sneller ervaren dan vroeger. Je kunt niet kiezen wat er in je hoofd opkomt, want je bent een deel van het Universele Onderbewuste Denken en er gaat doorlopend een gestage stroom gedachten door je hoofd. Ah, maar jullie hebben wel de volledige keuze over wat er in je hoofd blijft. Kies die gedachten goed en kies alleen dìe trillingen die samengaan met je hart en er zal geen oorlog meer zijn op Aarde. Nieuwe tijden breken aan. Jullie worden nu geconfronteerd met enkele uitdagingen.

We zeggen jullie dat jullie stuk voor stuk grotere gelegenheden zullen krijgen dan jullie beseffen. Maar om jullie precies te vertellen waar dat zal gebeuren en hoe dat eruit zal zien, zou jullie je kracht ontnemen. Dus zullen we jullie in plaats daarvan een verhaal vertellen.

Het verhaal van de Cirkel en het Licht

In den beginne was het woord. Het woord was ‘om’ en die trilling was de oorsprong van alles wat is. Toen de gewijde klank van het woord tegen het weefsel van de Universele Energie trilde, creëerde het een Cirkel en die Cirkel bestond uit energie die in beweging was. Aangezien de Cirkel een creatie was van het weefsel van de Universele Energie was het een scheppende Cirkel. De formatie van deze Cirkel was het begin van alles. Ah, dit was een fantastische schepper-Cirkel.

Weldra steeg de Cirkel op uit zijn weefsel van Universele Energie en begon in het rond te rollen. Hij sprong op, stuitte terug en rolde verder en trok zo overal naartoe. Hij begon al snel te creëren en schiep de prachtigste wonderen die je je maar kunt voorstellen. De Cirkel vond het heerlijk om te scheppen en deed dat voortdurend. De Universele Energie had de gewoonte om alles ongemerkt in elkaar over te laten gaan waardoor het leek alsof alles werd geschapen op een enorm schilderslinnen. De Cirkel beleefde de wonderen van de schepping want hij kon alles creëren en alles doen. Terwijl de Cirkel al scheppend rond rolde, zag hij de meest majestueuze vergezichten en werd hij zich bewust van de creaties die hij schiep. De Cirkel vond het heerlijk om te spelen. Er waren momenten waarop de Cirkel op zijn kant rolde en snel rond begon te draaien, zoals de wieken van een helikopter, en overal naartoe vloog. De Cirkel leerde stuiten en begon te rollen. Hij leerde rondtollen als een munt die op zijn rand ronddraait. De Cirkel ontdekte dat er echt geen grenzen waren die hij niet kon overschrijden. De Cirkel was vrij en voelde zich op zijn gemak en de Cirkel was gelukkig.

Op een bepaald moment raakte de Cirkel vertrouwd met het scheppen en begon heel grote creaties te scheppen die de uitgestrektheid van de Universele Energie lieten zien. Hij nam de taak op zich om te proberen iets te creëren wat de grenzen van de Universele Energie zou overschrijden. Maar hoe de cirkel ook zijn best deed, hij kon nooit de grenzen definiëren die hij zocht. Hoe meer hij creëerde, des te meer hij zich realiseerde dat hij het begin of het einde van de Universele Energie nooit zou kunnen vinden. Net als de Universele Energie begon de Cirkel te beseffen dat de Cirkel alles kon zien, behalve zichzelf. Het enige dat de Cirkel niet kon scheppen was inzicht in zichzelf. Hij kon overal naartoe rollen waar hij maar naartoe wilde rollen. Hij kon overal naartoe vliegen waar hij maar naartoe wilde vliegen. Hij kon door de hele ruimte stuiten, krimpen en uitdijen en toch kon hij in één keer maar kleine stukjes van zichzelf zien. De Cirkel begon zijn volmaakte bestaan in twijfel te trekken omdat hij begreep dat hij zijn eigen bestaan nooit zou kunnen begrijpen. De Cirkel kon niet zeggen “IK BEN”.

De Cirkel was de eerste dimensie, want het was de eerste Cirkel. Op dit moment besloot de Cirkel het te wagen een andere vorm aan te nemen. De Cirkel dacht dat als hij een andere vorm aannam hij zichzelf zou kunnen zien en “IK BEN” zou kunnen zeggen. Hier stapte de Cirkel de tweede dimensie binnen. Op dat moment besloot de Cirkel iets te scheppen wat hij nog nooit had gedaan en hij creëerde een andere Cirkel. “Ah, dat zal makkelijk zijn. Nu zal ik gewoon naar de andere Cirkel kunnen kijken en zien wie ik ben,” zei de Cirkel. Opnieuw werd de Cirkel teleurgesteld, want toen hij keek, kon hij de andere Cirkel die hij had gecreëerd niet in zijn geheel zien. Hij kon er slechts kleine stukjes van zien. Net als zijn eigen Cirkel, was de andere Cirkel voortdurend in beweging door een energie zonder begin of einde. De energie kon daardoor niet in bedwang worden gehouden om zich van zichzelf bewust te worden of zichzelf te verwezenlijken. De woorden “IK BEN” lagen opnieuw buiten het bereik van de Cirkel.

