Januari 2003

Het loslaten van oude gereedschappen
Het gebruiken van onze ware kracht


Van Steve

Met een nieuw jaar in een nieuwe werkelijkheid stappen, betekent verandering brengen in onze gewoonten en op vele andere gebieden van ons persoonlijke leven. Naar een hogere evolutionaire staat gaan, betekent het vasthouden van onze ware kracht als schepper, ook al zitten we met onze wortels nog stevig vast in een fysieke ervaring. Dat is niet altijd gemakkelijk. We beginnen allemaal te zien dat het tijdsverloop in onze eigen scheppingen nu heel kort is. Het is echt nodig dat we aandacht schenken aan de gedachten die we toestaan in ons hoofd te blijven, aangezien die nu in recordtempo onze volgende werkelijkheid worden. Deze nieuwe kracht brengt ook nieuwe verantwoording met zich mee. De Groep begrijpt waarom we ons verloren voelen en niet kunnen zien waar we naar toe gaan. Zij zeggen dat we het juist op deze manier hebben ontworpen omdat het ons grootste verlangen was om in een fysieke ervaring te worden geboren en volledig in de war te zijn. Zoals ze heel graag zeggen: Jullie zijn daar fantastisch in geslaagd!

Nu we onze volgende stap aan het bepalen zijn, is het nuttig om over veel oude gewoonten eens goed na te denken. Zelfs een waarheid waaraan we ons in de lagere vibraties vasthouden, kan ons nu weerhouden verder te gaan. De Groep heeft me laten zien dat ik daar in mijn eigen leven een heel goed voorbeeld van had. Toen ik met dit werk begon, lieten ze me de gereedschappen zien die ik zou gebruiken. Ze gaven me een Excalibur-zwaard dat ik gebruikte om mensen hun eigen kracht te tonen. Barbara en ik reisden met dat zwaard de halve wereld rond, en lieten er overal waar we kwamen, mensen mee werken. Het werd een heel belangrijk deel van mijn persoonlijke leven en van mijn verbinding met spirit.

Vorig jaar vertelden ze me dat ik afscheid zou nemen van het zwaard en het voor altijd los zou laten. Tijdens de Espavo-conferentie van 2001 zeiden ze me dat ik het nog twee keer zou gebruiken en het dan zou loslaten. Volgens ons programma zouden we het een paar dagen later meenemen naar een week durend seminar in Frankrijk. Toen wist ik dat we het zwaard zouden terugbrengen naar Mount Shasta en het in de bossen op de berg zouden achterlaten. Dit was niet alleen een fysieke scheiding maar ook een symbolisch loslaten, aangezien zelfs de gereedschappen die me hadden geholpen om in mijn kracht te gaan staan, me nu konden tegenhouden de hogere vibraties binnen te gaan. Ze wezen erop dat de bereidheid om de gereedschappen los te laten ons in staat stelt onze echte werkelijkheid als schepper te zien. Dan hebben de gereedschappen, zelfs als we besluiten ze te blijven gebruiken, niet langer macht over ons.

De nu volgende channeling werd gegeven tijdens de Espavo-conferentie op 18 september 2002 en werd gepresenteerd in wat de Groep noemt de Scheppingsweide (een deel van Panther Meadows) op Mount Shasta. Na de boodschap stapte iedereen die dat wilde naar voren, trok het zwaard uit de steen en sloeg anderen tot ridder. Daarna plaatste ik het zwaard weer in de steen en liepen we allemaal de weide uit. En zo liet ik een oude vriend achter. We delen nu met jullie de woorden die de Groep heeft gesproken die dag in de weide, toen we allemaal een stapje omhoog gingen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Jullie hebben vandaag Thuis gecreëerd in je eigen hart en jullie hebben dat laten samensmelten met de Moeder. Dat zullen jullie nu blijven doen, want jullie hebben geen idee wie jullie allemaal naar deze weide gevolgd zijn. Jullie hebben geen idee hoe vol deze weide werkelijk is. De opwinding aan deze kant van de sluier is ongelooflijk nu de mensen hun kracht beginnen op te pakken.

