Juni 2003

Ware Schoonheid
Het ervaren van Thuis


Van Steve

Het is nog maar enkele dagen geleden dat de Groep het had over de maand mei 2003 en waarom dat een van de moeilijkste perioden voor Lichtwerkers is geweest. Sommigen hadden het gevoel dat er van hun emoties het uiterste gevergd werd terwijl anderen besluiteloos waren en zich niet konden concentreren. Manifestatie leek te zijn geblokkeerd en de weg naar passie was onduidelijk. De communicatie die ons gewoonlijk door dit soort tijden heen helpt, was ook moeizaam. Volgens de Groep was daar een praktische reden voor. Eerst hadden we de maansverduistering en belangrijker nog de intense energie van de volle maan die ervoor en erna ons hart beroerde. Toen deze krankzinnige energie begon af te nemen, kregen we een enorme toestroom van de ‘Kristalenergie’ die onze aarde binnenkwam via de zonnevlammen op onze zon.

De Groep heeft het geregeld over de “Kristalenergie’ die sedert oktober 2000 onze planeet binnenkomt, en in onze eendaagse workshop “Welcome Home” hebben we een presentatie van NASA over de wetenschappelijke kant ervan. Dit is de energie die in onze fysieke gedaante de hogere vibratie zal ondersteunen. Gewoonlijk wordt de Kristalenergie niet gevoeld wanneer ze onze aarde binnenkomt en wordt opgeslagen in de tektonische platen; ze wordt pas gevoeld wanneer ze wordt vrijgelaten in onze atmosfeer. Maar door de aantrekkingskracht van de volle maan waren we zo gevoelig dat we deze energie konden voelen zodra die van de zon afkwam. Van 22 tot 28 mei hebben we een reeks “zonnevlammen van de X-klasse” gehad die ons herhaaldelijk heeft getroffen met een geweldige infusie van Kristalenergie. Daarna op 9 en 10 juni was het weer raak.

Deze energie wordt door iedereen gevoeld en daarom zien we dat mensen uiting geven aan hun angsten. De recente gebeurtenissen in Israël laten zien wat voor reacties daar het gevolg van kunnen zijn. De energie die we nu voelen is voor ons in veel opzichten een grote katalysator. Zodra deze energieën onze wereld binnendringen worden mensen als nooit tevoren aangezet tot verandering. Uiteindelijk zal deze energie ons steunen, maar de tijd was rijp voor een grote infusie. De Groep zinspeelde er onlangs op we in augustus aan deze nieuwe energie zullen gewennen, aangezien die ons zal afschermen tegen een andere vorm van kosmische energie. Ook zeggen zij dat stappen die in die tussentijd worden gezet in de richting van ons werkelijke werk het tienvoudige zullen opleveren. De letterlijke woorden die de Groep gebruikte waren: “Het moment is nu gekomen om van het klif te stappen in de wetenschap dat de brug op magische wijze onder je voeten tot stand zal komen.”

De Groep heeft het nu over een van de diepere betekenissen van het leven: de zoektocht naar “ware schoonheid”. Als je soms tot het uiterste gedreven wordt kun je in de zelfverdediging gaan waardoor je niet meer nadenkt over de belangrijke dingen. Hier nemen zij de gelegenheid te baat om ons eraan te her-inneren wat echt belangrijk is.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het doet ons genoegen om bij jullie te zijn terwijl jullie de stappen zetten die nu voor jullie liggen in het spel van de Vrije Keuze. Wij beginnen al deze boodschappen met de drie woorden die de zuivere liefde van Thuis het nauwkeurigst weergeven. De zin “Groeten van Thuis” en speciaal het woord “Groeten” zijn een vibratiesignatuur die voor elk wezen in iedere dimensie dezelfde betekenis heeft. Deze woorden zetten aan tot een reactie waardoor de her-inneringen aan je oorspronkelijke plaats van herkomst terugkeren. Laat bij het horen of lezen van deze woorden de volle invloed ervan alsjeblief goed tot je doordringen aangezien ze alle tijdlijnen waarin je leeft verenigen en je ogenblikkelijk in het Nu plaatsen. Wij zeggen nogmaals: “Groeten van Thuis.”

De halfdoorzichtige sluier

De sluier die jullie al zo lang dragen en die jullie ervan weerhoudt om je ware aard te zien, begint nu dunner te worden. Dit is een gebeurtenis waar jullie al een heel lange tijd naartoe hebben gewerkt; maar nu dat staat te gebeuren is het directe effect enigszins anders dan jullie je aanvankelijk hadden voorgesteld. Wanneer je de sluier dunner ziet worden, neemt je tolerantie af voor situaties waar gebrek is aan overeenstemming in vibratie en voor gewoonten uit de lagere vibraties. Het meer verontrustende effect van het dunner worden van de sluier is het gevoel van innerlijke droefheid dat jullie met je meedragen nadat jullie je Thuis hebben her-innerd.