“Ah, wat gebeurde er toen?”, vragen jullie je af. Daarop ging de tweede Cirkel de tweede dimensie binnenin de eerste Cirkel binnen waar hij een keer om zichzelf heen draaide en het cijfer acht vormde. Het cijfer acht vond zijn plaats in de eerste Cirkel in horizontale positie. Terwijl de energie in de tweede Cirkel rond bleef draaien, kruiste ze nu zichzelf in het midden van de acht. Dus nu draait de tweede Cirkel in de vorm van een acht binnenin de eerste Cirkel. Nu zijn er met de eerste Cirkel meegerekend drie cirkels, aangezien de tweede Cirkel zich in tweeën heeft gedraaid. Op deze manier bevindt de Universele Energie zich nu in de derde dimensie.

De energie die door de tweede Cirkel beweegt, kruist nu het magische punt in het midden, in de derde dimensie. Hier kruist de energie zichzelf en er vliegen vonken af. De eerste Cirkel zegt met de scheppingsstem: “Laat er Licht zijn” en er was Licht. De vonken die wegvlogen bestonden uit dezelfde Universele Energie als de eerste Cirkel. Daardoor hadden ze dezelfde scheppende vermogens als de eerste Cirkel, maar ze konden zich hun vermogens niet herinneren doordat ze zichzelf zagen als iets zelfstandigs binnen de derde dimensie. Dus nu is de Cirkel binnenin de Cirkel nog steeds in beweging en die kleine vonken beginnen overal rond te vliegen en creëren Licht. Oh, ze beginnen het zo geweldig leuk te krijgen. Ze kunnen zichzelf niet zien en ze denken dat hun bestaan in de derde dimensie alles is wat er is. De oorspronkelijke Cirkel kan nu naar het Licht kijken en het als iets afzonderlijks zien, want het is door de polariteit van de tweede dimensie gegaan. Het Licht begint zich nu helemaal afgescheiden te voelen en het spreekt de magische woorden “IK BEN”. De Cirkel lacht blij als het Licht deze woorden uitspreekt. Het Licht kan deze woorden alleen uitspreken omdat het denkt dat het losstaat van de Cirkel… en de Cirkel is gelukkig.

Na verloop van tijd begint het Licht te scheppen terwijl de Cirkel vol vreugde toekijkt. Het is zo leuk om te zien hoe het Licht alles schept zonder zelfs maar te kunnen zien dat het zijn eigen werkelijkheid schept. Het is zo amusant voor de Cirkel om zichzelf op die manier te zien.

Het Licht schept steeds meer naarmate zijn bewustzijn toeneemt. Het duurt niet lang voor het Licht zich bewust begint te worden van de grote Cirkel om hem heen. Hoewel het Licht de Cirkel in zijn hart voelt, kan het hem niet zien. Het Licht begint de werkelijkheid van de Cirkel te accepteren, hoewel die niet kan worden gezien of aangeraakt, en het begint tegen de Cirkel te praten. Het Licht zegt: “Lieve Cirkel, vertel ons waarom we hier zijn. Zeg ons wat de zin van het leven is.” De Cirkel is geamuseerd maar blijft zwijgen, want de Cirkel weet dat hij het Licht nooit kan vertellen wat de zin van het leven is omdat het Licht die zin en dat leven nog moet creëren. Pas wanneer het Licht zijn eigen scheppingskrachten volledig aanvaart, zal het werkelijk de eindige manifestatie van de Cirkel zijn. De Cirkel blijft zwijgen terwijl het Spel verder gaat… en de Cirkel is gelukkig.

Het gaat verder en terwijl de kleine vonkjes Licht de verantwoording beginnen te nemen voor hun eigen Licht, beginnen ze voor zichzelf te creëren. Ook zij bevinden zich in het weefsel van de Universele Energie, wat hen tot dezelfde scheppers maakt als de eerste Cirkel. Het Licht begint te spelen en vindt manieren om te rollen, snel te draaien en te vliegen net zoals de eerste Cirkel dat in het begin deed. De Cirkel kijkt vol vreugde op hen neer en de Cirkel is gelukkig. Als de kleine vonken Licht beginnen te stralen en hun Licht gaan gebruiken, beginnen ze plezier te maken. Ze beginnen te knipperen en te spelen met hun Licht. Ze beginnen een sterke fantasie te ontwikkelen en scheppen kleuren met hun Licht. Ze ontdekken dat ze het Licht kunnen zijn of het Licht kunnen weerspiegelen en ze worden goed in beide manieren. Weldra seinen ze zelfs met hun eigen Licht naar elkaar want ze beginnen in te zien dat het Licht van hen zelf is. Ze beginnen allerlei plezierige dingen te beleven terwijl ze van alles creëren met hun Licht… en de Cirkel was gelukkig.