Velen waren bij het begin van het Spel bij ons en toen we dit speciale Spel creëerden, zeiden we: “Laten we alle regels weglaten. Laten we het volledig zijn eigen gang laten gaan, zonder wat voor voorschriften dan ook. Laten we eens kijken of jullie Thuis kunnen vinden door alleen maar de vonk van de Schepper in je te dragen.” De hele bedoeling was om je eigen vonk te vinden. De hele bedoeling was om bij dat innerlijke deel van jezelf te komen en dan, als je dat zou hebben gevonden, dat licht te gebruiken om elkaars licht te ontsteken. En hier zijn jullie dan, je eigen kracht oppakkend, je eigen energie vasthoudend en de verantwoording dragend voor je eigen kracht. Wij hebben daar maar één woord voor lieverds: Espavo. Uit het hart van de Michaël-familie: Espavo. Als jullie je energie vasthouden, worden jullie de scheppers. Jullie worden degenen die de energie in hun hart vasthouden. Op die plek verbinden jullie je met een enorme Familie van Licht. Jullie zijn het deel van onze familie dat vorm heeft aangenomen in de fysieke biologie.

Nu jullie je vibratie verhogen, kan die “bel van biologie” voor sommigen van jullie problemen geven. Jullie merken dat er tranen opwellen en jullie weten niet waarom. Jullie zeggen: “Wanneer zal dat eens ophouden? Wanneer zal ik eens zonder tranen mijn kracht voelen?” En wij zeggen dat wij hopen dat het nooit ophoudt. Nu jullie voor het eerst ervaren dat de sluier dunner wordt, beginnen jullie Thuis te voelen. Daar hebben jullie zo naar uitgekeken en nu het zover is, kunnen jullie alleen maar huilen. Het kan heel overweldigend zijn wanneer dat voor het eerst gebeurt.

Het her-inneren van de ware schoonheid van Thuis en de wetenschap dat je nog steeds een fysieke gedaante hebt, kan op zijn minst frustrerend zijn. Dat gevoel is het deel van ons dat regelrecht naar het hart gaat. Velen van jullie hebben gemerkt dat jullie zelfs depressief werden nadat jullie Thuis hadden ervaren. Veroordeel jezelf daar niet om want dat is een normaal proces en wordt door veel meer mensen ervaren dan jullie weten. Begrijp alsjeblieft dat naarmate jullie Thuis steeds vaker ervaren jullie aan deze vibraties gewend zullen raken en er niet langer door overweldigd maar juist door geïnspireerd zullen worden. Neem er de tijd voor en steun intussen op elkaar. Wees op die momenten een Menselijke Engel voor elkaar.

Nu zullen we de Hoeder vragen zijn gezichtsvermogen met jullie te delen.

[Op dat moment doet Steve zijn ogen open.] Als jullie de wind door de bomen horen waaien, lieverds, weet dan dat die wind je Ziel reinigt. Die wind neemt dat deel van jullie mee waarin de energie van Thuis zit en vermengt die met onze harten. De magie is hier vandaag aanwezig omdat jullie die hebben gecreëerd. Jullie zijn deze weide vol verwachting ingelopen en de magie begint nu omdat jullie die met jullie verwachtingen in gang hebben gezet. Nu doen wij, via de Hoeder, onze ogen open en delen onze energie direct met jullie.

