Mei 2003

Veranderingen in relaties
Ergens aan de andere kant van de regenboog


Van Steve

Barbara en ik zijn net thuis gekomen en zullen daar twee weken blijven. Hè hè! Sinds half januari zijn wij alles bij elkaar 21 dagen thuis geweest. Dat klinkt als heel veel reizen, maar in feite houden wij allebei van ons werk en de geweldige mogelijkheden die we hebben om over de hele wereld contact te leggen met familie. Ik heb altijd een baan gewild waarbij ik ‘s morgens bijna niet kan wachten tot het tijd is om op te staan. Het doet me plezier te kunnen zeggen dat ik zo’n baan nu heb.

Natuurlijk zijn er, zoals bij alles, van die momenten, waarop… Zoals onlangs, toen het luchthavenbusje ons om 5 uur in de ochtend zou ophalen en ik daarvoor slechts drie uur had om te pakken voor een verblijf van drie weken in Europa en de teruggave voor onze inkomstenbelasting in te dienen. Dan was er nog die keer dat wij het land uit zouden gaan en onze postbezorging reeds hadden afgesloten. Nu is het voor ons tegenwoordig heel gewoon om betaalopdrachten voor onze persoonlijke rekeningen midden in de nacht uit te schrijven, maar omdat bij ons geen post meer zou worden opgehaald namen we de te posten betaalopdrachten mee naar de luchthaven. Bij aankomst op de internationale luchthaven van Los Angeles kwamen we tot de ontdekking dat vanwege verhoogde veiligheidsmaatregelen het niet langer mogelijk was post te verzenden van welke luchthaven dan ook in de VS. Daar stonden we dan in de American Airlines Admirals Club en smeekten het personeel of ze onze post mee wilden nemen naar huis en de volgende dag in hun postbus wilden doen. Ze kregen medelijden met ons en deden het.

Als ik met andere mensen praat, vragen ze vaak of ik dat vele reizen niet zat ben. Als ik er even over nadenk, ben ik dat echter helemaal niet zat. Ik vind het heerlijk! Ik denk dat dit komt doordat ik gezegend ben met een relatie waarin ik gesteund word en een partner waarmee ik samen reis. Dat is een wereld van verschil. Sinds onze jongens op zichzelf zijn gaan wonen, zijn wij in feite het grootste deel van ons leven onderweg.

Iedereen die wel eens een lezing, een seminar of een cursus heeft bijgewoond, weet dat Barbara een heel groot aandeel heeft in het werk. Zij is niet iemand die aan de kant of achter de schermen blijft staan. Zij staat naast mij op het podium en presenteert het vrouwelijk deel van de boodschap. Ik ben heel trots op haar en de hele dimensie die zij aan dit belangrijke werk toevoegt. Wij krijgen vaak te horen dat wij zo’n evenwichtige relatie hebben, omdat dit echt zichtbaar is bij onze presentaties.

Vele malen zijn wij een televisie- of radiostudio binnengekomen waar ze slechts één microfoon en één stoel hadden klaargezet voor een interview; maar dat gebeurt nu niet meer aangezien ik onze kijkers en luisteraars de gelegenheid niet laat ontnemen ons beiden te zien en te horen. Ja, ik mag dan de Groep channelen, maar het zou niet zo gemakkelijk zijn om te leven als een mens die in zijn kracht staat, als zij niet naast me zou staan; en leven als een mens die in zijn kracht staat, is net zo belangrijk als anderen vertellen hoe ze die kracht kunnen vinden.

In mijn privé-sessies krijg ik veel vragen over relaties en hoe je die moet creëren. De Groep zegt dat het niet mogelijk is om een relatie te creëren, die kun je alleen maar aantrekken; en dat kun je alleen doen door je bewust te zijn van de vibraties die je uitzendt. Zij zijn het niet eens met het begrip “zielenmaatjes” en dat er een speciaal iemand is die perfect past bij een ieder van ons. Zij zeggen dat elke relatie “opgebouwd” moet worden. En dat betekent veranderen.