Er komt een moment waarop de Lichten ontdekken dat ze niet dieper in de Universele Energie kunnen doordringen en ze beginnen hun eigen cirkels te creëren, want als scheppers beginnen ze hun grootste verlangens te creëren. Ze weten niet eens dat ze dat doen want de sluier van vergetelheid die ze dragen is zo dik dat ze niet kunnen zien dat ze een deel zijn van de grotere Cirkel. Maar daar zijn ze dan, in de derde dimensie en ze creëren een schitterende melkweg vol planeten in het weefsel van de Universele Energie waarin ze hun spelletjes spelen. De Lichten creëren het ene prachtige Speelbord hier en het andere spel daar en ze beginnen allerlei prachtige spelletjes te creëren om hun Licht naar elkaar te laten schitteren en hun Licht te gebruiken. De Cirkel doet een stapje achteruit en kijkt stomverbaasd toe… en de Cirkel is gelukkig.

Nadat er diverse spelletjes zijn opgezet zodat het Licht zichzelf kan zien, beginnen de Lichten zelfs te denken dat zij alles zijn wat er is en de herinneringen aan de Cirkel vervagen. De Cirkel die dit ziet, begrijpt nu dat de echte test voor het Licht zal zijn of het in staat is zichzelf te zien en zich te her-inneren dat het in feite een deel is van de Cirkel. Dan zou het Licht al zijn scheppingsvermogens weer terug hebben en zou de Cirkel zichzelf volledig zien als het Licht. Het was deze her-eniging die leidde tot de gemeenschappelijke creatie van een heel speciaal Spel. Daarbij werkten de hogere aspecten van de Lichten samen met de Cirkel om een heel bijzonder Spel te creëren. De Cirkel wist in al zijn grote wijsheid dat het Licht alleen zijn volledige kracht kon oppakken als het de volle verantwoording voor de schepping op zich nam. Daarom werd er een groots Spel gecreëerd met slechts één richtlijn: Er zal vrije keuze zijn in iedere kwestie.

En zo beginnen de Lichten te spelen op het Speelbord van de Vrije Keuze. Ze beginnen net als voorheen te knipperen en zich met elkaar te amuseren. Ze hebben het Spel deze keer echter heel moeilijk gemaakt door met een sluier van vergetelheid te werken. Niet alleen wisten de Lichten niet dat ze een deel waren van de Cirkel, maar ze kozen er bovendien voor om heel verward wakker te worden. In het begin dacht de Cirkel dat het Spel niet zou werken zoals gehoopt, want het idee van de vrije keuze bracht de Lichten er toe enkele heel slechte keuzen te maken. Toch bleef de Cirkel toekijken terwijl het Spel zich ontvouwde en hij was daar vol Liefde om de Lichten weer aan te wakkeren als het Licht verflauwde. Het Licht onttrekt steeds energie aan de Cirkel met behulp van zijn eigen scheppingskrachten. Het is het moeilijkst voor het Licht om te begrijpen dat de scheppingskracht die het bezit, van hemzelf is, want de sluier bewaart dat geheim goed. Het duur niet lang voordat het Licht een groot verborgen geheim ontdekt. Het ontdekt dat wanneer het Licht minder wordt en vervaagt, het snel weer kan worden hersteld door contact te maken met de Cirkel door de een of andere uiting van Liefde. Het Licht wordt heel opgewonden door deze ontdekking. Ook de Cirkel wordt heel opgewonden door deze ontwikkeling, want het betekent dat het Licht zich iets begint te her-inneren.

De Lichten gingen zo op in het Spel dat ze terugvielen op een geriefelijke plek terwijl hun kracht hen ontglipte. Na zeer lange tijd beginnen de Lichten een fascinatie voor duisternis en schaduwen aan de dag te leggen. Want je kunt Licht alleen echt zien door een contrast met duisternis, zo redeneerden ze. Er zijn momenten waarop ze de Cirkel totaal vergeten en volledig in duisternis verzinken. De Cirkel keek perplex toe hoe de Lichten hun Spel speelden. De Lichten vervielen in de overtuiging dat er niets anders meer was dan de werkelijkheid van de dingen die zij hadden gecreëerd. Ze geloofden dat iets niet bestond als ze het niet konden zien, voelen of aanraken. Ze zetten het zelfs in hun kranten: “De Cirkel is dood.” De Cirkel keek vol vreugde toe hoe perfect de Lichten hun sluier hadden gecreëerd. De Cirkel was blij omdat hij zo een deel van zichzelf kon zien waar hij nooit van had gedroomd… en de Cirkel was gelukkig.