We vragen jullie nu om iets te doen wat we nog nooit hebben gedaan. Haal eerst eens heel diep adem. En terwijl de Hoeder zijn ogen openhoudt, vragen we jullie om jullie ogen nu te sluiten. Laat jezelf zonder je lichaam reizen en zet jezelf energetisch op de schouder van de Hoeder. Jullie zitten nu in vrijwel dezelfde positie als wij meestal zitten wanneer we op deze manier tot jullie spreken. Kijk nu naar jezelf door de ogen van de Hoeder en zie jezelf vanuit het perspectief van Thuis. Je zult nu de schoonheid gaan zien die wij zien als we naar jullie kijken. Zet jezelf heel even in zijn fysieke “bel van biologie” en kijk naar de schoonheid van een ieder van jullie. Die gaat elke beschrijving te boven. Wanneer jullie de kleuren zien, wanneer jullie de glorie zien, wanneer jullie stuk voor stuk even de tijd nemen om te voelen hoe dat voor jullie is, zullen jullie je Thuis her-inneren. Door dit te doen zullen jullie je hart volledig geopend hebben.

Wij zeggen jullie: jullie openen het zover dat het soms pijn doet en dan gaan wij het nog eens een beetje verder oprekken; wen er dus maar aan, want op dat moment draag je Thuis in je. Dat is wie je bent. Wanneer jullie jezelf zien door de ogen van de Hoeder, zien jullie jezelf zoals wij jullie zien en zoals jullie werkelijk zijn. Het is goed om te weten dat je in fysieke vorm anderen wel kunt zien maar jezelf nooit. Nu weten jullie hoe God zich voelt. De hele bedoeling van het Spel was om te zien of God een duidelijke omlijning in fysieke vorm zou kunnen vinden en daardoor zichzelf zou kunnen zien. Her-inner je deze ervaring wanneer jullie zijn teruggekeerd in je eigen lichaam en durf diezelfde schoonheid te zoeken telkens wanneer jullie in je ogen naar jezelf kijken.

Haal diep adem en voel de liefde die je vandaag in je eigen hart hebt gecreëerd. Neem deze energie met je mee bij het verlaten van deze weide. Het is de heilige energie van Thuis en het is jullie hoogste plicht om die bij je te dragen. Her-inner je die energie wanneer je de volgende keer op zoek bent naar de laatste en grootste spirituele ervaring waarvan je denkt dat die je leven op de een of andere manier zal completeren en je heel zal maken.

Ons favoriete moment is wanneer een van jullie vraagt: “Wat is de zin van het leven?” Jullie hebben geen idee hoe er aan deze kant van de sluier wordt gelachen wanneer jullie die vraag stellen. Maar we vertellen jullie iets wat jullie misschien nog niet wisten. Niet iedereen kon komen spelen op de Planeet van Vrije Keuze. Het Spel van de Vrije Keuze werd slechts in beweging gezet als een ongebruikelijke poging om de aard van God te zien. Het is ontstaan als een groot experiment nadat veel experimenten geen resultaat hadden opgeleverd. Wat we jullie daarover vertellen is dat alleen de hoogste rangen van ontwikkelde zielen bereid waren om te komen en de sluier voor te doen. In de hele eeuwigheid en van alles wat jullie daarbuiten als andere werelden zien, zeggen we jullie dat de allerbesten hier zijn. Daarom noemen wij jullie de Meesters van het Speelbord, want jullie zijn echt de meesters die dit binnen jullie zelf hebben gecreëerd. Door ervoor te kiezen afstand te nemen van het weten wie je was en naar het Speelbord toe te komen en elkaar tegen het lijf te lopen, hebben jullie Al Wat Is veranderd. Want jullie hebben het paradigma van Al Wat Is veranderd door jullie keuzen die werden ingegeven doordat jullie elkaar tegen het lijf liepen. Nu beginnen jullie glimpjes op te vangen van jullie ware wezen, toch?

Wij beginnen de laatste zes maanden een enorme verandering in de mensheid te zien. Jullie beginnen te begrijpen. Jullie beginnen de kosmische grap door te krijgen. Terwijl dat gebeurt, zullen jullie enkele gewoonten veranderen die jullie ertoe hebben gebracht je kracht weg te geven. De Meesters van het Speelbord beginnen hun kracht vast te houden op een manier die nog niet eerder is voorgekomen en die nooit was voorzien. In jullie werkelijkheid zien jullie geschriften met onheils- en noodlotsprofetieën die jullie ervan hebben weerhouden die richting op te gaan, maar jullie zien zelden verhalen over hoe het leven in de volgende evolutiefase eruit zal zien. Dat zal spoedig veranderen, want de Kinderen met Kristallijnen Vibratie zullen alleen al door hun aanwezigheid die deuren openmaken.