Vorig jaar hebben Barbara en ik ons dertigjarig huwelijk gevierd. Ik zeg dat niet om indruk te maken maar om te illustreren dat wij in deze dertig jaar onze relatie moesten laten “groeien” om onze groei als individu bij te houden. De relatie heeft vele malen onder sterke druk gestaan. Er is veel groei geweest toen ik overging op dit werk. Tenslotte was zij niet met een “channel” getrouwd. Wij zien steeds vaker dat iemand in deze energie “explodeert” en zijn of haar relatie die verandering niet overleeft. Niet elke relatie is echter bestemd om te overleven, in feite heeft de Groep mij veel relaties laten zien die oorspronkelijk alleen maar waren opgezet opdat één van hen zijn grenzen voldoende zou kunnen bepalen om te vertrekken.

De kwestie van relaties blijft van belang bij onze evolutionaire vooruitgang. We zijn juist met een nieuwe reeks seminars begonnen waarin een heel deel wordt besteed aan onze relaties in de nieuwe energie. Dat zijn de relaties die gebouwd worden op het vermogen om samen te groeien. Wij noemen dat “relatieverandering”. Hier volgt de nieuwste informatie van de Groep over dit onderwerp.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De Aarde evolueert op dit moment sneller dan iemand zich ooit had kunnen indenken. Jullie zijn Thuis aan het creëren terwijl jullie reiken naar hogere waarheden om je hogere vibratie te ondersteunen. Door de vragen die jullie nu stellen, hebben jullie de deur geopend naar een werkelijkheid waarvan jullie tot op dit moment slechts konden dromen. De Nieuwe Aarde is begonnen en jullie staan met één voet stevig in beide werelden.

Jullie hebben je zo veel zorgen gemaakt over waar jullie nu zijn. “Ben ik nog steeds in de derde dimensie? Ben ik in de vierde of vijfde dimensie? Ah. Wij vinden het heerlijk wanneer jullie proberen menselijke eigenschappen toe te passen op onze kant van de sluier. Mensen hebben zoveel fantasie. Sommigen zeggen zelfs dat het eigenlijke dimensionale niveau op Aarde op dit moment 4,4324 is. Wij vinden dat zo geweldig van jullie. Hoewel wij jullie zeggen dat collectieve evolutie op geen enkele manier kan worden gemeten, kan het toch nuttig zijn om te weten dat al deze begrippen op de een of andere manier waar zijn. Het is van het grootste belang om in gedachten te houden dat jullie evolueren met de snelheid van liefde en dat is aanzienlijk sneller dan de snelheid van het licht.

Jullie hebben een deur geopend en stappen nu als collectieve mensheid vastberaden de vijfde dimensie binnen. Jullie hebben de weerstand gevoeld van enkelingen die niet klaar waren om vooruit te gaan. In elk geval kan jullie vooruitgang nu opnieuw beginnen. Een favoriete song van de Hoeder heet “Somewhere Over the Rainbow”. Het is ons een eer om jullie te vertellen dat jullie zojuist de eerste stappen aan de andere kant van de regenboog hebben gezet.

Sekse als uiting van dualiteit

Laten we even teruggaan in de geschiedenis zodat jullie kunnen begrijpen waar het naar toegaat. Toen jullie met het Verstoppertjesspel begonnen heeft er een interessant proces plaatsgevonden. Het grootse spel van de Vrije Keuze begon in een veld van Eenheidsbewustzijn, want jullie waren één en een onafscheidelijk deel van elkaar. Het grootse Verstoppertjesspel begon toen jullie besloten de sluier van vergetelheid voor te doen en de tweede dimensie door te gaan om een rustplaats te zoeken in de derde dimensie.

