Februari 2003

Harmonie
Genade in roerige tijden

Van Steve

Wij zijn er trots op de zevende verjaardag van de Bakens van Licht te kunnen vieren. Het is echt een grote eer voor mij om deze prachtige rol te vervullen. Onlangs zijn Barbara en ik aan ons reisschema voor 2003 begonnen. Wij vinden het heerlijk om Lichtwerkers over de hele wereld te ontmoeten. Op de terugweg van onze eerste reis naar Massachusetts, stopten we in Atlanta voor een boek-signering en een TV interview; daarna gingen we een paar dagen naar huis en zouden dan weer terugkeren naar Atlanta voor een seminar.

Toen we thuis waren werd ik ziek; de ergste vibratiegriep die ik ooit heb meegemaakt. Het was de “vibratiegriep plus” zoals ik dat noem, omdat ik ook hoge koorts had en werkelijk de kluts kwijt was. Nu ben ik bijna nooit ziek, zodat dit voor mij heel ongebruikelijk was. Terwijl ik in bed lag en niet kon werken noch kon slapen, had ik ruimschoots de tijd om na te denken hoe ik in deze situatie terechtgekomen was. Als metafysicus heb ik de neiging om bij alles naar een diepere betekenis te zoeken. Meestal lacht de Groep daarom en zegt: “Soms is een kop koffie gewoon een kop koffie!” Ik zat op deze reactie te wachten, maar deze keer deed de Groep me het genoegen om me de oorsprong van deze ziekte te laten zien. Ze namen me slechts enkele dagen mee terug naar het seminar dat we in Attleboro, Massachusetts presenteerden en waar ik sprak over de 5e dimensie en onze nieuwe relatie tot tijd en ruimte. Een van de punten waar ik het over had was dat het tijdsverloop tussen onze scheppingen heel kort is. De dingen manifesteren zich na de eerste gedachte heel snel in onze werkelijkheid en we moeten echt heel goed opletten welke gedachten we in ons hoofd toestaan.

Even later her-innerden ze me aan een ander kort moment, toen ik de twaalf paradigma’s voor het scheppen van gelegenheid tot genezing aan het verklaren was. Het ging over het vierde paradigma, dat luidt: “Als genezers, moeten jullie begrijpen dat ziekte niet altijd betekent dat er iets verkeerd is. Er zijn momenten waarop ziekte verandering vergemakkelijkt en jullie rol is dat veranderingsproces te verlichten. Zie ook dat ziekte slechts één staat van de gezondheid is. Werk met alle staten om een omgeving te creëren waarin gezondheid mogelijk is, als daarvoor gekozen wordt.” Terwijl ik over dat punt sprak, flitste er een korte her-innering door me heen van een tijd vele jaren geleden toen ik griep had en twee dagen in bed doorbracht, uitrustend en een aantal films bekijkend. Hoewel die gedachte nooit in woorden geuit werd, zeiden ze dat de ziekte juist op dat moment in het etherische gebied in gang werd gezet. De gedachte aan die ervaring, gemengd met de plezierige emotie van een dierbare her-innering, was precies op dat moment in de rij van scheppingen gezet. Dat was het etherische deel van de ziekte, door mijn eigen gedachten in de ethers geplaatst.

De dag na het seminar waren we vrij en besloten wat rond te kijken. Een goede vriendin van ons Nancy Mott nam ons mee naar een van de New England residenties in Newport, Rhode Island, en wij dwaalden met een groepje toeristen door dat statige gebouw. Met hulp van de Groep her-innerde ik me weer een klein meisje van circa 7 jaar dat een ontstellend zware en raspende hoest had en hoe vreemd het was dat zo’n zware hoest uit zo’n klein kind kwam. Dat beeld plus de gedachten die ik in de ethers had gezet, maakten dat ik was geprepareerd. De Groep liet me zien hoe ik achter dat meisje de statige trap afliep en hoe wij beiden onze hand langs de trapleuning lieten glijden, wat mij de gelegenheid bood om fysiek de bacillen op te pakken om mijn schepping te realiseren. Op dat moment ging de schepping van de ethers naar het fysieke over, aangezien het zaad van mijn ziekte nu stevig in mijn lichaam was geplant.