Zo af en toe keken twee of meer Lichten elkaar in de ogen en her-innerden ze zich dat ze op de een of andere manier een deel waren van een grote Cirkel. Ze vroegen of de Cirkel hen wilde beschermen tegen de duisternis en ze drongen de duisternis van de angst binnen en verspreidden een allerheerlijkst Licht. De Cirkel straalde van trots terwijl hij toekeek en zag hoe de Lichten hun verantwoording oppakten. De Cirkel bood aan het Licht te helpen om te begrijpen dat de duisternis slechts een illusie van polariteit en gebrek aan Licht was. De duisternis is er alleen maar als onderdeel van het Spel opdat zij hun eigen Licht kunnen zien en de ruimte krijgen om het te gebruiken. Dat is heel moeilijk, want zo lang de sluiers van vergetelheid stevig op hun plaats zitten, kunnen de vonken Licht hun licht alleen zien als dat weerspiegeld wordt.

Het is heel moeilijk voor de Lichten om het grotere beeld te zien en dat te begrijpen. Ze hadden gehoopt totaal verward wakker te worden en ze waren er heel goed in geslaagd om dat te creëren. Ze waren zo verward dat velen van hen hun kracht aan de duisternis gaven met het idee dat daar het antwoord moest liggen. Aangezien hun scheppingskrachten geen grenzen kenden, leek de duisternis macht te hebben. De Cirkel lachte uitbundig om deze schepping want hun krachten waren zo groot en de sluier was zo dik dat ze hier iets creëerden uit het niets. Aangezien ze met Licht creëerden maar niet konden zien dat zij het zelf waren die creëerden, gaven ze hun macht aan de duisternis die natuurlijk alleen maar een gebrek aan Licht was. De Cirkel dacht hoe fantastisch het was dat het Spel zo volmaakt was. “Die Lichten zijn zo amusant!”, dacht de Cirkel.

Zo gaat het verder want ze beginnen overal te scheppen. Ze beginnen zelfs spelletjes binnen spelen te creëren die absoluut geen zin hebben. De Cirkel dacht bij zichzelf: “Hebben ze geen geweldige fantasie? Is het niet prachtig om te zien hoe ze alles creëren wat ze aanraken, alles waar ze aan denken en alles wat ze voelen?” De Cirkel begon zichzelf te zien in de schoonheid van het Licht… en de Cirkel was gelukkig.

Het Licht gaat door met het spelen van het Spel in een veld van polariteit, want het is door de twee binnenste cirkels gegaan die om zichzelf waren heen gedraaid. De twee binnenste cirkels vertegenwoordigen de dualiteit van de tweede dimensie. Want tijdens het passeren van de tweede dimensie was het noodzakelijk zichzelf op te splitsen of in elk geval die illusie te wekken. Alles wat het licht tijdens zijn bezoek aan de derde dimensie in dit veld van polariteit ziet, is een illusie, want het ziet zichzelf als losstaand van de Cirkel en dat is niet zo. Het ziet zichzelf als licht en donker en dat is niet zo. Het ziet zichzelf als hoog en laag, als liefde en angst, als goed en slecht, als juist en verkeerd. Dat is niet zo. Het is alleen maar een illusie die nodig is voor de manifestatie van Licht. De wonderbaarlijke lichten vangen zo af en toe een glimp op van hun eigen licht als dat door een ander wordt weerkaatst. Als dat gebeurt, veren ze op, want het raakt hun hart. Het raakt de essentie van wie ze zijn. Op zo’n moment wordt een golf van energie teruggestuurd naar de Cirkel en de Cirkel is gelukkig.

De Cirkel van de Universele Energie heeft geen begin en geen eind, maar in de tweede binnencirkel moet de energie een begin en een eind hebben anders kan ze niet door de eerste Cirkel worden gezien. Alle Spelen die door het Licht zijn gecreëerd, hebben een tijdslimiet. Dat was ook het geval met het Spel van de Vrije Keuze. Op dit moment zou zelfs de grootste hoop van de Cirkel kunnen wegsterven, want de planeet van de Vrije Keuze nadert het eind van haar tijd. Het Licht zag dat zelfs aankomen, want het was voorspeld. De Lichten keken elkaar aan en zeiden: “Wat moeten we doen? Waar zijn we? Wie zal ons redden?” Ze baden tot de Cirkel en de Cirkel glimlachte liefdevol naar hen. Ze vroegen of de Cirkel wilde ingrijpen om hen te redden en te leiden. “Welke kant moeten we op,” vroeg het Licht. De Cirkel glimlachte en deed al het mogelijke om het Licht de spiegel voor te houden zodat het zichzelf zou zien. Maar de sluier was nog zo dik dat het Licht niet kon zien dat het Licht van hemzelf was. De Cirkel zag dat er spoedig een eind zou komen aan zijn grootste hoop om zichzelf te zien. Maar toch was de Cirkel gelukkig.