Het wordt nu heel spannend, want alleen de hoogste rang van ontwikkelde geesten mocht komen om jullie spel te spelen. Dit was echt een moeilijk spel. Jullie hebben geen aanwijzingen. Er is niet vooraf bepaald waar jullie naar toe moeten of wat jullie moeten doen. De keuze is volledig aan jullie en jullie kunnen er zelfs voor kiezen het spel helemaal niet te spelen. Toch zijn jullie hier, en jullie spelen niet alleen het spel en brengen het naar zijn hoogst mogelijke afloop, maar jullie zitten hier en zeggen: “Wat kan ik nu doen? Hoe kan ik helpen? Waar is mijn passie zodat ik van het hoogste nut kan zijn voor anderen hier in dit Universum?” Wij zeggen jullie dat we aan deze kant van de sluier een enorme vreugde voelen, want daardoor verdienen jullie de titel Menselijke Engel. En die verlenen wij jullie vol trots.

Accepteer het zwaard als het symbool van Michaël. Wij slaan degenen die erom vragen stuk voor stuk tot ridder. Jullie hebben geen idee wat jullie zo-even op gang hebben gebracht. Jullie hebben geen idee hoeveel vreugde aan deze kant van de sluier wordt gevoeld als jullie jezelf zien in de weerspiegeling van de prachtige gereedschappen die jullie zo lang hebben gebruikt. Wij zeggen “Dank je wel”, want jullie hebben elkaar geweldig geholpen. Door jullie zorg en liefde hebben jullie stuk voor stuk voor verandering gezorgd op deze planeet. Maar daar houdt het nog niet mee op. Als jullie dat willen, kunnen jullie de gereedschappen nu loslaten. Jullie dragen die in je innerlijk en dat is het belangrijkste.

Jullie zijn in de tijd waarin jullie vandaag onze woorden hebben ervaren, veel vibratieniveaus doorgegaan. Jullie laten deze ervaring achter je als een ander mens. Als je ervoor kiest verder te gaan met gereedschappen, zullen ze vanaf nu een andere betekenis voor je hebben en zul je er niet meer op steunen. Jullie hoeven niet langer de nieuwste ziener of de grootste genezer te vinden om je leven zin te geven. Die persoon ben je zelf. Velen van jullie hier hebben de verbinding gevoeld. Wat jullie niet weten is dat jullie het Zwaard van de Waarheid zijn. Daarom worden jullie er zo door aangetrokken. Daarom voelen jullie de verbinding. Jullie zijn het Zwaard van Michaël en zijn dat altijd geweest. Draag het goed. Neem het vandaag en altijd met je mee. Denk aan Thuis wanneer je deze heilige weide uitloopt. De energieën van alle energetische matrixen beginnen in elkaar op te gaan. De netwerken beginnen zich in een ongekend Eenheidsbewustzijn tot één netwerk te verenigen. En als dat gebeurt, hebben jullie stuk voor stuk de mogelijkheid met je hogere zelf in contact te komen. Het zal nu voor jullie allemaal gemakkelijker worden om in je kracht te staan.

Binnen dit prachtige spel hebben jullie zelfs de dagen van Atlantis overtroffen. Her-inner je die dagen, lieverds. Her-inner je de verkeerde gebruiken, want die zijn voor jullie nog steeds mogelijk. De twee belangrijkste verkeerde gebruiken zijn heel eenvoudig:

1. Jullie zijn er niet in geslaagd om je kracht als schepper en je verantwoording om die kracht te gebruiken op te pakken. Jullie zijn er niet in geslaagd om te begrijpen dat jullie als individu zeggenschap hebben over wat er op jullie planeet gebeurt.