Wij begrijpen dat gevoel om Thuis te missen. Zelfs toen jullie als kinderen tot de ontdekking kwamen dat jullie in een fysieke “bel van biologie” zaten, schreeuwden jullie al: “Ik wil naar Huis”. Weet alsjeblieft dat naarmate jullie evolutie voortschrijdt, jullie in andere dimensies van tijd en ruimte gaan kijken. Ook zal er een dag komen waarop jullie met een halfdoorzichtige sluier rondlopen. Jullie zijn daarvoor nu in opleiding en daardoor hebben velen van jullie het gevoel alsof er een deken van droefheid over jullie werkelijkheid ligt. De eerste glimpjes van Thuis die jullie door de halfdoorzichtige sluier zien, zullen een stroom van lang verborgen her-inneringen aan ware schoonheid terugbrengen.

Ware schoonheid

Bij het binnengaan van het spel was het noodzakelijk om de her-inneringen aan Thuis en de ware schoonheid waarvan alles daar doortrokken is, voor jezelf te verbergen. Dit offer was voor sommigen van jullie de allermoeilijkste beslissing; het was echter een noodzakelijke beslissing om het Verstoppertjesspel te kunnen spelen. Tijdens jullie allereerste incarnaties op Aarde verborgen jullie de schoonheid in het speelbord. Jullie wisten dat je niet kon bestaan zonder geregelde infusies van ware schoonheid, dus brachten jullie zorgvuldig openingen in de sluier aan die jullie tijdens het spelen van het spel zouden kunnen vinden. Het waren net kristallen die jullie op je eigen weg legden om ze later te kunnen terugvinden. In feite zijn velen van jullie volledig gemotiveerd door de zoektocht naar ware schoonheid. Jullie wisten al vroeg in je evolutie als mens dat het instandhouden van schoonheid een belangrijk iets was om naar Huis aan jullie kant van de sluier, ofwel de Hemel op Aarde, te brengen. Dat is de reden waarom jullie ontdekten hoe belangrijk het behoud van de kunsten in jullie samenleving was. De kunsten zijn belangrijke kristallen die jullie op je eigen weg hebben gelegd om ze precies op het moment dat jullie ze nodig hebben te vinden. De zoektocht naar schoonheid is iets wat alle culturen door heel de geschiedenis heen met elkaar gemeen hebben.

Wat wij nu met jullie delen is dat alle schoonheid een directe weerspiegeling is van de her-inneringen aan Thuis. Tijd die wordt besteed aan het creëren of waarderen van schoonheid in welke vorm ook is een van de meest spirituele ervaringen van de mensheid. Het verjongt de geest omdat het jullie her-innert aan Thuis. Het was voor jullie een manier om je ervan te verzekeren dat jullie Thuis nooit helemaal zouden vergeten. Veel van wat jullie zien als de aarde, is ontworpen als een directe weerspiegeling van Thuis, net zoals jullie een directe weerspiegeling zijn van datgene wat jullie “God” noemen; daarom is het zoeken naar schoonheid in de geest van de aarde zo bijzonder verjongend.

Er bestaan vele vibratieniveaus op aarde. Ter wille van deze boodschap zullen we deze bespreking beperken tot enkele niveaus die jullie waarnemen. De mineralen, de planten en de dieren zijn allemaal verschillende vibratieniveaus die bestaan binnen dezelfde dimensionale werkelijkheid waarin jullie het spel spelen. Elk vibratieniveau is in feite een andere weerspiegeling van de ware schoonheid die bestaat in de vibratie van Thuis, waarin alle vibraties verenigd zijn.

Aangezien de ware schoonheid in jullie wereld een weerspiegeling is van Thuis, hebben jullie geprobeerd die werking te evenaren door die weer verder te weerspiegelen. Hoeveel gedichten zijn er niet gepubliceerd in een poging de schoonheid van een boom te beschrijven? Hoeveel landschappen zijn er niet geschilderd om de ware schoonheid vast te leggen die voor iedereen beschikbaar is door uit het raam te kijken? Hoeveel liederen zijn er niet geschreven in een poging om de schoonheid van de liefde weer te geven? Aangezien elke ervaring zich uiteindelijk, door het delen ervan, verbindt met de Universele Energie, zijn dit doeltreffende manieren om de schoonheid van Thuis in de menselijke ervaring te weerspiegelen. En aangezien “schoonheid in het oog van de waarnemer ligt”, zien jullie hier niet alleen de weerspiegeling van de schoonheid van Thuis maar ook de ware schoonheid van de persoon die haar reflecteert.