Na thuiskomst werd ik zo ziek dat ik zelfs geen televisie kon kijken. In de vijf jaar dat ik privésessies doe, was dit de eerste keer dat ik sessies af moest zeggen en nieuwe afspraken moest maken. Barbara belde de betreffende mensen op en maakte nieuwe afspraken voor drie dagen later. Werken in de metafysische gemeenschap heeft bijzondere voordelen en ik was overweldigd door de aanbiedingen die ik kreeg voor de vele vormen van genezing. Ik was vereerd maar ik wist dat ik aan de beterende hand was. Ik had gezien hoe meester-genezers plotseling voor de dag komen als er zich een “gelegenheid” voordoet om genezing aan te bieden. Het viel me ook op dat bijna iedereen ervan uitging dat er iets niet goed was en naar een diepere betekenis zocht, zoals ook ik oorspronkelijk had gedaan. Vreemd hoe wij mensen denken.

Binnen twee dagen begon ik mij weer de oude te voelen en liefdevolle en royale partner die ik ben, deelde ik mijn bacillen onbaatzuchtig met Barbara, die binnen korte tijd zelf in bed lag en net zo klonk als het zevenjarige meisje dat we hadden ontmoet in de residentie. Na twee dagen ging ik voor het eerst mijn kantoor weer binnen om mijn e-mail door te lopen. (Degenen onder jullie die mij goed kennen weten hoe ziek ik moet zijn geweest!). Ik was heel blij met alle mailtjes van mensen die mij beterschap wensten, mij genezende gedachten stuurden en hun diensten als genezers aanboden. Ik was ook een beetje verbaasd hoe snel het bericht was rondgegaan! Toen kwam ik een e-mail van vrienden uit Nederland tegen met alleen “ziekte” als onderwerp. Het was kort en vriendelijk en luidde:

Lieve Steve,

Ik hoorde dat je ziek was.
Geniet van de tijd dat je ziek bent, gewoonlijk is dat de tijd om over dingen na te denken. Maak je geen zorgen over de bezigheden van vandaag of morgen, geniet gewoon van de tijd (hoewel het verduren van de symptomen wat geduld kan vergen).
Natuurlijk wensen wij je een snel en voorspoedig herstel,

Liefde en Licht,
Fokje & Peter.

Toen ik deze woorden las begreep ik op de een of andere manier beter dat de kop koffie in feite gewoon een kop koffie was. Hoewel ik duidelijk aan de beterende hand was, genoot ik van de dagen die ik nodig had om te herstellen van de hoest en griepsymptomen, de restanten van de vibratiegriep. Voor het eerst genoot ik van de ervaring alleen maar te zijn, zonder oordeel; en wat betreft de “diepere” bedoeling, ik heb geen andere reden gevonden dan het feit dat ik rust nodig had en het gaf de Groep de gelegenheid om nog weer eens het twee-stappen proces te laten zien hoe we dingen in de fysieke werkelijkheid brengen. Onderstaand het verhaal hoe ze dit proces oppakten en toepasten op andere gebieden waarop we onze werkelijkheid scheppen.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij begroeten jullie met de her-inneringen van Thuis, want het is ons hoogste doel om jullie te helpen her-inneren aan je grootsheid en hoe jullie je kracht moeten oppakken. Het ascensie-netwerk neemt zijn uiteindelijke vorm aan nu de laatste verbindingen worden gelegd. Iedereen voelt dat momenteel en dat zal duidelijk te zien zijn wanneer jullie terugkijken op deze tijd vanuit de totale geschiedenis van de mensheid. Begrijp alsjeblieft ook dat sommige mensen die denken de leiding te hebben, het gevoel hebben dat ze hun greep aan het verliezen zijn waardoor ze gemakkelijk te sterk kunnen reageren. Veroordeel hen, of jezelf, alsjeblieft niet aangezien zij allemaal werken vanuit de overtuigingen van de lager vibrerende werkelijkheden die jullie aan het ontgroeien zijn. Wij vragen jullie om in plaats daarvan de gelegenheid te baat te nemen om je eigen leven en je eigen hart te onderzoeken en vrij te maken van de illusies van het driedimensionale denken.