Toen, op de allerlaatste momenten van het Speelbord, zag de Cirkel dat het Licht helderder begon te worden. Het werd zo helder dat het op het punt stond door de sluier heen te breken. “Her-inner je je wie je bent?”, vroeg de Cirkel. Er kwam geen antwoord van het Licht. “Weet je dat je in werkelijkheid de Cirkel bent?”, sprak de Cirkel weer maar er kwam nog steeds geen antwoord. Het Licht werd steeds helderder, maar kon nog steeds niet bevatten dat het zelf de Cirkel was. De Cirkel werd nu heel erg opgewonden, want het Licht werd zo helder dat het Verantwoording begon te nemen voor het ophouden van zijn eigen Licht. Het Licht begon te ontwaken. Heel langzaam werd er eerst één wakker en toen nog een. Er begon een hogere waarheid op het Speelbord te verschijnen toen het Licht helderder werd. Angst voor de duisternis nam af en ze begonnen te begrijpen, net zoals de eerste Cirkel, dat de aanwezigheid van duisternis noodzakelijk was om Licht te kunnen hebben. In feite stelde de duisternis hen in staat om hun Licht te manifesteren. Het maakte allemaal deel uit van de grotere Cirkel. De Cirkel werd nu overweldigd door de mogelijkheid dat het Licht zichzelf echt zou gaan zien… en de Cirkel was gelukkig.

Overal begonnen Lichten te beseffen dat hun bestemming in hun eigen handen lag. Zelfs andere Spelen keken toe en zagen wat er gebeurde. Ze begonnen zaden van Licht te zaaien en die te verzorgen met Verantwoording en Liefde. Toen deze zaden begonnen te ontkiemen naderde de beslissende slotfase van het Spel. Op het allerlaatste moment van het Speelbord werd het Licht zo helder dat een heel klein straaltje Licht door de sluier heen brak. De Cirkel was in de wolken toen het Licht zijn eigen scheppingskracht begon te gebruiken.

Door zijn eigen keuze verlengde het Licht het Spel. Het leerde ook zijn scheppingskrachten te versterken door gebruik te maken van Verantwoording en Liefde. Het eiste de Verantwoording op om zijn eigen scheppingskrachten te gebruiken en het leerde van zichzelf te houden. Die dag verscheen er een nieuw Licht op het Speelbord van de Vrije Keuze en begon zelfs het weefsel van de Universele Energie te veranderen. Elk Licht in elk Spel begon te veranderen als gevolg van het ontwaken van het Licht. Alle Lichten begonnen naar een hogere waarheid te reiken en daardoor bereikte het Speelbord van de Vrije Keuze een hogere trilling.

Het ging door het kleurenscala van zijn eigen trillingsniveaus heen en begon nieuwe kleuren te creëren. Daarbij stelde het nieuwe contracten op voor zichzelf. Ja, er waren inzinkingen. Ja, er was verzet toen de hogere energie en de hogere waarheid begonnen binnen te filteren. Er werden vijf stappen vooruit en twee stappen terug gezet. Toen weer vijf stappen vooruit en slechts één stap terug. De Cirkel was gelukkig.

Op dat punt ging de Cirkel zelf een woordje meespreken en stuurde een idee naar het Licht en zei: “Licht, jij bent de schepper. Je begrijpt het niet. Je hebt altijd om informatie gevraagd en wij zeggen je dat die informatie binnen je eigen vermogen ligt, want jij bent het Licht van Thuis. Jij bent in feite het Licht dat je zoekt. Zoek er niet naar buiten jezelf. Ga naar binnen en je zult de antwoorden vinden over de hele schepping die je nodig hebt om je hoogste werkelijkheid te creëren.” Eerst wist het Licht niet wat het ervan moest denken toen het de woorden van de Cirkel hoorde. Het had zolang gevraagd of het de woorden duidelijk mocht horen en nu de woorden kwamen, werden ze vanbinnen gehoord. “Ah, dus dat is het geheim van de Cirkel,” zei het Licht. “Hij heeft de hele tijd tot ons gesproken, maar we konden hem niet horen zolang we buiten onszelf keken.” Toen drong er voor het eerst een belangrijke hogere waarheid tot het Licht door. Het besefte dat de Cirkel alleen vanbinnen kon praten als hij een deel van hemzelf was. En zo begreep het Licht dat het in feite zelf een deel van de Cirkel was. In hun opwinding begonnen de Lichten wild te knipperen en hun kleuren te vertonen.

Er heerste grote opwinding die zich met een sneltreinvaart door het hele weefsel van de Universele Energie verbreidde en alles op haar weg veranderde. Vanaf die dag begonnen de Lichten openlijk en vrij zaden te zaaien. De Lichten waren niet langer bang voor het donker. Ze waren niet langer bang voor de schaduw want ze begrepen dat de schaduwen in feite een plek zijn waar het Licht kan schijnen. Daarop zegende het Licht zelfs de duisternis als een volledig deel van zichzelf… en de Cirkel was gelukkig.