Toen jullie door de tweede dimensie gingen, splitsten jullie je op in delen en zo verkregen jullie de illusie van dualiteit. In dat veld van polariteit of dualiteit, vonden jullie dingen die jullie betitelden als “juist of verkeerd”, “boven of beneden”, “zwart of wit”, “links of rechts, “goed of fout”. Vervolgens besloten jullie de illusie van dualiteit nog groter te maken door je voor elke incarnatie in fysieke gedaante op te splitsen in verschillende seksen. Dit was nodig om de illusie van dualiteit binnen jullie spel compleet te maken. Dit is voor jullie tegelijkertijd een bron van grote verwarring geweest bij jullie verdere ontwikkeling.

Feitelijk hebben jullie jezelf opgesplitst in de illusie uit twee delen te bestaan: het ene deel mannelijk en het andere vrouwelijk. Dit heeft tot de overtuiging geleid dat je maar een half mens bent, geen heel wezen, wat jullie heeft doen geloven dat er voor een ieder van jullie op magische wijze, ergens net buiten je bereik iemand op je wacht die bij je past. Het hele begrip “zielenmaatjes” en “tweelingzielen” is gebaseerd op de illusie van dualiteit. Die illusie van gescheidenheid is belangrijk geweest voor je primaire levenslessen.

Denk er alsjeblieft aan dat toen het grootse spel van Vrije Keuze in gang werd gezet, jùllie hebben bepaald hoe dik de sluier zou zijn. Het was in feite jullie grootste verlangen om de fysieke gestalte binnen te gaan met de gedachte dat je maar een half mens was. Dat is een van de redenen waarom wij zo vaak hard moeten lachen. Jullie zijn het slachtoffer van je eigen grap, want zoals jullie nu kunnen zien, hebben je scheppingen veel meer succes gehad dat jullie je aanvankelijk voorstelden.

De illusie van dualiteit wordt nu vager en een nieuwe werkelijkheid komt in zicht. De drie-eenheid zal een diepere betekenis krijgen wanneer jullie de volgende fase van evolutie binnengaan.

Relaties = Harmonische aantrekking

Juist om deze reden zeggen wij jullie dat de sleutel om op een gemakkelijke manier de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde binnen te gaan bestaat uit het in evenwicht brengen van het mannelijke en vrouwelijke in een ieder van jullie. Het begrip van je “alter-energie” zit niet buiten maar juist binnenin je wezen. Breng het mannelijke en vrouwelijke in jezelf in evenwicht en je zult een complementaire, harmonische relatie aantrekken in je veld of degene die je nu hebt waardevoller maken.

Het zou nuttig kunnen zijn om te weten dat het niet mogelijk is een relatie te creëren; het is slechts mogelijk een harmonische vibratie aan te trekken. Zodra jij je ten volle bewust bent van het vibratiepatroon dat je uitzendt, kun je gemakkelijk begrijpen wat er in respons naar je terugkomt. Het Universum heeft slechts één antwoord op elk verzoek: “En zo is het.” Nu je het antwoord kent, zou je de vraag wellicht anders willen stellen. Dit proces heet harmonische aantrekking en vormt de basis van de hele schepping. De eerste stap bij harmonische aantrekking is het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke. Dat proces van harmonische aantrekking gaat nu een belangrijk deel van je evolutie worden.

De Kristalenergie blijft binnenstromen vanuit de Centrale Zon via jullie eigen zon en zorgt zo voor de nieuwe energie die nodig is voor de evolutie van de mensheid. De Kristalenergie is gedurende vele jaren voorspeld, en hoewel haar terugkeer door theologen niet goed is geïnterpreteerd, is ze niettemin een goed eind op weg.

Begrijp alsjeblieft dat dit de reden is waarom sommige delen van jullie wereld momenteel oorlog, agressie en verwarring ervaren en ernstig gebrek lijden. Dit is de allereerste reactie op het voelen van de Kristalenergie. Aangezien het evenwicht tussen de mannelijke en de vrouwelijke energieën binnen de Kristalenergie volmaakt is, wordt ze als bedreiging gevoeld door iedereen die sterk uit balans is. Wij vinden het heel interessant dat er maar heel weinig vrouwelijke leiders zijn op Aarde. Dit is een perfect voorbeeld dat jullie op dit gebied collectief uit balans zijn en wij beloven jullie dat, naarmate jullie collectieve vibratie hoger wordt, ook dit zal veranderen.