Kenmerken van de 5e dimensie

De werkelijkheid is dat jullie je eigen werkelijkheid altijd volledig in eigen hand hebben. Wanneer jullie naar het dagelijkse nieuws kijken en denken dat jullie deel zijn van wat jullie zien, dan creëert je kracht als schepper onmiddellijk die werkelijkheid. In de hogere vibraties van de 5e dimensie zijn al jullie scheppingskrachten drastisch toegenomen. Zelfs nu het ascensie-netwerk zich sluit en naar zijn nieuwe plaats verhuist, doet het dat alleen om jullie te helpen je ware kracht als schepper vast te houden terwijl jullie in je “bel van biologie” leven. Wees je er alsjeblieft van bewust dat al je scheppingskrachten de afgelopen dagen versterkt zijn. Wees je er alsjeblieft ook van bewust dat de scheppingskrachten van alle mensen versterkt zijn, want het is niet mogelijk om vooruit te gaan zonder de anderen. Daarom vertellen wij jullie dat het nu nodig is om je capaciteiten als schepper doelbewust te gebruiken. Dit is jullie oproep tot Licht. Als Lichtwerker hebben jullie de intentie om bij iedere gelegenheid die zich voordoet doelbewust het Licht van Thuis te verspreiden. Die gelegenheid ligt nu op grote schaal voor jullie.

Wij vragen jullie om eerst de werkelijkheid van je hart in je eigen hart te creëren en die dan uit te stralen naar de wereld om je heen. Begin met het creëren van het hoogste en beste voor jezelf, want alleen dan ben je van het grootste nut voor het Universum.

Het samensmelten van werkelijkheden

Weet alsjeblieft dat het nu meer dan ooit een tijd is om de stroming van de Universele Energie te begrijpen. De Universele Energie is de energie die alle dingen doordringt en zelfs aanwezig is in een vacuüm waaruit alle energievormen verwijderd zijn. Doordat zij energie is, is de Universele Energie per definitie constant in beweging. Door de beweging te observeren zullen jullie je realiseren dat jullie in alle dingen de keuze hebben of je jezelf in de stroom van de Universele Energie wilt plaatsen of er tegenin wilt gaan. In de hogere vibraties van de 5e dimensie zal de Universele Energiestroom en jouw aanpassing daaraan belangrijker worden dan je nu begrijpt. Wij vragen jullie daarom die Universele Energie te gaan observeren en al je handelingen, zowel persoonlijk als collectief ermee te vergelijken.

De Universele Energie is oneindig en aangezien jullie in een eindige gedaante leven, is het voor jullie niet mogelijk om iets zo eenvoudigs als Universele Energie volledig te begrijpen. Vanwege dit feit zullen wij het net genoeg gecompliceerd maken zodat jullie het kunnen begrijpen. De Universele Energie is de basis van alle dingen in jullie wereld en Spel. Je zou haar kunnen vergelijken met een laken dat aan de waslijn hangt: wanneer je je vinger in één kant van het laken duwt ontstaat er een gelijk en een tegengesteld effect dat er uitziet als een bobbel aan de andere kant van het laken. Dit is de werking van wat jullie “De wet van oorzaak en gevolg” noemen. De oorzaak was dat je je vinger in het laken duwde en het gevolg was de bobbel of de uitpuiling aan de andere kant. Op dezelfde manier namen jullie, als oneindige wezens, bij het creëren van het Spel vorm aan in een eindig lichaam. Dit veroorzaakte een reactie in de Universele Energie die zo lang jullie Spel bestaat in werking zal blijven. Daardoor is de Universele Energie altijd in beweging om dat wat gescheiden werd om het Spel te spelen in een veld van polariteit, samen te brengen. Daarom is de handeling van de Universele Energie vanuit jullie perspectief gezien, een handeling van samensmelting.

In het veld van polariteit of dualiteit waarin jullie je Spel spelen, zien jullie jezelf als gescheiden van elkaar, terwijl jullie dat in feite niet zijn. Elke handeling van welke persoon dan ook op de hele Aarde heeft een effect op elke andere persoon. Jullie zijn in feite één wezen dat handelt als aparte individuen. Dit is de aard van het Spel, want het is deze individualiteit die God in oneindige vorm in staat stelt zichzelf te zien. Het is deze individualiteit die wat jullie “God” noemen een duidelijke definitie geeft.