Uit eigen beweging creëerden de Lichten een derde Cirkel. In navolging van de tweede Cirkel lieten ze die een keer om zichzelf heen draaien zodat ook deze Cirkel hetzelfde cijfer acht maakte. Ook dit cijfer acht kreeg een plaats binnen de eerste Cirkel, maar in een verticale positie. Met deze handeling was de tweede Planeet van de Vrije Keuze geboren. Nu heb je de twee achten binnen de grotere Cirkel en als je alle cirkels telt, zul je zien dat het er nu vijf zijn, wat staat voor de vijfde dimensie waar de volgende manifestatie van Licht zijn woonplaats zal hebben. De Cirkel sprak tegen het Licht: “Jullie hebben het Spel gewonnen, lieverds. Jullie hebben het aangedurfd om “IK BEN” te zeggen en je eigen kracht te gebruiken. De volgende stap ligt nu voor jullie. Jullie nemen nu de rol van toezichthouder van het Licht op je terwijl er een nieuw Spel begint. Eerst zullen jullie de andere Lichten helpen bij de overgang die voor hen ligt en dan zullen jullie de toezichthouders van het Licht worden bij het Nieuwe Spel. Jullie brengen je eigen Spel naar het volgende niveau. Wees daar niet bang voor en denk er aan dat duisternis in werkelijkheid een kans is om het Licht te laten schijnen.” Daarop glimlachte de Cirkel… en de Cirkel was gelukkig.

Begrijpen jullie de aard van dit verhaal, lieverds? Begrijpen jullie dat jullie nu van de brug van de vierde dimensie in de vijfde dimensie stappen? Begrijpen jullie dat jullie het Licht zijn dat jullie buiten jezelf hebben gezocht? Begrijpen jullie dat jullie zowel de Cirkel als het Licht zijn? Als jullie dat begrijpen, dan begrijpen jullie dat jullie het script zullen schrijven voor de dingen die komen gaan. Er bestaat geen verheven plan voor het Speelbord van de Vrije Keuze omdat jullie dat nog niet hebben geschreven.

Jullie zijn hier gekomen om dat te doen. We zeggen jullie dat jullie net op het punt zijn gekomen waar jullie de werkelijkheid van de vijfde dimensie beginnen te bereiken. Jullie zijn de voorlopers, want jullie zijn hier het eerst aangekomen. Jullie zullen de anderen naar de overkant helpen. Er is vertrouwen nodig om van de brug van de vierde dimensie in de vijfde dimensie te stappen. Daar is moed voor nodig. Daar is de wetenschap voor nodig dat alles in orde zal zijn. Jullie kunnen elkaar helpen. Vraag geen hulp aan de Cirkel, want jullie zijn de Cirkel. Jullie zijn het Licht. Neem de verantwoording voor je eigen Licht en je eigen passie. Zoek een klein stukje van die passie en draag dat altijd trots met je mee. Versterk je Licht met Verantwoording en Liefde. Steek je hand naar elkaar uit, want wanneer twee of meer bij elkaar komen en hun eigen Cirkel van Licht creëren, begint de magie. We zeggen jullie dat jullie de Cirkel zijn. Jullie zijn het Licht.

Jullie zijn stuk voor stuk de vonken van Licht. Alles wat we van jullie vragen is dat Licht te zien voor wat het is en de Verantwoording te nemen voor je eigen creaties en je eigen Licht. Zoek je passie en je Licht zal helder schijnen. Probeer de wereld niet te helen. Probeer alles wat is niet te veranderen. Accepteer dat er vijf stappen vooruit en twee achteruit worden gezet als dat moet. Houd je Licht hoog met grote vastberadenheid. Knipper ermee en laat de kleuren die je in je draagt stralen. Laat het Licht schijnen en durf het in zijn volle pracht te zijn. Want daarin ligt jullie ware kracht, lieverds. Jullie zijn de Menselijke Engelen aan het worden. Jullie volgende rol bestaat eruit anderen te helpen bij het maken van de oversteek en bij het aanvaarden van de verantwoording voor hun eigen kracht en creaties. Kort daarna zullen jullie de Engelen worden voor de tweede Planeet van de Vrije Keuze want dat is reeds in gang gezet. Het symbool dat we jullie hebben laten zien is niet nieuw. Het lag al vanaf het begin op jullie Speelbord te wachten tot jullie je kracht zouden oppakken. Dit is het teken van de Menselijke Engel en het stelt het Licht in de vijfde dimensie voor.

Het verhaal van de Cirkel en het Licht eindigt hier niet, want jullie zijn bezig de volgende hoofdstukken te schrijven. Toen we een jaar geleden op deze zelfde plek bij jullie waren, hebben wij jullie verteld dat jullie niet langer de enige Planeet van de Vrije Keuze waren. Nu is er nog een. Velen onder jullie stellen ons vragen: “Wat betekent dat? Hoe ziet die eruit? Is die daarbuiten tussen de sterren? Verkeert die in een embryonale fase? Zijn het mensen? Zijn het buitenaardsen?” We vinden jullie vragen heerlijk, want jullie hebben zoveel fantasie. Denk eraan dat het Licht dat jullie uitstralen het Licht van Thuis is. Deel het met elkaar en met iedereen die er om vraagt. Deel het met jezelf. Houd het hoog en wees er trots op en er zullen geen schaduwen meer op de Aarde zijn.