Liefdesrelaties

Hoewel jullie je stuk voor stuk tot op zekere hoogte alleen voelen, zijn jullie dat niet. In feite zijn jullie allemaal een integraal deel van elkaar. Daarom is het goed om te begrijpen dat elke relatie persoonlijk is. Begrijp ook dat relaties in welke vorm dan ook in feite een manier zijn om buiten de sluier te reiken en verbinding te maken met de Universele Energie die alle dingen met elkaar verenigt. Het is deze Universele Energie die de bron van de hele schepping is en elke verbinding daarmee versterkt het groter worden van je bewustzijn.

Elke ervaring als mens wordt weer omgezet in Universele Energie, en vindt uiteindelijk haar weg terug naar het Eenheidsbewustzijn als een ervaring van God in menselijke gedaante. Deze ervaringen geven God de mogelijkheid om zichzelf te zien. Dit brengt je terug tot een eeuwenoude vraag: “Als er een boom in het bos omvalt en niemand hoort dat, is hij dan echt gevallen?” Het antwoord is nee, want het was niet via een gedeelde ervaring verbonden met de Universele Energie. Daarom is een ervaring die niet gedeeld wordt, een ervaring die niet gegrond is in het collectief van de Universele Energie. Dat is het ware doel van relaties in welke vorm dan ook. De handeling om ervaringen binnen een relatie met elkaar te delen, verbindt de ervaring met het Universele Bewustzijn door haar te verbinden met de Universele Energie. De relatie die het moeilijkst in stand te houden is en in dit proces het doeltreffendst is, is een liefdesrelatie, want die grondt alle ervaringen in een basisenergie van liefde.

Op het persoonlijker vlak zullen velen nu, door de energie-infusie van de Kristalenergie, drastische veranderingen in hun persoonlijke relatie ondervinden. Weer zullen de mensen met een niet goed in balans zijnde mannelijke en vrouwelijke energie de eerste en meest uitgesproken verandering beleven. Wanneer je groeit en als individu je vibratieniveau verhoogt, verlies je vanzelf de tolerantie die je ooit hebt gehad voor een relatie die qua vibratie niet bij je past. Intolerantie op het gebied van onevenwichtige mannelijke en vrouwelijke energie bereikt een kritiek niveau en veel relaties zullen deze spanning voelen. Sommige zullen bezwijken en uiteenvallen. De Hoeder zegt graag: “Wanneer je groeit, neemt je tolerantie voor gezeik sterk af.”

Communicatie: De sleutel tot groeiende relaties

Nu is het meer dan ooit nodig om bewust te werken aan het laten groeien van een relatie. Als je tijdens je eigen ontwikkeling de relatie naar het volgende niveau wilt brengen, zal die relatie moeten groeien. Dat kan worden bereikt door extra je best te doen om vanuit je hart te communiceren en jezelf bij alles op de eerste plaats te zetten. Communicatie op elk niveau wordt steeds belangrijker, want dat is de eerste stap om de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht te brengen. Werk aan een steeds grotere communicatie door woorden, daden en de magie van aanraking. Doe dit voordat het kritieke punt in een relatie wordt bereikt, en er zullen weinig spanningen zijn wanneer de relatie naar het volgende niveau gaat.

Mensen hebben het griezelige vermogen zichzelf ervan te overtuigen dat zij niet hoeven te veranderen, ook al worden ze met grote pijn geconfronteerd. In tegenstelling tot vele andere spelen die bestaan binnen al-wat-is, hebben mensen totale vrije keuze in elke stap van de dingen die zij ervaren als spirits die in menselijke gedaante een spel spelen. Door deze verhouding met de vrije keuze, vinden jullie het vaak prettig om helemaal geen keuze te maken. Zelfs wanneer jullie met grote pijn worden geconfronteerd, kunnen jullie jezelf er blijkbaar van overtuigen dat veranderen erger is dan de pijn zelf. Op zo’n moment raken jullie op miraculeuze wijze vertrouwd met pijn.