Het geschenk van “omgekeerde ogen”

Als jullie begrijpen dat je emoties een kanaal zijn tussen je hoger zelf en je fysieke wezen, zullen jullie begrijpen waarom jullie emoties voelen telkens wanneer je een of andere vorm van schoonheid waarneemt. Dit is ook de reden waarom wij jullie aanmoedigen om te “voelen” aangezien dat de snelste manier is om je naar een hogere staat te brengen. Alles wat je voelt wanneer je iets moois ziet in je wereld, prikkelt dezelfde vage her-innering aan de ware schoonheid van Thuis die in jullie allemaal verborgen ligt. Als je schoonheid in wat voor vorm ook in je opneemt, worden je emoties geactiveerd en in beroering gebracht.

Sinds de dag waarop de Hoeder is ontwaakt, heeft hij een verschijnsel opgemerkt dat hij “omgekeerde ogen” noemt. Hij heeft zichzelf altijd gezien als een “mannelijke man”, maar sinds zijn ontwaken komen zijn emoties in tranen naar buiten telkens wanneer hij door ware schoonheid in welke vorm ook wordt geraakt. Hij noemt dat “omgekeerde ogen” omdat hij niet huilt wanneer hij pijn heeft of verdrietig is; hij huilt wanneer hij iets ziet wat echt heel mooi is. Hij probeert dat soms nog te verbergen maar daar werken wij aan.

In de vijfde dimensie zal het menselijke kenmerk van emoties een grotere rol spelen dan ooit, want ware schoonheid kan niet worden gezien alleen maar gevoeld. Dat is het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energie in een ieder van jullie. Weet dat wanneer je hart opspringt en je de schoonheid zo sterk door je ziel voelt stromen dat er tranen in je ogen komen, je in feite Thuis ziet. Als de sluier nog dunner wordt, zal die schoonheid worden gevoeld en kan die óf als een machtige uiting door je heen stromen óf weerstaan en binnengehouden worden, waardoor die tot uitdrukking komt in frustratie. Het creëren van Thuis is nu afhankelijk van een ieder van jullie om deze schoonheid in jezelf te voelen en tot uitdrukking te brengen.

Evenwicht en Kundalini

Als jullie de hogere vibraties ingaan, is het nodig om de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht te brengen, aangezien dat deze stroming van schoonheid door je wezen aanmoedigt. Als jullie te ver doorslaan naar de vrouwelijke energie, zal de stroom van ware schoonheid je emotionele circuit overbelasten en deze overgang veel moeilijker maken dan nodig is. Als je te veel in de mannelijke energie van de sterke krijger zit, zul je de schoonheid wellicht nooit zien en de kans helemaal mislopen. In dit verband vragen wij jullie om je pure kracht in evenwicht te brengen met je gevoelige emoties en te kijken hoe de magische transformatie plaatsvindt.

Er zijn ook manieren waarop seksuele energie het effectiefst kan worden benut. De Kundalini- energie wordt geactiveerd als alle chakra’s openstaan en stromen. Dat is ook het moment waarop de ziel je fysieke kracht het gemakkelijkst in balans kan brengen. De meeste mensen voelen dit als de seksuele energie en daar bestaan grote misvattingen over vanwege oude geloofsovertuigingen. Het is de intentie van een ziel die de gedaante aanneemt van een eindig wezen om de schoonheid van Thuis te ervaren op manieren die alleen maar in die gedaante ervaren kunnen worden. Het probleem wordt veroorzaakt door het feit dat jullie tijd als lineair ervaren; daardoor leven jullie vaak in het verleden of in de toekomst en vinden jullie het moeilijk om in het Nu te zijn. Ware schoonheid kan slechts worden ervaren in het Nu-moment, want dat is in feite het enige deel van de lineaire tijd wat geen illusie is. De ervaring van seksuele energie verankert de ziel direct in het fysieke lichaam en trekt alle interdimensionale aspecten van het zelf in de Nu-ervaring. Wanneer een ziel in de fysieke gedaante een orgasme beleeft, is die direct geconcentreerd op het Nu. Dit is een ervaring van de schoonheid van Thuis, aangezien aan onze kant van de sluier alleen het Nu bestaat. Deze ervaring maakt het bovendien mogelijk dat een natuurlijk evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie wordt hersteld.