Jullie hebben de deur opengezet zodat het nieuwe Licht en de in elkaar opgaande mannelijke en vrouwelijk Kristalenergie binnen kunnen dringen. Dat is gebeurd op grond van jullie keuzen. Jullie zijn degenen die dit hebben gecreëerd. Verbaast het jullie dat sommigen zich daartegen verzetten? Verbaast het jullie dat sommigen zo diep geworteld zijn in hun eigen werkelijkheid dat ze dit niet zien aankomen? Verbaast het jullie dat ze drastische stappen ondernemen omdat ze bang zijn? Laat je Licht schijnen, lieverds, jullie allemaal, stuk voor stuk. Jullie hoeven iets wat niet kapot is niet te repareren. Denk er aan dat duisternis de gelegenheid biedt om het Licht te laten schijnen. Houd de hand vast van de persoon die naast je staat en deel je Licht. Creëer je eigen Lichtcirkels. Denk er aan dat al het Licht zich binnen de eerste Cirkel bevindt en daardoor in Eenheid is met al wat is. Respecteer die Eenheid in elkaar en je zult al het Licht respecteren.

Jullie zijn de scheppers, lieverds. Houd het teken van de Menselijke Engel in je hart. Geef je kracht er niet aan, maar gebruik het als een her-innering aan wie je bent. We zeggen jullie dat dit nog maar een voorproefje is van de dingen waarvoor jullie hier zijn gekomen. Jullie zullen de engelen van de tweede Planeet van de Vrije Keuze zijn. De gebeurtenissen die jullie tot reactie aanzetten zullen nu op gang komen want jullie kennen nu enkele fundamentele waarheden. Jullie weten nu hoe dit werkt. Jullie praten tegen de engelen en jullie vragen of aartsengel Michaël over je wil waken en of het engelenrijk en de hele goddelijke familie van Licht je wil komen helpen. Wij staan altijd voor jullie klaar. Net zoals jullie altijd klaar zullen staan voor degenen over wie jullie zullen waken. Jullie grootste taak als Engel zal eruit bestaan het innerlijke Licht te weerspiegelen zonder de kracht weg te nemen van degenen naar wie je weerspiegelt. Als je dat leert doen, zul je het Licht gaan weerspiegelen van de grootsheid van de tweede Planeet van de Vrije Keuze.

Kijk uit naar het signaal van acht nul acht. Dat is het signaal van de Menselijke Engel dat nu je eigen DNA zal gaan activeren. Pak dat signaal op als je daarvoor kiest.

Het is voor jullie moeilijk te begrijpen dat de Cirkel zelfs in de duisternis gelukkig is. Streef die gelukkige stemming na, lieverds. Laat in je Spel van de Vrije Keuze je Licht niet verzwakken door de gebeurtenissen op je planeet. Wees de schepper die je bent. Weet dat er van je gehouden wordt op een manier die je stoutste verwachtingen overtreft omdat je de Cirkel en het Licht bent.

Het is ons, de engelen in de hemel, een zeer grote eer om voor de Lichten van het Speelbord van de Vrije Keuze te zitten. We vragen jullie om voor elkaar te zorgen, elkaar met respect te behandelen en goed met elkaar te spelen in het Licht.
En zo is het…

de Groep

Van Steve

Als je je wilt verbinden met andere LichtCirkels kijk dan hier: http://www.espavo.org/CirclesOfLight/circles.php3


Nu de feestdagen van dit jaar naderen, hebben we helemaal talloze kansen om ons Licht te laten schijnen. Bedankt dat je hier nu bent.

Espavo

Met een innige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother, de Hoeder van de Vlam

 

De Bakens van Licht Meditatie

Noot: De lichtbakenmeditatie van deze maand is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Opgedragen aan de Lichtcirkelgroepen overal ter wereld.

Samen laten we het licht helderder worden. Haal diep adem. Vier met elke inademing het licht van de nieuwe dag. Laat bij elke uitademing de duisternis los die alleen maar de afwezigheid van licht is. Creëer dat licht op dit moment. Zie het licht voor je. Voel het warme, genezende schijnsel van deze energie. Terwijl het licht in cirkels ronddraait en alles-wat-is omsluit, wordt het de cirkel van licht. Bij iedere rondgang wordt het licht sterker. Het durft te stralen. Het deelt met alles wat zich binnen zijn veld bevindt de vredigheid van zijn centrum.