Jullie zijn toch zo’n interessant ras wezens! Jullie moeten echter weten dat dit vreemde vermogen om vertrouwd te raken met je pijn, door die vermindering in tolerantie niet zo gemakkelijk meer zal zijn als het eens was. Jullie verkeren in een wonderbaarlijke staat van evolutie en je hogere zelf verdient zo veel meer dan velen van jullie het hebben gegeven. Het is nu tijd om van jezelf te gaan houden en je licht te laten schijnen, ook al leidt dat tot een confrontatie of een drastische verandering. In werkelijkheid verdienen jullie het om gelukkig te zijn.

Aantrekkelijk Licht

Weet dat voor sommigen van jullie die ervoor kiezen niet te veranderen, de verhoging in vibratie die jullie ondervinden, een oproep zal uitzenden voor een harmonische partner, zelfs zonder dat je het weet en zonder dat je daarvoor je intentie hebt gegeven. Eenvoudig gezegd: je licht wordt sterker en je wordt aantrekkelijker voor de mensen om je heen. Ook al is dat misschien niet je bedoeling, toch zal het heel gewoon zijn om onverwachts iemand aan te trekken met een harmonische vibratie. In deze situatie kan er behoorlijk wat spanning ontstaan als je verplichtingen jegens iemand anders verhinderen dat er een relatie kan ontstaan of ertoe leiden dat één of beide relaties bezoedeld worden door de meest zinloze menselijke emotie van schuld.

Wij vragen jullie om je in plaats daarvan nu voor te bereiden op je evolutie, wetend dat dit zeer zeker tot de mogelijkheden behoort. Laat het vertrouwd zijn met je pijn los en weet dat als je in een relatie blijft die je niets meer brengt, je alleen maar doelbewust je licht dimt en je vibratie verlaagt. Dat richt voor iedereen die zich in je veld beweegt, meer schade aan dan je ooit zult weten. De kinderen voor wie je bereid bent je eigen geluk op te offeren, krijgen een bezoedelde indruk van wat een relatie werkelijk is. Zij kunnen daardoor gedoemd zijn om jouw verkeerde energiegebruik steeds maar weer te herhalen totdat zij leren dit energiestempel te niet te doen. Als je van hen houdt, bespaar hen dan alsjeblieft deze pijnlijke ervaringen en geef hun toestemming gelukkig te worden door onbevreesd je eigen geluk te pakken. Als jij een relatie hebt die niet langer voorziet in je behoeften, neem dan de verplichting op je die relatie naar het volgende niveau te brengen of laat haar in liefde los en durf verder te gaan.

Het aantrekken van nieuwe relaties

Voor iedereen die in het verleden problemen heeft gehad met het aantrekken van een harmonische relatie, is dit een tijd waarin deze patronen gemakkelijk kunnen veranderen. Weet alsjeblieft dat niemand een relatie nodig heeft om heel te zijn. Als je van die veronderstelling uitgaat, ben je in feite vanaf het begin gedoemd tot een leunrelatie. Door die overtuiging kun je alleen iemand aantrekken die het nodig heeft om tegen jou aan te leunen of tegen wie jij aan leunt. Als je er echter voor kiest om je leven te delen met iemand die naast je kan leven en een liefdeservaring met je kan delen, kan dit onbeschrijflijk mooi zijn. Als dat je keuze is, begin dan alsjeblieft met jezelf, door de vibratie die je het universum instuurt te controleren in plaats van uit te kijken naar iemand die deze eigenschappen of die kwaliteiten heeft. Onderzoek en verander de vibraties die je veld uitgaan, in plaats van uit te kijken of er vibraties jouw veld binnenkomen.