2. Jullie zijn vervallen tot spirituele concurrentie, denkend dat het ene vibratieniveau beter is dan het andere.

Wij zeggen jullie nu dat jullie in de dagen die voor jullie liggen op Aarde opnieuw dezelfde situatie krijgen. Hoewel jullie hetzelfde vibratieniveau als in de nadagen van Atlantis hebben overtroffen, zijn jullie door je beperkte visie nog altijd vatbaar voor deze verkeerde gebruiken. Daarom is het heel gepast dat wij de hoeder op dit moment vragen het zwaard los te laten. Dat symbool van bekrachtiging stamt uit een tijd waarin het zwaard persoonlijke kracht betekende. Plaats het zwaard weer in de steen, want jullie hebben het niet langer nodig om jullie kracht op te eisen. Door dat opeisen van je kracht beginnen jullie aan een nieuwe cyclus in alternatieve werkelijkheden.

Na deze handeling kan het zwaard er alleen weer uitgetrokken worden door mensen met een zuiver hart. We vragen jullie stuk voor stuk om naar voren te komen en als je durft het zwaard uit de steen te trekken. Stel dan je intentie en laat het los door het weer in de steen te plaatsen. Daarna zullen jullie deze weide verlaten. Het zwaard zal achterblijven. Maak bewuste keuzen in je leven en gebruik je kracht wanneer je hiervandaan verder gaat, want jullie hebben nu stuk voor stuk een directe verbinding met het hart van Michaël.

En wanneer het gemakkelijker wordt, maak dan alsjeblieft ruimte in je leven niet alleen voor je scheppende vermogens maar ook voor de mensen om je heen, opdat die hun eigen scheppende vermogens kunnen gebruiken, want dat was het tweede verkeerde gebruik in Atlantis. Ja, lieverds, jullie zijn het slachtoffer van je eigen grap. Jullie kijken buiten jezelf. Jullie vragen wat de zin van het leven is. Jullie vragen om God te mogen zien. Wij zeggen jullie: Kijk in de spiegel. Maar denk eraan dat jij niet de enige God bent. Dan zul je Thuis creëren op de plek waar je die dag bent.

We kunnen jullie niet zeggen hoe verrukt we zijn met onze rol om jullie vleugels te spreiden, want de engelenvleugels van Michaël dienen er alleen maar voor om de grootsheid van mensen te weerspiegelen. Hebben jullie dat gevoeld? Dat was niet onze energie maar die van jullie. Jullie zijn aangeraakt door de grootste onder de engelen. Tik; jij bent het. Geef dat door.

Het is voor ons een heel grote eer om hier vandaag bij jullie te zitten terwijl jullie je hart verbinden zoals jullie nog nooit eerder hebben gedaan. Wij vragen jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo,

de Groep


Van Steve

De Espavo-conferentie in Mount Shasta was een heel bijzondere ervaring voor iedereen die hem heeft bijgewoond. We hebben de channeling in de weide niet gefilmd, wel hebben we de channeling twee dagen later aan het slot van de conferentie gefilmd. Die is getiteld “The Hearts of Atlantis” en is te koop in de Lightworker winkel. Foto’s van de Espavo-conferentie van 2002 zijn op de Lightworker site te zien. We zijn al bezig met plannen maken voor het komende jaar. Ik verlang daar vurig naar!

Espavo en een stevige omhelzing!

Steve Rother

De hartverbinding
Mijn comfortgebied verlaten


Van Barbara

Terwijl ik dit schrijf duurt het nog slechts enkele dagen voordat Steve en ik weer beginnen aan een druk reisschema van evenementen in 2003. Dit betekent dat wij praktisch de helft van iedere maand weg zullen zijn van huis. In het bijzonder kijk ik uit naar de verbinding met spirituele familie, soms is bekende gebieden, soms in plaatsen waar we voor het eerst naar toe gaan. Ik leef in mijn passie in dit werk met Steve. Hoewel ik verlangend uitkijk naar elk nieuw avontuur en elke nieuwe plaats die we zullen bezoeken, merk ik dat ik mijn gedachten moet bijsturen.