Begrijp alsjeblieft dat jullie een probleem hebben met werkelijkheid: jullie denken dat die echt is. In feite zijn jullie allemaal deel van elkaar en niet gescheiden, zoals je ogen je vertellen. Nu jullie de 5e dimensie zijn binnengegaan, wordt dat duidelijker dan ooit. Daarom zullen handelingen die tegen de samensmeltende beweging van de Universele Energie ingaan, meer uitpuiling of reactie veroorzaken dan dezelfde handelingen tien jaar geleden. Vanwege jullie evolutie bestaat er minder tolerantie voor het misbruiken van energie. Wij vertellen jullie dat nu, meer dan ooit, de gedachten die in je eigen hart leven, in het collectieve bewustzijn meer bereiken dan iemand kan voorzien.

De Kristalenergie is de afgelopen twee jaar jullie werkelijkheid binnengesijpeld. Dat heeft meegeholpen om jullie een basis te verschaffen om door te gaan naar een hogere vibratiestaat. Dat heeft velen heel goed geholpen. Maar de Kristalenergie is ook een bedreiging voor degenen die wanhopig proberen vast te houden aan oude manieren. Momenteel tonen sommige mensen op een heel openlijke manier weerstand. Begrijp alsjeblieft dat hoewel dit om jullie heen aan de gang is, jullie dit deel van het Spel niet behoeven mee te spelen.

Harmonische resonantie

Houd de verbinding met alle anderen allereerst vast in je eigen persoonlijke werkelijkheid en je individuele handelingen zullen je stevig in de Universele Energiestroom plaatsen. Dit noemen wij de “Kunst van Harmonisatie”. Mensen die denken zoals jij, vibreren in hetzelfde tempo als jij. Anders gezegd: zij staan op hetzelfde niveau. Degenen die niet op jouw niveau staan, zijn anders dan jij en een eerste menselijke reactie is om aanmerkingen op hen te maken zodat je een referentiekader hebt voor de ervaring op een ander niveau te staan. Dit dient ook om je eigen niveau te rechtvaardigen. In plaats van te proberen hun vibratie of die van jou te veranderen, is het veel gemakkelijker om te zoeken naar een harmonische resonantie tussen de twee verschillende niveaus. Wanneer dat enkele koord dat jouw vibratieniveau met het hunne verbindt, eenmaal tot stand is gekomen gaan jullie beiden de overeenkomsten zien in plaats van de verschillen.

Door jezelf in harmonische resonantie te brengen met andere mensen, plaats je jezelf in de Universele Energiestroom. En zelfs wanneer de wereld om je heen begint af te brokkelen en ineen te storten, zal dat je niet raken. Je zult tussen het vallende puin doorlopen en niet worden geraakt omdat het geen deel zal uitmaken van je werkelijkheid. Daarom vragen wij jullie niet alles te geloven wat je leest, ziet of hoort. Creëer je hoogste werkelijkheid door met harmonische resonantie te werken en dat zal zich dan uitbreiden naar iedereen om je heen.

In de afgelopen dagen zijn velen bij elkaar gekomen om te bidden voor vrede. Wij zeggen jullie dat dit bewonderenswaardig is en dat jullie, steeds wanneer jullie met een gezamenlijke intentie bij elkaar komen, voor verschil in de wereld zorgen. Wij willen jullie wat suggesties aan de hand doen om dit in de hogere vibraties van de 5e dimensie te doen. Begrijp alsjeblieft dat het universum geen ontkenningen begrijpt. Dat is een illusie die door de sluier wordt gecreëerd en nuttig is voor het leven binnen een veld van polariteit. Buiten de dualiteit bestaan geen ontkenningen. Hoeveel jullie ook van het woord “Vrede” houden, zeggen wij jullie dat Vrede zelf op een bepaalde manier een ontkennend begrip is. Vrede is een gebrek aan onenigheid of een gebrek aan oorlog. Gebrek zelf is een illusie van polariteit en binnen de 5e dimensie, waar jullie nu verblijven, kan het begrip Harmonie nuttiger zijn.

Het begrip Harmonie respecteert de verbinding tussen alle dingen en alle mensen. Dit heeft betrekking op de hoogste primaire levensles “Genade”. Het volledig meester zijn van de levensles “Genade” betekent dat je in volle harmonie leeft met alle mensen en dingen om je heen. Mensen die dat hebben geleerd, zijn met recht sterke, krachtige mensen, want zij putten uit de harmonie van alles en iedereen die ze ontmoeten. Het in de praktijk brengen van harmonie en genade plaatst je ook stevig in de stroom aangezien je de samensmeltende beweging van de Universele Energie respecteert en nastreeft.