Nogmaals, door bewust te proberen je eigen mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht te brengen, zal de weg vrijgemaakt worden voor verandering in je hartsaangelegenheden. Wees moedig, houd je hoofd hoog en verstop je licht voor niemand. Durf je in deze tijd aan iedereen te laten zien en voel je grootste kracht door jezelf toe te staan volledig kwetsbaar te zijn. Jouw ware kracht in deze hoger vibrerende relaties komt vanuit je vermogen om kwetsbaar te zijn. Iemand volledig in je innerlijk laten kijken, is het grootste geschenk dat de ene mens de ander kan geven. Doe dat zonder terughouding in de wetenschap dat er echt geen geheimen meer zijn, en je waargenomen zwakheden zullen snel je grootste kracht worden. Je ware schoonheid zal voor iedereen zichtbaar zijn en een harmonische relatie zal zich op magische wijze op je afstemmen.

Seks in de hogere vibraties

Zodra de evolutie begint staat er van alles te gebeuren, want de vijfde dimensie bevat andere kenmerken dan die waaraan jullie gewend zijn geraakt. Veel van wat je de komende tijd zult zien, bestaat uit een samengaan van energieën. Zelfs de seksuele energieën zullen meer dan ooit in elkaar opgaan, want op dit terrein bestaan veel misvattingen. De magie van aanraking is een uiting van goddelijke liefde en is alleen beschikbaar in eindige vorm, zoals een menselijk lichaam. Met alle liefde van de Hemel kunnen zelfs de grootste engelen elkaar niet op die manier aanraken. Maak van deze goddelijke uiting van liefde en communicatie gebruik om je relatie naar een hoger plan te brengen. Je problemen met seks zijn grotendeels ontstaan doordat het gebruikt werd als machtsmiddel. Gebruik seks als een uiting van onvoorwaardelijke liefde en je zult ontdekken hoeveel het je kan opleveren.

Bij elke stap aan de andere kant van de regenboog verdwijnen veel van je vaste denkpatronen over de seksuele uiting. Over een paar daarvan zullen wij het nu hebben, want het is voor jullie belangrijk die te begrijpen. In de dagen die voor jullie liggen zullen jullie op elk gebied meer samengaan van mannelijke en vrouwelijke energie zien. Dit betekent dat er meer begrip zal zijn voor de behoeften en verlangens van de ander. In deze staat zal een verhoogde seksuele ervaring gewoner zijn aangezien op deze manier een dieper communicatieniveau mogelijk is. Er zullen momenten van verandering in je relatie voorkomen waarop je geest niet langer kan spreken, maar je lichaam in staat is om prachtig te communiceren.

De komende tijd zullen jullie een toename zien in seksuele relaties tussen hetzelfde geslacht en tussen meerdere partners. Jullie zullen meer uitingen van onvoorwaardelijke liefde zien in vaste relaties en in open relaties die werkelijk open zijn en niet degene die zich onttrekken aan binding. Er zal uiteindelijk veel minder angst zijn voor deze prachtige liefdesuitingen, zodra de ware schoonheid van elke relatie meer begrepen en begeerd wordt.

Begrijp alsjeblieft dat seksuele uiting niet noodzakelijk is voor een geslaagd leven in dit spel. Het is een eindig gereedschap dat je helpt de vibraties van Thuis te her-inneren terwijl je in een fysieke gedaante verblijft. Tijdens seksuele ervaringen stijgen jullie naar een vibratieniveau waarin wij doorlopend leven. Hoewel het geen noodzaak is, vragen wij jullie dit doeltreffende gereedschap niet zo maar opzij te schuiven. Ervaringen met liefde voor jezelf door seksuele uitingen met jezelf kunnen gebruikt worden als scheppingsgereedschap dat jullie nog volledig moeten ontdekken. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat jullie naar een verhoogde staat zullen groeien waar seks niet langer deel zal uitmaken van je ervaringen. Jullie moeten echter weten dat zo lang je in een eindige gedaante zit, je over dit waardevolle gereedschap kunt beschikken om je eraan te her-inneren wie je werkelijk bent en om je Thuis te her-inneren.