Het is boven alles belangrijk om jezelf niet te serieus te nemen als je probeert je energie in balans te brengen. Zoals met elke spirit hebben jullie een inwendig evenwichtsmechanisme dat in werking zal treden wanneer dat nodig is mits jullie dat niet doelbewust uitschakelen vanwege een geloofsovertuiging die jullie proberen te steunen. Wanneer je in een bepaalde situatie de schoonheid voelt, geef je er dan volledig aan over om de passie van die schoonheidsuiting die door je wezen stroomt, volledig te ervaren. Koester je dan in het evenwicht en de ervaring van het Nu. Het tot uitdrukking brengen van ware schoonheid via je wezen zal je in een hogere staat van creativiteit brengen. Dan zul je manieren vinden om ware schoonheid tot uitdrukking te brengen bij iedere stap die je zet en in elke situatie. Dat is het scheppen van de “Hemel op Aarde” en dat is op dit moment aan de gang.

De kwadrantverandering

De waarheid is dat velen van jullie van vibratie zijn veranderd maar dat jullie nog altijd je dagelijkse leven leiden in de lagere vibratiepatronen die jullie voor jezelf hebben opgezet. Daardoor zullen jullie de komende drie jaar veel verandering gaan zien in je persoonlijke leven. Jullie zijn circa drie jaar geleden het laatste markeerpunt gepasseerd om een einde te maken aan de planeet van de Vrije Keuze. Jullie zijn nu een nieuw collectief patroon aan het opzetten voor de hele mensheid. De voorbereidingen voor deze verandering zijn verdeeld in vier delen die zich uitstrekken over de jaren tussen 2000 en 2012. Jullie zijn nu bezig het eerste deel van het voorbereidingsproces af te ronden.

Jullie moeten weten dat toen het spel van de Vrije Keuze in gang werd gezet, het jaar 2000 de beslissende tijd zou zijn waarop de definitieve uitkomst van het spel zou worden bepaald. De hoogst mogelijke uitkomst zou zijn dat jullie je vibratiepatroon drastisch zouden veranderen en een nieuwe dimensie van tijd en ruimte zouden binnengaan terwijl jullie in dezelfde “bellen van biologie” zouden blijven die jullie bewoonden. Toen de verandering inzette gebeurde er echter iets interessants: jullie begonnen veel sneller te gaan dan werd verwacht. Dat veroorzaakte grote opwinding in alle dimensies, de koers werd verlegd en de voorbereidingen voor een nieuwe voortgaande weg begonnen. Het zal jullie zijn opgevallen dat heel weinig van jullie profetische geschriften verder gaan dan het jaar 2012. Zelfs nu al zullen jullie merken dat veel van deze profetieën niet langer van kracht zijn, aangezien ze zijn veranderd om de drastische vibratieverandering te weerspiegelen.

Deze onverwachte overgang naar hogere vibraties heeft zo veel wezens hier naartoe gebracht en die zitten nu vanuit interdimensionale werkelijkheden naar jullie te kijken. Nee, zij hebben geen macht over jullie, hoewel sommigen van hen graag zouden willen dat jullie dat denken. Geef je kracht alsjeblieft niet aan het drama dat zij creëren, want dat neemt op effectieve manier je ware kracht weg. Begrijp dat wat jullie in de nabije toekomst ook mogen zien, er nergens wezens zijn die jullie op wat voor manier ook onder controle houden, tenzij jullie hen je toestemming geven om dat spel met hen te spelen. Als dit op de een of andere manier jullie werkelijkheid binnenkomt, zouden jullie kunnen verlangen om je natuurlijke menselijke bekoring voor drama opnieuw te evalueren.

Jullie hebben je ganzenveer in de inkt gedoopt en houden die stevig vast boven het perkament, klaar om je volgende script te schrijven. Wij vinden het heel humoristisch dat jullie bij het lezen van deze boodschappen kijken of er aanwijzingen in staan wat de toekomst zal brengen terwijl wij er vurig naar verlangen om te zien wat jullie zullen gaan schrijven. De opwinding aan onze kant van de sluier is groter dan jullie je kunnen voorstellen terwijl wij met liefde toekijken hoe jullie elke stap zetten. Vanwege jullie vooruitgang komen we jullie spel niet meer binnen om jullie in de goede richting te duwen. Jullie zitten nu in de Tweede Golf van Bekrachtiging en nu is het aan jullie om voor jezelf te creëren; als we nu met deze interacties zouden doorgaan zouden we alleen jullie kracht maar wegnemen.