Handeling die intentie activeert

Een ander moeilijk punt is dat, wanneer je bidt voor vrede en demonstreert voor vrede, er geen handeling op volgt waardoor die gedrevenheid in beweging wordt gehouden. Daarom zal een vredesbeweging in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde nooit meer die vaart lijken te krijgen als enkele jaren geleden nog wel het geval was. Wij vragen jullie daarom om de kunst van harmonisatie op individueel niveau in de praktijk te brengen door bewust manieren te vinden om een harmonische resonantie te bereiken met diegenen waar je problemen mee hebt. Als er onenigheid is op welk gebied in je wereld dan ook, neem het dan op je om de manieren en levensstijlen te bestuderen van degenen die het oneens met je lijken te zijn. Bestudeer hen, zorg dat je hun overtuigingen gaat begrijpen. Zelfs als jouw niveau en overtuigingen anders zijn, kan dit harmonische koord een heel grote kloof overbruggen. Door een wereldhouding aan te nemen ten opzichte van de mensheid, zul je snel begrijpen dat jullie in feite veel dichter bij elkaar staan dan jullie weten.

In feite zijn jullie het slachtoffer van de grap. Bij al die oorlogen die jullie tijdens jullie Spel hebben ondervonden, zeggen wij jullie dat, zodra er contact gemaakt zou worden met wat jullie een buitenaards ras van een ander Spel noemen, de mensen van de Aarde zich onmiddellijk aaneen zouden sluiten en heel snel alle imaginaire grenzen zouden uitwissen die ze in het zand hebben getrokken en zo trots verdedigen. Dan zouden trotse aardbewoners pal staan, schouder aan schouder, broeder naast broeder en de grenzen zouden verdwijnen.

Breng de kunst van harmonisatie in de praktijk en bestudeer de mensen op Aarde die je niet begrijpt. Door jezelf te onderwijzen zul je de vibratie omhoog brengen. Zoals de Lichtwerker Einstein eens channelde: “Het is niet mogelijk om een probleem op te lossen op hetzelfde niveau als waarop het gecreëerd is.” Breng eerst je eigen vibratie omhoog, maak een beter gebruik van de vijfdimensionale eigenschappen die je momenteel omringen. Doe dat door jezelf te onderwijzen in de overtuigingen, gewoonten en behoeften van degenen die tegenover je lijken te staan. Dan zul je de resonerende harmonie en de Lichtkoorden vinden die je met hen verbinden. Wanneer deze harmonische koorden zich met elkaar verbinden, zal iedereen gaan zien hoe het ware eenheidsbewustzijn op Aarde tot ontwikkeling begint te komen. En wanneer dat toeneemt zal er nooit meer plaats voor oorlog zijn.

Het werk van Lichtwerkers is belangrijker dan ooit. Velen van jullie zijn door grote moeilijkheden en beproevingen gegaan alleen om jezelf precies op deze kruising van tijd en ruimte te plaatsen. Jullie zijn hier om op deze Aarde iets te bereiken. Wij her-inneren jullie eraan dat het beste begin gemaakt wordt door harmonie te creëren in je eigen hart en je eigen werkelijkheid. Het is onze hoogste werkelijkheid om jullie eraan te her-inneren elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO

de Groep

De hartverbinding
Communicatie


Van Barbara

Dit is de maand waarin de liefde gevierd wordt. 14 februari is Valentijn’s dag, de dag die is uitgeroepen om die speciale persoon of personen in je leven je liefde te betuigen. Ik vraag jullie allemaal om de mensen die je liefde geven, te erkennen, maar wat nog belangrijker is om het hele jaar door jezelf de liefde te geven die je verdient. Wanneer we onszelf die eer kunnen geven, hebben we meer te geven aan anderen. Voel je hartchakra gloeien door de liefde van mensen over de hele wereld. Dit is de ware zin van de “hartverbinding”! Ik erken mijn liefde voor Steve. Ik vier die liefde die wij samen delen. Ik voel de liefde die wij delen met Lichtwerkers over de hele wereld. Ik vier het zevenjarige bestaan van de Bakens van Licht.