Aan de andere kant van de regenboog

Zodra je naar de andere kant van de regenboog stapt, sta je op het punt magische dingen te ervaren en bloot te leggen. Zul je fouten maken? Natuurlijk. Zul je daarvan leren? Absoluut! Speel daar nu mee, lieverds, want jullie bevinden je in een nieuwe dimensionale werkelijkheid en als je naar de andere kant van de regenboog gaat, is het noodzakelijk dat je in je eigen kracht staat en je eigen werkelijkheid creëert.

Lieverds, de weg is niet gemakkelijk geweest. Jullie konden niet zien wie je was en toch zijn jullie ijverig bezig gewest, terwijl er alleen dat kleine vonkje van iets diep in je innerlijk was dat je riep en naar Huis leidde. Jullie hebben de aantrekkingskracht van Thuis gevoeld, het diepe verdriet gevoeld en het feit dat je was afgesneden van je ware Thuis en niet in staat was je weg terug te vinden. Weet dat jullie op het punt staan naar die andere kant van de regelboog te stappen en dat jullie niet naar Huis terugkeren maar Thuis zullen creëren daar waar jullie nu zijn. Welkom Thuis, lieverds. Welkom Thuis. Welkom Thuis. Steek je hand uit, raak elkaar aan met de engelenaanraking en durf verandering aan te brengen in je werkelijkheid, beginnend met je eigen geluk in relaties. Houd je licht hoog en er zullen geen schaduwen meer zijn op Planeet Aarde.

Jullie hebben pas de eerste stappen naar de andere kant van de regenboog gezet. Nu zullen jullie zien dat dromen werkelijk uitkomen. Het is met grote liefde dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO

de Groep

De hartverbinding
Luisteren naar Liefde


Van Barbara

Wanneer het over relaties gaat heb ik altijd gezegd dat communicatie de sleutel tot succes is. Of het nu gaat over een één-op-één liefdesrelatie, moeder of vader/kindrelatie, vriendschap of oppervlakkige kennis, communicatie is noodzakelijk.

Het kostbaarste wat we aan iemand waar we van houden, of aan wie dan ook in ons leven, kunnen geven is onze volle aandacht. Steve en ik hebben al jaren een grapje tussen ons: Ik beschuldig hem ervan dat hij niet naar mij luistert. Ik heb hem iets verteld en later zweert hij dat hij dat niet heeft gehoord en dan beschuldig ik hem er plagend van dat hij niet heeft geluisterd! Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk waar. Ik heb me daar zelf ook schuldig aan gemaakt. Ik weet dat wij allebei druk zijn en dat onze gedachten er niet altijd volledig bij zijn als wij samen iets bespreken. Vooral wanneer Steve contact heeft met de Groep! Ik heb geleerd om goed naar hem te kijken om te zien of hij er met zijn aandacht bij is, wanneer ik iets belangrijks met hem wil bespreken.

Als iemand het gevoel heeft dat er niet naar hem of haar wordt geluisterd wordt, krijgt die persoon het gevoel niet belangrijk te zijn. Wanneer iemand iets zegt, zou dat gerespecteerd moeten worden, omdat het een delen van een gedachte is die vaak uit het hart voortkomt. Het is een belediging als iemand het gevoel krijgt dat zijn of haar gedachten in woorden niet gehoord zijn. Het lijkt alsof datgene wat ze hebben gezegd, niet belangrijk is. Zoiets wordt heel persoonlijk opgevat. Meestal is het zo dat de andere persoon slechts bezig is geweest met zijn eigen gedachten. Ze kunnen heel goed respect voor je hebben, maar door niet echt naar je te luisteren lijkt dat niet zo te zijn.

We leven zo vaak in het verleden of in de toekomst en zijn niet volledig aanwezig in het heden. Als Boeddhisten het hebben over opmerkzaamheid, bedoelen ze een bewustzijnsstaat die volledig aanwezig is in het heden. Richt je aandacht op het moment en maak echt contact met de persoon waar je mee bent. Dat is ware communicatie. Als je alleen bent, maak dan contact met jezelf en respecteer de conversaties die door je hoofd spelen. Dat noem ik “luisteren naar je innerlijk”. Als wij het belang van onze eigen woorden en gedachten respecteren, kunnen wij ook respect opbrengen voor wat de mensen om ons heen zeggen. Namaste. De God in mij eert de God in jou.