De veranderde manier waarop we met jullie communiceren, is de reden waardoor zo velen van jullie het gevoel hebben tijdelijk de weg kwijt te zijn. Je leiding schijnt verdwenen te zijn en je weet niet welke kant je op moet. Zelfs als je weet waar je passie ligt, lijkt die geblokkeerd of uit het zicht te zijn. Vertrouw erop dat die gevoelens snel zullen verdwijnen waarna jullie je in een verhoogde scheppingsstaat zullen bevinden. Elke verandering leidt tot iets beters en maakt deel uit van jullie evolutie in deze tijd.

Nu laten wij jullie de magie zien en doen dan een stapje terug terwijl de tovenaarsleerling met zijn toverstaf zwaait. Het is onze diepste wens om te zien hoe de tovenaars hun plaats als schepper op het speelbord van de Vrije Keuze innemen. Zoek de schoonheid in elk moment en in alle dingen die je ervaart en alle onbelangrijke dingen zullen uit je gezichtsveld verdwijnen. Want op het moment waarop je ware schoonheid vindt, zul je merken dat je weer Thuis bent. Daarom delen we nu met jullie een andere uitspraak die een vibratiesignatuur is en vragen we jullie om de ware schoonheid te zoeken in deze woorden:

Behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar en speel goed samen.

ESPAVO

de Groep

De hartverbinding
Schoonheid in en om ons heen


Van Barbara

Steve en de Groep hebben het over de schoonheid om ons heen. Wij kunnen ons niet bewust worden van de ware pracht voordat we ons verbinden met de schoonheid die in ons eigen wezen ligt. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat wanneer ik werkelijk geconcentreerd ben op de vrede in mijzelf, ik open sta om alles om mij heen te waarderen. Wanneer mijn zelfvertrouwen hoog is kan ik pas echt appreciëren wie ik ben. De kleuren lijken een tikje helderder, mensen een tikje vriendelijker. De hele wereld lijkt op zijn best te zijn en mijn opwinding over het leven komt tot leven. Wanneer ik niet verbonden ben met mezelf, het druk heb, onder spanning sta of mezelf veroordeel, lijkt alles net een beetje minder te zijn. Onze perspectieven beïnvloeden de manier waarop we tegen de wereld om ons heen aankijken.

Wanneer we stil worden en onszelf openstellen voor ons ware zelf, alleen dan kunnen wij de schoonheid van ons eigen wezen zien. Dit plaatst onze ziel in het middelpunt. Wanneer we met het natuurlijke ritme van onze ademhaling onze geest tot rust brengen en ontspannen, kunnen we geconcentreerd zijn. Geniet van je eigen gezelschap. Geniet van de tijd dat je alleen bent en huldig de persoon die je bent geworden.

Wanneer we de fysieke persoon die we hebben laten samengaan met ons spirituele zelf, kunnen respecteren, kunnen we anderen respecteren en eren. Herken de schoonheid in jezelf en zie hoe gemakkelijk het is om je bewust te worden van de ware schoonheid om je heen. In onze seminars hebben we het over jezelf op de eerste plaats zetten. Denk er alsjeblieft aan dat dit niet betekent dat je zelfzuchtig bent, maar alleen dat je voor jezelf zorgt. Wanneer je eerst voor jezelf zorgt, heb je de wereld meer te bieden. Neem tijd voor jezelf.

In dit hectische leven vergeten we zo vaak onszelf in de watten te leggen. Steve en ik hebben dit jaar een heel druk programma. Het is fantastisch geweest om zo veel te reizen en in contact te komen met Spirituele Familie, maar de maand juli hebben we gepland om thuis te zijn. Dit zal mijn verjongingstijd zijn. Ik zal me bezig houden met alle details van Lightworker, maar het zal ook een tijd voor me zijn om me te gronden. Ik zal tijd maken om langs het strand te wandelen, wat meer beweging te nemen, te lezen, familie te bezoeken en dingen te doen die ik alleen thuis maar kan doen. Dit zal mijn tijd zijn om te centreren en te genieten van het “Nu”. Wanneer we in augustus weer gaan reizen zal ik meer van mijzelf te bieden hebben want ik heb eerst voor mijzelf gezorgd.

Ik wens dat jullie allemaal wat tijd voor jezelf kunnen vrijmaken. Neem de tijd om nieuwe energie op te doen. Eer de persoon die je iedere dag in de spiegel ziet en zoek naar de schoonheid. Besef elk moment wie je bent. De mensen om je heen zullen je zien zoals jij jezelf ziet. Zie je innerlijk en je uiterlijk als één geheel. Dan zul je werkelijk open staan voor de schoonheid om je heen en wellicht begin je al je verschillende zelven te zien als Eén in de schoonheid van het Licht!

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.