Ik heb gemerkt dat ik me steeds prettiger ging voelen met het comfortabele gevoel van thuis. Dit is een plek waar we zesentwintig jaar hebben gewoond, een gezin hebben gesticht en het leven met al zijn goede en vervelende dingen hebben ervaren. Het is thuis. Met uitzondering van een week in St. Louis, Missouri, begin december, zijn we sedert 1 november thuis geweest. Ik heb gemerkt dat het makkelijk was om een huismus te worden. De kersttijd was een prima tijd om samen met familie en vrienden hier door te brengen. Ik heb genoten van al de dingen buiten mijzelf en ben tot de ontdekking gekomen dat ik ben teruggevallen in mijn comfortgebied. Nu is dat niet direct een slechte plek om te zijn. Het is een fantastische plek om geregeld te bezoeken. Maar ik wil mijzelf niet toestaan daar te blijven.

Thuis zal altijd thuis zijn, maar hoe fantastisch het ook is, na een poosje merk ik dat ik niet meer groei. Ik ben er zeker van dat als ik niet zou reizen, ik cursussen zou volgen, contacten zou leggen met anderen en groeien in gebieden die in de directe omgeving beschikbaar zijn. Maar ik had bijna het gevoel alsof ik in een cocon zat, wachtend op het juiste moment om naar buiten te komen. Deze tijd van in balans komen is een zegen geweest; het is mijn grondingstijd geweest. Maar nu ben ik klaar en vol verlangen om het nieuwe jaar en het onbekende tegemoet te treden en ik kijk ernaar uit om mezelf uit te dagen en als persoon te groeien met iedere stap die ik zet.

Door de aard van onze seminars word ik constant geconfronteerd met mijn eigen spirituele groei. Dat zijn de momenten waarop ik als persoon werkelijk groei. Dat zijn de momenten waarop ik mijn innerlijke vrede vind en dan heb ik meer te bieden aan de mensen om me heen. Ik weet dat ik goddelijk geïnspireerd ben, zoals we dat allemaal zijn, en dat ik word geleid om mijn koers uit te zetten in dit nieuwe jaar. Ik weet dat de richting die mijn leven dit jaar op gaat zich op een perfecte manier zal ontvouwen en me onnoemelijk veel goeds zal brengen. Ik ben erop voorbereid het beste te ontvangen wat het leven me te bieden heeft omdat ik weet dat ik het creëer met mijn eigen gedachten en mijn hart.

Ik ben, zoals zo velen van jullie, dit nieuwe jaar begonnen met manieren te kiezen om mezelf te verbeteren. Noem dat goede voornemens voor het nieuwe jaar of alleen maar een nieuw begin, ik weet nu dat ik goed ben zoals ik ben en me alleen vanaf dat punt kan verbeteren! De belangrijkste gedachte waarmee ik het nieuwe jaar inga is dat het in harmonie zijn met het leven, een staat van orde is in mijn geest. Wanneer ik binnen in mijzelf in evenwicht ben, zal het leven zich op een hoogst magische manier manifesteren. De Groep herinnert ons eraan dat de gereedschappen in ons innerlijk zitten. Wij hoeven ons niet langer te verlaten op iets buiten onszelf. Ik weet dat we onze werkelijkheid creëren met onze gedachten.

Ik ben dankbaar dat ik deze afgelopen tijd heb gehad om gewoon te zijn en te genieten. Nu ben ik klaar om het avontuur van het leven weer aan te gaan! Door naar binnen te gaan en contact te maken met mijn Spirit, breng ik mijn geest tot rust en geef ik richting aan mijn denken. Op deze manier werken mijn buitenwereld en het centrum van mijn wezen in harmonie met elkaar. Nu ben ik klaar voor 2003!

Ik wens jullie allemaal vreugde bij dit nieuwe begin.

In Liefde en Licht,

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.