Ik heb een belofte gedaan om als daad van liefde aandachtiger te luisteren, niet alleen naar de mensen waar ik de een of andere vorm van relatie mee heb, maar naar iedereen die ik in mijn leven ontmoet. Wanneer iemand tot mij spreekt, breng ik het ware luisteren in de praktijk. In plaats van mijn aandacht te richten op de dingen die ik wil zeggen zodra het mijn beurt is, probeer ik echt te luisteren naar de persoon die op dat moment iets zegt. Soms val ik terug in oude patronen, maar dan realiseer ik me al snel dat ik niet echt respect heb gehad voor die persoon en wat die heeft gezegd. Als dat mij overkomt, haal ik eens diep adem, kijk ik de persoon diep in de ogen en maak ik op een diep niveau contact. Daardoor geef ik al mijn aandacht aan wat die persoon te zeggen heeft. Ik geef dan deze conversatie mijn volle aandacht en respect, en verwacht omgekeerd hetzelfde respect wanneer het mijn beurt is om iets te zeggen. Op deze manier is de conversatie nuttig voor ons beiden.

Daar gaat het om bij een echte conversatie. We hebben elkaar allemaal zoveel te bieden, of het nu gaat om een liefdesrelatie of iemand die we in de straat tegenkomen. Vaak kijk ik tijdens onze seminars naar de mensen die naar ons toegekomen zijn en zeg dat ik wenste dat ik met een ieder van hen een uur tijd kon doorbrengen om te zien wat wij met elkaar zouden kunnen delen en wat wij van elkaar zouden kunnen leren. Ik meen dat uit de grond van mijn hart. We hebben allemaal verschillende ervaringen waar we van kunnen leren als we maar willen luisteren.

Mensen hebben zo vaak het gevoel dat ze niet de gave hebben om zich in woorden uit te drukken, of dat nu komt doordat ze verlegen zijn of niet de moed hebben om uit te spreken en te erkennen dat zij iets belangrijkst te zeggen hebben. Welgemeende mensen om hen heen zouden hen kunnen veroordelen en denken te weten waar de gedachten van de ander naar toegaan. Ze zijn zo vaak niet in staat af te stemmen op de gedachten en energie van die persoon, maar reflecteren in plaats daarvan hun eigen waarheden naar de andere persoon omdat ze de communicatie niet hebben gehoord. Hoewel wij de gave aan het ontwikkelen zijn om de gedachten van een ander te lezen, volgen we nog te vaak onze eigen gedachten en besluiten dan die toe te dichten aan de ander. Spreek je waarheid zodat anderen je duidelijk kunnen horen en durf het oneens te zijn als ze je niet begrepen hebben. Sta sterk in je kracht en durf anderen te laten horen wat jij hebt te zeggen, maar doe het met liefde. Dat begint de communicatie te stromen.

Relaties gaan allemaal over de dingen delen met elkaar. Wij willen op zo veel verschillende manieren contact maken, van de meest onbeduidende gedachte tot de belangrijkste dingen in ons leven. Het komt allemaal neer op respect voor elkaars ruimte. Het is belangrijk om de energie van de ander te lezen en te weten wanneer die ander alleen met zijn eigen gedachte wil zijn of dat die op dat moment bereid is iets met je te delen. Het is belangrijk om gedachten met elkaar te delen, maar ook of beide mensen in de relatie klaar zijn om hun geest volledig op elkaar af te stemmen, want pas dan kan ware communicatie plaatsvinden. Oefen je in de kunst van het luisteren en wees dan bereid om vanuit je hart jouw gedachten te delen. Maak contact met je lichaam, je geest en je ziel. Dat is de kunst van communicatie. Daar wordt een relatie op gebouwd, of dat nu een relatie is met jezelf of met al die prachtige mensen om je heen.

Met al mijn liefde, licht en vrede,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.