De cirkel heeft zijn hele leven al heel langzaam gedraaid. Eerst begint hij zijn pad door het dagelijkse bestaan van het leven vaag te verlichten. Hij schijnt, maar laat nog niet zijn overvloed van vonken zien. Nu komt er een andere cirkel naast je staan die zegt: “Je bent zo perfect in je cirkel. Je schijnsel heeft een bezielende uitstraling. Als je een andere cirkel aanraakt, vliegen er vonken af en bestaat er een band die hem inspireert om ook te gaan schijnen. Zie je jouw eigen licht en kracht niet? Laat mij dan een spiegel voor je zijn om je eigen grootsheid naar je te weerspiegelen. Jij inspireert andere cirkels om met hun eigen gedachten de kracht te creëren om hun eigen cirkel te verlichten.”

Voel nu de opwinding van het moment waarop twee cirkels elkaar ontmoeten, wat te vergelijken is met het gevoel wanneer jij in jouw Lichtcirkel andere gelijkgestemde zielen ontmoet. Voel je passie. Wees je passie. Voel je vrij om die met iedereen om je heen te delen terwijl je hen stimuleert hun eigen licht te laten schijnen. Je voelt dat je jouw licht permanent durft te laten schijnen. Je bent niet langer bang voor wat anderen zouden kunnen denken. Je bent er trots op dat je het licht bent en het pad verlicht zodat anderen het kunnen zien. Allen zullen je schijnsel zien terwijl je leven verder rolt. Zie jezelf opbotsen tegen een andere cirkel die licht verspreidt, maar niet zo sterk. Door elkaar aan te raken en het licht te delen, wordt het licht bij jullie allebei sterker. In plaats van twee afzonderlijke cirkels van licht te zijn, gaan jullie deel uitmaken van het geheel. Jouw cirkel is slechts een deel van de hele cirkel van God. Jij bent God. Samen met de andere cirkels ben je de complete cirkel van het hogere wezen. Elke cirkel die je verder aanraakt versterkt het eeuwig uitdijende schijnsel van de eindeloze lichtcirkel.

Je merkt dat je vol verlangen uitkijkt om onderweg andere cirkels te ontmoeten. Voel de stralende warmte van dit licht van binnenuit resoneren naar alles buiten je persoonlijke cirkel. Weet dat deze innerlijke gloed zich uitbreidt om zich te verbinden met alle cirkels die je in je leven aanraakt. Durf de Cirkel van Licht te zijn. Her-inner je wie je bent. Voel hoe belangrijk het is dat jij hier bent om je met anderen te verbinden. Laat alles los wat je ervan heeft weerhouden om te stralen. Houd je mentale instelling positief en leef zonder te oordelen, maar met liefde en begrip. Verspreid je licht naar iedereen die je aanraakt terwijl je verder rolt door het leven. Laat iedereen je innige energie voelen door een vriendelijk woord, een hartelijke glimlach. Heb vertrouwen in je kracht om verschil te maken in deze wereld. Wees je eigen persoonlijke cirkel en laat je licht schijnen. Verbind je met de grotere cirkel van de wereld. We zijn één. Terwijl je verder rolt door het leven kun je ruwe plekken tegenkomen. Wees sterk. Stijg boven die momenten uit door in het centrum van je cirkel te blijven. Soms kun je mensen tegenkomen die een bedreiging lijken te vormen voor het vlakke pad waarover je door het leven rolt. Weet dat dit slechts lessen zijn. Verwelkom de uitdaging om te groeien die zo iemand je biedt.

Je weet dat je in het verleden, voor je wist hoe je volledig in je licht moest staan, je eigen groeiperiodes hebt doorgemaakt. Degene die je uitdaagt, rolt alleen op zijn eigen cirkel voort en begrijpt het volle licht nog niet. Heb begrip voor het pad van anderen. Weet dat je leert van elke botsing die je op je weg tegenkomt. Bekritiseer de mensen die je deze lessen aanbieden niet, want het zijn alleen maar lessen om je licht te versterken. Stijg erboven uit en zet die mensen in hun kracht. Hou vast aan je koers om andere cirkels te helpen. Je kunt hun alleen maar een methode bieden om zich met het licht te verbinden, maar het is aan hen om te kiezen of ze zich willen verbinden. Koester je in je eigen licht.

Terwijl je cirkel de ene verrukkelijke les na de andere ervaart, krijg je steeds meer zelfvertrouwen. Door dat zelfvertrouwen gaat je cirkel nog sterker stralen. Voel het schijnsel vanuit het centrum van je cirkel. Het begint daar en vanuit jou verlicht het door je aanraking iedereen die op je pad komt. Verspreid je licht. Wees het licht. Anderen zullen de stralende cirkel van licht zien die jij hebt gecreëerd. Ze zullen je vragen hoe zij hun eigen cirkel kunnen creëren. Kom met deze gelijkgestemde zielen bij elkaar. Weerspiegel je in elkaars licht. Het licht zal een gouden ring worden. Wees de cirkels van licht, eerst alleen en dan door de cirkels met elkaar te verbinden. De cirkel is het licht. Door ons met elkaar te verbinden zijn we één.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.