Steve en ik hebben vaak gezegd: “Waarom kan Spirit ons niet gewoon over de lessen van het leven vertellen zonder dat we ze moeten ervaren?” Ik weet dat we zulke menselijke eigenschappen moeten ervaren zodat wij onze eigen persoonlijke lessen kunnen leren. Dat laat ons zien dat we niet alleen zijn. Wij moeten met zijn allen door de “goede en slechte” tijden heen. Zo is het leven. Als we een bepaalde levensles aan anderen vertellen, horen we zo vaak dat zij door dezelfde dingen zijn gegaan. Onze groei komt voort uit de manier waarop we door deze ervaringen heengaan.

Steve vertelde jullie van zijn ziekte. Ik heb hem echt nog nooit zo ziek gezien. Gelukkig voor iedereen nam hij zich voor om zo snel mogelijk weer beter te zijn. Ik vind het heerlijk om mijn leven met Steve te delen, maar deze ziektekiemen had ik liever niet gedeeld! Mijn lichaam en geest besloten om de ervaring met deze ziekte een beetje langer te laten duren, dus nam ik niet alleen Steve’ ziektekiemen over maar ik bracht de ziekte naar een volgend niveau en kreeg ik over deze griep heen een verkoudheid waardoor ik een week lang mijn stem kwijt was!

Het is altijd moeilijk om niet te kunnen spreken, maar dit gebeurde tijdens ons seminar in Atlanta waar ik heel erg naar uitgekeken had. Dit was mijn les in communicatie. Ik was tijdens die tweedaagse gebeurtenis en de dagen er omheen zo gefrustreerd. Tijdens onze seminars bundelen Steve en ik onze energie en verwoorden we onze gevoelens. Steve deed prachtig werk door de ervaring die hij had opgedaan en natuurlijk ook de boodschappen van de Groep naar buiten te brengen, maar ik merkte dat ik mij inhield vanwege de beperking van mijn stem. Het ironische bij deze ervaring was dat de aflevering van ons geluidssysteem vertraagd was. Als we onze microfoons hadden gehad, was mijn gefluister wellicht nog wel te horen geweest!

Terwijl ik me wat terugtrok, naar Steve luisterde en naar de bijzondere groep Lichtwerkers keek die dat weekeinde bij ons was, vroeg ik mij af wat ik van deze ervaring moest leren. Doordat ik mijn stem niet kon gebruiken richtte ik mijn aandacht op het uitsturen van de energie in mijn hart naar iedereen om mij heen. Op een bepaald moment tijdens het Seminar zei Steve mij dat iemand naar hem toegekomen was en had gezegd dat ik heel luid sprak via mijn gedachten en mijn hart, hoewel mijn woorden stil waren.

Steve en ik hebben een zoon die tolk is in gebarentaal. Hij heeft een vriendin die volledig doof is. Het was fantastisch om haar te leren kennen en om met haar te communiceren zonder woorden. Ik dacht veel aan haar tijdens dit weekeinde. Zij heeft een manier van communiceren met haar glimlach en haar humor. Ik heb nooit de tijd genomen om de gebarentaal te leren zodat wij beperkt zijn in onze communicatie; toch communiceren we. Dit afgelopen weekeinde ervoer ik deze manier van communicatie. Lachen, glimlachjes, liefde en je hart blootleggen kunnen je net zo dicht bij elkaar brengen als woorden dat kunnen, wellicht zelfs wel dichter.

Ik begin me nu weer beter te voelen en krijg de macht over mijn stem terug. Ik heb veel waardering voor deze vorm van communicatie en ik ben me bewust van het belang van het spreken en de woorden die we gebruiken. Maar op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ik die woorden nu op een andere manier zal gaan gebruiken. Ik zal de tijd waarin mijn stem het af liet weten en ik eerst mijn hart liet spreken altijd her-inneren. Ik zal ieder woord afwegen en nadenken over wat ik zeg. Maar belangrijker nog, ik zal goed luisteren naar wat anderen om mij heen te zeggen hebben. Pas daarna zal ik hen antwoorden met woorden die uit mijn hart komen.

Met al mijn liefde en licht,

Barbara Rother.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.